Ігор Головань Адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери"

Реформа адвокатури. Вихід на фінішну пряму.

18 лютого 2018, 15:04

Як я вже неодоразово писав, судова реформа просувається вперед важко, але невблаганно.

Відповідно, все ближче і ближче реформа адвокатури. Змінювати закон про адвокатуру вкрай потрібно вже хоча б тому, що відповідно до чинного Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

адвокатура забезпечує надання на професійній основі правової допомоги.

Однак відповідно до чинної редакції Конституції України,

адвокатура діє в Україні для надання професійної правничої допомоги.

Про наслідки цієї гри в слова я у свій час попереджав, але сталося те, що сталося, Конституція має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти повинні їй відповідати, а тому законодаство про адвокатуру має бути змінене у будь-якому разі.

Не забуватимемо і про встановлену чинною редакцією Конституції так звану "адвокатську монополію" на судове представництво. Право здійснювати представництво іншо особи в суді Конституція дає виключно адвокатам, що створило серйозні проблеми юрисконсультам, особливо тим, що працюють у державних органах та установах.

Про це я теж свого часу писав.

Так чи інакше, спричинену конституційною реформою "проблему юрисконсультів" теж треба якось вирішувати, а жодне вирішення без внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не є можливим.

Крім проблем, спричинених реформою Конституції, адвокатура потерпає від наслідків реформи власне адвокатури 2012 року.

Тоді адвокатів силою закону об'єднали у єдину професійну організацію – Національну асоціацію адвокатів України (НААУ).

Об'єднання було примусовим, оскільки за попередні десятки років адвокати не виявляли жодного бажання добровільно об'єднуватися, а тим більше утримувати бюрократичний апарат професійної організації.

Буквально з моменту свого створення Національна асоціація адвокатів України, а точніше її кошти і повноваження стала справжнісіньким яблуком розбрату і об'єктом жорсткої бортьби.

Боротися є за що. Десятки тисяч адвокатів тепер зобов'язані сплачувати своїй професійній асоціації щорічний внесок. У 2018 році його розмір – 1762 гривні.

Бажаючі стати адвокатами мають платити за кваліфікаційний іспит і стажування.

Участь у заходах з підвищеня кваліфікації (а підвищення кваліфіцації тепер обов'язкове) теж часто небезкоштовна.

Словом, гроші є. Але справа не тільки у фінансах.

Відповідно до Конституції, з'їзд адвокатів України обирає двох членів Вищої ради правосуддя. Стільки ж, скільки призначає Президент.

То чи варто дивуватися тому, що адвокатські з'їзди преса називає "скандальними", а сnоличне адвокатське самоврядування вже не перший рік лихоманить?

І хоч діячі адвокатського самоврядування розхвалюють свої здобутки не шкодуючи епітетів, у суспільстві формується упевненість у необхідності те самоврядування добряче перезавантажити.

І перезавантаження не за горами.

16 лютого 2018 року Рада з питань судової реформи закнічила

обговорення законопроекту "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Що далі?

Опитування членів Ради щодо можливості затвердження законопроекту в цілому та спрямування Президентові України.

Що нас чекає у випадку, якщо законопроект стане законом?

Само собою, слова "правова допомога" у всіх відмінках буде замінено словами "професійна правнича допомога" у відповідному відмінку.

Щоб було як у Конституції.

Буде удосконалено норми, що регулюють гарантії адвокатської діяльності, професійні права, обов'зки і відповідальність адвокатів.

Серйозних змін зазнає порядок допуску у професію.

Достатньо сказати, що відповідно до законопроекту до стажу роботи у галузі права зараховуватиметься лише робота у якості стажера адвоката та (або) на посаді судді, прокурора.

Для набуття статусу адвоката потрібно буде мати не менше двох років такого стажу після здобуття вищої юридичної освіти.

Законопроект пропонує вирішення вищезгаданої "прjблеми юрисконсультів" через отримання ними статусу адвоката.

Відповідно до законопроекту, адвокат може працювати за трудовим договором з особою, що не є адвокатським бюро чи об'єднанням. Така робота не вважатиметься адвокатською діяльністю. Більше того, адвокат, що працює за наймом не в адвокатському бюро чи об'єднанні на час дії такого трудового договору позбавляється права на здійснення власне адвокатської діяльності.

В той же час такий працівник зберігає статус адвоката отримує можливість представляти свого роботодавця в суді.

Аналогічне регулювання законопроект передбачає для державних службовців. Відповідно до законопроекту, адвокат, який працює в органі державної влади, іншому державному органі або в органі місцевого самоврядування, зберігає статус адвоката, може надавати правничу допомогу органу, в якому він працює, представляти цей орган у суді.

Таким чином, аби мати можливість і надалі представляти своїх роботодавців у суді, українські юрисконсульти повинні будуть отримати статус адвоката, зупинити адвокатську діяльність і працювати як раніше.

Законопроект передбачає, що протягом чотирьох років певні особи матимуть можливість стати адвокатами у спрощеному порядку шляхом складання письмового анонімного тестування без проходження стажування та роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

Таку можливість отримають ті, хто має вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї), володіє державною мовою та має не менше ніж три роки стажу роботи на посаді:

1) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу, іншій аналогічній посаді в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) слідчого, нотаріуса;

3) помічника судді, помічника нотаріуса;

4) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який здійснює навчання, виховання та професійну підготовку у вищих навчальних закладах або вищих навчальних закладах післядипломної освіти;

5) наукового працівника, який здійснює наукову діяльність у науковій або науково-дослідній установі.

Фактично повне перезавантаження готує законопроект адвокатському самоврядуванню.

Систему органів адвокатського самоврядування України складатимуть національні та регіональні органи адвокатського самоврядування.

Національними органами адвокатського самоврядування є:

1) з'їзд адвокатів України;

2) Рада адвокатів України;

3) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури;

4) Вища дисциплінарна комісія адвокатури;

5) Вища ревізійна комісія адвокатури.

Регіональними органами адвокатського самоврядування є:

1) конференції адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя);

2) ради адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя);

3) кваліфікаційні комісії адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя);

4) дисциплінарні комісії адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя);

5) ревізійні комісії адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя).

Національні та регіональні органи адвокатського самоврядування не матимуть статусу юридичної особи та діятимуть у рамках Національної асоціації адвокатів України і регіональної палати адвокатів відповідно.

А от нинішні Ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури відповідно до законопроекту підлягатимуть ліквідації з наступною передачею їх майна відповідним регіональним палатам адвокатів.

Отже, адвокатуру чекають серйозні зміни.

І більшість з очікуваних змін явно на краще.

Коментарі — 5
Yuriy Karlash _ 21.02.2018 10:01
IP: 94.45.141.---
Пане Ігор, а можна дізнатися вашу думку щодо того, як тепер співвідносяться положення Конституції про адвокатську монополію з положеннями міжнародних договорів, які надають консульській посадовій особі право представляти в судах громадян своєї країни?

Зокрема, чи обмежила Україна в односторонньому порядку дію своїх міжнародних договорів, і чи означає це, що консул має право бути особисто представником в суді тільки в малозначних і т.п. справах?

Для прикладу, Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Иракской Республикой, Статья 37 – По всем делам о наследстве, которые возникнут на территории одной из Договаривающейся Стороны, дипломатический или консульский представитель другой Договаривающейся Стороны ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В СУДАХ и иных учреждениях собственных граждан, если они отсутствуют и не поручили ведение дела иному доверенному лицу; особой ДОВЕРЕННОСТИ в этих случаях НЕ требуется.
Alexandra Grudtsyna _ 18.02.2018 22:05
IP: 93.78.16.---
В суд – ТОЛЬКО СО СТАТУСОМ, – знания, умения, понимание, квалификация, роль юриста – это все ноль, головне юрист со статусом и призупиненним свідоцтвом- в суді!!
Alexandra Grudtsyna _ 18.02.2018 21:25
IP: 93.78.16.---
... восторг!!!!!!! А как – включать свидетельство перед началом судебного заседания у юристов предприятия, а после выключать, ой простите призупиняти та поновлювати... и доступ до профессии зазнає змін- юристов, что перестануть выпускать вузы Украины, или сразу начнут выпускать адвокатов, прокуроров и судей, а в конституции вместо – того что украина есть правовое государство – напишут правнича держава что ли?
Ігор Бондар _ 18.02.2018 20:21
IP: 94.178.212.---
Кілька слів про представництво в суді. Категорично не можна допустити монополію адвокатів на представництво в суді. Я не адвокат. Протягом останнього року у кількох десятках справ представляв інтереси в суді щодо проведення перерахунку пенсій. Всі справи виграв. Глибоко сумніваюся в тому, що будь-який адвокат досконало знає нормативно-правову базу з цього питання. В цьому плані прогресивною є нова редакція КАС України. У справах незначної складності представником може бути не обов'язково адвокат.
Микола Пошукайло _ 18.02.2018 16:49
IP: 178.216.14.---
вищезгаданої "прjблеми юрисконсультів" вправте будь ласка.
Корупція1206 Уряд реформ357 Aтака Путіна1145 Україна та Європа982 Річниця Майдану74
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter