Сергій Дацюк Філософ

ІНАКШИЙ ПОГЛЯД НА ВІЙНУ

01 грудня 2017, 10:38

Щоб завершити російсько-українську війну, потрібно її зрозуміти. Без розуміння війни, проміжний мир нічого не буде вартий, бо війна не буде завершена.

Нинішнє наявне офіційне розуміння війни неадекватне. Якщо війна не переходить в повномасштабну форму і не завершується, то це означає, що ми її не розуміємо і не діємо адекватними засобами.

Яка загальна мета різних воєн Росії?

Розуміння російсько-української війни принципово залежить від того, в якому дискурсі ми її розглядаємо.

Вочевидь цю війну не можна розглядати в традиційному дискурсі – як війну між державами-націями-територіями. Це не війна власне і за суверенітет. Бо якби це було так, вона перетворилась би на національно-визвольну з боку України чи хоча б на повномасштабну війну між регулярними арміями.

Чи є ця війна конфліктом взаємних ворогів? Чи є Росія ворогом для усіх українців? Нажаль, ні.

Росія є здебільшого ворогом для українських націоналістів і радикальних патріотів, але, нажаль, це не всі українці.

Як би це не було неприємно визнавати, але для національної ідентичності було би вигідно, аби Україна поклала сотні тисяч життів українців у російсько-українській війні. Ресентимент з плеканням ворожості до росіян на десятки років – що може бути краще для традиційної національної ідеї?

Більше того, як тільки ми бачимо цю війну як конфлікт між українськими націоналістами та російськими імперіалістами, ми її вже програли. Навіть якщо ми її бачимо як війну між ліберальними цінностями та цінностями тоталітарно-імперськими, ми теж не можемо її виграти, бо ліберальні цінності так само руйнуються в найближчій перспективі, хоч менше і повільніше, ніж і національні.

Мова йде про те, що на місце актуального та фундаментального антрополібералізму мав би прийти лібералізм транзитний або транслібералізм, що виходить на новий зістовний простір свободи: інакше (включно зі штучним інтелектом), космос, позасвіт, віртуальність, когітуальність. Але цього не відбувається. Ми не готові до транслібералізму. Ми плекаємо знову ж таки лише традиційний антрополібералізм.

Отже ні націоналістичний, ні ліберальний дискурс не підходять для розуміння цієї війни.

Щоб перемогти у війні, потрібно розуміти масштаб війни та цілі учасників війни.

Українська влада серйозно вважає, що вона зупинила ворога. Якщо метою ворога вважати завоювання території, тоді це майже так. Але суть війни якраз і полягає у тому, що той, хто так вважає, вже програв.

Якби Росія прагнула завоювати територію України, вона була б уже завойована. Але метою Росії не є територіальна війна.

Це тим більше очевидно, що окупація Придністров'я не призвела до захоплення Молдови, а окупація Південної Осетії та Абхазії не призвела од захоплення Грузії.

Це не означає, що українська армія не потрібна чи не потрібно відстоювати територіальну, інформаційну, економічну, культурну та етико-релігійну незалежність. Це означає необхідність розширення бачення війни. Зрештою потрібно зрозуміти змістовне наповнення дезорієнтуючого терміну "гібридна війна".

Ще на початку російсько-української війни експерте товариство вийшло на основне її розуміння як цивілізаційне протистояння – війна за цінності та мотивації між різними частинами світу, які мають різні установки, настанови та орієнтації: напрямок революційного оновлення та напрямок радикальної архаїзації.

Перший напрямок представляє значна частина України (не всі), другий напрямок представляє значна частина Росія (теж не всі). Це війна між архаїчною ідентичністю держави-нації-території та новими розподіленими та більш складними ідентичностями.

Саме тому для розуміння російсько-української війни нам потрібно об'єднати всі війни Росії в світі.

Є дуже неадекватним для розуміння російсько-української війни відокремлювати її від інших воєн Росії.

Існує великий національний егоїзм у тому, щоб розглядати російсько-українську війну окремо від російсько-сирійської, російсько-європейської та російсько-американської воєн.

Це той випадок, коли є велика смертельна дурість вважати, що своя сорочка ближча до тіла. Ми не можемо виграти російсько-українську війну, допоки не побачимо її як світову.

Тобто зараз потрібно виходити на розуміння війни Росії як світової війни.

Так це не є однофронтальна світова війна. Але і Друга світова теж не була однофронтальною, принаймні лише в СРСР її розглядала як однофронтальну. На Заході Другу світову війну розглядали як війну, що складалася з багатьох фронтів, де радянсько-німецький фронт був просто домінуючим.

Тобто нинішня Третя світова війна (чи Четверта, якщо окремо розглядати "Холодну") це війна за цивілізацію єдиного людства, що структуроване більш складно, ніж на державно-національному рівні, де територія більше не має принципового значення.

Людство об'єднується нині, щоб зазнати фундаментального перетворення та нового роз'єднання вже на принципово інакших засадах.

Але навіть цивілізаційний підхід тут не є достатньо інноваційним.

В деякому дійсно інноваційному розумінні, це війна за перспективи світу в ситуації сингулярного шоку – шоку зі страху перед наближенням Сингулярності як принципової зміни природи людини як такої.

Майбутнє до цієї війни наставало настільки швидко, Сингулярність здавалась настільки пекельною, що це викликало хтонічний жах у значної частини представників російської еліти та частин еліт західного світу. Цей жах розділяла і більшість представників українського правлячого класу.

Тобто це війна за нову цивілізацію, яка могла би постати, але прихід якої гальмується.

Лише в архаїчному світі для Росії є шанс зберегти залишки свого впливу на світ, саме тому вона витрачає гігантські ресурси на сповільнення часу людства.

Головна мета нинішньої війни Росії – гальмування футурологічного часу (соціального часу, історичного часу).

Але проблема людства у тому, що Росія не поодинока у цьому бажанні сповільнити час. До неї приховано, а дуже часто навіть і відкрито, доєдналися значні частини правлячих класів інших країн, і не тільки західних.

Український історик Ярослав Грицак на безпековому форумі у Львові 30 листопада 2017 року у своїй промові запропонував екзистенційне розрізнення ставлення до політики часу на основі виразу Вольтера у його творі "Кандид або Оптимізм": "все на краще в цьому найкращому зі світів". Грицак каже: якщо майбутнє – на краще, то історія минулого – на гірше. Продовжимо його думку: архаїзація – це пекло. Світові правлячі класи, орієнтуючись на минуле, вдаючись до архаїзації, творять світове пекло.

Мета архаїзації та сповільнення часу поки що Росією успішно досягається. Тобто формування єдиної цивілізації людства сповільнено і під примусом страху російської агресії європейські та американські еліти перейшли до архаїзації.

США вели війну з Росією через телекомунікаційні, космічні та віртуальні інновації, тобто США проспектували світ. З приходом Трампа ця війна США була сповільнена, її еліти занурилися у інституційну кризу. Тобто Росія тут досягла "успіху".

В той час, коли Європа та США в ООН визнали Мінські домовленості, вони фактично дозволили Росії отримати перемогу, бо вона змусила Захід визнати безумовний суверенітет України обумовленим російською агресією. Тобто Росія тут теж досягла "успіху".

Так само і правлячий клас України, який здійснив контрреволюцію, відмовився від реформ, пожвавив корупцію, теж тим самим став на бік ворога, зупинивши час в Україні. Тобто Росія і тут досягла "успіху".

Отже це перша війна в історії людства, яка має цілі не стільки зростання геополітичних активів якоїсь з держав, скільки цілі хронополітичного спрямування.

Тобто це перша в історії людства хронополітична війна – війна за складне, ризиковане для всіх і небезпечне для більшості людей майбутнє, які одні гальмують, інші наближають.

Це дійсно перша така війна, бо в попередніх війнах не йшлося про зміну самої природи людини та про виникнення єдиного людства як ризиковане майбутнє. Навіть в ситуації Другої світової війни майбутнє здавалося кращим за війну. В цій війні це не так: для значної кількості правлячих класів світу – майбутнє може бути гіршим за війну.

В попередніх війнах сповільнення часу не відбувалося, бо всі воюючі сторони здійснювали технологічні інновації, хоча б навіть у військовій сфері. В цій війні це не так: технологічні інновації сповільнюються на тлі небезпеки війни.

Світова війна Росії це одна з останніх в історії людства гуманістичних (всередині природи людини) і водночас гуманітарних (спрямованих на втримання людської спільності) війн – наступні війни будуть трансгуманістичними.

Гуманітарність нинішньої війни полягає у принциповому ігноруванні єдності нація-держава-територія всіма сторонами війни. Навіть український правлячий клас, хоч і приховує це, але теж ігнорує засади старого світового порядку.

Тобто вперше національно-державно-територіальні ідентичності всім воюючим сторонам не здаються вже такими принциповими, що за них готові покласти масові жертви, як в роки Першої чи Другої світових війн. А це означає, що конструювання ідентичності вийшло за межі навіть цивілізаційних розрізнень всередині людства.

Отже цю війну потрібно бачити більш складніше, ніж ми її бачили напочатку. Тобто суть війни навіть не в зіткненні наявних ідентичностей, а в сповільненні часу та сповільненні процесу самовизначення в більш складних смислах та перспективах, ніж ті, що є. Відтак, жодна наявна ідентичність більше не описує адекватно цю війну.

Стан російсько-української війни в контексті інакшого бачення

Безпосереднім наслідком цього футурологічного сповільнення з боку Росії стала поразка української Революції Гідності та поразка у російсько-українській війні.

Якщо уважно подивитися на російсько-українську війну, то можна побачити, що гаряча фаза її тривала всього чотири місяці. Один місяць російсько-українське протистояння за Крим (без гарячої фази війни). Два місяці війни при спробі звільнення окупованої території через так звану АТО (аж до боїв під Іловайськом). І ще два місяці – бої під Дебальцево. Все. Решта – то війна гуманітарними засобами: терор, інформаційна війна, оргвійна через наддержавні структури, дипломатична війна, культурна війна і т.д.

Коли український правлячий клас відстояв своє право на олігархічне всевладдя і каналізував реформи та боротьбу з корупцією, то тим самим через контрреволюцію він теж дозволив Росії виграти війну в Україні.

Мінський процес – це процес архаїзації міжнародного права, де було знищено безумовність державного суверенітету та очевидно і відкрито від'єднано територію від держави, а конституційний суверенітет від національного суверенітету.

Коли ми дивимось на так зване АТО і кажемо – ось війна, яку потрібно вигравати хоч військовими, хоч дипломатичними засобами, то ми не туди дивимось і не те називаємо війною.

Давайте скажемо жорсткіше. Кожен, хто безумовно толерує архаїчний дискурс про війну, є дискурсивним агентом агресії Росії.

Зараз ведеться війна соціальних інновацій, яку Україна програє, – як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

Для ведення війни соціальних інновацій потрібна інша якість українського правлячого класу. При збереженні нинішньої влади (Президент, Парламент, Уряд, Суд, Генпрокуратура) нинішня війна не може бути завершена, хай навіть позірний проміжний і тимчасовий мир буде якимось чином укладений.

У хронополітичній війні поразка архаїзаторам наноситься лише єдиним чином – через радикальні соціальні інновації, через змістовну зміну ідентичностей, через фундаментальні зміни світу як такого.

Гуманістично-гуманітарні війни виграють гуманітарними засобами. Гарячі війни, якщо вони не ведуться як національно-визвольні, не мають в таких війнах вирішального значення.

Найбільш адекватним способом війни було б на державному рівні створення інститутів майбутнього, інститутів дослідження історичної пам'яті та інститутів конструктивістської політології.

Натомість українська держава замість дослідницьких гуманітарних інститутів створила пропагандистські структури. Причому ці пропагандистські структури продовжують просувати архаїчні цінності та ретроспективні ідентичності. Так війну не виграти. Так війну можна не просто програти, а завести країну у катастрофу.

Основними процесами війни в гуманітарному контексті в Україні стали: декомунізація, нацифікація (установка на та безпосереднє домінування націоналістичного дискурсу), мовна українізація та обивательска скандалізація політики в повсякденному наративі ЗМІ. Можливо саме по собі це непогано для воєн минулого. Але це не дає перемоги у сучасній війні.

Нинішнє критичне мислення українців спрямоване винятково на викриття корупції, олігархічного здирництва та військових зрад. Енергія патріотизму українців спрямовується на русофобію. Під повною забороною знаходиться процес розмови по суті, смисловий аналіз та конструювання позитивних перспектив України.

Парадоксально, але це так – Україна може програти цю війну, навіть якщо Росія теж її програє. Бо Україна не діє на дійсному Театрі Військових Дій цієї світової війни.

Тобто гуманітарна війна має вестися в інакшому дискурсі, інакшими гуманітарними засобами, в інакшій комунікації (поза ЗМІ).

Потрібно розширити не тільки смислові рамки російсько-української війни, але і її історичні рамки. Україна як цивілізація фронтиру періодично піддається руїні та винищенню населення. Потрібен новий концепт життя та розвитку України як фронтирної цивілізації.

Ця російсько-українська війна буде тривати багато років, бо це світова війна і вона йде за змісти, що виходять далеко за межі досі все ще архаїчної України. Перемога у світовій війні полягатиме у переорієнтації правлячих класів світу, зокрема російського та українського, на інші смисли та перспективи. В рамках наявних смислів та наявних невтішних перспектив війну завершити неможливо.

Виживання, замороження конфлікту, спроба вирішувати конфлікт шляхом політичного компромісу це смерть не тільки України, але і поразка всього світу. Лише соціальні інновації, гуманітарні дослідження, цивілізаційні домагання та трансгуманістична експансія дозволить перемогти у цій віні.

Принципово змінилося уявлення про перемогу у сучасній світовій війні. Нині перемога у війні це не просто вижити, не просто зберегти суверенітет і не просто зберегти наявну ідентичність. Перемога у сучасній світовій війні означає побудувати нові форми суверенітету, створити більш складну ідентичність і створити нову цивілізацію для співжиття на території фронтиру без циклічного в історії винищення її мешканців.

Перемогти у війні це значить, завершити революцію і люструвати український правлячий клас. Перемогти у війні це значить відновити соціальне мислення і здійснити гуманітарні перетворення. Перемогти у війні це значить толерувати більш складні ідентичності, ніж архаїчні нині національну та ліберально-демократичну.

Перемогти у війні це значить розблокувати час і створити більш складне майбутнє – мужньо, впевнено і безстрашно.

Повна редакція мого виступу на Львівському Безпековому Форумі 30 листопада – 1 грудня 2017 року.

Загрузка...
Коментарі — 174
Oksana Mitrashevska _ 10.12.2017 12:24
IP: 77.52.208.---
1936р. Узвала з"їзду рабинів: "Для жидівства є небезпечними національні держави!". Тому Українство вже офіційно названо ПОЛІТІЧЕСКОЙ НАЦІЄЮ, тобто політиками, настільки слабаки, ми – що не здатні в своїй Вітчизні мати право корінного народу на самовизначення нації, слова Держсекретаря Ватикану ПЄтро Пароліна...
Алексей Бойко _ 08.12.2017 14:45
IP: 77.52.0.---
Ене бене раба,
квінтер фінтер жаба,
Йок пшик, Йок пшик,
Ішов Дацюк льодом,
Свинка огородом,
Подайже мені моя мила,
Свою білу ручку.

Невже за таку ахінею платять гроші, а таких авторів беруть на роботу, і навіть друкують?
Yaroslav Yurkiv _ 04.12.2017 21:54
IP: 35.195.113.---
Олег Кара:
А куда деть Байдена с его: "В севастополе была бы отличная база НАТО!"?
==========
А чому ні?
Чф рф -може бути, а Нато – ні?
Хоча і та, і та – в порушення Конституції України!
Ua Gall _ 03.12.2017 13:57
IP: 91.200.113.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко:
Олег Кара:
Может для вас это будет новостью,но обязательные к изучению предметы-обязательны для всех учеников без исключения,если только нет противопоказаний по состоянию здоровья.)
Не знаю, не знаю, как трактуются "обязательные предметы" у нас и в РФ...

В любом случае – выяснили:
1. Инициатива по отказу от обязательного изучения татарского исходит не от государства, а от общественного объединения автономной республики.\
2. Государство по прежнему обеспечивает возможность изучать татарский любому желающему.
3. АССИМИЛЯЦИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ – НЕТ. Пример для подражания – есть.
ПОШЁЛ ВОН,ПРОВОКАТОР-ФАШИСТ!
Для улускОй избушки на каиНоническом понИятном язычке – с любовбью!

РУССКИЙ язык-самый приятный в мире.Затем говяжий свинОй...
БАЛДА,а это правда шо в Рабсии ни-ка-да не было ассимиляциинародов?Правда.А шо было? Токо
пушкинизация.
ЗашИбись! ВоронЕж! Приятного аппетита!
Віталій Цибуляк _ 03.12.2017 02:54
IP: 195.200.245.---
Наша ситуація у чомусь дуже нагадує ізраїльську. Ми приречені на постійну війну та жертви. Це наша ціна свободи. І це тільки один фронт. Інший – в тилу, де має відбуватися розвиток всупереч всьому. Я би, так само як ізраїльтяни, робив би ставку на технологічний розвиток. Проектування, електроніка, програмування, верстатобудування, роботобудування, автоматизація, роботизація і т.д. Цьому потрібно би сприяти, так само як розвитку інфраструктури добування альтернативних джерел енергії, переробки та утилізації відходів. І це не так складно, як здається, в технічному плані. Складніше з фінансуванням, залученням коштів (і фактично браком середнього класу, яки би був здатний підняти окремі галузі). А стагнація, як тепер, приведе до втоми та капітуляції – гарантовано.
-Vesna- _ 02.12.2017 22:47
IP: 93.74.211.---
Евгений Дрючин:
1. Не Россия, а правящий кремлевский режим и его сторонники.
.
Этих сторонников 86%.
Хотят ли русские войны – это не вопрос. Это утверждение.
Евгений Дрючин _ 02.12.2017 22:05
IP: 130.180.208.---
1. Не Россия, а правящий кремлевский режим и его сторонники.
2. Войны бывают большие (глобальные) и малые (локальные). Нынешняя одновременно и локальная и глобальная, и в этом вся ее сложность для осознания. Невозможно выиграть локальную, если одновременно ведется глобальная (война за ресурсы).
3. Человечество на земле ограничено ресурсами, поэтому обречено на выход в космос. Сначала малый (ближний), затем большой (дальний). Любой другой путь ведет к глобальным войнам и самоуничтожению.
Это обрекает человека на планетарное объединение. Это цивилизационный выбор.
Василь Сірко _ 02.12.2017 21:59
IP: 46.149.81.---
Ага, давайте будемо розвивати "соціальні інновації, гуманітарні дослідження, цивілізаційні домагання та трансгуманістичні експансії ", а споконвічний ворог українства.тим часом розшматує нашу державу, собі створить "новоросію", західним сусідам віддасть ті частини нашої держави, на які вони уже сьогодні роззявляють рота, а ми все будемо розвивати іновації. Татаромонгольська формація хоче одного – загарбувати. Ми маємо перемогти агресора, або згоріти в ций боротьбі.
kren _ 02.12.2017 21:52
IP: 188.0.104.---
Михаил Григоренко:
kren:
Ага...С одной стороны Армения-член ОДКБ,с другой-продажи оружия Азербайджану.
С одной стороны-"Турция-союзник ИГИЛ",с другой-"Турция купила у РФ С-400"
С одной стороны-поддержка европейских националистов и сепаратистов,с другой-лоскутная империя,состоящая из полутора сотен национальных субъектов,враг националистов и сепаратистов,и практически исчерпавшая границы возможного в продвижении Русского мира без помощи ЯО.)
...війна,в сучасному світі,вже так років з 200,може й більше, починається задовго до того,як кордони
проривають озброєні підрозділи.Спочатку...номінант піддається політичному тиску з метою ослаб
лення з середини,засобрми ідеології,пропаганди,підкупу...арсенал широкий і відомий,коли керівниц
тво даного утворення не справляється з нав*язуваними викликами,а тим паче,коли частина керівниц
тва сама прихильна і співпрацює з другою стороною...збройне втручання-всього лишень факт де-юре.
kren _ 02.12.2017 21:00
IP: 188.0.104.---
Михаил Григоренко:
Олег Кара:
Середню Азію спочатку побили за грабіжницькі народи, а потім зробили "пропозицію, від якої не можна відмовитися
-
Так Вы расскажите Ярославу о российско-казахско-джунгарском братстве по оружию,и о том,как Россия всячески препятствовала мирному сближению казахов и ойратов.)
Занимательнейшая история.Примерно так-же Россия сегодня действует в отношении Азербайджана и Армении,Украины и Польши,Барселоны и Мадрида...)
... Межі можливого у вхаєминах визначаються обома сторонами певного інтересу...
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 20:02
IP: 35.187.20.---
Олег Кара:
Yaroslav Yurkiv _Михаил Григоренко: Ну, годі, земляки...Дякую за цікаві дискусії. Піду новини подивлюся...
Я тобі вже не раз писав, хто тобі зємлякі – з тамбовського лісу.
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 19:59
IP: 104.155.82.---
Олег Кара:
Yaroslav Yurkiv _А в твоїй бібліотеці нема інформації, кого таким самим чином кацапи вводили в састав, і в 17-му, і в 18-му, і в 19-му, і в 20-му, і в 21-му вєке? ****

Ясна річ – є! Наприклад, справжні українці, грузини, аварці та ін. – пішли під царя цілком добровільно.
Прибалтів – відбили від попередніх загарбників – шведів. Фінів – також. Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, Приазов"я, Крим – відібрали від завойовників- турків та їхніх васалів -кримців. Поляки – самі донепозвалямкалися до розділу. Гірський Кавказ -підкорили зброєю, яку застосовували не так проти місцевих, як проти основних гравців – Персії та Туреччини. Середню Азію спочатку побили за грабіжницькі народи, а потім зробили "пропозицію, від якої не можна відмовитися", випередивши англійців.
Що тебе ще цікавить?
А чеченців в 90-х від кого відбили?
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 19:57
IP: 35.195.177.---
Олег Кара:
Cвятая правда...Впрочем, как и у янки. Русь изначально строилась, как ПРАВОСЛАВНОЕ государство, где правообразующим фактором индивида было ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, а на национальность вообще никто не смотрел. По такому же принципу жили и наши предки – запорожцы, среди коих были русские – Кононович и Опара, татары – Кочубеи и Джаджелий, поляки – Косинский и Выговский, и даже (свят, свят!) евреи – Герцики и Жмайло...
========
"правообразующим фактором индивида" в імпєрії завжди була водка: тобі налілі, і качай права...
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 19:44
IP: 104.155.82.---
Олег Кара:
Yaroslav Yurkiv:
Олег Кара:
Михаил Григоренко _ И опять-таки: факт наличия после 500 -летнего вхождения в состав Руси-России якутов, бурят, удмуртов, чувашей, мордвы, татар, башкир, калмыков – прямо указывает на то, что националистические стенания про "насильственную ассимиляцию" высосаны...кхм...из пальца.
Казанці досі пам'ятають, як їх дабравольна увійшли в састав!:)
Ой, Ярик – ты там к Библиотеке Ленина поближе – может, просветишь нас, провинциалов, А КОГО В 16 ВЕКЕ "вводили в состав" по другому и где именно...:))
А в твоїй бібліотеці нема інформації, кого таким самим чином кацапи вводили в састав, і в 17-му, і в 18-му, і в 19-му, і в 20-му, і в 21-му вєке?
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 19:40
IP: 35.195.59.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко _ Еще раз: ни русские в РФ, ни ирландцы в США, ни провансальцы во Франции не имеют ни малейшей нужды в национальном (государственном) субъекте. НЕ НУЖЕН ОН ИМ – им и без него нормально живется и с политической и с экономической точек зрения.

А вот некоторые 26 лет назад получили такой субъект – и 26 лет не выходят из штопора... Почему бы это?!
Каталонці, гади, портять картіну, а чому в штопорі, бо це улюблений кацапський інструмент?
Сергей Лукьянец _ 02.12.2017 19:30
IP: 35.195.177.---
Кстати, подобные статьи очень даже полезны для архаично-криминальных постсовковых кланов
Не может правильно оценить события, человек считающий, что пришедшие к власти украинские кланы совершили контрреволюцию, реванш... Нет они совершили МАЙДАН-2, потому что Янукович не был способен противостоять распространению либеральной парадигмы в массы, на территорию, которой тысячелетия владеют архаичные кланы (Украина и Россия), которые не реформируют уклад, а многократно модернизируют, сохраняя философию сакральности власти, максимальный ее паразитаризм,институциональную профанацию.
Сергей Лукьянец _ 02.12.2017 19:26
IP: 35.187.20.---
Стоит отметить, что где-то в глубине подсознания, как у существа, которое которое понимает, но сказать не может уже зреет понимание истинной цели восточно-европейского постсовкового конфликта ЗА СОХРАНЕНИЕ АРХАИЧНО НЕОФЕОДАЛЬНОГО (антилиберального) уклада, так как в тексте встречается слово АРХАИЗМ связанный с Россией. Но в этой войне украинская и российские криминально-олигвархические кланы имеют общие цели, координированную тактику и методику профанации ЕС и США именно ЗАШИФРОВАННОЙ ПОЗИЦИЕЙ и ЦЕЛЯМИ украинской элиты, союзницы Путина, причем союзны Путину даже декларативно ультронациональные украинские кланы. (продолжу)
Сергей Лукьянец _ 02.12.2017 19:24
IP: 35.189.212.---
Итак, ТЕАТР АБСУРДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЦИТАТА (вступления): "Щоб завершити російсько-українську війну, потрібно її зрозуміти. Без розуміння війни, проміжний мир нічого не буде вартий, бо війна не буде завершена."===Дальнейшие авторские рассуждения бессмысленные скачки от "вроде не территориальная война" до "вроде мировая" со стороны России (но так никто кроме Путина и Дацюка официально не мыслит) (продолжу)
Сергей Лукьянец _ 02.12.2017 19:22
IP: 35.195.113.---
Я поясню, что основной смысл ЛИБЕРАЛИЗМА максимально возможная разумная свобода для личности, как абсолютная возможность самому получать, распространять, осмысливать информацию, принимать решения и действовать в независимости от чужой воли и ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧИНОВНИЧЬЕЙ. Не бывает отдельно экономического либерализма и отдельно политического,т.к. невозможно защищать экономические свободы не пользуясь политическими, не бывает экономических реформ, бывают экономические результаты политико-правовых реформ.)
С точки зрения либеральных свобод статья Дацюка имеет право на жизнь и его псевдолебиральные фантазии, как и моя критика. (продолжу)
Сергей Лукьянец _ 02.12.2017 19:20
IP: 35.195.121.---
Демагогическая "закваска" этой статьи сосредоточена в АБРАКАДАБРЕ этой цитаты, претендующей на Шнобилевскую премию в гуманитарной отрасли:"Мова йде про те, що на місце актуального та фундаментального антрополібералізму мав би прийти лібералізм транзитний або транслібералізм, що виходить на новий зістовний простір свободи: інакше (включно зі штучним інтелектом), космос, позасвіт, віртуальність, когітуальність. Але цього не відбувається. Ми не готові до транслібералізму. Ми плекаємо знову ж таки лише традиційний антрополібералізм."
(Обоснование обвинительного тезиса: Если вы введете в любой поисковик слова "антрополібералізм" и "транслібералізм", то получите единственную ссылку на статью С.Дацюка, который просто выдумал эти термины для краснобайского слова и использовал, как русские мат для связки не стыкующихся мыслей. Ну раз ты выдумал какое-то слово, то было бы резонно объяснить смысл в него тобой (продолжу)
Yaroslav Yurkiv _ 02.12.2017 19:17
IP: 35.205.171.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко _ И опять-таки: факт наличия после 500 -летнего вхождения в состав Руси-России якутов, бурят, удмуртов, чувашей, мордвы, татар, башкир, калмыков – прямо указывает на то, что националистические стенания про "насильственную ассимиляцию" высосаны...кхм...из пальца.
Казанці досі пам'ятають, як їх дабравольна увійшли в састав!:)
Ua Gall _ 02.12.2017 18:46
IP: 91.200.113.---
Олег Кара:

СМЕРТЬ русским фашистам!
Ua Gall _ 02.12.2017 18:43
IP: 91.200.113.---
Олег Кара:
Михаил Григоренко: Сейчас на слуху Татарстан-татарский язык исключен из перечня предметов,обязательных для преподавания в школах,а чуть раньше,в Казанском госуниверитете были ликвидированы факультеты татарского языка и истории. ****

Не знаю, где это Вы взяли, но очень сомневаюсь, что Путин будет дразнить татар после заварухи 90-х и перед выборами...
ПОШЁЛ ВОН,ПРОВОКАТОР -ФАШИСТ!
Из улускОй изБушки на каиНоническом понИятном язычке-с любовью!

Власти Татарстана под давлением из центра отказались от одного из главных символов автономии-
обязательного преподавания татарского языка в школах республики...
"Без языка;Казань отказалась от обязательных уроков татарского"
Не обязанность,а право
В июле 2017 г.на заседании совета по межнациональны отношениям В.Путин подчеркнул,ЧТО ИЗУЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ -ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРАВО.По его словам"заставлять человека учить язык,которой не является родным -это преступление...
ЗашИбись!
Михаил Григоренко _ 02.12.2017 18:40
IP: 35.205.171.---
Олег Кара:
И не злорадствовать надо, а учиться у них европейскости – в отношении русского, венгерского и т.п
--
А я и не злорадствую...Мне грустно,что с потерей языка татары исчезнут как нация.

А в отношении русского и венгерского-с этим не ко мне,а к властям РФ и Венгрии-пусть сделают изучение русского и венгерского не обязательным в России и Венгрии соответственно.)
Михаил Григоренко _ 02.12.2017 18:33
IP: 35.189.212.---
Олег Кара:
Ответ см. ниже...
посмотрел...
В 2004,когда власти РФ действительно считались с Татарстаном- татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ.

В 2017,после 13 лет тотальной русификации- "Татарский язык" или "Татарская литература" в соответствии с нормами ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), федеральным базисным планом и примерными учебными планами, разработанными Минобразования РФ, может осуществляться только в рамках предметной области "Родной язык" и исключительно с согласия родителей

Если это не результат ассимиляции,то что тогда?)
Україна та Європа904 Уряд реформ301 тітушки10 Корупція1083 Aтака Путіна1109
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter