Сергій Дацюк Філософ

СТАРІ СЮЖЕТИ УКРАЇНИ НА ТЛІ ЇЇ ДЕМОГРАФІЇ

14 листопада 2017, 10:23

Розмови на тему демографії та геноциду уникають навіть тоді, коли мають факти і докази. Надто вже неоднозначною вона є. Водночас цю тему потрібно обговорювати не стільки на рівні фактів, скільки на рівні тих сюжетів, що ведуть до нинішніх демографічних проблем.

Депопуляція в Україні

Головна причина важливості цього питання в тому, що воно є засадничим для України, яка є Фронтирною країною, затиснутою між різними цивілізаціями (католицькою, протестантською, російською православною та ісламською).

Ці цивілізації тиснуть на Україну в усіх сферах, спричиняючи ментальні, економічні, соціальні та політичні розломи, які в свою чергу призводять до зовнішніх воєн, внутрішніх громадянських воєн та революцій – як в сусідніх країнах, так і власне в Україні.

Всі ці процеси періодично підривали позитивну демографію України, але зрештою країна відновлювала демографічне зростання.

Водночас в 1993 році Україна потрапила у "демографічну яму", з якої вибратися не може вже впродовж 24 років. Це найтриваліша в новітній українській історії "демографічна яма". Ні Перша світова війна, ні Революція 1917 та громадянська війна, ні Голодомор-1933, ні Друга світова війна не призводили до таких катастрофічних наслідків.

Україна потрапила в "геополітичну пастку" домагань сусідніх цивілізацій вкупі з надзвичайно низьким рівнем та якістю мотивацій власного правлячого класу, які не дозволяють постати українському середньому класу та відновити найголовніше для української громади в плані демографічного зростання – позитивну перспективу майбутнього.

Цю останню обставину – домінування мотивацій правлячого класу до збагачення, владного самоствердження за рахунок приниження громади та уникнення відповідальності – можна також назвати "мотиваційною пасткою" України. Причому це не просто наслідок глобального суспільства споживання, а пастка правлячого класу, який має приймати рішення щодо ідеології та мотиваційних настанов свого суспільства.

Отже сьогодні в демографічній ситуації в Україні існують негативні такі процеси: 1) відмова від народження дітей; 2) трудова еміграція у більш багату і комфортну Європу; 3) прямий геноцид, а також етноцид та ідентоцид російського імперського режиму; 4) олігархічне здирництво та корупція чиновників, що призводить до падіння рівня життя і, внаслідок цього, підвищеної смертності через хвороби, неналежне медичне обслуговування, погане харчування тощо.

Народжуваність знижується через негативну перспективу та домінування споживацьких цінностей, еміграція зростає через недовіру до власного правлячого класу та через страх перед імперським російським режимом, а геноцид завжди є наслідком геополітичних розривів між цивілізаціями, у які час від часу потрапляє Україна.

Тобто нинішня російсько-українська війна як геноцид українців не є домаганням Росії до України самої по собі – це покарання Росії за геополітичний вибір України.

Нинішнє здирництво щодо українців з боку олігархів та вичавлювання українців за кордон владною економічною політикою не є геноцидом як таким. Це інше явище – примітивність мотивацій збагачення та владарювання породжує приниження українців з боку багатіїв та владоможців, бо вони вважають громадян лохами та бидлом, які неспроможні покарати їх за це. Тобто українців вбиває не так економіка, як приниження.

В статті Лідії Ткаченко, кандидата економічних наук, провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України "Три вершники демографічного апокаліпсиса. Основні тренди в Україні" говориться наступне.

"До 2050 р. чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 млн чол., за прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

При цьому чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді як кількість людей у віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., а їх частка в населенні (рівень старіння) зросте до 33%. Співвідношення вікових контингентів трудоактивного (20-59 років) і пенсійного віку (60 років і старше) зменшиться з нинішніх 2,6 до 2 на початку 2030-х і до 1,5 наприкінці прогнозованого періоду."

Отже, якщо нічого не робити, населення України продовжуватиме вимирати, еміграція продовжить зростати, олігархи продовжуватимуть жиріти, відновлюючи втрачене від війни та кризи, влада продовжуватиме знущатися над громадянами, не створюючи ані позитивної перспективи, ані прийнятного теперішнього життя.

Радикальна постановка питання про стратегії та сюжети

Давайте поставимо питання радикально. Чи можливо якось відвернути негативний прогноз науковців, який вище було приведено?

Радикальна постановка питання означає, що якщо ми хочемо демографічного приросту суспільства, нас не має цікавити ані цілісність країни, ані виживання чи збагачення правлячого класу, ані жертви громадян, якщо вони будуть менші за цей негативний прогноз.

Як нам зупинити демографічне виродження та поновити демографічне зростання? Як нам зупинити економічне падіння та економічну залежність і поновити незалежний багатомірний розвиток? Це дві основні проблеми цивілізаційного підходу.

За великим рахунком Україна сьогодні все ще намагається реалізувати стратегії ХХ століття. Чи готова була Україна відбутися як незалежна країна протягом ХХ століття? Чому проекти Гітлера та Сталіна виявилися потужнішими, хоча теж програли в цивілізаційному плані?

Відповідь одна – всі ці проекти пропонували спрощені цивілізаційні стратегії: розвиток та експансія шляхом простої соціальної структури.

Прихід до влади будь-якої з ідеологій означає лише початок її цивілізаційного випробування. Це цивілізаційне випробування означає необхідність побудувати складний соціальний світ, де будуть капіталісти, робітники, селяни, інтелігенція, щодо яких держава має здійснювати несмертельний і нерепресивний солідарний примус, мета якого – суспільна рівновага та економіко-політичний та соціо-культурний розвиток.

Обидві системи – хоч комуно-соціалістична, хоч націонал-соціалістична – здійснили спрощення соціальної структури. Сталін позбавився аристократів, капіталістів, багатого селянства, духовенства та значної частини інтелігенції (зокрема національних республік). Гітлер позбавився представників різних націй, яких він вважав недолюдьми. Обидва вони побавилися партійного плюралізму та інших демократичних інститутів.

Але мені дуже не подобається таке бачення ХХ століття, коли головними лиходіями виставляються лише Сталін та Гітлер. На них дуже зручно звалити всю провину, щоб не говорити про участь народів центрально-східної Європи у знищенні євреїв чи про знищення поляків українцями.

Давайте змоделюємо альтернативну історію ХХ століття для України.

Припустимо Коновалець спрямував би січових стрільців не на повстання проти Скоропадського, а на його підтримку. Припустимо, Петлюра не воював би проти Скоропадського, а вони разом створили би Директорію. Припустимо Україна змогла б відбитися від більшовиків, не ввійшла б у склад СРСР, і за підтримки Німеччини здобула б незалежність і відвоювала би Галичину чи принаймні Волинь у поляків. Німеччина все одно б програла Першу світову війну. І Друга світова війна все одно була б.

Але що було б тоді в Україні між Першою та Другою світовими війнами?

В Україні тоді були б націонал-соціалістичні організації, які би породили в тому чи іншому вигляді домінування шовінізму. Волинська трагедія сталася б на декілька років раніше. Україна ввійшла би в союз з соціал-націоналістами Німеччини і воювала би проти СРСР. СРСР у війні би не переміг, а Польща, Україна та Білорусь були би окуповані Німеччиною. Британці разом з США змушені були б набагато довше звільняти Європу від націонал-соціалістів і карати колабораціоністів в Польщі, Україні та Білорусі. А якби ядерна зброя з'явилася у Німеччини теж в 1945, так само як і в США, то ми мали невідвойовані у Німеччини окуповані території як фіксовану структуру світу через так зване "ядерне стримування".

В такому світі Україна би звільнялася від німецької окупації так само довго, як і від СРСР – аж до кінця ХХ століття. І не факт, що стан України в тоталітарній Німеччині був би кращий на момент звільнення, ніж в СРСР на момент звільнення. Тоталітарні режими породжують однаковий державний монополізм, руйнують середній клас, знищують інтелектуальні засади країни.

Ми не хочемо знати таку альтернативну історію, бо вона занадто болюча для нас. Але це і є та модель історії, яка побудована на спрощених уявленнях тогочасних націоналістично орієнтованих українців. Націоналізм нам досі здається привабливим тільки тому, що всього цього не сталося.

З іншого боку, анархізм чи отаманщина нам здаються привабливими, тому що ці сюжети нам видаються незавершеними. Так само і сюжет гетьманщини нам здається привабливим, хоч його зараз і немає кому дограти.

Це все старі прості сюжети, прості відповіді, прості стратегії.

Базова проблема України полягає у наступному. Україна як Фронтирна країна має надзвичайно складну геополітичну ситуацію, існувати в якій можливо лише завдяки багаторівневій стратегій та завдяки складній соціальній структурі, завдяки власному розвитку науки і технології та завдяки власній інноваційній культурі. Водночас близькість мислення до землі як найбільш цінного ресурсу постійно зумовлює спрощення – громада постійно намагається обрати прості ідеології, прості стратегії, прості соціальні структури.

Давайте подивимось на відповіді і прості підходи в Україні сьогодні як на проекції її підходів у ХХ столітті.

Широкомасштабна війна з Росією, яка з невеликою імовірністю дозволить відвоювати окуповані території. Але, з найбільшою імовірністю, вона дасть шанс націоналістам встановити спрощену національну структуру суспільства, де домінуватимуть етнічні українці. Безліч російськомовних українців будуть знищені чи деморалізовані. Це призведе до закріплення нинішніх та до появи нових територіальних втрат України, до втрати соціальної енергетики ти відкине країну на багато років назад. Моя оцінка втрат – 100-200 тисяч життів українців.

Війна проти олігархів та корупціонерів, яка одразу ж перетвориться у громадянську війну серед українців. Ця війна з невеликою імовірністю дозволить позбутися наявних олігархів, але нові олігархи знову відродяться через 5-10 років. Ця війна з великою імовірністю дозволить започаткувати розвиток середнього класу, але він буде дуже слабкий економічно, з маловираженою і спрощеною громадянською та політичною позицією. Причому громадянська війна може відбуватися в різних формах -міжрегіональних конфліктів, атентату з боку громади чи репресій з боку влади. Також дуже велика ймовірність розколу України та потрапляння Південно-Східної її частини під протекторат Росії, а Західної та Центральної України під протекторат ЄС. Моя оцінка втрат – 50-100 тисяч життів українців.

Радикальна інтеграція в Європу. Цей процес з невеликою імовірністю дозволить відновити економічний розвиток, але боргові зобов'язання держави, неконкуренність олігархічного бізнесу та слабкість українського середнього класу з великою імовірністю призведе до європейського колоніалізму України з високим рівнем державного патерналізму. Наукова оцінка втрат (дивіться вище) – 5,5 мільйонів українців (це і є, власне, ціна за проект європейської інтеграції України).

Націоналізм як сепарація соціальної структури України без зовнішньої війни та без антиолігархічної громадянської війни. Цей процес з невеликою імовірністю призводить до українізації та розвитку культури, оскільки відкидання однієї культури не означає автоматично покращення іншої, радше навпаки. Цей процес з великою імовірністю призведе до територіального розколу країни, до міжнаціональної ворожнечі та до соціальних втрат. Моя оцінка втрат – еміграція російськомовних українців рахуватиметься на мільйони.

Війна з Росією у довгостроковій перспективі відвертає демографічні втрати лише тоді, коли вона переможна. Антиолігархічна громадянська війна і навіть розкол України не відвертає демографічних втрат. Інтеграція в Європу не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Європи. Націоналізм не тільки не відвертає демографічних втрат, але і зменшує населення через міграцію до Росії.

Водночас на поставлені прості питання про позитивну демографію є доволі непроста відповідь.

Фронтирна країна не може дозволити собі спрощені стратегії. Політики фронтирної країни не можуть собі дозволити прості мотивації чи спрощену соціальну структуру. Громадяни не можуть дозволити спокусу простими виходами з непростої ситуації – типу атентату, націоналізму чи європейської інтеграції. Війна з Росією має бути набагато складніша, ніж навіть та, яку вона запропонувала Україні як гібридну. На всяку гібридну війну можна відповісти війною цивілізацій.

Україна може відбутися як цивілізація з багаторівневою стратегією-ідеологією, зі складною соціальною структурою, зі складною системою розподілу владних повноважень між центром та місцевою владою, якщо все це не спрощувати.

Ніяка Європа і ніяка Росія нам більше не допоможуть. Ніякі війни без складних стратегій та програм нам нічого не дадуть. Україні потрібно самій вчитися і будувати власну цивілізацію. Для цього варто мати мужність – перед лицем вічності та всієї людності.

Українські олігархи дограють сьогодні передреволюційний 1917 року сюжет (і вони дограються). Українські соціалісти намагаються відновити сюжет СРСР, який хоч і маргіналізований, але все ще комусь цікавий (цей сюжет не буде основним). Українські націоналісти намагаються завершити свій сюжет ХХ століття, кривавий, але позірно героїчний (Боже, збережи нас від такого сюжету знову). Український правлячий клас не знайшов нічого кращого, ніж здати власну постановку чужому режисеру – Європі, але там теж лишилися лише старі сюжети.

Україні не потрібно догравати старі сюжети. В тих старих сюжетах у України немає власного незалежного і позитивного майбутнього. Україні потрібен новий цивілізаційний сюжет, більш складний і цікавий, ніж у оточуючих її цивілізацій. Тобто Україні потрібні більш складніші стратегії, ніж ті, які вона намагалася реалізувати протягом ХХ століття.

Нічого нездійсненного в цьому немає. Складна стратегія всього лише означає, що ми маємо толерувати власних інтелектуалів, створювати та впроваджувати складні (багатовимірні, багаторівневі) економіко-політичні та соціо-культурні теорії. Нам потрібні державні діячі, а не лише політики. Нам потрібні герої перемог, а не герої поразок.

Найоптимальніший вихід для України це нова цивілізація, передмовою до якої має стати Нова Конституція, що побудована, з одного боку, на Суспільній Угоді, де на рівні нових правил передбачається неможливість олігархічного здирництва, монополістичного збагачення, чиновно-корупційного приниження громадян, а, з іншого боку, на соціальних та технологічних інноваціях.

Конституанта – лише перший крок в складному процесі побудови української цивілізації. Але навіть цей перший крок нам зробити дуже важко. Легше сподіватися на прості рішення.

Загрузка...
Коментарі — 261
_ABM_ _ 15.11.2017 14:59
IP: 104.155.18.---
Ua Gall:
_ABM_:

Коларады всё прекрасно понИмают,но их желудок подгоняет.

ЄДНАЙМОСЯ!!!
Не розуміють вони. Подивись в ютюбі "Ламповая вата", досить цікаво. Бидломаса в абсолютній більшості, мислення точно як у Запердоленка, а коли задають прості питання – так само і зависають як ці запердоленки. Дивляться тупими очима і не знають що сказати.
_ABM_ _ 15.11.2017 14:49
IP: 35.195.91.---
Andrey Anonenko:
... Путин уже все решил еще в 14г. Кому суждено быть буферным тот буферным и останется))))))
Правильно мыслишь, луLандонский район действительно на долгие годы останется буферной территорией. Докричались "путин, помоги", вот теперь будут годами расхлебывать "помощь" ПаРаши.
_ABM_ _ 15.11.2017 14:40
IP: 104.155.18.---
Andrey Anonenko:
Anatol Zubenko:
хох/лы меня утомили сегодня своей тупостью, как вы там у себя с таким убогим мышлением живете?
дефицит свинины что ли? мозг без поросячьего жира отказывается у тебя работать?
Мы попкорном запаслись и смотрим кино про кацапов.:-)) Вот за что вас надо поблагодарить, так это за вашу тупость – объединила она украинцев.
Ua Gall _ 15.11.2017 14:29
IP: 91.200.113.---
_ABM_:

Коларады всё прекрасно понИмают,но их желудок подгоняет.

ЄДНАЙМОСЯ!!!
_ABM_ _ 15.11.2017 14:28
IP: 35.195.59.---
Н
Anatol Zubenko:
Andrey Anonenko:
-... наша Украина никому не нужна, не только России...
- Ты идиот? А кто признал такое государство? Даже Путин усрался признать...
-...Руслан49 признал ДНР...
- Ты мне ответь, недоносок, почему Путин не признал, а не руслан признал?
:-)) Это же кацапы, что с них взять. Такие вопросы для них неразрешимы, ...за пределом их понимания.
Ua Gall _ 15.11.2017 14:24
IP: 91.200.113.---
окончание;

Вот так Масква из предателей делает героев,а из героев -предателей.

Масква ни за кем
Не будет плакать,
Потому что ей
На всех накакать,
Что на своих,
Что на чужих.

Мы для победы нашей
Своих не пожалеем
И за ценОй не постоим...
Нам бабы новых
Солдат нарожают!
СМЕРТЬ русским фашистам!!!
_ABM_ _ 15.11.2017 14:20
IP: 35.195.76.---
Sergey Danilyk:
_ABM_:
... Росія зупинила просування НАТО до їх кордонів і прихопила ще Крим на додачу, а на здачу, підтримує у нас громадянську війну. Нікого ти більше не сміши, що ми комусь потрібні!!!

І будь ласка, заспокойся і бережи свої нерви, далі буде гірше – ти мені повір!
Вірю, вірю... Те, що у вас, кацапів, дах знесло – це всі розуміють.:))
А за мене не турбуйся, да і питання було не про здоров"я...
Повторю: чи ти замислювався над тим, що якби Росія взагалі не втручалася в українські проблеми, то величезна маса людей з Крима та сходу України політично, своїми голосам вплинула на події саме на користь Росії? В такому випадку Україна залишилась би буферною державою і не треба було зупиняти "просування НАТО до їх (ЇЇ) кордонів".
Ти розумієшь про що я тебе питаю??
Ua Gall _ 15.11.2017 14:17
IP: 91.200.113.---
Andrey Anonenko:
Sergey Danilyk:

Для улускОй изБушки на каНоническом понИятном язычке -с любовбью!

Вы хами,воры,палачи
И живёте вы во лжи,
И как народ бродячий-
Не хотите жить иначе...
ИСТОРИК Борис Соколов;
-Приказ о взрыве Днепрогэса был настолько секретным,чт о нё мало кто зна из военного командования.
Взрыв осуществилачасть НКВД.СКОЛЬКо-нибудь заметного ущерба немецким войскам это не нанесло...
Количество погибших мирных жителей,естественно,никто не знает,но я думаю,что оно было значительное.
А в результате взрыва плотины погибли те советские солдаты,которые в тот момент переправлялись через плотину,плюс было затоплено ещё занятое на тот момент советскими войсками Запорожье,
были затоплены значительные части советских войск,которые находились ниже по течению,или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен,чтобы в последствии получить клеймо предателей...
СМЕРТЬ руССким фашистам!!!
Mike_Kharkov _ 15.11.2017 14:09
IP: 46.118.250.---
Елена Величко:
Mike_Kharkov:
Не зрозуміла,ви підтримаєте, що гідність – то справа й державницька, тобто й держава в особі та відношення органів влади до громадянина та політики – є такою інституцією, що формує гідність громадян, чи ні?
:)
Підтримую за однієї умови – якщо формування державою гідності починається з досягнення конкретних результатів в країні. Якщо з тв просто базікати про гідність, а як крали так і крадуть, то не підтримую, кажучи простіше. Тоді ця "гідність" буде працювати на крадіїв і ні на кого більше, вона дута.
А що справа державна – те підтримую безумовно.
Anatol Zubenko _ 15.11.2017 14:04
IP: 94.153.158.---
Andrey Anonenko:
_ABM_:
Andrey Anonenko:
руслан49:
... наша Украина никому не нужна, не только России...
Ты идиот? А кто признал такое государство? Даже Путин усрался признать...
Идиот батя твой, что дурачка на свет произвел)
Руслан49 признал ДНР (см ниже), в частности, написал, что украинских граждан в Донецкой респ нет.
Следовательно, по его логике, там граждане либо ДНР, либо лица без гражданства... но в любом случае люди уже не имеющие отношения к Украине.
Ты мне ответь, недоносок, почему Путин не признал, а не руслан признал?
Елена Величко _ 15.11.2017 13:38
IP: 46.201.31.---
Mike_Kharkov:
Не зрозуміла,ви підтримаєте, що гідність – то справа й державницька, тобто й держава в особі та відношення органів влади до громадянина та політики – є такою інституцією, що формує гідність громадян, чи ні?
Sergey Danilyk _ 15.11.2017 12:43
IP: 35.195.91.---
_ABM_:
Ні кому наша Україна не потрібна – це факт! Всі її тільки використовують у своїх недобрих цілях – США, організація хаосу біля російського кордону, Європа по викачуванню з нашої країни лісу, повій і заробітчан, а Росія зупинила просування НАТО до їх кордонів і прихопила ще Крим на додачу, а на здачу, підтримує у нас громадянську війну. Нікого ти більше не сміши, що ми комусь потрібні!!!

І будь ласка, заспокойся і бережи свої нерви, далі буде гірше – ти мені повір!
Anatol Zubenko _ 15.11.2017 12:39
IP: 94.153.158.---
Sergey Danilyk:
руслан49:
Гіві точно українець, а інші вважають себе українцями, але суть не в тому, люди на Донбасі не прийняли переворот у Києві і це їх право, а Турчинов,науськиванию США, послав туди танки. Розумієш – танки на своїх же українців, що б ніхто не дізнався хто вбив "небесну сотню".
Вас, рюських, точно не любят... Недавно суд в Финляндии забрал даже ребенка у русской матери...
Anatol Zubenko _ 15.11.2017 12:35
IP: 94.153.158.---
Andrey Anonenko:
руслан49:
я вижу, что ты юлишь и оч с.шь сказать свое личное мнение, как будто ты сейчас от лица кого то еще говоришь.
так если граждан Украины там нет, с твоих слов, то против кого Украина там ведет АТО? против граждан отдельного не связанного с Украиной государства?
то есть Украина воюет с другим государством, в котором есть советники и оружие из Рф? но тем не менее государство ДНР отдельное и украинских граждан там нет? целое госуд-во (днр лнр) признано террористическим?
Ты идиот? А кто признал такое государство? Даже Путин усрался признать...
_ABM_ _ 15.11.2017 12:35
IP: 35.189.212.---
Sergey Danilyk:
_ABM_:
Sergey Danilyk:
_ABM_:
... наша Україна нікому не потрібна, не тільки Росії...
-..., вернемося до мого питання, чи ти не замислювався над тим, що якби Росія взагалі не втручалася в українські проблеми, то величезна маса людей з Крима та сходу України політично вплинула на події саме на користь Росії?
-... заспокойся!...Крим вже російський, Донбас...!
Ти на конкретне питання дай відповідь.
Ivan Petrov _ 15.11.2017 12:29
IP: 77.120.197.---
Запад одним махом лишил Украину 300 лет цивилизации! Государственный переворот, тщательного спонсированный Западом, преследовал лишь одну цель: уничтожить украинский военно-промышленный потенциал, который работал прежде всего на Россию. В результате страна лишилась того, что с таким трудом создавалось на протяжении 300 лет, и стремительно превращается из индустриальной державы в "мировую помойку! Прежде всего, стоит принять во внимание возможность и механизмы внешнего воздействия США, в первую очередь информационные и финансовые, на те события, которые произошли в Киеве. Официальным "детонатором" стало предложение ЕС об ассоциации, которое президент Украины Виктор Янукович не принял. Это обстоятельство было воспринято как повод для массовых беспорядков, бунтов и совершению давно подготовленного государственного переворота. На Украине, разделенной между олигархами, было очень легко найти конкретных спонсоров оппозиционной деятельности. Польское издание Obserwator Polityczny.
Sergey Danilyk _ 15.11.2017 12:26
IP: 35.195.76.---
_ABM_:
Sergey Danilyk:
_ABM_:
... наша Україна нікому не потрібна, не тільки Росії...
Чучело, вернемося до мого питання, чи ти не замислювався над тим, що якби Росія взагалі не втручалася в українські проблеми, то величезна маса людей з Крима та сходу України політично вплинула на події саме на користь Росії?
Будь ласка не зривайся і заспокойся!

Крим вже російський, Донбас нам українцям, виявився міцним горішком і ми терям через нього величезний статок і ресурси, як ніхто інший. Там у нас повноцінна громадянська війна. Нападки Заходу на Росію тільки її зміцнюють. У підсумку – Росія у виграші, може і США у виграші, але ми українці – тільки в повній задні!
Mike_Kharkov _ 15.11.2017 12:16
IP: 46.118.250.---
Елена Величко:
Якщо звести проблему на побутовий рівень, тоді стане явним, що саме гідності треба українцям,
саме гідність має прояви як державницька позиція, як професійна компетенція та служіння своїм громадянам, як боротьба за свого "солдата Райана"...
Важаю це прикрою помилкою.
Саме на побутовому рівні повинна працювати формула – поважаю себе, бо зробив (вчинив) дещо достойне. Зробив якісно – зміцнив повагу до себе.
Звідси слідує, що гідність не від природи дається, це набувається, отже, спочатку щось зробимо по совісті, а потім вже гоп... Отже, совість і є державницька позиція, людяність, слідування заповідям – ось з чого починається батьківщина. Можна сказати, з духовності, з вірного камертону.
_ABM_ _ 15.11.2017 12:10
IP: 35.195.59.---
Sergey Danilyk:
_ABM_:
... наша Україна нікому не потрібна, не тільки Росії...
Чучело, вернемося до мого питання, чи ти не замислювався над тим, що якби Росія взагалі не втручалася в українські проблеми, то величезна маса людей з Крима та сходу України політично вплинула на події саме на користь Росії?
Sergey Danilyk _ 15.11.2017 11:58
IP: 35.195.144.---
_ABM_:
Як не сумно, але наша Україна нікому не потрібна, не тільки Росії. Сьогодні Росія пустила поїзд в обхід України, завтра вони пустять газ в обхід України, з нами не співпрацює ні одна держава з членів СНД, Захід від нас бере тільки сировину і заробітчан. Як сказав один наш депутат Ради: – Валютну виручку нашій країні, приносять тільки наші повії в Європі.
Logic2009 _ 15.11.2017 11:49
IP: 91.196.177.---
_ABM_:
Sergey Danilyk:
1.Який ти українець, не сміши мене!
.
Який українець напише таку маячню:

"Севастополь за українськими законами український, але де факто він росіянин"

Це результат перекладу слова "русский" перекладачем, який не розуміє
різницю між людиною і містом, тобто між "росіянин" і "російський".

Він взагалі не людина, а безмозгла істота.

.
Елена Величко _ 15.11.2017 11:42
IP: 46.201.31.---
Якщо звести проблему на побутовий рівень, тоді стане явним, що саме гідності треба українцям,
саме гідність має прояви як державницька позиція, як професійна компетенція та служіння своїм громадянам, як боротьба за свого "солдата Райана", на відміну від сьогодення, що має риси прислужництва, омани самих себе, недопуск ІНШИХ, тобто сіре болото саме не допускає ніяких змін, а якщо ще начхалник скаже...На побутовому рівні в Україні можемо бачити саме підзвітні та підконтрольні агресивній тупізні спільноти, що ведуть до самознищення та хаосу. Виникнення позитивної та креативної структури майже не можливо, але необхідно. Така сила повинна виникнути на державному рівні та МАТИ ПОВНОВАЖЕННЯ. особливо щодо змін на користь громадянина та перевірки – УСЕ В ОДНОМУ,
Logic2009 _ 15.11.2017 11:39
IP: 91.196.177.---
або мили в Європі сотриры.
=============================
Семижопов, сортир в твоей голове. Там дерьмо вместо мозгов.
Гугл-переводчик не всё переводит. Твой "украинский" похож
на настоящий как Воронеж на Париж.
Ещё раз, недоумок,, перевод слова ""русский"" на украинский
зависит от контекста, переводчик на это неспособен.
Пошёл вон, безмозглая амёба.
_ABM_ _ 15.11.2017 11:12
IP: 104.155.18.---
Sergey Danilyk:
_ABM_:
Ти не замислювався, чому нас, українців, ніхто в світі не любить і не поважає, чому англосакси безцеремонно влаштовують у нас переворот...? Незалежність нашої країни для них нічого не варто, чому вони в праві чинити як їм хочеться в своїх геополітичних цілях у боротьбі з Росією, ... Ми що схожі на бидло, яким можна кинути подачку і погнати як стадо на війну за їх інтереси?
1.Який ти українець, не сміши мене!
2.Те, що ти, кацап, визнав себе бидлом, запишимо тобі як плюс.
3.Англосакси аннексували Крим, це ж все знають.
4.Англосакси дали в луLандонію зброю, танки, гради і направили своїх бойовиків.
5.А ти не замислювався над тим, що якби Росія взагалі не втручалася в українські проблеми, то ось ця величезна маса людей з Крима та сходу України політично вплинула на події саме на користь Росії?
Не треба було нас чипати, а зараз запий самогоном свою поразку і наводь порядок в своїй ПаРаші.
руслан49 _ 15.11.2017 11:08
IP: 95.135.212.---
Sergey Danilyk:
руслан49:
Гіві точно українець, а інші вважають себе українцями, але суть не в тому, люди на Донбасі не прийняли переворот у Києві і це їх право, а Турчинов,науськиванию США, послав туди танки. Розумієш – танки на своїх же українців, що б ніхто не дізнався хто вбив "небесну сотню".
То вже Гіркін не українець?
Уряд реформ301 Україна та Європа903 тітушки10 Корупція1083 Aтака Путіна1109
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter