Сергій Дацюк Філософ

Що саме змінюється в Україні?

18 квітня 2017, 13:49

Недавно у Інтернет-виданні "Збруч" відбулася цікава дискусія між Миколою Рябчуком та Ярославом Грицаком.

Ця дискусія торкалася кардинальних змін в структурі суспільної свідомості українців після Революції Гідності.

Основні проблеми цих змін означив Микола Рябчук.

1. Проблемний характер модернізації України навздогін Заходу, яка підтримується суспільством, але все ще зберігає свій суперечливий та парадоксальний характер, поєднуючи протилежні цінносіт.

2. Путін через російську агресію більше об'єднав Україну, ніж інтеграція України у Європа чи тим більше реформи українського правлячого класу.

3. Зростання серед українців патріотизму, європейської орієнтації, прихильності до НАТО та готовності воювати за свою країну водночас не є абсолютним, бо зберігається меншість громадян, які проти цього.

4. Незважаючи на війну українці та нелюбов до російської влади все ще прихильно ставляться до росіян, продовжуючи вірити у такі конструкти як "братські народи Росії та України", ностальгувати за СРСР, оцінювати Переяславську угоду як "воз'єднання України з Росією", оцінювати Євромайдан як "незаконний збройний переворот".

Ця двоїстість цінностей або як кажуть науковці ідентичністна амбівалентність в своїй основі має уявлення українців про належність до православно-східнослав'янської спільноти. Без відокремлення від цього уявлення неможливо побудувати модерну українську ідентичність, яку авто традиційно вважає національною ідентичністю.

Пан Рябчук говорить, що третина українців від'єдналась від цієї спільноти, третина продовжує належати до цієї спільноти, а третина знаходиться у процесі змін. І ця остання третина і є причиною двоїстості української ідентичності сьогодні.

Цитуючи Тетяну Журженко, Микола Рябчук доходить висновку, що саме прошарок найбільш освіченіших, заможніших, динамічніших – "середній клас", "дрібний та середній бізнес" та "інтелектуали" (буржуазія, як каже автор) – творить націю, конституцію, вільний ринок, громадянське суспільство, парламентаризм, правову державу.

Тут бачаться такі проблеми: 1) модерна українська ідентичність ототожнюється з національною, що не так: національна ідентичність (хоч в етнічному, хоч в політичному сенсі) в сучасному світі вже не може бути модерною; 2) розглядаючи прихильність до росіян та Росії в дещо негативному контексті, а прихильність до Європи в позитивному контексті, автор уникає фіксації проблеми про цивілізаційний рівень ідентичності українців, з яким український правлячий клас та українські інтелектуали майже не працюють; 3) виокремивши середню та дрібну буржуазію як локомотив позитивних змін, автор уникнув фіксації олігархічної буржуазії, як головного гальма цих змін.

Ярослав Грицак висловлює заперечення постмодерністського характеру. Він наполягає на необхідності застосування поняття "цінності (values) ", які є дуже інерційні і здатні мотивувати, та "постави (attitudes) ", які динамічно змінюються і не дуже впливають на мотивації.

Так само він наполягає на сучасному розумінні революції як багатьох дрібних революцій, тобто коли з'являється безліч перехідних станів (Греймас), а радикальної єдиної революції вже нема. Ці нові революції породжуються домінуванням сервісної економіки і появою нового середнього класу, який з нею пов'язаний. Ними рухають не інтереси, а процес самовираження.

Найважливіша теза Грицака, хоча і теж постмодерністська, полягає в тому, що не існує якоїсь однієї української ідентичності, існує безліч наборів цінностей для кожного індивіда. І, як я думаю, ці набори цінностей в своїй більшості не є системними.

Повністю можна погодитися, що середній клас є політичною нішою, яку не бачать наші політики. Політична партія, яка зробить ставку на цей клас, має найбільшу перспективу.

Далі Микола Рябчук заперечує Ярославу Грицаку. Він виступає проти постмодерністського розмивання паном Грицаком терміну "революція", з чим я погоджуюся. Але він не погоджується з протиставленням паном Грицаком цінностей з ідентичностями, з чим я погодитися не можу.

Нарешті я хотів би втрутитися в цю дискусію і сказати декілька тез.

Українські інтелектуали продовжують ототожнювати модерну ідентичність та національну ідентичність, впритул не бачачи тієї обставини, що два майдани відбувалися не за національну орієнтацію, а за цивілізаційну орієнтацію. Українські інтелектуали не бажають розглядати як важливу ту обставину, що прихильність до Росії та росіян чи до Європи та європейців це прихильність до масштабного цивілізаційного проекту. Допоки українські інтелектуали не бачать цього глобального процесу і продовжують говорити про зміну національної ідентичності, вони в принципі не розуміють, що відбувається в Україні.

По суті обидва дискутанти виходять на проблеми конструктивістького характеру – вони обидва визнають, що ідентичність конструюється, що вона вочевидь (говорять про це по-різному) конструюється з цінностей, але обидва не ставлять як завдання правлячого класу чи зокрема українських інтелектуалів конструювати цю ідентичність на основі сучасних теорій для України.

На мій погляд, цінності складаються з мислительних установок та мотиваційних настанов. Мислительні установки це те, з чим мали би конструктивістським чином працювати українські інтелектуали, але з чим вони не вміють і вперто не бажають працювати, нерефлексивно застосовуючи або модерністські, або постмодерністські мислительні установки. Мотиваційні настанови крім постав, які виокремлює Грицак, включають також орієнтації на цілісності – цивілізації та світи.

Тобто сучасні ідентичності конструюються так – набір світів (не один, як раніше, а декілька світів), складний контекст цивілізаційної цілісності – цивілізація походження, цивілізація проживання, цивілізація перспективи. Лише всередині цього складного набору формуються мотиваційні настанови – трансцендентні орієнтації, етичні норми, настанови професійні, дозвілля, і т.д., включаючи повсякденність (лайфхаки і т.д.)

Культура, мова, традиційні чи новітні релігії вже відносяться до рівня того, що Грицак називає поставами. В сучасному висококоннективному світі людина здатна засвоїти і вжитися всередину декількох мов, культур, релігій. Так само і нація більше не є абсолютною цілісністю, якою вона була ще десь до середини ХХ століття.

Тому з оптики досліджень панів Рябчука та Грицака випадають справді перспективні орієнтації (цінності чи частини ідентичностей), які визначають майбутнє української суспільної свідомості, як і будь-якої іншої суспільної свідомості: 1) прихильність до цифрової диверсифікованої свободи/прихильність до матеріальної залежності чи гарантованої домінатом незалежності (територія, ринок, держава, нація); 2) ієрархічна монологічна комунікація телебачення/мережева комунікація соціальних мереж; 3) орієнтація на національну культуру/орієнтація на глобальну культуру; 4) належність до середнього класу як пролетаріату/належність до середнього класу як прекаріату; 5) життя в одній картині світу (в одному світі) /життя в різних конструкціях світу (в різних світах); 6) інтеграція себе в традиційну цивілізацію/інтеграція себе в людство; 7) орієнтація на життя в актуальному світі/орієнтація на життя в віртуальному світі.

Саме на цьому рівні йде сьогодні революція в Україні. Революція це не те, що ми можемо в традиційному уявленні подрібнити на мікрореволюції, як це вважає пан Грицак. Революція це те, що змінює саме мислення. Якщо ми не бачимо зміну мислення, ми не бачимо і революцію. Така революція завжди радикальна і не буває розтягнута на тривалий час.

Отже в Україні змінюються не традиційні мислительні установки та мотиваційні настанови, які можна дослідити соціологічно. В Україні створюються нові мислительні мислительні установки та мотиваційні настави, які, щоб дослідити, потрібно спочатку виокремити і концептуально описати.

Війна в Україні йде не за Крим та Донбас, а за спосіб територіально-державного устрою громади, поки вона продукує інший тип своєї фіксації в просторі та часі. Боротьба в Україні іде не за реформи, а за можливі інновації незалежно від участі в модернізації навздогін Заходу. Конфлікт в Україні відбувається з приводу мережевої організації суспільної діяльності та комунікації незалежно від існуючої ієрархічної системи державно-олігархічного перерозподілу багатства та політичного зовнішнього управління.

Але найголовніший процес, який відбувається в Україні, це процес самоорганізації, який принципово протилежний процесу самовираження. Традиційний революційний процес базувався на самовираженні як тимчасовій демонстрації сили ієрархам (ринку, державі, церкві, школі), що ставила за мету змінити тип діяльності цих ієрархів, які пізніше закріплювала нація-культура-мова. Народжуваний на наших очах процес самоорганізації запроваджує принципово нові інститути, які приходять на зміну ринку, державі, церкві та школі та діють вже неієрархічно. Ми сьогодні можемо лише вгадувати неоформлені нові інститути. Ми навіть приблизно не знаємо, як ці зміни будуть закріплені, але точно не в нації, не в культурі і не в традиційній мові.

Саме тому все це так важко досліджувати. Але принаймні розуміти це все вже потрібно.

Коментарі — 69
Mikolaj Kren _ 21.04.2017 13:17
IP: 95.132.151.---
Spirito:
Mikolaj Kren
- Стратегічні аспекти російсько-української війни на тлі суду в Гаазі – С.Дацюк
(Цілком прийнятна/логічна концепція дій для влади/політиків/аналітиків,
світової спільноти – всіх тих,хто прагне миру на планеті.)
...вже ознайомився...там залишив комент.
Spirito _ 21.04.2017 11:57
IP: 93.74.43.---
Mikolaj Kren
- Стратегічні аспекти російсько-української війни на тлі суду в Гаазі – С.Дацюк
(Цілком прийнятна/логічна концепція дій для влади/політиків/аналітиків,
світової спільноти – всіх тих,хто прагне миру на планеті.)
Mikolaj Kren _ 21.04.2017 10:59
IP: 95.132.151.---
Spirito:
... (але суд ООН сказав,що Київ не надав достатньо доказів;
крок до правди за Києвом і здатністю суду ООН бачити правду)
...гадаю- десь так.
одначе...скажімо-крок до перемоги в першу чергу за керівництвом,здібним консолідувати
суспільство.На перпоні чому стоять песональні,шкурні інтереси конкретних осіб.Як в керівництві
України,так і в керівництвах ін.держав і всяких бюрократичних схем,що називаються міжнарод
ними демократичними організаціями.Зараз такий історичний період,коли принципи вільно кон
вертуються...в цінності більш практичні.І ні в кого,мається на увазі так звана світова демократич
на преса,не викликає обурення факт неприхованої продажності вищого керівництва згаданих
схем,міжнародних "демократичних" організацій,що якби за принципи і в той же час в чергу стоять
за кремлівською* ікрой і водкой*.
Сподіватись можна тільки на себе.Але і своє керівництво,в цьому питанні,нітрохи не краще.
braterstvo _ 20.04.2017 19:51
IP: 89.252.61.---
Шановні дописувачі, читачі, патологічний україно-ненависник Юрій Жага, він же ж Юрій Шило, реінкарнувався під ніком – Иван Фаза. Не давайте йому дихнути.
Spirito _ 20.04.2017 16:36
IP: 93.74.43.---
Світ постправди не вирішить жодного конфлікту.
Якщо президент сказав,що "якщо ви хочете миру,ви можете його мати,але тільки на наших умовах" -
то наступним кроком має бути розкриття "умов" і причини їх виникнення і українській спільноті,і світу.
Але ж не роки чекати.Третій рік іде від першого мінська.
Влада має пояснити чому в "безальтернитивних" домовленостях немає нічого про близько 2млн біженців,
про підприємства,обладнання яких вивезено в РФ і чому тому всьому пеклу (де люди волають про допомогу) треба надати особливий статус,коли окуповані території перетворені РФ на військову базу
і будуються нові військові бази вздовж кордону з Україною.
- Россия спровоцировала кровавую войну на Донбассе,не довела ее до победного конца и не достигла поставленных целей... - (А.Дугин)
(але суд ООН сказав,що Київ не надав достатньо доказів;
крок до правди за Києвом і здатністю суду ООН бачити правду)
Mikolaj Kren _ 20.04.2017 15:16
IP: 95.132.151.---
Spirito:
Mikolaj Kren
Ліпше прояснити ситуацію стосовно "конфлікту": хто жертва...
...А це – гаряча російська агресія проти моєї країни", – сказав він...
...щоб прояснити ситуацію,хто жертва...може Вам відомо,що саме має на увазі Порошенко,
говорячи про аресію проти "моєї країни"?
Думається,що в даному маніфесті тільки доля правди-бо з добрий 10 к."авторітєтних пацанов"...
можуть висловити гаранту вагомі заперечення і йому нічого буде протиставити...крім преторіанців,
котрим,як свідчить зовсім недавня історія- хазяїна змінити,що 2 пальці об асфальт (С).
А більше йому нема на кого покластися.
Мирний план 2014,добродію,загляньте на ютюб,там на стрічці знайдіть дзвінок з Донецька в між
народну доброчинну організацію..."они п*ют гуляют,а мы тут здыхаем без работы,еще и коммуналку заставляют платить"...
Мирний план 2014 р.-це @лу$ган&до*н# кримнаш-на всій тер.України.
З незрозумілими перспективами песонального інтересу Порошенка.
Spirito _ 20.04.2017 14:46
IP: 93.74.43.---
Mikolaj Kren
Ліпше прояснити ситуацію стосовно "конфлікту": хто жертва.
- Порошенко: Конфлікт на Донбасі не заморожений
...А це – гаряча російська агресія проти моєї країни", – сказав він. -
(а був же "мирний план" з реалізацією до кінця 2014;
"вдосконалений" на 2015 рік передбачав вибори під озброєним контролем РФ;
в "дорожній карті" 2017 має появитися (появиться?) означення "гаряча російська агресія проти моєї країни"
і,відповідно до реальності, спосіб припинення гарячої російської агресії,підтриманий західними партнерами)
Mikolaj Kren _ 20.04.2017 13:32
IP: 95.132.151.---
Spirito:
Mikolaj Kren
...Вони уклали взаємовигідну угоду для себе – "мінські домовленості"...
...всяка ситуація настає зі свого початку і розвивається в дії...на поч,вона майже завжди,як у
нашому випадку,не така загрозлива,як далі у розвиткові.І всякий учасник\керівник має якийсь
час,щоб мінімізувати наслідки...коли здібен або має бажання.У нас,від початку складалося так,
що Україна мала шанс на звільнення Сходу своїми силами,але цей шанс...в результативний час
тині-загрожував персональним інтересам української олігархії загалом і персональним інтере
сам Порошенка.
...жаль,що в Україні нема нікого,хто б міг скормити виродка,за те,що він,для всого інтересу,злив
Україну в 2014 р.
Spirito _ 20.04.2017 13:00
IP: 93.74.43.---
Mikolaj Kren
Вони уклали взаємовигідну угоду для себе – "мінські домовленості" -
і запропонували план Кіссінджера.
-...і цей крокодил,якого багато хто хотів би погодувати,щоб він не з"їв їх сьогодні, -
це Росія", -заявив Порошенко. -
(видається,що він буде змушений пояснити українському суспільству наскільки
західні партнери готові "згодувати" Україну і в якій обгортці подавати)
Ще появився у ЗМІ "план Трампа по Сирії":
...участь Росії має вирішальне значення для врегулювання.,
1 – перемога над ІДІЛ.
2 – стабілізація.
3 – відхід Асада від влади.
4 – життя після відходу Асада. -
І вже очевидно,що жодна міжнародна організація нічого вирішити не здатна.
- Геращенко:Механізму змусити РФ виконати рішення міжнародного суду ООН немає
Москва вже показала світу/Україні чого вартують західні цінності,які спонукали Київ позбутись багатовекторності,але самі виявилися багатовекторними.
Mikolaj Kren _ 20.04.2017 12:09
IP: 95.132.151.---
Spirito:
...На четвертому році війни -Суд ООН не побачив фінансування Росією терористів на Донбасі...
...ну п.Spirito, ... я на Вас дивуюся (С).
По моєму історія цієї організації і її попередниці-"Ліга Націй"-ясно показала з ким і чим ми маємо
справу...
Згадайте "Лігу" і так звану демократичну Європу до 1940 р.поки "слава німецької зброї" всією
своєю потугою ще не ввійшла в опочивальні добропорядних євробюргерів...як Адольфу здавалися
Австрія,Чехословаччина,Польща...Іосіфу,Прибалтика,Бесарабія...Фінська війна,як міжнародне
співтовариство допомогло фінам...та ніяк.Все змінилося тільки коли Адольф заступив за межу
в 1940 р.Коли б в *40 му.він не смикався...Європа і "Ліга" теж...нічого такого не помітили...
Можете бути певні,якщо Путін не заступить відомої межі-Він може зробити з Україною-що захоче,
хоч і знищити все,на ухналь, . (С).ООН,ЄС,Європа...і далі нічого не помітять...ще й укладатимуть
взаємовигідні угоди.
Mike_Kharkov _ 20.04.2017 11:47
IP: 188.163.83.---
Spirito:
Всіх осліпити неможливо.
Всіх – ні, більшість – так (приклад навіть ців. світу – 3 рейх).
Зір вам:)
Spirito _ 20.04.2017 11:33
IP: 93.74.43.---
Mike_ Kharkov
Всіх осліпити неможливо.
- "Націлились на Чорне море": Рекс Тіллерсон лобіює дозвіл ExxonMobil на поновлення
проектів з "Роснефтью", - WSJ, (наприклад)
...намагаються домогтися від мінфіну США таких самих умов,що Євросоюз надав її
конкурентам. –
Mike_Kharkov _ 20.04.2017 10:54
IP: 188.163.83.---
Spirito:
хтось із політиків,ймовірно,має повернути світ до правди
У кімнаті, де стоять квіти, крадуть гроші.
- Що ти відчуваєш, кажи правду?
- Корупція, туди її...
- Тепер ми тебе осліпляємо...
- Ой!
- Все пройшло, що ти відчуваєш, кажи правду?
- Пахнуть квіти.
- Корупцію відчуваєш, кажи правду?
- Ні.
.
Політик повернув світ до правди – корупції нема.
Mike_Kharkov _ 20.04.2017 10:02
IP: 188.163.83.---
бун:
Майк,
... Ви нібито ніколи не чули, що РС починався з переведення всієї власності на території РІ від простих людей до держави...
Ви ж не хотіли цим сказати, що треба більше анархії аби подалі утікти від РС?:)
Я ж прямо вказав на Китай (можу й на Сингапур:)), де і анархії нема, і приватна власність охороняється, і історія без білих плям. Можно ж? а от товаріши (і ви туди ж чомусь) кажуть, що такого не буває. І все це тільки для того, щоб зобразити історію народу як суцільне нацвизволення без будь-яких конкретних обов'язків. А тепер ось ще із владою на чолі:)
До чого це веде? до абсолютизації т.з. нац. цінностей (концентрат нібито всього українського), та вичавлення всього економічного (у т.ч. інституту приватної власності), тобто, в народу вибивають з рук єдину зброю проти олігархії та надію на власну державу.
Отакий, буне, логічний ланцюжок.
бун _ 20.04.2017 00:40
IP: 77.123.162.---
Майк,
при всій повазі ви інколи нагалуєте нашого друга і товариша Юрія Шилова, він же Сотник і за списком. Ви нібито ніколи не чули, що РС починався з переведення всієї власності на території РІ від простих людей до держави, а в реалі до рук групки цинічних психопатів. А в руках громадян з колишньої власності дозволено було залишити, за Маяковським, зубну щітку. О о ж додайте сюди Де Сото і самі подумайте. Якщо згадаємо Хамурапі, а це 1780 років до н.е., то 1917 – це унікальна в світі майнова афера, що зрештою стало причиною сотні мільйонів жертв.
Spirito _ 19.04.2017 19:52
IP: 93.74.43.---
2. Я без причины.Так,поговорить.По будням,знаешь,слишком много дел".
А ты Ему в ответ – "Христос Воскрес!" А Он – "Я знаю.Справился "на пять".
...
Я тоже,как-то, умирал за всех,не в самом комфортабельном из мест.
...
Ну,мне пора.Архангелы трубят.Пора за Свет обоим воевать.
...
Где ты не сможешь,там управлюсь я.
...-
На четвертому році війни -Суд ООН не побачив фінансування Росією терористів на Донбасі-
-Вони зацікавлені в контролі.Я відчув це знову цього понеділка, ...: якщо ви хочете миру,ви можете мати його,але тільки на наших умовах. – Порошенко про останню розмову з Путіним,Меркель і Олландом: "Росія не зацікавлена в мирі.Це була чергова демонстрація порожніх обіцянок Москви"
-"У досьє Меркель на Путіна є інформація про корупцію і підкуп Кремлем великих європейських політиків", – Слава Рабінович
-Притча про наші шляхи: шляхи Бога завжди найкращі
(у світі придумали нове слово – постправда;
хтось із політиків,ймовірно,має повернути світ до правди)
Мир Вам.
Spirito _ 19.04.2017 19:21
IP: 93.74.43.---
"важко досліджувати."
-Чтобы взошли новые всходы,их нужно обязательно посеять.,
...народ под предводительством Моисея-не миф и не фантазия...Эти люди были первой экспериментальной группой., ...сделать уже "посев" во всем человечестве Земли.Эту миссию и выполнял Христос,его апостолы и их последователи, ...и то,что "вызрело",приходит в мир для подготовки последнего прорыва,когда "все тайное станет явным".
Второе пришествие
...
Векам гонений и печали не погасить его звезду.
Слова над миром прозвучали:"Не спите,люди,Я приду".
...
Сердца,как девственные лона,рождают звездных сыновей.
...
Пока зачинщики волнений разделят золото и власть,
Эпоха массовых рождений проявит третью ипостась.
...-
-Христос Воскрес!:"И только вы,на линии огня,гораздо ближе к замыслу Творца"
Погожий день.На бруствере цветок,и небо над окопами – шатром.
Тихонько Бог пришел на "передок",в тылу оставив колокольный гром.
...
Я сяду рядом.Ничего,кури...Сказать по правде – ладан надоел.
Mikolaj Kren _ 19.04.2017 16:17
IP: 95.132.151.---
Mike_Kharkov:
Микола Рябчук:
...У Китаї можливо, а в нас Рябчуки кажуть неможливо:)
Пан дійсно не розуміє, що ностальгія не за гербом, а за порядком?.
От якби ще можливо було...якось,втовкмачити,бо пояснити таким особинам,як Mike_Kharkov,
що значить порядок=режим,не можливо.І що геральдика-атрибутивний аспект даного порядку.
Anatol Zubenko _ 19.04.2017 16:13
IP: 94.153.158.---
Viktor Ushak:
-Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

-Да не согласен я.

-С кем? С Энгельсом или с Каутским?

-С обоими, – ответил Шариков.
Ну, тут Шариков оказался умнее всех философов, учитывая, что абсолютной истины не существует...
Mike_Kharkov _ 19.04.2017 15:38
IP: 188.163.83.---
Микола Рябчук:
"Консолідація української політичної нації...зачепила тою чи тою мірою освіченіших, заможніших, динамічніших – незалежно від їхньої родинної мови чи етнічності. Це, як мені здається, головний підсумок післямайданних змін, а заразом і моєї теперішньої доповіді."
===
Цікавим видається те, що пан не вказує навколо чого ця "консолідація". Може навколо грабунку населення тарифами?:)
Як відбувалається консолідація бурж. нації? навколо правил, які захищають приватну власність. Тобто, не етнічне, не родове, аристократичне є в приоритеті, а економічне. Це є спільна цінність, і її треба охороняти законом, інакше капіталізм не працює.
А тут пол. націю нвколо чого? навколо "патріотизму"? так це ж форма захисту влади й власності нашої олігархії від народної стихії, аби спрямувати енергію на зовнішнього агресора та відвести від руйнації системи. Де тут позитив? це ж консолідує систему, а не руйнує.
Mike_Kharkov _ 19.04.2017 14:47
IP: 188.163.83.---
Микола Рябчук:
"амбівалентність, можливо, менш помітна у Львові, проте у Києві я стикаюся з нею ледь не щодня і на різних рівнях. Соціологія досить добре ілюструє це явище. Ось, наприклад, маємо 90 відсотків опитаних, які підтримують незалежність України, – і водночас 30% ностальгують за Совєтським Союзом. Тобто принаймні 20% наших співгромадян хотіли б одночасно і того, і іншого, дарма що поєднати ці два проекти абсолютно неможливо."
===
У Китаї можливо, а в нас Рябчуки кажуть неможливо:)
Пан дійсно не розуміє, що ностальгія не за гербом, а за порядком? що зараз нам, таким "ідентичним", є дуже багато чому повчитися в союзу? чи пан просто придурюється як і влада з В'ятровичем намагаючись відсікти нас від боброї спадщини? але що взамін? Пан не розуміє, що міцну країну можна побудувати тільки на міцному фундаменті, не відрізати треба, а нарощувати. Визнавати, що могутність СРСР це частково й наша.
Vladimir Khotenko _ 19.04.2017 14:33
IP: 78.111.186.---
Andrey Kononenko: Пока что Мустафа конкретно себя ничем не запятнал.
Это Мустафа то ничем не запятнал?

Начиная с его призывов к майдану... Но то такое, проехали.
Но спустя ТРИ!!! года его спрашивают про провал реформы полиции... И? Его ответ: реформы это не результат, реформы – это процесс... Процесс, Карл! Который не подразумевает результата? Пофиг, что растет преступность, зато процесс идет.
Затем он с бодуна берется реформировать газовую отрасль, а конкретно распределительные сети. Заметили? Опять реформировать. С какой целью? Правильно – абонплата за газ вводится и тут же отменяется. Результата нет, процесс есть.

И в этом весь Мустафа. Невежество и амбиции.
Я не знал, что это деньги Пинчука, я думал это деньги Сороса...
На вопрос о том, что депутаты (осенью пр. года) в 2 раза повысили втихаря себе зп отвечает: вы думаете, я как депутат могу вычитывать сотни стр. закона перед его голосованием? Ну и т.д.
Mike_Kharkov _ 19.04.2017 12:55
IP: 188.163.83.---
Далі.
Навіщо розколювати людину на ідентичності взагалі? треба брати краще від кожної.
Тут можна навіть казати, що кращі держави і живуть завдяки цьому, підтримують краще об'єднуюче та не дозволяють випливати "ідентичностям". Спроба діяти навпаки призводить до смерті держави.
Mike_Kharkov _ 19.04.2017 11:54
IP: 188.163.83.---
"Війна в Україні йде не за Крим та Донбас, а за спосіб територіально-державного устрою громади, поки вона продукує інший тип своєї фіксації в просторі та часі. Боротьба в Україні іде не за реформи, а за можливі інновації незалежно від участі в модернізації навздогін Заходу."
===
Двом військовим блокам та владі потрібно аби тут була війна, все. І скільки можна спекулювати на війні?
Сам факт війни на нашій території є ганьбою для влади, тим більше що вона примудрилася підтримати її громадянську суть всупереч елементарним людським нормам моралі.
До чого тут "устрій громади" та "іновації"? Де ви чули, що капітал та іновації любля-ть війну? Це Корейко полюбляв війну, бо на ній можна нажитися.
Єдина позитивна надія пов'язана в війною бачиться в тім, що з цього хаосу махновщини може склатися якась краща картинка як в калейдоскопі, але вирогідність цього майже на нулі. Та й реалії такі, що все давно очолено.
Mike_Kharkov _ 19.04.2017 11:31
IP: 188.163.83.---
-Vesna-:
Потребу у навздогінній модернізації відчувають практично всі, проте далеко не всі готові розірвати пуповину, що єднає їх із уявною, ідеологічно сконструйованою православно-східнослов'янською спільнотою – світом "наших" (Микола Рябчук)

Ну от і вся відповідь – причім від верху до низу (еліти).
Причім 'наші" цінності – то весь спетр, починаючи від міфів і закінчуючи толерантністю до корупції.
Я не вірю, що Рябчук не знає за яку спільноту агітувало Кір-Меф. братство:), тож пов'язувати загальнослов'янську базу з антимодернізацією є якраз типовим ідеологічним трюком. Проблема ж не у панслов'янстві, а у протиставленні, загостенні. У цьому нема перспективи, перспектива у спільному, якого більше.
"Розривати пуповину" – це і є ідеологічний виверт. Навіщо розколювати людину на ідентичності взагалі?
треба брати краще від кожної. А наразі маємо елемент війни.
Корупція1206 Уряд реформ357 Aтака Путіна1145 Україна та Європа982 Річниця Майдану74
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter