Сергій Дацюк Філософ

ШВИДКІ ЗМІНИ ЧИ ДРЕЙФ СВІТУ

24 квітня 2018, 12:08

Фігури замовчування чи навіть зони замовчування надзвичайно цікаві, бо зазвичай саме там відбуваються важливі події, від яких хочуть відвернути увагу сильні світу цього.

Не так важлива навіть українська корупція, як та обставина, що українська корупція є частиною світової корупції. І не так важлива світова корупція, як та обставина, що це масштабний процес всесвітнього руйнування держав і витіснення їх корпораціями з багатьох сфер монопольного надання послуг.

Існує навіть не внутрішньоукраїнський олігархічний консенсус, а світовий олігархічний консенсус щодо зниження ролі держави і втрати нею майже всіх важливих функцій.

Економічна функція держави, що реалізується через публічний бюджет, вже давно і серйозно контролюється крупними транснаціональними корпораціями та наддержавними міжнародними організаціями. Бюджетний суверенітет сьогодні не може собі дозволити жодна країна, навіть США.

Держави, позірно зберігаючи функцію емітентів валюти, втратили функцію матеріального забезпечення валюти та контролю за їх стабільністю. Фінансова хитрість держав ніби у всіх перед очима, та її мало хто помічає. Національні валюти прив'язують до світової валюти, яка перестала бути державною і вже давно контролюється світовими корпораціями. Нові криптовалюти переслідуються державами, але знищити їх уже неможливо. Світ досить швидко перейде на повністю недержавну криптовалюту, якщо її в якийсь момент підтримають корпорації.

Соціальна функція держави реалізується все більш очевидно у немонетизованій формі, коли субсидії, пільги, дотації, повернення ПДВ і т.п. стають формою перерозподілу держбюджетних грошей у кишені не лише олігархів, але навіть середніх та дрібних корпорацій. Більше того, соціальна функція все більше зменшується через всілякі ноу-хау з міжнародним статусом – поступова відміна пенсій через підвищення пенсійного віку, перекладення функцій медичного та освітнього забезпечення на корпоратизовані фонди і т.д. Держава тікає з соціальної сфери, куди все більше проникають корпорації.

Все менше довіри до поліції та армії. Все частіше їх функції на себе беруть приватні детективи, приватні охоронні компанії, приватні військові компанії. Регулярні державні армії стають все більше неефективні. Зброя стає все більше технологізованою і не потребує великих залюднених військ: ядерна ракетна зброя, дрони, роботи, супутникова зброя, кіберзброя – все це дуже добре корпоратизується і виводиться з-під держави.

Наукова, культурно-просвітницька та гуманітарна функції знаходяться в стані саботажу з боку держав. Міжнародні мережі та транснаціональні корпорації все більше і більше здійснюють ці функції. Відтак денаціоналізації та детериторіалізація науки, культури та гуманітаристики це потужний тренд, який не може обійти жодна нація.

Держава залишила за собою лише одну потужну функцію, задля якої її власне і зберігають, – слугувати інструментом примусу широкого загалу для міжнародної надексплуатації через фінансово-банківські, публічно-бюджетні та тарифні механізми.

ООН втрапила у серйозну халепу загальноцивілізаційного масштабу. Оскільки держави втрачають контроль за світом, то і їх світове об'єднання може здебільшого лише імітувати вплив на питання війни та миру, екологічний контроль, гуманітарні аспекти. Давос все більше стає майданчиком для світових угод та тіньових домовленостей, з наслідками яких ООН вже не справляється. І це без врахування всіляких клубів світового закулісся типу Більдерберзького.

Бізнесмени ворожих держав можуть вести спільний бізнес навіть в той час, як їх держави воюють. І це для бізнесу не містить жодних проблем – просто пункти форс-мажору прописуються більш детально, а кримінальні інструменти використовуються більш активно.

В ситуації підпорядкування держав корпораціям і повного виходу корпорацій з-під законодавчого контролю мав би наставати громадський контроль. Але упосліджені політично державою і принижені та закабалені економічно корпораціями громади неспроможні на такий контроль.

Відтак держави перестали бути формою публічного контролю за корпораціями. Отже намагатися завоювати в них владу для громади перестало бути ефективним для відновлення суспільної економіко-політичної та соціо-культурної рівноваги в спрямуванні до розвитку. Подальше зростання громадської публічної активності задля рівноважного розвитку буде відбуватися не через державу. Відтак державна влада перестала мати який-небудь сенс для громади.

Для громади вирішального значення набуває блокчейн щодо управління, електронна демократія щодо прийняття законів, криптовалюта щодо контролю фінансової сфери та соціальні мережі щодо комунікації.

Для таких установок раціональна аргументація не має сенсу. Той, хто інтуїтивно розуміє чи сам здатен знайти аргументацію, той буде послуговуватися саме таким підходом. Решта будуть служити корпораціям чи архаїчним державам, сіючи скепсис у відношенні до цих публічних мережевих інструментів.

Такі установки на розподілену мережу контролю потребують більш складної ідентичності. В той же час складна ідентичність не може бути поширеною – вона важка для вироблення та динамічного оновлення. Отже ідентичність більшості стає гібридною, а ідентичність меншості набуває архаїчних форм – релігійна (наприклад, православна), націоналістична, комуністична, расова, кланова чи навіть ідентичність знедолених, ідентичність героя чи терориста.

Гібридна ідентичність еклектична, тобто здатна поєднувати різні ідентичності в різних ситуаціях; вона пов'язана з помірною соціальною активністю; її носії є більшістю. Архаїчні ідентичності базуються на простих істинах, які дуже привабливі своєю доступністю для розуміння; зазвичай вони пов'язані з високою соціальною активністю; її носії є меншістю. Складні ідентичності мають інтелектуальний ценз, пов'язані з управлінською чи чисто розумовою роботою та активною цивілізаційною позицією; її носії це дуже вузьке коло.

Розмежування цих ідентичностей – історія останніх років в Україні. Загалом і в світі відбувається цей процес, але в Україні він відбувається дуже яскраво – революція та війна загострила кризу ідентичностей.

Взагалі фронтирні країни, як от Україна, Ізраїль, Сирія, щонайперше потерпають від кризи ідентичності. Але якщо Ізраїль зумів уникнути конфлікту між азійською авторитарною модернізацією і західною демократичною модернізацією на користь другої, то Сирія та Україна цього зробити не змогли.

Стратегія персоніфікованих конфліктів ідентичностей залишається нерозробленою.

Крайні типи ідентичності непоєднувані – представники складних ідентичностей, які дуже рідко об'єднуються безпосередньо (хіба лишень через мережі чи клуби), завжди вступатимуть в теоретико-ідеологічний конфлікт з різними представниками різних архаїчних ідентичностей, які дуже часто об'єднуються в ордени і партії. Архаїчна ідентичність завжди спрощуватиме складну до свого розуміння і відтак постійно відкидатиме, не вступаючи в дискусії або здійснюючи редукцію такої дискусії до однієї-двох проблем.

Найбільше непорозумінь виникає у відносинах між представниками складних ідентичностей та представниками гібридної ідентичності, які вважають свою гібридну ідентичність прийнятною для постійно ускладнюваного світу. Причому представники архаїчних ідентичностей вважають представників гібридних ідентичностей зрадниками і водночас паствою для навернення до своїх ідеалів.

Людство дрейфує від архаїчних ідентичностей через гібридні до складних. В той час як світ змінюється дуже швидко.

Ускладнення світу веде до поступового ускладнення ідентичностей. Але за цим процесом долі реальних людей, адже не кожен здатен пережити кризу ідентичності взагалі і через ускладнення її зокрема. Ціна неподоланої кризи ідентичності – психічна руйнація або смерть в різних формах і через різні причини.

Окрім того, є такі безжальні процеси як війна та тероризм – вони зазвичай є історичним примусом до ускладнення ідентичностей: ускладнюйся або помри.

Тому місія складної ідентичності – спасіння. Чим більше людей переживуть кризу ідентичності за рахунок її ускладнення, тим менше людей забере війна.

Для вузького кола людей зі складними ідентичностями є помітними ці зміни світу, коли історичні структури, цивілізаційні материки і ментальні континенти рухаються настільки швидко, що аж гуде час від напруги. Але для більшості все це здається повільним дрейфом світу, оскільки повільно дрейфують їх власні ідентичності. Хай так, для орієнтації у перспективі достатньо бачити хоча б цей дрейф.

Якщо не буде світової війни, світ буде дрейфувати до нового світового порядку повільніше. Як власне це поки що і відбувається в уявленні багатьох.

Але світ змінюється набагато швидше, ніж дрейфують ідентичності більшості.

Час перед війною, коли вже знаєш, що буде війна, – велике благо.

Коли знаєш, куди дрейфує світ, можна рухатися швидше за світ, і так спастися.

powered by lun.ua
Коментарі — 25
Mike_Kharkov _ 27.04.2018 15:12
IP: 178.137.189.---
І з приводу Бандери.
Бандера був тактик. Він укладається в просту формулу – визволення тільки революційно, заважає більшовизм з імперіалізмом, носієм яких є рос. народ. Звідси – боротьба за визволення укр. нації є боротьбою з рос. народом. Очолювати таку боротьбу може лише провід ОУН. Все. Тобто, партія дарує народу щастя:)
До чого все це може привести Бандера не задумувався, бо після здобуття держави (3-й етап нац-визв. революції), нац. диктатури та взяття власної долі у народні руки, як він мислив, буде рай.
Я не знайшов не тільки в Бандери, а й інших стовпів ОУН, нічого, що б було орієнтоване на людину. Не існує іншого способу вийти у світові лідери державі окрім як покращення якості кожного громадянина (освіта, кваліфікація...). І як же тоді Україна зайняла б провідне місце у світі, за рах. чого? етнічної чистоти? відданості "нації"? може ви знайдете?
Mike_Kharkov _ 27.04.2018 12:38
IP: 178.137.189.---
бун:
Mike_Kharkov:
Майк, як вчора писав на ФБ Володимир Іваненко, в нас плутають націоналізм та націонал-соціалізм...
Буне, вам ще раз навести цитати з закону? Ідеологія ОУН є конкретною та завершеною річчю, з якої слідує, що нація є найвищою цінністю, заради якої можна все. Вище нема нічого, це зрозуміло? І держава є формою для цього. Нація трактується як дух українства в етнічному сенсі, тобто, Україна для українців (етнічних). Повторюю, це закріплено законом поточною владою. До чого тут різниця між націоналізмом та нац-соц-м? Етнічність (український дух) поставлено законом вище за все. Я не кажу навіть про аналогію з арійським, я кажу про закріпачення людини отією тоталітарною фігнею, про пріоритет невідомо чого перед людиною, перед кожним громадянином держави. Невже не зрозуміло, що це спосіб тримати нас усіх під статтею "измена родине"? щоб не висувалися. Олігархія знала що робила.
бун _ 27.04.2018 11:07
IP: 77.123.160.---
Mike_Kharkov:
Майк, як вчора писав на ФБ Володимир Іваненко, в нас плутають націоналізм та націонал-соціалізм, а це дві різні речі. На жаль, націоналістів у нас нема, а жменька людей, які вдають з себе націонал-соціалістів, ніяк не можуть второпати, що націонал-соціалізм закінчився в 1945-му. Я б радив передивитися публіцистику Степана Бандери 1950-х, там від націонал-соціалізму не залишилося нічого.
Mike_Kharkov _ 27.04.2018 09:55
IP: 178.137.189.---
бун:
Mike_Kharkov:
...етнічної складової архаїчної частини ідентифікації, бо держава зробила ставку саме на неї...
.
Прикро, але держава не зробила такої ставки, оскільки в НАНУ нема консенсусу щодо цього,
Нажаль таки зробила. НАНУ не може щось казати від держави – тільки закони, Конституція. Я не одноразово вже наводив цитати з "законів В'ятровича", де ясно прописано, що держава Україна спадкоємицею т.з. "визвольного руха", фактично ідеології ОУН. Що з цим робити, як гадаєте? Я певен, що "нація" для держави Україна закріплено саме у сенсі ідеології ОУН, а не " української Реформації 16-17ст" як ви пишете. Це перекреслено, буне, і тому є очевидна причина.
А "нація" в ОУН розуміється як дух, буне, як дух, якому всі повинні слугувати, а слідкувати за цим слугуванням буде партія та вождь. Так, цього не було ще в КМ братстві, не було. Але потім, десь з Міхновського, з'явилося та перемогло це зло.
бун _ 27.04.2018 08:16
IP: 77.123.160.---
Mike_Kharkov:
Цікаво б було подивитися на дослідження співвідношення архаїчної примусової та добровільної ідентичностей, на тенденції. Можу хіба що припустити, що воно пов'язане з рівнем освіти та внутрішньої свободи людини. Для України зараз важливо б було дослідження етнічної складової архаїчної частини ідентифікації, бо держава зробила ставку саме на неї...
Прикро, але держава не зробила такої ставки, оскільки в НАНУ нема консенсусу щодо цього, там хто в ліс а хто по дрова. А втім найвищі інтелектуальні авторитети в національній історії чітко формулювали свою думку про це. Починаючи від Оріховського, Вишоватого, Гізеля, Петра Могили та закінчуючи Шевченком та іншими кирило-мефодієвцями. В основі ідентичності, як вони це уявляли, є, сьогоднішніми словами, протестантська етика як наслідок української Реформації 16-17ст. Сучасна держава не може цього сприйняти і тому, що клептоманську вертикаль, яка в нас склалася, треба оголосити поза законом.
Mike_Kharkov _ 26.04.2018 14:17
IP: 178.137.189.---
Цікаво б було подивитися на дослідження співвідношення архаїчної примусової та добровільної ідентичностей, на тенденції. Можу хіба що припустити, що воно пов'язане з рівнем освіти та внутрішньої свободи людини. Для України зараз важливо б було дослідження етнічної складової архаїчної частини ідентифікації, бо держава зробила ставку саме на неї. У зв'язку з цим мені здалася цікавою думка одного з авторів "Української хати" ще за 1912 р., ще до ОУН, до проголошених цілей "нації". Тоді ще можна було відвернути з хибного шляху. Він писав, що "нація" є лише черговою формою закріпачення, і потрібно людину ставити вище її, поки нація усіх не з'їла. Зараз я бачу, що він був правий, таки поїла достатньо, і намагається "ідентифікувати" всіх. А тим, втраченим нами 100 р. тому, шляхом пішов Сингапур – результати можна порівняти.
Звісно, погано, що й досі примусова ід. переважує добровільну, до свободи людині ще далеко.
Mike_Kharkov _ 26.04.2018 13:52
IP: 178.137.189.---
"Ускладнення світу веде до поступового ускладнення ідентичностей. Але за цим процесом долі реальних людей, адже не кожен здатен пережити кризу ідентичності взагалі і через ускладнення її зокрема. Ціна неподоланої кризи ідентичності – психічна руйнація або смерть в різних формах і через різні причини."
===
Тобто, ідентичність потребує вивчення.
І я б починав з генези – спочатку ідентичність людини формувалася природою, зовні печери починалася загроза, яка примушувала триматися разом. Ідентичність знижувала "внутрішнє тертя" і збільшувала шанси на виживання. Зовнішня загроза й надалі була головним "ідентифікатором" і на стадії держав, коли відбувається боротьба за ресурси для виживання. Але поступово роль природи перейшла до влад держав, яка почала формувати ідентичність під свої цілі. Суттєвим моментом є те, що кожна людина має як вимушену архаїчну "стадну", так і добровільну ідентичність, за власним вибором.
Елена Величко _ 26.04.2018 13:28
IP: 92.113.193.---
Ольга Першина:
Все залежить від правил та хто управляє, а також для кого та для чого.
У вас наразі теж саме.
Елена Величко _ 26.04.2018 10:54
IP: 92.113.193.---
Учора була знакова передача на НьюсВан, бо саме говорили про те, що нам ці 27 років дали та "успішні" – розбите корито – те, що будували за радянських часів – руйнується, бо фонди амортизації ми сплачували, а де вони? Прибуткові підприємства обросли боргами, спеціалісти – біжуть, бо НЕМА ЗАРПЛАТИ – зробили усюду ЗРІВНЯЛІВКУ – мінімальну ЗП у кращому випадку.
Елена Величко _ 26.04.2018 10:50
IP: 92.113.193.---
Igor Filin:
Може робот й менше зло буде в нас, бо його дії можна записати та цей робот буде виконувати, а не тирити усе та руйнувати. Та робот можна заповнити знаннями, коли в нас на підприємствах блатні – "смотрящі" керують, що й близько не мають уяви про предмет та просто "косять" кошти, залишаючи після себе руйнування та борги, бо усе висмоктали та малювали брехню у звітності, а також рабами людей зробили, рабами неуча, невігластва та покруча, та ще гірше – криміналу та залякування.
Igor Filin _ 26.04.2018 09:28
IP: 35.226.148.---
mihaylenco:
Щось автор такого понаписував... Наприклад, абзац "Відтак держави перестали бути формою публічного контролю за корпораціями...Відтак державна влада перестала мати який-небудь сенс для громади." А як же США, Велика Британія, Китай з тамтешніми надпотужними державними апаратами, які повністю контролюють, і регулюють діяльність когрпорацій. І саме держава в цих країнах є головним інструментом захисту пересічних громадян від свавілля цих самих корпорацій. Ніякий не фейсбук, чи громадські організації, а держава.
Макрон став презідентом тільки завдяки фейсбуку. Якщо провести аналогію з висловом автора, то у Франції керував виборчим процесом фейсбук а не країна у вигляді адмінресурсу президента.
У Японії.пішли ще далі – мером міста став робот.
Ingvar Bohutsky _ 25.04.2018 17:14
IP: 194.44.172.---
Ingvar Bohutsky:
"Але світ змінюється набагато швидше, ніж дрейфують ідентичності більшості.
Час перед війною, коли вже знаєш, що буде війна, – велике благо.
Коли знаєш, куди дрейфує світ, можна рухатися швидше за світ, і так спастися" – ну і маячня!:)...
Ingvar Bohutsky _ 25.04.2018 17:14
IP: 194.44.172.---
"Але світ змінюється набагато швидше, ніж дрейфують ідентичності більшості.
Час перед війною, коли вже знаєш, що буде війна, – велике благо.
Коли знаєш, куди дрейфує світ, можна рухатися швидше за світ, і так спастися" – ну і маячня!:)...
boh _ 25.04.2018 16:27
IP: 194.44.142.---
Аліса в Задзеркаль'ї повинна була дуже швидко бігти, щоб залишатись на місці. Так і у світі – треба весь час вчитись, працювати, пізнавати, щоб померти не так швидко, як того хочуть олігархи:)
Петро Дігтяр _ 25.04.2018 15:25
IP: 195.18.28.---
Колись М. Горбачов давав іншу перспективу для держав. Він говорив: "світ єдиний і ми в ньому". Щоб повернути державі теоретичне обличчя я в дискусія пропоную внести зміни до конституцій не держав, а суспільств. Нею зобов,язати кожного дієздатного громадянина голосувати і відповідати за свої дії з обов,язку. Немає більш священного обов,язку для громадянина суспільства ніж будівництво держави. Таємне голосування громадянина скасувати, запровадивши його відкритість.
Oleg Pavlov _ 24.04.2018 23:59
IP: 185.11.31.---
"Але упосліджені політично державою і принижені та закабалені економічно корпораціями громади неспроможні..." – Сергiю, що це, дiалектика погляду?
Елена Величко _ 24.04.2018 21:44
IP: 37.53.246.---
mihaylenco:
Щось автор такого понаписував... Наприклад, абзац "Відтак держави перестали бути формою публічного контролю за корпораціями...Відтак державна влада перестала мати який-небудь сенс для громади." А як же США, Велика Британія, Китай з тамтешніми надпотужними державними апаратами, які повністю контролюють, і регулюють діяльність когрпорацій. І саме держава в цих країнах є головним інструментом захисту пересічних громадян від свавілля цих самих корпорацій. Ніякий не фейсбук, чи громадські організації, а держава.
Саме про це написала теж.
Елена Величко _ 24.04.2018 21:43
IP: 37.53.246.---
"Держава залишила за собою лише одну потужну функцію, задля якої її власне і зберігають, – слугувати інструментом примусу широкого загалу для міжнародної надексплуатації через фінансово-банківські, публічно-бюджетні та тарифні механізми" (с)
Функція держави – диаметрально протилежна, у цитаті – механізм РуйНації.
Держава – механізм захисту та життя певної спільноти. В нас – експеримент, що його наслідки вде відомі – без держави усе падає та руйнується на радість тим, хто усе привласнює та перепродає – але й до них вже дійшло...
Майк Олександрів _ 24.04.2018 20:01
IP: 35.190.198.---
Нестор Наливайко:
Вже минуло більше століття з часу висунення "класиками" марксизму-ленінізму ідеї імперіалізму як вищої стадії капіталізму. Але чомусь не справдився їх прогноз про неминучість краху капіталізму й переходу до комунізму. Навпаки, капіталізм виявив здатність до подальшого розвитку й адаптації до вимог суспільства. Так що дослухатись до Маркса та Леніна може й треба, але не дуже. І Дацюк правильно робить, намагаючись самотужки виявити тенденції сучасності. Стосовно того, що він пише, хотілося б зробити одне зауваження. Термін "ускладнення" в даному контексті не дуже вдалий. Ускладнення не може бути метою, а тільки засобом. Метою може бути адекватне сприйняття світу. Існує відомий принцип "бритви Оккама": не ускладнюй без необхідності. Тобто, ускладнювати треба рівно настільки, наскільки це потрібно для вірного розуміння навколишнього світу. І, мабуть, саме на терміні "розуміння" треба робити наголос
Володимир Миронченко _ 24.04.2018 19:40
IP: 35.205.37.---
Шановний nestor1980,
"Власні кошти" формуються з прибутку, який входить в ціну товару (послуг).
Отже, в кінцевому підсумку, "власні кошти" оплачує споживач, тобто ми з вами.
Інша справа, яка частина з них віділяється власниками на пожертви та доброчинність, а яка на власні потреби.
Janko Askatasuna _ 24.04.2018 18:01
IP: 35.195.81.---
Так звані "архаїчні ідентичності" (стать,етнос,форма релігійності, -тобто джерело моралі) є архетипами,вони природні. "Гібридні" ідентичності є еклектичним і ситуативним для особистісного формування в різних умовах. Наступний ряд ідентичності – соціальні форми: місцеві громади,професії,інтереси в суспільному побуті. Якщо соціальні форми ідентичності виступають на перший план,то такі особи чи групи не можуть бути історично стабільними,навіть ставлячи собі завдання творення,призводять до руйнування в стратегічному сенсі. Це починається від хибної самоідентифікації в природних ідентичностях: 1) статева невизначеність – збочення,а не "інша" ідентичність; 2) етнічна ідентичність не за родом і духом, а за "політичними" ознаками творить манкуртизм – за точним образним означенням Айтматова,тут багато варіантів; 3) релігійна ідентичність за ознакою "атеїзм" здатна все руйнувати в особі,яка вірує в НЕіснування Бога (бо ЗНАННЯ не може дати ТАКОЇ сліпої віри,тут коґнітивний дисонанс).
Nadiya Dovzhenco _ 24.04.2018 15:44
IP: 104.155.106.---
Хотілося б частину про ідентичності ще раз і людською мовою, бо враження що автора трохи занесло у бік протиставлень

.
Andrey Kuznetsov _ 24.04.2018 15:18
IP: 37.115.90.---
А Кургинян – с 2010-го пугает пейзан другими фишками. И вообще – страх продается хорошо.
mihaylenco _ 24.04.2018 15:13
IP: 93.171.75.---
Щось автор такого понаписував... Наприклад, абзац "Відтак держави перестали бути формою публічного контролю за корпораціями...Відтак державна влада перестала мати який-небудь сенс для громади." А як же США, Велика Британія, Китай з тамтешніми надпотужними державними апаратами, які повністю контролюють, і регулюють діяльність когрпорацій. І саме держава в цих країнах є головним інструментом захисту пересічних громадян від свавілля цих самих корпорацій. Ніякий не фейсбук, чи громадські організації, а держава.
Нестор Наливайко _ 24.04.2018 13:08
IP: 37.53.175.---
Автору треба перечитати забутого Карла Маркса (про імперіалістичний капіталізм) і роботу Леніна "Государство и революция".Здаэться там усі ці процеси детально прописані.І монополістичний капіталізм з його наддержавними інтересами і про відмирання держави як "аппарата насилия" правлячих класів.
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter