Сергій Дацюк Філософ

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ДЕОКУПАЦІЮ

18 липня 2017, 09:35

Законопроект про деокупацію має нездоланні проблеми та вади.

12-го липня 2017-го року Громадське ТБ опублікувало неофіційний текст законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України".

Давайте дуже коротко проведемо аналіз цього законопроекту.

Спочатку давайте подивимося на основну рамку законопроекту – "Ґрунтуючись на Декларації про суверенітет України та Конституції України". Отже перше ж речення вказує на те, що законопроект має повністю відповідати Конституції України. Ніде в законопроекті не сказано про те, що Конституція України не передбачає всіх нинішніх обставин війни і окупації, тому має бути уточнена чи доповнена. А раз так, то це означає, що вся Конституція визнається в нинішньому законопроекті як його нормативна база. За великим рахунком, саме ця дилема з формальної точки зору не дозволяє нам унормувати окупацію та деокупацію на законодавчому рівні.

Цей законопроект просто перераховує різні джерела норм, на яких він ґрунтується, – Декларація про суверенітет (України) та Конституція України, Статут ООН та Декларація принципів міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співпраці між державами відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970 року, резолюція 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року, IV Гаазька Конвенція від 5 (18) жовтня 1907 року, IV Женевська Конвенція 1949 року.

Про джерела законодавчих норм говорить стаття 3-тя, яка лише констатує поєднання національного та міжнародного законодавства. Водночас законопроект нічого не говорить про способи узгодження цих норм з різних джерел, не відповідає на питання, коли і яка норма національного чи міжнародного права застосовується, і що робити, коли відповідної національної норми взагалі нема, а є лише міжнародна норма. Також ніде в цьому законопроекті не сказано, як потрібно діяти, коли виникає конфлікт чи колізія між національними та міжнародними правовими нормами в ситуації війни. Нагадаю, що Конституція України в статті 9-ій та статті 18-ій щодо співвідношення норм міжнародного та національного права описує здебільшого ситуації миру, а не війни. На мій погляд, в ситуації війни має використовуватися примат національного законодавства над міжнародним, а міжнародні правові норми мають застосовуватися лише в тій мірі, в якій вони захищають інтереси України.

Давайте тепер подивимося на міжнародно-правову правомочність та конституційність цього законопроекту, яка ним самим визнається як основа.

Використання поняття "тимчасово окуповані території" є досить довільним і з юридичної точки зору безграмотним.

Міжнародне право містить термін "окуповані території". Дивіться, наприклад, "Закон Грузії про окуповані території". Поняття "тимчасово окуповані території" є політико-риторичним, а не правовим. Тобто в публічній практиці політики задля того, аби заспокоїти (чи зманіпулювати свідомістю) громадян, говорять, що території окуповані тимчасово. Але закон не повинен вміщати поняття політичної риторики в якості законодавчої норми, бо це безграмотно з правової точки зору. Якщо ж ми дуже хочемо тимчасовість задати як правову норму, то ми маємо або вказати часовий проміжок цієї тимчасовості або показати способи досягнення якості, яка описується як бажане майбутнє, що настає після певного обмеженого часу.

Якщо ж взяти до уваги, що законопроект взагалі говорить про нормативний режим (окупації) і про політичну мету застосування норм (деокупація), то законопроект є гібридом нормативного законодавства та законодавства в сфері формулювання цілей політики. З точки зору права, такі законопроекти потрібно розділяти. Тобто має бути два законопроекти: один – про норми режиму окупації, а другий – про деокупацію і способи її досягнення через політичні цілі. Коли це намагаються поєднати, виникають колізії в політиці та в праві.

Давайте подивимося на статтю 4-ту цього законопроекту. Там сказано "Метою державної політики з відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей є: звільнення окупованих територій та відновлення конституційного ладу на всій території України..." І далі в законопроекті ніде більше не говориться про те, як буде здійснюватися це саме "звільнення", бо стаття 7-ма, де йдеться про всі органи влади, знову вміщує формулювання політики, але доволі обмеженої – там згадуються лише політико-дипломатичні заходи. Але самими лише політико-дипломатичними заходами окуповані території не звільняються.

Окрім того, стаття 9-та цього законопроекту свідомо накладає модальні обмеження на Президента. Тобто там сказано, що Президент лише "може" воювати, але не сказано, що він "повинен" це зробити в таких-то умовах. Тобто фактично стаття 9-та закладає умови для продовження нинішньої невизначеної ситуації – ні миру, ні війни. Інакше кажучи, все знову покладається на розсуд Президента. Тому не зовсім зрозуміло, навіщо приймати цей закон, який ставить за мету "звільнення території", але саме звільнення робить можливим, а не необхідним.

Більше того, так звані "Мінські домовленості", які згадуються в статті 7, не передбачають ніякого звільнення окупованих територій, бо в їх текстах ця територія не визнається окупованою. Тобто ми маємо суперечність змісту законопроекту в статті 4-ій, де говориться про звільнення окупованих територій, зі змістом статті 7-ої, де згадуються так звані "Мінські домовленості", які не містять згадки щодо окупованих територій і відповідно не передбачають ніякого їх звільнення.

Отже законопроект закладає міжнародний конфлікт, на який нам одразу ж вкажуть (і вже вказують) як наші союзники (ЄС та США), так і Росія разом з ОРДЛО. Потрібно мати сміливість називати речі своїми іменами – якщо ми виходимо з "Мінських домовленостей", то так про це і потрібно писати. Немає смислу виходити за межі змісту "Мінських домовленостей", визнаючи окупацію і проголошуючи політичну мету звільнення території, та водночас посилатися на них як такі, які визнаються діючими надалі.

Перша стаття законопроекту також містить поняття "особливий правовий режим". Це поняття є неконституційним, оскільки Конституція України містить поняття лише про один особливий правовий режим на випадок війни – це "воєнний стан", який згідно з українською Конституцією (стаття 106, пункт 20) вводить Президент України. В Конституції сказано що Президент "приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України".

Причому зверніть увагу, що Конституція не містить модальності "може" чи "має право" в цьому та в більшості випадків щодо повноважень Президента. Конституція говорить, що Президент повинен (як звичайно, як саме собою розуміється) ввести воєнний стан згідно своєї посади, а не що він може це зробити. Тільки в окремих випадках Конституція вживає модальність "може" чи "має право" щодо повноважень Президента. Наприклад, стаття 90 говорить: "...Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради...". Саме ця законодавча модальність дозволяє нинішній Верховній Раді продовжувати діяти в ситуації відсутності парламентської коаліції вже більше року, бо Президент міг би скористатися цим правом щодо розпуску Парламенту без коаліції, але не скористався.

Якщо ж законопроект говорить про якийсь інший правовий режим, ніж воєнний стан, то він має водночас пояснити, чому не може бути виконана Президентом конституційна норма статті 106, пункту 20. З правової точки зору, в нинішніх умовах відмова від збройного звільнення території означає злочин найвищої посадової особи, який покривається Парламентом. Відсутність в законопроекті згадки про це є не просто підтвердженням відсутності у влади прямої та ясної відповіді на це питання, але і продовженням замовчування цієї проблеми. Саме тому стаття 9-та законопроекту, яка вводить модальність "може" щодо обов'язків Президента, які в Конституції вказані як звичайні і де-юре зобов'язуючі, порушує Конституцію України.

Курйозною в законопроекті виглядає така обставина. Стаття 7 говорить про те, що органи сектору безпеки та оборони, інші державні органи України, їх посадові особи в Донецькій та Луганській областях реалізують право на самооборону. Це при тому, що центральна влада України згідно тієї ж статті здійснює лише політико-дипломатичні заходи, а Президент згідно статті 9 лише МОЖЕ приймати рішення про самооборону України. Це виглядає особливим цинізмом – "ви окуповані, ви і воюйте, а ми будемо здійснювати дипломатичні кроки та можливо теж колись будемо воювати". Це ганебний цинізм.

Статті 8 та 10 прямо і безпосередньо порушують "Мінські домовленості", які забороняють робити те, що там дозволяється, а саме залучати сили і засоби ЗСУ на територію ОРДЛО.

Стаття 6-та описує захист прав та свобод, соціальний захист та моніторинг правової ситуації. Ця стаття не містить жодного принципу чи умови правового та соціального захисту. Зокрема не вказано, що держава має забезпечити ситуацію, щоб хоча б соціальну допомогу не отримували вороги України. Зрозуміло, що СБУ, ЗСУ та МВС має обмежені можливості для вияснення всіх цих обставин на окупованій території, але такий принцип має бути заявлено.

Також в статті 11-ій законопроекту вживається поняття "лінія розмежування". Очевидно, під "лінією розмежування" мається на увазі встановлена в додатках до "Мінських домовленостей" лінія на карті розмежування між окупованою та контрольованою Україною територіями. Водночас вже стаття 1-ша законопроекту говорить таке: "Межі тимчасово окупованих територій" в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального Штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України, яке забезпечує своєчасну їх актуалізацію.

Отже ми маємо ще одну принципову суперечність (між статтями 1 та 11). Згідно "Мінських домовленостей" (стаття 11-та), які мають міжнародний статус, "лінія розмежування" встановлена і не може бути змінена без заключення нових міжнародних домовленостей. А згідно статті 1-ої цього законопроекту "межі окупованих територій" визначаються за поданням Генерального Штабу ЗСУ Міністерством оборони України.

Тобто відсутність узгодження цих різних понять чи хоча б пояснення їх розбіжності в тексті законопроекту виглядає просто як злочинне недбальство розробників. Інакше кажучи, законопроект повинен дати чітку відповідь – яким чином "лінію розмежування" "Мінських домовленостей" можна проігнорувати, не ігноруючи при цьому самі "Мінські домовленості". Як на мене, то без виходу з "Мінських домовленостей" цього зробити неможливо.

Стаття 2-га законопроекту говорить про незаконність влади та свавільні зміни права власності на окупованій території, а стаття 5-та говорить про необхідність дії влади на окупованій території в рамках законів України. Ці статті є абсолютно декларативними, бо не містять ніяких санкцій під час війни чи хоча б погроз правової відповідальності після війни для суб'єктів, що порушують закони України. Ці статті законопроекту в ситуації війни мають юридично нікчемний зміст.

Загальний висновок щодо законопроекту – повністю неконституційний, суперечливий і непослідовний, мало осмислений з точки зору чітких політичних цілей, створює міжнародний конфлікт і в нинішньому вигляді безперспективний з точки зору громадської підтримки та голосування в Парламенті.

Законопроект про деокупацію має проблеми та вади, які неможливо усунути шляхом редагування. Потрібен принципово новий законопроект.

Загрузка...
Коментарі — 86
kren _ 20.07.2017 13:03
IP: 188.0.104.---
LYCIV_OLGA:
////А ще – якщо комусь хоч "кол на голове теши" (рос), а він вперто продовжує "гнути своє", то
такій людині нічим, ніколи і ніяк вже не зарадиш!
...я не "пітаю" жодних іллюзій ні до нинішньої,м*яко кажучи,комуно-регіональної когорти управлінців- вцілому,ні до п.Олександр Перший,зокрема.
Щодо конкретики персонального образа вказаного п., -у найдемократичнішій формі,можна охарак
теризувати як- продукт даної системи.Але,як Ви розумієт-це дуже загальне визначення.
LYCIV_OLGA _ 20.07.2017 12:04
IP: 35.187.72.---
(закінчення)
2) жодне (!) реальне досягнення влади не її індульгенцією за її помилки/подвійні стандарти/саботаж чи зраду;
3) критикувати владу, нагадувати про недоліки/неробство/саботаж/зраду влади, чим періодично давати їй (!) "чарівний пендель", а в разі повної профнепридатності – остаточний "піддупник" (!!!) і замінити на іншу – є виконанням патріотичного/громадянського обов'язку;
4) намагатися "замести сміття під ліжко"/замовчати недоліки/неробство/саботаж/зраду влади – можуть тільки:
а) вороги України;
б) переконані/невиправні провладні раби/холуї;
в) інфантильні недоростки (будь-якого віку);
5) закликати до боротьби з зовнішнім ворогом під керівництвом внутрішнього – МОЖЕ ТІЛЬКИ (!!!) – АБО ВОРОГ, АБО ФЕЄРИЧНИЙ ІДІОТ!!!

А ще – якщо комусь хоч "кол на голове теши" (рос), а він вперто продовжує "гнути своє", то такій людині нічим, ніколи і ніяк вже не зарадиш!
LYCIV_OLGA _ 20.07.2017 12:02
IP: 35.189.213.---
kren:,
Orest Jj:

Щира подяка за "діалог/дискусію" з Олександром Першим!...
Ні, я чудово розумію, що –

Orest Jj:
LYCIV_OLGA:
...розуміетє, є статті котрі коментуються майжє тільки по- тємі. Алє переважна більшість "ні про що" Цє просто "місця для тусовок" А трєба ж "почути кожного" на предмет його мислення к тім чи іншим подіям, котрі головніші чем тема пісателя.
,

але ви ніколи нічого іншого від нього не дочекаєтесь окрім:

Олександр Перший:
kren:
Ну, слава Богу, розібрались. Відверто кажучи, не чекав від вас такого погляду, який практично співпадає з моим...
Тож я, – все ж таки, – і далі буду притримуватися думки, що КОЛИ ЛЮДИНА НЕ РОЗУМІЄ (або тільки робить вигляд, що "не розуміє"), ЩО -
1) звичайне (для іншіх країн) належне виконання владою своїх обов΄язків не є її "досягненням";...
(див.закінчення)
Vlad Doroshenko _ 20.07.2017 09:32
IP: 93.72.70.---
Mikola Turcshin:
... воевать за ценности неизвестно какой страны.
Дацюк напишет про ценности. Были бы ценности и народ, а страну он на себя наденет.
Vlad Doroshenko _ 20.07.2017 09:16
IP: 93.72.70.---
Дацюк нам якось хотів розказати про 15 соціальних ідей, на одній із котрих марксисти побудували свою ідеологію. А також на яких із ідей можна побудувати світлі ідеали України.
А він нас, як Герасим Муму, все притоплює якимись олдрошними темами (якорить).
А також цікавить, хто Колобку порадив проходити кілька циклів (виборів), поки його руденька не з'їла?
kren _ 19.07.2017 22:10
IP: 188.0.104.---
Orest Jj:
...А все начиналось с благих намерений...
ну вы даете...Так Ленин настолько интеллигент, что пробы негде ставить (биографию не забыли?)...
И не только он. Каменев например. Троцкий...
... як і належить настоящєму работніку совкових учрєждєній,п.Олександр Перший добросовісно не
знає історії устрою,що створив його як функціонера.
Не кажучи вже про основоположника,коли він був редактором "ноєр цайтунг","Класи і раси неповно цінні до утворення нового життя- неповноцінні до того,щоб побудувати нові умови життя,повинні звіль
нити дорогу,вони мають бути принесені у жертву революції"."Чому необхідні вбивства"К.Маркс.1849 р.
Так і "діктатура пролєтарьята і класавая барьба",з громадянвсько війною,до речі,були проголошені
більшовиками задовго до 1917 р.
Orest Jj _ 19.07.2017 21:37
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
Orest Jj:
зачем так жестоко...Расстрелять...По тюрьмам...В шахты, батенька, только в шахты. Пущай добывают энергетическую независимость страны.
Так было уже все это. Приходили к власти подобные борцуны за справедливость. Лагеря перевоспитания организовывали. Ликвидировали всех эксплуататоров, а сами оказались и убийцами и еще большими эксплуататорами. А среди ликвидированных реакционеров оказались предприниматели, банкиры, ученые, инженеры, врачи, селяне, учителя, интеллигенция и пр., все, кто не из грязи выполз. Историю бы вам неплохо было бы чуть-чуть знать. А все начиналось с благих намерений.
ну вы даете...Так Ленин настолько интеллигент, что пробы негде ставить (биографию не забыли?)...И не только он. Каменев например. Троцкий...
Mikola Turcshin _ 19.07.2017 21:27
IP: 35.187.72.---
Олександр Перший:
Orest Jj:
зачем так жестоко...Расстрелять...По тюрьмам...В шахты, батенька, только в шахты. Пущай добывают энергетическую независимость страны.
Так было уже все это. Приходили к власти подобные борцуны за справедливость. Лагеря перевоспитания организовывали. Ликвидировали всех эксплуататоров, а сами оказались и убийцами и еще большими эксплуататорами. А среди ликвидированных реакционеров оказались предприниматели, банкиры, ученые, инженеры, врачи, селяне, учителя, интеллигенция и пр., все, кто не из грязи выполз. Историю бы вам неплохо было бы чуть-чуть знать. А все начиналось с благих намерений.
– Ты перевести забыл на мовю.
Гречки лишат!
Олександр Перший _ 19.07.2017 21:23
IP: 188.163.12.---
Orest Jj:
зачем так жестоко...Расстрелять...По тюрьмам...В шахты, батенька, только в шахты. Пущай добывают энергетическую независимость страны.
Так было уже все это. Приходили к власти подобные борцуны за справедливость. Лагеря перевоспитания организовывали. Ликвидировали всех эксплуататоров, а сами оказались и убийцами и еще большими эксплуататорами. А среди ликвидированных реакционеров оказались предприниматели, банкиры, ученые, инженеры, врачи, селяне, учителя, интеллигенция и пр., все, кто не из грязи выполз. Историю бы вам неплохо было бы чуть-чуть знать. А все начиналось с благих намерений.
Orest Jj _ 19.07.2017 20:53
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
.... Дай вам власть, вы всех оппонентов или расстреляете, или пересадите по тюрьмам....

зачем так жестоко...Расстрелять...По тюрьмам...В шахты, батенька, только в шахты. Пущай добывают энергетическую независимость страны.
kren _ 19.07.2017 20:31
IP: 188.0.104.---
kren:
Дай вам власть, вы всех оппонентов или расстреляете, или пересадите по тюрьмам.
...тобто,Ви натякаєте,що комуно-регіонали при владі це і є надія України на світле майбутнє?
kren _ 19.07.2017 20:27
IP: 188.0.104.---
Олександр Перший:
Orest Jj:
Все, кого вы перечислили и есть наследники большевистских традиций начиная с Наема. Вы же знаете кем был папик Наема?
Вы ничем не отличаетесь от махровых коммунистов ("яблоня от яблоньки не далеко падает"). Это они придумали преступление под названием "член семьи врага народа". Дай вам власть, вы всех оппонентов или расстреляете, или пересадите по тюрьмам.
Orest Jj _ 19.07.2017 20:09
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
...Дж. Шерер в своей книге "Лев Бдительных" приводит следующие слова Коулмена, президента вигиллантского комитета: "Кто установил законы и назначил их исполнителей? Народ. Кто наблюдал, что эти законы не соблюдаются, нарушаются и попираются? Народ. Кто имеет право защищать эти законы и проводить их в жизнь, если слуги народа неспособны к этому? Народ".
Mikola Turcshin _ 19.07.2017 20:04
IP: 35.187.184.---
Orest Jj:
Олександр Перший:
– Вы две суходрочки!
Один на Юлю другой на Петю!
хи-хи-хи
Orest Jj _ 19.07.2017 20:02
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
1.опять вы мешаете "коней и людей".Снова навевают мысляки что вы мало похожи на физика – твердотельщика (да еще и теоретика) а больше тянете на совкового пропакондома. Та же тактика (если хотите – могу подарит "Блокнот агитатора").
2. мне більш довподоби отакє:
"Мэр, палач и законы – это мы!" Как народ Калифорнии истреблял бандитов
В 1891 г. сицилийская мафия нагло расстреляла шефа полиции Нового Орлеана. Когда преступники получили смешные сроки, толпа линчевала их прямо на улицах.
Америка горячо одобрила действия жителей
vigilante – "бдительный". Так назвали себя люди, добровольно и самовольно взявшие на себя защиту закона и нравственных норм в случае, если государственные органы отсутствуют, бездействуют или поражены коррупцией...
Orest Jj _ 19.07.2017 19:58
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
опять вы мешаете "коней и людей".Снова навевают мысляки что вы мало похожи на физика – твердотельщика (да еще и теоретика) а больше тянете на комуняку – пропакондома. Та же тактика (если хотите – могу подарит "Блокнот агитатора").

мне більш довподоби отакє:
Дай вам власть, вы всех оппонентов или расстреляете, или пересадите по тюрьмам.
мне больше таке импонирует:
"Мэр, палач и законы – это мы!" Как народ Калифорнии истреблял бандитов
В 1891 г. сицилийская мафия нагло расстреляла шефа полиции Нового Орлеана. Когда преступники получили смешные сроки, толпа линчевала их прямо на улицах.
Америка горячо одобрила действия жителей
vigilante – "бдительный". Так назвали себя люди, добровольно и самовольно взявшие на себя защиту закона и нравственных норм в случае, если государственные органы отсутствуют, бездействуют или поражены коррупцией...
Orest Jj _ 19.07.2017 19:43
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
Orest Jj:
ну шо за невоспитанные такие манеры...
Не вам, воспитанному в торговле, говорить о манерах.

Посмотрел в ютибе ролик про Парубия. Ну, дешевая стряпня, очевидная невооруженным взглядом. Какому же тупому надо быть, чтобы этого не разглядеть с первых двух минут ролика. Чтобы верить словам этой лысой балалайки (Крабас Шанель, кто он такой, почему его не было на Майдане), а не фактам и действиям Андрея Парубия, имеющего два высших образования. Вы, Сидор, точно навозный жук, который даже не понимает, что не у всех навоз – это еда. А если бы вы имели хоть половину того образования, которое получил Парубий, вы бы знали, как ложь отличить от правды. И что надо критически относиться к любой информации, многократно ее проверять, сравнивать анализировать (судить по делам, а не по мнению Карабаса). Учиться надо было.
вы становитесь прогнозируемы. Все мнения неправдивы кроме вашего или членов вашей стаи.
Олександр Перший _ 19.07.2017 19:01
IP: 188.163.12.---
Orest Jj:
Все, кого вы перечислили и есть наследники большевистских традиций начиная с Наема. Вы же знаете кем был папик Наема?
Вы ничем не отличаетесь от махровых коммунистов ("яблоня от яблоньки не далеко падает"). Это они придумали преступление под названием "член семьи врага народа". Дай вам власть, вы всех оппонентов или расстреляете, или пересадите по тюрьмам.
Олександр Перший _ 19.07.2017 18:55
IP: 188.163.12.---
Orest Jj:
ну шо за невоспитанные такие манеры...
Не вам, воспитанному в торговле, говорить о манерах.

Посмотрел в ютибе ролик про Парубия. Ну, дешевая стряпня, очевидная невооруженным взглядом. Какому же тупому надо быть, чтобы этого не разглядеть с первых двух минут ролика. Чтобы верить словам этой лысой балалайки (Крабас Шанель, кто он такой, почему его не было на Майдане), а не фактам и действиям Андрея Парубия, имеющего два высших образования. Вы, Сидор, точно навозный жук, который даже не понимает, что не у всех навоз – это еда. А если бы вы имели хоть половину того образования, которое получил Парубий, вы бы знали, как ложь отличить от правды. И что надо критически относиться к любой информации, многократно ее проверять, сравнивать анализировать (судить по делам, а не по мнению Карабаса). Учиться надо было.
Orest Jj _ 19.07.2017 18:02
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
.... А о том, кто во власти есть наследник большевистских традиций......

Все, кого вы перечислили и есть наследники большевистских традиций начиная с Наема. Вы же знаете кем был папик Наема? От он – заместитель министра образования Афганистана. Покинул территорию вместе с советскими войсками. Так-с сказать – ярая комуняка, которая насаждала своей нации чуждые идеалы большевизма,и которая сбежала от народного гнева в СССР.
Orest Jj _ 19.07.2017 17:50
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
Orest Jj:
Наберите в поисковике "Крысы Майдана".Обогащайтесь знаниями.
У вас удивительная способность лазить по помойкам и выливать найденное там дерьмо, как истину в конечной инстанции. По вашим примитивным оценкам – все дерьмо, одна Юля святая. Мы, вообще то, говорили ни о том, кто хороший, кто плохой. А о том, кто во власти есть наследник большевистских традиций.
ну шо за невоспитанные такие манеры ставить себя выше чем на самом деле вы есть...Вы, мабуть, и каблуки подкачиваете когда из дому выходите...
Публикуются факты, документы, фамилии, даты...Какая же это "помойка"? Или вам "не помойка" только официальные СМИ и то что говорите именно вы? Так вы сами себе противоречите – ставите Лещенко в "новые фейсы" напрочь забыв, что Лещенко черпает сведения с таких же "помоек"
Кроме того, мировая тенденция добычи "разведданных" разными спецслужбами – рытье "помоек"...
Вы атавизм хомо советикуса.
Олександр Перший _ 19.07.2017 17:13
IP: 188.163.12.---
Orest Jj:
Наберите в поисковике "Крысы Майдана".Обогащайтесь знаниями.
У вас удивительная способность лазить по помойкам и выливать найденное там дерьмо, как истину в конечной инстанции. По вашим примитивным оценкам – все дерьмо, одна Юля святая. Мы, вообще то, говорили ни о том, кто хороший, кто плохой. А о том, кто во власти есть наследник большевистских традиций.
Orest Jj _ 19.07.2017 16:48
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
kren:
і хто ж по Вашому зараз при владі? Хто ще може так ставитися до людей,як не більшовики?
Ну, добре, у певному сенсі багато традицій у владу перейшло з того режиму. Але, наприклад, А. Парубія, чи Найєма, чи свободовців Лещенка та Іллєнка, чи Туку, чи Гримчака, чи Добродомова або Ю. Березу, або Парасюка чи, навіть, Супрун ніяк не назвати нащадками більшовиків. А влади у них багато. Тому не все так однозначно.
це мабуть той Береза, що бросил с Хомчаков ребят под расстрел а сами, побросав оружие, документы, связь спрятались в посадке и 6 часов наблюдали как уничтожают добробаты?
Чи той Тука что в Луганске сдал власть регионалам будучи губернатором а потом и губернаторство регионалу слил?
Лещенко – це той хто дважды помогал прийти к власти злодюгам и за это приобрел квартирку не посредствам на деньги, которые хранил в банке врага?
kren _ 19.07.2017 16:24
IP: 188.0.104.---
Олександр Перший:
kren:
...багато традицій у владу перейшло з того режиму. Але, наприклад, ... ніяк не назвати нащадками більшовиків...
...з перелічених Вами тільки,імхо,двоє,можливо, і не більшовики.Однак,щодо влади...статус у них...
і то приписаний,тобто наданий від державаи,стаус у них є.
Але влади...влада це спроможність довести своє рішення до практичного ререзультату в рамках
діючого права,правоспроможнвсть в межах компетенції без оглядки на "вищі інстанції".
Щоб припинити гешефт на крові захисників-з @лу$ган&до*н#ом$,блокада,Парасюку і ін.н\депам довелося вдаватися до силових способів і шось я не бачив належної підтримки від перелічених,
про Туку з Жебрівським і згадувати гидко.Щоб оті от "патріоти" робили роботу,відповідно до свого
статусу,нагорі,щоб блокада була рішенням державним,а не вимушеною дією доведених до відчаю
співпрацею керівництва зі "стратєгічєскімі партньорамі" з @лу$ган&до*ну#.
Orest Jj _ 19.07.2017 16:24
IP: 77.52.126.---
Олександр Перший:
В конце 2015 года представители шахты "Краснолиманская" (Красный Лиман, Донецкая область) обратились в милицию в связи с тем, что Юрий Береза навязывал предприятию "охрану" за 5 млн гривен. В интернете появилась аудиозапись разговора Березы с гендиректором шахты Константином Киселёвым. Народный депутат заявил:
"Мы можем вернуться к тому, что я вам назначу цену охраны шахты. Она будет стоит 5 млн. Всё остальное будете платить разово. Я просто говорю, как оно будет"
В 2016 году руководители сельхозпредприятия "Добробут" (Софиевский район Днепропетровской области) обратились в Генпрокуратуру, МВД и НАБУ с требованием принять меры в связи с рейдерским захватом их земли народным депутатом Юрием Березой и подконтрольными ему участниками полка спецназначения "Днепр-1"
В своём обращении потерпевшая сторона отметила, что впервые захват полей произошёл еще в 2014 года. Весной 2015 года бойцы "Днепра-1" вновь захватили земли, а также вывезли со складов весь урожай.
тітушки10 Корупція1083 Україна та Європа902 Aтака Путіна1109 Уряд реформ300
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter