Андрій Пишний Голова правління АТ "Ощадбанк"

$1 мільярд в рік. Нова реальність

20 квітня 2016, 12:14

Цю колонку було опубліковано на сайті "Новое время" 19 квітня 2016 року. Через важливість теми вирішив її розмістити і в своєму блозі тут на УП.Нова реальність – модне поняття, яким намагаються пояснити все, що відбувається сьогодні в нас і навколо нас, вживаючи це словосполучення і до місця і не до місця.

Популярний сучасний французький письменник Бернар Вербер якось сказав: "Реальність – це те, у що ти віриш". І з ним важко посперечатися. Адже люди з вірою і позитивним мисленням швидше досягають мети. Вони не звинувачують у своїх невдачах інших, а шукають помилку в собі, щоб розібратися, виправити її і рухатися далі.

Саме цим люди в західних країнах відрізняються від нас, українців, схильних шукати джерело своїх поразок де завгодно, але тільки не в самому собі. Нам потрібно змінюватися. Вірити, діяти, досягати.

Я, наприклад, вірю в процвітаючу Україну. Але це не метафізична віра, вона вільна від патерналістських рефлексій. Це не віра у світле майбутнє. Вона абсолютно раціональна, хоч і досить емоційна. В чому вона полягає?

Я не вірю ні в доброго царя, ні в багатого заокеанського родича, які нібито з ранку до ночі ламають голову над тим, як зробити українців щасливими. Це легенда з тієї ж серії, що і золото Полуботка.

Вірю, що процвітаючу Україну збудують тільки самі українці – і ніхто, крім нас. Щасливою країна, як і будь-яка людина або сім'я, може стати тільки за власним бажанням. Нам, звичайно ж, можуть допомогти. Але тільки тоді, коли ми самі собі "допоможемо" – почнемо діяти.

Приклад успішних дій у країни вже є. Практично непоміченою залишилася новина про готовність ЄБРР виділити Україні в цьому році $1 млрд. Правда, із застереженням: виключно під реформи, в першу чергу – під банківську і енергетичну. Зокрема, на подальше приведення української банківської системи до міжнародних стандартів, а також на програму енергоефективності, в тому числі і на підтримку малого та середнього бізнесу.

В деталі вдаватися не буду, але, погодьтеся, мільярд доларів кожен день не пропонують, і, тим більше, не пропонують просто так. Їх пропонують тільки тоді, коли бачать, що у певних секторах економіки вже щось зроблено, є плани на майбутнє, потенційно успішні проекти, програми і розробки, які принесуть відчутний економічний ефект.

Для розуміння – короткий історичний екскурс на тему того, що являє собою ЄБРР і для чого він існує. Створений він був в 1991 році для економічної трансформації східноєвропейських країн колишнього радянського блоку – упровадження ринкової економіки і зміцнення приватного сектора. З цим завданням банк успішно впорався. Приклад – наші сусіди на захід від українського кордону – Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія та Словенія. Всі вони проходили труднощі, подібні нашим, лише на 15-20 років раніше.

За цей час Європейський банк перетворився на найбільшого інвестора на європейському континенті. Кредити ЄБРР – не просто дешеві і довгострокові позики на трансформацію, то індикатор реформ в країні, в конкретних галузях і секторах економіки. Наприклад, ЄБРР на початку 2013 року припинив співпрацю з Україною, оскільки в країні не були проведені обіцяні системні реформи, але відразу після Майдану відновив підтримку України, незважаючи на тяжкі економічні та політичні умови.

Сьогодні від обсягів кредитування ЄБРР (читай – реформ) безпосередньо залежить і обсяг прямих іноземних інвестицій. В умовах війни у нас немає інших мотивуючих чинників, які б переконали інвесторів вкладати в Україну.

З часом такі успішні кейси з'являться, тому що трансформація і реформи – це завжди розвиток і зростання. А розвиток і зростання – завжди привабливий актив для тих, хто хоче заробити. В даному випадку – заробити, інвестуючи у створення українського економічного дива. Створення тієї самої нової реальності, на яку найбільший та найавторитетніший банк на континенті готовий витрачати мінімум мільярд щороку.

Впевнений, одним з успішних кейсів реформ в державному банківському секторі вже в недалекому майбутньому стане і Ощадбанк. Принаймні, ми над цим працюємо в режимі 24/7, у тому числі – спільно з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими організаціями, аудиторами і консультантами. Не з чуток знаю історію перетворень в НАК "Нафтогаз", а також в інших держкомпаніях. Ми ще в дорозі, але це вже нова реальність. Ось чому я вірю у процвітання України.

$ 1 billion a year. The new reality

The new reality has become a fashionable term, which is used in attempts to explain everything that happens today to us and around us, both good and bad.

Using this phrase relevantly and irrelevantly...

Popular modern French writer Bernard Werber once said: "The reality is what you believe in."

And this is hard to argue with. Ultimately, people with faith and positive thinking reach the goal faster. They do not blame others for their failures but they are rather looking for their own mistakes in order to understand them, fix them and move on.

In precisely this way of thinking people in Western countries differ from us, Ukrainians tend to look for the causes of their losses elsewhere, but not in themselves. We need to change. To believe, to act, and to achieve.

For example, I believe in a prosperous Ukraine.

But this faith is not metaphysical, there are no paternalistic reflections. It is not a faith in a better tomorrow.

It is completely rational, though quite emotional.

What does it comprise of?

I do not believe in a good King, a rich transoceanic relative, or anyone else who is supposedly concerned from dusk till dawn thinking how to make the Ukrainians happy. It is the same story as the one about Polubotko's gold.

I believe that prosperous Ukraine will be built only by the Ukrainians and nobody else but us.

A country becomes happy only upon its own decision and will as any person or family do.

And then, as the saying goes: I see the goal, I see no obstacles. Of course, we can receive assistance. Again, this happens only when we help ourselves first by starting to act.

And Ukraine does have such a case. The news that the EBRD was prepared to provide Ukraine with $1 billion this year alone went almost unnoticed.

However, with the caveat "to support reforms."

Primarily, for the banking and energy reforms.

In particular, it is aimed at further alignment of the Ukrainian banking system with the international standards, as well as energy efficiency program, including support for small and medium-sized businesses.

I would not dwell into details, but one has to agree that you do not receive offers of one billion dollars every day, moreover, you do not receive it for no reason.

Only then, when they see that something has been done in these sectors, something is in the process, there are some plans for the future, projects, programs, developments that are potentially successful and most importantly – will bring tangible economic benefits.

To understand what I mean, here is a brief historical review for your attention of what the EBRD is and why does it exist.

It was established in 1991 for the economic transformation of the Eastern European countries of the former Soviet bloc, the introduction of a market economy and strengthening the private sector.

Bank coped successfully with that goal. For instance, our neighbors to the West from the Ukrainian border – Poland, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Slovenia and others – underwent something like what we are experiencing today. Only with a difference of 15-20 years.

During that time, the European Bank became the largest investor on the European continent. The EBRD loans are not just cheap and long-term money on the transformation.

They serve as an indicator of reforms in the country, in specific industries and sectors.

There is a striking example when the EBRD in early 2013 (almost a year before the Revolution of Dignity) suspended cooperation with Ukraine, because the promised systemic reforms were not carried out. But immediately after the Maidan it resumed its support to Ukraine when it was in the most challenging economic and political conditions.

Today, in our Ukrainian situation, the volume of foreign direct investments directly depend on the volume of EBRD loans (read: as volume of reforms).

In the face of war we do not have other motivating factors or success stories that would convince investors to invest in Ukraine.

Over time, such successful cases will appear. As with transformation and reforms always come growth and development. Development and growth always mean an attractive condition for anyone who wants to make money.

In this case, to earn by investing in the creation of Ukrainian economic miracle.

Creation of the very new reality, on which (think about it!!!), the largest and most recognized bank on the continent is prepared to lay out at least a billion dollars annually.

I'm sure one of the most successful cases of reforms in the public banking sector in the near future will be Oschadbank.

At least, we are working on it 24/7. In particular, and in cooperation with the EBRD and other International Financial Institutions, auditors and consultants. I am aware of the history of changes at the NJSC "Naftogaz" and other state-owned companies firsthand...

And while we are still on the way, this has already become a new reality.

That's why I believe in a prosperous Ukraine.

powered by lun.ua
Україна та Європа1065 Aтака Путіна1187 Корупція1288 Уряд реформ392 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter