Сергій Дацюк Філософ

НАРИСИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ (частина 2)

04 серпня 2014, 11:34

Українська ідентичність: конструктивна генералізація

(див частину 1 цього тексту)

Генералізація для України була завжди проектом зовнішньої інтеграції. Так Україна постійно вчиняла у своїй історії, розуміючи дві обставини: 1) вона є на перетині декількох цивілізацій; 2) без зовнішньої сек'юритизації вона не виживе як цілісна країна. Тобто Україна, як показує її історія, не була здатна до самостійної сек'юритизації своєї колективної ідентичності з огляду на наявність завжди більш сильних агресивних сусідів – Польщі, Туреччини, Росії тощо.

Саме через відмову від власних амбіцій української еліти "бути найсильнішими серед сусідів" проект інтеграції України у інші імперські проекти переважав над бажанням будувати власний імперський проект – Україна ніколи не була і не хотіла бути імперією. За своєї історії Україна зазнала трьох чи чотирьох спроб інтеграцій – Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Росія-СРСР. Зараз ми переживаємо четверту (п'яту) спробу інтеграції України, яка нав'язує нам свою генералізацію.

Впродовж останніх десятиліть українські інтелектуали запропонували для українців нову зовнішню генералізацію – "Європа" та "європейці". Проблеми такого підходу у тому, що 1) сама Європа не бажає визнавати таку нашу генералізацію; 2) для самої Європи власна генералізація не наповнена змістом усіх структур колективної ідентичності (зокрема Хабермас розробляв лише структуру сенсуалізації); 3) Європа в принципі не займається проблемою сек'юритизації колективної ідентичності, воліючи не тільки перекладати цю проблему на США в теоретичному сенсі, але навіть відмовляючись будь-яких активних практичних дій по захисту європейської безпеки, коли мова йде про агресію, наприклад, Росії щодо України.

Отже межова українська генералізація сьогодні це "Європа" та "європейці". Водночас це чисто формальна генералізація. Її формальність означає, що українці досі не занурені в європейський світ, вони не синхронізуються з Європою у новинах (дивляться скоріше російські, ніж європейські новини). Це також означає, що українці не беруть участь у вирішенні теоретичних та практичних проблем Європи, хоча нібито туди прагнуть інтегруватися.

Окрім того, українці значним чином позбавлені універсальної генералізації, що виходить за межі Європи. В цьому сенсі вирішити цю проблеми можливо лише у елітарно-конструктивістський спосіб, тобто еліта має сконструювати та просунути в Україні уявлення про майбутній Світ, де б Україна була не тільки органічною його частиною, а навіть виступала одним із цивілізаційних лідерів.

В такому розумінні основна колективна ідентичність України піддається конструюванню. Саме зараз – у світовій кризі, у громадянських протестах та революції 2013-2014 років, у війні 2014 року Росії з Україною – актуалізуються деякі наявні та виникають нові генералізації України.

Спробуємо поглянути на них.

1) Інтегративна генералізація – "Європа", "європейці".

2) Політична генералізація – не нація, а республіка; патріот республіки Україна, а не націоналіст української нації.

3) Культурна генералізація – не українська мова та культура, а багатомовність та фрагментована (мозаїчна та калейдоскопічна) мультикультурність.

4) Внутрішня соціальна генералізація – скоріше громада, ніж держава чи муніципія.

5) Зовнішня генералізація – росіяни називають українців зневажливо з XVIII ст. – хохли, а в нинішній час, особливо в стані війни, – "укри" або "укропи" Росіяни вважають Україну недодержавою через те, що суспільство в Україні важить набагато більше, ніж держава. Періодично в історії зазнаючи руйнування від цивілізаційних дисбалансів порубіжних цивілізацій, Україна виробила стійкі соціальні структури суспільства, бо держава повсякчас була чужа і ворожа до суспільства. Більш детально про спротив зовнішній генералізації української ідентичності – в наступних частині роботи про сек'юритизацію.

6) Хронотопічна генералізація – часи Русі (причому просто Русі, а не Київської Русі, як її назвали в Московщині, перебравши на себе назву Русь), русичі, руські (стародавні часи); Запорізька Січ (козацька доба), за якої в боротьбі з Річчю Посполитою постає Україна-Русь; Україна у складі Російської імперії; Радянська Україна з Кримом, який Україна отримала завдяки внутрішньому впливу на загальнорадянську політику СРСР (радянські часи); Незалежна Україна (часи незалежності) до окупації Росією Криму та Незалежна Україна з окупованим Росією Кримом. В цьому сенсі футурохронотопія (орієнтація на майбутнє) є найбільш осмисленою, цікавою і перспективною. Більш детально про час та простір української ідентичності – в частині роботи про хронотопію.

7) Сакральна генералізація – язичництво та язичницьке; християнство та християнське; козаки ("запорізькі козаки", Запорізька Січ), козацьке; СРСР та радянське; вже меншою мірою герої війни 1941-1945 років, більшою мірою герої революції та війни 2014 року; казки, пісні та міфи. Більш детально про цінності та сакральності української ідентичності – в частині роботи про сакралізацію.

8) Сенсуальна генералізація – традиційна: "моя хата скраю", "де два українці, там три гетьмани", "геть від Москви". Десенсуалізована генералізація – "чухраїнці" ("якось то воно буде"), "ще не вмерла Україна", "згинуть наші воріженьки, як роса на сонці". Нова сенсуалізація – мережеві громади, людство, геліосний (вже неглобальний) світ. Універсальна (умовна) генералізація – світ людства з Україною (не "Український світ", а просто "Світ"), українські космополіти. Більш детально про смисли української ідентичності – в частині роботи про сенсуалізацію.

9) Проспектуальна генералізація – революційна Україна; бунтівна Україна; "ті хто першими вмирають за сучасну і майбутню Європу"; Україна є те, що вона є у майбутньому. Більш детально про перспективи української ідентичності – в частині роботи про проспектуалізацію.

10) Сек'юритизована генералізація традиційна – Україна "від Сяну до Дону". Сек'юритизована генералізація часів війни Росії з Україною 2014-го року – "єдина країна", (нефедеральна унітарна країна). Більш детально про безпекові аспекти української ідентичності – в частині роботи про сек'юритизацію.

Потрібно зауважити, що генералізація це в якомусь сенсі найпростіше і формальне означення колективної ідентичності. Таке означення є здебільшого ретроспективним, тобто тільки визнаний зміст може зафіксуватися в якомусь слові чи словах. Тому найважче в генералізації це позитивно-сенсуальна та проспектуальна генералізація.

В цьому сенсі підхід до колективної ідентичності України є вирішальним чином конструктивістським. Це означає, що він лише виростає з традиції, але не базується на ній в часи кризи, революції та війни. Традиційна архаїчна націоналістична Україна нікому в світі і самій собі не потрібна.

Генералізація України будується на нових узагальненнях, нових освяченнях, нових хронотопах, нових смислах, нових перспективах та активній боротьбі по їх просуванню та захисту. Україна має мислити за себе, за Росію, за Європу і за цілий світ, тільки тоді вона матиме право зберегтися як країна.

Україна є не те, чим вона є. Україна є те, чим вона має стати. Україна має стати інноваційною, експансивною та бунтівною на весь світ республікою.

powered by lun.ua
Коментарі — 10
Ярослав Юрків _ 10.08.2014 15:12
IP: 74.125.18.---
Хто такі УКРАЇНЦІ?
Мрійники! Навіть, приказку собі вигадали відповідну: "Дурень думкою багатіє!".

Чого вони хочуть?
Мати свою Державу!
Мати, але не боротися за неї.

Було лише одне покоління УКРАЇНЦІВ, які жорстко детермінували своє прагнення:
"Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за неї!"
І це абсолютно правильно – без Держави з усіма її атрибутами, кому ТИ, нафіг, і для чого потрібний?
Spaceman _ 06.08.2014 15:59
IP: 92.112.183.---
Сергiю, окрiм 1) генералiзацii, 2) хронотопii, 3) сакралiзацii, 4) сенсуалiзацii, 5) проспектуалiзацii, 6) сек'юритизацii треба було взяти до уваги 7) соцiальнi iнстинкти, 8) менталiтет, 9) глобалiзацiю. Без цих останнiх трьох навряд чи можна розкрити тему украiськоi iдентичностi, так ми вважаемо.

I ще одне, не по темi. Мiй один добрий знайомий мае запитання до редакцii pravda.com.ua: ЩО ЗА ШПАНА БЛОКУЕ ЙОГО КОМЕНТАРi командою "Ваш коментар успiшно додано" i замicть коментаря пусто. Що за ШПАНА проросiйска на укр. сайтi працюе??!!
Takozh _ 06.08.2014 03:12
IP: 176.8.134.---
Націоналістична Україна походить від "Возлюби ближнього СВОГО". Своїми визнаються не всі. Сенсуальна генералізація:) Смішно чути про хату с краю, чи гетьманів, українці самокритичні люди і з гумором. Але визнавати це генералізацією, то треба так свій народ не розуміти. Завжди не любили багатих, не тому, що заздрили, бо ті служили Мамоні. Виказували зневажливість авторитетам, бо куміри не в честі. І помирали в боях страшною смерттю, бо це теж частина цієї культури. Шевченко переживав, що лукава віра російського сурогату призведе до втрати саме цієї ідентичності. Росія добре переймала форми, та вихолощувала зміст. Про пошук цього змісту вся російська література, яка геніально зафіксувала амбіції у порожнечі. Свої люди по духу визначаються не тільки етносом, але етнічна складова існує і не спростована. Ми йдемо у Європу не для того, щоб загубитись, щоб зберегтися.
Takozh _ 06.08.2014 02:27
IP: 176.8.134.---
Mike_Kharkov:
Takozh:
Інші змісти на тих самих черноземах
Це не зневажливість, а констатація факту селянського менталітету у всього населення. Селянин – учень історії, ще 1-й клас. Цивілізація ж вже готується до вишів:) Розумієте, селяенський спосіб життя формує людину...
І які змісти у цьому способі життя ви прагнете знайти? Європа мала індустріалізацію, урбанізацію й освіту, дійшли до ринку й пішли далі. А ми будемо шукати зміст у нації як етносі? даруйте, але етнічний націоналізм таки отрута, з цим у 21-му ст. не живуть. Так можна тільки консервуватися, щоб історики колись мали наочний приклад як не треба:)
Ми будемо шукати зміст у нації як філософії. Авель був землепашцем і тим догодив Богові. Я не закликаю всім бігти до церкви і рятуватись від урбанізації. Але найбільші досягнення Європи визнані її громадянами у збереженні біблійських цінностей. Ми їх теж маємо, тому Європа сприймається незважаючи на спотворення індустріалізацією
Mike_Kharkov _ 05.08.2014 18:30
IP: 37.229.161.---
Takozh:
Інші змісти на тих самих черноземах
Це не зневажливість, а констатація факту селяеського менталітету у всього населення. Селянин – учень історії, ще 1-й клас. Цивілізація ж вже готується до вишів:) Розумієте, селяенський спосіб життя формує людину, тобто, маю свій город і нічого більше знати не хочу. До того ж, природні умови (той же чернозем) дозволяли жити одинакам, не гуртуючись, тому до цього звички й не маємо. Отакими до 21-го сторіччя й дійшли.
І які змісти у цьому способі життя ви прагнете знайти? Європа мала індустріалізацію, урбанізацію й освіту, дійшли до ринку й пішли далі. А ми будемо шукати зміст у нації як етносі? даруйте, але етнічний націоналізм таки отрута, з цим у 21-му ст. не живуть. Так можна тільки консервуватися, щоб історики колись мали наочний приклад як не треба:)
Takozh _ 05.08.2014 17:06
IP: 176.8.134.---
Mike_Kharkov:
Інші змісти на тих самих черноземах. Зневажливе ставлення до селянства і заклики до моральності несумісні. Українське селянство не пихате, просто воно писало й читало набагато більше сусідів, дякувати "Просвіті". Читало "Біблію" і осмислювало, критикувало, мало шану до праведного, а не забобони.
Товариш Ленін вже випробовував нові змісти як на українцях, так і на росіянах. Росіяни яскраво демонструють чим вони були, бо до того і повернулись. Українці подарували їм свою енергію, все краще (в тому складі інтелігенцію) завжди забирали до Москви, послідовно вихолощували війною, голодомором, будівництвом БАМу, цілиною, Афганістаном. Тепер задіяна типова схема – війна, щоб покоління перекипіло, стомилося.
Вцілому Дацюк правий. Тільки змісти ці не нові. Республіка – це механізм, ніякий не зміст. Змістом є та сама нація, як і в кожній іншій країні. Яскравий приклад Англія. Вони думають за весь світ не тому, що за інших печуться, в них завжди свої інтереси.
Mike_Kharkov _ 05.08.2014 09:50
IP: 94.179.119.---
Takozh:
Україна ніколи не була архаїчною, або по іншому фанатичною, де сліпа віра та покора. Українці мають легендарну історичну свідомість. Ми – нація легенда, окраса славянства...
Нація – ті самі стіни, батьківський дім, де кожна дитина цьго роду знайде своє. Україна завжди була націоналістичною, тим вижила і врятувалась. Ми маємо стати СОБОЮ.
300 років тому не була, а зараз є, бо зупинилася у розвитку якраз 300 років тому. І тримають людей якраз стіни, це як прокрустово ліжко:) – пихате селянство, бо спосіб життя такий. Більш того, це всі знають і користуються, сотні років скормлюючи темному народові цю отруту.
Навіщо? звісно, щоб зі стойла не вилазив і годував, годував... Це просто, але дивно, що отрута діє й на інтелігентів, і це вказує на фактично відсутню укр інтелігенцію, інакше б були виработані інші змісти, антитіла. От цим Дацюк схоже тут і займається, нарешті.
Takozh _ 05.08.2014 05:32
IP: 176.8.134.---
...Традиційна архаїчна націоналістична Україна нікому в світі і самій собі не потрібна...

Україна ніколи не була архаїчною, або по іншому фанатичною, де сліпа віра та покора. Українці мають легендарну історичну свідомість. Ми – нація легенда, окраса славянства. Чого тільки не вигадають, аби Русь забула, що вона Київська, звісно, тоді ми укропи, а дехто русскіє. Продайте своє первородство, та йдіть по світу ніким.
Чудові стародавні фрески Ая-Софії замінили на графічні ієрогліфи. Ідентичність завжди персоніфікована. В тому самому храмі і Христос, і до нього храм був, і мечеть потім на тому фундаменті. І все зберігається в тих стінах, а навкруги сучасні побудови, як пустеля ніякі. Нація – ті самі стіни, батьківський дім, де кожна дитина цьго роду знайде своє. Україна завжди була націоналістичною, тим вижила і врятувалась. Ми маємо стати СОБОЮ.
Takozh _ 05.08.2014 04:53
IP: 176.8.134.---
...Говорю прямо для всіх людей з націоналістичними ілюзіями – ціннісний потенціал нації нульовий. Не можуть нові колективні ідентичності в сучасному світі осмислювати себе в старих формах, бо надто радикально міняється сучасний світ. Тим більше, коли ми говоримо про перспективні цінності, тобто цінності, спрямовані на перспективу, поняття "нація" не може бути структуруючим наші уявлення про перспективу. На місце націй в структурі цінностей постають республіки, що поступово перетворюються на фрагментовані і мережевим чином організовані громади...

Колективна ідентичність, це як колективна безвідповідальність. "Здраствуй, Європа. Це ми прийшли, ми – це ніхто, бо наш український потенціал нульвий". І кому ми такі потрібні.
Mike_Kharkov _ 04.08.2014 20:38
IP: 37.229.161.---
"2) Політична генералізація – не нація, а республіка; патріот республіки Україна, а не націоналіст української нації."
===
100 років тому Липинський у листі до Шеремета писав куди як простіше й зрозуміліше:

"Націоналізм буває двоякий: державотворчий і державоруйнуючий – такий, що сприяє державному життю нації і такий, що це життя роз'їдає. Прикладом першого може бути націоналізм англійський; другого – націоналізм польський, український. Перший є націоналізм територіальний, другий – націоналізм екстериторіальний і віросповідний. Перший називається патріотизмом, другий – шовінізмом."
.
А ось з цим – "Традиційна архаїчна націоналістична Україна нікому в світі і самій собі не потрібна." не погоджуюся, бо тільки з такої України можуть солодко жити можновладці, і вони зубами будуть триматися за укр.націоналізм.
Україна та Європа1133 Aтака Путіна1291 Корупція1443 Зеленський75 Мовне питання189
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter