Сергій Дацюк Філософ

Революція Гідності – два роки після початку

20 листопада 2015, 12:03

Революція Гідності все ще не завершена. Але два роки після її початку дозволяють говорити про її здобутки і потенції.

Революція Гідності все ще є стихійною. Це означає, що жодна партія в Україні не представила якої-небудь програми революції. Отже можемо констатувати – ця революція є загальногромадянською, вона не політизована і не зведена до партійної приналежності.

Це означає, що ми маємо справу з принципово новою суб'єктністю – суб'єктністю сучасних мережевих комунікативних засобів, де формуються концептуальні бачення, програмуються ті чи інші дії, які водночас мають слабке політичне вираження.

Ніхто не знає, і я також, добре це чи погано. Але суть стихії революції Гідності дає їй суттєву перевагу: вона досі продовжується, вона досі несподівана, вона здатна дивувати всіх – і громадян і владу.

Свого часу Велику Французьку революцію і Революцію в Росії 1917-го року розглядали як декілька революцій. Це характерно для будь-яких революцій, які виходять за межі однієї країни і принципово міняють світ.

Українська революція Гідності має всі ознаки світової революції, але вона ще не стала світовою революцією, бо її інновації все ще розробляються, готуються, запроваджуються.

Отже, революція 2013-2015 років в Україні це кілька пов'язаних між собою революцій. Давайте розглянемо їх.

1) Геополітична революція (зміна геополітичної орієнтації України) – євромайдан.

Це революція в переорієнтації країни – громадян та влади – з Росії на Європу. Водночас за цим стоїть дуже неприємна річ. Українська політична та бізнесова еліта не набули геополітичної суб'єктності. Хартланд пробудився, але не зміг сформуватися як геополітична окремішність.

Зміна геополітичної орієнтації України буквально означає наступне – українська еліта передає повноваження по управлінню державою від Росії до Європи, щоб і далі продовжувати робити те, в чому вона історично компетентна: збагачувати себе і свої клани. Українська еліта все ще не готова взяти відповідальність на себе. Зовнішнє управління, яке до 2014-2015 років походило з Росії, тепер походитиме з Європи.

Перші кроки європейських лідерів у так званому "мінському процесі" показали Україні, що Європа буде переслідувати лише свої інтереси, жертвуючи інтересами України. Тобто точно так само, як до цього робила Росія.

В цьому сенсі Україна здобуде геополітичну суб'єктність лише тоді, коли сформує Пояс Безпеки, Дієвий Хартланд, Балто-Чорноморську Вісь, Інтермаріум. До такого формування геополітична революція буде незавершеною.

2) Антиколоніальна революція (спроба політико-економічної та культурної емансипації від Росії).

Антиколоніальна революція здійснена лише частково, оскільки економіка України все ще лишається залежною від Росії. Але українська політична еліта взяла курс на емансипацію економіки від Росії. Водночас український бізнес дуже слабко розриває стосунки з Росією. Зацікавленість російськими грошами переважає антиколоніальні патріотичні мотивації українського бізнесу.

Окрім того, багато українських науковців, особливо гуманітаріїв, не вважають за потрібне вести дискурсивну війну проти російського імперського дискурсу. Дискурсивна війна ще не стала основою антиколоніальних студій. Та й власне антиколоніальні студії все ще не стали учбовою практикою в українських вишах.

Лише послідовна антиколоніальна робота може змінити дискурс, інституційні практики і бізнесові уподобання, що все ще залежні від орієнтації на імперську Росію.

3) Антиолігархічна революція (запуск процесу деолігархізації країни).

Ця революція фактично саботована українською політичною елітою при вимушеній (економічна криза) пасивності середнього та дрібного бізнесу України на фоні постійного громадського тиску.

Президент, Парламент і правоохоронна система працює на захист наявної олігархічної структури в країні. Єдиним союзником громадянського суспільства у справі деолігархізації є війна. Але війна це слабкий і непевний союзник. Олігархи швидко пристосувалися і до війни. Більше того, вони навіть заробляють на цій війні, причому держава навіть не опирається цьому.

Згадаємо німецьку цитату (вперше написано в "Quarterly Reviewer", потім це зацитував Даннінг, а потім це потрапило до "Капіталу" Маркса): "Капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленькою прибутку, як природа боїться порожнечі. Але раз є в наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці".

Олігархи в Україні мали і більше 300% прибутку, відтак ні війна, ні втрата території країною, ні втрата частини бізнесу нічому їх не навчили. Тим більше, що безліч кримінальних справ, які є на всіх основних олігархів, не можуть бути ані розслідувані, ані передані до суду, бо немає політичної волі Президента, який уклав з олігархами консенсус, і немає правосуддя, яку було б здатне це здійснити.

Деолігархізація описана мною в роботі "Глибинна причина вибіркового правосуддя та як її подолати": 1) послідовне скасування монополій зусиллями Антимонопольного Комітету; 2) послідовне відстоювання інтересів держави на підприємствах з тією чи іншою часткою державної власності; 3) повернення грошів з оффшорів – маєш власність в Україні, плати податки в Україні; 4) розслідування структури кожного тарифу і встановлення тарифів, які виключають монополізм та бюджетне розкрадання; 5) скасування пільгового безвідновного використання олігархами інфраструктур, перехід до бюджетування інфраструктур; 6) і лише в останню чергу – блокування політичного впливу олігарха, тобто поступова зміна структури його активів до такого стану, щоб він не міг суттєво впливати на політику (заборона на одночасне володіння промисловими активами та: ЗМІ, експертними інститутами, фондами і т.д., які дозволяють прямо чи убічно впливати на політику).

Лише громадянський тиск і послідовна деолігархізація можуть завершити антиолігархічну революцію.

4) Національна революція (активний прояв діяльної національної самосвідомості, яка відмежовується від інших типів об'єднавчої самосвідомості).

Ця революція мала цікавий наслідок – зменшення ролі етнічно-національного і навіть політично-національного на користь суспільно-громадянського.

Національна енергетика була значним чином інвестована у громадянську енергетику. Нація в ході революції стала розумітися домінуючим чином як суспільство, а не як держава чи державні інститути. Відтак фокус уваги національного змістився.

Більше того, етнічно-національне в ході революції почало виглядати як архаїчне. Громадсько-національне чи суспільно-національне почало витісняти етнічно-національне в мережевій комунікації.

Політичні сили, орієнтовані на етнічно-національний контекст, отримали в революції поразку і відійшли від політичної влади.

Але найголовніше, що війна (АТО) 2014-2015 років в Україні призвела не тільки до широких контактів, але і до спільних дій українських націоналістів з націоналістами інших націй та громадськими активістами своєї країни, які є орієнтованими на громадський контекст, а не на національний. Виникло бойове братство – спільність у бійці з одного боку – і це братство не є національним. Не є воно також і інтернаціональним чи космополітичним – воно є громадянським.

Отже національна революція стала підґрунтям і посиленням громадянської революції.

5) Громадянська революція (виникнення активного громадянського суспільства, що переймає на себе функції держави і муніципій, поступово замінює національно-етнічне зміст).

Ця революція досі ще готується і розгортається в плані інструментального забезпечення.

Дуже важко переконувати громадян взяти на себе обов'язок щодо формування самодостатніх громад. Українці вже громадянсько активні значно більше, ні до революції, але все ще не достатньо активні для розгортання громадянської потуги – країни як мережі громад.

Окрім того, фейкова децентралізація, яка запланована Президентом та парламентською більшістю в так званій новій редакції Конституції, стримує цей процес.

Інструменти, подібні до "CIVIL SOCIETY APP", мають стати основою процесу децентралізації.

Лише послідовне творення самодостатніх громад (самоорганізованих, самофінансованих і самозахищених) дозволить завершити цю частину революції.

6) Структурна революція (перехід від системно-ієрархічних структур до мережевих структур).

Цей процес відбувається всередині інтелектуальних клубів та активної громадськості. Водночас на рівні державних інститутів спостерігається саботаж. Електронна демократія та електронне самоврядування поки що не має достатньої підтримки на рівні Президента та Уряду. Хоча безліч потрібних електронних ресурсів вже і створено, але за великим рахунком Президент та Уряд продовжують працювати всередині ієрархічних структур.

Структурна революція має відбутися всередині української влади – це завдання на перспективу.

7) Революція в мисленні та ідеологічних уявленнях про світ (поява всередині діючих дискусійних клубів уявлення про недержавний (громадський) устрій світу, виникнення прообразу єдиного людства).

Значним чином робота сповільнена тим, що багато інтелектуальних ресурсів відволікається на війну.

Така революція досі ще не окреслена як завдання освіти.

Освіта досі розглядається як зміна форматів та інструментів. Але значним чином освітня революція це революція змістовна, революція в мисленні.

Особливо це стосується революції у вищій освіті, де постмодернізм та архаїчні наукові школи гублять мислення нового покоління.

Україна постає як країна універсального проекту для цілого світу, але з наявним мисленням у вищій школі цей проект не здійснити.

8) Революція в баченні перспективи людського світу (постановка проблеми про перспективи людства, яка поверхнево рефлексируется світом у зв'язку з війною в Україні, але мало досліджується в Україні, Росії, Європі, США, Китаї).

Це революція клубного характеру, яка в останній час сповільнилася через інвестування вільного часу інтелектуалів у виживання. Тут можна сподіватися тільки на протистояння цьому виклику, на жертовність і наполегливість.

Поки не сталося в Україні – конституційної революції, управлінської революції, урбаністичної революції, наукової революції, технологічної революції, революції в мистецтві.

Ці революції можуть трапитися, а можуть не трапитися. Українська політична і бізнесова еліта занадто слабкі інтелектуально і занадто стурбовані утилітарними мотиваціями.

Але дивлячись на приклади минулих революцій, можна впевнитися, що все це має бути.

Тому тут наші погляди мають бути зосереджені на філософах, науковцях, митцях, інженерах.

Не буває соціальної революції без революцій в різних сферах культури. Це потрібно пам'ятати і не боятися бути революціонером в своїй сфері.

powered by lun.ua
Коментарі — 62
Виталий Москаленко _ 02.12.2015 15:07
IP: 178.93.81.---
Такий зарозумілий текст...навіщо, коли все це можна висловити простими словами, кількома реченнями. Маємо те що привид гаплика блукає Україною. І що краще: згоріти синім полум ям чи зогнивати роками – процес один і той же
Микола Миколаєнко _ 28.11.2015 22:28
IP: 46.219.251.---
Мережа громад – це і є соціальною інновацією для світу.
Але в Україні з цим слабувато: існує лише на рівні усвідомлення якоїсь кількості продвинутих.
На практиці це поки що впроваджується лише в Ісламській державі (та, що на території Іраку).
Коли почнеться і у нас (а у нас для цього найбільше потенцій, після ІД), готуйтесь до авіанальотів – корпорації і бюрократія так просто не здадуться:)
Михайло Довгий _ 24.11.2015 09:26
IP: 188.190.0.---
jut:
Михайло Довгий:... Нуланд запевняла, що вклали 5 лярдів саме в революцію... Чомусь їй, як платнику, віри більше, ніж Вам...:))

... поставки газу по третині ринкової ціни впродовж 15 років поспіль – це точно лярди...
Дуже сумнівно, що "печеньки" Нуланд стільки коштували (а це ж усе, за що вона платила)...:)

$50 за газ була ринковою ціною в 90-ті, коли нафта була дешевою. До того ж добували той газ саме українці – це я бачив на свої очі, коли в 70-ті працював в "стройотряде" в Надимі. Були там ще татари, євреї та азербайджанці, але в основному земляки. Москаля бачив лише одного – він там був сторожем.
Михайло Довгий _ 23.11.2015 08:23
IP: 188.190.0.---
Иван Орлов:
mihaylenco:
... Буде й наступна революція...
Никакой "революции" не будет. Любому перевороту предшествуют гигантские финансовые вливания.В частности,на подготовку февральского переворота 2014 года и оплату его участников во время его, США потратили более 5 млрд. долларов. А народ тут никакой роли не играет.Есть такое выражение "кретинизм толпы".Оно означает,что толпе можно внушить и заставить повторять любые лозунги и действия.
Правы Вы только в одном – США потратили $5млрд на развитие гражданского общества в Украине. Но не в феврале 2014, а с 1991 года по 2014. За этот же период США потратили $18млрд на развитие гражданского общества в РФ (как оказалось, "не в коня корм").

Кстати, эрэфские пропагандисты уверяют, что РФ вложила в Украину сотни миллиардов долларов. Где результат? Разворовали? Или не туда вкладывали?
LYCIV_OLGA _ 23.11.2015 08:11
IP: 109.251.42.---
Ну, от – до вже звичайних/постійних для jut-а його хворобливих галюцинацій/мареннь/жахів та привидів додалися ще якісь Олечки Луціви та тяга до римування!...Мабуть біднятко мріє про "лаври" звання "Фекальний віршомаз сайту"... Мабуть, таки, буде удостоєний!
Бо, нажаль – цей типовий рашистський висерок – невиліковний! Тож нам залишається, тільки, щиро поспівчувати йому, його рідним та близьким...

А ще – хто, як не такі jut-и, може навести СТІЛЬКИ доказів не тільки власної розумової неповноцінності, але й остаточних деградації та виродження всього "раSSійського світу"???!!!...
Тож нам треба бути, ще, й вдячними йому за його невтомну/наполегливу/щоденну працю по викриттю рашистського/ватяного дебелізму/маразму!
kren _ 22.11.2015 20:49
IP: 178.92.60.---
...ну так отож...менше треба було по вбиральням фейсом своїм клацать,проворонили за
росіянцями вождів.Комуніст,КГБіст,през.РФ.Путін,перехопив Гебельса і Гітлера у вожді
народу з -одной лишней хромосомой- (С),а то б jut: їх обрав вождями -справжніх каза
кофф-...-панімаєш...данскія казакі-собі у атамани обрали ССівського генерала фон.Панвіца -а харківські jutи залишились безхозними.Зараз,правда,стали під знамена Кернеса...
але,це...не зовсім те чого прагнуть-справжніє казакі- jutи,ну шо таке jutівський мер Кернес проти путінського -талантлівого політіка-Гебельса?-...не кажучи вже про-єфрейтор-художника з Брауна і гопник-менеджера з Горі...
Tim Vlasyuk _ 22.11.2015 16:16
IP: 185.11.29.---
Революція гідності, Євромайдан, Майдан 2004-2005рр є лише стихійними спробами протесту та супротиву українців. Але українці досі не збагнули що з ними відбувається, об'єктом якого процесу Ми всі є. Час усвідомити, що проти українців працюють певні сили за заздалегідь визначеним планом. Протистояти якому можна лише маючи контрплан.
Tim Vlasyuk _ 22.11.2015 15:42
IP: 185.11.29.---
План знищення України та українців.

Сам план знищення українців є вільною фантазією, але яка грунтується на фактичних змінах в країні за останні 20-30 років. Спробую описати процеси, які відбуваються. Може скластись враження, що все відбувається само по собі, занепад ніким не керований. А якщо ні і є певний план? Як він мав би виглядати?

Як протистояти цьому плану, ким би він не був написаний?
Як мають діяти українці щоб запобігти своєму знищенню?
globalukraine.blogspot.com/2015/11/blog-post_22.html
Миколай Паращак _ 22.11.2015 11:48
IP: 194.145.217.---
правда:
Якщо порівняти час, затрачений на розслідування діянь банди і справи проти добровольців, то виходить, що патріоти в десятки разів страшніші для нинішньої хунти.
Зауваження цілком справедливе, крім одного – якби хунта була, то за сутку всі питання повирішцвали б!!!!!!! І гівно... всяке... з тремтінням чекало би, коли прийдуть і за ним...
LYCIV_OLGA _ 22.11.2015 10:58
IP: 109.251.42.---
Здається нам усім треба "бути вдячним" цьому "інцестозародженому/зайвохромосомному" (як і всі рашисти) висерку jut-ові за те, що він – власноруч/своїма власними постами вперто/наполегливо/щоб ні в кого сумнівів не було – доводить, що він – невиправний троль/фанатичний/одержимий українофоб та руSSофіл, а ще – звичайний божевільний, який страждає на явну/виразну манію переслідування "галичанами-підляшками/майданівцями/бандерівцями/націоналістами/свободівцями/правосєками", тобто є характерним/показовим рашистським генетичним сміттям, та чудовим/яскравим/типовим наочним прикладом/доказом/зразком остаточних деградації та виродження "раSSійського світу"!
Orest Asgard _ 21.11.2015 19:44
IP: 93.180.231.---
Странное чувство! Чтобы не говорил публично Порошенко, не хочется верить ни одному его слову, даже если бы он читал библию.
Его спичь всегда одинаков:на внешней арене демагогия, чтобы прикрыть коррупционные действия его команды внутри страны.Сколько можно терпеть его лицемерие? Противно и тошно.

Был такой непутевый президент Ющенко, у которого был лозунг: "Не словом, а ділом!"
Orest Asgard _ 21.11.2015 18:25
IP: 93.180.231.---
Астрология определяет у Порошенко:черты антитотема отчетливо проявляются в людях с расплывшейся фигурой и одутловатым лицом, в мерзостных, трусливых приспособленцах, холуях и жадинах.
rozmen _ 21.11.2015 17:14
IP: 109.200.235.---
От ми саме напередодні усвідомлення п.5... "Лише послідовне творення самодостатніх громад (самоорганізованих, самофінансованих і самозахищених) дозволить завершити цю частину революції." Юридично це лежить у площині реалізації ст.5,7,13,14,133,142,143 саме діючої Конституції, які ми так і не спромоглись реалізувати на протязі незалежності, і саме через своє політичне, правове невігластво. Саме зараз потрібно зайнятись справжньою пропагандою (у доброму сенсі цього слова) таких понять " самоорганізації ", " самофінансування" і " самозахищення ", а у Конституції це називається САМОВРЯДУВАННЯ (люди мають стати Громадянами через САМ СОБІ ДАТИ РАДУ), тобто, стати господарями на своїй Землі еволюційним чи революційним шляхом, то вже дійсно питання. Головне, реалізація мети.
Takozh _ 21.11.2015 11:21
IP: 176.8.134.---
mihaylenco:
Не можемо ми до своєї української влади ставитись, як до чужої сусідської. От вийде Порошенко до народу сьогодні й спитає: "Вірите мені? Кому тоді?"
А Путін би спитав: "Хто тут мені ворог і не довіряє?"
Крім зміни у світогляді потрібно напрацювати відповідні механізми комунікації. Влада не чує народ, народ не розуміє владу.
LYCIV_OLGA _ 21.11.2015 11:20
IP: 109.251.42.---
(закінчення)
...Як писав Ю.Романенко у "Неадекватность как главный враг Украины" (Хвиля нет): "...природа так устроена, что она не может поддерживать целые социальные системы неудачников. Поэтому народы-неудачники исчезают... перед Украиной есть два выбора – или измениться, или исчезнуть..."

А якщо ще не всі з нас усвідомлюють цей/факт/вибір, що стоїть перед нами, свідомо "закривають на нього очі", не здатні/не бажають "прокинутися", вважаючи за краще знаходитися в напівпритомному стані/в анабіозі, то грош – ціна" і ганьба всім нам, і в цьому випадку про всіх нас разом узятих – можна сказати щось на кшталт (вибирайте самі): "Горе переможеним", "Туди нам і дорога" або "Так нам і треба!"
LYCIV_OLGA _ 21.11.2015 11:19
IP: 109.251.42.---
(продовження)
...ЮРИДИЧНОГО СПОСОБУ еволюційно ЗМІНИТИ ВЛАДУ НЕМАЄ тому, що історично одна "юридична логіка" – майже завжди – замінювалася іншою НЕ юридично! (Тут марксисти минулого були праві: зміна державного ладу/системи/еліт можлива ЛИШЕ після (!!!) руйнування/ повної заміни старого держапарату)
Отже – нам не обійтися/не уникнути створення нової еліти "по ходу справи"! Але така "зміна системи/еліт" можлива лише і тільки шляхом/внаслідок саме революційних дій. І тільки від наших спільних зусиль залежить наскільки ця наша революція буде оксамитовою, чи кровавою.
Тож – "Або – ми їх, або вони – нас!" Бо – в разі збереження/продовження діяльності цієї антинародної/антиукраїнської/олігархічної влади/банди/ОЗУ/мафії – життя багатьох з нас, та існування самої держави – під загрозою!!!...
(див.закінчення)
LYCIV_OLGA _ 21.11.2015 11:16
IP: 109.251.42.---
(продовження)
6) Костянтин Хмара "Таблиця результатів діяльності Петра Порошенка. Що зроблено? На чиї вимоги? То на кого працює?" (coruption.net);
7) Сергей Харьковский "Открытое письмо к патриотам: На плечах восставшего народа во власть пришли лжецы и негодяи" (unitpost)
8) "Украина – беднейшая страна Европы: нищета, преступность и вымирающее население" (РИА Новости Украина)
Продовжувати можна до нескінченності!...Як і вести розмови про причини такого, які зведуться до банального – "кожен народ заслуговує..." на те "що має"...
Тож – кожному з нас – і пересічним громадянам і політичним діячам – треба сприйняти/усвідомити/"зарубати на носі", що кожна зміна в країні залежить від наших загальних/суми дій особисто кожного з нас і в подальшому виходити/діяти з дуже простого, але й, нажаль, дуже сумного факту: ВИБОРАМИ/ЕКОНОМІЧНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ/ДИСКУСІЯМИ В ЗМІ – НИНІШНЮ ВЛАДУ ОЛІГАРХІЇ НЕ ПЕРЕМОГТИ!
(див.продовження)
LYCIV_OLGA _ 21.11.2015 11:14
IP: 109.251.42.---
Пропоную – не пожалкувати часу та ознайомитись/перечитати ще в тому році написані:
1) Александр Гальченко "Украина как проект, или чего добился Майдан" (politica-ua.com);
2) Денис Русак "Лютневі кулі Майдана в економічне серце Заходу..." (Хвиля нет);
3) Тарас Возняк "Україна – незавершена революція" (тут на УП, у його блозі)
Тож – не треба дуже довго розмовляти/міркувати, щоб зрозуміти, що ніякої Революції Гідності – ще, нажаль – не відбулося! ПОКИ ЩО – відбулася, тільки, вистава/шоу по м'якій/делікатній/ненав'язливій заміні "овочів" на "шоколадки"... Все інше залишилося як було -"кака була, кака є" (олігархії – всі переваги ринкової економіки, народу – примусову працю.)! А дещо стало ще гірше, ніж було; наприклад:
4) Инна Ничипорук "Хроника преступлений Порошенко: как новое руководство страны предало Майдан" (сайт antikor);
5) Алексей Заводюк "Как проиграть войну с Россией (краткое руководство к действию) " (politikum. in.ua)
(див.продовження)
mihaylenco _ 21.11.2015 09:37
IP: 37.55.120.---
Takozh
Захід сприймає все, що згідно існувати за законами демократії, від геїв до Миколи Яновича.

Наша влада існує саме за законами демократії. Якщо вже точно, напівдемократії. Першу половину – широкі права, і їх дотримання, вона реалізувала для себе на 100000%. А ось другу половину – відповідальність за все, а особливо за забезпечення прав інших громадян, влада реалізувати вперто не бажає.
LYCIV_OLGA _ 21.11.2015 08:36
IP: 109.251.42.---
Хто – як не такі jut-и/вови рашенн-и/соколенк-и/тощо – можуть навести СТІЛЬКИ доказів не тільки власної розумової неповноцінності, але й остаточних деградації та виродження всього "раSSійського світу"???!!!...
Тож нам треба бути, ще, й вдячними всім ім за їх невтомну/наполегливу/щоденну працю по викриттю рашистського/ватяного дебелізму/маразму!
Але всі вони заслуговують уваги не більше, ніж харчки на підлозі – прибрати треба, але не більш того! Ці моральні потвори тільки тішаться, коли хтось "вступає з ними в особисту дискусію" (фактично – разом з ними засмічує/забовтує тему – "розводить срач"), а штатні роSSійскі тролі ще й можуть одержувати доплату за кожну їм відповідь. Тож – може не слід приносити їм стільки таких задоволень?!...
А щодо заперечень їх маячні – то, чи не треба припинити "спілкуватися" з ними в форматі "діалогу/запитання – відповідь" (грати з ним у пінг-понг), та почати писати не ім, а про ниху третій особині?...
-Vesna- _ 20.11.2015 23:41
IP: 93.72.141.---
jut:
АВТОРУ:

СКАЗАНО: "Судіть про дерево за плодами його!"... Відповідно зараз, коли "плоди майдана" вже постали в повній зріст – бакс з 8 до 24, Крим – не наш, загальне зубожіння, зростання корупції, згідно з Саакашвілі – відкидання економіки на 15-20 років, 10000 вбитих, майже два міліона біженців -
ЯКІ Ж ГРАНТИЩА ТЕБА ОТРИМУВАТИ, щоби досі називати цю трагедію РЕВОЛЮЦІЄЮ ГІДНОСТІ???
Ти не розумієш – ЩО є плодами Майдану.
І є сильна підозра – що тобі це зрозуміти не дано апріорі.
Takozh _ 20.11.2015 22:36
IP: 176.8.134.---
mihaylenco:
Якщо дивитися ззовні, то Майдан – це звичайний бунт. Якщо шукати щось революційне, то є що знайти. І воно є. В назві. Гідність. Революція Гідності. Люди заявили, що в них є Гідність, і вони більше не будуть терпіти при владі негідників. Цього не зрозуміли наступні негідники, котрі скористалися ситуацією. Що ж, це їх біда. Буде й наступна революція. Тільки цього разу негідники не викрутяться. Бо й тікати буде нікуди. Путін не приме. Захід – також.
:)
Захід сприймає все, що згідно існувати за законами демократії, від геїв до Миколи Яновича. Варвари руйнують Рим, бо не здатні прийняти його законів, їм подобається тільки матеріальна складова. Олігархи – різновид варварів. Революція відбулася, люди зробили свій вибір на користь демократії. Наступним буде бунт, в якому ні користі, ні змісту.
Реформи неможливі, коли не існує проформи. Будувати мережеві громади неможливо, це як створювати бригади взагалі.
mihaylenco _ 20.11.2015 21:51
IP: 37.55.122.---
Якщо дивитися ззовні, то Майдан – це звичайний бунт. Якщо шукати щось революційне, то є що знайти. І воно є. В назві. Гідність. Революція Гідності. Люди заявили, що в них є Гідність, і вони більше не будуть терпіти при владі негідників. Цього не зрозуміли наступні негідники, котрі скористалися ситуацією. Що ж, це їх біда. Буде й наступна революція. Тільки цього разу негідники не викрутяться. Бо й тікати буде нікуди. Путін не приме. Захід – також.
anno_domini _ 20.11.2015 21:13
IP: 104.197.202.---
Вовочка, Майдан – это был подвиг народа, Посмотрите фильм "Зима в вогне". Это документальный фильм про Майдан.
mihaylenco _ 20.11.2015 20:55
IP: 37.55.122.---
Takozh
Подивіться: Альфред Кох "Ошибка Меркель..." у Фактах.

Коха прочитав. Так воно і є. Московські орки оголосили, що вони повертаються до скрєпов – Першої Орди, мусульманства, та буддизму. І там розчиняються, як слабші. Слов'янська православна цивілізація, як слабкіша, розчиняється у Першому Римі – Європі.
Україна та Європа1065 Aтака Путіна1187 Корупція1288 Уряд реформ392 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter