17 липня 2022

До чого довели три слова з Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї... Про проблему зіставних лексико-семантичних маніпуляцій (to guarantee or to assure)?

Загальновідомою є основна номінативна функція слова в синтезі денотативного, конотативного та контекстуального значень, основою для яких є вербальна матеріялізація самого поняття про назване (сигніфікат)...

''УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА'' ЯК КОЛЕКТИВНИЙ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ АНТОН

Я теж обурений, звісно. Бо я – стара редакторка, і ще пам'ятаю, що можна, а що не можна у цій професії. Але це ще й смішно, якщо на мить забути про страшний привід (давайте спробуємо задля чистоти висновків),...