Євген Бистрицький Доктор філософських наук, професор, Інститут філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди

ЯК ЗДІЙСНИТИ ІДЕНТИЧНІСТЬ

04 січня 2020, 09:16

Про нашу велику проблему ідентичності ми ще не говорили так голосно і точно, як зараз. Всі так чи так знали і сперечались саме про це – українські інтелектуали, які розмірковували про "дві України" в рамках однієї країни, українські письменники і творча інтелігенція, яка відстоювала та відроджувала українську мову, культуру, освіту, гуманітарію проти колоніальної інерції русской і російської радянщини. Всі так чи так знали або відчували, що Майдан – це також саме про власну ідентичність, яку відстояли сотнею життів на Майдані та тисячами життів на війні з російським гібридом танків і духовних скреп.Що відбулось зараз такого, що звело все це до купи та поставило питання рубом: яка наша ідентичність як цілого, як нації, як спільноти. Відбулось щось просте і банальне: Президент, обраний і підтримуваний великою більшістю нас, проголосив три суперечливі речі саме про головні ознаки ідентичності.

Перша – про яку різницю, про неважливість символів ідентичності – топонімів та пам'ятників – символічної спадщини російського вікового засилля та радянщини – скажімо, від постаті одеської Єкатерини до суму за проспектами Жукова. Друга – про збереження рідних (native) мов та нормальність знання державної мови. Третя – про об'єднуюче значення однакового бачення майбутнього.


Він, фактично, проговорив своє переконання-позицію, що наша громадянська правова єдність, тобто політична ідентичність є головною цінністю, основою майбутнього України.

Його, безумовно, підтримує певна частина з тих 73%, які поділяють яка різниця та лише формальну вимогу нормативного знання мови. Які поділяють перевагу суто політичної єдності. Їхні аргументи відомі: можна бути патріотом, воювати на Сході та розмовляти російською; декомунізація сама по собі не знищила корупцію; будувати сучасну країну слід прагматично: на основі універсальних цінностей толерантності та прав людини, які долають обмеження за етнічною ознакою. Він роз'єднав політичну і культурну спільноти. Це, фактично, сказано Президентом: обирайте політичне єднання в рамках державного цілого. Це – основа нашого майбутнього: економічного благополуччя та чистих освітлених вулиць.Йому вірно заперечили, що це велика неправда: в основі політичної ідентичності неуникнено лежать засади культурної спільності – сказали про "етику Майдану", "естетику" української культури, про українську – не радянську і не російську – символіку та про пантеон лише "наших" героїв. Фактично вказали, що майбутнє єдиної сильної України ґрунтується на спільних засадах, в основі яких українська ідентичність  в її динаміці минулого, сучасного і майбутнього.Йому вірно заперечили в головному. Слід лише додати: на відміну від політичного вибору національно-культурна ідентичність кінцево не обирається й не нормується. Навіть, якщо ви наново обираєте її норми і навчаєтесь "етиці та естетиці" іншої культури. Тому що ідентичність – це не лише її зовнішні ознаки – назви і пам'ятники. Ідентичність – це моє і ваше індивідуальне, особисте віднесення себе до тієї чи тієї спільноти з її минулим, сучасним і майбутнім. Це чуття "моєї" приналежності спільноті, без чого втрачається сенс життя, усвідомлюємо ми це чи ні. Її якраз і захищають ціною власного життя. Це зветься патріотизмом. Культурна ідентичність – це вихідна, визначальна життєва позиція людини, яку не обирають за вольовим рішенням та якій не навчити лише словами-аргументами. Вона закладається тією мамою і тією мовою та культурою, у якій ви виникаєте як зріла людина.Тому з Президентом та його прихильниками ми маємо зіткнення життєвих позицій, а не лише зіткнення словесних та теоретичних аргументів. На його боці сильний супротивник-спадщина радянської комуністичної ідеології інтернаціоналізму та "ми же братья". Цей ідеологічний супротивник знищує національні різниці на користь єдиної вихідної національної ідентичності – російської культури та язика. Вакуум сенсу власного національного життя негайно заповнюється російським як російщиною. Саме така ідентичність живить псевдо патріотизм бойовиків та частини жителів ОРДЛО. І ця ідентичність керує відчуттями частини наших громадян.Ми піддаємось добрій спокусі, що можна словами та найдотепнішими аргументами переконати людину, щоб змінити її позицію ідентичності. Так, це слід робити, особливо вказуючи на приклади того, як радянсько-російська ідентичність закриває собі і іншим націям шлях у майбутнє, про яке захоплено каже Президент. Як на відміну від сьогоднішніх європейців російські духовні скрепи приносять війни, смерті, насилля, національний занепад.Втім, позиції ідентичності займаються й лише потім аргументуються. Тому тут є межа, за якою лише аргументи, особливо в просторі соцмереж, безсильні. Самі по собі вони вироджуються у словесну бійку, в пусту оболонку емоції ненависті до іншого. На радість радикалам. Посилюючи наші різниці, зменшуючи територію солідарності громадян, на якій будується нормативна політична ідентичність.

 Оскільки суперечки навколо ідентичності зачіпають основу – сенс життя, – відстоювання власної позиції сприймається як питання життя і смерті. І тому легко мотивує ненависть і розбрат. Використовується  на потребу виправдання агресії, сепаратизму, вбивств й терору. Все це означає, що слова Президента про політичне єднання для майбутнього – не вірні і не достатні. Вони недостатні і тому не правильні. Вони недостатні, оскільки у його руках зосереджена політична більшість. Вони не правильні, тому що не інклюзивні – не враховують свідому культурну позицію політичної меншості. Вони невірні як віддання політичної переваги спадщині ідентичності минулого та вічного російського, а потім радяського, нівелювання значення української ідентичності.Відомо, що політика – це не лише слова та дискурс в стінах парламенту. Слово прийнятого законопроекта, так само як і слово Президента має значення справи, стає суспільною нормою дії. Навіть ворогуючи на словах політики вимушено стають друзями спільної дії.

Тому в емоційній війні слів та аргументів є лише один вихід. Тим, кому не все рівно, тим для кого є різниця, тим, хто розуміє, що держава Україна матиме європейське майбутнє лише як українська, а не пост-радянська, треба займати не лише словесну, а й політичну позицію. Позицію єдності слова і колективної дії.Повторюсь: розпорошеним національним демократам і українським інтелектуалам варто подолати міноритарну розмежованість та претензії лише на власне лідерство та першість задля об'єднання в велику і потужну спільність, рух, політичну силу. Щоб нарешті довести політичною дією переваги тієї національної ідентичності, яка є їхньою життєвою позицією.


Іншого способу здійснити омріяну єдність політичної і національно-культурної ідентичності немає.

powered by lun.ua
Коментарі — 90
_ABM_ _ 09.01.2020 12:10
IP: 35.235.226.---
Петр Харченко:
Пані Олено Величко, без духовності, культури людини економіка, про яку ви примітивно говорите, не з'явиться. Ваші звинувачення на адресу поважного професора, – це і є прояв безкультур'я, хамства і рівня вашого матеріального життя. Україну переслідує лихоліття саме із-за таких виборців, як ви та дописувача Володимира Чубаря.
Повністю погоджуюсь!!
Volodymyr Tkachuk _ 06.01.2020 20:18
IP: 35.235.226.---
Были у насъ суды подкоморскіе, земскіе, гродскіе и прочія, къ содержанію правосудія и порядка учрежденныя мѢста и чины, былъ надь оными трибуналъ, были у нась сеймы или генеральныя рады, на которыхъ, мы всѢ общія и важнѢйшія наши дѢла рѢшали и новыя учрежденія дѢлали. Но гдѢ оныя нынѢ? Переведены и выглажены изъ памяти нашей, какъ будто ихъ никогда не бывало.> Сіе произошло отъ того, что умалилась власть и сила шляхетства нашего, а возрасла и почти все себѢ присвоила воинская сила. Итакъ, надлежитъ намъ стараться, чтобъ учредить всѢ тѢ чины и достоинства, которые управляють гражданскими дѢлами на всемъ такомъ основаніи, какъ повелѢвають права наши, въ подтвержденіе которыхъ имѢемь мы привилегію блаженныя и вѢчнодостойныя памяти государя царя и великаго князя АлексѢя Михайловича.
Volodymyr Tkachuk _ 06.01.2020 20:14
IP: 35.235.226.---
Ось основа ідентичності. Промова
на загальних зборах українського шляхетства у Глухові
про права, переваги й потреби України
[1763 р.]"[Речь, произнесенная Григоріемъ Андреевичемъ Полетикой въ общемъ собраніи Малороссійскаго шляхетства въ ГлуховѢ о правахъ, преимуществахъ и нуждахъ Малой Россіи]

Гражданскія у насъ дѢла совсѢмь не на такомь основаніи, на какомь оныя были во время бытности нашей подь республикою Польскою и на какомь мы приняты подъ державу Россійскую. Сіе произошло отъ того, что умалилась власть и сила шляхетства нашего, а возрасла и почти все себѢ присвоила воинская сила.
iip _ 06.01.2020 20:09
IP: 35.235.226.---
Николай Ромманов:

Колян! Ты, понятно дело, корчиш из себя хитрожопого мокшанского зомбячка.
Та теперя ты сидиш, как дерьма в рот набрал – и вертиш жопой, как пропеллером.
А всё потому, что канадцы таки вдули мокшанцев, а ты поспешил парад устроить, та табуретка поломалася.

И по этому поводу у ботоксного шизофреника Пу случился сильный приток мочи в голову.

Судя по тому, как ты тут суетишся – в январе тебе премии (мешок ботвы) точно не видать.
Или таки расскажеш нам – как тебе понравился хокей?:::)))))))
Віктор Совщак _ 06.01.2020 09:59
IP: 35.235.226.---
Петр Харченко:
Духовна людина нікого за грудки не хапає і не кричить в очі – ти не такий а треба бути таким... Духовна людина -так було завжди. зверніться до поняття старців, мудрих людей, істинно віруючих і т.і., – ніколи в очі сама не стрибала... Тільки коли до неї звернуться за порадою... А так молилася і робила проповіді (коли зверталися)... Агресивна віра це, наприклад свідки Ієгови (бігають і доводять своє), було колись в християнстві мечем, боротьба з невірними у мусульман. Результат агресії – війна Чи в малому чи у великих маштабах...
iip _ 05.01.2020 22:41
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:

...почему это я в данном контексте должен...
Андрюха, та перекрестись – ты никому ничего не должен.::::))))))
Какой с такого дурака, как ты, спрос...

Ты ж свистулька мокшанская
luko _ 05.01.2020 22:23
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:21:10
Якщо притягнути мало кому відомий контекст, тоді згоден з Вами, бо не можна осягнути те, що можливо не має сутті або впихнути невпихуєме (:).
Бувайте!
iip _ 05.01.2020 22:03
IP: 35.235.226.---
Николай Ромманов:

- ты ни одного украинского короля не знаешь!
Та сиди вже, не вякай, гниль мокшанская:)
Перепил тормозухи и крышу снесло.:)
На патрете у тебя ботоксный шиз Пу часом не в короне, типа "король"?
Пу таки король – по палате...
iip _ 05.01.2020 21:44
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук:
luko:
Мне известно, что одно из значений слова "идентичность" – рівнозначність, тотожність, однаковість. Именно поэтому, говоря об идентичности, я специально оговорился: в контексте того, о чем ведется речь. А речь в посте Быстрицкого идет об идентичности как чувстве принадлежности к чему-то, осознании самого себя. И я продолжаю настаивать, что ни осознание, ни, тем более, чувства нельзя "осуществить".
И тут ты, Андрюха, пустопорожняя балда и есть.

В данном контексте перевод "ЗДІЙСНИТИ" не "осуществить", а "реализовать".

Свистулька ты мокшанская, полез с умными людьми в разговор – и опять обоср*ался.

Автор пишет – идентичность украинцев ЕСТЬ, но её мешают реализовать такие поганцы, как ты и твой шизоидный кумир Пу.
luko _ 05.01.2020 19:32
IP: 35.235.226.---
Андрій Маковецький-Левенгук -17:33: " Осуществить можно агрессию,желание, мечту, А идентичность (в контексте того, о чем ведется речь) – это чувство принадлежности к чему-то, осознание самого себя. Как можно осуществить чувство или осознание?"
Перепрошую, коли в значенні слова сумніваєтеся – зверніться до словника. Мій малочутливий словник каже таке: identicus-однаковий, тотожний, то є Рівнозначність, Тотожність, Однаковість. Зверніться ще до висловлювань Сковороди (бути рівним серед нерівних або нерівним серед рівних), а ще до Шевченка (Ох! Не однаково мені). А драйвонути (осущєствить) "чувства" в масах ой як можна. Були такі не так давно.
Осуществлять желание, мечту за будь-що призводить до трагедій, а в масштабах держави – 100% до гіпертрагедій і здоровому суспільству треба не плекати "мєчти" а щось невідкладно робити.
iip _ 05.01.2020 18:19
IP: 35.235.226.---
Николай Ромманов:
Ответ не засчитан...
Выходит, если ты, типа, "украинец" – ты ж тоже нихрена знзнаменитых украинцев не знаеш: (
Только жопой крутить та гадить и умееш.

Или ты таки НЕ украинец, а мокшанская подтирка?
iip _ 05.01.2020 18:11
IP: 35.235.226.---
Николай Ромманов:
Назови за одну минуту.
Нееее, дорогой – я первый спросил:::))))
Ты вонючая свистулька и никакой НЕ украинец, или гони десять знаменитых украинцев.
Или заткни своё МЫ-чание в зад:::)))))
iip _ 05.01.2020 18:06
IP: 35.235.226.---
Николай Ромманов:

Спроси любого украинца на улице, кто знает хотя бы десяток наших знаменитых...
Колян, ты тут зашкварил про НАС – украинцев?

Типа – ты примазываешся к украинцам?
Так может ты выдаш тут свои любимые десять знаменитых украинцев?
Или, типа, тоже не знаеш.

Тогда какой же "нахрен" ты украинец? Или какого воняеш на других?

Ну-с...
Leo Uxmal _ 05.01.2020 17:35
IP: 35.235.226.---
Поразительно. Порохоботы все еще находятся в состоянии предвыборной борьбы, причем беспредельной. Сознательно занимаются раскалыванием общества. Основная мысль Зеленского – мы разные, но можем объединиться ради общей идеи – цветущей Украины, чтобы не надо было уезжать на чужбину. Но порохоботы против
iip _ 05.01.2020 16:56
IP: 35.235.226.---
Патриот2004:
iip:
А чого ти такий збуджений та злий?...
Немає ніякої "галицької ідентичності" окремої від ідентичності "справжніх українців".
А є ти – мокшанска смердюча фсб-шна консерва.
Не треба тут придурюватися "справжнім українцем" бо ти мокшанський зомбяк за поребриком:)

Є фсб-шне путінсько-соловйовське лайно, яке ти намагаєшся прекинути через поребрик.
Це ж новий параграф у путінських методичках.

Ти служиш моральному виродку, кривавому вбивці та військовому злодію шизофренику Пу...
Елена Величко _ 05.01.2020 16:06
IP: 35.235.226.---
Щодо монобільшості – для нашої країни ПРОГРЕСИВНА монобільшість – то було саме те.
Й є там люди відповідальні. АЛЕ,,,сталось те, що постійно в нас. Бутафорія.
Тобто вибрані ніби гарні люди, НІЧОГО не роблять, не здатні зробити, бо вони не мають знань
про економіку та економічну ситуацію, ПОВТОРЮЮТЬ те, що їх навчили – ІНШИХ НЕМА в них правдивих знань, а головне, НАВИЧОК до відповідальності...Я би була за такий закон про вибори.
Я ГОЛОСУЮ ВІДКРИТО, але я також відкрито відкликаю депутата, що ПРОТИ МЕНЕ РОБИТЬ, проти держави. Я бачу, що є група безвідповідальних та імпотентних невірно навчених депутатів, що поняття не мають про державне управління та що вони повинні робити – тут не всі.
А Уряд? Ще Прем'єр має інтелигентність й робив би, що потрібне, якби знав...а ІНШИХ економічно-фінансовий блок? Він же робить те провалля та на тих самих, що й раніше. Може таки пан АВТОР повчить їх, що таке спільнота? що ДЕРЖАВА – то СПІЛЬНОТА.
Патриот2004 _ 05.01.2020 16:03
IP: 35.235.226.---
iip:
А чого ти такий збуджений та злий? Що тебе так виводить з себе?
Те, що Зе хоче бути Президентом всіх українців та не підлаштовується під "галицьку ідентичність"?
Дивні ви, галицькі недоумки... ніяк не можете зрозуміти, що Україна – це не тільки і не стільки Галичина...
Елена Величко _ 05.01.2020 15:46
IP: 35.235.226.---
Петр Харченко:
Пані Олено Величко, без духовності, культури людини економіка, про яку ви примітивно говорите, не з'явиться. Ваші звинувачення на адресу поважного професора, – це і є прояв безкультур'я, хамства і рівня вашого матеріального життя. Україну переслідує лихоліття саме із-за таких виборців, як ви та дописувача Володимира Чубаря.
Та неправда. До речі, й хамства НЕ БУЛО. Говорити вже не можна?
Не треба мені казати про виборців – мене не проведеш...ВИБРАНІ чомусь з одного табору...
А по-друге, ПОВАГА повинна бути у спільноті, що ВИРАЖАЄТЬСЯ ЖИТТЯМ людей у спільноті, а не баснями Глібова. Й ви мене не проймете, бо коли вашій дитині вколять щеплення, що вона трохи не...-ТОДІ ВИ ЗАБУДЕТЕ про таку "повагу" та спільноту, що тільки собі гребе, а інших нищить ЗА ГРОШІ – то не СПІЛЬНОТА...
Петр Харченко _ 05.01.2020 15:08
IP: 35.235.226.---
Пані Олено Величко, без духовності, культури людини економіка, про яку ви примітивно говорите, не з'явиться. Ваші звинувачення на адресу поважного професора, – це і є прояв безкультур'я, хамства і рівня вашого матеріального життя. Україну переслідує лихоліття саме із-за таких виборців, як ви та дописувача Володимира Чубаря.
Петр Харченко _ 05.01.2020 15:07
IP: 35.235.226.---
Пані Олено Величко, без духовності, культури людини економіка, про яку ви примітивно говорите, не з'явиться. Ваші звинувачення на адресу поважного професора, – це і є прояв безкультур'я, хамства і рівня вашого матеріального життя. Україну переслідує лихоліття саме із-за таких виборців, як ви та дописувача Володимира Чубаря.
iip _ 05.01.2020 14:35
IP: 35.235.226.---
Патриот2004:
Не варто нав'язувати всій Україні "галицьку ідентичність".
Дивно спостерігати, як ковбасить галицьких "патріотів" те, що Зеленський не хоче бути тільки галицьким президентом з їх "галицькою ідентичністю", а хоче бути Президентом всіх українців і всієї України.
Адже він ніколи й не обіцяв бути президентом тільки галицької частини України...
Патриот2004+Майдан – смердючий мокшанський зомбяк, мокшанский мерзотник і прислужник морального виродка ПУ...

І не злися дуже – тобі можна, а іншим що – ні::))
Згадай свою цитату: (Вже забули ці галицькі мерзотники до чого прагнуть справжні (не галицькі) українці)

ФСБ – дешеві свистульки...:::))))
Пётр Сталкер _ 05.01.2020 14:24
IP: 35.235.226.---
Такому писаке хорошо бы лопату в руки... Больше пользы. Философ хренов...
Елена Величко _ 05.01.2020 13:58
IP: 35.235.226.---
Проблеми УКраїни НЕ ВИРІШУЮТЬСЯ десятиліттями, більш того,
МИ ЗНАЄМО свою ідентичність, й вона не тільки в тому, що ми не росіяни.
МИ – талановита та розумна нація, що ЗДАТНА зробити якісне життя, але нам СТВОРЕНО РЕЗЕРВАЦІЮ за рахунок знищення економіки та ЖЕБРАЦЬКОГО існування.
Де тут ГІДНІСТЬ, пане Євгене??? Адже й Ви причетні до такого НЕГІДНОГО становища.
До речі, як вам у ідентичності науковця? Хіба не образливо та негідно, що вони жебраки? А ВИ ЩО ЗРОБИЛИ для своєї ідентичності та спільноти наукової?
ХІБА не зрозуміло, що таке становище України – це РЕЗУЛЬТАТ не тільки геополітики, а ГЕОЕКОНОМІКИ.
Україну зробили ЖЕРТВОЮ, бо йде НЕ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІКИ, А знищення та РОЗКРАДАННЯ РЕСУРСІВ – це все проти громадян. Прикордонні території ГОДУЄТЬСЯ не в країні –
Центр помирає...- от причина всього.
Громадяни повинні ГОДУВАТИСЬ та жити гідно у власній країні, реалізовувати сучасні та амбітні плани на життя – ТО Є ГІДНІСТЬ й те, що розв'яже майже всі проблеми.
Патриот2004 _ 05.01.2020 13:24
IP: 35.235.226.---
Не варто нав'язувати всій Україні "галицьку ідентичність".
Дивно спостерігати, як ковбасить галицьких "патріотів" те, що Зеленський не хоче бути тільки галицьким президентом з їх "галицькою ідентичністю", а хоче бути Президентом всіх українців і всієї України.
Адже він ніколи й не обіцяв бути президентом тільки галицької частини України...
Владимир Чубарь _ 05.01.2020 12:55
IP: 35.235.226.---
Мда-с. И этот человек претендовал на кресло директора института философии АН Украины? А за что он получил звание доктора наук? За подобные воззрения? Я уж не говорю ол том какое отношение этот опус имеет отношение к философии. К национализму -да,к философии-абсолютно нет.Я ещё могу понять о единой идентичности в отдельно взятом селе на Галичине,но уже в селе на Донбассе её быть не может. Почему в основу идентичности поставлен язык? И как быть с идентичностью жителей США,Канады или Австралии говорящих на английском языке? Учить язык Чероки или Тиви? И ещё. Пусть этому философу платят минимальную зарплату в течение лет так 5 и потом поспрошать его о том что главное материальное или духовное.Когда у тебя от голода пухнет ребёнок то тебе не до Кобзаря.
Уряд реформ410 Корупція1365 Aтака Путіна1244 Україна та Європа1103 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter