Ірина Фаріон Депутат Верховної Ради України VII скликання, член Політради ВО "Свобода"

ПРО МАНІФЕСТ МОВНОГО МАЛОРОСІЙСТВА N5670д

11 жовтня 2018, 21:48Гора вродила мишу. "Благонамєрєнниє малороси" з піною на устах кричать, що написали закон про державну мову та й проголосували за нього в першому читанні зусиллями виняткових словоблудів у ВР Самопомочі, БПП, НФ, Тимошенколяшка...Опоблок може просто спостерігати і чекати, як малороси самі себе загнали знову в ту саму пастку: язика! І ось чому.

1. Законопроєкт "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (N5670-д), що ухвалений у першому читанні 4 жовтня 2018 року, є переробленим варіянтом свободівського законопроєкту N5669 з максимальним його наближенням до скасованого 28.01.2018 р. Конституційним Судом України закону Ківалова-Колесніченка "Про засади державної мовної політики". Себто малороси вкрали добрий закон і зробили з нього подобу себе – політичних гермафродитів.

2. Законопроєкт N5670-д нав'язує подиву гідний термін, що показово підважує та обмежує державний статус української мови, "мова прийнятна для сторін" із застосуванням цього гібридизму в діяльності органів правопорядку (ч. 2 ст. 13: "З особою, яка не розуміє державної мови, працівник органу правопорядку може спілкуватися мовою прийнятною для сторін"), у сфері обслуговування (ч. 2 ст. 26: "На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін"), в охороні здоров'я (ч. 2 ст. 29: "На прохання особи, яка звертається по медичну допомогу чи медичне обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін"), у транспорті (ч. 3 ст. 32: "На прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін").

3. У 28-х статтях із 39-х статей (резолюційних) вжито термін "інші мови" (з них абсолютно неприйнятно у 14-и статтях), як наприклад, п. 2 ст. 11: "У судовому процесі може застосовуватися інша мова ніж державна, відповідно до умов, визначених процесуальними кодексами України". Водночас у перехідних положеннях (розділ VIII) зазначено: "У судовому процесі може застосовуватися інша мова, відповідно до умов, визначених цим Кодексом" (п.2.2, 2.4, 2.5, 2.6). Вершиною абсурду є пропонована редакція Статті 29. Кримінального процесуального кодексу України: "4. Особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою. Особа, яка не володіє державною мовою, повідомляється будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення".

4. У 3-х статтях вжито термін "мови національних меншин" чи "задоволення потреб національних меншин" (п. 8 ст.10, п. 6 ст. 20, п.1 ст.17) Абсолютно неприйнятним є процес навчання мовами національних меншин (п.1 ст. 17: "Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою"), позаяк це продовження радянської моделі деукраїнізації мовної політики в освітній сфері. Відомо, що пропонований проєкт закону "Про середню освіту", зокрема у 5-й мовній статті, запроваджує навчання (а не вивчення) мовами нацменшин по всій освітній вертикалі, зокрема і в старшій школі, і допускає відкриття окремих класів з мовами нацменшин у будь-якій школі (п.8).

Крім того, у проєкті закону наскрізним є покликання на закон "Про національні меншини" (п. 8 ст.10, п. 2, ст. 19, п. 2 ст. 28), а також сім разів спостережено це покликання в перехідних положеннях.

Неприпустимим в освітній статті є п. 5, відповідно до якого обов'язковість складати ЗНО українською державною мовою відтерміновано до 2025 року.

Закон "Про освіту" (ст. 7) і законопроєкт "Про середню освіту" (ст. 5) продовжують колоніяльну модель національної мовної політики у визначальній для державного розвитку освітньо-науковій галузі, а саме – нейтралізацію та маргіналізацію державного статусу української мови через паралельне використання мов нацменшин, "інших мов", "мов ЄС".

Це суперечить рішенню Конституційного Суду України від 14.12.1999 р., який ствердив: "Виходячи з положень статті 10-ої Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова. У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою, відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин".

З метою збереження в просторі нашої держави (особливо під час війни) мов національних меншин, які в історичній ретроспективі є мовами історичних і теперішніх окупантів України (російської, польської, румунської, угорської), Міністерство освіти і науки України обрало не лише показово гібридний шлях навчання через так зване мовне квотування середньої освіти, але і загрозливий для Української Держави полілінгвізм через процес навчання різними мовами – від мов нацменшин (розумій мов-агресорів та окупантів) до мов ЄС.

5. У 4-х статтях приписано вживати "мови ЄС": "мова в освіті" (п. 7 ст. 17), "мова в науці" (ст. 18), "мова у книговиданні та книгорозповсюдженні" (п. 3 ст. 22), "державна мова в електронних інформаційних системах" (п. 1 ст. 23), що розмиває визначеність базових понять закону про державний статус української мови, обмежує можливість захисту та утвердження функційного простору державної мови і найнебезпечніше – у царині науки повністю маргіналізує творення наукового (термінологічного) апарату державною мовою.

6. Кардинального доопрацювання вимагають статті про українську державну мову у сфері культури (п. 2 ст.19), у сфері телебачення та радіомовлення (ст. 20), у друкованих засобах масової інформації (п. 2 ст. 21), у книговиданні та книгорозповсюдженні (п. 2, 5 ст. 22), у сфері електронних інформаційних систем (п. 6, ст. 23), у сфері інформації для загального ознайомлення (п. 1 ст. 24), у зверненнях до громадських об'єднань, політичних партій та юридичних осіб приватного права (п.2 ст. 34) з метою застосовувати лише державну українську мову, а не створювати химерні лазівки для інших мов.

7. Виняткове державне значення має сфера антропонімікону. Вимагаємо п. 2 ст. 6 законопроєкту 5670д викласти у такій редакції: "Громадяни України, які за своїм етнічним походженням не є українцями і рідна мова яких відмінна від української, записують своє ім'я та прізвище відповідно до правил українського правопису", а також зі ст. 36 вилучити п. 2 про право фізичної особи "на транскрибований запис її прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції", позаяк громадяни України свої імена, прізвища та інші додаткові ідентифікаційні знаки мають записувати відповідно до норм ТІЛЬКИ українського правопису.

8. Вилучити зі статей 9, 19, 24 пункти 2 як такі, що підважують державний статус української мови і суперечать першому пункту цих статей. Особливо показова щодо цього ст. 19 про державну мову в культурі, де законопроєкт приписує застосовувати інші мови під час культурно-мистецьких заходів, "якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу", так само як зовсім не доречно дублювати інформацію для загального ознайомлення іншими мовами (п. 2 ст. 24).

Отже, панове! Закон угодовців N5670д подано!!!! Основне його завдання ЗАКОНСЕРВУВАТИ мовну шизофренію та маргіналізувати державний статус української мови. І, звісно, зберегти базові вогнища сепаратизму по всій Україні через школи з мовами нацменшин: 581 московськомовна школа, 75 – румунська, 71 – угорська, 5 – польська...

І ще: а звідки ж у нас ці священні корови – нацменшини, коли нема графи національність у паспорті???? Верховнорадівські малороси! Вам не закони про мову писати, а рабами по Европах бути.

powered by lun.ua
Коментарі — 19
Oleksandr Nahornyy _ 05.11.2018 22:16
IP: 188.230.1.---
Індра:
bayda2013:
Високий КЛАС МУДРОСТІ!
Oleksandr Nahornyy _ 05.11.2018 22:15
IP: 188.230.1.---
"Законсервувати" – це є не що інше, як заготівля компотів та соління на зиму...
Oleksandr Nahornyy _ 05.11.2018 22:12
IP: 188.230.1.---
Задля викорінення з системи навчання й виховання Української національної науки й освіти новітньої ринкової доби смертельних для НАЦІЇ атавізмів від минулої влади й держави, політикуму й соціуму слід на усіх рівнях соціуму й політикуму застосувати мій авторський комплекс науково-практичних і теоретичних напрацювань з актуальної проблематики пізнання й упровадження в систему національної освіти включно буття та діяння кожного громадянина України ПРИТАМАННІ РИНКОВІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЦІННОСТІ, а саме СФОРМУВАТИ В НАЙШИРШОМУ КОЛІ СПІВГРОМАДЯН МЕНТАЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРЯ, ХАЗЯЇНА, ВЛАСНИКА СЕБЕ, СВОЄЇ РОДИНИ, а так само ВЛАДИ й ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, словом, САМОДОСТАТНЬОЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ – платника податків... Інакше смертельних для нації і народу України катаклізмів не позбутися...
Якщо МИ,НАРОД І НАЦІЯ УКРАЇНИ, то вимагаємо негайно прибрати від влади злодюг і грабіжників, т. зв. "інтелектуалів" безідейних...
Індра _ 16.10.2018 10:08
IP: 94.76.81.---
bayda2013:
Ви вперше побачили вираз "по-українські"???!!! Вас готували в КГБ-ФСБ перед відправкою на роботу до України? Буває... То я вам ще дещо скажу. В українській мові немає ваших московських "уроків" і "занять", натомість є лише виклади, навчання, лекції. Немає московської "молодіжної організації", натомість є молодечна організація. Немає також і московських "хімія" та "зарубіжна література", але є хемія та світова література. Немає і "вершника", але є верховець. В українській мові немає московського "проспекта" на означення широкої вулиці, натомість є стогна. Немає "вокзалу", але є двірець. Немає "льотчика" та "аеродрома", але є летун та летовище. Немає "фруктів", але є овочі; а замість московських "овочів" у нас є своя городина (а Галичині – ярина). Немає у нас і московських "казначейство" та "казначей", але є скарбниця та скарбничий. Ну і т.д. Читайте українське, вивчайте українознавство. Не ходіть неуком.
bayda2013 _ 15.10.2018 22:58
IP: 46.173.112.---
Індра:
По-українськи правильно лише так:
- його персональне обслуговування можна здійснювати також іншою мовою
- її персональне обслуговування можна здійснювати також іншою мовою
-...
П. Індро, Ви теж висловлюйтесь правильно, а саме:"Українською правильно лише так".)))
Індра _ 14.10.2018 19:22
IP: 94.76.81.---
Анатолій Дмитрук:
приймаючи до уваги склад Верховної Ради
ПРИКЛАДИ НЕПАВИЛЬНОГО ВЖИВАННЯ:
1) приймати до уваги,
2) приймати закон,
3) приймати ліки,
4) приймати ідею,
5) приймати рішення,
6) приймати участь,
7) приймати душ.

ПРАВИЛЬНО МАЄ БУТИ ТАК:
1) взяти до уваги,
2) ухвалювати / затверджувати закон,
3) вживати ліки,
4) підтримати ідею,
5) вирішити (дійти рішення),
6) взяти участь,
7) взяти душ.
Богдан Паламарчук _ 14.10.2018 14:38
IP: 91.202.131.---
Цікаво переробленим варіЯнтом чого є мозок Фаріон?)
Козак Мамай _ 14.10.2018 13:49
IP: 35.235.227.---
Petr Harchenko:
А зрадники?
Козак Мамай _ 14.10.2018 13:46
IP: 35.235.227.---
Petr Harchenko:
А зрадники?
Козак Мамай _ 14.10.2018 13:45
IP: 35.235.227.---
Анатолій Дмитрук:
Не подобається ВР? Наступна буде в 10 разів гірша – Радою реваншу.
Анатолій Дмитрук _ 14.10.2018 09:16
IP: 94.230.203.---
Згоден з Іриною Фаріон.
Та, приймаючи до уваги склад Верховної Ради, розумію, що станом на зараз навіть в другому читанні закон не буде повністю відповідати національним інтересам – і Залишиться Тимчасовим.
Завданням депутатів, які розуміють загрози, на які вказує Ірина Фаріон, є Мінімізація тих загроз, спроба зробити цей закон хоч маленьким кроком вперед.
На що я й сподіваюся.
Petr Harchenko _ 14.10.2018 05:21
IP: 35.235.227.---
"У державі не державною мовою говорять лише гості, наймити та окупанти" (К. Маркс) – оце увесь закон про українську державну мову. Законопроект 5670-д – взірець словоблудства.
gajdamaka _ 13.10.2018 12:12
IP: 77.121.100.---
Мову треба вчити і вдосконалювати все життя. Але де ж взяти авторитетних вчителів, які навчать нас, сірих і неосвітчених, гарній українській мові. Навколо нас або ганебний суржик, або поганенька російська мова. А мова нашого майбуття (тобто підлітків) це просто глумлива карекатура на українську мову. Вона ТІПА українська, але в ній ТІПА практично відсутні автентично українські слова.
vold _ 13.10.2018 09:58
IP: 95.132.132.---
Індра:
" По школах вчать якісь правила, але не навчають мови. "

100%
Anatol Zubenko _ 12.10.2018 11:09
IP: 94.153.158.---
Останній абзац-+++++
Індра _ 12.10.2018 11:00
IP: 94.76.81.---
Скорочення, як от "нацменшини" – це суто комуно-совкове нашарування на свідомість сучасних українців. Всі такі дурнувати скорочення на кшалт Мін'юст, Кабмін, генсек, нардеп, Укрпроддержбудпроект та ін. це те ж саме, що початок ери жидо-московських комуноїдів в Україні: комбріґ, начдів, командарм, завуч, шкраб (школьний работнік), та ін. З цим маразмом треба вже нарешті покінчити!!! Жодна розвитуна країна не допускає таких жахливих словотворень спрямованих на знищення мови і врешті-решт знищеня самого народу.
"Російська мова" – українською мовою – це московська мова. Росія – це басейн ріки Рось. Тому прикладати цей термін на означення північно-східної країни Московщини – неприпустимо. Московщину населяють московити і розмовляють вони московською мовою. Це все знали наші пращури ще за часів Богдана Хмельницького, але сьогоденні нащадки тих козаків необізнані з українознавством і йдуть стежкою рабів Москви повторюючи за мосоквитами московські байки. Цьому треба класти край!
Індра _ 12.10.2018 10:33
IP: 94.76.81.---
По-українськи правильно лише так:
- його персональне обслуговування можна здійснювати також іншою мовою
- її персональне обслуговування можна здійснювати також іншою мовою
- його індивідуальне обслуговування можна здійснювати іншою мовою
- У судовому процесі можна застосовувати іншу мову
- Особі повідомляють про підозру у
- Це право реалізують шляхом створення
- в навчальному процесі можна застосовувати та вивчати мови
Індра _ 12.10.2018 10:31
IP: 94.76.81.---
Хочу висвітлити наявні мовні помилки в тексті авторки (включно з цитаованими статтями Закону N5670д). 1) Перш за все це дієслова звортоної дії, особиливо подані в пасивній формі. Про них ще писала Олена Курило, що таких дієслів практично немає в українській мові. Отже маємо наступне:
- його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою
- її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою
- його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою
- У судовому процесі може застосовуватися інша мова
- Особа повідомляється про підозру у
- Це право реалізується шляхом створення
- в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови

здійснюватися=здійснювати себе; застосовуватися=застосовувати себе; повідомляється=повідомляє себе; застосовуватися=застосовувати себе; вивчатися=вивчати себе.

Отже, як наведені виривки речень повинні виглядати українською мовою?
Індра _ 12.10.2018 10:23
IP: 94.76.81.---
Цілком підтримую пані авторку! Хочу також зазначити, що на сьогодні практично НЕМОЖЛИВО натрапити на урядовця, науковця, вчителя, депутата та журналіста які здатні писати державною мовою без помилок. Причому кількість помилок в їх листах, доповідних записках, та ін. матеріалах просто неймовірна!!! По школах вчать якісь правила, але не навчають мови. Ситуацію треба докорінно змінювати!!!
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter