Сергій Дацюк Філософ

ІНАКШИЙ ПОГЛЯД НА ВІЙНУ

01 грудня 2017, 10:38

Щоб завершити російсько-українську війну, потрібно її зрозуміти. Без розуміння війни, проміжний мир нічого не буде вартий, бо війна не буде завершена.

Нинішнє наявне офіційне розуміння війни неадекватне. Якщо війна не переходить в повномасштабну форму і не завершується, то це означає, що ми її не розуміємо і не діємо адекватними засобами.

Яка загальна мета різних воєн Росії?

Розуміння російсько-української війни принципово залежить від того, в якому дискурсі ми її розглядаємо.

Вочевидь цю війну не можна розглядати в традиційному дискурсі – як війну між державами-націями-територіями. Це не війна власне і за суверенітет. Бо якби це було так, вона перетворилась би на національно-визвольну з боку України чи хоча б на повномасштабну війну між регулярними арміями.

Чи є ця війна конфліктом взаємних ворогів? Чи є Росія ворогом для усіх українців? Нажаль, ні.

Росія є здебільшого ворогом для українських націоналістів і радикальних патріотів, але, нажаль, це не всі українці.

Як би це не було неприємно визнавати, але для національної ідентичності було би вигідно, аби Україна поклала сотні тисяч життів українців у російсько-українській війні. Ресентимент з плеканням ворожості до росіян на десятки років – що може бути краще для традиційної національної ідеї?

Більше того, як тільки ми бачимо цю війну як конфлікт між українськими націоналістами та російськими імперіалістами, ми її вже програли. Навіть якщо ми її бачимо як війну між ліберальними цінностями та цінностями тоталітарно-імперськими, ми теж не можемо її виграти, бо ліберальні цінності так само руйнуються в найближчій перспективі, хоч менше і повільніше, ніж і національні.

Мова йде про те, що на місце актуального та фундаментального антрополібералізму мав би прийти лібералізм транзитний або транслібералізм, що виходить на новий зістовний простір свободи: інакше (включно зі штучним інтелектом), космос, позасвіт, віртуальність, когітуальність. Але цього не відбувається. Ми не готові до транслібералізму. Ми плекаємо знову ж таки лише традиційний антрополібералізм.

Отже ні націоналістичний, ні ліберальний дискурс не підходять для розуміння цієї війни.

Щоб перемогти у війні, потрібно розуміти масштаб війни та цілі учасників війни.

Українська влада серйозно вважає, що вона зупинила ворога. Якщо метою ворога вважати завоювання території, тоді це майже так. Але суть війни якраз і полягає у тому, що той, хто так вважає, вже програв.

Якби Росія прагнула завоювати територію України, вона була б уже завойована. Але метою Росії не є територіальна війна.

Це тим більше очевидно, що окупація Придністров'я не призвела до захоплення Молдови, а окупація Південної Осетії та Абхазії не призвела од захоплення Грузії.

Це не означає, що українська армія не потрібна чи не потрібно відстоювати територіальну, інформаційну, економічну, культурну та етико-релігійну незалежність. Це означає необхідність розширення бачення війни. Зрештою потрібно зрозуміти змістовне наповнення дезорієнтуючого терміну "гібридна війна".

Ще на початку російсько-української війни експерте товариство вийшло на основне її розуміння як цивілізаційне протистояння – війна за цінності та мотивації між різними частинами світу, які мають різні установки, настанови та орієнтації: напрямок революційного оновлення та напрямок радикальної архаїзації.

Перший напрямок представляє значна частина України (не всі), другий напрямок представляє значна частина Росія (теж не всі). Це війна між архаїчною ідентичністю держави-нації-території та новими розподіленими та більш складними ідентичностями.

Саме тому для розуміння російсько-української війни нам потрібно об'єднати всі війни Росії в світі.

Є дуже неадекватним для розуміння російсько-української війни відокремлювати її від інших воєн Росії.

Існує великий національний егоїзм у тому, щоб розглядати російсько-українську війну окремо від російсько-сирійської, російсько-європейської та російсько-американської воєн.

Це той випадок, коли є велика смертельна дурість вважати, що своя сорочка ближча до тіла. Ми не можемо виграти російсько-українську війну, допоки не побачимо її як світову.

Тобто зараз потрібно виходити на розуміння війни Росії як світової війни.

Так це не є однофронтальна світова війна. Але і Друга світова теж не була однофронтальною, принаймні лише в СРСР її розглядала як однофронтальну. На Заході Другу світову війну розглядали як війну, що складалася з багатьох фронтів, де радянсько-німецький фронт був просто домінуючим.

Тобто нинішня Третя світова війна (чи Четверта, якщо окремо розглядати "Холодну") це війна за цивілізацію єдиного людства, що структуроване більш складно, ніж на державно-національному рівні, де територія більше не має принципового значення.

Людство об'єднується нині, щоб зазнати фундаментального перетворення та нового роз'єднання вже на принципово інакших засадах.

Але навіть цивілізаційний підхід тут не є достатньо інноваційним.

В деякому дійсно інноваційному розумінні, це війна за перспективи світу в ситуації сингулярного шоку – шоку зі страху перед наближенням Сингулярності як принципової зміни природи людини як такої.

Майбутнє до цієї війни наставало настільки швидко, Сингулярність здавалась настільки пекельною, що це викликало хтонічний жах у значної частини представників російської еліти та частин еліт західного світу. Цей жах розділяла і більшість представників українського правлячого класу.

Тобто це війна за нову цивілізацію, яка могла би постати, але прихід якої гальмується.

Лише в архаїчному світі для Росії є шанс зберегти залишки свого впливу на світ, саме тому вона витрачає гігантські ресурси на сповільнення часу людства.

Головна мета нинішньої війни Росії – гальмування футурологічного часу (соціального часу, історичного часу).

Але проблема людства у тому, що Росія не поодинока у цьому бажанні сповільнити час. До неї приховано, а дуже часто навіть і відкрито, доєдналися значні частини правлячих класів інших країн, і не тільки західних.

Український історик Ярослав Грицак на безпековому форумі у Львові 30 листопада 2017 року у своїй промові запропонував екзистенційне розрізнення ставлення до політики часу на основі виразу Вольтера у його творі "Кандид або Оптимізм": "все на краще в цьому найкращому зі світів". Грицак каже: якщо майбутнє – на краще, то історія минулого – на гірше. Продовжимо його думку: архаїзація – це пекло. Світові правлячі класи, орієнтуючись на минуле, вдаючись до архаїзації, творять світове пекло.

Мета архаїзації та сповільнення часу поки що Росією успішно досягається. Тобто формування єдиної цивілізації людства сповільнено і під примусом страху російської агресії європейські та американські еліти перейшли до архаїзації.

США вели війну з Росією через телекомунікаційні, космічні та віртуальні інновації, тобто США проспектували світ. З приходом Трампа ця війна США була сповільнена, її еліти занурилися у інституційну кризу. Тобто Росія тут досягла "успіху".

В той час, коли Європа та США в ООН визнали Мінські домовленості, вони фактично дозволили Росії отримати перемогу, бо вона змусила Захід визнати безумовний суверенітет України обумовленим російською агресією. Тобто Росія тут теж досягла "успіху".

Так само і правлячий клас України, який здійснив контрреволюцію, відмовився від реформ, пожвавив корупцію, теж тим самим став на бік ворога, зупинивши час в Україні. Тобто Росія і тут досягла "успіху".

Отже це перша війна в історії людства, яка має цілі не стільки зростання геополітичних активів якоїсь з держав, скільки цілі хронополітичного спрямування.

Тобто це перша в історії людства хронополітична війна – війна за складне, ризиковане для всіх і небезпечне для більшості людей майбутнє, які одні гальмують, інші наближають.

Це дійсно перша така війна, бо в попередніх війнах не йшлося про зміну самої природи людини та про виникнення єдиного людства як ризиковане майбутнє. Навіть в ситуації Другої світової війни майбутнє здавалося кращим за війну. В цій війні це не так: для значної кількості правлячих класів світу – майбутнє може бути гіршим за війну.

В попередніх війнах сповільнення часу не відбувалося, бо всі воюючі сторони здійснювали технологічні інновації, хоча б навіть у військовій сфері. В цій війні це не так: технологічні інновації сповільнюються на тлі небезпеки війни.

Світова війна Росії це одна з останніх в історії людства гуманістичних (всередині природи людини) і водночас гуманітарних (спрямованих на втримання людської спільності) війн – наступні війни будуть трансгуманістичними.

Гуманітарність нинішньої війни полягає у принциповому ігноруванні єдності нація-держава-територія всіма сторонами війни. Навіть український правлячий клас, хоч і приховує це, але теж ігнорує засади старого світового порядку.

Тобто вперше національно-державно-територіальні ідентичності всім воюючим сторонам не здаються вже такими принциповими, що за них готові покласти масові жертви, як в роки Першої чи Другої світових війн. А це означає, що конструювання ідентичності вийшло за межі навіть цивілізаційних розрізнень всередині людства.

Отже цю війну потрібно бачити більш складніше, ніж ми її бачили напочатку. Тобто суть війни навіть не в зіткненні наявних ідентичностей, а в сповільненні часу та сповільненні процесу самовизначення в більш складних смислах та перспективах, ніж ті, що є. Відтак, жодна наявна ідентичність більше не описує адекватно цю війну.

Стан російсько-української війни в контексті інакшого бачення

Безпосереднім наслідком цього футурологічного сповільнення з боку Росії стала поразка української Революції Гідності та поразка у російсько-українській війні.

Якщо уважно подивитися на російсько-українську війну, то можна побачити, що гаряча фаза її тривала всього чотири місяці. Один місяць російсько-українське протистояння за Крим (без гарячої фази війни). Два місяці війни при спробі звільнення окупованої території через так звану АТО (аж до боїв під Іловайськом). І ще два місяці – бої під Дебальцево. Все. Решта – то війна гуманітарними засобами: терор, інформаційна війна, оргвійна через наддержавні структури, дипломатична війна, культурна війна і т.д.

Коли український правлячий клас відстояв своє право на олігархічне всевладдя і каналізував реформи та боротьбу з корупцією, то тим самим через контрреволюцію він теж дозволив Росії виграти війну в Україні.

Мінський процес – це процес архаїзації міжнародного права, де було знищено безумовність державного суверенітету та очевидно і відкрито від'єднано територію від держави, а конституційний суверенітет від національного суверенітету.

Коли ми дивимось на так зване АТО і кажемо – ось війна, яку потрібно вигравати хоч військовими, хоч дипломатичними засобами, то ми не туди дивимось і не те називаємо війною.

Давайте скажемо жорсткіше. Кожен, хто безумовно толерує архаїчний дискурс про війну, є дискурсивним агентом агресії Росії.

Зараз ведеться війна соціальних інновацій, яку Україна програє, – як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Для ведення війни соціальних інновацій потрібна інша якість українського правлячого класу. При збереженні нинішньої влади (Президент, Парламент, Уряд, Суд, Генпрокуратура) нинішня війна не може бути завершена, хай навіть позірний проміжний і тимчасовий мир буде якимось чином укладений.

У хронополітичній війні поразка архаїзаторам наноситься лише єдиним чином – через радикальні соціальні інновації, через змістовну зміну ідентичностей, через фундаментальні зміни світу як такого.

Гуманістично-гуманітарні війни виграють гуманітарними засобами. Гарячі війни, якщо вони не ведуться як національно-визвольні, не мають в таких війнах вирішального значення.

Найбільш адекватним способом війни було б на державному рівні створення інститутів майбутнього, інститутів дослідження історичної пам'яті та інститутів конструктивістської політології.

Натомість українська держава замість дослідницьких гуманітарних інститутів створила пропагандистські структури. Причому ці пропагандистські структури продовжують просувати архаїчні цінності та ретроспективні ідентичності. Так війну не виграти. Так війну можна не просто програти, а завести країну у катастрофу.

Основними процесами війни в гуманітарному контексті в Україні стали: декомунізація, нацифікація (установка на та безпосереднє домінування націоналістичного дискурсу), мовна українізація та обивательска скандалізація політики в повсякденному наративі ЗМІ. Можливо саме по собі це непогано для воєн минулого. Але це не дає перемоги у сучасній війні.

Нинішнє критичне мислення українців спрямоване винятково на викриття корупції, олігархічного здирництва та військових зрад. Енергія патріотизму українців спрямовується на русофобію. Під повною забороною знаходиться процес розмови по суті, смисловий аналіз та конструювання позитивних перспектив України.

Парадоксально, але це так – Україна може програти цю війну, навіть якщо Росія теж її програє. Бо Україна не діє на дійсному Театрі Військових Дій цієї світової війни.

Тобто гуманітарна війна має вестися в інакшому дискурсі, інакшими гуманітарними засобами, в інакшій комунікації (поза ЗМІ).

Потрібно розширити не тільки смислові рамки російсько-української війни, але і її історичні рамки. Україна як цивілізація фронтиру періодично піддається руїні та винищенню населення. Потрібен новий концепт життя та розвитку України як фронтирної цивілізації.

Ця російсько-українська війна буде тривати багато років, бо це світова війна і вона йде за змісти, що виходять далеко за межі досі все ще архаїчної України. Перемога у світовій війні полягатиме у переорієнтації правлячих класів світу, зокрема російського та українського, на інші смисли та перспективи. В рамках наявних смислів та наявних невтішних перспектив війну завершити неможливо.

Виживання, замороження конфлікту, спроба вирішувати конфлікт шляхом політичного компромісу це смерть не тільки України, але і поразка всього світу. Лише соціальні інновації, гуманітарні дослідження, цивілізаційні домагання та трансгуманістична експансія дозволить перемогти у цій віні.

Принципово змінилося уявлення про перемогу у сучасній світовій війні. Нині перемога у війні це не просто вижити, не просто зберегти суверенітет і не просто зберегти наявну ідентичність. Перемога у сучасній світовій війні означає побудувати нові форми суверенітету, створити більш складну ідентичність і створити нову цивілізацію для співжиття на території фронтиру без циклічного в історії винищення її мешканців.

Перемогти у війні це значить, завершити революцію і люструвати український правлячий клас. Перемогти у війні це значить відновити соціальне мислення і здійснити гуманітарні перетворення. Перемогти у війні це значить толерувати більш складні ідентичності, ніж архаїчні нині національну та ліберально-демократичну.

Перемогти у війні це значить розблокувати час і створити більш складне майбутнє – мужньо, впевнено і безстрашно.

Повна редакція мого виступу на Львівському Безпековому Форумі 30 листопада – 1 грудня 2017 року.

Коментарі — 276
Oksana Mitrashevska _ 10.12.2017 12:24
IP: 77.52.208.---
1936р. Узвала з"їзду рабинів: "Для жидівства є небезпечними національні держави!". Тому Українство вже офіційно названо ПОЛІТІЧЕСКОЙ НАЦІЄЮ, тобто політиками, настільки слабаки, ми – що не здатні в своїй Вітчизні мати право корінного народу на самовизначення нації, слова Держсекретаря Ватикану ПЄтро Пароліна...
Алексей Бойко _ 08.12.2017 14:45
IP: 77.52.0.---
Ене бене раба,
квінтер фінтер жаба,
Йок пшик, Йок пшик,
Ішов Дацюк льодом,
Свинка огородом,
Подайже мені моя мила,
Свою білу ручку.

Невже за таку ахінею платять гроші, а таких авторів беруть на роботу, і навіть друкують?
Yaroslav Yurkiv _ 04.12.2017 21:54
IP: 35.195.113.---
Олег Кара:
А куда деть Байдена с его: "В севастополе была бы отличная база НАТО!"?
==========
А чому ні?
Чф рф -може бути, а Нато – ні?
Хоча і та, і та – в порушення Конституції України!
Михаил Григоренко _ 04.12.2017 15:55
IP: 35.187.76.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко: К прошлой теме: 29.11. 2017 р парламент Татарстана принял решение о добровольном изучении татарского языка...
---
Я знаю.)
Вас что же-удивляет решение колониальной администрации,принятое в пользу метрополии?
Думаю,в недалеком будущем в РТ будет упразднена и должность президента республики.
Михаил Григоренко _ 04.12.2017 15:07
IP: 104.155.29.---
Олег Кара:
А куда деть Байдена с его: "В севастополе была бы отличная база НАТО!"?
----
В топку,куда же еще.Подобной новости о речи Байдена нет ни на одном более-менее серьезном РоссСМИ.)
И потом-а чем Одесса плоха для базы НАТО?Тем более,что и повод имеется веский-аннексия Крыма Россией.Но базы нет и не планируется.)

А – мнение крымчан, которых фактически выдавили из Украины прямо в объятия Путина?
---
Крымчан в объятия Путина выдавил российский спецназ.)

Там прекрасно понимают, что при ином исходе Донбасс там начался бы раньше, чем на Донбассе...
--
Именно Крым стал спусковым крючком войны на Донбассе,Уверовали,что с такой же легкостью возьмут весь Ю.Восток.

Ну а то, что Крыму кроме милитаризации ладу абсолютно не дали – истинная правда...
--
Ну так...Не для торговли же и не для земледельчества аннексировали.Для войны.Так что прав был Александр Второй.)
Олег Кара _ 04.12.2017 14:31
IP: 193.19.231.---
Михаил Григоренко: К прошлой теме: 29.11. 2017 р парламент Татарстана принял решение о добровольном изучении татарского языка...
Олег Кара _ 04.12.2017 14:20
IP: 193.19.231.---
Михаил Григоренко:
Олег Кара:
Вольно ж писателям мудрствовать...:))
-

1. "Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света"-сказал не Лесков,а Александр Второй.Кагбе-император.)
А Вы -Никто такого не говорил. ****

Айн момент! Он воцарился под конец Крымской эпопеи -так что слабо верится в оное высказывание...

2.Примерно,как в наши дни-вроде и взяли,да проблем поимели несравнимо с сомнительной выгодой.И теперь-ни себе,ни людям...)
****

А куда деть Байдена с его: "В севастополе была бы отличная база НАТО!"? А – мнение крымчан, которых фактически выдавили из Украины прямо в объятия Путина? Там прекрасно понимают, что при ином исходе Донбасс там начался бы раньше, чем на Донбассе...
Ну а то, что Крыму кроме милитаризации ладу абсолютно не дали – истинная правда...
Михаил Григоренко _ 04.12.2017 13:11
IP: 104.155.117.---
Олег Кара:
Вольно ж писателям мудрствовать...:))
--

"Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света"-сказал не Лесков,а Александр Второй.Кагбе-император.)
А Вы -Никто такого не говорил.
Еще как говорил,и в это верили.Пока Крым не отрезвил.Примерно,как в наши дни-вроде и взяли,да проблем поимели несравнимо с сомнительной выгодой.И теперь-ни себе,ни людям...)
Олег Кара _ 04.12.2017 12:19
IP: 193.19.231.---
Михаил Григоренко _ А до эпопеии? ****

.А до эпопеи побили самого Наполеона – это вам не фунт изюму. И после удачно колотили турок на суше (Варна) и на море (Наварин), персов, и уж совсем непонятно ради чего подавили мадьярское восстание против австрийского господства... Все шло так замечательно – до 1854 года...:))

Вольно ж писателям мудрствовать...:)) Вообще реально есть "цивилизация моря" – торговцы и колонизаторы, и "цивилизация земли" – земледельческие народы. Поместить Россию между ними – амбициозно, но явно ошибочно...

.
Михаил Григоренко _ 04.12.2017 08:40
IP: 35.205.171.---
Олег Кара:
Никто такого не говорил – ибо какая нах "гроза света" после севастопольской эпопеи,
--
А до эпопеии?)

Удивительно вспомнить, как люди, бывало, с особенною серьезностью внушали, что "Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света"... Хомяков сказал: "мы долго верили среди восточной лени и грязной суеты" и проч., – и действительно, верили. Так часто тогда повторялось это мудрое изречение, что, бывало, наслушаешься и начнешь верить. Крым это поисправил, а то меры не было вздорам.
Лесков Н. С.

РУССКИЙ ДЕМОКРАТ В ПОЛЬШЕ.
Олег Кара _ 03.12.2017 22:36
IP: 37.229.133.---
Михаил Григоренко:
Олег Кара:
Вы всерьез беретесь утверждать,что в точности осведомлены какие слова и обороты речи употребляли министры и советники императоров?
Не фантазируйте,а угадайте,кто и по какому поводу сказал-Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света.)
****

1. Берусь такое утверждать, ибо повидал достаточно ПОДЛИННЫХ документов царской и белой армии.

2. Похоже, мы были на одних страницах ЖЖ...:)))

Никто такого не говорил – ибо какая нах "гроза света" после севастопольской эпопеи, а позднее – после Цусимы?! И как это "не земледельческое", когда русским хлебом питалось пол-Европы?!
Кто-то пытается приписать собственный плоский умишко российским деятелям. Прием, впрочем не новый – сколько таких "цитат" уже гуляет по Интернету – не счесть...
Михаил Григоренко _ 03.12.2017 19:29
IP: 104.155.18.---
Олег Кара:
Вы всерьез беретесь утверждать,что в точности осведомлены какие слова и обороты речи употребляли министры и советники императоров?
Не фантазируйте,а угадайте,кто и по какому поводу сказал-Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света.)
LYCIV_OLGA _ 03.12.2017 18:24
IP: 35.195.113.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко:
...галичанские головы – отсюда и их звериная первобытная ненависть к "непонятному" – к России и Востоку Украины...
Олег Кара:
руслан49
...галичанський генетичний нацизм...
Олег Кара:
Ua Gall:
...Галичина – это карпатская прерия...:))
І все це – типові й вельми характерні ознаки-приклади стійких (рашистських) хворобливих (!) галюцинацій!... (Смайлик "sad")
Олег Кара _ 03.12.2017 18:21
IP: 37.229.133.---
Михаил Григоренко:
-Vesna-:

Хотят ли русские войны – это не вопрос. Это утверждение.
---
Доклад Военного Министра
Генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина.
1900 год.

Ваше Императорское Величество!
На протяжении 18 и 19 веков Россия провела в войнах 128 лет, и только 72 года были мирные.
Из 128 лет только пять припадают на оборонительные войны, все остальные – это захватнические походы.
****

Первая попытка найти оный "доклад" или "меморандум" – провальная: только у двух челов на ЖЖ и под двумя названиями, что уже подозрительно...
Термин "захватнические" в царской армии категорически не применялся, впрочем, как и в любой армии мира, даже более активной, чем русская – британской например...
ПОКА ВОТ ТАК... Посмотрю еще.
Олег Кара _ 03.12.2017 15:04
IP: 37.229.133.---
Ua Gall:
ПОШЁЛ ВОН,ПРОВОКАТОР-ФАШИСТ!
Для улускОй избушки на каиНоническом понИятном язычке – с любовбью!

РУССКИЙ язык-самый приятный в мире.Затем говяжий свинОй...
БАЛДА,а это правда шо в Рабсии ни-ка-да не было ассимиляциинародов?Правда.А шо было? Токо
пушкинизация.
ЗашИбись! ВоронЕж! Приятного аппетита!

ХИНТУЙ НА ПОВАРУ, ЗАГЕСАНА ПІПІНА!
Ua Gall _ 03.12.2017 13:57
IP: 91.200.113.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко:
Олег Кара:
Может для вас это будет новостью,но обязательные к изучению предметы-обязательны для всех учеников без исключения,если только нет противопоказаний по состоянию здоровья.)
Не знаю, не знаю, как трактуются "обязательные предметы" у нас и в РФ...

В любом случае – выяснили:
1. Инициатива по отказу от обязательного изучения татарского исходит не от государства, а от общественного объединения автономной республики.\
2. Государство по прежнему обеспечивает возможность изучать татарский любому желающему.
3. АССИМИЛЯЦИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ – НЕТ. Пример для подражания – есть.
ПОШЁЛ ВОН,ПРОВОКАТОР-ФАШИСТ!
Для улускОй избушки на каиНоническом понИятном язычке – с любовбью!

РУССКИЙ язык-самый приятный в мире.Затем говяжий свинОй...
БАЛДА,а это правда шо в Рабсии ни-ка-да не было ассимиляциинародов?Правда.А шо было? Токо
пушкинизация.
ЗашИбись! ВоронЕж! Приятного аппетита!
Неживий Юрий _ 03.12.2017 10:58
IP: 130.180.209.---
ну як напишуть???...то думаєш...збудуна...з з жорстокого обкуру...нетреба все навіть намагатись читати...от супер теза???? "Головна мета нинішньої війни Росії – гальмування футурологічного часу "???? я впевнений що не тільки Путін -але і Шойгу -вже точно не знають за що воюють???...їм стане соромно...після цих слів...така війна...і за що...час у них складається з наручних Patek Philippe чи Vacheron Constantin...а тут виявляється пластмасова футуристика???
Михаил Григоренко _ 03.12.2017 10:31
IP: 35.195.70.---
-Vesna-:

Хотят ли русские войны – это не вопрос. Это утверждение.
----
Доклад Военного Министра
Генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина.
1900 год.

Ваше Императорское Величество!
На протяжении 18 и 19 веков Россия провела в войнах 128 лет, и только 72 года были мирные.
Из 128 лет только пять припадают на оборонительные войны, все остальные – это захватнические походы.
Віталій Цибуляк _ 03.12.2017 02:54
IP: 195.200.245.---
Наша ситуація у чомусь дуже нагадує ізраїльську. Ми приречені на постійну війну та жертви. Це наша ціна свободи. І це тільки один фронт. Інший – в тилу, де має відбуватися розвиток всупереч всьому. Я би, так само як ізраїльтяни, робив би ставку на технологічний розвиток. Проектування, електроніка, програмування, верстатобудування, роботобудування, автоматизація, роботизація і т.д. Цьому потрібно би сприяти, так само як розвитку інфраструктури добування альтернативних джерел енергії, переробки та утилізації відходів. І це не так складно, як здається, в технічному плані. Складніше з фінансуванням, залученням коштів (і фактично браком середнього класу, яки би був здатний підняти окремі галузі). А стагнація, як тепер, приведе до втоми та капітуляції – гарантовано.
Vlad Doroshenko _ 03.12.2017 00:53
IP: 93.72.70.---
Кажуть, є 100 серій про ходячих мерців. То ті мерці є уособлення архаїстів?
Тепер знімуть серії про ходячих віртуалістів, смислотворців..., або Дацюк про них розкаже тут на блозі.
Vlad Doroshenko _ 03.12.2017 00:34
IP: 93.72.70.---
Під повною забороною – процес розмови по суті, смисловий аналіз та конструювання позитивних перспектив України?
Пане Дацюче, так-розбороняй. І конструюй-виходь з сингулярного шоку. Архаїсти і не зрозуміють, як Яник не зрозумів початок єв-майдану. Не лякай складнощами і сам не лякайся.
створити більш складне майбутнє? -це виглядає, як смартфоном галушки з тарілки до рота підносити.
Фронтир там, де боязнь смислотворення циклічно викошує мешканців.
Про архаїчне сказав. А в чому ж "складна" альтернатива? Невже нема аналогів, хоч окремих людей, окремих років життя якихось громад? Хто творить не світове пекло, а рай? Кажи про змістовний простір свободи, дістань його з космосу, позасвіту, віртуальністі, когітуальністі. Мало в позасвіті побувало? У ісуса-будди-конфуція такого блогу не було. Вони народ теж складнощами жахали?
Михаил Григоренко _ 02.12.2017 23:46
IP: 35.195.76.---
Олег Кара:
"Что сказала учительница после того, как проверила домашнее задание, которое я за тебя сделала?"
- ЧТО Я ТУПЕЮ ПРОСТО НА ГЛАЗАХ...
--
Это зеркала,Олег...Зеркала нынче такие пошли-никуда не годятся...Вот лет тридцать тому назад были зеркала...Настоящие,а не китайский левак.))
Михаил Григоренко _ 02.12.2017 23:27
IP: 35.195.76.---
Олег Кара:
Деталей отношений казахов и ойратов не знаю.
--
Непростительно для человека,берущегося судить о политике РИ в Ср.Азии).

Нет никакого донышка по питьевой воде.Спросите у израильтян,если мне не верите.)

Та вроде не Тэчер,а Олбрайт.Которая Мадлен.) А "несправедливость"устраняется-китайцы будут качать воду с Байкала.И таки при чем здесь Олбрайт.не говоря уже о Тэчер...)
Олег Кара _ 02.12.2017 23:05
IP: 37.229.133.---
Михаил Григоренко _ Деталей отношений казахов и ойратов не знаю...

А вот насчет ресурсов – Вы чересчур оптимистичны. На самом деле, "донышко видно", особенно по питьевой воде. Не случайно сейчас все, включая такие "полярные" страны, как Китай готовятся к дерибану полярных широт...
Ну а то, что "Россия обладает непропорционально большой долей ресурсов и надо бы устранить такую несправедливость" – поведала миру еще М.Тэтчер.
Михаил Григоренко _ 02.12.2017 23:03
IP: 104.155.18.---
Василь Сірко:
Ну что за истерия,прости Господи...Можно и нужно развивать "соціальні інновації, гуманітарні дослідження, цивілізаційні домагання та трансгуманістичні експансії "Но...Должна быть определена цель развития.Мир устроен таким чудесным образом,что оккупант всегда проигрывает,а удел всех империй-дезинтеграция.И,в конечном итоге,в выигрыше остается тот,кто развивал инновации и исследования.А тот,кто объявил генетику и кибернетику лже-науками и продажными девками империализма-в проигрыше.Ибо.как говорил дедушка Ленин.надобно учиться,учиться и еще раз учиться.И учиться таки настоящим образом.,извлекая из учения тяжелые,но необходимые уроки.)
ONLINE
Aтака Путіна1099 Свобода слова541 Уряд реформ291 Корупція1052 Україна та Європа882
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter