Наталя Соколенко Журналістка

З 1 січня 2013 р. вступає в дію новий Закон ''Про громадські об'єднання''. Заява авторів Закону.

31 грудня 2012, 10:44

Шановні читачі сайту УП!

Завтра набирає чинности Закон "Про громадські об'єднання". На прохання моїх друзів, що розробляли і лобіювали цей закон, друкую у своєму блозі їхню заяву. Від себе додам, що від инших друзів (хвалити Бога, друзів у мене багато:)) чула немало і критичних зауважень щодо цього закону. Тому цікаво буде побачити конструктивне обговорення нових правил для ГО. Якщо не захочете читати тролів, пишіть одразу на фейсбук мені чи авторам)

https://www.facebook.com/messages/victor.andrusiv

https://www.facebook.com/messages/maksym.latsyba

https://www.facebook.com/messages/anastasia.krasnosilska

https://www.facebook.com/natali.sokolenko

Заява щодо Закону "Про громадські об'єднання"

З 1 січня 2013 р. вступає в дію новий Закон "Про громадські об'єднання", до розробки та ухвалення якого активно долучались представники УНЦПД, а також Мережі розвитку європейського права, Центру громадської адвокатури та низки інших громадських організацій. Однак, з ініціативи окремих громадських організацій розгорнулася активна кампанія з його дискредитації. У ЗМІ поширюється недостовірна інформація про основні норми закону та його призначення.

У зв'язку з цим, УНЦПД звертається до журналістів та громадських представників з проханням перевіряти надійність інформації, яка поширюється щодо нового закону. УНЦПД наголошує на тому, що Закон "Про громадські об'єднання" відповідає європейським стандартам правового регулювання статусу неурядових організацій та містить багато прогресивних положень, які покликані сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні.

Фахівцями УНЦПД було підготовлено аналіз найчастіше поширюваної недостовірної інформації про закон та підготовлено відповіді.

1. Недостовірна інформація Оподаткування та членські внески:

- Закон не передбачає права ГО отримувати членські внески;

- Закон вводить податок на дохід від членських внесків;

- За старого закону "Про об'єднання громадян" наявність членських внесків була ключовою для отримання статусу неприбутковості;

- Внаслідок вступу в дію закону всі ГО, які отримують членські внески автоматично стають прибутковими і будуть залишатись такими до перереєстрації.

Насправді

Закон передбачає право громадських організацій (ГО) отримувати та використовувати членські внески (частина 1 статті 24). Порядок їх отримання та використання визначає статут (у межах норм закону).

Звільнення від оподаткування податком на прибуток членських внесків до ГО визначається статтею 157 Податкового кодексу та наказом ДПА N37 від 24.01.2011. Ці стаття та наказ не зазнала жодних змін у частині оподаткування членських внесків та добровільних пожертв з моменту їх вступу в дію.

Статтею 157 ПК передбачено звільнення від податку на прибуток різних категорій надходжень для різних категорій організацій. Для громадських організацій, створених з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності та громадських організацій інвалідів – це, зокрема, добровільні пожертви та безповоротна фінансова допомога, для інших ГО – членські внески. Підставою для використання передбачених пільг є внесення ГО до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Закон про ГО жодним чином не змінює регулювання щодо статусу неприбутковості, не вимагає внесення змін до відомостей у Реєстрі неприбуткових організацій та установ (окрім випадків внесення змін до статутів в частині визначення основної діяльності та вимог щодо нерозподілу майна між засновниками), не випливає на вже отримані ознаки неприбутковості і не тягне за собою жодного автоматичного оподаткування доходів ГО.

Членські внески ніколи не були критерієм для отримання статусу неприбутковості, а самі критерії отримання такого статусу не визначалися законом "Про об'єднання громадян". Норми Податкового кодексу, що діють з 2011, відтворюють відповідні норми попередніх законів (зокрема, ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"). ДПІ при наданні коду неприбутковості вивчає статут на відповідність формулювань нормам Податкового кодексу і тільки.

2. Недостовірна інформація Закон прирівнює ГО до підприємств у можливості отримувати прибуток і вести комерційну діяльність

Насправді Відповідно до частини 5 статті 24 закону, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Відповідно до частини 6 статті 3 закону, відсутність майнового інтересу членів ГО передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями, а доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 21, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.

Таким чином, законодавство про ГО приведено у відповідність до Цивільного кодексу України, частина 1 статі 86 якого передбачає, що непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Тобто, ГО має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід, на відіміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами ГО і має бути спрямований виключно на досягнення мети ГО.

Саме такий підхід передбачений Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо статусу неприбуткових організацій в Європі. Частина 14 Рекомендацій передбачає, що такі організації повинні мати можливість вільно здійснювати будь-яку законну економічну, господарську або комерційну діяльність для сприяння своїй основній діяльності, без отримання жодних спеціальних дозволів, проте за умови виконання будь-яких ліцензійних або регуляторних вимог, які зазвичай застосовуються щодо відповідної діяльності. У той же час, частина 9 Рекомендацій говорить, що неурядові організацій не повинні розподіляти будь-який прибуток, що може виникнути внаслідок їх діяльності, між своїми членами або засновниками, але можуть використовувати цей прибуток для виконання своїх завдань.

Податковий кодекс України передбачив право ГО отримувати дохід від основної діяльності ще до ухвалення нового закону про ГО.

Натомість, закон "Про об'єднання громадян" не передбачав права ГО вести господарську діяльність безпосередньо, що стало однією із підстав визнання його Європейським судом із прав людини таким, що не відповідає Конвенції про захист прав людини і основних свобод та не є демократичним (рішення у справі "Корецький та інші проти України", 3 квітня 2008 року).

Право ГО отримувати дохід дає можливість зменшити залежність ГО від зовнішніх джерел фінансування, зокрема від іноземних донорів. Це також відповідає кращій європейській практиці. Наприклад, у Чехії дохід від продажу власних послуг складає 47 % у бюджеті пересічної ГО, в Угорщині – 55 %, а у Польщі – 60 % (дослідження Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, 3rd ed./ Salamon L. M., Sokolowski S. W.)

3. Недостовірна інформація Закон ускладнює порядок реєстрації ГО

Насправді Навпаки, відповідно до нового закону:

- Створюється єдине вікно для реєстрації ГО та отримання статусу юридичної особи;

- Спрощується порядок та скорочується строк реєстрації порівняно із старим законом. Передбачена безоплатна реєстрація громадських об'єднань протягом 7 робочих днів (за старим законом такий строк становив щонайменше місяць);

- Скорочується перелік підстав для відмови в реєстрації ГО;

- Встановлюється чіткіша процедура повернення установчих документів на доопрацювання засновникам, чим виключає багаторазові відмови в реєстрації документів і повернення документів для внесення виправлень.

4. Недостовірна інформація Закон посилює державний контроль за діяльністю ГО

Насправді Навпаки: на відміну від старого ЗУ "Про об'єднання громадян" новий ЗУ "Про громадські об'єднання" не передбачає права органів юстиції здійснювати контроль за статутною діяльність ГО.

5. Недостовірна інформація Закон не передбачає права всеукраїнських ГО мати осередки-окремі юридичні особи

Насправді Відповідає дійсності. Відповідні зміни були внесені до старого закону "Про об'єднання громадян" для приведення його у відповідність до Цивільного кодексу України. Частина 3 статті 95 кодексу говорить, що філії та представництва не є юридичними особами, натомість вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Ця загальна для всіх юридичних осіб норма дозволяє юридичній особі мати контроль над філіями та представництвами та переданим їм майном. Натомість, у період дії попереднього закону осередки створювалися незалежно від рішень "материнської" ГО окремими фізичними особами, контролювалися такими фізичними особами і могли вийти зі складу ГО разом із усім переданим їм майном.

6. Недостовірна інформація Закон дає ГО право діяти не тільки для суспільного інтересу та захисту інтересів своїх членів

Насправді Відповідає дійсності. Частина 1 статті 1 ЗУ "Про громадські об'єднання" визначає громадське об'єднання як добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Тобто, ГО може діяти як для захисту інтересів своїх членів, так і для захисту інтересів осіб, які не є його членами. Такий підхід відповідає міжнародним стандартам правового регулювання статусу ГО.

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо статусу неприбуткових організацій в Європі, зокрема частина 12 Рекомендацій, вказують, що неурядові організації повинні мати можливість вільно здійснювати представництво громадських інтересів з питань, що мають суспільне значення.

powered by lun.ua
Коментарі — 32
kren _ 05.01.2013 08:48
IP: 194.0.206.---
А.що таке закон в Україні?
Валерий Черненко _ 02.01.2013 13:07
IP: 109.201.241.---
Ну, посмотрим, что оно будет.
роман-лютий _ 01.01.2013 22:41
IP: 193.238.96.---
Наталко, громадські організації дійсно потрібні в Україні, чим більше тим краще. Нехай люди об'єднуються більше переймаються проблемами суспільства наводять порядок в нашому домі. І цей поліпшений закон нам дійсно потрібний.
OT-VINTA _ 01.01.2013 13:43
IP: 91.214.34.---
Індра:
...пробачте,пані ІНДРО, що в попередньому моєму дописі у мене надрукувалась якась абракадабра щодо Вашого НІКу...Я не навмисне, -пробачте.
OT-VINTA _ 01.01.2013 13:38
IP: 91.214.34.---
Індра:
У мене таке враження, що авторка дійсно гадає, що в українській мові є слова "достовірна" та "недостовірна". Пані авторко, в українській мові таких слів немає.
...А у мене таке враження,що пані ІНДІНДРОРА,повчаючи інших, сама не знає, що в укр.мові є таке солово "доста", що означає "досить" або "достаьньо"...Тобто: ДОСТА ВІРНА інформація, або НЕ ДОСТА ВІРНА... (Достатньо правдива-достатьо неправдива)...Є таке слово в украінській мові, Є!!! І було саме це слово з дуже давніх часів, - чи не часів Данила Галицького...Коли не без явних підстав говоримо про унікальне багатство та розмаіття украінськоі мови,то маємо на увазі саме це, - дуже схожі поняття висловлюємо безліччю синонімів. З Новим роком, пані ІНДРО!
ганна-ахметова _ 01.01.2013 13:30
IP: 93.74.80.---
З Новим роком, хлопці й дівчата! Хай у Новому році поменшає в країні гадиків і гадів!
Boldemar _ 01.01.2013 13:10
IP: 93.72.56.---
Для кАлЕсниченка, который коменты закрыл: Сука ты. На русском языке тебе говорю.
В-12 _ 01.01.2013 13:09
IP: 91.124.35.---
azer:
каліснічєнка,тамбовскій вовк тобі єдіномишлєннік,антіфашіст х...
======
Коментарі закрило. Знає що там буде. Недоторкане.
ганна-ахметова _ 01.01.2013 12:48
IP: 93.74.80.---
iApple:
А шо это так нашатырем завоняло?
Это ж яка падлюка на Новый год нашатырем балуется?
це гнусний Вадік робко прячет тєло грязноє на блогах
azer _ 01.01.2013 11:42
IP: 217.196.166.---
каліснічєнка,тамбовскій вовк тобі єдіномишлєннік,антіфашіст х...
yur_lomak _ 01.01.2013 10:48
IP: 130.185.19.---
Представляю,сколько бы он пожеланий получил! Аж руки чешутся! Исчадие ада в гос. народном учреждении! Вбить пі-са! Слава Україні!
Viktor124 _ 01.01.2013 07:27
IP: 37.229.218.---
shh777:
Бідний Колісниченко – хвошисти в парламенті так закошмарили, шо аж коментарі закрив.
Знает собака чьё сало съела. Этот иуда и на праздники не успокаивается.
shh777 _ 01.01.2013 03:41
IP: 46.119.145.---
Бідний Колісниченко – хвошисти в парламенті так закошмарили, шо аж коментарі закрив.
iApple _ 01.01.2013 03:02
IP: 95.133.127.---
А шо это так нашатырем завоняло?
Это ж яка падлюка на Новый год нашатырем балуется?
Viktor124 _ 31.12.2012 18:48
IP: 37.229.218.---
Какая разница кто будет контролировать нижестоящую ветеранскую организацию АП или ее материнская организация в Киеве, созданная по указке АП. Вы сами повнимательнее вчитайтесь в текст, а не сломя голову бросились на защиту того, что критикуется общественностью.
Сейчас Вы рассказываете, что для ветеранских организаций введен 5 летний мораторий на деятельность первичек. Но это нигде законодательно не отражено и в любой момент (когда это потребуется властям) они поставят все как должно быть по закону.
Мы знаем, что в Украине нет ничего более продолжительного чем временнное.
Viktor124 _ 31.12.2012 18:43
IP: 37.229.218.---
Ця загальна для всіх юридичних осіб норма дозволяє юридичній особі мати контроль над філіями та представництвами та переданим їм майном. Натомість, у період дії попереднього закону осередки створювалися незалежно від рішень "материнської" ГО окремими фізичними особами, контролювалися такими фізичними особами і могли вийти зі складу ГО разом із усім переданим їм майном.

В этот то и суть, что теперь вышестоящий орган, как юридическое лицо может забрать у своего филиала имущество и выставить его на улицу. И теперь из Киева будут диктовать афганцам и чернобыльцам и всем ветеранским организациям как себя вести. Сейчас исполкомы передают организациям помещения, инвентарь по договору аренды. Теперь что, это будет делать Киев
Індра _ 31.12.2012 17:33
IP: 94.76.81.---
У мене таке враження, що авторка дійсно гадає, що в українській мові є слова "достовірна" та "недостовірна". Пані авторко, в українській мові таких слів немає.
OT-VINTA _ 31.12.2012 17:00
IP: 91.214.34.---
...Пані Наталю, все у Вашій статті зрозуміло і цілком ясно...Хай би ще СТАЛО так, як тут писано.А що там хлопці чіпляються до правопису та граматики, - то вони до Вас заграють проти Нового року, бо Ви вельми симпатична і розумниця.Не піддавайтесь!!! Здоровлю Вас з Новим роком, що наступає, бажаю Вам бути успішною і щасливою в новому році!!!
Віктор Простолюдина _ 31.12.2012 16:55
IP: 95.111.231.---
Наталко. Громадські організації – це не те що сьогодні потрібно Нам і Вам, – і ні в к якому разі. – не "Громадській", а, дійсній 4 – ій,"Інформаційній! Сьогодні і на мою думку Ви вже втрачаєте тим, . що ще. до цього часу. не напрацювали Конституційні норми своєї легалізації. – як органів державної влади. Бажаю в цьому напрямку – успіху. При нагоді та при наявності часу можливо ще колись тявкну на цю тему... Відносно же Громадських, – вже так надривно, не переймайся, тому що вони вже дуже надійно"прилаштовані" закордоном та "вкрадою" до нашого рідненького українського соціуму... З Новим роком!
GrayBeard _ 31.12.2012 15:50
IP: 178.95.184.---
Коли Народові потрібна Держава, а не "криша" для паразитування, Народ виходить, Народ об'єднується, Народ РУХАЄТЬСЯ! Рухається, а не ГО-шиться! Є Рух – будуть і Лідери! Справжні! Різно при тому буває. Буває – Мазду Чорновіла під КаМаз "прилаштовують". І тоді з'являються стеценки, які мріють "розділити відповідальність", сплавити Діло на "лідера", А хто вважає, що без Народного Зрушення Держави не відбуваються – не стеценківського стецькізму бачиш калібру! Таким "партійцям" не треба забувати одного: у вас в руках лопата!
Stetsenko _ 31.12.2012 15:35
IP: 178.94.189.---
GrayBeard:
ВСІ (!!!) партії БЕЗ ВИЙНЯТКУ і виплоджені їхніми лідерами "ГО" сукупно з паразитами штибу "Чесно" та іже з ними – могильщики Держави Україна!
Сьогодні: "ГО" – вороги Держави!
І тут виходжу Я – весь у білому – і – РРАЗ! – рятую Державу Україна!!!
Нмд – дурні патякання чергового противсіхо, що поїхало зовсім кудись далеко.
GrayBeard _ 31.12.2012 12:11
IP: 178.95.184.---
В Україні останнього десятиліття "ГО" – такі собі акунінські "СДД", "пральні машини для бабла", ниці "інструменти" для вульгарного присвоєння ґрантових фінансів, "сиро-мишоловочні кантори" з роздачі "гречки"; а всі такі сукупно – землекопи з лопатами, які стоять біля викопаної ними ями і чекають команди від "партійних лідерів" (всіх мастей!), щоб закидати Державу і вирівняти пляц, на якому "лідери" у верховнорадівському екстазі вкопають Стовп з написом "ТЕРИТОРІЯ"!
ТА ХОЧ ТРИ ТАКИХ ЗАКОНИ! ГО-шники! Де ви, а де – Народ, де – Інтереси Держави!
ВСІ (!!!) партії БЕЗ ВИЙНЯТКУ і виплоджені їхніми лідерами "ГО" сукупно з паразитами штибу "Чесно" та іже з ними – могильщики Держави Україна!
Кожен "рух" при реєстрації в "ГО" починає смердіти цвинтарем. "Компєтєнтниє органи" працюють в поті чола!
Сьогодні: "ГО" – вороги Держави!
Максим Бородин _ 31.12.2012 12:03
IP: 81.22.140.---
Наталья!
Я имел ввиду что у вас слито все вместе – вот пример "N Недостовірна інформація Насправді"
Разделить нормально надо "Недостоверную информацию " и "Всамделишную":)
Наталя Соколенко _ 31.12.2012 12:02
IP: 213.238.8.---
Ebu bander:
После записи ролика про подарки Соколенко перешла на русский. Во где лицемерство.
не забувайте, що я дотримуюсь Харківського правопису – тому "творчостИ")))) З ПРИЙДЕШНІМ РОКОМ ВАС! БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Наталя Соколенко _ 31.12.2012 11:58
IP: 213.238.8.---
Ebu bander:
После записи ролика про подарки Соколенко перешла на русский. Во где лицемерство.
де? я лиш процитувала)))))))))))))))))))))))))))))) "неправдиві висловлювання")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
я тішуся кількістю фанатів моєї творчости)
Уряд реформ366 Україна та Європа1001 Aтака Путіна1153 Корупція1227 Свобода слова561
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter