Костянтин Морозов Незалежний політолог

Питання інтеграції України в НАТО сьогодні є актуальнішим ніж будь-коли

28 квітня 2010, 15:46

Пролонгація терміну перебування ЧФ РФ в Україні безумовно є додатковим і суттєвим викликом нашій безпеці. При чому цей виклик формується в двох аспектах: внутрішньому і зовнішньому і його нейтралізація в них майже не можлива.

По-перше, я не згоден з тими, хто тепер доводить ніби-то флот не несе ніякої загрози для України. За моїми оцінками, флот є угрупованням не військовим, а радше політичним в Україні де орендатори не лише фактично не дотримуються законів України, а всіляко їх ігнорують, флот є таким плацдармом в Україні на який базуються сепаратиські антиукраїнські і антидержавні так звані політичні партії і громадські організації. І ця пролонгація майже безкінечно продовжує умови їхньої підтримки у всіх можливих сферах.

По-друге, перебування флоту завжди було і тепер надовго буде перешкодою на нашому інтеграційному шляху. Ті, хто радіє почувши деякі заспокійливі заяви західних політиків, виявляють наївність. Ніхто і не буде втручатися у так звані внутрішні справи, натомість цьому питанню завжди приділяється серйозної уваги. Ми не можемо знати як дійсно в Альянсі оцінюють ситуацію. Один посол до НАТО у приватній бесіді сказав мені, що коли він став постійним представником в ПАР, йому було надзвичайно цікаво читати закриті документи, в яких говорилося про його країну, поки вони готувалися до членства. Тепер коло наших опонентів щодо підвищення рівня стосунків з НАТО може розширитись. Країни Чорноморського регіону також дбають про свою безпеку. А це означає, що і на шляху до ЄС Україна додала собі нових, ускладнень.

Отже, продовження терміну перебування іноземної бази в Україні суттєво вдарить по безпекових інтересах держави та її громадян.

Я переконаний, що Україні конче потрібно долучитися до Альянсу. Не буду наводити всі пояснення "для чого", зазначу лише деякі:

Задля набуття гарантій безпеки. Україна – європейська держава і, як всі інші, вона має бути в європейської системи безпеки, бо лише там життєво важливі інтереси країни забезпечуються за її безпосередньої участі. Нас часто заводять в оману, але ніякі декларації, або міждержавні договори ані де-юре, ані де-факто не можуть гарантувати безпеку України, бо жоден з них нікого ні в чому не зобов'язує. Єдиним на сьогодні інструментом і механізмом надання таких гарантій є Вашингтонська угода 1949 року, Ст. 5 якої зобов'язує сприймати загрозу будь якому союзнику як загрозу всій Організації і відповідно діяти військовими силами. Україна багато років шукає такі гарантії, але ними користується майже вся Європа.

Задля оптимізації бюджетних витрат в оборонній сфері. Членство в НАТО забезпечує переросподіл оборонних завдань між союзниками. Маючи бажання фінансово забезпечувати виконання програм соціального розвитку та водночас нагальну потребу в гарантованій власній безпеці, яка пов'язана зі збільшенням витрат на оборону, Україна дедалі частіше стає перед дилемою "або/або". Непомірний тягар для економіки, яким є утримання та розвиток необхідного оборонного потенціалу країни, можна зменшити лише внаслідок зміни індивідуального способу його використання на колективний. У цьому разі Україна матиме можливість скоротити власний оборонний потенціал без зниження, а з часом і зі значним підвищенням обороноздатності.

Членство в НАТО дозволить Україні мати реальну власну систему оборони. В сучасному стані країни, говорити про нашу оборонну достатність, відповідність структур і чисельності нашої воєнної організації, як це ми часто чуємо від представників влади, щонайменше некоректно. З одного боку, – воєнний потенціал Росії, а з другого – інтегрований на спільних завданнях сукупний потенціал двадцяти восьми держав (запрошено ще дві). То якою ж має бути при цьому оборонна достатність позаблокової України? А от можливості кожної з цих двадцяти восьми країн, згідно з Вашингтонською угодою, є достатніми, бо дорівнюють можливостям потенціалу всієї Організації. З приєднанням до НАТО показники їхньої обороноздатності по всіх параметрах збільшилися буквально в десятки разів. На приклад, за чисельністю регулярних збройних сил: Польщі – у 15,5 раза, Чехії – у 51 раз, Угорщини – у більше ніж 75 разів. Така ж картина зростання і за мобілізаційними ресурсами, за танками та польовою артилерією. Ще вище ці показники за бойовими літаками: Польщі – у 20; Чехії – у 61; Угорщини – у 85 разів.

Бо оборонні можливості кожної окремої країни-союзниці трансформуються на основі спільної європейської політики безпеки й оборони. Її принципи реалізуються завдяки використанню сукупної здатності союзників протистояти сучасним викликам безпеці. Союз НАТО, це єдиний в Європі ефективний механізм концентрації спільних зусиль на забезпеченні безпеки його членів за оптимальних, збалансованих витрат на утримання і розвиток національних систем безпеки і оборони. А єфективна система безпеки за оптимальних витрат чи не є незаперечним інтересом України?

Задля гарантування розвитку демократії в Україні. Останніми роками НАТО трансформувалася в унікальну, багатофункціональну Організацією. З приєднанням до неї, крім переваг в економічній галузі та сфері безпеки, Україна долучається до дієвої системи контролю за станом і розвитком громадянського суспільства, верховенства права, захисту основних прав людини й громадянських свобод. Цей напрям розвитку демократії в Україні передбачений ще Планом дій "Україна-НАТО" і, починаючи з 2005 р., є принциповим змістом офіційної державної політики Україні у сфері безпеки. Звісно, що така спрямованість і тепер перебуває під постійною увагою міжнародних інституцій – ООН, ОБСЄ – та механізмів у сфері двосторонніх українсько-американських відносин, але це не є системним і ефективним контролем за станом і розвитком інституцій демократії в країні. Як ми часто спостерігаємо, дієвий контроль за ними залишається явно недостатнім.

Члени Альянсу, на відміну від позаблокових країн, є учасниками формального форуму, що відбувається на постійній основі у форматі постійної сесії Північно Атлантичної Ради, беруть участь у роботі різноманітних комітетів, регулярно оцінюють виконання річних планів розвитку багатьох сфер державного устрою. Така система дієвого контролю є механізмом сприяння втіленню в життя завдань розвитку демократії в країнах-членах, елементів проголошеної владою програми, а також гарантією дотримання урядом демократичних принципів, повного й ефективного виконання ним свого плану дій. Така система цілком відповідає життєвим інтересам громадян України щодо побудови в країні реальної демократії.

Нарешті, приєднання України до НАТО, як би ми не розділяли ці два самостійні процеси інтеграції, на мою думку, є передумовою інтеграції до Європейського Союзу. Оскільки готовність країни взяти на себе зобов'язання у сфері колективної безпеки розглядається європейською спільнотою як реальне прийняття нею таких спільних цінностей, як демократія, ринкова економіка, права і свободи особи, вільна преса тощо, ці процеси мають багато спільного. Усі нові члени Європейського Союзу останньої хвилі розширення (крім Мальти й Кіпру) спочатку набули членства в НАТО: Польща, Угорщина, Чехія – в 1999 і 2004 рр. відповідно; Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія – у листопаді та грудні 2004 р.; Болгарія і Румунія – у 2004 р.

Дорожня карта "До Європейського Союзу через НАТО", хоч і не є прийнятою точкою зору і офіційно не підтримується Альянсом, не позбавлена логіки послідовності підготовки країни, зокрема щодо мобілізації її матеріальних ресурсів, на досягнення високих оборонних та економічних показників. Політики, які дотримуються інших поглядів, просто лукавлять перед народом коли висловлюються за Європейську інтеграцію.Отже, членство в НАТО є не лише вигідним для України, але й необхідним з багатьох точок зору: геополітичної, фінансово-економічної, суто оборонної і просто прогматичної.

Задля повернення в цивілізовану і привабливу Європу. Я поділяю оцінки, що їх свого часу висловив відомий політик Європи Йошка Фішер (переклад мій): "В НАТО об'єднані більшість європейських країн. Це територія миру, стабільності, демократії і верховенства права. Це також територія процвітання: економіка конкурентноспроможна, валюта тверда, інфляція на низькому рівні, стандарти життя людей – серед найвищіх у світі. Європейці мають вигоду від високого рівня соціального захисту, недорогої й високоякісної системи освіти, жорстких стандартів довкілля та відмінної інфраструктури. На додаток, європейці мають непорівнянний рівень і різноманітність культури і користуються природною красотою. Зрештою, вони, об'єднавши свій оборонний потенціал, гарантують безпеку цього середовища, оптимально витрачаючи на це гроші".

powered by lun.ua
Елена Маркосян _ 23.05.2010 13:06
IP: 95.132.8.---
Господин Морозов! Несколько лет назад я написала в статье, что Украина будет в НАТО только вместе с Россией или не будет в НАТО никогда. Это было очевидно тогда и так же очевидно сегодня. С сожалением констатирую, что политикой занимаются люди вроде вас, – абсолютно лишенные проектного мышления и верящие в то, что логику развития можно переиграть некими политическими решениями. Если вас история с ПДЧ, оранжевой революцией и Ющенко ничему не научила, то мне остается только одно – посоветовать вам избегать политической деятельности. Иначе человеческая порядочность неизбежно войдет в конфликт с служебным долгом и идеей, носителем которой вы пытаетесь выступать.
Украине сегодня нужны масштабные реформы ВНУТРИ страны. Реформы ВНУТРЕННИХ отношений, а не внешних связей. Я их не противопоставляю, а просто констатирую отсутствие реального РЕСУРСА на процесс интеграции и в НАТО, и в ЕС, и ЕЭПУ и куда либо еще.
yvn _ 07.05.2010 14:00
IP: 217.196.166.---
Вам вірили і поважали Вас.
Пане міністр оборони, знайдіть однодумців, допоможіть організувати спротив.
За Вами підуть.
Loyola _ 01.05.2010 04:59
IP: 186.8.28.---
Led_Zeppelin:
крючков:
...Тогда чтО надо сделать, чтобы их еще больше дискредитировать? Бомбу бросить, но не на Бровары, а – на Киев?
________________________________
... Втопити "Курск" і нічого не робити для спасіння моряків... Провести випробовування ядерної зброї на живих людях... http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2009/09/20/630445.html
Американцы тоже проводили испытания ядерного оружия на своих солдатах,и французы
крючков _ 30.04.2010 06:12
IP: 78.29.16.---
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 14:31
Головнокомандувач (підписант угод) взагалі ніяких присяг не давав

Якщо вiн передавить хоча б половину iуд в Украiiнi, то менi все рiвно, служив вiн колись чи сидiв, тому що iiм, морозовим, тепер саме такий i потрiбен Головнокомандувач, як вiн, вони, на превеликий жаль, на кращого, як Хав"ср Солана, не заслуговують. Його обрав народ Украни, i треба поважати його, народу, вибiр. Народ, мабуть, знас, як лiкувати таке тяжке захворювання, як суцiльну зраду морозовими державних iнтересiв.
stanukr _ 29.04.2010 21:46
IP: 77.123.78.---
vilvil _ 29.04.2010 14:47
підтримую
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 15:48
IP: 77.52.180.---
бдрм:
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 14:20
Православие как мировоззрение достаточно плотно вогнано в грязь, .
_______________________________
Ви вважаєте, що кремлівська ґебня відроджує православіє коли лукаво хреститься? Чи московське мрвкобєсіє – це і є істінноє православіє? Як на мене, то це КРИВОСЛАВІЄ... Кірілл, що має цигарковий бізнес та годинника за $40000 – це православіє? Не смішіть мене.
бдрм _ 29.04.2010 15:41
IP: 109.110.89.---
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 14:20
Православие как мировоззрение достаточно плотно вогнано в грязь, и в этом вы правы. Поэтому, чтобы избежать витиеватых выводов, почерпнутых из работ Гумилёва, Трубецкого и собственных наблюдений, для своих я говорю откровенно – Украина – это часть России. Или без Украины Россия не Россия. По крайней мере без Севастополя!

А вам (лично), очевидно, необходимо искать своё место в системе координат, центр которой противоестественным образом переместился из Львова в Киев. С возможным и желательным перемещением в обратном направлении.
vilvil _ 29.04.2010 14:47
IP: 213.238.5.---
Сейчас нужно готовится, чтобы не прозевать следующий шанс. Когда россия получит очередной сокрушительный удар, нужно будет не тонуть в дискуссиях, а вступать в НАТО на любых условиях, размещать американские базы, флоты, ракеты – все что нам предложат. Т.е. сейчас определить все возможные тогда очаги сопротивления и быть готовыми к тому, чтобы подавить их в зародыше.
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 14:31
IP: 77.52.180.---
крючков:
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 13:17
Ви про т.зв. "харківські угоди"?

Нi, я про т.зв. "морозовську писанину"... Живе ж досi таке тля!
_______________________
А "харківські угоди", я так зрозумів, для Вас ще більша ганьба... Бо ж окупант залишається в Україні. Головнокомандувач (підписант угод) взагалі ніяких присяг не давав (з калашніковим "вобнімочку" не стояв)... Це для Вас також ганьба...
крючков _ 29.04.2010 14:26
IP: 78.29.44.---
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 13:17
Ви про т.зв. "харківські угоди"?

Нi, я про т.зв. "морозовську писанину"... Живе ж досi таке тля!
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 14:20
IP: 77.52.180.---
бдрм:
Украина является частью восточно-православной цивилизации, .
___________________________
What is it? Це Ви самі таке вигадали, православний Ви наш совок? 70 років у церквах православних туалети влаштовували і це, по-Вашому, цивілізація? Ні, добродію, це – каналізація. натисніть на поплавка та змийте це в унітаз...
бдрм _ 29.04.2010 13:46
IP: 109.110.89.---
в Україні на який базуються сепаратиські антиукраїнські і антидержавні так звані політичні партії і громадські організації.

Если Вы независимый политолог, то изложите независимый анализ программ этих партий и организаций.

"сепаратиські ". Во-первых, для объективности, следует признать, что призывы к развалу СССР, Российской империи так же преступны, как и призывы к развалу Украины. Это касается Кравчука и руховцев 90-х, бандеровцев 40-х и унровцев 20-х. Во-вторых, следует придавить крымских курултаевцев, а не принимать их в НУНС.

"антиукраїнські ". Деятельность Ющенко, Огрызко, Тарасюка, Чумаченко, Жулинского как ничья другая подходит под это наименование.

"антидержавні" – "участие в проектах "Украина без Кучмы", подготовка и финансирование (приём и распределение поступающих финансов, специалистов и методических указаний) оранжевой революции, потворство высадке американцев в Феодосии и другие учения по высадке на побережье Крыма.
бдрм _ 29.04.2010 13:31
IP: 109.110.89.---
Це також територія процвітання: економіка конкурентноспроможна, валюта тверда, інфляція на низькому рівні, стандарти життя людей – серед найвищіх у світі.

Узнаю Латвию!
бдрм _ 29.04.2010 13:30
IP: 109.110.89.---
"...Це територія миру, стабільності, демократії і верховенства права..."

А как же потворство балканским войнам? Желали раздела Югославии по приемлемому лично для них сценарию (Германия и Италия) и дождались, миротворцы,блин. Так и этого оказалось мало – организовали сербам оранжевую революцию. Короче говоря – демократы на демократах и правоведами погоняют.
бдрм _ 29.04.2010 13:24
IP: 109.110.89.---
Помылка – "софизм".
бдрм _ 29.04.2010 13:24
IP: 109.110.89.---
"...Україна – європейська держава і, як всі інші, вона має бути в європейської системи безпеки, бо лише там життєво важливі інтереси країни забезпечуються за її безпосередньої участі..."

Налицо софиз, отсутствие причинно-следственной связи между констатацией Украины как европейского государства и её обязательном участием в каких-либо европейских проектах. Не говоря уже о евро-атлантических, читай – американских.
Логичным и объективным является как раз участие Украины в совместных проектах Украины и России. Хотя и здесь можно применить софизм и с неистовым усердием его доказывать. Например. Украина является частью восточно-православной цивилизации, стало быть, любые проекты с Западом пагубны априори.
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 13:17
IP: 77.52.180.---
крючков:

А я, дивлячись на Украiiну плачу, нiколи в життi би не припустив що доживу до такоii ганьби мосii краiiни, яку бачу тепер.
____________________________________

Ви про т.зв. "харківські угоди"? Дійсно, це – ганьба для України. Але не плачте, настане час коли останній російський окупант з ЧФР покине Україну (якщо ми з Вами допоможемо).
крючков _ 29.04.2010 13:02
IP: 78.29.44.---
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 12:25
псевдопатріотичний пафос смішить мене.

А я, дивлячись на Украiiну плачу, нiколи в життi би не припустив що доживу до такоii ганьби мосii краiiни, яку бачу тепер.
Led_Zeppelin _ 29.04.2010 12:25
IP: 77.52.180.---
крючков:
Пока Присяге не изменял, и все свои часы до последней минуточки в карауле с Калашниковым вобнимочку выстоял,
______________________-
З калашніковим "в обнімочку" не стоять – поганим Ви були солдатом, якщо взагалі служили... СССР "до послєднєй каплі" не "защіщалі", отже присягу (у Вашому розумінні) порушили... Ваш псевдопатріотичний пафос смішить мене.

крючков:
Украина была достойной страной с очень позитивной репутацией,
___________________________
Репутація України у світі була частиною репутації СССР: Evil empire. Всесвітнє страховисько напівголодне (без туалетного паперу, але в космосі:))))), кероване маразматиками та блазнями... Щось приблизно таке. А взагалі, в світі нічого не знали про Україну і треба було довго пояснювати... Словоблудіє про "бртство" зараз вилазить: ви завжди ненавиділи Україну...
крючков _ 29.04.2010 12:25
IP: 78.29.44.---
Все точно! Пiсля костикiв морозових i iже з ними, як в Хiросимi або в Нагасакi:

Исчезло всё, нет более державы,
Полки разбиты, армия бежит,
Штабы покрыты трусостью бесславной,
Страна в позоре, никлая, лежит.

+5 баллов!
svlady _ 29.04.2010 12:19
IP: 95.132.247.---
СОРОК ПЕРВЫЙ
Семён Битый

Нахрапом, нагло, серою лавиной,
Валит самодовольная орда,
Сапог имперский топчет Украину,
Как летом в сорок первом, как тогда.

Исчезло всё, нет более державы,
Полки разбиты, армия бежит,
Штабы покрыты трусостью бесславной,
Страна в позоре, никлая, лежит.
svlady _ 29.04.2010 12:18
IP: 95.132.247.---
Московский фюрер знатью верховодит,
Кремля вассалы скопом продают,
Всё, что опричнина имперская находит,
И честь – по стойке смирно – отдают.

Энерго-, атомно- и авиа- активы,
Всё, что ворьё успело прихватить -
Несут врагам – ведь подлости хватило,
И некому грабёж предотвратить.

Седой врунишка в Раде заседает,
Шурует кнопки власовцев отряд,
Суд на измену зенки закрывает -
Рехсмарками нажиться каждый рад.

Рейхс-прихвостень вербует полицаев,
Штампуя из холопов "вертикаль",
Голодный мор имперский отрицает -
Чужую боль преступнику не жаль.

Пируйте, вши, но будет – сорок пятый -
Болтаться вражьим прихвостням в петле,
Пока не поздно – сдайте на попятный -
Чтоб уцелеть, живыми, на земле!
крючков _ 29.04.2010 12:14
IP: 78.29.44.---
Вирвидуб _ 29.04.2010 12:08

Я можу Вам написати те саме, й навiть ще трiшечки гiрше чистою украiiнською мовою, але що вiд того змiниться?
харківський _ 29.04.2010 12:11
IP: 178.95.125.---
крючков:
харківський _ и Led_Zeppelin _ вы нанятые адвокаты или...действительно недалекие люди? Я Вас что-то не могу понять?
---------------------------------------
Если не можешь понять значит не дано. А к врачу сходить не пробовали, говорят, что некоторым это помогает
Гермоген _ 29.04.2010 12:10
IP: 93.73.54.---
Давайте говорить предельно честно -
В стране нет Президента Украины:
Донецкий Вор – говно, пустее место -
Развал стране готовит и руины!

Хам с Банковой с империей кровавой
Секретный договорчик подписали -
Тем суверенность, целостность державы
Коту под хвост намеренно послали,

Никто не гарантирует народу
Ни независимость, ни прежние границы,
У власти – прокремлёвские уроды,
И нет Суда, Свобода – только снится!

Вопрос стоит ребром, без сантиментов -
Нам оставаться цельною страною,
Иль узурпаторы, воспользовшись моментом,
Страну порвут гражданскою войною!

Идёт раздел не по партийным взглядам,
Ты – патриот, или ты враг отчизне? -
За Украину встанешь вместе, рядом,
Или готов к страны последней тризне!

Нет – промосковскому уродов договору,
Да – разогнать продажную ораву,
Импичмент – лживому гаранту Хаму-вору,
К ответу – оборотней, предавших державу!
Зеленський31 Уряд реформ407 Корупція1350 Україна та Європа1094 Aтака Путіна1232
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter