17 квітня 2020, 15:41

5 корупційних "чорних дір" Міноборони і що з ними робити

Сфери діяльності Міноборони, пов'язані із закупівлями, управлінням і розпоряджанням майном і активами, схожі на "чорні діри", в яких десятиліттями безслідно пропадали державні ресурси. Наслідки їх безконтрольного розростання ми бачили в 2014 – коли виявилось, що армії в нас нема. Втім можливість системно вирішувати цю проблему з'явилась лише наприкінці 2019 з приходом нового міністра, який визначив подолання корупції однією з 5 пріоритетних цілей міністерства і включив у плани на рівні програми діяльності уряду.

В антикорупційному плані дій Міноборони було визначено 5 пріоритетних сфер: землі оборони, споживання пального, оборонні закупівлі, будівництво/житлове забезпечення та державні підприємства.

Після проведення і вивчення десятків перевірок і аудитів, звітів і рекомендацій Рахункової палати і Держаудитслужби, досліджень, рекомендацій та найкращих практик від українських та іноземних експертів, розслідувань журналістів та правоохоронних органів у кожній зі сфер були визначені стратегічні рішення, засновані на автоматзиації та електронізації, які в перспективі 2-3 років змінили би принципи функціонування, і тактичні рішення, спрямовані на усунення корупційних "дір" в існуючих процесах.

На початку цього року мною як радником Міністра оборони було ініційовано та організовано діяльність, спрямовану на усунення причин порушень в кожній з цих сфер. По кожному з 5 напрямків в Міністерстві були створені робочі групи із представників профільних підрозділів, внутрішнього аудиту, інспекції, військової служби правопорядку, антикорупційного управління і громадських експертів. Таким чином була поєднана внутрішня і зовнішня експертиза, завданням якої через аналіз процесів і результатів аудитів і перевірок було виявити типові порушення, встановити їх причини і розробити конкретні проекти рішень, спрямовані на їх усунення.

Було напрацьовано 20+ таких рішень: від доручень міністра до проектів законів, орієнтованих на усунення причин типових порушень і корупційних ризиків. Наприклад:

Проблема: непрозорий доступ до управління державними підприємствами, дискреційні повноваження органу управління, неефективна кадрова політика

Рішення: проект порядку конкурсного вибору керівника державного підприємства, який запроваджує виключну підставу та спосіб призначення керівника, інструмент зовнішнього контролю за процесом відбору, механізм перевірки професійних компетенцій претендентів, а також проект змін до Постанови Кабінету Міністрів України та наказу МОУ, яким затверджено інструкції про порядок призначення та звільнення керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міноборони, які треба привести у відповідність у зв'язку із впровадженням нових правил конкурсного відбору

Проблема: неефективне управління ДП через нечітко визначені обов'язки керівника, дискреційні повноваження з визначення терміну дії контракту, невизначені підстави для розірвання договору

Рішення: проект типового контракту з керівником державного підприємства, який запроваджує уніфікований строк дії контракту, показники результативності (КРІ) керівника, чіткі підстави для розірвання контракту.

Проблема: дублювання функцій управління між 4 різними підрозділами Міноборони, яким підпорядковуются ДП, виконання невластивих функцій

Рішення: проект змін до наказу МОУ щодо функціонального управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, який підпорядковує усі державні підприємства одному підрозділу

Проблема: численні порушення під час ліквідації/реорганізації ДП, зокрема, через те, що ліквідаційні комісії часто очолює керівник ДП, який може бути зацікавлений в приховуванні результатів своїх дій на посаді; ліквідація триває роками, в цей час Міноборони втрачає контроль на майном; представники ГУМР не беруть участі в роботі ліквідаційних комісій, самоусуваючись від відповідальності та контролю за цим процесом

Рішення: проект порядку з реорганізації/ліквідації державного підприємства, який запроваджує покроковий алгоритм дій комісії у процедурі ліквідації чи реорганізації, чіткі обовязки членів комісій, строк процедури реорганізації; порядок формування комісій та обов'язкову участь в них представників органу управління

Проблема: надмірна кількість ДП в управлінні, які не виконують завдань, для яких створювались; є збитковими, не надають якісних послуг, а Міністерство продовжує виконувати невластиві функції з їх управління

Рішення: концепція стратегічного аудиту діяльності державних підприємств МОУ, який визначає покровий план дій для системного аналізу діяльності підприємства і подальшого прийняття рішень

Проблема: закупівля паливно-мастильних матеріалів за завищеною ціною після коливання ціни на ринку (практика, що при збільшенні ціни на запит контрагента вартість для Міноборони змінювалась, а при зменшенні – ні)

Рішення: проект доручення з питань звітування відповідальними структурними підрозділами про виконання договірних зобов'язань у відносинах постачання, який запроваджує обовязок моніторингу ціни на паливно-мастильні матеріали; звернення до контрагента із вимогою до її зменшення; звітування щодо проробленої роботи та вчинення\невчинення дій посадовими особами

Проблема: невідповідність типового договору постачання закону про публічні закупівлі в частині коригування ціни; слабкі штрафні санкці; якщо недобросовісний контрагент, то отримання гарантійних коштів ускладнене, в тому числі судовими процесами

Рішення: проект типового договору постачання, який запроваджує порядок визначення ціни та її зміни, порушення контрагентом своїх зобовязань; вид гарантій від постачальника, а також проект типового договору забезпечення, який посилює забезпечення виконання зобовязань через заміну банківської гарантії на забезпечення грошовими коштами на рахунку Мінборони

Проблема: участь в тендерах постачальників, які раніше неякісно/невчасно виконували свої зобов'язання за договором або порушували інші істотні умови договору

Рішення: методичні рекомендації щодо ведення списку учасників процедур закупівлі, які вчинили порушення, що посилює ефективність роботи тендерного комітету, а також проект доручення, який запроваджує ведення і використання таких списків та моніторингу цін та розрахунку очікуваної вартості предметів закупівлі в під час проведення процедур в усіх підпорядкованих структурах

Проблема: відсутність ротації в тендерному комітеті, можливий конфлікт інтересів в голови і членів, нечітко визначені повноваження голови і членів, відутність відповідальності

Рішення:проект змін до положення про тендерний комітет МОУ (зміни до наказу МОУ), який врегульовує окремі аспекти діяльності та уникнення конфлікту інтересів.

Проблема: Різний підхід до контролю якості різного майна, яке закуповується Міноборони

Рішення: проект змін до порядку здійснення перевірки зразків предметів речового майна на відповідність вимогам нормативної або технічної документації та зразкам-еталонам для здійснення контролю якості щодо ширшого переліку предметів закупівлі, та методичні рекомендації, які запроваджують моніторинг цін та розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі щодо ширшого переліку предметів закупівлі для збереження бюджетних коштів та більш ефективного планування закупівель

Проблема: зловживання правом включати в житлову чергу членів сімї, перелік яких не був чітко визначений

Рішення: проекти змін до трьох Постанов Кабінету Міністрів України, які впорядковують перелік членів сімї військослужбовця, що враховуються під час прийняття рішення про надання житла; вдосналють облік військослужбовців та приводять у відповідність нормативну базу у звязку з такими змінами

Проблема: конфлікт інтересів у членів комісії, які приймають рішення про витрачання бюджетних коштів на закупівлю житла; недобросовісне виконання контрагентами своїх обовязків за договором

Рішення: проекти змін до Постанови Кабміну, яка врегульовує уникнення конфлікту інтересів в процесі роботи комісій, які приймають рішення про використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для війcьковослужбовців та до наказу Міноборони про роботу комісії МІноборони, який регулює відбір пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України.

Проблема: ускладнена процедура реєстрації прав на землю на основі рішення суду

Рішення: проект змін до постанови Кабміну, який уточнює оформлення права власності на об'єкт нерухомості за віндикаційний позовом

Проблема: неможливість присвоїти адресу об'єктам, що належать МОУ через відсутність відповідної документації

Рішення: проект пропозицій до проекту до постанови КМУ щодо порядку присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна

Ця робота була розпочата в Міністерстві, однак закінчена вже поза ним – бо після призначення нового міністра виявилось, він вважає, що боротьба з корупцією – не справа Міноборони. І велика подяка громадським експертам, які продовжили роботу навіть коли доступ до інформації і документів, співробітників і можливість працювати в робочих групах було фактично заблоковано.

Усі рішення, спрямовані на усунення корупційних ризиків, мали і повинні були б затверджуватись, втім ця робота матиме відчутний результат лише в тому випадку, якщо буде продовжено визначений курс на системні реформи.

Однак перші ж кроки нового міністра сигналізують про абсолютно протилежний напрямок. Коли, наприклад, в нещодавно затвердженій вже новим міністром структурі міністерства не знайшлося місця для Центру оборонних закупівель – новій структурі, яка мала замінити погрузлі в корупційних скандалах структури Міноборони в рамках реформи державних закупівель. Більше того, за доступною інформацією новий міністр не підтримує новий закон про оборонні закупівлі, який готувався до другого читання, але був знятий вчора з порядку денного в парламенті. Виглядає також, що він також робить все можливе, щоби в Міністерстві не залишилось нікого, хто займався реформами в Міноборони, а ті, хто залишились – боялись сказати слово під страхом дисциплінарних санкцій.

Якщо "обнулити" всі розпочаті реформи і є політика нового міністра, то де ж тут зміни на краще? Бо як було раніше – всі вже побачили і на собі відчули. А якщо реформи, які відповідають найкращим стандартам країн-членів НАТО, тепер вважаються неправильними і ліквідовуються, то яким же буде "новий курс"? З прозахідного напрямку ̶н̶а̶з̶а̶д̶ ̶в̶ ̶С̶Р̶С̶Р̶ у сторону Росії?

МІжнародний суд ООН наказав росії припинити військові дії в Україні - що це рішення значить для нас?

16 березня Міжнародний суд ООН прийняв рішення, яким наказав росії припинити військові дії в Україні. Вже наступного дня путін заявив, що не буде виконувати це рішення (хто б симнівався)...

Корупція – як Covid: якщо її нікому не вдалось повністю побороти, це не означає, що з нею не треба боротись

За 2 роки антикорупційні пріоритети в публічній комунікації Президента Зеленського змінювались кілька разів: спочатку він говорив про "посадки" і просив активізуватись простих українців, потім заговорив про усунення корупції в окремих сферах, як-от транспорт, митниця і т...

Кому потрібні (антикорупційні) реформи в Україні?

Ситуація із завершенням будівництва Північного потоку-2, як і навколо приєднання до НАТО може призвести до менш глибокої залученості міжнародних партнерів до реформ в Україні...

5 причин, чому парламенту необхідно якомога швидше ухвалити Антикорупційну стратегію

За даними досліджень останніх двох років, 91,2% населення України вважає проблему корупції "дуже серйозною", 49% – однією з трьох найважливіших проблем для України (частіше зазначали лише війну на Донбасі)...

Подолання корупції в обороні – більше не пріоритет для уряду

В умовах пандемії питання оборони відступили на другий план, однак саме зараз відбуваються події, які після карантину можуть поставити нас перед фактом неспроможності відповідати на давно відомі загрози національній безпеці...

5 корупційних "чорних дір" Міноборони і що з ними робити

Сфери діяльності Міноборони, пов'язані із закупівлями, управлінням і розпоряджанням майном і активами, схожі на "чорні діри", в яких десятиліттями безслідно пропадали державні ресурси...