Сергій Дацюк Філософ

КОНСТИТУАНТА

25 вересня 2015, 08:30

Незалежно від того, як складеться ситуація з прийняттям нинішніх змін до Конституції, громада вже виразила свою позицію: нинішня редакція Конституції, що прийнята Парламентом у першому читанні, – це неприйнятна для України Конституція:

Вона не інноваційна, не унормовує нові соціальні реалії світу, вона не усуває головні проблеми політичної системи (двоїстість виконавчої влади та відсутність реального місцевого самоврядування), вона все ще вміщає соціалістичне розуміння прав, не розподіляючи їх на природні, громадянські свободи та соціальні гарантії, вона не містить механізмів громадянського контролю за владою та корпораціями.

Щоб там не говорила Венеціанська комісія і як би її позицію традиційно не перебендювали наші політики, українська Конституція жодного разу за часи незалежності країни не була спрямована на довгу перспективу – вона щоразу була результатом кон'юнктурного політичного компромісу на надзвичайно низькому інтелектуальному рівні його реалізації.

Непричетність громади до Конституції, яка час від часу дарується Парламентом "народу", постійно давала Україні "конституцію" влади та грошей. І жодного разу в Україні навіть не робилася спроба прийняти "народну Конституцію". Саме це є причиною постійних змін до Конституції. Політики постійно переписують її на поталу швидкоплинним домовленостям між собою.

Нинішні спроби змінити Конституцію відбувалися в ситуації зовнішнього управління через Мінські угоди, за відсутності проблематизації наявної політичної системи, за відсутності стратегічного прогнозу розвитку світу, відсутності широкого громадського обговорення та конкуренції інтелектуальних підходів, анонімності та непублічності розробки тексту.

Отже громадянське перезаснування держави Україна стає невідворотним. Його можна відтягувати і забалакувати, але без цього громадянського миру в країні не настане.

Конституційна Асамблея, Конституційний Конвент (Конституція це ми!), Установчі Збори і просто Конституанта – сьогодні існують різні назви соціальних проектів громадськості, в яких зріє нова Конституція. Цей процес є доволі відомим з історії соціально-політичним механізмом розробки тексту Конституції країни.

Такий підхід сьогодні обговорюють в багатьох рухах, ініціативах та клубах. Мені відомі такі процеси обговорення в Михайлівському клубі, в ініціативі "21 листопада", в групах "Конституційний Конвент", "Україна – це я", "Нова країна". Також мені доводилося спілкуватися з цього приводу з багатьма політиками, представниками Конституційного Суду, політичними експертами та просто думаючими людьми. Цей текст написано як результат осмислення ідей Владислава Оленченка (Нова країна), Сергія Іванова (Україна – це я) та Геннадія Друзенка (Конституційніий Конвент), а також багатьох моїх колег-експертів.

Перед будь-якими Установчими Зборами виникає проблема "установчої позиції". Нею не може бути якась наявна гілка влади. Те, як розроблялися нинішні поправки до Конституції владою, могло створити лише криваву і мертву щодо перспективи Конституцію. Тому потрібна унікальна гілка – установча влада. Процедура розробки Конституції принципово важлива для якісного її змісту.

Саме для опису процедури розробки Конституції потрібен закон "Про Конституанту", де було би описано процедуру скликання Установчих Зборів (Конституційного Конвенту, Конституційної Асамблеї). Причому це скликання – точно не має бути виборами. Вибори це поганий механізм для компетентної роботи, особливо над Конституцією.

Конституційна Асамблея скликається активними місцевими громадами – в жодному разі не Президентом, не Парламентом, не Конституційним Судом, не політичними партіями. До Конституційної Асамблеї входять громадські діячі та експерти, що мають широке суспільне визнання а також достатню компетенцію для обговорення проблем конституціоналізму.

Критерії скликання – не політичні, наукові чи соціальні статуси, а саме громадянська довіра (рейтингове голосування, відводи та самовідводи теж діють). Довіра учасників Конституанти один до одного є ключовою умовою, тому виключення людей, яким більшість скликаних не довіряє, повинна бути передбачена. Ніяких політичних квот, ніяких територіальних квот, ніяких квот представників науковців і т.д. Тільки моральний авторитет і компетенція, що визнається іншими. Це має бути компетентна мережа взаємодовіри.

Установчі Збори (Конституційний Конвент, Конституційна Асамблея) обирають редакційну колегію для роботи над текстом Конституції. Конституанта протягом всього процесу своєї роботи забезпечує суспільне просування та обговорення розроблюваних текстуальних варіантів Конституції редакційною колегією. Пропонується широке використання в процесі обрання Конституанти та розробки тексту Конституції Інтернету та комунікації через соціальні мережі.

Звичайно ж влада, українська чи навіть опосередковано російська, окремі партії чи соціальні групи будуть намагатися створити декілька конституційних асамблей з різною назвою, щоб блокувати процес, загальмувати чи потролити його. Для недопущення цього процесу в пропонованому законі повинно бути передбачено блокування такого процесу. В крайньому разі активна громадськість має це взяти на себе. Агенти влади, агенти ворога і тролі в конституційний процес не попадуть, хай навіть не намагаються. Мережа довіри їх виявить і викине.

Як розробляти Конституцію – ще одне важливе питання. Концепція "чистого аркушу" (tabula rasa) є принциповою для початку створення тексту нової Конституції. Це означає визнання відсутності в Україні прийнятної Конституції. Конституція не правиться, вона створюється наново. Це означає з самого початку відмову від політичних переваг, приписів і обмежень на користь громадської рівноваги. Запроповані далі завдання для Конституції є методологічними, а не політичними.

Потрібно розуміти просту річ. Народна Конституція, громадська Конституція, загальносуспільна Конституція як.нова Конституція започатковує нову республіку, нову суспільну угоду. Саме тому, в цій новій угоді має бути угода не тільки між соціальними групами, між громадою та владою, але угода між громадою та корпораціями. Причому корпорації теж позбавляються права на якусь квоту представництва. Лише люди, які ввійшли в мережу довіри, зможуть представлять бізнес як соціальну категорію.

На всенародний референдум (це теж має бути передбачено в законі) можуть бути винесені питання, щодо яких Конституанта не змогла домовитись. Принциповим для прийняття Конституції є ознайомлення з її текстом Венеціанської комісії з дуже критичним ставленням до її оцінки. Ми будемо творити текст Конституції, щодо якого в світі немає спеціалістів.

Що знаходиться за рамками конституційного права? Що є засадничим для творення Конституції, які методологічні та організаційні підходи?

Перш за все, світогляд. Світ конструюється. Ще до розробки Конституції нам потрібне уявлення про Світ на найближчі хоча б 100 років. Немає сенсу писати Конституцію на десятки років, не уявляючи собі світ майбутнього.

По-друге, важлива культура мислення, з якого буде здійснюватися розробка Конституції. Ця культура у всіх буде різною. Тому необхідне узгодження думок, позицій, бачень. Для цього потрібна розподілена мережа мислення, відкрита комунікація і подолання скритих чи завуальованих мислительних установок, зведення сотень позицій до десятка і фіксація їх через оглядний набір принципів, в тому числі формулювання альтернатив та суперечностей.

По-третє, потрібне чітке уявлення про модель держави, яку ми творимо. Існує три основних моделі. 1) Олігархічна ієрархія. 2) Корпоративна (немонопольна) ієрархія (модель США). 3) Чиста мережа громад (ідеал майбутнього). Вочевидь нам потрібна мережа громад в поєднанні з ієрархією держава-корпорації. Це щось нове, але базоване на досвіді США та Європи.

По-четверте, важливий соціальний капітал. Угодоздатність, довіра, домінування горизонтальних зв'язків. Потрібен консенсус в рамках 3-х мільйонів громадян через мережу змістовної комунікації – це критична маса для України. Усування антагоністичних конфліктів, забезпечення критичної підтримки конституційного процесу та Нової Республіки.

По-п'яте, інфраструктура громадянського суспільства. Спроектована нова професія – конструктивний модератор, налаштований на смисли (антишустер). Мережева організація через цифровий підпис і зважений мережевий авторитет (кількість нетролінгової змістовної підтримки). Громадянський дискурс і супроводжувана ним громадянська практика поза владою держави і корпорацій.

Які мають бути методологічні (неполітичні) завдання щодо нової Конституції?

Конституція має вирішувати такі основні завдання: 1) чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову та місцеву як незалежних одна від одної; 2) реалізація механізмів стримувань та противаг, які би усували можливість узурпації влади в державі; 3) реалізація установки на нерозривність (єдиноначальність) влади – один центр виконавчої влади, одна палата законодавчої влади, один суд, один центр місцевого самоврядування; 4) визнання активної самоврядної громадськості (а не абстрактного народу) джерелом влади в країні з фіксацією її права на збройне повалення будь-якого владного режиму; 5) наявність простих і реально діючих механізмів імпічменту, відкликання депутатів, компрометації суддів; 6) унормування переліку та змісту прав та свобод з їх диференціацією за джерелом походження, засобами гарантій і способом компенсації в разі порушення; 7) чітке формулювання соціальних обмежень для укрупнення бізнесу, створення неможливості його корумпувати владу в країні та досягати непідсудного статусу.

Це тільки нариси для Конституанти, початок розмови, зачаття Нової Республіки, як кажуть мої колеги, розробники механізмів Конституанти.

Якщо Парламент чи Президент будуть блокувати чи гальмувати Конституанту, вони підлягають переобранню.

Процес Конституанти не спинити і не загальмувати, він народжується всередині української громади і має потенцію здійснити задумане.

powered by lun.ua
Коментарі — 55
kren _ 26.09.2015 13:29
IP: 188.0.104.---
ольга
2...всі починання мають бути від організації,котрої ще нема,і не відомо чи буде за таких обставин.
Колись у розмові з Вами згадував про соціальне поле,як сферу громадягської і громадської орга
нізації,на котру самотужки населення навряд чи сподобиться.Цим би мали зайнятися оті нові політики;активісти,волонтери...відМайдана,з добровольців,з АТО...допомагати на місцях створит
ися і стати на ноги місцевим громадам...тільки для початку-треба б об*єднатися їм самим...а вже
після цього можна буде говорити про якісь осмислені громадські ініціативи...
Вадим Деркач _ 26.09.2015 13:26
IP: 93.180.232.---
Pavel Kovalev:
Пропозиція почати з основ, а саме з 6-го пункта: "6) унормування переліку та змісту прав та свобод з їх диференціацією за джерелом походження, засобами гарантій і способом компенсації в разі порушення".
У нас в Конституції перелік п рав та свобод людини і громадянина виписаний не гірше ніж в інших демократичних конститууіях. Головне – МЕХАНІЗМ їх втілення, механізм охорони цих прав і свобод, який у нас в країні не працює...
kren _ 26.09.2015 13:25
IP: 188.0.104.---
ольга
1...та вірно і Дацюк каже і Ви.І не раз було вже сказано,що систему може змінити тільки інша,більш організована с-ма.А поки стара с-ма залишається при владі і монопольно розпоряджається всім держ.ресурсом,змагатися на її правовому полі розрізненими,періодичними спробами,*законним* шляхом,де закон є інструментом с-ми,закликаючи в соцмережах,що теж належать с-мі, до законо слухняності?щоб не було ще гірше...це онанізм-від цього дітей не буває...
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 12:23
IP: 109.251.42.---
(закінчення)
ТРЕБА ЗРОЗУМІТИ/запам'ятати/усвідомити ДЕЩО дуже сумне/трагічне, але просте і ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ: ВИБОРАМИ ОЛІГАРХІЮ НЕ ПЕРЕМОГТИ! ЮРИДИЧНОГО СПОСОБУ ЗМІНИТИ ВЛАДУ НЕМАЄ!
Історично одна "юридична логіка" змінювалася іншою НЕ юридично! Тут марксисти минулого були праві: зміна державного ладу можлива ЛИШЕ після (!!!) руйнування старого держапарату.
ОЛІГАРХІЮ НЕ ПЕРЕМОГТИ НІ ВИБОРАМИ, НІ ЕКОНОМІЧНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ, НІ ДИСКУСІЯМИ В ЗМІ"
(За матеріалами публікацій Станіслава Овчаренка (Svet i Teni))
Отже – готуватися до "написання" Конституції треба вже зараз, але – НАРАЗІ ПОПЕРЕД ВСІМА НАМИ КУДИ ВАЖЛИВІШЕ І СКЛАДНІШЕ ЗАВДАННЯ – ЯК з найменшою кров'ю (в усіх змістах цього терміну) ПОЗБУТИСЯ/ВІДТІСНИТИ ВІД ВЛАДИ ОЛІГАРХІЮ.
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 12:15
IP: 109.251.42.---
(продовження)
Без підтримки Путіна, останнього диктатора, такий режим утримати в Україні неможливо (!), тут потрібен мир і союз із Путіним. Для Порошенка-Яценюка-Гройсмана Путін – не ворог, а класовий союзник. І путінська Росія воює за принципом "не нашкодь режимові"!
Активна меншість задіяна на фронті і допомозі фронту – в цьому якраз історична і політична помилка патріотів, добовільців і супротивників олігархії в тилу, які НЕ хочуть знищувати олігархічну владу, розглядаючи її як законну і весь час ставлячись до неї як до "своєї"! А вона НЕ СВОЯ (!!!), вона "та ж сама" – з минулого Януковича-Путіна. І така політична наївність (бачити в нелюдях людей) – на превеликий жаль – може коштувати всім нам крові. Бо попереду – або смуга внутрішньої війни – або смуга нещадних репресій, нагадуючих більшовицькі.
(див.закінчення)
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 12:12
IP: 109.251.42.---
(продовження)
Просто Янукович був тупим диктатором – ми зараз отримали колектив диктаторів розумніших. А режим концентрації ресурсів – за рахунок середнього классу – без насильства/державного примусу – неможливий. Економічно середній клас і громадянське суспільство взявся нищити Яценюк зі своїм оточенням, а політично, репресивно – Порошенко.
Як вони "діють"?... ЇМ приватну власність – можна, решті частини суспільства – ні. Звідси – все інше. Ідеал олігархії – собі – капіталізм, народу – примусова праця. Собі – всі вигоди ринкової економіки, відмовивши в них іншій частині населення. Бідність населення для олігархії самоцінна: подачки/залякування пов'язані з обдурюванням/злидні – найкращі умови для збереження такого режиму. Тому – перерозподіл власності за рахунок олігархії та їх офшорів – НЕ передбачається – паски затягуватимуть не на поясі, а на шиї народу (де вилучені "поклади" з офшорів "нацистських (за аналогією з 1945р.) злочинців"?)
(див.продовження)
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 12:05
IP: 109.251.42.---
Все – про що пише С.Дацюк – дуже правильно/чесно/відверто/справедливо!... (В якості доповнення/"інформації до роздумів" – пропоную, наприклад – Олексій Жмеренецький "Установчі Збори України: суб'єктність народу або смерть!" (тут на УП))
Все про що написав автор блогу – обов'язково треба "мати на увазі"/починати "рухатися в цьому напрямку"/починати вирішувати "організаційні питання"! Але – ВСЕ ЦЕ ПРИРЕЧЕНЕ ЗАЛИШАТИСЯ ГЕТЬ МАРНИМ ДОТИ В УКРАЇНІ БУДЕ ЗБЕРІГАТИСЯ ВЛАДА ОЛІГАРХІЇ!!! Пропоную до уваги (тим, хто ще не ознайомився): 1) Юлия Мостовая "Битва крысоловов" (ЗН N34. 2015); 2) та – Тарас Возняк "Україна – незавершена революція" (нещодавно – тут, у блогах на УП)
І не можу втриматися, щоб не процітувати: "Якщо відбувається революція – це ЗАВЖДИ є перерозподіл багатства і власності. В нашому випадку відбувається ніяка не революція, а як раз контрреволюція – подальша концентрація національного багатства в руках небагатьох за рахунок іншої частини суспільства.
(див.продовження)
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 11:50
IP: 109.251.42.---
(закінчення)
Є з десяток, чи більше вагомих підстав чому/для чого зараз треба "йти в армію"! Але САМЕ ЦЯ АНТИУКРАЇНСЬКА ОЛІГАРХІЧНА ВЛАДА (банда/ОЗУ/мафія) "миздобулів" ЗРОБИЛА ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ПЕРЕКОНАТИ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН У ЗВОРОТНОМУ, ВІДБИТИ ВСЯКЕ БАЖАННЯ СТАВАТИ ДО ЛАВ ЗС – НАВІТЬ, ВСУПЕРЕЧ УСВІДОМЛЕННЮ ГРОМАДЯНСЬКОГО ОБОВ'ЯЗКУ!
Читаємо: "Думайте не только об Украине, думайте о семье каждого бойца, когда кричите "всех на фронт", – Маруся Звиробий" (Цензор нет); Ольга Богомолец "По законам военного времени: расстрел" (nvua.net); Катерина Тарасова ""Мирна" мобілізація та війна без воєнного стану" (тут – на УП); Ю.Бутусов "О мобилизации-2015" и "Кто срывает мобилизацию в Украине?" (обидві – на Цензор нет);"По кривому пути украинской мобилизации" (Прокурорская правда);Сергей Гайдай "Неудобные вопросы к новой волне мобилизации" (nv.ua).
І взагалі – Сергій Шинкаренко "ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ ПО-РОШЕНІВСЬКИ" (Хвиля нет)
LYCIV_OLGA _ 26.09.2015 11:46
IP: 109.251.42.---
руслан49:
Яка нісенітниця про громаду, яка "відкидає конституційні зміни". Громада це що – київські грантососи? Чи це ті бабуїни, які кидали взривпакети 31 серпня в українських солдат. Для чого тоді вибори у Верховну Раду. Бо Верховна Рада представляє український народ. А Рада підтримала ці зміни. Бо громада хоче миру, а не війни. І громада це демонструє, коли призивники масово тікають від мобілізації. Остання ж мобілізація виконана лише на 60%.
"Бабуїнчику", (Нагадую всім, що то не мій, а самого руслан-а 49 – власний вислів – в Ігор Луценко "Уникнути крові, порятувати покоління Майдану", руслан49 _ 03.09.2015 19:01), ну, не намагайтеся своїм тваринним (мавпячим) розумом осягнути проблеми людського суспільства! Це не дано вам "за визначенням"!
Так – "громада" (будь-яка/будь-де/будь-коли) – "не хоче війни", але – "ГРОМАДА" й НЕ "ХОЧЕ МИРУ" БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ!
(див.закінчення)
Теодор Дяків _ 26.09.2015 10:51
IP: 37.52.71.---
Pavel Kovalev:
Пропозиція почати з основ, а саме з 6-го пункта: "6) унормування переліку та змісту прав та свобод з їх диференціацією за джерелом походження, засобами гарантій і способом компенсації в разі порушення".
- Навіть найкращий текст Конституціі залишиться голою декларацією якщо у законодавстві, що регулює процеси формування і функціонування інститутів влади та суспільства, не буде послідовно реалізований зміст ст. 5 ч и н н о і Конституціі Украіни (джерелом влади є народ), щоб отримав можливість реалізувати цюнорму Конституціі у практиці життя. Напрацювання механізмів реалізаціі цієі норми (над цим, зокрема, працює група " НС") доцільно, вважаю, здійснювати паралельно і у взаємодіі з процесом формування Конституанти і новоі Конституціі. Ну і потрібна армія політичних волонтерів, завдання яких – донести до суспільства, що йому пропонують такі диваки, як Сергій Дацюк, Михайлівський клуб чи група "НС"...
Петро Андруховець _ 26.09.2015 00:58
IP: 77.180.146.---
Конституція 1996 року найкраща з усіх інших Конституцій України. Її створили за зразком Конституції США. Її почав гвалтувати червоний директор кучма. Але там чіткий класичний розподіл влади, на відміну від усіх інших нісенітних версій. Її й потрібно повернути. Особливо вона важлива в умовах війни. А самоуправління почекає. Місцевих царків і так багато.
Pavel Kovalev _ 25.09.2015 23:46
IP: 94.244.162.---
Пропозиція почати з основ, а саме з 6-го пункта: "6) унормування переліку та змісту прав та свобод з їх диференціацією за джерелом походження, засобами гарантій і способом компенсації в разі порушення".
Михаил Яловенко _ 25.09.2015 18:06
IP: 78.111.187.---
КОНСТИТУЦІЯ.
1. В основі науковий світогляд – обєктивні закони розвитку супільства. Дати таку наукову картину зможе лише лише новітня наукова революція в основах наук. Наукові картини світу якраз є пануючими протягом століть. Протягом цього ж часу вони будуть і фундаментом нової конституції. Без цього конституція буде пронизана субєктивізмом і всі описані підходи втрачають будь-який сенс.
На рубежі 70-х-80-х років така нова наукова картину світу була створена. Це нові основи фундаментальних наук – новітня наукова революція в філософії, суспільних, технічних та природничих науках (див. публ. в фб). Тому з цих позицій нова конституція вже написана в формі обєктивних законів розвитку.
2. На нових основах наук створена ідеологія науково-історичного розвитку. В ідеології обєктивні закони переведені на мову глибинних суспільних перетворень в основах історії і є її науковим обгрунтуванням. Затвердження народом цієї ідеології.
3. На цих основах надання конституції юридичної форми.
Теодор Дяків _ 25.09.2015 18:06
IP: 178.92.91.---
Пропоную зацікавленим особам ознайомитися з невеликим матеріалом учасників групи "Народний суверенітет" під назвою "До засад Третьоі Украінськоі Республіки" (назву набрати в гуглі), який був опублікований 02 жовтня. 2013 року. Там пропонується заміщення теперішнього типу держави (домінування держави над суспільством, чиновника над громадянином) на унітарну децентралізовану республіку як систему територіальних громад, об'єднаних у державу.
Повністю погоджуюся з автором статті, що "... громадянське перезаснування держави Украіна стає невідворотним." Це питання часу.
Республіка _ 25.09.2015 15:12
IP: 146.148.87.---
"Це означає визнання відсутності в Україні прийнятної Конституції. Конституція не правиться, вона створюється наново" – олігархи таки змусять українців визнати чинну Конституцію України такою, що фактично НЕ ПРАЦЮЄ!!!, тобто є відсутньою: за таких умов концепція tabula rasa є виправданою, бо організм України хворіє від 1996 р. і діагноз хвороби українці ВЖЕ!!! усвідомлюють. Конституція організму України має бути такою, щоб належна їй імунна система забезпечувала ЕФЕКТИВНЕ!!! знищення генетично чужерідного: молекул інших організмів (на кшталт московсько-кремлівських ДНР+ЛНР), мікробних клітин (на кшталт олігархів+"ПР+януковичів"), власних злоякісних трансформованих клітин та тканин (на кшталт новоспечених високопосадовців-"лідерів" Майдану2013-2014; усіляких новоспечених "партій"+"мажоритарщиків" – "грибів-депутатів виборчих дощів"). "Ми будемо творити текст Конституції, щодо якого в світі немає спеціалістів" – бо організм України є унікальним.
Miki2 _ 25.09.2015 15:02
IP: 93.74.174.---
Шо я казав? kren прийшов і всьо розклав по полкам.
kren _ 25.09.2015 14:16
IP: 188.0.104.---
5...т\ч рецепт дуже простий,як і всі рецети,взагалі-то,або більшість в Україні організується і зможе
жити по-людськи,або вже організована меншість зжере її,різнохутряну більшість,і кісток не виплюне.
...Всі знають,що для цього треба робити,одначе останніх тисяч з 6 років,людство мучиться проблемою-
яким чином цього добитися в даних обставинах...
kren _ 25.09.2015 14:11
IP: 188.0.104.---
4...пануюча с-ма цінн.легітимує певні політичні практики.Привести значення наявних цінн.до
правової відповідності, (у значенні права як норми для всіх обов*язкової) -значить примусити
виконувати ці норми і пануючу меншість... власне кажучи,мова про конкурентну взаємодію пану
ючої,Бо Організованої,меншості з підкоре ною- Бо Не Організованою більшістю. Проблема, котру людство з різною мірою успіху,в ріних сус-вах- вирішує не одну тис.років.Як показує Історія успіх є
там де підпорядкованій більшості вдається триматися разом-тобто організовано-можна говорити
про адекваність влади до правових основ своєї діяльності і відповідальність керівництва за прийняті рішення...
kren _ 25.09.2015 14:07
IP: 188.0.104.---
3...спільна на всіх більшовицька казарама з єдиною вертикаллю влади де рішення верхів безумовні
для низів,де все контрольоване від народження до смерті,де простий -всім у своєму житті зобов*яза
ний компетентним товаріщям,що вирішують все і вся в державі.а холопи тільки виконують *мудрі* вказівки і розпорядження, згори-без сумнівів і запитань-точно і в визначений термін...Цке ж мрія будь якої влади в світі і коли вона,мрія, вже втілена в життя,п.Дацюк,хто ж від цього відмовиться?...
kren _ 25.09.2015 14:04
IP: 188.0.104.---
2...в Україні,при владі,достатньо індивідів компетентних,свідомих своєї літургії,що. користуючись
своєю посадою,свідомо вживають приватизовані ними держ.інструменти і процедури,зкриваю
чись недоторканістю,повноваженнями і правами -наданими державою-примножують злочини
задля своєї наживи...П.Дацюк говорить про устанвчі збори за ініціативою громад як можливий інструмент підпорядкової більшості в ботьбі зазадекларовані в конституції права.Але ж,п. Дацюк.-можливість громадян влливати на відношення держ. інститутів до правових основ своєї діяльності-це,власне,і є демократія-прозорість влади,підзівтність посадовця,соціальна мобільність еліт,правовий статус особи в державі...Якраз те,чого більшість в СНД полишена з1917 р...
kren _ 25.09.2015 14:00
IP: 188.0.104.---
1...Автор і коментатори зазначають на не фаховості керівництва в конституційних- (і не тільки),
пр-сах.Безумовно,не копетентність при пирийнятті рішень призводить до сумних наслідків і аж
ніяк не може бути виправданням для посадовця.Одначе страшнішою за не фаховість-є свідома
злочинна діяльність фахівця при владі,що користуючисьповноваженнями свідомо,планомірно,
щоденно творить злочин за ради особистої наживи користуючись держ інструментами і процедура
ми,і вважає такий порядок речей законним і легітимним...
Miki2 _ 25.09.2015 13:43
IP: 93.74.174.---
Прочитав від корки до корки. Щас прийде kren і во всьом розберецця.

Від себе скажу таке: пане Дацюк, Ви – київський мєчтатєль. Звичайно, що зовсім не такий, як "кремльовський мєчтатєль" Лєнін.
Сто пудов, шо Ви в дитинстві "Городом Солнца" Кампанелла зачитувались.
Василь Бровар _ 25.09.2015 12:22
IP: 93.74.22.---
Який сенс в написаніі цих конституцій, якщо "гарант" на них відверто плює?!! Таке враження, що ПОП знайшов цяцьку для "інтелектуалів від сохи", щоб лише йому не заважали. Відвертий аферист і корупціонер одночасно "гарант" і порушник Конституції, а тут такі "баталії"! Які б набори букв ви не писали, завжди знайдеться черговий ПОП, що "запропонує" вам написати нові "набори"... Може, вже час вимагати додержання духу Основного Закону, а не "букофф"...
tos07 _ 25.09.2015 10:37
IP: 80.91.163.---
Нужны выборы ВР и Президента раз в 4 года, и уменьшить кол-во депутатов до 300 чел
P712 _ 25.09.2015 10:22
IP: 92.113.131.---
Безумовна повага до діячів, які у цих громадянських рухах, не дає підстави до їхніх ініціатив. Поясню чому: все і завжди мають робити префесіонали, тому впевнена, що і Конституцію (або зміни до неї, що також можливо) мають творити юристи-конституціоналісти, причому такі, думці яких довіряє суспільство, такі як Віктор Мусіяка, Віктор Шишкін, Юрій Кармазін і інші. Тут не мають бути ніякі засновники приватних броварен (ну зрештою кесарю – кесарєво). Я щоб суспільство довіряло цим змінам (або новій Конституції) потрібно провести референдум по основним (реперним) точкам, на які відповідь має дати український народ. Але до написання тих змін (бо після народ може і не погодитись). питання можуть винесені такі: конституційний устрій (парламентська республіка чи той бардак, що зараз); права місцевих громад (чи потрібні нам префекти, чи ні); страхова медицина чи ні?; вибори суддів (і пожиттєве призначення); відкликання нардепів і місцевих депутатів; і зрештою особливий статус окупов. територій
Корупція1411 Зеленський61 Свобода слова578 Україна та Європа1121 Мовне питання187
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter