24 січня 2014, 16:06

Вимагаємо міжнародних спостерігачів! (+eng)

Політична криза в Україні потребує сьогодні не тільки політичного врегулювання, але і правового. Ми стали свідками масового та системного порушення прав і свобод громадян – в першу чергу, з боку правоохоронних органів.

На території України діють міжнародні документи, направлені на захист прав людей. Зокрема, це Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і т.д.

Однак попри дію цих нормативних документів, в Україні масово порушується: право на мирні збори, право на свободу пересування, право на чесний суд, право на захист; відбуваються катування, знущання як фізичні, так і моральні.

Правоохоронці застосовують заборонені види зброї, зокрема, коктейлі Молотова, осколкові гранати; стріляють в голови людей, навмисно цілячись в очі. Зафіксовано численні факти порушення журналістської діяльності, включно із тортурами журналістів. Ці та інші порушення є системними і безконтрольними, їх здійснюють представники правоохоронних органів.Також зафіксовані тортури, близькі до тих, що їх застосовували нацисти в роки другої світової війни. Зокрема, роздягнених людей виштовхують на 15-градусний мороз, обливають водою, знущаються. Міжнародне право передбачає конкретне покарання за такі злочини, і ми вимагаємо запустити відповідні механізми вже зараз.Ми звертаємося до Міжнародного кримінального суду (International Criminal Court) та Міжнародного суду при ООН (International Court of Justice) з проханням надіслати міжнародних спостерігачів для фіксації всіх цих порушень та фактів.

Ми закликаємо парламентську опозицію розпочати процедури відкриття міжнародних кримінальних справ по конкретних порушеннях – сьогодні достатньо фактів та свідчень для того, щоб такі справи були відкриті, і злочинцями зайнявся Інтерпол. Поряд із політичними переговорами необхідно запустити механізми правового захисту, ратифіковані Україною. Не можна закривати очі на те, що відбувається на вулицях.

Не можна говорити винятково про обмежувальні заходи щодо чиновників чи політиків, адже поряд відбуваються конкретні кримінальні злочини, щодо яких необхідно вжити всіх можливих санкцій.

Тільки міжнародні спостерігачі, представники міжнародних кримінальних судів стануть гарантією того, що на Майдані та вулиці Грушевського припиняться злочини проти людства, тортури та знущання.

Такі дії мають бути негайними і невідворотними!

Павло Жебрівський, лідер Української Платформи Собор

.

.

We demand international observers!

Political crisis in Ukraine requires not only a political solution, but also legal instruments. We witnessed massive and systematic violations of human rights and freedoms – especially from local police and executive authorities.

Ukraine has ratified documents, which protect human rights. That is Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

However, these regulations in Ukraine are massively violated: the right to freedom of movement, the right to a fair trial. Tortures take place, both physical and moral. Police uses banned weapons, including Molotov cocktails, frags; police officers shoot directly at people's heads, deliberately taking aim at eyes. There are numerous violations of journalist rights, including tortures. These violations are systemic and uncontrolled, carried out by police and special forces.

We also documented tortures, similar to those used by the Nazis during the Second World War. In particular, police pushed naked men to 15-degree cold, poured water on them. International law has appropriate mechanisms to run now – before it can turn to genocide.

We ask International Criminal Court and the International Court of Justice to send international observers to document all these violations and facts.

We encourage parliamentary opposition to begin opening procedures of international criminal cases on specific violations – we have now enough evidence to begin such proceedings, including Interpol. Together with political negotiations there should be legal protection according to international documents. We cannot close our eyes to what is happening on the streets.

Only international observers, representatives of the criminal courts can stop the crimes against humanity, murders and tortures.

Such actions must be immediate and inescapable.

Paul Zhebrivskiy, leader of Ukrainian Platform Sobor

Чому деградували українські санкції?

Санкції є не менш важливим інструментом війни, ніж бойові дії. Вони допомагають скорочувати потік військових технологій або технологій подвійного призначення до російського військово-промислового комплексу та зменшувати доходи країни агресора – російської федерації...

Як стати хорошим міністром

Якось моя подруга спитала мене, що б я змінив в міністерстві культури, якби став міністром. Я відповів, що тут не вкластися у два слова, що має бути комплексна історія, і тільки тоді зміни стануть не косметичними, а реальними...

Як вийти з трикутника Карпмана

В ці дні загострилася дискусія щодо "хороших росіян", категорій "свій – чужий", і за подачі Дмитра Золотухіна – рефлексії про замкнутість українців в трикутнику Карпмана (схема "жертва-рятівник-переслідувач")...

Апологія The Gaze Media

Скоро буде рік, як я допомагаю проекту The Gaze Media – як радник Мультимедійної платформи іномовлення. Хоча сам проект публічно існує лише чотири місяці, до цього була підготовча фаза, включно зі зйомками та написанням...

Як вижити в інформаційному хаосі

Пандемія коронавірусу виявила багато неусвідомлених раніше проблем людства, держав та індивідів. Так, чи не найбільш сильний вплив на наше майбутнє матиме інформаційний вплив на людей та їхню поведінку...

Стратегічні комунікації з широко заплющеними очима

Роль інформаційних технологій давно зросла в усіх аспектах нашого буремного життя. Особливо це стосується публічної політики. Неправильна комунікація реформ, недостатність інформації для споживачів, помилкове визначення стратегічних пріоритетів – і навіть хороші ініціативи ризикують потонути в хвилях критики...