22 грудня 2014, 11:26

This is Ukraine today – December 21: Negotiations between the President of Ukraine Petro Poroshenko and the President of Belarus Alexander Lukashenko

This is Ukraine today:

C'est l'Ukraine d'aujourd'hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l'Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

December 21 – In the last 24 hours no Ukrainian military have been killed, 4 were injured, – informs NSDC head office.

December 21 – In Odesa, the officers of counterintelligence unit of Security Service of Ukraine (SSU) have detained the saboteur, who as part of a subversive group, planned terrorist attacks on administrative buildings in Odesa region, – said the Advisor to the Head of SSU Markiyan Lubkivsky.

December 21 – In the foreseeable future, self-proclaimed "People's Republic of Donetsk" (PRD) will not be able to become part of Russia, – informs "Ostrov" with reference to "PRD press center." The statement was made by the "Minister for Foreign Affairs of People's Republic of Donetsk".

December 21 – Negotiations between the President of Ukraine Petro Poroshenko and the President of Belarus Alexander Lukashenko took place behind closed doors in Presidential Administration in Kyiv. During the meeting Petro Poroshenko had thanked the President of Belarus for his support of territorial integrity of Ukraine and non-recognition of the fake elections on November 2nd (in "People's Republic of Donetsk" and "People's Republic of Luhansk").

December 21 – Joint support provided to Ukraine by the USA, Canada and International Monetary Fund could amount to 2 billion Euros, – said the President of the European Council Donald Tusk.

December 21 – Russian Prime Minister Dmitry Medvedev has signed a decree on a government commission charged with providing humanitarian aid to conflict affected areas in southeastern Ukraine. Thus Russia has decided to openly support terrorist organizations "People's Republic of Donetsk" and "People's Republic of Luhansk".

December 21 – Ukraine's National Border Patrol Service states that 190 trucks of the next so-called "humanitarian convoy" from Russia crossed the border on Sunday morning. "Taking into account that the representatives of the International Red Cross did not participate in the transition of the materials, the Ukrainian gathered sub-division did only a visual check of the Russian goods crossing the border without fulfilling the controllingl functions placed on it," stated a press-service announcement. The visual control was done at the border-crossing points "Donetsk" and "Matveiev Kurhan" on Russian territory by two brought-together border-tax groups. Specifically, the Russian side formed a one-way passage from 7:05 to 8:40 on Sunday through the passage point "Donesk" of 92 transport vehicles, and from 7:35 to 8:50 through the passage point "Matveiev Kurhan" (both Russian), there passed 98 machines. President of Ukraine, Petro Poroshenko stated that Russia in its convoys is transporting to Donbas fuel for tanks and materials for building blockposts for terrorists, which is not permitted.

December 21 – In order to strenghten the defensive capacity of Ukraine, RNBO has ratified the decision to renew beginning in 2015 the enrollment for military service. This was announced by RNBO Secretary Oleksandr Turchynov after the meeting of the Radbez, informs Ukrainform: "From 2015 we are renewing military draft. Once more I emphasize from next year we are renewing military draft. Our citizens will be called to serve for one and a half years: with the exception of those who have higher education (B.A., M.A., Specialist). Such citizens will undergo military duty for one year," he informed. According to Turchynov there will also be a change in the age of the draftee. "We will not draft people aged 18, butfrom 20. Therefore, the draft will apply to people aged 20 to 27. Young men, 18-19 years old, will not be drafted next year," stated

RNBO Secretary.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 21 décembre – Au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de morts parmi les militaires ukrainiens; quatre soldats ont été blessés. – annonce par le Conseil national de sécurité et défense.

Le 21 décembre – "A Odessa, les agents du contre-espionnage du SBU ont arrêté un saboteur qui travaillait avec un groupe subversif pour préparer des attaques terroristes et saisir les administrations d'Etat dans la région d'Odessa." – le conseiller du directeur du SBU, Markiyan Loubkivsky.

Le 21 décembre – La "République populaire de Donetsk" autoproclamée ne pourra pas adhérer à la Russie. – information donnée sur le site Ostrov qui cite le "ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk".

Le 21 décembre – Le président de l'Ukraine, Petro Porochenko et le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko se sont réunis à huit clos à l'Administration présidentielle à Kyiv. Le president Porochenko a remercié le président du Bélarus pour "son soutien en ce qui concerne l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la non-reconnaissance des élections illégales du 2 novembre ("DNR" et "LNR").

Le 21 décembre – "L'aide apportée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Fonds monétaire international pourrait atteindre deux milliards euros." a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Le 21 décembre – Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev a signé un décret sur la création d'une commission gouvernementale pour fournir de l'aide humanitaire aux zones touchées dans le Sud-est de l'Ukraine. Cela veut dire que la Russie a décidé de soutenir ouvertement les organisations terroristes du "DNR" et du "LNR".

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

21 grudnia – W ciągu ostatniej doby nikt z ukraińskich wojskowych nie zginął, czterech żołnierzy ranionych – sztab operacyjny RNBO.

21 grudnia – W Odessie współpracownicy kontrwywiadu SBU zatrzymali sabotażystę, który jako członek grupy dywersyjnej planował atak terrorystyczny w postaci zajęcia budynków administracyjnych i przejęcia władzy na terytorium obwodu Odeskiego – doradca szefa SBU Markijan Łubkiwskij.

21 grudnia – Samozwańcza "Doniecka Republika Ludowa" w najbliższej przyszłości nie zmoże przyłączyć się do Rosji – informuje strona internetowa "Ostrow" z powołaniem na t. zw. "centrum prasowy DRL". To oświadczenie zostało złożone przez "ministra spraw zagranicznych Donieckiej Republiki Ludowej".

21 grudnia – W Administracji Prezydenta Ukrainy w Kijowie odbyły się zamknięte negocjacje między prezydentem Ukrainy Petrom Poroszenkiem i prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenkiem. Podczas spotkania Petro Poroszenko podziękował Białorusi "za poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i nie uznanie fałszywych wyborów 2 listopada" (w "DRL" i "ŁNR").

21 grudnia – Pomoc dla Ukrainy wspólnie okazywana przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, może sięgnąć 2 mld. euro – przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

21 grudnia – Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał dekret w sprawie utworzenia komisji rządowej w celu zapewnienia pomocy humanitarnej na terenach dotkniętych w południowo-wschodniej Ukrainie. W taki sposób Rosja zdecydowała się otwarto wesprzeć organizacji terrorystyczne DRL i ŁRL.

Adam Michnik

Pułapka Putina

W Moskwie, z pozoru spokojnej i zamożnej, wyczuwa się podskórne wrzenie. Świadomość kryzysu politycznego, ekonomicznego i moralnego jest powszechna. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, ku czemu to wszystko zmierza.

Rosja przypomina samolot: rządzi jeden pilot, a reszta rzyga – powiada moskiewski socjolog. Większość moich rozmówców była podobnego zdania. Wybitny rosyjski historyk powiedział mi: "Putin dośpiewał już swoją pieśń do końca". Inni jednak nie widzą dziś sił, które mogłyby go usunąć. Co więcej, jeśli na miejsce Putina miałby przyjść lider lobby militarnego minister Szojgu, byłaby to zmiana na gorsze, zwrot ku totalitaryzmowi.

Rosja nie jest dziś państwem totalitarnym, to raczej absolutyzm w stanie gnicia. Stąd tyle chaotycznych pomysłów. Przykład: Kudrin na szefa rządu, aby uczynić premiera Miedwiediewa głównym odpowiedzialnym za kryzys gospodarczy. Kudrin, były minister finansów, ma dobrą opinię w świecie biznesu, także zachodniego. Czy to wystarczy, by przełamać kryzys i samoizolację, w którą Putin wpędził kraj?

Putin wpadł w pułapkę, którą sam zastawił. Dziś za pozorne sukcesy międzynarodowe (Abchazja, Krym) Rosja płaci wysoką cenę, a pieniędzy nie ma i szybko mieć nie będzie.

Stąd opinie, że potrzebny jest nowy NEP, jak twierdzi wicepremier Trutniew. Inni proponują inną fikcję – koalicję parlamentarną. Powiadają: dopóki władza jest skupiona w ręku jednego człowieka, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za kryzys. Tak brzmi przestroga rosyjskiego polityka pod adresem Putina.

Putin niedawno zdecydował o budowie pomnika ofiar stalinowskich represji. Projekt blokowano 25 lat. Czy to sygnał zmiany? Nikt nie wie.

Awantura na Ukrainie może być równie zabójcza dla reżimu Putina jak I wojna światowa dla cara Mikołaja I, a dla reżimu sowieckiego interwencja w Afganistanie. Putin chyba nie wycofa wojsk z Ługańska i Doniecka. Ale zamrożenie konfliktu będzie kosztowne materialnie i politycznie.

Putin mówi, że kryzys w Rosji będzie trwał najwyżej dwa lata. Nie pierwsze to i nie ostatnie kłamstwo. Wmawia ludziom, że wszystkiemu winni Amerykanie, i sam zdaje się wierzyć w ten nonsens. Są Rosjanie, którzy przyjmują te słowa w dobrej wierze – w obronie przed Zachodem trzeba się skupić wokół przywódcy. Ale ci sami ludzie zapytają w końcu, co jest wart przywódca, który skłócił kraj z całym światem. I wtedy, mówiąc o Ukrainie, powtórzą słowa Andrieja Sacharowa o wojnie w Afganistanie – "haniebna wojna". Bezmyślna i okrutna. Nieszczęście Rosji.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,17162441,Pulapka_Putina.html#ixzz3MZJpt4zx

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

21 dicembre – Nel corso dell'ultima giornata, non ci sono stati morti nelle fila dell'esercito ucraino, ma quattro militari sono stati feriti, – comunica il Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale.

21 dicembre – A Odesa, i funzionari del controspionaggio del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina hanno arrestato un uomo, che all'interno di un gruppo sovversivo stava pianificando degli atti terroristici di presa degli edifici amministrativi, degli organi del governo sul territorio della regione di Odesa, – comunica il consigliere del capo del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina Markian Lubkivskyi.

21 dicembre – L'autoproclamata "Repubblica Popolare di Donets'k" non potrà unirsi alla Russia, – comunica il sito "Ostrov" con riferimento al "centro stampa della Repubblica Popolare di Donets'k". Questa dichiarazione è stata fatta dal "ministro degli Esteri della Repubblica".

21 dicembre – Nell'amministrazione presidenziale a Kyiv, è avvenuto un incontro a porte chiuse tra il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko e il presidente della Bielorussia Alexandr Lukashenko. Durante l'incontro, Poroshenko ha ringraziato il presidente della Bielorussia "per il sostegno dell'integrità territoriale dell'Ucraina e per il non riconoscimento delle finte elezioni del 2 novembre nelle Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k".

21 dicembre – L'aiuto fornito da Stati Uniti, Canada e Fondo Monetario Internazionale all'Ucraina è di 2 miliardi di euro, – ha detto il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.

21 dicembre – Il Primo Ministro della Russia Dmitrij Medvedev ha firmato un decreto per la formazione di una commissione governativa per fornire aiuti umanitari ai territori del sud-est ucraino. La Russia ha deciso di fornire un supporto ufficiale alle organizzazioni terroristiche delle "Repubbliche Popolari di Donets'k e di Luhans'k".

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen:

21. Dezember – Heute ist in der Zone der antiterroristischen Operation kein ukrainischer Soldat ums Leben gekommen, vier Soldaten wurden jedoch verletzt, so der Stab des Nationalen Sicherheitsrates.

21. Dezember – In Odessa haben die Mitarbeiter der Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes einen Diversanten festgehalten, der im Auftrag einer Diversantengruppe terroristische Akte, wie die gewaltsame Stürmung von Verwaltungsgebäuden plante, so der Berater des Vorsitzenden des Sicherheitsdienstes Markijan Lubkiwskyj.

21. Dezember – Die selbsternannte Donezker Volksrepublik hat in der näheren Zukunft keine Möglichkeit, sich Russland anzuschließen, so die Web-Seite "Ostrow" mit Berufung auf das "Pressezentrum der Donezker Volksrepublik". Eine solche Erklärung hat auch der "Außenminister der Donezker Volksrepublik" abgegeben.

21. Dezember – Im Präsidialamt der Ukraine haben Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zwischen dem Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko und dem Präsidenten von Weißrussland Oleksandr Lukaschenko stattgefunden. Im Laufe der Verhandlungen hat der ukrainische Präsident seinem weißrussischen Kollegen seinen Dank für die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine und für die Nicht-Anerkennung der Wahlen am 2. November in den Donezker und Luhansker Volksrepubliken ausgesprochen.

21. Dezember – Die finanzielle Hilfe für die Ukraine, die die USA, Kanada und der Internationale Währungsfonds gewähren, kann bis zu 2 Milliarden Euro betragen, so der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk.

21. Dezember – Der Ministerpräsident Russlands Dmytrij Medwedew hat eine Anordnung über die Schaffung einer Regierungskommission zur humanitären Hilfe der vom Krieg betroffenen Territorien im Südosten der Ukraine erlassen. Das bedeutet, dass sich Russland entschieden hat, die terroristische Organisationen der Luhansker und Donezker Volksrepubliken offen zu unterstützen.

Axel Hansen

Im Kriegszustand

Abgesoffene Bergwerke, galoppierende Inflation und eine tiefe Rezession: Die ukrainische Wirtschaft schwankt. Wie lange geht das noch gut?

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

21. decembar. – U proteklih 24 sata poginulih među ukrajinskim vojnicima nije bilo, četvorica su zadobila rane – operativni štab SNBO.

21. decembar. – U Odesi službenici SBU pritvorili su diverzanta koji je, u sastavu diverzantske grupe, planirao izvršenje nasilnog zauzimanja administrativnih zgrada rgana vlasti i uprave na području Odeske oblasti, − savetnik predsednika SBU Markijan Lubkivski.

21. decembar. – Samoproglašena "Donjecka narodna republika" u doglednoj perspektivi neće moći da se pripoji Rusiji, − javlja sajt "Ostrov", pozivajući se na "pres-centar DNR". Sa takvom izjavom nastupio je "ministar inostranih poslova Donjecke Narodne Republike".

21. decembar. – U Administraciji predsednika Ukrajine u Kijevu iza zatvorenih vrata održali su se pregovori predsednika Ukrajine Petra Porošenka i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka. U toku susreta Porošenko je zahvalio predsedniku Belorusije "na podršci teritorijalne celovitosti Ukrajine i za nepriznavanje fejkovih izbora 2. novembra (u "DNR" i "LNR").

21. decembar. – Pomoć Ukrajini koju ostvaruju zajedno SAD, Kanada i Međunarodni valutni fond, može da iznosi 2 milijarde evra – predsednik Saveta Evrope Donald Tusk.

21. decembar. – Premijer-ministar Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je naredbu o stvaranju komisije za pružanje humanitarne pomoći nastradalim teritorijama južnog istoka Ukrajine. To jest Rusija je odlučila da otvoreno podrži terorističke organizacije DNR i LNR.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

21 декабря – За последние сутки погибших среди украинских военных нет, четверо бойцов получили ранения – оперативный штаб СНБО.

21 декабря – В Одессе сотрудники контрразведки СБУ задержали диверсанта, который в составе диверсионной группы планировал совершение террористических актов – осуществления силового захвата админзданий органов власти и управления на территории Одесской области – советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

21 декабря – Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" в обозримой перспективе не сможет присоединиться к России – сообщает сайт "Остров" со ссылкой на "пресс-центр ДНР". С таким заявлением выступил "министр иностранных дел Донецкой Народной Республики".

21 декабря – В Администрации президента Украины в Киеве в закрытом режиме прошли переговоры президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко. В ходе встречи Порошенко поблагодарил президента Беларуси "за поддержку территориальной целостности Украины и за непризнание фейковых выборов 2 ноября" (в "ДНР" и "ЛНР").

21 декабря – Помощь Украине которая совместно реализуется США, Канадой и Международным валютным фондом, может составить 2 миллиарда евро – президент Европейского совета Дональд Туск.

21 декабря – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-востока Украины. Россия решила открыто поддержать террористические организации ДНР и ЛНР.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

21 грудня – За останню добу загиблих серед українських військових немає, четверо бійців дістали поранень – оперативний штаб РНБО.

21 грудня – В Одесі співробітники контрозвідки СБУ затримали диверсанта, який у складі диверсійної групи планував вчинення терористичних актів здійснення силового захоплення адмінбудівель органів влади та управління на території Одещини – радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

21 грудня – Самопроголошена "Донецька народна республіка" в осяжній перспективі не зможе приєднатися до Росії – повідомляє сайт "Остров" з посиланням на "прес-центр ДНР". З такою заявою виступив "міністр закордонних справ Донецької Народної Республіки".

21 грудня – В Адміністрації президента України в Києві в закритому режимі пройшли переговори президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка. У ході зустрічі Порошенко подякував президенту Білорусі "за підтримку територіальної цілісності України і за невизнання фейкових виборів 2 листопада" (у "ДНР" та "ЛНР").

21 грудня – Допомога Україні яку здійснюють спільно США, Канада та Міжнародний валютний фонд, може скласти 2 мільярди євро – президент Європейської ради Дональд Туск.

21 грудня – Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення урядової комісії для надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям південного сходу України. Тобто Росія вирішила відкрито підтримати терористичні організації ДНР та ЛНР.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Про мобілізацію та альтернативну службу

Здається, тепер уже всім стало зрозумілим, що російська агресія щодо України – це надовго, якщо не назавжди. Тобто нас чекає всім відома доля Ізраїлю...

"Morituri te salutant!"

Суспільні, політичні, інтелектуальні, мистецькі процеси останнім часом неймовірно прискорилися. Відносно відсторонене споглядання цих процесів (наскільки це можливо) знову і знову повертає мене до начебто знаної досвідченій інтелектуальній спільноті теми народження/розвитку/розквіту/занепаду/смерті величезних історичних культурно-цивілізаційних формацій...

Промова на Межу року

Щороку у Палаці Потоцьких у Львові відбувається особлива церемонія вручення Орденів "За інтелектуальну відвагу" – саме за інтелектуальну... Ця Церемонія відбувається вже чверть століття – тобто вже є давньою традицією про яку можна дізнатися тут...

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...