Сергій Дацюк Філософ

Університет і Академія

15 жовтня 2009, 20:19

Ситуація з освітою в країні має бути змінена

Академії та Університет

Ретроспективно оглядаючи історію території нинішньої України, ми можемо побачити чотири спроби створити впливові вищі освітні заклади, які можуть багато розказати про нашу країну та про її правлячий клас.

Спроба перша – Острозька Академія (1576-1636). З Острозькою академією пов'язується ренесанс спільноти, яка сьогодні є українським народом, хоча і під польським пануванням. Разом з тим національна еліта не виникає, бо таке завдання тоді і не ставилося.

Спроба друга – Києво-Могилянська Академія (1632-1817). Києво-Могилянська академія довгий час була єдиним вищим загальноосвітнім, всестановим навчальним закладом України. Але і вона не створила еліту, яка б виборола повну незалежність.

В 1654 відбувається крах мрій українського правлячого класу про державну незалежність. Фактично виборена незалежність від Польщі стає залежністю від Московії. Тогочасна Академія не була і не могла бути основою процесу творення державницької еліти, про що свідчить крах таких сподівань за доби Богдана Хмельницького і безплідні потуги вибороти незалежну державу Івана Мазепи. Не відповівши на головне запитання – як так сталося, що попередній освітній проект Києво-Могилянської Академії призвів до союзу частини нинішньої України з Московією, а згодом до її поглинання Російською імперією – не можливо ефективно будувати новий освітній проект Києво-Могилянки.

Спроба третя – Київський Університет Св. Володимира – Київський Університет ім. Т.Г.Шевченка (1834-1994). В своєму походженні – це чужий для України імперський російський проект щодо створення місцевих кадрів. Вся історія Університету це історія неперервних спроб націоналізації освіти та створення національної еліти, яка постійно придушувалася як в часи існування російської імперії, так і в часи існування СРСР.

Спроба четверта – в часи здобуття державної незалежності в 1991 році було започатковано новий освітній проект: відродження "Києво-Могилянської Академії" – зараз Національний Університет "Києво-Могилянська академія" (трохи більше 3 тис. студентів). Також з 1994 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка (24 тис. студентів) стає національним і самоврядним, значно змінює свою структуру, принципи викладання, хоча досі йому так і не вдається ні зрозуміти свою нову місію, ні співвіднести її з місією Києво-Могилянської Академії.

Отже коротко підсумуємо. Освітні проекти на території України відбувалися всередині панування чужих держав. Досі невдачі та успіхи різних освітніх проектів не проаналізовані та не використані ні для розвитку Університету Шевченка в нових умовах, ні для відродження та розвитку Києво-Могилянської Академії.

Ми не будемо розглядати всі вищі навчальні заклади – зосередимося тільки на цих двох. Порівняння Університету Шевченка і Києво-Могилянської Академії це не просто порівняння двох вузів – старого та нового. Це не просто оцінка нового освітнього проекту незалежної України – НАУКМА. Це більш серйозна річ – оцінка діяльності нової національної еліти: бо тільки в освітніх проектах діяльність еліти має найбільш помітні результати в майбутньому, оскільки політичні чи економічні структури з часом змінюються, а підготовлені випускники та досягнення ними вищих вершин у мистецтві та науці залишаються назавжди. Тому ми зосередимося на порівнянні – Університету та Академії.

Розпад Університету

Стара місія Університету Шевченка – 1) створити духовну фортецю поряд з військовою; 2) зупинити наступ католицтва, що означало боротьбу з полонізованою київською інтелігенцією, яка переслідувалася після розгрому Польського повстання 1830-1831 років.

В радянські часи Університет втрачає цю місію і, навіть до сьогодні, має винятково функціональне визначення:
"вищий навчально-науковий заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить широку науково-дослідну роботу..., багатогалузевий освітньо-науковий комплекс, який об'єднує 14 факультетів..., центр підготовки та перепідготовки іноземних громадян... Університет також об'єднує Центр українознавства, Науково-дослідний інститут фізіології, Ботанічний сад, Зоологічний музей, Наукову бібліотеку, Інформаційно-обчислювальний центр, Астрономічну обсерваторію, Видавничо-поліграфічний центр, Канівський державний заповідник. Університет є співзасновником трьох інститутів та двох коледжів.

Університет Шевченка в своєму нинішньому стані – це вже не Університет. Його духовна єдність розпалася, коли було вирішено розвивати його в різних місцях міста, дуже віддалених одне від одного. Тепер в жодному місці, в жодній позиції чи друкованому органі Університет не усвідомлює себе як єдине ціле – навіть у Студмістечку. У його студентів немає діянь співучасті, немає зв'язку з традиціями, немає історичної ідентифікації, немає почуття ідеологічної спільності, немає відчуття спадковості шкіл та шани до своїх великих попередників, немає нової місії, а стару навряд чи хто пам'ятає. І правильніше було б розділити Університет на багато Інститутів. Так хоча б якось можна було б зберегти окремі його частини, які би змогли самостійно переосмислити себе та перейти до розвитку.

Рівень освіти в Університеті невпинно падає. При цьому кількість знань, що викладаються, за обсягом доволі значна, але: 1) знання, що викладаються, є несучасні, не базовані на передових теоріях, не зорієнтовані на світові теоретичні здобутки; 2) мінімальні компетенції, що передаються, є відірваними від практики ринкової економіки, а компетенції рефлексії, комунікації та управління просто відсутні; 3) студенти не включені у світову теоретичну комунікацію, в практичну роботу у вітчизняному бізнесі чи політиці.

У студентів спостерігається майже повна втрата цікавості до фундаментальної теорії, водночас є виняткова цікавість до суто практичних аспектів знань. Не дивлячись на низьку якість їх знань, через відсутність масового забивання їх пам'яті закордонними теоріями та технологіями, вони значно більше, ніж студенти Києво-Могилянки, здатні мислити рефлексивно і теоретизувати. Разом з тим під час складних лекцій запитання чи реакції у цих студентів відсутні взагалі, чого не скажеш про студентів НАУКМА.

Хто такі випускники університету сьогодні? Це або низькооплачувані ідеалісти, або мажори. І тих, і інших беруть на роботу в органи влади, у вітчизняні корпорації та у наукові установи – бо іноді не хочуть брати студентів Києво-Могилянки.

Частина студентів – ідеалісти з небагатих сімей, які приходять в Університет учитися, але втрачають мотивацію через низьку якість освіти та втрату цінності освіти в нинішньому повсякденному житті нашої країни. Частина студентів – мажори: забезпечені люди з демонстративним споживанням, які публічно надають перевагу матеріальним цінностям і зневажливо ставляться до цінностей духовних. Викладач, що ходить в неновому та немодному костюмі, приїздить до них на лекції на громадському транспорті, для таких мажорів – лох, від якого залежить лише отримання ними диплому. Він для них також обслуга, якій вони намагаються платити хабарі за екзамени та заліки. Викладачі душевно споріднюються зі студентами-ідеалістами, і змушені терпіти мажорів через грошовитість їх батьків.

Піднесення Академії

В 1991 р. (19 вересня) виходить розпорядження Голови Верховної Ради України "Про відродження Києво-Могилянської академії" на її історичній території як незалежного вищого навчального закладу України – Унiверситету "Києво-Могилянська академія" (УКМА).

Місія Києво-Могилянської Академії настільки цікава у своїй недолугості, що її варто зацитувати: "сприяти самореалізації спудеїв, викладачів, працівників НаУКМА та творенню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості".

Самореалізація це добре, але це мета вільного екстериторіального Університету, що фінансується громадянами, а не державою. НАУКМА таким не є, бо фінансується саме державою, і самореалізацію собі дозволити не може. Національна свідомість це завдання ХІХ століття, в крайньому випадку – ХХ століття, але ніяк не ХХІ, бо нинішній час потребує цивілізаційно свідомої особистості. "Незалежне (від кого?) мислення" – це ідеологічне формулювання періоду емансипації України від Росії. Нам потрібне не незалежне, а лідерське масштабне мислення. І найголовніше – нам потрібні люди, які в своїй діяльності дотримуються не тільки винятково етичних принципів (добро та справедливість), а якщо бути послідовними – всіх класичних принципів – Істини, Добра та Краси. Якщо ми шукаємо тільки Добра, а не Істини та Краси, то цього замало.

Хто такі києво-могилянці сьогодні? Чому їх радо беруть на роботу іноземні компанії і іноді дуже неохоче вітчизняні? Серед них мало ідеалістів та мажорів, вони більш практичні та менш буржуазні, ніж студенти Університету. Це люди зі знанням англійської мови, зі знанням західних теорій і технологій, зарозумілі та самовпевнені у своїй винятковості, які принципово не вміють мислити рефлексивно, які не вміють теоретизувати. Їх основне уміння – це вичитувати з іноземної літератури сякі-такі знання іноземного походження та повчати інших, як потрібно робити так, що було, як у розвинутих країнах. Є одне, що києво-могилянці вміють робити краще за інших – "кидати" або "колотити понти". Знайомтеся: це – компрадорська еліта.

Ця компрадорська еліта має такі типи життєвих стратегій: 1) влаштуватися в іноземну компанію; 2) влаштуватися у вітчизняну компанію або владну структуру, яка співпрацює з іноземними компаніями або з іноземними владними структурами; 3) емігрувати і працювати за кордоном. Студенти з добрим знанням англійської мови у ситуації, коли країна не може забезпечити їм прийнятну компрадорську позицію, все частіше стають емігрантами. Дайте відповідь на просте запитання: навіщо ми нашими податками оплачуємо освіту емігрантів? Чи може ввести обмеження: вивчився в НАУКМА – маєш пропрацювати років 5 в Україні? Але це ж принципово нічого не змінить, бо навіщо нам відстрочені емігранти?

Наша держава не обстоює національних пріоритетів у стратегічній перспективі як цивілізація – протягом часу, що минув з 1991 року, це стало зрозуміло остаточно. Наша державна еліта, здебільшого ще з радянською освітою, реалізує звичний для неї в історичній ретроспективі проект: 1) створити індивідуальний добробут для приблизно сотні сімей; 2) підготувати країну для здачі у зовнішнє управління; 3) зайняти компрадорську позицію і "стригти купони" на посередництві між національним ринком та ринком розвинених країн.

В культурному плані наша держава публічно та недвозначно обстоює мету – у ситуації зовнішнього управління країною досягнути економічного зростання та, виконуючи абсолютно всі вимоги Європейських владних інститутів, з часом інтегрувати Україну в ЄС, і таким чином розчинити українську культуру в європейській культурі. В образі випускників НАУКМА ми створили небезпечного і потужного Монстра – п'яту колону всередині країни, яка похоронить нашу національну культуру швидше, ніж це могла б зробити Росія, бо англо-американська культура, що стоїть за новою компрадорською елітою, набагато потужніша, ніж російська.

Чи можливий Інститут Нової Освіти?

Інститут Нової Освіти (ІНО) можливий тільки всередині нового типу державницького проекту – цивілізаційного. Задля цього попередньо необхідна реформа системи вищої освіти, яка би повернула в університети високооплачуваних якісних викладачів, в середовищі яких можливо добирати кращих з кращих для ІНО. Якщо ми не зробимо цього впродовж 10 наступних років – на українській культурі як такій можна ставити хрест.

ІНО може створюватися винятково на гроші вітчизняних бізнесменів, які накопичуються в Фонді. Він має випускати декілька десятків студентів щороку – людей зі стратегічним мисленням як компетенцією, а не тільки знанням. Вступний екзамен – тест IQ, психологічний тест на вивчення мотивацій, твір на творче мислення, аналітичний текст на задану тему, співбесіда і т.д. – вимоги надзвичайно високі. Освіта високооплачувана, оплата з Фонду ІНО – тільки для кращих і за наявності коштів. За час освіти третина студентів має відсіюватися, не витримавши конкуренції та рівня вимог. Щороку має проводитися незалежний громадський аудит.

Є тільки один сценарій створення ІНО – з нуля в новій будівлі на новому місці, починаючи з підготовки самих проектантів до проектування структури освіти на основі набору сучасних компетенцій. Публічними цілями нового ІНО мають стати: підготовка еліти світового рівня з лідерським для епохи мисленням, зі здатністю до теоретизування та створення вітчизняних теорій, з компетенціями стратегування країни в масштабі світу та вічності.

powered by lun.ua
Коментарі — 59
НЛО _ 20.10.2009 00:24
IP: 77.122.179.---
_ Сергій Дацюк

Мало що впертий, та ще й недалекий.
Зайдіть на кафедри природничих наук і запитайте – скільки випускників, що пішли в науку, обрали фахом теоретичну хімію, теоретичну фізику, теоретичну біологію.
Куди більше, аніж експериментальні науки.
Затим послухаєте про їхні досягнення.
Аналогічно – в Шевченка.
А знаєте чому?
Могилянка взагалі не має дослідницької бази, Шевченка – застарілу. І практикуватися ніде – хіба лиш можна вивчати історію обраної дисципліни в кінці 20 століття. Бо нічого новішо не знайдеш.
Але – який дурень вам сказав, що дослідницька позиція, яук і дослідницькі вміння, можливі без високого рівня теоретичних знань? Дослідження – без зіставлення з теоретичним знанням і побудовою нових теорій?
Ну а останнє – не варте слів, писав – і повторю – дурня.
Повторюсь – не шукайте нових кормушок для гнилої наукової псевдоеліти і таких же наскрізь прокрадених псевдобудівничих майбутнього.
Суспільство так не лікують.
Як в масштабі сьогодення, так і в
Сергій Дацюк _ 19.10.2009 11:21
IP: 95.111.166.---
Spudeyka
"так, дійсно, більшість могилянців працюють в іноземних компаніях як в Україні, так і закордоном. цікаво, як вони туди влаштовуються не вміючи мислити рефлексивно і теоретизувати...невже іноземні компаніїї "клюють" на самовпенвених і понтовитих студентів і випускників?"
Саме так – рефлексія не є потрібною (і є навіть шкідливою) мислительною компетенцією в усіх західних і створених по їхньому типу компаніях. Сумно, що для вас це новина. Ці речі і мали би пояснюватися в ході навчання.
Автор у стінах Академії прочитав не один курс своїх лекцій. Як власне і в Університеті Шевченка. І проблема полягає не в пануванні англо-американської культури, а в пануванні специфічного типу компрадорської культури – 1) засвоєння чужих теорії без вміння будувати власні; 2) невміння розрізняти дослідницьку і теоретичну позиції, домінування винятково дослідницької позиції у студентів; 3) відсутність рефлексивної компетенції мислення; 4) орієнтація винятково на споживацькі мотивації і т.д.
Spudeyka _ 18.10.2009 00:57
IP: 77.52.234.---
цікаво було прочитати про Академію. і дуже сумно, якщо ззовні Могилянка справляє подібне враження.
але дуже хочеться прокоментувати окремий момент. так, дійсно, більшість могилянців працюють в іноземних компаніях як в Україні, так і закордоном. цікаво, як вони туди влаштовуються не вміючи мислити рефлексивно і теоретизувати...невже іноземні компаніїї "клюють" на самовпенвених і понтовитих студентів і випускників? – сумніваюсь в цьому.
і дійсно, багато могилянців-немажорів вимушені працювати в іноземних компаніях (чи структурах пов"язаних з ними) і виїзжати з України в деяких випадках, адже тільки такі компанії пропонують справедливо оплачувану роботу і досвід студентам, а в майбутньому достатню платню випускникам.

якби шановний автор хоч декілька годин (днів) провів у стінах Академії, то стало б зрозуміло, що англо-американська культура та її особливості панують хіба що як предмет профільних лекцій чи семінарів.
Андрей-с-Востока _ 17.10.2009 22:39
IP: 92.113.224.---
Сергей, всё в ваших руках: подайте пример – напишите книгу, которая зажжёт молодёжь (точнее, её часть) теми идеями, в необходимости которых вы убеждаете народ уже не первой статьёй.
А то создаётся впечатление, что вы требуете от общества чего-то сверхъестественного, такого, о чём и сами имеете смутное представление.
И ещё: у вас тяжёлый стиль. Вы рассказыавете об известных и даже где-то банальных вещах такими словами, что... короче говоря, учитесь у древних мудрецов:)
Muzikaa _ 17.10.2009 17:45
IP: 77.122.230.---
Сергію для чого Ви здіймаєте галас і збурюєте суспільство, а самі заглиблюєте голову до піску?
Відповіді годі чекати – як на це питання так і на "16.10.2009 14:02"...
НЛО _ 17.10.2009 15:37
IP: 77.122.179.---
Сергій Дацюк:
НЛО
Ви здебільшого правильні питання ставите. Але не поспішайте. Ця стаття в блозі лиши для початку розмови...
Александр Чаленко
Саша, меня разыгранные в медиа спецоперации не интересуют. Глубоко сочувствую всем, кто втянулся в эту тему.
Найперше – варто вибачитися перед Брюхом, спудеями і випускниками. Перед викладачами. За дурню. Чому – не тут пояснювати, але буде необхідно – поясню.
Друге – дивитися в корінь. І не ставати на модернізований шлях Че Гевари – він ні до чого доброго не приводив. Шановний Deutsch вже пропонував по методу Валенси посилати на Захід на рік – півроку максимальну кількість старшокласників – бо старші вже заражені бацилами різних суспільних хвороб. Як думаєте, це вилікує суспільство?
Третє – не шукайте нових кормушок для гнилої наукової псевдоеліти і таких же наскрізь прокрадених псевдобудівничих майбутнього.
Суспільство так не лікують.
murnat _ 17.10.2009 11:55
IP: 194.242.117.---
Віктор_Дніпров:
murnat:
До чого тут мухи?:-))) Та чудово! Хай ідуть, заробляють собі кошт і реалізуються як особистості. Про що говорите?
Я говорю про те, що автор статті намірено використовує великі цифри, щоб насправді невеликі показники здавалися вражаючими. 80% від 20% студентів насправді складає 16 відсотків від загальної кількості, а це вже зовсім інша цифра і не така "страшна".
Сергій Дацюк _ 17.10.2009 08:47
IP: 93.180.241.---
НЛО
Ви здебільшого правильні питання ставите. Але не поспішайте. Ця стаття в блозі лиши для початку розмови...
Александр Чаленко
Саша, меня разыгранные в медиа спецоперации не интересуют. Глубоко сочувствую всем, кто втянулся в эту тему.
НЛО _ 17.10.2009 03:20
IP: 77.122.179.---
Александр Чаленко:
Серега, тут все о педофилах, а ты со своим Университетом и Академией.
А вам всегда чего – то не хватает...и зимой, и летом, и весной, и осенью...одного и того же...
Александр Чаленко _ 17.10.2009 02:05
IP: 77.122.150.---
Серега, тут все о педофилах, а ты со своим Университетом и Академией.
НЛО _ 17.10.2009 00:41
IP: 77.122.179.---
Жаль.
Колись була УП.
Нині –...
Монтян і Тригубенко з Кушніруком, Чаленко і Дацюк... і далі по списку. Коли ще додати патріотів – ідійотів, то картина стає геть сумною. УП...
НЛО _ 17.10.2009 00:34
IP: 77.122.179.---
Сергій Дацюк _

Не перше, що потрібне країні – елітний "національно свідомий" вуз. Він можете виховати сотню "національно свідомих", відірваних від реального життя спудеїв. Це все одно, що дати електрику в один будинок у місті. В місті, в якому немає електростанції, чи до якого не підведена лінія електропередач. Або відсутні вловлювачі і накопичувачі енергіїї інших видів.
Не перше...
На жаль, ви неспроможні об,ємно думати. Змінити вивіску, змінити продавців, змінити товар, ціни...далі фантазія не працює.
Це не супермаркет, Дацюк. Це країна. Споживач – суспільство. Воно споживає те, що йому дають. Ваша кінечна мета – змінити продавців. І товар.
Вам ніколи не спадало на думку, що саме якість споживача гарантує неможливість придбання гнилого товару за будь – яких умов і в будь – якій обгортці?
НЛО _ 16.10.2009 23:48
IP: 77.122.179.---
Сергій Дацюк _
"Ця компрадорська еліта має такі типи життєвих стратегій: 1) влаштуватися в іноземну компанію; 2) влаштуватися у вітчизняну компанію або владну структуру, яка співпрацює з іноземними компаніями або з іноземними владними структурами; 3) емігрувати і працювати за кордоном."

Ось так. Думаю, більшість іх тих, хто змушений звідси їхати, затопив би вам...
Більшість із тих, хто змушений замість самореалізації "влаштовуватися" – аналогічно.

Ще кілька років, і навіть у Могилянці чи Шевченка вже не буде кому навчати – подивіться на вік професорів. Подивіться, як вони зодягнені. Яке у них навантаження. І запитайте, скільки поїздок на міжнародні наукові заходи за рік здійснив кожен із них, за чий рахунок.
Ще кілька років, і внаслідок цього туди вже багато хто не йтиме навчатися. За справжньою освітою доведеться їхати на Захід. Хоч дехто, наприклад я особисто, змушений зробити це вже тепер. Тут лишилося лише кілька вчених, які володіють деякими спецкурсами математики.
НЛО _ 16.10.2009 23:11
IP: 77.122.179.---
Сергій Дацюк _ 16.10.2009 16:49

Ви не помиляєтеся відносно компрадорності Могилянки?
Можливо, причина в іншому?
Приклад -
Мій брат – фізик. Ще під час навчання кілька статей в серйозних виданнях. Шеф CERN Робер Аймар запросив до праці керівником групи, яка займається розробкою теоретичних проблем досліджень.
Більшість його друзів також за кордоном. Інтитут теорфізики має на всю Україну чотири аспірантських місця на рік. Ну а влаштуватися на роботу можливо хіба лиш на Бесарабський ринок – в будинках пристаркуватих (тобто наукових закладах) для молоді місця не передбачаються.
Цікаво. чи потрібні цивілізаційно свідомі особистості на Бесарабському ринку?
Так що не варто про п,яті колони.
П,ята колона – це і влада, і це такі як ви. Вам легше викинути мільйони на будівництво нікому не потрібних батуринських ліцеїв чи корпусів нових вишів (багато нових посад для "некомпрадорців", можливість дерибану), і вам в реалі байдуже, що робитимуть їх випускники – і випускники Могилянки.
переч _ 16.10.2009 19:44
IP: 77.122.251.---
--коли зайняти державницьку позицію, то можна побачити, що потрібні вузи з іншими місіями-

так не тільки вузи потрібні з іншими місіями:) Подивіться на наш інформаційний простір. Подивіться, наприклад, на кінематограф як елемент інформаційного простору. Набагато простіша задача, ніж побудувати уявний "ІНО" з дослідницькими лабораторіями, – кожен рік на конкурсній основі виділяти хоча б 100 млн. євро на вироблення 10-20 якісних україномовних художніх фільмів Але ж ні – інформаційний простір віддали москві, голлівуду і подібним.
Сергій Дацюк _ 16.10.2009 16:49
IP: 95.111.209.---
Панове, Артем Біденко і Віктор_Дніпров
Мої мотиви в цій статті були геть не особисті і не з позиції якогось вузу. В жодному з них мене не ображали, і я теж не намагався їх ображати. Я говорив про те, що коли зайняти державницьку позицію, то можна побачити, що потрібні вузи з іншими місіями, з іншими підходами до викладання, з іншим набором компетенцій. Я обурений якістю мислення випускників обох вузів, бо точно знаю, що мислительні компетенції їм не передають. Здатність до рефлексії у випускників обох вузів не засвоюється в процесі навчання, бо такої мети жоден вуз не ставить. Більше того, особливо в Могилянці, прищеплюють компрадорський погляд на свою країну. Я вважаю це проблемою. І вирішувати її потрібно не за рахунок змін описаних вузів, вони нехай самі розбираються, якщо вважають критику справедливою. А новий вуз Україні потрібен для створення дуже вузького прошарку людей з набором особливих компетенцій, про що згодом більш докладніше...
Историчка _ 16.10.2009 14:34
IP: 193.239.180.---
продолжение

I had talks with representatives of the Ukrainian Credit Union in New York and of the Ukrainian National Association situated in New-Jersey. I discussed with the Head of the Ukrainian Congress Committee of America Tamara Gallo the principles of our cooperation in editing internet-version of the magazine "Ukrainian Quarterly" as a peer-review journal.
...
My trips in Canada, were organised with assistance of the President of the Canada Ukraine Foundation Bohdan Onyschuk, the Head of the Society for Assistance to Kyiv-Mohyla Academy Jaroslav Rosumnyj, many patrons and friends of Kyiv-Mohyla Academy. Among them – professor of KMBS, the University of Toronto and the University of Western Ontario Basyl Kalymon, director of the Ukrainian Cultural and Educational Centre of Winnipeg Sophia Kachor, and others.

The aim of my trip was to hold meetings and talks in Canadian universities and to inform Ukrainian communities in Toronto, Winnipeg... about development of NaUKMA.
Историчка _ 16.10.2009 14:29
IP: 193.239.180.---
15.10.2009 20:19 _ Сергій Дацюк -------Спроба третя – Київський Університет Св. Володимира – Київський Університет ім. Т.Г.Шевченка (1834-1994). В своєму походженні – це чужий для України імперський російський проект

Уважаемый Сергій Дацюк, не заблуждайтесь, Києво-Могилянська академія – це чужий для України імперський проект багатого американського брата. Подивіться сюди:

Kyiv Mohyla Foundation of America – http://www.kmfoundation.com/

або сюди:

I, Serhiy Kvit, President of NaUKMA, reconciled further plans of activity of the Kyiv-Mohyla Foundation of America with its President Marta Farion and one of the greatest activists of the Foundation – William G. Miller, ex-ambassador of the USA to Ukraine, who is now finishing his book about Ukraine. I also visited editorials of "Свобода" and "Ukrainian Weekly" and gave interviews to these newspapers.
http://www.ukma.kiev.ua/eng_site/news/news_detailed.php?id=113
Muzikaa _ 16.10.2009 14:02
IP: 195.234.69.---
Дякую Сергію.

Хід Ваших думок звісно не всім зрозумілий, наприклад тому ж Сергію Трегубенко – який вивчив іноземну теорію про щастю для людей і тулить і тулить її народу. Добре якщо він просто не розуміє, що працює під впливом зовнішнього управління, але якщо він засланець то це вже інша справа.

Не знаю чи встигну отримати Вашу відповідь, але спробую задати питання:
1. Які Ваші думки щодо "Концепции общественной безопасности" та чи оприлюднювали Ви свій коментар щодо даної концепції та/або чи збираєтесь це зробити і коли?
2. Чи сформулювали Ви також і місію українства?
3. Чи цікава Вам участь в роботі ініціативної групи, місією якої є "винайдення цивілізаційної місії українства, яка не тільки розширить можливості громадян України, а також дозволить українству зайняти у світі гідне місце, яке відповідатиме цивілізаційному внеску українства."
Віктор_Дніпров _ 16.10.2009 13:44
IP: 93.72.184.---
Артем Біденко:
Артеме, ну не треба різати Сергія без ножа. Як політолог, Ви чудово розумієте ЗВІДКИ з"являються такі думки – з базового світогляду. Звідси – хибність бачення, як самої "стратегії", так і "управління" – це якщо зі всього маху і без дипломатії.

Мене цікавив сам процес "комунікації". А "стратегічне консультування" – залишу на колись. Без Сергія – не цікаво...
Peresich _ 16.10.2009 13:43
IP: 212.90.169.---
Автор бесспорно прав в одном. Наши ВУЗы в условиях тотальных коммерциализации и неприкаянности выпускников все больше напоминают деревообрабатывающую фабрику. На входе – дубы.На выходе – липа.
Артем Біденко _ 16.10.2009 13:14
IP: 95.132.176.---
І по-друге. Аналіз в пості необєктивний, бо оперує не фактами, а емоціями, власними враженнями. Типу в Універі всі або бідні, або мажори, а в Могилі всі мріють про закордон. Це непрофесійно і не науково. Як можна говорити про наукову еліту, пропонуючи псевдо-наукові теоретизування. Факти, факти, і ще раз факти. Тоді дискусія можлива. Пока що я побачив емоції і якусь образу на могилянців. Між тим, і я це писав постійно, а не тільки про Могилянку – кожен вуз має свої плюси, і розумний студент будь-де досягне успіху – що в Нархозі, що в Театральному. Бо проблема не в вузах, а в системі. А система починається з учителів, яким давно пора забути про емоції, а говорити мовою цифр.
Віктор_Дніпров _ 16.10.2009 13:09
IP: 93.72.184.---
Артем Біденко:
Добре. Порозумілись.:)
Ми, фактично, про одне й те ж і, майже, однодумці...

Шануймося.
х
Артем Біденко _ 16.10.2009 12:54
IP: 95.132.176.---
Це Ви трохи неуважно читаєте мої відповіді. По-перше, я стверджую, що створення одного вузу – ІНО – проблеми наукової еліти не вирішить. Проблема глибша і комплексна. Адже суть зводиться до науки, а наука в Україні існує тільки в приватних лабораторіях, які займаються практичними дослідженнями (медицина, хімія тощо). Все інше, особливо установи в рамках ВАК – це профанація науки. І глибокі теоретизування на цю тему – така сама профанація. Тому я й назвав всі ці "екзерсиси" ефемерними. Для того достатньо навіть не цитувати такі любі могилянцям іноземні джерела, а просто порівняти твори сучасних українських філософів, і того ж таки Мамардашвілі.
Віктор_Дніпров _ 16.10.2009 12:53
IP: 93.72.184.---
Артем Біденко:
"В образі випускників НАУКМА ми створили небезпечного і потужного Монстра – п'яту колону всередині країни, яка похоронить нашу національну культуру швидше, ніж це могла б зробити Росія, бо англо-американська культура, що стоїть за новою компрадорською елітою, набагато потужніша, ніж російська".
Загалом, ... – оцей висновок є поверхневим, він не має ніякого базису, і більше того, є свідченням типової теорії змови, на яку, здавалося б, не мають хворіти експерти такого рівня. Абсолютно нагадує промови Симоненка, Мороза і т.д. Але ж ми, компрадорська еліта не боїмось такої помсти...
Ну, Артеме. Звісно, що це є НАПРАВЛЕННІСТЬ статті:-). ТО ключове, за допомогою чого Сергій пропонує ІНО.;-)))
Знаєте, мені Закони, що відкрив Маркс, дуже подобаються у якості Засоба маніпуляції. Раз відкрив Закон – то все далі, що не напишу – істина.
З чим я з Вами не згоден Артеме. Аналіз – об"єктивний. Пропозиції – утопічні...
Дякую за розмову. Порозумілися?
Зеленський69 Корупція1435 Aтака Путіна1284 Україна та Європа1126 Уряд реформ420
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter