Єгор Фірсов Народный депутат VII-VIII созывов; Член Координаційної Ради ПП "Громадянська позиція"

Тест на екосвідомість кандидата Гриценка

27 березня 2019, 08:08

Нещодавно коаліція 20 неурядових громадських організацій виступила з ініціативою "Екологічного порядку денного для кандидатів у Президенти". Вона звернулась до кандидатів з проханням розкрити їхні шляхи вирішення 10 головних екологічних питань в Україні.

Вважаю – дуже класна, вчасна ініціатива. Вона змушує політиків говорити конкретно, без порожнього популізму. До того ж – у стандартній програмі кандидатів у президенти неможливо детально розкрити вирішення всіх екологічних проблем через їхню об'ємність.

І хоча президент напряму не відповідає за екологію, але все ж володіє повноваженнями, що її стосуються, тож зобов'язаний мати фахову команду, компетентну у екологічних питаннях.

В команді кандидата у президенти Анатолія Гриценко за екологічний напрям відповідаю я. Тож спробую сформулювати бачення нашої команди вирішення екологічних проблем. Далі – максимально стисло, у форматі "питання-відповідь".

Зриви строків імплементації європейськогоекологічного законодавства.

Як ви плануєте прискорити темпи апроксимації українського законодавства до європейських стандартів та виконання заходів з реалізації Угоди про асоціацію України та ЄС?

Ця проблема дуже давня і глибинна. Взагалі, враховуючи, що екологічна політика в Європейському Союзі є за своєю сутністю горизонтальною та всеохоплюючою в усіх галузях, то до вирішення означеної проблеми варто підійти комплексно:

1.Збільшити штат структур, які відповідають за імплементацію положень Угоди про Асоціацію у всіх центральних органах виконавчої влади та державних установах.

2.Підвищити професійний рівень державних службовців, які працюють у структурних підрозділах, що відповідають за імплементацію положень Угоди про Асоціацію.

3.Держава сприятиме відкриттю у Брюсселі представництв українських громадських екологічних організацій. Це сприятиме налагодженню ефективних мереж ділових контактів екологів з їхніми європейськими колегами. Також вони матимуть безпосередній доступ до інформації про європейське екологічне законодавство та новації у цій сфері. Відтак, набагато швидше поширюватимуть інформацію про це в Україні, напрацьовуватимуть пропозиції щодо внесення змін та доопрацювання державної політики та законодавства, практичної реалізації екологічних ініціатив у нашій країні.

4.Буде забезпечено потужну державну інформаційну політику щодо цієї проблеми. Тоді кожен громадянин усвідомить: як європейські стандарти впливатимуть на його життя і здоров'я.

Таким чином поступово буде сформовано соціальний запит на якісні зміни, що продовжаться за будь-якого президента.

Перетворення природних ресурсів на головне джерело збагачення.

Яким чином ви бачите захист природних багатств (ліси, надра, земля, вода та інші) України від монополізації?

1.Парламент має прийняти новий кодекс надрокористування, поєднавши більшість нормативно-правових актів в один кодифікований документ.

2.Потрібна невідкладна реформа і оновлення Державної служби геології та надр України.

3.Необхідно запровадити прозорий on-line механізм надання ліцензій (дозволів) на надрокористування за відкритими аукціонами.

4.Потрібно офіційно дозволити купівлю та продаж спеціальних ліцензій на видобуток надр, що унеможливить корупційну складову, коли спеціальні ліцензії видаються "своїм" фірмам.

5.Має бути проведено аудит вже виданих ліцензій на предмет дотримання процедур видачі та наявності можливих ознак корупції.

6.Потрібно розсекретити та оцифрувати більшість карт (за винятком тих, що становлять національний інтерес: уран і т.п), щоб всі надрокористувачі мали рівний он-лайн доступ до інформації.

7.Потрібне однозначне втілення принципу "безповоротності понесення покарання".

Нинішнє законодавство уже забороняє обмежувати доступ громадян до води, лісів парків та зон відпочинку. Однак ці норми не виконуються, а відповідальні за ці порушення посадові особи не несуть покарання.

Контроль та лобіювання інтересів представників великого бізнесу у екологічній сфері.

Запитання: Як ви допоможете забезпечити незалежність екологічної політики від політичних та економічних інтересів великих фінансово-промислових груп?

Перш за все необхідно відстоювати державницькі інтереси відображені, наприклад, у Стратегії Сталого розвитку до 2030 року, Енергетичній стратегії України до 2035 року, Національній транспортній стратегії до 2030 року, Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, у Планові заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, Національній стратегії управління відходами до 2030 року, Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року (вона є своєрідним економічним інструментом до заохочення підприємств до оновлення потужностей, переходу виробництва на оновлені еко-стандарти).

Саме державницький підхід у дотриманні зобов'язань взятих Україною, зокрема в частині положень Паризької Угоди, допоможе усім зацікавленим сторонам забезпечити виконання Угоди. Вона ж, в контексті сталого розвитку та викорінення бідності, передбачає підхід "знизу-вгору" до формування ролі кожної країни у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та досягнення її мети – зменшення впливу парникових газів на атмосферу Землі.

Неефективна дозвільна система.

Якою ви бачите реформу системи дозволів на забруднення (повітря, водних ресурсів, ґрунтів, поводження із відходами)?

1.Необхідне впровадження та забезпечення дієвої системи екологічного моніторингу і контролю з подальшим отриманням актуальних та доступних для розуміння екологічних даних. Відповідно, маючи актуальну інформацію про екологічну ситуацію в регіоні можна буде ухвалювати вивірені управлінські рішення щодо надання ліцензій на певний об'єм викидів у повітря. А також – прогнозувати ймовірне антропогенне навантаження на регіон та пропонувати відповідний проект із поводження відходами, що своєю чергою повинен утворювати єдину всеукраїнську систему та містити різноманітні інноваційні технічні рішення з цього питання.

2.Розширення застосування принципу попередження забруднення. Державницька політика у галузі екологічного законодавства має базуватися саме на ньому. Оскільки у середньостроковій та далекій перспективі набагато ефективнішим є оновлення обладнання та технологій підприємств, аніж збільшення квот на викиди, штрафів та подолання наслідків забруднення довкілля: отруєння середовища та величезна шкода здоров'ю і життю людей.

3.Ми категорично наполягаємо на розвиткові та виконанні законодавчої бази щодо дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин; засад моніторингу, звітності та верифікації видів парникових газів; регулювання використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, та ін.

Перетворення країни на полігон відходів.

Як саме ви бачите стратегію зменшення полігонів побутових та промислових відходів? Чи маєте ви позицію щодо проблеми переробки українських відходів в державі та за її межами, і, якщо так, то яку саме?

Перш за все, треба визначити повноваження єдиного органу виконавчої влади, який відповідає за вирішення проблеми з відходами.

Бачення вирішення проблеми має формуватися з врахуванням застосуванням рамкового закону "Про управління відходами" та подальшого розвитку його положень у галузевих напрямках, конкретних нормативно урегульованих питаннях.

Саме конкретика дій у вирішенні даного питання є must have.

Очевидно, що будівництва кількох сміттєперероблюючих заводів в Україні уже не достатньо.

Кричущим є той факт, коли у деяких областях взагалі відсутні ліцензовані підприємства зі збирання, зберігання та утилізації небезпечних відходів.

Відсутня також ґрунтовна державницька політика з цього питання.

Пропозиція нашої команди включає у себе практичні кроки: створення розгалуженої системи переробних заводів орієнтованих на різні види відходів; та, застосування інноваційних технологій у сортуванні, переробці, утилізації.

Такими прикладом успіху може бути Польща, Німеччина, Швеція.

Проблема неконтрольованого промислового забруднення.

Яким чином ви бачите баланс між економічною та екологічною складовими виробництва на застарілих потужностях більшості промислових підприємств України?

Виконання положень Паризької Угоди, Стратегії низьковуглецевого розвитку є правовою основою для розробки та втілення дієвих економіко-соціальних механізмів процесу оновлення потужностей виробництва.

Варто відзначити, що якісний підхід до означеного завдання не відбудеться без методологічних підходів та модельного інструментарію для сценарної оцінки динаміки викидів парникових газів в Україні. Відповідні підходи та інструментарій можуть застосовуватись повсюдно, в будь-які галузевій політиці, що підвищить рівень формування та реалізації політики.

Наприклад, за сприяння іноземних партнерів в екологічній політиці планується розробити методологічні підходи та модельний інструментарій при підготовці другого Національного визначеного внеску України до Паризької Угоди. Таке моделювання є сьогодні необхідним у формуванні та реалізації державної еко-політики, адже нові цілі Кліматичної Угоди матимуть вплив не лише на економіку в цілому, а й на кожного економічного агента в Україні.

Звичайно, для гармонізації економічної та екологічної складових виробництва потрібні реальні та зрозумілі дані, на підставі яких буде здійснюватися моделювання та ухвалення відповідних управлінських рішень.

Отримані результати моделювання дадуть чітку інформацію фінансових витрат, економічних механізмів для постійного процесу оновлення потужностей із використання найкращих серед доступних нині технологій.

Перетворення екологічної інспекції виключно на інструмент тиску на бізнес.

Яким чином ви бачите перезавантаження природоохоронного органу, забезпечивши відсутність корупційної складової у ході реалізації контрольних повноважень?

У парламенті вже зареєстровано Законопроект N9336 "Про державну природоохоронну службу". Однак, на нашу думку, не усі запропоновані ним пропозиції є правильними. За нашою інформацію, навіть представництво ЄС занесло цей законопроект у список таких, що містять корупційні ризики.

На наш погляд, щоб сформувати ефективний природоохоронний орган, ми маємо забезпечити якісне його перезавантаження на прикладі Національної поліції. Тобто, на основі конкурсів призначити на посади нових, молодих і мотивованих фахівців. Їхній ентузіазм має підкріплюватись достойною заробітною платнею.

Одночасно потрібно прискорити реагування та посилити покарання порушення екологічного законодавства. У протилежному випадку орган знову будуть використовувати для здирництва та поборів, а не для захисту довкілля.

Використання екологічного податку на забезпечення потреб загального державного бюджету.

Як ви бачите убезпечення від непрофільних (не природоохоронних) посягань на фіскальні надходження, які сплачуються за забруднення довкілля? Чи підтримуєте ви гармонізацію рівнів екологічних податків із європейськими та світовими?

В рамках імплементації Угоди про Асоціацію логічним є гармонізація рівнів екологічних податків із європейськими, однак у будь-якому разі варто брати до уваги особливості економічної системи України.

В рамках вирішення даного питання важливим є і той аспект, що нерівномірність розміщення промислових об'єктів призводить до значних диспропорцій в розмірах екологічних фондів у різних регіонах України.

Зокрема ми пропонуємо затвердити деталізований перелік заходів, які можна фінансувати коштом екологічних фондів.

Підвищена загроза біологічному різноманіттю.

Як ви бачите вирішення проблеми зменшення природно-заповідного фонду України та збільшення зникаючих видів флори та фауни?

1.Боротьба з браконьєрством (що, зокрема, взаємопов'язано із принципом "невідворотності покарання", ефективністю роботи державної природоохоронної служби, реформою Держлісагенства у частині розмежування відповідальності та ін.)

2.Розширення територій об'єктів природно-заповідного фонду та забезпечення правової та економічної основи для їх подальшого об'єднання з європейською еко-мережею.

3.Враховуючи, що окремі види тварин можуть мігрувати через кліматичні зміни та кордони, то в глобальному розумінні державна екологічна політика має бути спрямована і на досягнення цілей сталого розвитку, реалізацію Кліматичної Угоди.

4.У буквальному розумінні прямо зараз можна підписати документи про створення та розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Повністю готові до підписання вони вже не один рік чекають на візування Президента.

Буду вдячний усім неурядовим організаціям, науковцям у галузі екології, громадським активістам за доповнення, зауваження, пропозиції та конструктивну критику. Нам важлива Ваша думка, бо лише об'єднання інтелектуальних зусиль реально посилить політику у галузі охорони природи.

powered by lun.ua
Коментарі — 17
Ігор Баган _ 27.03.2019 16:40
IP: 35.235.226.---
Ігор Баган:
А щоб не казали про неконструктивну критику, то от вам пропозиція. В США наразі діє закон, який зобов"язує будь-яку компанію, яка займається розробкою надр, сплатити заставу, яка забезпечить очистку в разі якщо компанія збанкрутує. І це не копійчані застави. Прийміть відповідний закон в Україні.
Ігор Баган _ 27.03.2019 16:26
IP: 35.235.226.---
Окрім закликів до збільшення на порядок кількості нероб на шиї у платників податків, і свідомого і звичного бла-бла-бла на загальні теми, в цьому опусі відповідального за екологічний напрям немає нічого.
Artem Zubov _ 27.03.2019 14:39
IP: 35.235.226.---
Не очень коротко получилось)) За позицию спасибо. Большинству кандидатов все равно на такие теми, потому что они думают только о том как переизбраться, а не о том что дальше делать на посту президента.
Владимир Королёв _ 27.03.2019 14:05
IP: 35.235.227.---
Нина Троян:
Зверніться до першоджерела!
solomensky _ 27.03.2019 13:56
IP: 35.235.226.---
Нина Троян:
Ви вважаєте, що краще було б, щоб він був разом із тою, котрій "нахамив" Гриценко? А не замислювалися, що тому і не з нею, бо є порядною людиною?
Таня Казимірчик _ 27.03.2019 13:47
IP: 35.235.226.---
Володимир Войтко:
чого конкретно він не робив коли був на посаді?
Нина Троян _ 27.03.2019 13:27
IP: 35.235.226.---
Єгор Фірсов порядна молода людина І дуже жаль що зараз разом з хамиськом Гриценком!!!!
Andrew Greskiv _ 27.03.2019 12:20
IP: 35.235.227.---
Я проти легалізації зброї! Тільки цього не вистарчало під час війни і контробанди з окупованих районів...Має відбутися тривале публічне обговорення та загальнонаціональний референдум, а Гриценко вже готовий створювати робочу групу по легалізації зброї, він сам це вирішив?... Це треш! А обіцянка пенсіонерам пенсію в 200 євро????? Що це за курва популізм!!!!!
Валерій Петренко _ 27.03.2019 10:31
IP: 35.235.227.---
Прошу заборонити полювання на диких нехижих тварин. Як бути з хижими тваринами – не знаю – може їх треба ізолювати від нехижих. Забороніть виготовлення одягу і взуття з тварин, а також звіроферми, які для цього призначені.
Сергей Левин _ 27.03.2019 10:21
IP: 35.235.227.---
+1 за Степаныча.
Orest Pecharskyy _ 27.03.2019 10:12
IP: 35.235.227.---
1.Збільшити штат структур, які відповідають за імплементацію положень Угоди про Асоціацію у всіх центральних органах виконавчої влади та державних установах.????!!!! Це є "зменшення безробіття" і збільшення кількості робочих місць!!!??? в кабінетних структурах центральних органів виконавчої влади і державних установах!!! І яка віповідальність...!!! ЗА ІМПЛЕМЕНТАЦІЮ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ... Все таки відчувається РОЗМАХ-ВОЛЬТАЖ в цих чиновницьких космічних просторах...Але ж повинен шановний відповідальний за Асоціацію знати, що згідно законів фізики збільшення кількості відповідальних зменшує відповідальність кожного відповідального... Історія України "ІЗОБІЛУЄТ" відповідальними... і це ж очевидно... Стаття дуже, ну дуже навіть чиновницько відповідальна...
Майдан _ 27.03.2019 10:01
IP: 35.235.227.---
Я думаю, що Анатолій Гриценко – це серйозний політик, розумна людина. І може бути по-різному: ми можемо бути або разом, або бути опонентами.
Але і у першому, і другому випадку це буде цивілізована співпраця або цивілізована конкуренція, – заявила Тимошенко.
---
Весна прийшла – сезонний авітаміноз? Чи гормони закипіли? Чому вона заметушилася?, – заявив Анатолій Гриценко.
Breda _ 27.03.2019 09:57
IP: 35.235.226.---
Егор, ты пристроился гранты сосать по экотеме?

Начни с малого. Продвинь запрет на полипропилен пакеты в супер и гипер маркетах (которые они еще умудряются продавать) и ввод в виде тары бумажные пакеты из втор сырья. Вся Украина тебе скажет спасибо.
Анатолій Дмитрук _ 27.03.2019 09:00
IP: 35.235.227.---
"Союз матерів"... Це не ті часом, що закликали не йти обороняти Україну?... За спинами яких ховалися "зелені чоловічки" Путіна?... Які блокували наші танки – а потім їх розстрілювали сепаратисти?...
Volodymyr Khomenko _ 27.03.2019 08:53
IP: 35.235.226.---
Громадська організація "Союз матерів "ЗАХИСТ" досліджує екологічні проблеми на окупованій території. Пропонуємо співпрацю в інтересах України.
Володимир Войтко _ 27.03.2019 08:48
IP: 35.235.227.---
Всі вони стають "свідомими" після того, як вже не працюють міністрами, керівниками уряду, тощо. А чого вони раніше це не робили. Он бувший міністр ЖКХ Олексій Кучеренко так розказує, як правильно працювати, аж слюною бризгає. А чого він цього не робив, коли був на посаді?
Джун Гавел _ 27.03.2019 08:40
IP: 35.235.228.---
а почему Гриценко не требует немедленной высылки посла США?
Зеленський63 Aтака Путіна1280 Корупція1418 Україна та Європа1122 Свобода слова578
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter