8 січня 2024, 12:19

Позов про 5-6 менеджерів

Тут пан Ткач, як казали за радянських часів, вчить нас Батьківщину любити.

Про реальність нагадує.

Розповідає, що попередній рік природним чином закінчився браком людей і ресурсів, сил і засобів на східних та південних фронтах. Мовляв, так і мало статися.

Правда? І ніхто ні в чому не помилився? Крім громадян, звичайно, які мають тісніше згуртуватися і більше віддавати?

Згадав пан Ткач і владоможців. Акуратненько згадав, без імен.

А мені цікаві імена. Хоча б тих 5-6 менеджерів, без яких нам усім гаплик. Без яких "буде менше ППО, буде менше допомоги"?

Мені одному хочеться дізнатися, без кого не може Президент Зеленський обійтися?

Журналістам ці імена відомі? То розкажіть і нам.

Чи не занадто швидко журналісти навчилися ставити виключно правильні питання?

Бо за неправильні питання тяжка журналістська доля не закине на закордонний курорт викривати тих, кого влада дозволить викривати?

Раз журналістам не цікаво, доведеться адвокатам ставити питання владі.

Верховний Суд

Позивач


Ігор Володимирович Головань


(...)

Відповідач 


Президент України


Володимир Олександрович Зеленський

(...)

ПОЗОВНА ЗАЯВА


про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії

1. Суть спору та обґрунтування порушення прав позивача

19.12.2023 Президент України В. О. Зеленський дав підсумкову пресконференцію. У цьому інтерв'ю Президент Зеленський, серед іншого, сказав таке:

Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риторики, просто не можу дозволити цього собі.

Тобто чинний Президент повідомив суспільству, що до його команди входять п'ять або шість менеджерів, яких він не вважає за можливе замінити іншими особами через ризики для національної безпеки.

19.12.2023 позивач, на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації", направив відповідачу електронною поштою запит на інформацію. У цьому запиті позивач зазначив таке:

Під час підсумкової пресконференції 19 грудня 2023 року Президент України Володимир Зеленський сказав: "Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5 – 6 менеджерів...".

Прошу повідомити, кого саме мав на увазі Президент України, згадуючи "5 – 6 менеджерів", з зазначенням прізвищ і посад.

При підготовці відповіді на цей запит прошу врахувати правову позицію Великої Палати Верховного Суду (Справа N9901/337/21, 19 жовтня 2023 року). Зокрема, що механізм оприлюднення інформації (інтерв'ю, коментар, виступ, публікація тощо), як і використані для цього засоби (друковані видання, вебсайти, соціальні мережі, інші медіа тощо), для не має значення для застосування приписів Закону "Про доступ до публічної інформації". Обов'язок оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію), є загальним. Тобто цей обов'язок розпорядник інформації має виконати незалежно від того, чи мова йде тільки про ту інформацію, яка прямо визначена як обов'язкова до оприлюднення чи мова йде про добровільне оприлюднення іншої публічної інформації, що не входить до переліку, визначеного у частині першій статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Також через електронну форму на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України позивач направив запит ідентичного змісту.

У відповідь на ці запити позивач отримав лист від Офісу Президента України N22/1-09/5761 від 27.12.2023, яким було відмовлено у наданні запитуваної інформації, через те, що ці запити "не можуть розглядатися як запити на інформацію, оскільки їх зміст не відповідає вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації".".

Позивач є запитувачем інформації в розумінні п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 зазначеного Закону, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Відтак, незалежно від того, стосується запитана інформація позивача чи ні, він має право оскаржити до адміністративного суду відмову у задоволенні запиту на інформацію, а також будь-які інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача, на підставі пунктів 1, 7 ч. 2 та ч. 3 ст. 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2. Обґрунтування позовних вимог

2.1. Відмова у наданні запитаної інформації є неправомірною

Наполягаємо на тому, що наявна у Президента Зеленського інформація про 5-6 менеджерів яких неможливо "позбавитись" через загрозу "стати слабкішими" і ризики того, що "буде менше ППО, буде менше допомоги" – становить суспільний інтерес.

Суспільство має право знати імена осіб, які є настільки важливими для функціонування держави.

У відповіді на запит позивача міститься посилання на п. 2 ч. 5 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якого запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Акцентуємо увагу суду на тому, що позивачу не було відмовлено в задоволенні запиту на підставі п. 1 ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону – через те, що розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Натомість позивачу було відмовлено в задоволенні запиту на підставі п. 4 
ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону – через недотримання вимог до запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 цього Закону.

Однак, у запиті позивача був чітко зазначений загальний опис інформації, щодо якої зроблено запис. Вважаємо, що з такого загального опису будь-який розсудливий безсторонній спостерігач міг зрозуміти, про яку саме інформацію йдеться.

Відтак, є необґрунтованим посилання відповідача на п. 2 ч. 5 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оскільки запит насправді містив загальний опис запитаної інформації.

Отже, відмова в задоволенні запиту не відповідає п. 4 ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону, а тому є протиправною.

Також, відповідно до норми п. 6 ст. 14 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розпорядники інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Відповідно до згаданої у запиті правової позиції ВП ВС у справі 9901/337/21, (постанова від 19.10.2023), інтерв'ю є одним з механізмів оприлюднення публічної інформації. Обов'язок оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію є загальним. Тобто цей обов'язок розпорядник інформації має виконати незалежно від того, чи мова йде тільки про ту інформацію, яка прямо визначена як обов'язкова до оприлюднення чи мова йде про добровільне оприлюднення іншої публічної інформації, що не входить до переліку, визначеного у частині першій статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Іншими словами Президент Зеленський повідомив суспільству явно неповну інформацію і не назвав жодних імен "5-ти-6-ти менеджерів" незважаючи на те, що з його власних слів випливає їх надзвичайна важливість і безальтернативність для держави.

Тобто Президент Зеленський фактично визнав, що у його володінні як суб'єкта владних повноважень-розпорядника публічної інформації наявна відображена та задокументована певними засобами на певних носіях інформація про згаданих "менеджерів".

Однак, Президент ухилився від оприлюднення та надання у відповідь на запит цієї інформації попри те, що вона очевидно становить суспільний інтерес.

2.2. Відповідь на запит позивача надана несвоєчасно

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Позивач направив запит відповідачу електронною поштою 19.12.2023 о 20:09, і він був зареєстрований в Офісі Президента України 20.12.2023 за N4887.

Тобто відповідь на запит мала бути надана не пізніше 25.12.2023, проте, її було надано лише 27.12.2023 – поза межами встановленого законом строку.

2.3. Відповідь на запит позивача не відповідає встановленій формі

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації.

Однак, у наданій позивачу відповіді не було зазначено по батькові особи, відповідальної за розгляд запиту.

3. Вимоги

ПРОШУ:

1. Визнати протиправними дії Президента України Зеленського Володимира Олександровича, які полягають у відмові в задоволенні запиту на інформацію Голованя Ігоря Володимировича від 19.12.2023 (зареєстрованого в Офісі Президента України 20.12.2023 за N4887) шляхом надання відповіді листом Офісу Президента України 
N22/1-09/5761 від 27.12.2023 з порушенням пункту 4 частини 1 статті 22, пункту 1 частини 4 статті 22 та частини 1 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

2. Зобов'язати Президента України Зеленського Володимира Олександровича повторно розглянути запит на інформацію Голованя Ігоря Володимировича від 19.12.2023 (зареєстрований в Офісі Президента України 20.12.2023 за N4887) і надати наявну публічну інформацію, що становить суспільний інтерес, про яку він стверджував на підсумковій пресконференцію від 19.12.2023, оприлюдненій в мережі Інтернет за адресою https://www.youtube.com/live/6h_VI1zrA48 – а саме інформацію про прізвища і посади "5-6 менеджерів", про яких він згадував зазначаючи: "Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги".

(...)

4 січня 2024 року І. В. Головань

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.

Стефанчук і Корнієнко проти Європарламенту

Голова Верховної Ради України Стефанчук і його Перший заступник Корнієнко серйозно розійшлися у поглядах з Європейським парламентом. Ці два добродії вважають можливим і допустимим свавільно "нє пущать" опозиційних народних депутатів України у закордонні поїздки...

Хоча закон прямо і не передбачає... НАБУ і ВРП проти Конституції

Колега Артем Сульженко таки відстояв рішення Верховного Суду, яким визнано протиправною спільну "операцію" НАБУ і новообраних членів Вищої радою правосуддя...

Президент Зеленський, 5-6 менеджерів і держава у смартфоні

Сьогодні під час судового засідання мав можливість ознайомитися з відзивом Президента Зеленського (точніше – його офісу, а ще точніше – окремого чиновника з його офісу) про 5-6 менеджерів...

Менеджери Зеленського – суд у середу

Виявилося, що Президент Зеленский довго терпів не дуже досконале командування Збройних Сил України. Аж раптом не витримав. І як почав звільняти...

ДБР русскоязичноє насолоджується безкарністю

А ось і відповідь Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, стосовно русскоязичного держиморди. Цілком очікувано, ніхто того російськомовного негідника за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" до відповідальності не притягував і притягувати не збирається...

СБУ, ДБР і потужні російські шпигуни

Пишуть, СБУ на хвильку відволіклося від стеження за "бігусами" і, бац – нейтралізовано "потужну агентурну мережу" військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні! Затримано аж 5 потужних учасників потужної ворожої групи...