Сергій Дацюк Філософ

КОНСТИТУЦІЙНИЙ УЛЬТИМАТУМ

06 серпня 2019, 12:52

Господь зробив Україні два подарунка, які водночас стали її прокляттям: родючий чорнозем і позицію серединної землі, яка стала фронтиром між цивілізаціями.

Родючий чорнозем дав українцям можливість розвиватися в ситості і добробуті, але на тисячоліття приземлив мислення та уяву наших предків. Навіть ті речі, які українці зазвичай вважають своїми відкриттями чи інноваціями, були здебільшого повторенням чи компіляцією чужих запозичень.

Позиція серединної землі породила неймовірний рівень свободи, багатоманітність зовнішніх впливів, войовничість самоорганізованих спільнот, але водночас і анархію, відсутність сильної власної держави, імперські зазіхання сусідів і цивілізаційні окупації на довгі століття різними імперіями.

Невміння скористатися дарунками Бога призвели до того, що Україна зараз в черговий раз пробує скористатися реформами за чужими зразками, а не власними інноваціями на основі власного мислення, уяви та творчості.

Україна стала жертвою трьох світових воєн, включаючи Холодну війну, та місцем початку Четвертої світової війни – старого індустріального одержавленого націоналізованого територіального актуального світу проти світу постіндустріального громадного наднаціонального мережевого віртуального.

Оскільки у фронтирній країні ці два світи були представлені дуже ґрунтовно і масштабно, то ворогу достатньо було просто підживлювати війну інформаційно, організаційно та фінансово і таким чином встановлювати окупацію чи ефективний контроль.

Традиційно вважається, що винуватим у цих процесах є національна еліта чи правлячий клас, чи навіть просто привілейований клас. Саме з цього уявлення виходила українська громада, коли на минулих президентських та парламентських виборах здійснила люстрацію цього привілейованого класу на користь кандидатів у правлячий клас і, можливо, у майбутньому, навіть у еліту.

Українська громада діяла на останніх виборах з установкою "інновації за будь-яку ціну". Хоча передвиборчі гасла транслювали іншу установку – "нові обличчя незалежно від їх знань та вмінь". Це означає, що навіть новий правлячий клас не зрозумів і не відчув запит громади.

Такі послідовні дії української громади стали результатом перестороги, відчуття чи просто страху перед фундаментальними змінами світу, які не залишають шансів на виживання Україні в її нинішньому стані.

Ми перебували в ситуації усвідомлення нинішніх світових викликів: відмови від мислення, руйнування компетентного публічного управління, спрощення комунікації до нав'язаного порядку денного олігархічними ЗМІ, банкрутство держав, націй, влад, демократій та екополітик, домінування олігархії та корупції, архаїзації неінноваційних культур, появу нових можливостей, які гальмуються старими елітами, – цифрова валюта, цифровий голос, цифрова ідентичність, розподілене громадянство, нові можливості мережевих комунікацій та мережевого активізму, нові соціальні інструменти співволодіння та співуправління.

Ми свідомо виходили з упевненості, що інновації (від нове), чи навіть інавації (від інакше) є єдиним способом для України зберегтися, пережити світову кризу, вийти на розвиток і закласти основи післясингулярного світу.

Ми розуміли, що нові обличчя всередині старих інститутів ніякої трансформації зробити не дадуть. Україні потрібні інституційні зміни.

Ми спробували створити цілісну модель нового суспільства, яка би могла дозволити здійснити цивілізаційний прорив Україні.

Ми спробували мислити нестандартно, зазирати за межі звичного і традиційного, уявляти несподіване, втілювати малоймовірне для реалізації.

На певному етапі нашої роботи ми змушені були відокремитися від політиків через їх неспроможність сприймати та поширювати соціальні інновації в умовах демократії.

Результатом наших тривалих зусиль, суперечок та подолань став концептуальний проект ІНАваційної Конституції України – 40 інавацій в різних сферах суспільного життя, ув'язаних в цілісну модель спільним смислом цілого.

Згідно Вікіпедії, ультиматум (лат. ultimatum – доведене до кінця) – вимога, пов'язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у випадку її невиконання.

Презентація проекту Конституції є по суті ультимативною, бо проект є радикальною вимогою до української громади в ситуації обмеженого часу.

Мета ультиматуму – запустити процес самовизначення: куди і як ми рухаємося. В умовах глобальних змін прості відповіді (в Росію чи в ЄС і НАТО) нічого не дають. А непов'язані між собою реформи без бачення цілого лише посилюють кризу.

Тому ми імперативно звертаємося до українських громадян – прочитати, зрозуміти, оцінити і запровадити наступні конституційні ІнАвації в якості нової Конституції України.

Які засади змін?

Замість "Людина – Народ – Нація" – "Громадянин – Громада – Республіка"

Республіка замість держави; Республіка – "спільна справа", громада всіх громадян.

Двохрівнева модель суспільства: Громади і Республіка.

Пріоритет договірних відносин, на їх основі – договірні спільноти.

Введена типологія договірних спільнот.

Республіканська частка кожного громадянина. Співуправління та співволодіння спільним надбанням.

Республіканське управління здійснюється на засадах поділу влади на установчу, стратегічну, громадську, представницьку, законодавчу, виконавчу, судову та контрольну.

Установча влада в Республіці належить винятково Громадянам Республіки і реалізується через всеукраїнський референдум, звернення, петиції, ініціативи.

Істотне зміщення (прорив) від представницької демократії до прямої: у громадському волевиявленні (в тому числі через установчу владу та референдум), у договірних спільнотах, зокрема, у громадах, через цифровий голос.

Запровадження підходу "компетентність + управління", що поступово витісняє підхід "представництво + влада".

Акцент на стратегічне управління. Суверенітет над майбутнім.

Інакший принцип територіального устрою: розрізнення територіальних та нетериторіальних договірних спільнот та об'єднань.

Рівноважність приватної, громадської, республіканської сфер.

Зміна природи власності, публічна власність, публічні фінанси.

Принципова заборона монополій, олігополій і монополізму.

Суб'єктність Природи, права Природи (окремий розділ).

Два типи перехідних положень: перехід до цієї Конституції та перехід до наступної Конституції (конституційні наміри).

Навіщо змінюємо? Розширення прав та свобод

Нові засадничі права на: гідність, життя, свободу та самореалізацію, незалежний договір з іншими, самоврядування, власність, перспективу в майбутньому і на щастя у власному розумінні.

Додано окремі нові права на: гідну смерть (в контексті права на життя), самовизначення, інновації, генетичну та тілесну тотожність, приватне управління, приватну спадщину і культуру, приватні дослідження і творчість, приватність, договір.

Додано свободи: на інформацію; економічна; академічна та творча; недомінації однієї волі над іншою; інакших; спільності; спільної відповідальності за Природу; закордонних українців.

Права дітей Республіки, права перестарілих Республіки та людей з інвалідністю (окремі розділи).

Введено правову норму про вік зрілості для дітей.

Розширено уявлення про обов'язкове соціальне страхування.

Яким чином здійснюємо зміни?

В пропонованому проекті Конституції:

Введено розрізнення відповідального громадянства та громадянства з обмеженою відповідальністю.

Введено компетентнісне цензування як принцип соціальної організації суспільства, управління та освіти. Codex Honorum та Компетентнісний відбір.

Замість Президента введена модель стратегічного управління через Стратегічний Комплекс: Стратег Республіки, Стратегічна Рада, Стратегічний Форум, Стратегічні Фонди (Майбутнього, Природи, Спадщини), Управлінський освітній комплекс.

Структура Кадрового Резерву Республіки відповідає республіканським рівням управління. Перелік професійних сфер і зміст їх діяльності та їх чітке співвідношення з системою управління.

Республіканське управління здійснюється на наступних рівнях: Стратегічний Комплекс на чолі зі Стратегом (стратегічний рівень), Центральна Рада (Парламент), Уряд (Кабінет Міністрів України) (політичний рівень), Міністерства (організаційний рівень), Уповноважені Урядом Органи та Програмні Офіси (виконавчий півень), Громади та Об'єднання (громадський рівень), Громадяни (громадянський рівень).

Республіканські стратегічні фонди: Фонд майбутнього, Фонд Природи, Фонд спадщини з джерелами фінансування та Програмними Офісами.

Інвентаризація суспільного надбання, розподіл його на приватне та спільне надбання.

Введено набір правових норм про цифрову ідентичність громадянина.

Цифровий голос – надається безпосередньо без виборів, на будь-який термін і може бути відкликаний в будь-який момент.

Деякі функції судової влади можуть передаватися на договірних засадах відповідним судам країни або країн з високим рівнем довіри до судової системи.

Створюється Контрольна влада для контролю ефективності функціонування органів публічного управління.

Розрізняємо самостійні та несамостійні громади.

Підвищення управлінського статусу професійних об'єднань.

Окремий параграф про інноваційну діяльність.

Окремі параграфи Конституції: "Інтелект", "Освіта", "Здоров'я" як змістовне ціле.

Створюється Конституційний порядок як поки що паралельний зі старою структурою "республіканської безпеки та оборони", але який готується на повну його заміну.

Конституційні наміри полягають у переході до розподіленого громадянства, відмови від виборів та від Парламенту (цифровий голос), у повному переході від влади до управління, у створенні нового віртуального права та нового стратегічного права, у повній відмові від споживацьких патерналістських соціальних установок.

Наскільки можлива ця Конституція?

Можна запитати щодо запропонованих інавацій: це занадто радикально взагалі чи це занадто радикально для України чи це дуже радикально для України в ситуації кризи та війни?

Адже це не просто щось радикальне, що можна розкритикувати та відкинути. Конституційні інавації мають характер ультиматуму, якого неможливо уникнути.

Суть Конституційного Ультиматуму: Або ми обговорюємо, доробляємо та приймаємо інаваційну Конституцію, або ми припиняємо своє існування як незалежна країна, маємо справу з розпадом не лише держави, але і суспільства, з виїздом значної частини українців з України, зі зникненням української нації як неспроможної оновлюватись.

Українці в своїх соціальних потугах постійно когось мали за взірець – варягів, орду, турків, поляків, росіян, австро-угорців, німців чи вже сьогодні – європейців та американців.

Але ніхто в світі не схожий на Україну, нам ніколи і нізащо не підійдуть чужі реформи.

Вперше Україна та українці опинилися в ситуації, коли ми маємо шанс здійснити трансформацію не на основі запозичень, а на основі власних інавацій.

Пропонований проект Конституції фактично дискредитує попередні конституційні процеси, що йшли шляхом правок, компромісів та компіляцій. Інші конституційні проекти тепер теж мають мірятися інаваціями, а не компілятивним використанням наявних інструментів та підходів.

Це справжня лібертаріанська Конституція. Проти неї точно будуть олігархи, корупціонери, архаїзатори (комуно-соціалісти, архо-націоналісти, ліберали) і навіть ті лібертаріанці, для кого це лише гарне слово і хто не готовий до лібертаріанських інавацій.

Презентація проекту Конституції це лише перший такий ультиматум в пакеті інших інаваційних ультиматумів, які далі будуть, з огляду на ситуацію кризи, на перебіг війни та на безнадійний стан деградованої української політики.

Здійснення інавацій це важка інтелектуальна комунікативна та мотиваційна робота. Основна частина її зазвичай іде на подолання саботажу архаїки, невігластва обивателів та глитайства привілейованих.

Складні обставини потребують складних рішень, тому – лише інавації, лише хардкор.

Не втратьмо цей шанс! Давайте власнодум зробимо щось історично вартісне! Давайте покажемо вихід для всього світу! Давайте спробуємо прорватися в майбутнє першими!

Розробники концептуального проекту ІНАваційної Конституції України:

Бебешко Тарас

Беспалий Борис

Дацюк Сергій

Нікітін Володимир

Сорока Сергій

Суліковська Ірина

Чудновський Юрій

powered by lun.ua
Коментарі — 72
Елена Величко _ 08.08.2019 11:54
IP: 35.235.226.---
А от не зрозуміла, ЩО САМЕ З ЗЕМЛЕЮ, пане Автор у вашій Конституції?
Адже якщо, за заявою ЗЕ наразі розпродадуть землю туркам, китайцям... або "наші" позакладають з конфіскацією банків- тож не спрацює Конституція,
бо ГРОМАДА сильна тим,
що володіє ЗЕМЛЕЮ на якій живе та використовує для ВЛАСНОГО ДОБРОБУТУ.
Mike Olexandriv _ 08.08.2019 11:37
IP: 35.235.226.---
"Давайте покажемо вихід для всього світу!"
Одного разу Маркс вже пропонував такий вихід. І у СРСР спробували його реалізувати. Чим це закінчилося, добре відомо. Спроба "прорватися в майбутнє першими" буде вдалою, якщо розрахунок перестрибнути прірву є вірним. Інакше доведеться потім довгі роки з тієї прірви вибиратися. Що ми, власне, зараз і робимо
lohik _ 08.08.2019 04:51
IP: 35.235.227.---
Лохторат ще зелений і не дозрів, щоб зрозуміти і втілити ідеї Дацюка та інших інтелектуалів...
monia_b _ 07.08.2019 23:16
IP: 35.235.226.---
славниє сини Воронежской землі.
Жопін, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров...
сьогодні 200 років ювілей Куліша.
рекомендую всім освіжити память.
будете здивовані...
Log Log _ 07.08.2019 20:58
IP: 35.235.226.---
Модератори, приберіть Воронезького недоумка з двома ніками Revo Dmitro Кирилл Лопатин.
Ідіот з інтелектом чотирьохрічної дитини несе маячню на невідомій людству мові.
За півсотні років розумово відсталий не вивчив рідної мови.
Log Log _ 07.08.2019 20:27
IP: 35.235.226.---
Кирилл Лопатин – безмозглый дебил Унитаз Семижопов из Воронежской области
А как же не столь давний
Идиот, в каком веке ты живёшь?
Ты после третьего класса не прочитал ни одной книги, а пытаешься вступить в дискуссию
грамотных людей

"Ну, допустим, русский, из Воронежа, люблю "русский мир" и шо дальше".

Ты не "русский", ты – дегенерат.
Пошёл вон, безграмотная скотина.
Елена Величко _ 07.08.2019 17:20
IP: 35.235.227.---
Mike_Kharkov:
"Т.е., имеем состояние: деградация личности, общества, государства, вызванная передачей всей власти олигархии дем. путем феод. населением. Критерий – макс. прибыль олигархии.
Хотим: гражданин-собственник, т.е. не на грани выживания и 3-х работах. Критерий – благосостояние, образование, т.е., качество гражданина." (с) -
ОЦЕНИЛА, МЫСЛЬ Сильная.
И о не соотвествии уровня жизни относительно ГРАЖДАН. Полное не соответствие и в том, что ГОВОРЯТ одно – а ДЕЛАЮТ другое, не зря многие уехали физически, а некоторые, что остались и дух...
_ABM_ _ 07.08.2019 17:16
IP: 35.235.226.---
Revo Dmitro – воронежський недоумок:
-...Путин дал клоуну телефоны...ДНР и ЛНР.
Більших уродів не має у світі, ніж москальня! Але теба визнати, що і в і в Україні чимало недоумків та клоунів, що мислять категоріями "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин – охеренный мужик".
_ABM_ _ 07.08.2019 16:46
IP: 35.235.226.---
Rodion Velychenko:
ІНАваційна Конституція України – ІНАКУЇ))
ІНАКУЇ?? О, це дуже важливе та корисне надбання людства!:-))
Тимошенчихі вішав локшину про суспільний договір, Зеленському – про інституційні зміни. Потім ще щось надумає з бодуна. Так і життя пройде в роздумах про майбутнє всесвітнє щастя, а те, що ні одна його "ідея" не втілена у реальне життя, то питання стодругорядне.:-))
Mike_Kharkov _ 07.08.2019 15:46
IP: 35.235.226.---
Далее.
Нужен-таки летчик со знанием процесса.
Вот об этом и говорил Липинский, я много раз писал уже. При выходе из феодализма важно вытянуть из него и менталитет народа, человека. Нужно научить его многому, он должен поверить в возможность жить по закону, общему для всех. А до обучения прямая демократия убийственна. В этот период либо авторитария, либо монархия – диктатура равенства, привыкания к уважению друг к другу (а иначе неизбежное наказание). Т.е., нужно прекратить воспроизводство феодальных отношений.
Вот этот этап обучения в статье и пропущен. И какова ценность предлагаемых изменений без него я не берусь судить, могу лишь предположить, что они рассчитаны на совсем другое качество гражданина, не сегодняшнее явно. И потому поддержки им ждать не откуда.
Mike_Kharkov _ 07.08.2019 15:22
IP: 35.235.227.---
бун:
Щось мій друг і товариш Майк із Харкова нічого не коментує.
А у меня проблемы с авторизацией на УП.
По делу.
Пропущен необходимый этап, и поэтому " цифровой голос" бессмыслен, и всё что построено на его базе.
Сначала я бы обосновал банкротство Украины-91 (что косвенно подтвердили выборы), а потом дал крупные этапы, что позволили бы перейти от регресса к прогрессу. И обязательно подчеркнул критерий – максимальное развитие личности гражданина.
Т.е., имеем состояние: деградация личности, общества, государства, вызванная передачей всей власти олигархии дем. путем феод. населением. Критерий – макс. прибыль олигархии.
Хотим: гражданин-собственник, т.е. не на грани выживания и 3-х работах. Критерий – благосостояние, образование, т.е., качество гражданина.
Как перейти от 1 к 2?
Если попробовать прямой демократий, то пользуясь аналогией, будем хором выводить самолет из штопора. Бесперспективно.
Log Log _ 07.08.2019 13:26
IP: 35.235.226.---
Модератори, приберіть Воронезького ідіота.
Log Log _ 07.08.2019 13:16
IP: 35.235.227.---
Revo Dmitro – безмозглая амёба Унитаз Семижопов из Воронежской области
Путину и жаловался
Безграмотная скотина, научись писать на РУССКОМ языке.
Тебя уронили в детстве, и ты остался умственно отсталым.
На шестом десятке пишешь хуже третьеклассника.
Нормальный человек сгорел бы со стыда.
Пошёл вон, тупой дегенерат.
Rodion Velychenko _ 07.08.2019 11:28
IP: 35.235.226.---
ІНАваційна Конституція України – ІНАКУЇ))
Log Log _ 07.08.2019 08:15
IP: 35.235.226.---
Dmitro Revo – безмозглый дебил Унитаз Семижопов из Воронежской области.
Безграмотная скотина несёт бред на неведомом человечеству языке,
далёком от русского как его Верхняя Хава от Владивостока.
В крови потомка гитлеровских оккупантов бурлит пещерный шовинизм.
Недоумок, не стыдно на шестом десятке нести околесицу на уровне четырёхлетнего ребёнка,
наслушавшегося Соловьёва-Киселёва?
Сергей Папков _ 07.08.2019 01:40
IP: 35.235.227.---
Введення правових норм про цифрову ідентичність громадян взагалі не є предметом конституції, будь-якої. Бо це лише утилітарний інструмент ідентифікації особи (можна чип під шкіру вшити, а можна провести експрес-аналіз ДНК – треба лише, щоб існували для цього відповідні технології). Щодо цифрового голосу, який може бути відкликаний в будь-який момент, то це іпросто іноваційний механізм спрощення відкликання влади, яка не справилася зі своїми обов'язками, і тут насамперед все впирається у технологію реалізації. Що, наприклад, робити з хакерами, які неодмінно з'являться і втручатимуться в систему (а втрутится врешті-решт можна куди завгодно, виняток ставовлять лише замкнені на себе локальні мережі, фізично недоступні для стороннього втучання; але тоді вони за визначенням не будуть глобальними і не зможуть виконувати дану функцію)? Поки відповідних технологій ніде немає.
Сергей Папков _ 07.08.2019 01:25
IP: 35.235.227.---
Щодо кадрового резерву. А яка політична група буде його створювати? Чи взагалі не буде рвізних політичних груп? Тоді матимемо КПРС (як би вона не називалася). А може варто просто посилити відповідальність політичних груп, які прийшли до влади, перед суспільством і спростити механізм їх усунення від влади, якщо у суспільства таке бажання з'явиться (не чекаючи, наприклад, 5 років)? Тоді партії самі будуть зацікавлені в такому якісному кадровому резерві, щоб у виборців не виникло бажання всіх вигнати через півроку.
Сергей Папков _ 07.08.2019 01:18
IP: 35.235.227.---
Запропонована система управління видається надуманою і громіздкою. Наприклад, які завдання вирішуватимуть органи стратегічного рівня? Ну визначать вони якісь стратегічні цілі, яких за визначенням не може бути багато (бо вони глобально стратегічні), дадуть завдання їх втілювати в життя. І чим решту часу ці органи таким займатимуться, що суспвільство має утримувати їх. В нас зараз існує КСУ, здається із 16 суддями із зовсім не дитячими зарплатами, які протягом року ухвалюють півдесятка рішень (а більше просто поданнів немає). Це при тому, що будь-яка конституція зазвичай достатньо декларативний і рамковий документ, тож конституційність або не конституційність можна трактувати достатньо вільно. То може просто варто наділити ВСУ повноваженнями блокувати закони, які суперечать вже існуючим, щоб не було правової невизначеності?
Сергей Папков _ 07.08.2019 01:08
IP: 35.235.226.---
Навіщо ділити громадян на 2 сорти, якщо простіше саме громадянство зробити привілеєм, принаймні для тих, хто захоче приїхати в країну ззовні (адже за великим рахунком держави і створювалися для того, щоб егоїстично відділити "своїх" від "чужих")? При тому, що весь сучасний світоустрій все ще побудований на цій самій альтернативі "свої-чужі".
Сергей Папков _ 07.08.2019 01:03
IP: 35.235.226.---
Взагалі-то "Людина-Народ-Нація" і "Громадянин -Громада-Республіка" це дві половинки одного цілого, що не суперечать одне одному, бо виконують різні завдання: перше в зовнішньому сегменті (взаємодія зі світом), а друге – у внутрішньому. (самопобудова суспвльства).
Сергей Папков _ 07.08.2019 00:57
IP: 35.235.227.---
"Деякі функції судової влади можуть передаватися на договірних засадах відповідним судам країни або країн з високим рівнем довіри до судової системи" (Дацюк).
Взагалі-то судова система, до якої немає довіри і поваги – це оксюморон за визначенням. Суди і виникли лише тому, що громадяни мали до них довіру і погоджувалися виконувати їхню ухвалу, бо їнакше (і до того) ці самі громадяни в якості альтернативи просто вирішували суперечку безпосередньо (правда у програвшої сторони часто при цьому залишалися родичі, які намагалися "справу переглянути" і це могло триватидо безкінечності).
Александр Черных _ 07.08.2019 00:55
IP: 35.235.226.---
НЕ бесспорная,но весьма интересная концепция,но слишком оторваная от нашей действительности.Чтобы воплотить ее в жизнь в настоящее время,требуется осмысленное восприятие ее значительной частью общества.Что совсем не реально в настоящий исторический момент.А метод ультиматумов доступен лишь потенциальным победителям,некого коллективного разума над остальными.И это уже не общественный консенсус,а воля победителя.
Самая большая ошибка автора это то,что он воспринимает происходящее в Украине,как исключительно всплеск разума.Хотя это больше -эммоциональный всплеск,с элементами разума.А это немного разные вещи,различные,как по сути,так и по содержанию,а так же временному интервалу.
Но как "пища"для ума – весьма полезный материал.
За это автору спасибо!
Сергей Папков _ 07.08.2019 00:49
IP: 35.235.226.---
І навіщо в черговий раз винаходити велосипед та ще й пробуючи втілити в життя той брєд сивої кобили, який ніколи ніхто не пробував втілити? Хіба що для самовтіхи його авторів?
Перефразовучи відому тезу з відомого кінофільму, все вже вигадано до нас і десь реалізовано. Потрібно лише з розумом це компілювати до наших реалій.
Україна фронтирська держава? Ок! Існує швейцарський або ізраїльський досвід, за яким у випадку нападу на краіну протягом доби можна поставити у військовий стрій половину дорослого населення. Плюс у України є всі умови (вона достатньо велика, має необхідний промисловий розвиток і уранові родовища), щоб на додачу до 10-мільйонного війська на міліцейській основі мати ще й ядерну зброю. І хто наважиться зачепити таку країну? Моделей ефективного розподілу влад теж в світі достатньо. В Італії протягом кількох десятиліть післ ядругої світової вибори і зміна влади відбувалися ледь не що півроку (ось вам і компенсатор від помилки виборців під час голосування).
бун _ 06.08.2019 23:15
IP: 35.235.227.---
Щось мій друг і товариш Майк із Харкова нічого не коментує.
Oleh Lychak _ 06.08.2019 23:10
IP: 35.235.226.---
Контрольований хаос в голові у автора. Контрольований бєньою... Хаос, бардак і довгим рибку???
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter