Володимир В’ятрович Історик, голова Українського інституту національної пам’яті

Звернення до міжнародної громадськості на захист Юрія Дмитрієва (Росія)

27 грудня 2016, 18:02

Арешт Юрія Дмитрієва – це помста російської влади за розкриття виконавців репресій у 1930-х роках

13 грудня 2016 року Федеральна служба безпеки РФ заарештувала історика, голову карельського відділення Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного і благодійного товариства "Меморіал" Юрія Дмитрієва. Ми розцінюємо цей арешт як репресії щодо історика-професіонала, "покарання" за оприлюднення імен і прізвищ працівників НКВД – безпосередніх виконавців репресій і винуватців загибелі сотень тисяч невинних людей.

Незадовго до арешту пана Дмитрієва "Меморіал" зібрав і виклав у мережу Інтернет базу працівників органів державної безпеки Радянського Союзу в 1935-1939-му роках, тобто під час Великого терору. Організатори й виконавці масового терору ставили за мету позбавити підкорені Москвою народи власної політичної, культурної, господарської еліти й довести тих, хто залишився в живих, до стану безмовних рабів. Пан Дмитрієв та його колеги провели гігантську роботу зі встановлення імен, прізвищ, звань, місць служби та інших даних працівників радянської держбезпеки у 1930-х роках.

За повідомленнями правозахисників, незабаром після оприлюднення бази на адресу "Меморіалу" почали надходити недвозначні "рекомендації" згорнути проект, а також погрози. Така вкрай нервова реакція "власть імущих" та невідомих "активістів" промовисто свідчить про те, що самі виконавці репресій та їхні нащадки чудово розуміють, що були виконавцями злочину і заслуговують на покарання. А також що оприлюднення імен конкретних злочинців – це вже велика допомога тим, хто прагне розкрити таємниці епохи терору.

У ситуації, що склалася, ми висловлюємо свою підтримку Юрію Дмитрієву та тверду впевненість у тому, що справедливість рано чи пізно візьме гору, а злочинці комуністичного режиму будуть покарані.

За повідомленням радіо "Ехо Москви", причиною арешту пана Дмитрієва стало звинувачення у виготовленні та поширенні дитячої порнографії. Такий привід для арешту пана Дмитрієва змушує згадати практику Комітету державної безпеки СРСР, який мав звичку "шити" дисидентам кримінальні статті, зокрема, В'ячеславу Чорноволу інкримінували зґвалтування, а Зиновію Антонюку – "дармоїдство", попередньо не даючи йому жодної можливості влаштуватися хоч на якусь роботу. Ситуація навколо Юрія Дмитрієва є яскравим свідченням того, що в сучасній Росії справді повертаються до практики сталінських і брєжнєвських часів із тотальним беззаконням і тероризуванням власних громадян. Ситуація навколо пана Дмитрієва є яскравою демонстрацією того, що чекає як добросовісних дослідників історії ХХ століття, так і всіх прихильників вільної думки і слова там, куди може дотягнутися своїми руками Росія – спадкоємиця сталінського СРСР.

Для українців постать Юрія Дмитрієва має особливе значення, тому що саме він віднайшов поховання жертв розстрілів у Сандармосі. Нагадуємо, що в листопаді 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) співробітники НКВД, серед них капітан М. Матвєєв, розстріляли більше тисячі представників української культурної еліти, зокрема, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антона Крушельницького з двома синами, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших. Довгий час їхнє місце захоронення було невідоме, й тільки у 1998 році Юрій Дмитрієв розшукав братську могилу української модерної культури. З цього часу урочище Сандармох стало місцем щорічної прощі-паломництва українців.

Арешт Юрія Дмитрієва є політично вмотивованим, що неприпустимо в сучасному цивілізованому демократичному світі. Закликаємо міжнародну громадськість й особливо правозахисні організації виступити на підтримку Юрія Дмитрієва.

В'ятрович Володимир, голова Українського інституту національної пам'яті

Гопко Ганна, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах

Княжицький Микола, Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності

Сюмар Вікторія, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики

Когут Андрій, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України

Патриляк Іван, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павліченко Олександр, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини

Захаров Євген, директор Харківської правозахисної групи

Ісаюк Олеся, представниця Центру досліджень визвольного руху

Матвійчук Олександра, голова правління Центру громадянських свобод

Романюк Оксана, виконавча директорка Інституту масової інформації

Шамайда Тарас, співкоординатор Руху добровольців "Простір свободи"

Слабоспицький Олег, координатор Громадського сектору Євромайдану

Тополевська Лідія, директорка Центру правових і політичних досліджень "СІМ"

Забілий Руслан, директор Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького"

Стасюк Олеся, директорка Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"

Розкладай Ігор, головний експерт групи "Політика національної пам'яті" Реанімаційного пакету реформ

Супрун Марко, т.в.о. директора ГО "Захист Патріотів"

Ключковська Ірина, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою (Львів).

Арест Юрия Дмитриева – месть российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах

13 декабря 2016 Федеральная служба безопасности РФ арестовала историка, председателя карельского отделения Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Мы расцениваем этот шаг как репрессии в отношении историка-профессионала, посредством которых официальная власть "наказывает" его за обнародование имен и фамилий сотрудников НКВД – непосредственных исполнителей репрессий и виновников гибели сотен тысяч невинных людей.

Незадолго до ареста господина Дмитриева "Мемориал" собрал и выложил в Интернет базу сотрудников органов государственной безопасности Советского Союза в 1935-1939 годах, в период Большого террора. Целью организаторов и исполнителей массового террора было лишение подконтрольных Москве народов собственных политических, культурных и экономических элит и доведение оставшихся в живых до состояния безмолвных рабов. Господин Дмитриев и его коллеги провели гигантскую работу по установлению имен, фамилий, званий, мест службы и других данных сотрудников советской госбезопасности в 1930-х годах.

По сообщениям правозащитников, вскоре после публикации базы в сети в адрес "Мемориала" начали поступать угрозы и недвусмысленные "рекомендации" закрыть проект. Такая крайне нервная реакция "власть имущих" и неизвестных "активистов" красноречиво свидетельствует о том, что сами исполнители репрессий и их потомки прекрасно понимают, что это было преступление, которое заслуживает наказания. А также что обнародование имен конкретных преступников – это большая помощь тем, кто стремится раскрыть тайны эпохи Большого террора.

В сложившейся ситуации мы выражаем свою поддержку Юрию Дмитриеву и твердо уверены, что справедливость рано или поздно восторжествует, а преступники коммунистического режима будут наказаны.

По сообщению радио "Эхо Москвы", Юрий Дмитриев арестован по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Такой повод для ареста заставляет вспомнить практику советского Комитета государственной безопасности, который "шил" диссидентам криминальные статьи: например, Вячеславу Черноволу инкриминировали изнасилование, Зиновию Антонюку – "тунеядство", предварительно не давая ему возможности устроиться хоть на какую-то работу. Ситуация вокруг Юрия Дмитриева является ярким свидетельством того, что в современной России действительно возвращаются к практике сталинских и брежневских времен с полным беззаконием и терроризированием собственных граждан. Она также демонстрирует, что ждет как добросовестных исследователей истории ХХ века, так и всех сторонников свободной мысли и слова там, куда может дотянуться своими руками Россия – наследница сталинского СССР.

Для украинцев фигура Юрия Дмитриева имеет особое значение, так как именно он нашел место захоронения жертв расстрелов в Сандармохе. Напоминаем, что в ноябре 1937 года в урочище Сандармох (Карелия) сотрудники НКВД, среди них капитан М. Матвеев, расстреляли более тысячи представителей украинской культурной элиты, в том числе Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антона Крушельницкого с двумя сыновьями, Николая Зерова, Валериана Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и многих других. Долгое время место захоронения этих невинно убиенных жертв было неизвестно, и только в 1998 году Юрий Дмитриев разыскал братскую могилу представителей украинской культуры. С того времени урочище Сандармох стало местом ежегодного паломничества украинцев.

Арест Юрия Дмитриева является политически мотивированным, что недопустимо в современном цивилизованном демократическом мире. Призываем международную общественность, особенно правозащитные организации, выступить в поддержку Юрия Дмитриева.

Въятрович Володымыр, глава Украинского института национальной памяти

Гопко Ганна, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам иностранных дел

Княжицкий Мыкола, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности

Сюмар Виктория, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики

Когут Андрий, директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины

Патрыляк Иван, декан исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

Павличенко Олэксандр, глава правления Украинской Гельсинкской спилки по правам человека

Захаров Евгэн, директор Харьковской правозащитной группы

Исаюк Олэся, представительница Центра исследований освободительного движения

Матвийчук Олэксандра, глава правления Центра гражданских свобод

Романюк Оксана, исполнительный директор Института массовой информации

Шамайда Тарас, сокоординатор Движения добровольцев "Пространство свободы"

Слабоспицкий Олэг, координатор Гражданского сектора Евромайдана

Тополевская Лидия, директор Центра юридических и политических исследований "СИМ"

Забилый Руслан, директор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого"

Стасюк Олэся, директор Национального музея "Мемориал жертв Голодомора"

Розкладай Игор, главный эксперт группы "Политика национальной памяти" Реанимационного пакета реформ

Супрун Марко, в. и.о. директора ГО "Захист Патріотів"

Ключковска Ирына, директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой (Львов).

Коментарі — 14
Spirito _ 05.03.2017 21:54
IP: 93.74.43.---
- "Величезне прохання від нас усіх – ви можете підняти питання про ці довбані танки.
Вчора і сьогодні вони нас так розібрали,що такими темпами нам тут мало залишилось часу", -
оборонці Авдіївської промзони
Бойовики потужно ведуть обстріли по позиціях АТО з танків та іншої військової техніки.
Натомість українським солдатам заборонили стріляти у відповідь. -
Alexander_II _ 04.01.2017 20:39
IP: 89.252.9.---
:
Вы правы только в том, что я действительно из Украины.
Но ваши обобщения ко мне не относятся, т. к. я не был сторонником Второго Майдана, хотя никогда в жизни не поддерживал на выборах ни Януковича, ни его партию.
Alexander_II _ 30.12.2016 19:17
IP: 89.252.9.---
:
1) До тех пор, пока я не узнаю о таком своём родственнике, никакого страха у меня, конечно же, не будет.
2) Я не говорил, что собираюсь каяться, а сказал, что покаялся бы, если бы у меня была такая ситуация.
3) На счёт "моего" или "вашего":
Alexander_II:
Если все узнают, что мой родственник сдал соседа...
Ну вот, это мои слова, и я здесь употребил слово "мой", а не "ваш".
А вы тут уже мой менталитет определили.
Почему вы ко мне предвзяты?
Alexander_II _ 29.12.2016 22:21
IP: 89.252.9.---
Тогда проведите остаток жизни в страхе и ожидании, что правда всё равно откроется, и ваши соседи узнают не только о вашем родственнике, но и о том, что вы всё это давно знали, но делали вид что не ведали.

А вот зачем это нужно США я пока не придумал. Может, вы подскажете?
Alexander_II _ 29.12.2016 01:44
IP: 89.252.9.---
:
Alexander_II:
А с какого перепуга вы должны идти и просить прощения у тех, кого вы не убивали!?
Не у тех, кого не убивали, а у родственников убитого вашим родственником. Вроде бы паритет?
Честный человек так и поступит. А другой будет оправдываться.

- Вы просто здесь пиаритесь как этот Вятрович.
Это вряд ли. Нелогично пиариться под псевдонимом – не находите?

И дальше, а кто сказал, что эти "следопыты" проведут независимое и компетентное расследование...
Какие следопыты? В архивах КГБ СССР хранятся материалы о репрессиях. Там есть фамилии. Их можно прятать, а можно обнародовать. Российская власть по понятным причинам (не по тем, о которых вы пишете) предпочитает первое. Вы её в этом поддерживаете. Я же считаю, что гриф секретности нужно было давно снять. Тогда и вы, и ваши соседи узнали бы, что ваш родственник убил их родственника. Вы бы обсудили с ними это и принесли свои извинения. Что не так?
Alexander_II _ 28.12.2016 20:02
IP: 89.252.9.---
:
... А с чего вы взяли, что эти люди вас послушают и простят, а может не простят, а отомстят и они вас очистят.
А я и не говорил, что обязательно простят. Могут и не простить – это им решать.
Но вот вас это никак не должно волновать. Точнее, ваше решение просить прощения никак не может быть поставлено в зависимость от гарантированного результата. Иначе это уже не раскаяние, а лицедейство, и никакие цели не достигаются – самообман, да и только.

Посмотрите на эту ситуацию в другом ракурсе: у невинной жертвы, которую убил ваш родственник, даже выбора не было. А вы ведь не на расстрел идёте, а всего лишь попросить прощения за родственника, и вам тут гарантии подавай. Как-то это неправильно, вам не кажется?

PS: если бы я знал что-то такое о моём родственнике, я бы предпочёл всё открыть и не носить камень за душой, не думая о последствиях. И мне жаль тех, кто думает иначе – они проживут отравленную жизнь, а страх лишит их возможности избавиться от этого ига.
sagredo _ 28.12.2016 11:49
IP: 134.249.81.---
Олег Калиушко:
А правоохранительные органы Великобритании, задержавшие знаменитого диссидента Буковского по обвинению в педофилии, – тоже идут по стопам КГБ СССР, "шившего" диссидентам криминальные статьи?
Ви робите елементарну логічну помилку, яку часто чинять діти та жінки. На підставі одного факту ви заперечуєте тенденцію, сутність. Якщо взимку іноді бувають теплі дні, то це не значить, що зима – теплий місяць. Те, що Буковський був педофілом, не заперечує того факту, що КДБ "шив" дисидентам характерні статті. Заперечувати це – виставляти себе проросійським холуєм або ідіотом, що те саме...
Logic2009 _ 28.12.2016 07:53
IP: 91.196.177.---
Олег Калиушко:
Шляпа – это что, ваше любимое блюдо.
Я ещё сомневался, а теперь сомнений нет.
Очередная реинкарнация Вени, Григория, Георгия и прочих "Николашек".
Больной комплексом неполноценности патологический врун
Николаевский уролог несёт очередной бред,
отбеливая кровожадного пигмея Путлера.
Alexander_II _ 27.12.2016 23:28
IP: 89.252.9.---
:
Какой прок от того, что все узнают, что твой родственники сдал соседа!?
- Плиз
Ну, я ведь уже объяснил.
Хорошо, попробую по-другому.
Если все узнают, что мой родственник сдал соседа, мне будет за него стыдно. Это первое.
Я пойду к родственникам соседа, и попрошу у них прощения за моего родственника.
Это будет очень нелегко, мне придётся много чего переосмыслить и почувствовать этот груз на своих плечах.
А в результате я получу сильнейшую вакцину против предательства и не побегу стучать, когда окажусь (не дай Бог) в тех же условиях, в которых оказался мой родственник.
Это совершенно необходимая исповедь, как духовная операция для нации стукачей и сексотов. Иначе очищения не будет. Зловредный вирус перейдёт в латентную форму и затаится в душах. До поры до времени.

Теперь доступно объяснил? Или всё вроде бы понятно, да понимать не хочется?;)
lohik _ 27.12.2016 20:42
IP: 46.133.229.---
Дмітрієв випустив джина з бутилки, оприлюднивши архіви з прізвищами співробітникіа ЧК – НКВД – КГБ, які чинили репресіі в Кареліі...Там поізвища оміб, які підписуапли вироки іздійснювали розстріли...Жаль, що не оприлюднені списки агентів КГББ нашого недааного часу...Це був би, напевго, для народу шок...Це пояснюють гуманними інтернсми, щоб іх не розривали на куски...Гоаорять, що серед них є багато відомих осіб із сучасного політикуму...
Oleg Angel _ 27.12.2016 19:33
IP: 213.110.136.---
Дуже вірний лист... Треба знаходити порядних людей в Росії. Цензура київської влади не дала мені розмістити петицію до КМДА.
"Відновити побратимські відносини з містом Санкт-Петербург в економічній і культурній сфері"
35 років тому Україна видобувала майже 70 млрд. кубометрів газу, і ленінградці варили щі і обігрівалися з українських родовищ. Важко поділити Гоголя, і ленінградський архітектор ніколи не побудував н Андріївському схилі ангар гараж, або реклами центрі Києва на мові окупанта "ВО ГЛЯДЬ КАКОЙ МАГАЗИНЧИК". Влада була захоплена на крові Небесної сотні і сотні дітей на сході України, Влада нічого не створює, тільки руйнує і живе за рахунок заробітчан і війни з Росією, Чому Президенту можна торгувати з Росією, а нам ні?
Alexander_II _ 27.12.2016 19:24
IP: 89.252.9.---
:
Можно сказать, что его арестовали правильно.
Имена работников НКВД были в грифе "секектно" и лежали в архиве.
А почему они до сих пор под грифом? Посмотрите фильм "Покаяние" по Тенгизу Абдуладзе, который был очень популярен во времена перестройки. Бюрократически осудить преступления сталинизма и коммунизма одним росчерком пера – мало. В этом нужно раскаяться. Осмыслить и осудить лично. Только тогда вина отцов не будет лежать на детях.

А на счёт "их родственников, которые не имеют к этому ни какого отношения", то хочу у вас спросить: а как на счёт родственников жертв? А их детей и внуков, которые не родились? А дети палачей разве не должны хотя бы чувствовать груз ответственности перед жертвами своих отцов?

Легче всего отсидеться и тихо сдохнуть от старости после сытой жизни. Но, повторю: вина отцов будет лежать проклятием на их детях.
Andrey Kononenko _ 27.12.2016 19:08
IP: 188.163.73.---
Олег Калиушко:
А правоохранительные органы Великобритании, задержавшие знаменитого диссидента Буковского по обвинению в педофилии, – тоже идут по стопам КГБ СССР, "шившего" диссидентам криминальные статьи?
П.С. Если занятие диссидентской деятельностью способствует тому, что занимающиеся ею становятся то педофилами, то изготовителями детской порнографии – так может это неспроста? Так может в диссидентском движении что-то подправить нужно?
УП, забаньте ушлёпка.
Logic2009 _ 27.12.2016 18:41
IP: 91.196.177.---
Олег Калиушко:
А правоохранительные органы Великобритании?
Уролог, не лезьте в то в чём не разбираетесь.
В случае с Буковским 100% торчат уши любимого Вами ФСБ.
Ещё не вечер, шляпу съедите если Буковского оправдают?
Корупція1097 Уряд реформ307 Україна та Європа917 Aтака Путіна1112 Свобода слова545
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Сергій Лещенко

Розенблат і Манафорт. Розборки на Печерську

8
Ольга Богомолець

Уряд має вжити екстрених заходів з відновлення людського потенціалу України

Тетяна Попова

Репутація України

9
Ярослав Юрчишин

Антикорупційний суд: такий страшний, такий потрібний

36
Олексій Рябчин

Кадрові питання. Хто буде встановлювати нам тарифи?

4
Тетяна Попова

Чому приховується кількість нападів на журналістів?

9
Сергій Лямець

Как Ахметов получит из госбюджета 28 МИЛЛИАРДОВ! Продолжение утренней темы о погашении долгов ОРДЛО за электроэнергию

13
Мустафа Найем

Радикальная партия Рината Ахметова защищает коррупционеров, контрабандистов и мошенников

20
Юрій Мірошниченко

Обов'язок держави – належне забезпечення мінімальних умов тримання ув'язнених та адаптації їх після звільнення

6
Сергій Лямець

Порошенко спонсирует террористические государства ДНР и ЛНР

34
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте