Ірина Фаріон Депутат Верховної Ради України VII скликання, член Політради ВО "Свобода"

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ міністрові ВС України А. Авакову

21 липня 2018, 15:01

Щодо вимоги МВС України перейменувати НАВЧАЛЬНІ заклади з водіння автомобілем в УЧБОВІ (на основі листа від головного сервісного центру МВС України про "Переобладнання транспортного засобу в спеціалізований УЧБОВИЙ")

Товаришу Аваков! Як до "видатного" знавця державної української мови, гідного лише утеклого Азарова, звертаюся з вимогою ПРИПИНИТИ брутальне втручання у внутрішню структуру української мови і насаджувати перейменування НАВЧАЛЬНИХ закладів з водіння автомобілем в УЧБОВІ! Та ще й за умови цієї так званої перереєстрації (тобто руйнування української мови зсередини) платити близько 500 гривень...

Лексема "учбовий" ніколи не була і не є лексичною нормою сучасної української літературної мови, так само, як неможливий від цього слова похідник учба. Жодне лексикографічне джерело не фіксувало цього слова в реєстровій українській частині. В АКАДЕМІЧНОМУ перекладному російсько-українському словнику українська лексема "навчальний" має російський відповідник "учебний", з якого і створено суржиковий покруч "учбовий" – ні не українську, ні не російську форму: учеба "навчання", учебный "навчальний", учебное заведение "навчальний заклад", учебный год "навчальний рік" [РУС 2003, с. 1137] (Укладачі Н. Лозова та ін., відп. ред. В. Фридрак; Словник видано в межах проекту "словники України відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 1999 року N967 "Про розвиток національної словникової бази").

Інтерферема учбовий – це надбання суржика як наслідку тривалої окупації України Росією і знищення української мови, а відтак створення гібридної мішанини української та російської мови як символу вторинності, залежності і неосвіченості. Абсолютно не допустимо в офіційній державній сфері, а понад то в навчальній, використовувати це слово – символ незнання державної мови і знак гібридного мислення.

Натомість лексема навчальний походить від інфінітива навчати (научати) і функціює в широкому гнізді спільнокорених слів: навчений (научений), навчання, навчитель, учитель, учень [СУМ 2012, с. 578] (Словник української мови. ВЦ "Просвіта", Інститут української мови НАН України, 2012. – 1316 (керівники науково-видавничого проекту В.В. Німчук, П. Ю. Гриценко, П. М. Мовчан, В. Й. Клічак).

Серед реєстрових слів у цьому ж нормативному академічному джерелі (себто ОБОВ'ЯЗКОВОМУ до застосування!) зафіксовано такі спільнокореневі та семантично споріднені слова: у (в) чений, у (в) ченість, у (в) чення, учень, учениця, учнівський, у (в) читель, у (в) чителювати, у (в) чити,у (в) читися, училище [СУМ 2012, с. 1211].

Отже, використовувати лексему учбовий у навчальному процесі водіння автомобілем – це грубо порушувати сучасну лексико-семантичну мовну норму літературної української мови і насаджувати в український вербальний простір кричущі елементи російськомовної інтерференції.

Ви як носій суржика – недомови неосвіченених і колонізованих людей -можете і надалі використовувати цю недомову у своєму приватному спілкуванні, бо це ваш убогий внутрішній світ, але ви не маєте жодного права поширювати свою недолугість на українське суспільство, зокрема його навчальну сферу.

__________________________________ДОДАТОК

ГОЛОВНИЙ

СЕРВІСНИЙ

ЦЕНТР


МВС України

Переобладнання транспортного засобу в спеціалізований учбовий

Згідно з вимогами Порядку переобладнання транспортних засобів для переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку потрібно:

Отримати акт огляду транспортного засобу перед переобладнанням.

Для отримання акту огляду потрібно подати транспортний засіб до територіального сервісного центру МВС, де в подальшому буде проводитись перереєстрація транспортного засобу після переобладнання.

Видача акту огляду є безкоштовною процедурою.

Отримати документ про погодження переобладнання.

Для отримання документу про погодження переобладнання транспортного засобу власник або його представник подає до спеціально уповноваженої організації Державного підприємства "ДержовтотрансНДІпроект" (м. Київ, пр-т Перемоги, 57, тел. (044) 45S-69-42, 456-34-04, 456-30-30) або Головного сервісного центру МВС (м. Київ, вул. Лук'янівська, 62, тел. (044) 374-10-75, 374-10-22)

заяву про погодження переоблад,1ання транспортного засобу, в якій зазначаються відомості про:

транспортний засіб;

вид переобладнання (в учбовий транспортний засіб);

технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання (наприклад: механічна КПП, дублюючі механізми органів керування передбачається виконати у вигляді важелів з віссю коливання (вал) та передаючи зусилля на основі педалі через тяги з шарнірними з'єднаннями та кронштейни, закріплені на ребрах педалей).

До заяви про погодження додаються копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та акту проведення його огляду.

Заява про погодження переобладнання розглядається спеціально уповноваженою організацією у строк до 10 днів.

Заяву про погодження переобладнання можливо подати як при безпосередньому зверненні до спеціально уповноваженої організації, так і надіслати поштою.

У випадку звернення до ГСЦ МВС (тел. для довідок (044) 374-10-75 або 374-10-22):

вартість послуги, що надається ГСЦ МВС, становить 121 грн. 40 коп., включно з вартістю бланкової продукції;

Заява щодо отримання рахунку для оплати юридичною особою (лише стосовно транспортних засобів, що перебувають у власності цієї юридичної особи) вартості послуги щодо погодження переобладнання, яка надається ГСЦ МВС, при цьому на кожний транспортний засіб необхідно готувати окреме платіжне доручення;

Заява щодо погодження переобладнання транспортного засобу на спеціалізований учбовий;

у разі якщо власником транспортного засобу є фізична особа, оплатити вартість послуги можливо отримавши бланк квитанції на оплату безпосередньо під час звернення до ГСЦ МВС та здійснивши оплату в найближчому відділенні банку, а у разі відправлення звернення поштою до заяви щодо погодження переобладнання додається платіжний документ, що підтверджує здійснення платежу за відповідними реквізитами:

код ЗКПО: 40109173;

отримувач платежу: Головний сервісний центр МВС; банк: Державна казначейська служба України, м. Київ; рахунок: 37115063092560; МФО: 820172;

призначення платежу: 10001903;613015;01; Оформлення та видача погодження (висновку) на переобладнання транспортного засобу без зміни номерних агрегатів або на заміну номерного агрегата транспортного засобу;

сума платежу: 121 грн. 40 коп.;

у платіжних документах платником має зазначатись власник транспортного засобу;

оплата за надання послуги по кожному транспортному засобу здійснюється окремо.

Отримання висновку про погодження переобладнання транспортного засобу здійснюється в ГСЦ МВС.

Для отримання оформленого документу про погодження переобладнання представником юридичної особи необхідно надати довіреність за формою М-2 для оформлення накладної,

Забезпечити здійснення переобладнання.

Переобладнання транспортного засобу повинно здійснюватися відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження переобладнання. Слід зауважити, що законодавство не вимагає здійснення переобладнання виключно спеціалізованими підприємствами.

Отримати документ про оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу.

Для підтвердження відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання, потрібно надати транспортний засіб до організації з оцінки відповідності та отримати один з таких документів:

акт технічної експертизи – видається підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання, або випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану транспортних засобів;

або

сертифікат відповідності (обов'язково для переобладнаних автобусі) – видається органом сертифікації транспортних засобів.

Перелік підприємств, які відповідно до наданої Мінекономрозвитку інформації мають сертифікат відповідності УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу на спеціалізований учбовий

Перелік лабораторій із зазначенням сфери акредитації розміщено на сайті Національного агентства з акредитації України.

Перелік органів сертифікації розміщено на сайті Міністерства інфраструктури України.

Вартість проведення оцінювання переобладнаного транспортного засобу з видачею акту технічної експертизи визначається організацією з оцінки відповідності то за наявною інформацією в м. Києві становить близько 200-300 грн.

5. Перереєструвати переобладнаний транспортний засіб.

У 10-тиденний термін після отримання документу про оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу звернутись до територіального сервісного центру МВС, де здійснювався огляд транспортного засобу перед переобладнанням, для перереєстрації транспортного засобу у зв'язку з переобладнанням. При цьому до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про тип транспортного засобу за призначенням – спеціалізований, а в особливі відмітки вноситься запис "УЧБОВИЙ".

Вартість послуги з перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів – 152 грн. 63 коп.;

для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів -190 грн. 15 коп.;

Додатково сплачуються вартість бланка свідоцтва – 201 грн. та послуги банку.


Послуга надається протягом робочого дня з моменту одержання заяви.

© 2016- 2017. Головний сервісний центр МВС України

04071, м. Київ-71, вул. Лук'янівська, 62

Інформаційний центр: 044-290-19-88

powered by lun.ua
Коментарі — 12
Anatol Zubenko _ 23.07.2018 20:53
IP: 94.153.158.---
oleksander kyiv:
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в цьому тексті "виконати У ВИГЛЯДІ важелів"
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в проекті N5670 "Закону про державну мову" 19.01.2017.
Стаття 8. Вимоги до рівня ВОЛОДІННЯ державною мовою.
Треба "Вимоги до рівня знань державної мови."
Мову можна знати або не знати.
Володіти мовою не можна.
Володіти можна майном.
Знанням теж потрібно володіти...
oleksander kyiv _ 23.07.2018 16:50
IP: 194.44.31.---
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в цьому тексті "виконати У ВИГЛЯДІ важелів"
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в проекті N5670 "Закону про державну мову" 19.01.2017.
Стаття 8. Вимоги до рівня ВОЛОДІННЯ державною мовою.
Треба "Вимоги до рівня знань державної мови."
Мову можна знати або не знати.
Володіти мовою не можна.
Володіти можна майном.
oleksander kyiv _ 23.07.2018 16:38
IP: 194.44.31.---
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в цьому тексті "виконати У ВИГЛЯДІ важелів"
Як Ірина Фаріон ставиться до суржику в проекті N5670 "Закону про державну мову" 19.01.2017.
Стаття 8. Вимоги до рівня ВОЛОДІННЯ державною мовою.
Треба "Вимоги до рівня знань державної мови."
Мову можна знати або не знати.
Володіти мовою не можна.
Володіти можна майном.
Сергей Папков _ 23.07.2018 12:08
IP: 35.235.226.---
Volodymyr_R:
Гарно просвітила міністра Ірина Фаріон!
Приєднуюся!
Volodymyr_R _ 23.07.2018 00:37
IP: 5.1.27.---
Гарно просвітила міністра Ірина Фаріон!
Олександр Дзюбук _ 22.07.2018 23:16
IP: 130.180.216.---
Пам'ятаю на початку 90-х Верховною радою був прийнятий закон про "Податок на ДОБАВЛЕНУ вартість". Тих депутатів ще можна було зрозуміти. У більшості з них при слові Москва ще тряслися коліна.
Тепер же в документах державної установи подібний дебілізм вказує лише на компетентність персоналу, який готує такі документи.
gajdamaka _ 22.07.2018 21:17
IP: 77.121.100.---
Більшість наших людей тупо байдужі до української мови. Ця рабська байдужість і запобігання перед всім російським всіляко підтримується і заохочується згори, тобто нашими (не своїми) окупаційними засобами інформації (на штиб ІНТЕРА). Навіть претендент на посаду президента УКРАЇНИ тов. Гриценко дозволяє собі познущатися над українською мовою, адже він систематично використовує слово "ХОТЄЛКА" замість ЗАБАГАНКА. Бідолаха, він виявляється тупенький. Крім того, його викормиш під прізвищем Розумков (подає себе як політолог) дозволяє собі оскверняти українське повітря мовою окупанта.
bayda2013 _ 22.07.2018 16:55
IP: 46.173.112.---
Там редакторів, прес-секретарів чи спікерів вибирають не за компетенцією, а за довгоногістю чи відданістю собі коханому.
Надія Жук _ 21.07.2018 22:54
IP: 35.235.227.---
Повинен же редактор редагувати державні документи. Чи редакторів не вистачає?
Василь Артус _ 21.07.2018 19:33
IP: 46.219.235.---
Звичайно Вас,п.Ірино.
Василь Артус _ 21.07.2018 19:31
IP: 46.219.235.---
Підтримую.
Anatol Zubenko _ 21.07.2018 16:04
IP: 94.153.158.---
Так їх,пані Ірино!
Уряд реформ410 Корупція1365 Aтака Путіна1244 Україна та Європа1103 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter