Сергій Дацюк Філософ

ДЕВ'ЯТЬ ДНІВ ТРАВНЯ

04 травня 2017, 11:42

Якщо новорічні свята це загул легковажного і незворушного відпочинку, то травневі дев'ять днів це розгул психічно важкого і штучно розбурханого конфлікту.

З 25-го грудня по 14-те січня українці традиційно впадають в оргіастичну атараксію, а дев'ять перших днів травня вони знаходяться в стані екстатичного афекту.

Тут, як кажуть соціальні психологи, діагноз очевидний. Така емоційна гойдалка – депресія-манія-депресія-манія – свідчить про колективний маніакально-депресивний психоз в країні.

Особливо небезпечними для колективної психіки є ці дев'ять травневих днів, коли виклики історичної пам'яті заскочують всіх зненацька.

Що таке 1-ше та 2-ге травня з точки зору історичної пам'яті? Це символічний момент класового солідаризму – день єдності відчуженої праці (за уявленнями Маркса з його рукописів 1844 року) супроти відособленого капіталу. Це також символ радянської імперії СРСР, щодо якої Україна проводить не тільки офіційну політику декомунізації, але і неофіційну громадянську політику постколоніального звільнення.

До речі, лише мудрі казахи 1-го травня святкують день єдності народу Казахстану, решта пострадянських країни, всі європейські країни, США, Китай, Пакистан, Шрі-Ланка, більшість африканських країн, Куба та Північна Корея святкують день, де є так чи інакше згадка про працю чи робочий клас.

Що тут святкувати рабам капіталу не дуже зрозуміло, бо солідарність трудового рабства не є подоланням трудового рабства. Протест – це тільки негативна залежність від того, проти чого протестуєш.

Націоналісти завжди любили-не-любили комуністів, бо вони давали їм позицію негативної ідентифікації. Зі зникненням впливовості комуністів, зникає і впливовість націоналістів, оскільки вони принципово не здатні до інтернаціональних ідентифікацій і відтак не можуть бути позиціоновані всередині масштабних цивілізаційних проектів та програм.

Тобто вчинити так, як казахи, і зробити в Україні Першотравень днем єдності українського народу нам не вдасться, бо ми ж неодмінно отримаємо розкол – частина буде вважати це єдністю етнічної нації, а частина – єдністю політичної нації.

І залишити День міжнародної солідарності трудящих ми теж не можемо, бо це суперечить офіційній політиці декомунізації.

Праця в її загальному уявленні як наймана завжди була і буде відчуженою. Як свідчать дискусії часів перебудови, навіть в СРСР була відчужена праця, хоча позицію капіталіста і займала вже радянська держава з Компартією на чолі.

Лише самозайнята діяльність чи самодіяльність є тим ідеалом, який повністю витісняє завжди відчужену працю. Але самозайняті можуть прагнути солідарності лише в контексті протесту проти держави та корпорацій з найманими робітниками. А це означає принципово нову позицію, ні в марксизмі, ні в ленінізмі неіснуючу, антидержавну та антикорпоративну солідарність самозайнятих.

Причому зверніть увагу, що мова не йде про середній клас, значна частина якого це високооплачувані, але все рівно наймані капіталом працівники. Тобто мова йде не про весь середній клас, а про самозайняту частину середнього класу.

Чи можливі інші контексти Першотравня?

Україна зробила свій конфліктний внесок в історичну пам'ять двох першотравневих днів. 2-ге травня завдяки подіям в Одесі можна вважати днем самовизначення Півдня України супроти "Русского мира". Одесити принесли жертву на вівтар цього самовизначення і тому можуть вимагати свого способу відзначення і навіть намагатися запропонувати такий контекст і для всієї України.

Але тут виникає важливе питання історичної пам'яті в рамках широкого чи вузького контексту такого відзначення.

Першотравень то ж день міжнародної солідарності трудящих, і він вважається святом. А Друготравень в Україні це день локально-національного самовизначення проти знову ж таки локально-континентальної імперії Росії, і він вважається днем трагічним.

Зараз Друготравень в Україні розкручується і просувається українськими олігархічними ЗМІ не як день сакральної жертви одеситів супроти імперського світу, а як день конфлікту в Одесі. Це дає змогу українцям мати на увазі різні орієнтації – нелюдську жорстокість українців чи підступну і жорстоку провокативність росіян. Тобто трансляція картинки палаючого дому профспілок в Одесі цілий день по телебаченню – саме по собі провокація для продовження конфлікту.

Але чи правильно звужувати міжнародний контекст відзнаки 1-2 травня по всьому світу до локально-національного контексту в Україні, хай нам навіть не подобається той міжнародний контекст?

Водночас чи день солідарності самозайнятих може виглядати як світового рівня символічна інновація України?

З таким символізмом є безліч проблем. Адже більшість працюючих в Україні – то наймані працівники. День міжнародної солідарності самозайнятих містить зміст, що принижує гідність найманих працівників. Більше того, інтелектуали як самозайняті теж протиставляються креативному класу як людям розумової праці, що в наймі у капіталу. Таке розмежування не приводить до солідарності.

Тобто людство переживає перехідний період в історії своєї цивілізації, коли поступово буде зникати пролетаріат і все більше розростатиметься прекаріат, коли інтелектуали протистоятимуть креативному класу, коли самозайняті будуть підривати могутність держав та корпорацій з найманими робітниками.

І в цей перехідний період дуже важко буде знайти яку-небудь платформу для міжнародної солідарності в процесі організації колективної діяльності. Такої солідарності, якої міг жадати пролетаріат, людство очевидно ніколи не буде жадати. Ми на майбутнє матимемо дуже різні способи зайнятості, де солідарність навряд чи можлива.

Навіть сам антропоцентризм не породжує солідарності, бо як же бути з андроїдами, які вже з'являються? Людство можна солідаризувати на іншому рівні прагнень, які мають природу духовних устремлінь.

Право інших на інакше – чудова платформа для солідарності, але поки що людська свідомість, розділена релігіями, мовами та класовим змістом, неспроможна таке сприймати.

Подібно до того, як Першотравень в Україні це два проблемні дні – 1-е та 2-е травня, День перемоги це теж два проблемних дні – 8-е та 9-е травня.

8-ме травня це день Перемоги у Другій світовій війні, який святкує весь світ, крім колись країн СРСР. 9-те травня це День перемоги у Великій Вітчизняній війні, який святкували в СРСР і нині святкує Росія та деякі колишні радянські країни.

9-те травня породжене сваволею Сталіна, якого не влаштувало те, що мир з Німеччиною був підписаний союзниками в Реймсі 7-го травня (і 8-го травня він вступив в силу). Тобто Сталін жадав сепаратної угоди про мир, в іншому місці і в інший час. Підписаний Жуковим мир з переможеною Німеччиною в Берліні 9-го травня стали сепаратним днем і місцем перемоги для СРСР.

9-те травня формально не повинен святкувати ніхто, бо тієї Вітчизни вже давно нема, і сепаратний від союзників мир виглядає не дуже пристойно з боку СРСР та Росії, але з огляду на нинішні імперські ілюзії Росії вона сама та деякі пострадянські країни досі його святкують.

Для України перехід до святкування Дня Перемоги 8-го травня є символічним не тільки з точки зору орієнтації на весь світ і ліквідації сепаратного статусу Великої Вітчизняної війни. Для України перехід до святкування Дня Перемоги 8-го травня є також днем солідарності з країнами Східної Європи, які опинилися після Другої світової війни в колоніальній залежності від СРСР.

Тобто 8-ме травня це також день постколоніальної солідарності зі Східною Європою.

Для України контекст Другої Світової війни є більш привабливим і чесним. Армія України боролася тоді не тільки з нацистською Німеччиною (українська складова Робітничо-селянської Червоної Армії). Частина української армії (УПА) тоді також боролася з радянським режимом і радянськими військами та з польськими військовими формуваннями (Армією Людовою та Армією Крайовою).

Україна поки що не може дозволити собі міжнародну політику історичної пам'яті, особливо що стосується років Другої світової війни.

Зазвичай спільна міжнародна історична пам'ять це контекст міжнародного порозуміння. Але тут потрібно зауважити, що міжнародне порозуміння можливе лише тоді, коли досягнуто порозуміння всередині України.

В своїй історичній пам'яті Україна затиснута між двома країнами, що в різні часи виступали колонізаторами щодо України – Польщею та Росією.

Саме тому, актуальна зараз політика історичної пам'яті повинна мати контекст єдиної держави як цілісної політичної нації.

Лише коли Україна сама досягне єдності щодо своєї історичної пам'яті, вона зможе досягати компромісів в історичній пам'яті з сусідами.

Тому зроблений за польським зразком Інститут Національної Пам'яті видається тимчасовим, але вірним політичним кроком.

Спочатку єдність всередині країни. Вже потім порозуміння з сусідами.

Якщо Україна буде діяти інакше, це розірве її на шматки.

І я вірю, що якщо ми правильно і перспективно побудуємо національну історичну пам'ять, ми зможемо перейти до побудови європейської історичної пам'яті.

Ну а коли і Росія відмовиться від своїх імперських ілюзій, то і з Росією в плані історичної пам'яті ми зможемо порозумітися.

А поки що – історична пам'ять для України це зовнішня війна для уникнення громадянської війни.

Саме тому дев'ять днів травня кожного року це спалах чергової битви за минуле. А якщо копатися до суті цього минулого і намагатися бачити перспективу, то це битва і за майбутнє також.

Коментарі — 196
Микола Злочевський _ 13.05.2017 07:01
IP: 188.163.34.---
Де ділись кацапо-нацистські тролі? Джонні не всчьот...
Vlad Doroshenko _ 11.05.2017 17:26
IP: 93.72.70.---
...і намагатися бачити перспективу? – Нікому
Logic2009 _ 10.05.2017 21:02
IP: 91.196.178.---
Петро Федоряка:
На День Победы буду отсутствовать. В связи с чем просьба: дайте в этот день от меня пару-тройку увесистых пенделей схроноцефалам.
Уролог, ну і що Ви наробили?
Ваш "душеприказчик" почав жалітися, що його провокують на бан.
(Треба розуміти, що це саме Ви, закликаючи його підтримати Вашу
маразматичну сентенцію, що антигітлеровська коаліція не маю ніякого
відношення до перемоги над Гітлером).
Ваша провокація вдалась, Шило поміняв два ніка, а його безжалісно
банять за брехню.
Микола Злочевський _ 09.05.2017 21:17
IP: 188.163.34.---
Иван Сало:
Микола Злочевський _ Крюшон не скис. Він, як Лимонадний Джо, у блозі Тягнибока приводить текст присяги дивізії СС Галичина". хоча там ніякого злочину нема. *****

Тобто, пане Миколо Ви не бачите нічого поганого в тому, що боєць "Галичини" присягав ОСОБИСТО АДОЛЬФУ ГІТЛЕРУ? Людині, яка визнана найбільшим злочинцем усіх часів та народів? Яка і того недолугого бійця і усіх нас НЕ ВВАЖАЛА ЛЮДЬМИ, називала "унтерменшами", недолюдьми, що здатні тільки ішачити на німецького бауера?

НУ, ЗДИВУВАЛИ...
Пане Сало, як можна було бійцю ОСОБИСТО перед Гітлером? Чи Гітлер до них приїжджав, чи вони їздили до Гітлера? Звичайна військова присяга.Повторяю, чи прочиали Ви посилання Аліка Гомельського про цю дивізію? Чи знову не відкрили тексту?Зверніться до пані Історички врешті. Вона кандидат фізичних наук, крім того, що Історичка. Точно, що шию за непойнятливість намилить, бо вона ще і викладач в тех. ВИШІ.Має досвід таких непонятлівих до тями приводити...
Микола Злочевський _ 09.05.2017 15:27
IP: 188.163.34.---
Logic2009:
Микола Злочевський:
я його не захищаю... Я з ним спілкуюсь як з нормальною людиною.
"Нормальну людину" вчергове забанили за брехню.
Хворий комплексом меншовартості (мріяв жити у Москві, а не вийшло) шовініст,
несе маячню, чудово знаючи, що бреше.
Блазень, який смішить шляхом приниження власної гідності.

Крюшон скис.
Слава Адмінам!
Крюшон не скис. Він, як Лимонадний Джо, у блозі Тягнибока приводить текст присяги дивізії СС Галичина". хоча там ніякого злочину нема. Може він щось відшукав?!
braterstvo _ 09.05.2017 12:01
IP: 89.252.61.---
Иван Гус:
Иван Гус:
Прошу комментаторов заметить – Логик2009 тут ничем другим не занимается, кроме уныло- однообразных базарных оскорблений других комментаторов с целью спровоцировать их на бан...
И несмотря на всю примитивность, это ему зачастую удаётся!
Потому – ИГНОР, ТОЛЬКО ИГНОР...
Справжній ураїнець -Logic2009- попереджає читачів про вашу "злоякісну" діяльність на сторінках блогів. Ніхто з ним не сперечається, окрім ваших підлеглих – ботів Кремля.
Тому, дай йому Бог здоровячко, за його волонтерську роботу.
Я сподіваюсь, що читачі прислухаються до ваших закликів, і будуть ІГНОРУВАТИ -Івана Гуса-.

Ще одне, а де ваші поздоровлення ветеранів, з Днем перемоги (усська-міровським – 9те Мая)?
Logic2009 _ 09.05.2017 08:25
IP: 91.196.178.---
Микола Злочевський:
я його не захищаю... Я з ним спілкуюсь як з нормальною людиною.
"Нормальну людину" вчергове забанили за брехню.
Хворий комплексом меншовартості (мріяв жити у Москві, а не вийшло) шовініст,
несе маячню, чудово знаючи, що бреше.
Блазень, який смішить шляхом приниження власної гідності.

Крюшон скис.
Слава Адмінам!
Logic2009 _ 08.05.2017 23:45
IP: 91.196.178.---
kren:
Крюшон скис.

Слава Адмінам!
Logic2009 _ 08.05.2017 23:43
IP: 91.196.178.---
Иван Гус:
Таким образом здесь о СОУЧАСТИИ речи быть не может... ТАК ПОНЯТНО?
Абсолютно зрозуміло.
Логіка шизофреника.
Шило, лікуйтеся терміново.
Намагання довести, що "війна – це мир" добром не закінчиться.
kren _ 08.05.2017 22:01
IP: 95.132.151.---
kren:
...змушений принести вибачення за,мабуть програму моєї залізяки,що так жахливо
нівечить коменти.Всі дати після такої позначки \ -чомусь трансформувалися з цифри 9
(дев*ять-вересень),на 1.
Тож всі дати,комент kren: 08.05.2017 21:53 з такою познчкою \ слід відносити до вересня
місяця 1939 р.
Ще раз вибачаюся,хоча помилка і не особиста.
kren _ 08.05.2017 21:53
IP: 95.132.151.---
jut 08.05.2017 19:25...14 сентября 1939 г. 77 танков...
...не минуло й 6 годин.як мент jut.напружено -прімєняя- свої нелюдські "дедуктивні"-способності-,віднайшов і перепостив з вікі інформацію про оборону Брестської фортеці 2\1-26\1.1939 р.
і самостійно!!!зробив резюме,що спільних дій РККА і вермахта не було.Шо значить 3 посвідчення
про освіту.
А шо ж то таке було в Польщі з 17\1.*39р.Коли це не спільні дії РККА і вермаху тоді,що це таке? тов.адвокат?
"Во избежание всякого рода необоснованных слухов насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше,правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели,идущей вразрез с интересами Германии или Советского
Союза..."Правда" "Известия"-17\1.1939.
шо тут ще сказати...не по рокам -двінутому менту-jutу?
Добре хоч так-могло бути й грше.
Ua Gall _ 08.05.2017 18:11
IP: 176.104.190.---
Вечная память воинам УПА,сражавшихся за Независимую Украину!

Какая,к чёрту,честь и слава,
Ведь сказки там,где стёрта быль, .
Когда советская держава
Европу превращала в пыль.

Когда Литву в крови топили,
Когда поляков словно скот
У рва бездушно истребили,
Сказав.что всё наоборот.

Когда своих стреляли в спину,
Чтоб шибче шли под пулемёт.
Гнали как сущую скотину
Мясник на бойню шлёт и шлёт.
Logic2009 _ 08.05.2017 18:05
IP: 91.196.178.---
Шон Крюшон:
Шизофреник з трьома освітами, навчіться
відрізняти апостроф від лапок.
Ua Gall _ 08.05.2017 18:03
IP: 176.104.190.---
Вечная память выжившим и павшим во Второй Мировой войне!

Трещите всюду про победу,
Забыв про остров Валаам,
Упорно прёте в дом к соседу-
Всё его достаётся вам.

Внимать останкинскому бреду
Да истерить на всю страну,
Не тихо вспомнить ли победу,
А пышно чествовать войну...
Ua Gall _ 08.05.2017 17:59
IP: 176.104.190.---
Не пущают!!!
Микола Злочевський _ 08.05.2017 15:38
IP: 188.163.34.---
продолжение

Что же мы имели и что получили? А получи мы полунищую Россию, которую разворовали олигархи и чекисты. Сегодня по рейтингу уровня жизни проигравшая Германия занимает 17 место в мире, тогда как победитель Россия – 60-е. В отличии от Германии, в России нет ни одного автобана, нет ни одного конкурентного самолета или автомобиля!! Чего радоваться и чему гордиться? Тому ветерану, кто прошел всю войну, сегодня должно быть 95!! Власть в России может назвать хотя бы одно реальное имя и тот полк, где этот ветеран служил? Улицы заполонили ряженные и превратили день скорби в какой-то балаган. Давайте в этот день лучше помолчим и никуда не пойдем, кроме могилы воинов, павших за нашу и вашу свободу. Пусть празднуют те, у кого вместо совести черная дыра...
Микола Злочевський _ 08.05.2017 15:36
IP: 188.163.34.---
продолжение
то в России переплюнули даже бразильский карнавал. Меня особенно умиляют надписи "На Берлин" и "Спасибо деду за победу", сделанные на Фольксвагенах или БМВ. Куриные мозги пэтриотов не позволяют им осознать ту простую вещь, что их автомобили собраны в Германии, а не в победоносной России. И где были бы их деды, если бы не лэндлиз Соединенных Штатов? Скорее всего кормили бы червей в могиле неизвестного солдата. По этому договору СССР получил: грузовых автомобилей (на которые ставились Катюши") 375 000, самолетов – 22 000, танков – 13 000, кораблей – 105, взрывчатки – 350 000 тонн, продовольствия – 4 500 000 тонн, армейской обуви – 15 000 000. Почему Америка решила помогать Сталину, а не Гитлеру, хотя отчетливо понимала опасность "красной чумы"? Помните немецкого конструктора ракет Фон Брауна? Того самого, кто помог американцам первыми вступить на Луну и кто эмигрировал в Америку в 1945. Если бы победила Германия, то Фау полетели бы на Америку уже в 1946...
Микола Злочевський _ 08.05.2017 15:33
IP: 188.163.34.---
Сказать, что почти вся Россия сошла с ума – это ничего не сказать. Безумству ваты поем мы песни...В последние годы в канун даты 9 Мая меня все чаще посещает "крамольная" мысль – что ОНИ празднуют? Потерю 43 миллионов советских людей в сравнении с 8 миллионами потерь Вермахта? Или оккупацию соседних стран после окончания 2-ой мировой? В этот день надо просто снять шляпу на могиле солдата, возложить живые цветы и тихо постоять. Но власть в России превратила этот день в настоящий шабаш. Тут следует заметить, что до 1965 года в Советском Союзе не отмечали этот день, как праздник. Никита Хрущев побаивался настоящих ветеранов и не решался на массовые гулянья. Ему на смену пришел Генсек КПСС Леонид Брежнев со свей "Малой землей" и понеслось. Как-то корреспондент ВВС спрашивает у Брежнева: Вы ведь защищали Родину на "малой земле" от немецких захватчиков, верно? Да. И что же в результате? Они пошли на Сталинград... Если в СССР еще были живы ветераны и дело не доходило до абсурда, то в России
kren _ 08.05.2017 13:36
IP: 95.132.151.---
Шон Крюшон:
kren:
Max B:
Гудеріан журився щодо передачі Брестської фортеці в мемуарах, що вони її ледве відбили потім. Їм довелося її двічи брати.
...Брестську фортецю в 1939 р.націстам допомагали захоплювати більшовики.Хто зна скільки б там вовтузився Гудеріан,коли б не нагодився товаріщь по борьбе,генерал Крівошєін,з осанними гарматами...
Брешемо, як завжди – червоні в Польші діяли АБСОЛЮТНО ОКРЕМО. Жодних не те що взаємодій,але будь яких прив"язок не було. Твій тюремний ксьондзик тебе жорстко надурив...
...непогано б,крім холуйського бріху продажнього мента jutа,хочаб,які не які аргументи,про
"неучасть" РККА в штурмі Брестськї фортеці вересня 1939 р.
braterstvo _ 08.05.2017 13:17
IP: 89.252.61.---
Max B:
Max B:
Патріарх Московський Кирил назвав перемогу "Божим дивом".
Кирилл – немецкая армия "многократно превосходила" советскую во всем – "в экономике, в организации, в вооружении, во многих областях, в том числе в области военных наук". Советские солдаты вышли на войну "в галошах и обмотках"...
Хотілось би запитати Отця-олігарха Кирила, – "а як так сталося, що на початок війни режим НацСоців, якому було всього 8 рочків від роду (1933-41) зумів побудуввати таку потужну економіку і армію. Більшовицький режим мав -24 рочки, а його солдати були в "в галошах и обмотках". Нагадаю, шо обидві країни були учасниками 1-ї Світової війни.
Виходить так, що вся кипуча діяльність комуняк, вилітала в "свисток". Напевно всі біди від хибної ідеї, на якій будоване "юродиве дитя", або кара Божа.узькаво народа.
Микола Злочевський _ 08.05.2017 13:17
IP: 188.163.34.---
Шон Крюшон:
braterstvo:
Шон Крюшон:
Шон Крюшон:
Микола Злочевський:
Шон Крюшон:
... А от жорстокість фінів усі відмічають.
Ну ми на власній шкірі відчули жорстокість московитів, як не як племенга однієї крові.
А вам після Волинської різанини краще вже тихесенько палити осторонь...
Пане Крюшон, я Вам давав посилання про Волинську різанину Аліка Гомельського?
braterstvo _ 08.05.2017 12:28
IP: 89.252.61.---
Шон Крюшон:
Шон Крюшон:
Микола Злочевський:
Шон Крюшон:
... А от жорстокість фінів усі відмічають.
Ну ми на власній шкірі відчули жорстокість московитів, як не як племенга однієї крові.
Микола Злочевський _ 08.05.2017 09:16
IP: 188.163.34.---
Шон Крюшон:
продолжение:

Товарищи депутаты, говорящие по русски Софа Ландвер, Константин Развозов, Авигдор Либерман и другие: напоминаю вам – вы не русские, вы евреи. Оградите страну от влияния государства, союзника Хизбаллы и Асада.
Если мы вынуждены договариваться по Сирии – это не повод впускать их сюда со своими порядками.
Хватит в Израиле победобесия. Послы Великобритании не раздают свои флажки. Послы США не вешают на грудь нашим солдатам свои ленточки.
Давайте обойдемся своими силами – сами отметим, вспомним – без чуждых нам символов и руководителей с Лубянки.

Автор: Алексей С. Железнов
блогер, публицист, поэт
Микола Злочевський _ 08.05.2017 09:14
IP: 188.163.34.---
Шон Крюшон:
В Израиле множество ветеранов, воеваших в армиях союзников, бывшие члены Еврейского легиона. С чего вдруг кремлевские представители везде раздают свои ленточки? Придумывают акции? Куда смотрят наши депутаты? Даже русскоязычные израильтяне – это совсем не только Россия. Я бы даже сказал не столько Россия – репатриантов из Украины и Беларуси – стран "Черты оседлости" куда больше. Но впустили сюда "русский мир", который пытается насаждать свои правила. Не силой, как где-нибудь в Донецке, так исподволь пропагадой.
Старики уже не особо понимают – но полосатые ленточки на солдатах ЦАХАЛа из тех же рук, что такие же ленточки на сторонниках Асада в Дамаске вызывают, мягко говоря, большое недоумение.
Товарищи депутаты, говорящие по русски Софа Ландвер, Константин Развозов, Авигдор Либерман и другие: напоминаю вам – вы не русские, вы евреи. Оградите страну от влияния государства, союзника Хизбаллы и Асада.
Микола Злочевський _ 08.05.2017 09:11
IP: 188.163.34.---
Шон Крюшон:
Интересно, не знал о голубой дивизии... А Вы знали?

pavlopraviy.blogspot.co.il/2017/05/blog-post.html?m=1
ONLINE
Україна та Європа907 Уряд реформ302 тітушки10 Корупція1083 Aтака Путіна1109
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter