Юрій Костенко Народний депутат України, голова Української народної партії

Червоний прапор скасовано

17 червня 2011, 11:31

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ


у справі за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання

копій Прапора Перемоги"

м. К и ї в Справа N1-23/2011

16 червня 2011 року

N6-рп/2011
Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича – головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Винокурова Сергія Маркіяновича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Стрижака Андрія Андрійовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни – доповідача,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1

Закону України "Про внесення змін до Закону України

"Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" від 21 квітня 2011 року N3298-VІ (Голос України, 2011 р., 24 травня) у взаємозв'язку з положеннями

статей 1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 34, 37, 41, 65 Конституції України.

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 42, 43

Закону України "Про Конституційний Суд України" стало конституційне звернення громадянина Костенка Юрія Івановича.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94

Закону України "Про Конституційний Суд України" є наявність неоднозначного застосування органами публічної влади окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" від 21 квітня 2011 року N3298-VІ.

Заслухавши суддю-доповідача Шапталу Н.К. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Громадянин Костенко Юрій Іванович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 пункту 1

Закону України "Про внесення змін до Закону України

"Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" від 21 квітня 2011 року N3298-VI (далі – Закон N3298) у взаємозв'язку з положеннями статей 1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 29, 34, 37, 41, 65 Конституції України.

Законом N3298 внесено зміни до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

від 20 квітня 2000 року N1684-ІІІ (Голос України, 2000 р.,

23 травня) (далі – Закон N1684), а саме: підпунктом 1 пункту 1 Закону N3298 доповнено статтю 1 Закону N1684 частиною п'ятою; підпунктом 2 пункту 1 Закону N3298 доповнено статтю 2

Закону N1684 абзацами четвертим, п'ятим, шостим.

Згідно з частиною п'ятою статті 1 Закону N1684 в редакції Закону N3298 Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни.

Підпунктом 2 пункту 1 Закону N3298 доповнено перелік форм увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця, визначений

статтею 2 Закону N1684. До таких форм віднесено використання копій Прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса; суспільне використання копій Прапора Перемоги під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об'єднаннями, покладання вінків до могили Невідомого солдата у місті Києві та інших пам'ятників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у

День Перемоги й інші дні, пов'язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, – дні визволення та дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників; офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України.

Суб'єкт права на конституційне звернення просить дати офіційне тлумачення, роз'яснивши, чи не прирівнюються до Державного Прапора України копії Прапора Перемоги згідно з положеннями Закону N3298, яким передбачено порядок їх використання та підйому.

Необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень Закону N3298 автор клопотання обґрунтовує наявністю неоднозначної практики у питанні офіційного підйому у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України в різних регіонах України.

2. Свої позиції стосовно предмета конституційного звернення висловили Президент України, Голова Верховної Ради України, Міністерство юстиції України, науковці Національного університету "Одеська юридична академія".

3. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному зверненні питання, виходить з такого.

3.1. Україна є суверенною, демократичною, правовою державою (стаття 1 Основного Закону України).

Суверенітет України поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ

(частина перша статті 2, частина друга статті 5 Конституції України).

Згідно з Основним Законом України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (частина друга статті 3); держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності; жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова (стаття 11, частини перша, друга статті 15).

В Україні визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частини перша, друга статті 8,

частина друга статті 19 Основного Закону України).

3.2. Державні символи України нерозривно пов'язані за своїм змістом з її державним суверенітетом (абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 16 січня 2003 року N1-рп/2003). Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. Держава встановлює порядок використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага та гідне ставлення до державних символів.

У частині першій статті 20 Конституції України визначено перелік державних символів України. Ними є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Державний Гімн України – національний гімн на музику М.Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України (частини друга, третя, четверта, п'ята статті 20 Конституції України).

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 92 Конституції України виключно законами України встановлюється порядок використання і захисту державних символів. Шанування державних символів України є обов'язком усіх її громадян (частина перша

статті 65 Основного Закону України).

Згідно з частиною четвертою статті 1 Закону N1684 на честь Дня Перемоги в столиці України місті-герої Києві, інших містах та населених пунктах України проводяться святкові заходи з використанням символіки Великої Вітчизняної війни

1941-1945 років.

У частині п'ятій статті 1 Закону N1684 Прапор Перемоги визначено як символ перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років і не віднесено до державних символів України.

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що Основним Законом України встановлено вичерпний перелік державних символів України.

3.3. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо офіційного тлумачення окремих положень Закону N3298, встановив наявність ознак невідповідності Конституції України положення про офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України. За таких обставин на підставі частини другої статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" виникла необхідність розглянути питання щодо відповідності Конституції України абзацу шостого статті 2 Закону N1684 в редакції

Закону N3298.

Згідно з частиною шостою статті 20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1 Закону N3298, яким внесено зміни до статті 2 Закону N1684, передбачено, що основними формами увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця є, зокрема, "офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором України". Цими положеннями Закону N3298 встановлено порядок використання у День Перемоги державного символу України – Державного Прапора України поряд з копією Прапора Перемоги, який не є державним символом України. Закон N3298 прийнято на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 квітня 2011 року кількістю голосів народних депутатів України, яка є меншою ніж дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Згідно з частиною першою статті 152 Конституції України закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Під час прийняття Закону N3298 була порушена визначена Основним Законом України процедура його ухвалення в частині встановлення порядку використання державного символу України, а саме – Державного Прапора України. Отже, положення

абзацу шостого статті 2 Закону N3298 є такими, що суперечать Конституції України.

4. Відповідно до пункту 4 частини другої статті 92 Конституції України виключно законами України встановлюється порядок використання та захисту державних символів.

В Україні немає спеціального закону, який би врегульовував порядок використання Державного Прапора України та був прийнятий з дотриманням відповідної конституційної процедури, що породжує невизначеність у використанні цього державного символу та його захисті як конституційної цінності.

З огляду на викладене Конституційний Суд України пропонує Верховній Раді України встановити порядок використання державних символів України, зокрема Державного Прапора України, згідно з вимогами частини шостої статті 20 Конституції України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, частинами першою, другою статті 152, статтею 153 Конституції України, статтею 51, частинами першою, другою статті 61,

статтями 63, 65, 67, 69, 70, 73, 94, 95 Закону України

"Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного звернення положення Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945 років" від 20 квітня 2000 року N1684-ІІІ в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" від 21 квітня 2011 року N3298-VІ треба розуміти так, що Конституцією України визначено вичерпний перелік державних символів України, якими є Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України.

2. Визнати такими, що не відповідають Конституції України

(є неконституційними), положення абзацу шостого статті 2 Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945 років" від 20 квітня 2000 року N1684-III у редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги" від 21 квітня 2011 року N3298-VI.

3. Положення абзацу шостого статті 2 Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у редакції Закону України від 21 квітня 2011 року N3298-VI, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

4. Запропонувати Верховній Раді України законодавчо встановити порядок використання державних символів України, зокрема Державного Прапора України.

5. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

powered by lun.ua
Коментарі — 51
lyudmilapetrenko3 _ 21.06.2011 00:22
IP: 95.135.110.---
Дивлюся, як сичать вороги України. Червоний прапор скасували на "день побєди". а вони забули тему і почали гадити людину, і тим більше чоловіки, чи може вони ці сволоти, тільки штани носять. а в штанях як в голові порожньо...
Morgenstern _ 19.06.2011 20:27
IP: 78.159.35.---
Микола Борисенко:
Це хоч і маленький, але крок вперед у відстоюванні незалежності. Якби ж то всі депутати думали про Україну, ми б вже були у Евросоюзі.
Угу, були б. В роли Греции. эвросоюзу своих нищих хватает.
Микола Борисенко _ 19.06.2011 09:49
IP: 193.107.42.---
Це хоч і маленький, але крок вперед у відстоюванні незалежності. Якби ж то всі депутати думали про Україну, ми б вже були у Евросоюзі.
Євген Сойкін _ 18.06.2011 14:43
IP: 195.54.52.---
Ура:)
buerger _ 18.06.2011 12:12
IP: 178.95.71.---
"Цель украинского министра охраны окружающей среды Юрия Костенко очевидно состоит в том, чтобы "выдоить как можно больше денег из западных стран-спонсоров.""
Нормальна і хороша ціль для українського міністра. На відміну від різного бидла, що тільки здає інтереси держави ріхним своїм "спонсорам"
ozorro _ 17.06.2011 16:54
IP: 91.202.128.---
Михаил Питюков:
Украинцы! Тот кого вы называете Юрием Ивановичем был комсомольским лидером. Я его знаю когда он был руководителем одной из секций спелеологии Киева. Не знаю как в парламенте, но когда была заброска снаряжения на Бзыбском хребте в Абхазии на пещеру им. Вечеслава Пантюхина, в рюкзаке он нес надувной матрац, в то время когда вся экспедиция пахала в т.ч. женщины несли рюкзаки по 40-60 кг. Когда он вытаскивал этот матрац видели все.Верьте ему.Он вас так же надует как матрац.
Українці! Не ведіться на брехливі твердження комсомольця Питюкова, бо може він і ходив з Костенком у гори, але ходив як на прогулянку і вважав може, що Костенко як керівник має у всьому йому допомагати, навіть нести замість нього 40мові рюкзаки. От він і понавидумувавши ще у тому віці всякої маячні, до тепер носиться з цією вавкою в голові, і при нагоді, хронічними невдоволеннями, набутими ще тоді розкидується де завгодно.А що Майстра спорту, к. ф.-м. н. теж купив продавши матрац?
Morgenstern _ 17.06.2011 16:40
IP: 195.189.241.---
Михаил Питюков:

Я читал у немца Удо Ульфкотте, что Костенко в конце 90-х, будучи министром экологии, шантажировал Европу поставкой радиоактивной конопли из Чернобыльской зоны, чем заработал себе соответствующее паблисити.

http://militera.lib.ru/research/ulfkotte_u/pre1.html

"Цель украинского министра охраны окружающей среды Юрия Костенко очевидно состоит в том, чтобы "выдоить как можно больше денег из западных стран-спонсоров.""
887766 _ 17.06.2011 15:58
IP: 195.191.200.---
pase4nik.vitya:
887766:
887766:
pase4nik.vitya:
Співчуваю твоїм бджілам,але підозрюю що вони в тебе весь час хворіють і прибутку тобі не приносять.
Тормоз, пчелы не имеют ни какого отношения к моей фамилии.
............
Тоді співчуваю тим хто вимушений жити біля тебе. Вони хворіють і почуваються дурно.
neznajka2 _ 17.06.2011 15:37
IP: 178.151.168.---
Михаил Питюков:
Украинцы! Тот кого вы называете Юрием Ивановичем был комсомольским лидером. Я его знаю когда он был руководителем одной из секций спелеологии Киева. Не знаю как в парламенте, но когда была заброска снаряжения на Бзыбском хребте в Абхазии на пещеру им. Вечеслава Пантюхина, в рюкзаке он нес надувной матрац, в то время когда вся экспедиция пахала в т.ч. женщины несли рюкзаки по 40-60 кг. Когда он вытаскивал этот матрац видели все. Верьте ему. Он вас так же надует как матрац.
+100!
Михаил Питюков _ 17.06.2011 15:25
IP: 217.175.8.---
pulemetchica 11:
За последнее предложение +5.
Михаил Питюков _ 17.06.2011 15:21
IP: 217.175.8.---
Украинцы! Тот кого вы называете Юрием Ивановичем был комсомольским лидером. Я его знаю когда он был руководителем одной из секций спелеологии Киева. Не знаю как в парламенте, но когда была заброска снаряжения на Бзыбском хребте в Абхазии на пещеру им. Вечеслава Пантюхина, в рюкзаке он нес надувной матрац, в то время когда вся экспедиция пахала в т.ч. женщины несли рюкзаки по 40-60 кг. Когда он вытаскивал этот матрац видели все. Верьте ему. Он вас так же надует как матрац.
pulemetchica 11 _ 17.06.2011 14:33
IP: 70.23.68.---
Власть подыграла Костенко, но в данном случае это не имеет значения. Естественно, это осознанное решение Партии Регионов, которая купила билет для Костенко в партию "Свобода", чтоб не расслаблялись. Результат достигнут, но для думающего человека это не повысит акции самого Костенко. Уж очень там нутро гнилое.
Северянин _ 17.06.2011 13:59
IP: 193.138.246.---
Автору – Ну теперь одни будут выходить с красными флагами, типа они опять революционеры, Вы якобы будете с ними бороться... а Держава будет чахнуть. Вот любопытно оценить эффективность этой всей суеты...
А Вам надо брать рекомендацию в ПР и вступать в Свободу иначе к кормушке не пустят.
desident64 _ 17.06.2011 13:31
IP: 82.207.14.---
Эл.письмо от 06 May 2011 17:14:28+0400. Отправленое на имя Президента Украины Виктора Януковича. Цитата: ПРОШУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА НЕ ПОДПИСЫВАТЬ ЗАКОН О ВЫВЕШИВАНИИ ВМЕСТЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ КРАСНЫЙ ФЛАГ " ПОБЕДЫ СССР" ТАК КАК НАРУШЕЕТСЯ СТАТЬЯ 20 И 65 КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ.ПОДПИСЬ:
ДИССИДЕНТ-ПРАВОЗАЩИТНИК СССР, УКРАИНЫ /В.МИХАЙЛОВ/
Ответа от адресата предназначения не последовало, однако "гарат конституции Украины" Янукович поджписал закон о коровеном флаге под которым пропал мой дядя СИБИРЯК безвести под Москвой.
887766 _ 17.06.2011 13:00
IP: 195.191.200.---
pase4nik.vitya:
Співчуваю твоїм бджілам,але підозрюю що вони в тебе весь час хворіють і прибутку тобі не приносять.
ludmila-777 _ 17.06.2011 12:54
IP: 80.239.242.---
Дякую.
tamtut _ 17.06.2011 12:39
IP: 92.249.72.---
Я НЕ ВІРЮ що КС самостійно прийняв таке рішення – хоча воно мене особисто задовольняє на 100%.
===
Костенку Ю.І. величезна подяка за звернення до КС, тому що НЕ БУЛО Б ЗВЕРНЕННЯ – НЕ БУЛО Б РІШЕННЯ.
===
І все ж таки МИ перемогли – хотіли перемогти у наступі – а виявилося що ворог сам до наступу побіг в ішну сторону.
Все одно войшло по-нашому по-народному.
Слава Україні!
buerger _ 17.06.2011 12:36
IP: 178.95.68.---
pase4nik.vitya:
Чим більше чиновник клянеться в любові до своєї країни тим більше він хоче вкрасти.Це було написано ще 150 років тому.
Вітя, а ти Фрейда почитай. Бо складається враження, що тобі не дають, і тому ти нещасний.
buerger _ 17.06.2011 12:35
IP: 178.95.68.---
Мыкола Козак:
> Юрій Костенко
> Червоний прапор скасовано

Невже ти, чмошнику, думаєш, що то твоя заслуга? ЗЕК демонструє Європі налічіє КС в Україні. Не більше. ПР-ворам насрати на той прапор, їм ворувати дай.
Ну да. Типу, щоб Костенко не зробив, то все погано, бо деб. МІколі то не подобається.
887766 _ 17.06.2011 12:34
IP: 195.191.200.---
pase4nik.vitya:
Такі "патріоти" як Костенко у моїх батьків украли старість, у мене вкрали молодість а у моїх дітей дитинство. Займаючись політичною проституцією Костенки і їм подібні принесли шкоди більше ніж інші.
...............
Та такі як ти і твої батькі з самого народження нещасні, по природі своїй. Це незалежить від інших.
buerger _ 17.06.2011 12:33
IP: 178.95.68.---
pase4nik.vitya:
Такі "патріоти" як Костенко у моїх батьків украли старість, у мене вкрали молодість а у моїх дітей дитинство. Займаючись політичною проституцією Костенки і їм подібні принесли шкоди більше ніж інші.
Навчися відповідати за себе і свою сім'ю. Таким чк ти мало шо поможе, поки сам не відповідатимеш за себе, а постійно шукатимеш винних. А Костенко молодець. Не говорить, а робить.
Dr-Grem Fleischer _ 17.06.2011 12:33
IP: 95.135.97.---
А цього і слід було чекати. Якби Янук, зразу проветвав, то народ був би в притензії. А так, КС в отвєтє.
Подумаєш, філія ПР, для непонятливих – це Свобода почовплась з комуняками біля КС. Так це – шоу і Янук чисто теоретично не при чом... Кіно! Віно! Доміно!
Morgenstern _ 17.06.2011 12:32
IP: 195.189.241.---
Mykorolkov:
Зачем так обижать Допу с Гепой? Они собирались 22 июня с красными флагами во Львов ехать. Куда теперь им девать сотни красных флагов,которые они изготовили на народные
бабки? (Только не советуйте им воткнуть их в одно место)
А с каких это пор день Начала войны, день трагедии, стал праздником, на который нужно махать флагами, любого цвета? Может, еще народные гуляния устроить под гармошку? У них вообще мозги есть? Не представляю, чтобы американцы праздновали день нападения на Пёрл-Харбор, не говоря уже о 10-летии терактов 11 сентября, или англичане годовщину налета на Ковентри. Идиоты, честное слово. И не лечатся.
Morgenstern _ 17.06.2011 12:30
IP: 195.189.241.---
ice 7:
Morgenstern:

Ну то підніміть неофіційно над своєю оселею старий добрий Роджер...
Я би підняв з Коловратом на 3 липня, але в мене його немає. Піду в цей день покладу краще квіти до пам"ятника на Великій Житомирський, вшаную Князя.
ice 7 _ 17.06.2011 12:29
IP: 93.74.237.---
Valerоn:
Идиотам флаг-пацанам бабло.Конечно,чтобы из-за конченых реформ не вякали,пенсионную не вспоминали-флаг вам в зубы.Костенко,пора взрослеть и умнеть.
Порушення чинних законів починається з малого-з легалізації червоних ганчірок. Потім, якщо народ схавав це без питань. Також з незаконними аспектами протягується і пенсійна реформа і будь що по возрастающей...
Зеленський2 Aтака Путіна1199 Україна та Європа1071 Донбас3 Корупція1303
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter