Арсен Аваков Міністр внутрішніх справ

Хатія Деканоідзе: 100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

18 листопада 2015, 23:38

Сегодня глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе начала процесс реальной переаттестации в Киеве и Киевской области. Повторяю вновь и вновь: переход от милиции к полиции не будет формальностью!Пройдет время и новая полиция мало чем будет напоминать вам ту милицию, к которой все привыкли за десятилетия. Структурные и кадровые изменения приведут нас к новому качеству. Просто надо идти – не болтать, а делать. Шаг за шагом – ОТСЕКАТЬ ОБРЮЗГШЕЕ И УРОДЛИВОЕ ПРОШЛОЕ – выстраивая новый, сильный современный стержневой механизм на службе общества!

Сегодня же Хатия объявила о нашей программе переходного этапа в ПОЛИЦИИ – 100 дней. Впереди много работы:

КОНЦЕПЦІЯ "100 ДНІВ ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який відповідно до Закону України "Про Національну поліції" почав свою роботу 7 листопада 2015 року.

Основною метою на сьогодні є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс у відповідності з вимогами суспільства.

В рамках досягнення зазначеної мети Національна поліція проводить глобальну переатестацію своїх співробітників.

Починаючи з першого дня служби робота працівників, які пройшли атестацію, буде піддана оцінки згідно з методикою "100 днів якості Національної поліції".

Оцінка якості роботи співробітників буде дана незалежно від їх посад, звань, а також територіального та структурного підпорядкування.

Ми розглядаємо ці 100 днів як перехідний період для адаптації всіх підрозділів і співробітників Національної поліції до нового стандарту якості та оцінки результатів своєї роботи.

По закінченні 100 днів будуть прийняті кадрові рішення щодо керівного складу територіальних та структурних підрозділів Національної поліції.

Основні проекти, які будуть реалізовані в рамках Концепції:

І. КАРДИНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РОБОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ – З КІЛЬКІСНИХ НА ЯКІСНІ.

Національна поліція України відмовляється від статистичних методів оцінки роботи підрозділів і співробітників. Для нас важливі не кількісні, а якісні показники роботи співробітників поліції.

Протягом 100 днів всі структурні підрозділи Національної поліції по всій країні двічі пройдуть перевірку якості своєї роботи.

Кінцева оцінка Якості роботи територіальних та структурних підрозділів Національної поліції, а також їх керівників і рядових співробітників буде дана з урахуванням наступних показників:

А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення;

B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем;

C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної поліції;

D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань.

А) Результати зовнішнього соціологічного опитування населення

Найближчим часом Національною поліцією для проведення соціологічних досліджень думки населення про роботу поліції будуть залучені незалежні соціологічні служби.

Ключовими показниками стануть:

 динаміка довіри населення до територіальних управлінь Національної поліції;

 оцінка громадянами почуття власної безпеки в районі проживання;

 оцінка рівня корупції у підрозділах поліції;

 рівень задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції при їх виклику і первинному контакті на місці події;

 оцінка оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності.

B) Результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем

Національною поліцією розробляється методика оцінки якості роботи територіальних органів поліції регіональними бізнес-спільнотами.

Зазначені дослідження також будуть здійснюватися незалежними соціологічними службами у фокус-групах за різними напрямками:

 оцінка роботи поліції приватними підприємцями;

 оцінка роботи поліції малим і середнім бізнесом;

 оцінка роботи поліції великим бізнесом та іноземними компаніями.

Ключовими показниками роботи поліції з бізнес-середовищем стануть:

 динаміка довіри до територіальних управлінь Національної поліції;

 оцінка ефективності роботи поліції;

 наявність фактів втручання в роботу комерційних структур;

 оцінка сприйняття рівня корупції в підрозділах поліції;

C) Результати внутрішнього опитування співробітників Національної поліції

Внутрішнє опитування співробітників також здійснюватиметься незалежними соціологічними службами.

Ключовими факторами вивчення стануть:

 оцінка роботи колег у рамках підрозділу за ключовими параметрами – ініціативність, оперативність, відповідність цінностям тощо;

 оцінка роботи вищого керівництва структурних та територіальних підрозділів, їх зусиль по забезпеченню нормальних умов роботи поліцейських;

 оцінка рівня співпраці структурних підрозділів поліції;

 оцінка мотивації співробітників.

Результати внутрішнього опитування, поряд з інформацією Департаменту внутрішньої безпеки, будуть використовуватися при прийнятті ключових кадрових рішень, зокрема – щодо заохочень та просування по службі всередині всіх без винятку структурних підрозділів Національної поліції.

D) Оцінка результатів виконання пріоритетних завдань

Протягом "100 днів якості" завдання підрозділів будуть розподілені за пріоритетами. Завдання, виділені із загального масиву, отримають статус першочергових або пріоритетних.

Оцінка ефективності виконання цих завдань буде покладена на керівників структурних підрозділів апарату Національної поліції за відповідними напрямами.

Звіти про виконання цих завдань братимуться до уваги при прийнятті кадрових рішень у територіальних органах Національної поліції.

ІІ. КЕРІВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНЫХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПОСТУПОВО МАЮТЬ СТАТИ МЕНЕДЖЕРАМИ

Згідно з концептуальним рішенням керівництва Національної поліції, з-під впливу керівників територіальних органів Національної поліції виведені ряд ключових структур.

Зокрема, Кримінальна поліція і Патрульна поліція.

У рамках Кримінальної поліції вертикальне підпорядкування реалізовано в:

 Поліції захисту економіки;

 Кіберполіції;

 Поліції по боротьбі з наркозлочинністю.

Всі ці структури вертикально інтегровані і безпосередньо підпорядковуються Центральному органу управління Національної поліції.

З урахуванням цих структурних і функціональних змін, вплив керівника територіального управління Національної поліції безпосередньо на оперативну діяльність поліції зменшиться і значно зросте його роль як менеджера.

У зв'язку з цим Національна поліція кардинально змінює принцип призначення керівників територіальних органів.

Відбір, тестування і підготовка нових керівників територіальних органів Національної поліції буде проходити в рамках проекту "Лицарі честі", розробленого спільно українськими та іноземними експертами за підтримки міжнародної місії технічної допомоги ICITAP та інших донорів.

ІІІ. ПРОЕКТ "ЛИЦАРИ ЧЕСТІ"

Основне завдання проекту "Лицарі честі" – виявлення, оцінка і підготовка нових лідерів і професіоналів, здатних посісти керівні посади в територіальних органах Національної поліції України.

Розробляючи проект, ми виходили з того, що у зв'язку із запровадженням нової структури Національної поліції України, керівники територіальних підрозділів, поряд з професійним досвідом, мають також володіти:

 високими лідерськими якостями;

 менеджерськими навичками;

 навичками управління персоналом;

 мати хорошу ціннісну підготовку.

Керівник територіального підрозділу повинен подавати особистий приклад своїм співробітникам і демонструвати високий рівень своєї ціннісної підготовки та участі у підвищенні якості роботи поліції в цілому.

Він повинен бути обізнаний про всі проблеми та потреби як своїх підлеглих, так і жителів підопічного йому регіону. Саме він задає тон роботи підрозділу.

Крім цього, керівники головних управлінь у регіонах повинні відігравати ключову роль у професійному і технічному розвитку підпорядкованого органу і бути здатними:

 чітко сформулювати завдання;

 формувати політику підпорядкованого органу;

 дотримуватися стандартів якості роботи своїх підлеглих;

 забезпечити публічну безпеку і порядок у регіоні.

Проект "Лицарі честі" буде проходити у чотири етапи:

А) Відбір кандидатів на участь у проекті;

В) Тестування потенційних учасників;

С) Курси підготовки лідерів;

D) Фінальне тестування і розподілення.

A) Відбір кандидатів

Відбір кандидатів буде здійснюватися підрозділами внутрішньої безпеки Національної поліції на підставі результатів внутрішнього опитування співробітників територіальних підрозділів.

Відбір майбутніх учасників відбуватиметься за такими критеріями:

 авторитет колег із профільних підрозділів;

 лідерські якості;

 відсутність відомостей про причетність до корупційних чи інших незаконних схем, негативних фактів і записів під час служби.

В) Тестування учасників проекту

Відібрані кандидати пройдуть ретельне тестування і співбесіду з Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.

Зокрема, кандидатам буде запропоновано пройти наступні тести:

 GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);

 Спеціалізований тест за відповідним напрямком;

 MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).

Учасниками проекту стануть кандидати, які набрали максимальну кількість балів по результатах усіх тестів і пройшли співбесіду з Центральною атестаційною комісією Національної поліції України.

С) Курси підготовки лідерів

Головним завданням проекту є системна підготовка майбутніх керівників Національної поліції на всіх рівнях. Ми твердо переконані, що в нових реаліях керівник органу або підрозділу Національної поліції в першу чергу повинен бути лідером.

Курс підготовки буде спрямований на забезпечення майбутніх керівників Національної поліції України знаннями і навичками, необхідними для ефективного управління територіальними органами и структурними підрозділами Національної поліції.

Окремий акцент у проекті буде зроблено на підвищення лідерських якостей учасників, а також їхньої ціннісної і етичної підготовки.

Безпосереднім керівником курсу навчання стане Глава Національної поліції України.

Програма навчання буде проходити за наступними напрямами:

 Курс лідерства;

 Стратегічний менеджмент в структурах НПУ;

 Професійна підготовка по лініях діяльності поліції (слідство, оперативно-розшукова діяльність, охорона публічної безпеки та порядку);

 Управління ресурсами бюджетної організації;

 Управління персоналом;

 Загальна концепція реформування НПУ;

 Територіальні органи поліції у системі державних органів;

 Правові аспекти роботи керівника територіального органу НПУ;

 Вивчення специфіки роботи поліції з урахуванням демографічних, політичних і культурних особливостей регіонів;

 Етичний кодекс співробітників поліції і керівників НПУ;

 Публічна комунікація, робота зі ЗМІ і репутаційний ризик-менеджмент.

У ході підготовки учасники будуть здавати проміжні тести.

D) Фінальне тестування і розподіл

За підсумками курсу підготовки буде проведено фінальне тестування з усіх дисциплін, результати яких враховуватимуться при прийнятті подальших кадрових рішень.

Кадрові рішення щодо чинних голів територіальних управлінь Національної поліції будуть прийматися з урахуванням результатів "100 днів якості".

Звільнені посади будуть запропоновані випускникам проекту "Лицарі честі".

ІV.РЕКРУТИНГОВИЙ ЦЕНТР

Паралельно з реалізацією проекту "Лицарі чести" за підтримки місії міжнародної технічної допомоги та інших донорів ініціюється проект створення Рекрутингового центру.

Основною метою Рекрутингового центру, у структурі якого будуть функціонувати регіональні представництва, є відбір кандидатів на службу до Національної поліції і технічна допомога у проведенні їх атестації.

Рекрутинговый центр буде незалежною структурою, яка не входить до складу Національної поліції, а також поза политичним та іншим впливом.

Методологія відбору персоналу буде максимально прозорою, відповідатиме вимогам Закону України "Про Національну поліцію" і втілюватиметься професіоналами високого рівня.

V. КАР'ЄРНИЙ РІСТ: ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НАЧАЛЬНИКИ

Нова кадрова політика Національної поліції виключає автоматичне призначення міліцейських керівників на керівні посади в поліції.

Кар'єрний ріст в поліції буде обумовлений чіткими правилами і порядком.

Зокрема, кандидати на керівні посади, запропоновані регіональними головними управліннями поліції, повинні будуть пройти:

 Тести:

• GST (General Skills Test – Тест загальних навичок);

• Спеціалізований тест за відповідним напрямком;

• MIDOT (Тест оцінки благонадійності і професійної етики).

 Поліграф;

 Погодження з Департаментом внутрішньої безпеки.

VI. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

У структурі апарату Національної поліції створено підрозділ внутрішньої безпеки, із принципово новою філософією діяльності.

Поряд з відходом від каральних функцій основними завданнями Департаменту буде:

 моніторинг ризиків і загроз у поліцейській діяльності;

 контроль за дотриманням законності у повсякденній діяльності поліції;

 забезпечення зв'язку апарату Національної поліції із суспільством, зокрема – шляхом функціонування "гарячої лінії".

Реалізація Концепції дозволить створити Національну поліццію як якісно новий правоохоронний орган, незалежний від політичних впливів, в якому кожен поліцейський професійно і чесно служитиме українському народу.

Національна поліція України

powered by lun.ua
Коментарі — 47
djtel _ 20.11.2015 14:30
IP: 91.214.84.---
MM2:
Аваков,
А можно сделать так, чтобы твои друзья по коалиции Луценко, Кириленко, Геращенко, Уколов не появлялись здесь с закрытыми комментариями...?
Все остальные с открытыми, а эти – изгои.
Раз изгой, значит тебя не терпят, значит ПНХ с госслужбы...!
Відчувають під) (уйки, що скоро з ними вестимуть бесіду а-ля Парасюк!!!
Nadia Stadnyk _ 20.11.2015 09:23
IP: 78.27.153.---
Аваков. ви уявляєте таке в США чи Європі??А ви гоаорте про реформи...
Міліцейський "бєспрєдєл::

Сергій Аміров
1 хв. ·
Став свідком того, НАСКІЛЬКИ "беркутня" відчуває свою владу і безкарність.
Їхали з лінії фронту в Київ, виконуючи бойове завдання, На руках – документ за підписом зам. нач ГУР про безперешкодне проходження блокпостів і заборону огляду машин (на те були ДУЖЕ поважні причини).
На одному з сумнозвісних блокпостів, де стоїть "беркутня" машини зупинили і спробували обшманати. На лист щодо заборони це робити почув відповідь: "Нам до лампочки эта бумажка, у нас есть своё начальство!".
Тобто, мусорві не указ офіційні розпорядження вищого керівництва розвідки держави під час війни! Уявляєте, яку владу вони зараз набрали? Зек нервово курить в Ростові...
Ви все зрозуміли, ХТО в нас країні керує під час війни? Яка там "Революція гідності на Майдані"!? Занурення в лайно рабів, а не "революція гідності"...
Петро Генделик _ 19.11.2015 20:49
IP: 104.197.184.---
АТО в Париже. Французы ПОКАЗАЛИ КАК НУЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ТЕРРОРИСТАМИ. УКРАИНЕ НА ЗАМЕТКУ.

СМОТРИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ.

для просмотра введите в браузере без пробелов

bit. ly/2137DVW
MM2 _ 19.11.2015 19:16
IP: 79.135.193.---
Аваков,
А можно сделать так, чтобы твои друзья по коалиции Луценко, Кириленко, Геращенко, Уколов не появлялись здесь с закрытыми комментариями...?
Все остальные с открытыми, а эти – изгои.
Раз изгой, значит тебя не терпят, значит ПНХ с госслужбы...!
Volodymyr Tonkoshkur _ 19.11.2015 16:01
IP: 94.244.37.---
TAR:
Нїколи.Доки такї як луценки,авакови,шкїряки,геращенки не будуть при владї.
-Vesna- _ 19.11.2015 14:15
IP: 93.72.141.---
Аваков, приведи в чувства своих оболтусов из ПС. Это уже переходит все границы здравого смысла. Они шныряют по Киеву и только высматривают откуда бы утянуть машину на эвакуатор.
Причем в своем идиотском запале залазят в такие места, которые даже толком трактовать нельзя что здесь есть нарушение ПДД.

Я уже не говорю о том – что они просто не чувствуют дороги и не понимают, что есть из ПДД критично – а что нет. С парковками настоящая беда – потому надо мозги включать, а не "выполнять задание".

КРИТИЧНО:
- машина, оставленная под самой зеброй (не соблюдение интервала). Она закрывает видимость водителям почти половины дороги и скрывает пешехода;
- тоже самое (не соблюдение интервала) на углах – снижает видимость
- машина, поставленная напротив выездов (сокращает возможности для маневра поворота-разворота)
ирина макаренко _ 19.11.2015 14:07
IP: 78.111.186.---
Сотні гральних закладів запрацювало в Києві. Закон "Про заборону грального бізнесу" похерено...Звертатись до "реформованої міліції" (поліції), щодо припинення злочинної діяльності, – справа марна...,не реагують. Спробуйте викликати за будь якою, із сотень адрес електронних казіно, поліцію. по 102. Переконаєтесь..., бо КРИШУЮТЬ.
P.S: Повідомила про це відомому борцю з гральним бізнесом, Зорян Шкіряк...Миттєво була виадалена із фк-друзів.
Пилип Барвінко _ 19.11.2015 13:03
IP: 31.31.102.---
Олег Покаьчук.У редакции интернет-издания "Украинская правда" есть интересная фишка – прятать мои публикации. Они просто не ставят их на главную. Как сказала мне одна из сотрудниц, это связано с некой особой разновидностью невроза, который я вызываю у владельца ресурса или владельца владельца ресурса – не суть важно.
К слову, в подавляющем своем большинстве сотрудницы и сотрудники "УП" – хорошие люди, просто они являются заложниками обстоятельств и чужих когнитивных расстройств.
То есть, когда я пишу пост на "УП", он как бы есть, но на главной странице в разделе "Блоги" вы его никогда не увидите. Как не видели, например, вчерашний пост о том, что Печерский суд продолжает снимать аресты с активов Курченко. Подумаешь, мелочь какая.
Зато на главной странице "УП" вы сразу узрите эпистолярные выкидыши одного из соавторов "диктаторских" законов Юрия Мирошниченко, рассуждающего о христианских и демократических ценностях в современном мире, ...
antey19691 _ 19.11.2015 13:01
IP: 109.86.128.---
Та да... Наступила пора больших достижений – зажравшуюся ментовскую верхушку успешно пристраивают на руководящие должности в полицию... перемога бл...
Пилип Барвінко _ 19.11.2015 12:52
IP: 31.31.102.---
Продовження до мого попереднього поста. На фото: зліва від Медведчука стоїть нинішній депутат Дніпродзержинської міськради Ігор Лісничий. Зараз це "Наш край".
Кримінал Солнцевської братви, антимайдан, русский мир, Царьов, підтримка довіренної особи Януковича – мера Сафронова. І все це нам зараз хочуть нав'язати російські олігархи – власники Євразу і ДМКД – як другу по важливості посадову особу Дніпродзержинська.
Але зась! УКРОП не піде на зговір із агрессором! (с). В.Купрій. Пан Віталій, вам має бути соромно. Ви сказали "А". Чому не кажете про "В"? "Наш край" – це проект Адміністрації Порошенка і ОПГ-бпп. Такі були повідомлення у ЗМІ. Ви не хочете сваритися із АП і повідомляти про співпрацю Адміністрації Порошенка із Кремлем ворогами України та про їх спільні політичні проекти?
Пилип Барвінко _ 19.11.2015 12:43
IP: 31.31.102.---
Тетяна Даниленко. Очільник поліції м.Києва генерал-майор Олександр Терещук.
(Підпадав під люстрацію першої хвилі очищення влади, бо під час майдану очолював МВС Волині, попередні посади за Януковича – в міліції Києва. Був люстрований у червні. Звільнений від люстрації Президентом Порошенком "з урахування необхідності забезпечення обороноздатності держави")
Принципове назначення принципової Хатії Деканоїдзе. Цікаво, а Згуладзе теж пішла б на такий кадровий крок? (с). Пан Аваков, то що там із непорочной Деканоідзе? Може все ж таки " пособнікі " "шоколадного батона"? Га?
sidor _ 19.11.2015 12:07
IP: 104.197.178.---
Вова Рашенн:
sidor:
Вова Рашенн:
sidor:
Вова Рашенн:
sidor:
"Сюжет повествовал о русском долге перед Российской федерацией... Дядюшка Фрэйд?"

Не понял о чём ты?
В эфире телеканала "Россия 24" была продемонстрирована карта, на которой Крымский полуостров входит в состав Украины.
Поверил? В животе ёкнуло?
не.Это что бы скрепники булки не расслабляли.
А кто это?
самоназвание части поголовья (80 с лишним процентов), которая находится на территории Мордора.
sidor _ 19.11.2015 11:28
IP: 130.211.169.---
Вова Рашенн:
sidor:
Вова Рашенн:
sidor:
"Сюжет повествовал о русском долге перед Российской федерацией... Дядюшка Фрэйд?"

Не понял о чём ты?
В эфире телеканала "Россия 24" была продемонстрирована карта, на которой Крымский полуостров входит в состав Украины.
Поверил? В животе ёкнуло?
не.Это что бы скрепники булки не расслабляли.
TAR _ 19.11.2015 11:14
IP: 194.44.237.---
одне питання, коли рухне стара мусарська система?
LYCIV_OLGA _ 19.11.2015 11:09
IP: 109.251.42.---
Шановні пані та панове, будь-ласка – НЕ "ГОДУЙТЕ" ТРОЛІВ!... Всі вони заслуговують уваги не більше, ніж харчки на підлозі – прибрати треба, але не більш того! Зрозумійте – ці моральні потвори тільки тішаться, коли хтось "вступає з ними в особисту дискусію" (фактично – разом з ними засмічує/забовтує тему – "розводить срач"), а штатні роSSійскі тролі ще й можуть одержувати доплату за кожну їм відповідь. Тож – не приносьте їм більше ТАКИХ задоволень!
Бажаєте заперечити їхнім побрехенькам-маячні, то – наприклад – спробуйте припинити спілкуватися з ними в нескінченому форматі "запитання – відповідь", й пишіть не їм, а про них у третій особині.
sidor _ 19.11.2015 11:02
IP: 130.211.123.---
Вова Рашенн:
sidor:
"Сюжет повествовал о русском долге перед Российской федерацией... Дядюшка Фрэйд?"

Не понял о чём ты?
В эфире телеканала "Россия 24" была продемонстрирована карта, на которой Крымский полуостров входит в состав Украины.
LYCIV_OLGA _ 19.11.2015 10:58
IP: 109.251.42.---
(закінчення)
Щодо цього – тільки й залишається, що слідом за Ю. Бутусовим з сарказмом повторити: "Я так понимаю, что 500 спецназовцев "Альфы" и 100 работников прокуратуры, освободившихся после выхода Корбана под домашний арест, уже мчатся в Кривой Рог на бронированных "Кугуарах", а руководство СБУ и ГПУ готовит фильм, как банда Вилкула грабила страну вместе с Януковичем и разгоняла днепропетровский Евромайдан, чтобы сегодня же дать пресс-конференцию.
Преступная группировка только что сфальсифицировала выборы, поэтому у них надо проверить работу их фондов, обыскать квартиры сотрудников, задержать тех, у кого много налички, изъять оружие с охранных фирм, изъять всю финансовую документацию и все серверы, выяснить кому они перечисляли деньги. И значит наверняка Вилкулов арестуют, а потом они уже из СИЗО будут оправдываться... Ну ведь так же должно быть, у нас же так борются с преступниками в Днепропетровской области, я не ошибся?"
LYCIV_OLGA _ 19.11.2015 10:56
IP: 109.251.42.---
(продовження)
... У тих "ментів" що були чесні і людей не обирали, звичайно, не було грошей, аби йому дати потрібну суму, от на них він і складав протоколи про порушення і вносив їх в базу.А прискіпитися до чого завгодно в міліційній службі легше легкого.
Так ось усі хабарники, не маючи порушень, потратили у нову міліцію, а чесні міліціонери – ні.
Тож нова поліція вміє тільки носити гламурну форму і робити селфі із Саакашвілі та іншими екзальтованими громадянами"
Ось – дуже цікавенько – а чи знають пан Аваков і пані голова Національної поліції про це???...

А ще – не менш цікаво – пан Аваков і пані голова Національної поліції знають, що вже давним-давно біля криворізьких будинків вілкула та їх поплічників, помічені численні титушки у формі з написом "муніципальна міліція", і яких – в періоди виборів – переміщують ближче до виборчих дільниць і судів???... Ось де приватна армія, яку ні шукати/ні видумувати не треба!!!...
(див.закінчення)
sidor _ 19.11.2015 10:54
IP: 23.251.148.---
Вова Рашенн:
В Ялте убитые троллейбусы теперь работают по вечерам

С наступлением сумерек в Ялте новые "Богданы" заменяют давно отслужившими свое вагонами.

Вчера, 18 ноября, на линию вышел троллейбус, которому удивились не только туристы, но и местные жители. Раньше подкрашивали и ремонтировали старую технику, а теперь и в кабине водителя все довольно печально. Такому вагону место уже на свалке

"Наш троллейбусный парк еще не переоснащен полностью новыми машинами. Вот и стараются днем пускать получше транспорт", – рассказал водитель, который сам обилечивает пассажиров.

Еще летом в СМИ сообщалось о поставке в Крым 277 саратовских троллейбусов, но их пока никто не видел.
LYCIV_OLGA _ 19.11.2015 10:53
IP: 109.251.42.---
"Радість багатьох українців від заснування в Україні нового правоохоронного органу – поліції – виявилася доволі передчасна, так як перші поліцейські, вийшовши на дороги та міські вулиці міст багатьох областей, показують себе повними юридичними невігласами навіть в Правилах дорожнього руху, не кажучи вже про норми українських законів" – пише Саша Казимирский у статті "Нова поліція в Одесі: повна некомпетентність та тотальна безграмотність" (Преса України)
А у "Про "дебілізм" нової поліції в Одесі" (kod-ua) читаємо чому так сталося: "...відбір у нову поліцію на Одещині. Звичайно, ніяких складних тестів не було. Все було зроблено дуже формально. Вони просто підняли бази служби внутрішньої безпеки і тих, хто мав якісь зауваження послали на фіг, решту – зарахували. Як складалися порушення у цю базу: приїздив інспектор і збирав данину...
(див.продовження)
sidor _ 19.11.2015 10:45
IP: 104.197.179.---
Вова Рашенн:
В эфире телеканала "Россия 24" была продемонстрирована карта, на которой Крымский полуостров входит в состав Украины.
Это было показано в выпуске новостей в прямом эфире. Сюжет повествовал об украинском долге перед Российской федерацией...Дядюшка Фрэйд?
Добрыня Занарод _ 19.11.2015 10:32
IP: 188.163.105.---
кто тут пишет задолизы одни что ли, мусорки бывшие и настоящие.
Добрыня Занарод _ 19.11.2015 10:16
IP: 188.163.105.---
Ава любит образы). ток все да на оборот.
Добрыня Занарод _ 19.11.2015 10:00
IP: 188.163.105.---
Двуликий жирком оброс.
Stepan Farion _ 19.11.2015 09:56
IP: 194.44.203.---
Заєб... тут всії, цей яхрейтор сра___ного ФесмердячогоСБе, ваван парашен. Через цю гниду інші дописи почитати неможливо.
Україна та Європа1085 Aтака Путіна1223 Корупція1335 Зеленський19 Донбас14
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter