Сергій Дацюк Філософ

УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ

03 серпня 2018, 08:22

Чи можна взагалі Україну зібрати в одне ціле? Чи можливо це зробити шляхом вільного договору громади, чи це можливо лише шляхом диктатури – державної чи навіть національно-групової? Чи можливо бути цілісним і при цьому не мати імперських доманагь?

В цьому сенсі, як можливе перетворення чи зміни України – як цілого чи як частин, які власне не претендують навіть на те, щоб бути цілим. Чи можлива Україна як ціла і водночас різна (неєдина) і в той же час така, яка в своїй різноманітності досягнула згоди?

Критика цілісності України

Все частіше і частіше доводиться чути критику від різних розумників саме в цьому напрямку: Україна цілісною бути не може.

Так вважають доволі багато експертів – технологістів-футурознавців, націоналістів, економістів-інституціоналістів та інших.

Технологісти-футурознавці вважають, що досить активно запозичувати західні технології, і все тоді якось осучасниться. Тобто вони щиро вважають, що якщо замінити всі елементи системи на сучасні, то сама система стане сучасною. Це принципово хибний концепт. Осучаснення елементів не веде до осучаснення цілого. Тут технології не вистачить, тут потрібні гуманітарні зусилля.

Ціле суспільства знаходиться не в елементах цього суспільства і не в їх інтеграції. Ціле суспільства знаходиться взагалі не в реальності самого суспільства. Значною мірою ціле суспільства є трансцендентним, воно знаходиться трохи на рівні докси, а значною мірою на рівні трансцендентних віри, уявлення та мислення.

Ціле також є структурою соціальної психології, яка може змінюватися протягом тривалого часу зусиллями еліти, або ще більш тривалими зусиллями окремих інтелектуалів, якщо вони мають благородні мотивації і здатні працювати на рівні виробництва нових смислів, тобто продукувати уявлення про ціле, окрім власне виробництва емоцій, знань та мотивацій.

Цілісна повсякденність (габітус) завжди підлягає атакам держав (імперій), наддержавних утворень та корпорацій. Цим атакам можна протистояти лише постійно ускладнюючи повсякденність за рахунок роботи еліти. Ускладнення повсякденності (когітус) це те, що роблять інтелектуали в суспільстві, де блокується інтелектофобія.

Тому пропонований Суспільний Договір це не габітуальний акт, це когітуальний акт. Суспільний договір поєднує зовсім не минуле і не повсякденне. Суспільний договір поєднує через принципи бачення майбутнього. Бо саме ці принципи за деякий час можуть стати цінними для більшості і перетворитися на нові цінності.

Наступні противники України як цілого це націоналісти, які приховано відмовляються від Великої України ("проживемо без Криму", "проживемо без Донбасу" і т.д.) За останній час довелося прочитати у Фейсбук декілька перлів, і зараз я наведу один з них, не вказуючи авторства.

"Бандити-більшовики та їх нащадки зможуть об'єднатись з нащадками куркулів, поміщиків, репресованих? Їх можна об'єднати в одній країні тільки примусом і роззброєнням. У випадку зникнення примусу, державної влади, отримаємо війну всіх проти всіх." Це позиція радикальних націоналістів, які серйозно вважають, що домовитись про майбутнє можна лише тоді, коли ми домовимось про минуле.

Причому про минуле, з точки зору націоналістів, можна домовитися лише в рамках національної пам'яті, а не історичної пам'яті, де національний контекст є лише одним з інших. І тут вони знову маніпулюють – публічно говорять, що це пам'ять політичної нації, а в реальності конкретних справ постійно використовують установки на етнічну націю. І допоки всередині установки на минуле відбуватиметься етнізація історичної пам'яті під вивіскою пам'яті політичної нації, домовитися ми не зможемо.

Пам'ять, що закриває доступ до майбутнього, це не пам'ять, а злопам'ятність чи ресентимент.

В минулому Україна майже ніколи не була в кордонах незалежної країни (1991 – 2014), хіба лише щось дуже близьке було за німецької окупації в 1918. А стала Україна такою в СРСР, історичний період якого у вигляді УРСР ми не можемо прийняти всередині ідеології незалежності. Тому домовитися про цілу і водночас незалежну Україну всередині історичної пам'яті практично неможливо. Домовлятися потрібно саме щодо майбутнього: минуле рве Україну на частини, минуле розділяє людей, минуле архаїзує суспільну свідомість.

Згода щодо майбутнього – ключ до згоди в теперішньому та до згоди щодо минулого.

Є ще одні противники цілісної України – це ті, кого можна назвати еволюціоністами, антиреволюціонерами. Знову наведу один перл з Фейсбуку без вказівки авторства.

"Дрібні ідеї та пропозиції мають шанси якось допомогти суспільству, великі СИСТЕМНІ розробки не мають жодних шансів, бо вимагають ДИКТАТУРИ, щоб посунути всі інші."

Це так званий "концепт малих справ", хай би навіть ці малі справи і були об'єднані в мережу. Суть його дуже проста – давайте робити малі справи, давайте іти крок за кроком, давайте створювати маленькі цеглинки великої будови і ціле якось саме по собі влаштується.

Якщо взяти відомий образ Франка, то підхід "концепту малих справ" це не "лупайте сю Скалу", а "виколупуйте маленькі камінчики". За конкретними діями це дуже схожі речі, але вони принципово різні за мотиваціями щодо цілого.

Можна навести також і древню притчу про трьох каменотесів, один з яких тесав каміння, інший працював та заробляв гроші, а третій будував храм, хоча всі вони робили одне і те ж.

Проблема тут у тому, що малі справи ніколи не змінюють ціле. Малі справи в принципі не можуть нічого змінити, коли йдеться про цілісні системні проблеми.

Наприклад, як не здолати корупцію, а зробити її вічною? Дуже просто – задіяти проти неї "концепцію малих справ", тобто розпочати боротьбу з корупцією. Корупція як системна проблема долається лише на рівні цілого. Ніякий набір малих антикорупційних справ, як би багато їх не було, корупцію не здолає, більше того, малі антикорупційні справи її укрупнюють та концентрують.

Джерела корупції є системними – олігархи як втілення поєднання влади та бізнесу, надання інфраструктурних послуг вибірково і безконтрольно, закриті від громадського контролю бюджети, кругова порука як результат спільної відповідальність хабаробранця і хабародавця.

Системні зміни не обов'язково вимагають диктатури, а лише єдиного центру прийняття рішень, який контрольований громадою через той же такий Суспільний Договір, тобто через публічні "оферту-акцепт" та власне прописану стратегію в Суспільному Договорі, яка реалізується в узгоджених часових рамках.

Тобто принципові зміни це зміни на рівні цілого, а не через набір малих справ, які можуть мати різні принципи, які важко поєднуються або не поєднуються взагалі.

В цьому сенсі Україна це ціле можлива не як єдність згори (через державу), а як згода знизу (через суспільство). Вона сильно відрізняється в цьому від Росії, яка можлива лише як єдність згори (від держави). Відтак і експансія України можлива не як експансія єдності держави-імперії, а як експансія згоди суспільства через Договір.

Короткий теоретичний нарис про можливість України як цілого

Наші уявлення про спосіб влаштування Суспільного Договору з'явилися не одразу. Ще перед розробкою Суспільного Договору протягом декількох років проводилися теоретичні семінари, де ми з моїми колегами виясняли філософію, методологію та вимоги до мислительних компетенції для такої роботи. Далі буде зроблено короткий нарис ідей, підходів та методології конструктивістської соціо-інженерії.

Суспільство як ціле може бути спроекційоване на, як мінімум, п'ять дійсностей, де потрібно провести цільові якісні зміни: економічна (від виняткової конкуренції до переважно масової співпраці), культурна (від відтворення і трансляції до інновацій), політична (від влади до недомінації та інклюзивної самоорганізації), соціальна (від співіснування до співучасті, співуправління, співволодіння), етична (від наявних цінностей до гідності за принципами, які ще тільки мають стати цінностями).

У кожній дійсності можливо проектування. Будь-який проект може стати визначальним для суспільства в цілому, якщо він модельно організований, тобто встановлює зв'язок між проектами у всіх дійсностях.

Дійсні проекти з'єднуються в онтологічному мисленні через "етичні" узгодженості – принципи, установки, орієнтири і т.п. Узгоджена реалізація різнодійсністних проектів забезпечується програмуванням, яке і є інструментом узгодження різнопредметних різношвидкісних проектів, використовуючи аналітику і прогностику.

Процеси змін суспільства як самореалізація і експансія відбуваються через різні дійсності в орієнтації на процеси самого суспільства – масове співробітництво, інновації, інклюзивна самоорганізація, співуправління і співволодіння на рівні громад. Суверенітет над майбутнім – головна установка, основна цільова умова діяльності.

Для моделі перезаснування України людство є гранична рамка, прообраз трансцендентного цілого, якого можна прагнути, яке можна уявляти та мислити.

Водночас проблема цілісності виникає тричі: 1) перший раз в теперішньому суспільстві, яке розірване на різні шматки, щодо яких немає певності в їх дійсності (розрив між фейками чи монореальністю та багатореальністною дійсністю); 2) другий раз в розриві теперішнього з майбутнім, яке має бути зовсім не схоже на теперішнє (розрив проспектуалізації та прогресорства); 3) третій раз між різними за методологією процесами – проектуванням з теперішнього в оперативне майбутнє та моделюванням на основі інакшого віддаленого майбутнього щодо стратегічного майбутнього (розрив проектів та моделей).

Подолання першого розриву означає роботу з розірваним теперішнім -- символічним, симульованим, імітованим, фейковим, віртуальним. Окрім того, є також і мономодельне теперішнє, яке втримується зусиллями певних суспільних груп.

Щоб потрапити в майбутнє з бажаного сьогодення, потрібно вилучити з нього фейки і симуляції, звести до оригіналів імітації, концептуально зрозуміти символічне і задати місце віртуального в актуальності. Окрім того, потрібно ідентифікувати мономодельні стимуляції (як от споживацька, ліберально-демократична, націоналістична, ліва і т.д., які перетинаються або конфліктують), і задати їх місце в більш складній моделі.

Дійсність теперішнього у Суспільному Договорі було визначено через виокремлення фейкових уявлень (ілюзій), фіксацію обмеженості чисто технологічного підходу, безперспективність еволюціонізму, націоналізму, ліберального демократизму, лівацтва, споживацтва та задання установки на збереження різноманітності через відмову домінування мономодельних стимуляцій одна над іншою.

Тобто так ми отримуємо вихідну концептуальну позицію в сьогоденні. З позиції такої складної дійсності стало можливим переходити до майбутнього.

Є самоплинне майбутнє, якщо нічого не робити. Є стимульоване і кореговане майбутнє, тобто прогресорське, оперативне майбутнє, значною мірою проектне. Є модельоване майбутнє, щодо якого можливі стратегії. Є далеке майбутнє – інакше, з розривом з теперішнім, тобто проспектуальне. Однак пропозиція такого майбутнього неодмінно принесла б з собою футурошок, до якого українське суспільство не є готовим.

Щоб обмежити футурошок, в Суспільному Договорі був запропонований поступовий перехід від дійсності теперішнього через проект оперативного майбутнього, до більш-менш описаної моделі стратегічного майбутнього на основі уявлень про інакше майбутнє.

Другий Розрив між проспектуалізацією та прогресорством в Суспільному Договорі ми подолали таким чином. Проспектуалізація щодо інакшого віддаленого майбутнього стала основою для моделювання на етапі стратегічного майбутнього та для корекції проективного прогресорства на етапі оперативного майбутнього. Цим ми заклали можливість повторення такого підходу надалі.

Тобто кожен крок за межі оперативного майбутнього потребуватиме знову заглядати чимдалі в інакше, корегувати уявлення про наступне оперативне майбутнє та відповідно здійснювати перемоделювання стратегічного майбутнього. Тобто по мірі віддалення від теперішнього нами застосовані три різних концептуальних підходи до роботи з майбутнім: інакше, стратегія, проект.

Для поєднання прогресорства та проспектуалізації були задіяні принципово нові інструменти – стратегічні орієнтації, установки, опорні ресурси, окрім традиційних вже мети, прагнень, візії, принципів.

Потім ми зробили спробу подолати розрив між моделями та проектами і збудували підхід, що розмежовує їх використання та тому чи іншому етапі в Суспільному Договорі. Для цього ми розбили майбутнє на три етапи, відповідно до трьох різних підходів роботи з майбутнім.

Перший етап проектний – Конституція перехідного періоду. Другий етап – описана модельним чином стратегія через концептуальні якісні вимоги та уявлення про Установчий Договір та Конституцію Співволодіння. Третій етап описаний концептуально як інакше в дуже загальних рисах – світ самоврядних громад, які розпоряджаються спільним, з контрольованими громадами корпораціями, вже без держав.

Таким чином Україна збирається в одне ціле чотири рази.

Перший раз – Україна збирається аналітичним чином, як дійсна Україна в теперішньому, яка позбавлена фейків, симуляцій, імітації, де виокремлені стимульовані мономодельності, щодо яких запропонована недомінація, тобто де в ціле зібрані дійсності, а не розірвані реальності.

Другий раз Україна збирається проектним чином у вигляді доволі детального опису сутнісних характеристик оперативного майбутнього, де діють проекти, цілі, прагнення, технології.

Третій раз Україна збирається модельним чином у вигляді більш далекого стратегічного майбутнього, яке описане через принципи, установки, орієнтації та опорні ресурси.

Четвертий раз Україна бачиться з позиції інакшого майбутнього, з уявлення про людство, що викладається лише для спеціалістів у вузькому колі. Вона слугує проспектуальним ідеалом цілого для всіх трьох збірок.

Чотири рази розібрану Україну чотири рази і збирати. Менше – не дасть позитивного результату, хоч це і заспокоїть на якийсь час мономодельників, проектувальників та правовірних методологів.

Маленький висновок

Нові складні проблеми потребують нових підходів та нових рішень.

В цьому сенсі проектний підхід, хоч і досі використовується, має дуже великі обмеження щодо набору ситуацій свого використання. Наполягання деяких критиків на абсолютності проектного підходу видаються нам некоректними.

Проекти працюють в одній реальності, в одній дійсності. Проекти в принципі не можуть працювати всередині багатореальністного підходу, не можуть працювати з викривленою дійсністю (де багато фейків, симуляцій і т.д.). Проекти не вміють працювати з моделями ніяк інакше, ніж спрощуючи їх до проектів. Проекти не вміють поєднувати різні підходи. Найвищий рівень мислительної компетенції для проектів – рефлексія.

Модельний підхід вміє працювати з декількома реальностями, в тому числі з такими, які підлягають попередній адекватизації (вилученню фейків, симуляцій, імітації і т.д.) і перетворенню їх на дійсності. Модель дозволяє використовувати різні мономодельні підходи (модель моделей або багатомодельний підхід). Моделі можуть працювати з проектами, не спрощуючи їх. Найвищий рівень мислительної компетенції для моделей: контрафлексія та контрарефлексія.

Взагалі ми не збиралися викладати ці доволі складні теоретичні підходи. Але постійна настирлива, почасти тролінгова, критика на Фейсбук нас змусила.

Суспільний Договір саме з такою складною методологію і буде запропоновано українській громаді. Але в Договорі ця складна методологія лише використана. В самому тексті Договору цих складностей не буде. Там буде сказано все простою мовою.

Водночас для дискусій експертів, науковців та методологів має бути важливо, що за простою мовою Суспільного Договору стоїть складно організоване мислення.

powered by lun.ua
Коментарі — 30
Mike_Kharkov _ 08.08.2018 12:48
IP: 178.137.189.---
"УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ"
===
Одне можна констатувати – відчуття єдності на протязі 27 років руйнувалося зверху, і досягло такого стану, коли стає питання а чи є вже воно. Для цього знадобилося лише кинути народ на призволяще, і природні чинники виростили багато бур'яну, знищивши і культуру, і розум взагалі – народ дичавіє, і в такому стані більш придатний для праці на ньюфеодалів. Он вже ідеологія прийшла і в армію у вигляді "Слава У.Г.С.", і ніхто не рипається, тобто, армія вже теж партійно-олігархічна. Закінчується будівництво концтабору "нація".
Олігархічна єдність нічого народу не дасть. А єдність народу вже знищена. Тобто, "Україна як ціле" взагалі давно вже не існує, потрібно казати лише про ціле народу. А це є розум народу, розуміння що разом ефективніше, більша країна має більший потенциал, вагу у світі. Але, нажаль, розум демонтовано, замінено на відчуття політичні та історичні. Лишається один чинник єдності – олігархічна жадібність.
Гучок Володимир _ 06.08.2018 13:45
IP: 37.54.234.---
Mike Olexandriv:
Чудовий підсумок, вітаю! 😍
Гучок Володимир _ 06.08.2018 13:40
IP: 37.54.234.---
Triton Kol:
Ти б краще розповів, як з роками в черзі стояв за пармезанським сиром пензенського виробництва на безмолочній основі... 😉 😁
Triton Kol _ 05.08.2018 07:48
IP: 35.235.226.---
Киев "мать городов русских".
Стоял в очереди за дешовым хлебом, как обычно человек 50-100 в очереди.
Кто то тихо в очереди спросил у соседа:
- как там Сенцов, держится?
Сосед кивнул и сказал:
- он пример для всех нас.
Рядом какой то ребенок запел тихо "щеневмерла", очередт тихо подхватила.
Потом все заплакали обнявшись.
Слава Украине!!!
Mike Olexandriv _ 04.08.2018 16:51
IP: 104.155.5.---
Анна Барчак:
Допустимо курс є. Хто буде навігатором?
Може це стане темою наступної статті пана філософа:)
Анна Барчак _ 04.08.2018 14:48
IP: 37.55.100.---
Допустимо курс є. Хто буде навігатором?
hrim _ 04.08.2018 13:46
IP: 91.225.201.---
Повноцінному Парламенту Великої Британії понад чотири століття. Отже, через парламентаризм пройшло десятки поколінь і це величезне надбання нації. Вироблені політичний професіоналізм, політична культура, розуміння нацією значимості цієї гілки Влади.

У P. S. я зазначив роль С. Дацюка, тому не буду повторюватись. Наголошу лише на тому, що дискусія відкриває нові думки, сприяє формуванню нових ідей.
Mike Olexandriv _ 04.08.2018 11:18
IP: 35.235.227.---
hrim:
2. Міфічні Суспільний Договір (?) та Українська Громада. Чи є щось подібне в успішних Країнах Демократії та для чого він. Адже, за повноцінного функціонування СУДу, ПАРЛАМЕНТу, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ не потрібно нічого ще видумувати.
У Великобританії немає конституції (замість неї – набір законів). Але ж ніхто не каже, що і в нас так має бути. У нас молода держава й потрібно все робити за класичними канонами. І задача таких як Дацюк – підказувати як потрібно робити, виходячи з тисячолітніх надбань людства
hrim _ 04.08.2018 10:27
IP: 193.93.217.---
1. Доки у паспорті переважної більшості наших громадян у графі "місце народження" не буде записано УКРАЇНА, доти матиме місце "злопам'ятність чи ресентимент".
2. Міфічні Суспільний Договір (?) та Українська Громада. Чи є щось подібне в успішних Країнах Демократії та для чого він. Адже, за повноцінного функціонування СУДу, ПАРЛАМЕНТу, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ не потрібно нічого ще видумувати.
3. Розширення контактів (міграція, ділові, освітні, наукові, ...) з країнами ЄЕС, США, Канадою спричиняє "дифузію" їхніх "правил" у нашу суспільну свідомість. Інколи навіть інтервенцію. Особливо активними носіями є Молодь, на яких потрібно робити ставку, накидаючи ескізи Проектів майбутнього України.

P. S. АВТОР провокує на дискусію, за що йому варто подякувати. З ним можна не погоджуватись, його можна (і треба) критикувати. Проте Сергій Дацюк один з небагатьох, який тримає високий інтелектуальний рівень на УП.
Mike Olexandriv _ 04.08.2018 10:09
IP: 35.235.227.---
Богдан Саміло:
Було б цікаво почути аргументи на підкріплення цих тверджень
Mike Olexandriv _ 04.08.2018 06:42
IP: 35.235.227.---
Богдан Саміло:
Мета цієї статі – кинути кістку. Нормальні люди заперечуть. Включаються тоді боти – і є дискусія!
Клас. Я попався також))). Що і треба було пропагандистам Медведчука і Йулкі.
Мені здається, краще "попастися" на обговорення філософського питання, ніж сидіти на дивані, дивлячись черговий тупий серіал. І ніхто Вас не змусить мислити так, як цього хоче Медведчук. Якщо, звичайно, у Вас є сильна власна позиція
Олександр Шимкевич _ 04.08.2018 02:30
IP: 78.27.170.---
Праця справляє враження що України як нації не існує. Замість неї існує абсолютно пустий геополітичний простір не обмежений іншими націями. Тому можна будувати все що заманеться, суспільний договір також. Аналогічну помилку зробили більшовички, які будували комунізм, який по суті також можна назвати суспільним договором.
Janko Askatasuna _ 03.08.2018 23:55
IP: 35.235.226.---
А я от попався на прагненні знайти причину коґнітивного дисонансу в усіх цих текстах про загадковий так званий "Суспільний Договір". І виникають логічні питання: 1.Навіщо приписувати націоналізму зовсім йому НЕ властиві твердження?...Бо ж зрозуміло,що й серед тих,які себе звуть націоналістами теж є невігласи...Отже,автор СВІДОМО відкидає націоналізм? Як і Бога та філософію...2.Чому я так сказав в кінці попередньої тези? – Бо п.Дацюк не може не знати про великого християнського філософа,якого й зараз змушені згадувати атеїсти,бо "лезо Оккама" не можуть відмінити. Так само,як трансцендентність нації,справедливості,Бога. Вони можуть лише лаятися в бік Євангелій,Канта,Генона,але заперечити не мають чим...3.Чому ж повторюється розповідь про якісь таємні й постійні обговорення умовного Суспільного Договору (бо так і не зрозуміло,звідки ця історико-політична "новинка",ніякого такого документу не було ніколи). Тим більше без пояснень,що це,навіщо,як його використати можна було б, без запрошень
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 21:28
IP: 35.235.226.---
Иван Лихо:
а чи варта та цілісність такої ціни?
Непросте питання. Але у світі досить багато країн, що мають дуже неоднорідний етнічний і мовний склад – і в Європі, і в Азії, і в Америці – і все ж таки тримаються разом. І не дурні люди там живуть. Мабуть, треба вміти домовлятися. Для цього й потрібен Суспільний договір
Иван Лихо _ 03.08.2018 20:16
IP: 37.229.133.---
Дацюк вдає, що не розуміє: державу, створену зі шматків інших, сторіччями вкрай ворожих між собою держав – Росії та Польщі зробити цілою може тільки НЕОБМЕЖЕНЕ НАСИЛЬСТВО тоталітарно-терористичного режиму. Навіть радянського тоталітаризму для цього виявилося замало...
/Інше питання – а чи варта та цілісність такої ціни? Он чехи зі словаками на мій погляд вчинили розумно, по європейському.
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 19:29
IP: 35.235.227.---
Цікава логіка. Тоді будь-яке обговорення майбутнього України можна представити як замовлення ЮВТ, бо бач вона теж каже про новий курс і таке інше
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 16:00
IP: 35.235.226.---
Олександр Миколайович:
Дацюк, як типу філософ, повинен був збагнути, що правильною постановкою питання є не "ЧИ МОЖЛИВА УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ?", а "ЯК МОЖЛИВА УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ"?
Обидва питання є правильними. Просто в першому міститься сумнів щодо можливості, а в другому – ні
Олександр Миколайович _ 03.08.2018 15:43
IP: 194.44.181.---
Дацюк, як типу філософ, повинен був збагнути, що правильною постановкою питання є не "ЧИ МОЖЛИВА УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ?", а "ЯК МОЖЛИВА УКРАЇНА ЯК ЦІЛЕ"?
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 15:05
IP: 35.235.226.---
Mikhail Smolyanoy:
Так, духовний розвиток – гарна мета. Для всього людства. Україні, мабуть, треба знайти свою ділянку в цьому загальному поступі
Mikhail Smolyanoy _ 03.08.2018 14:49
IP: 91.213.33.---
Ставлячи запитання "Чи можна взагалі Україну зібрати в одне ціле?", необхідно відповісти, чи є спільна мета життя, об''єктивно об'єднуюча всіх людей. Безумовно, що є. І полягає вона в розвитку високих духовних якостей кожної людини. Лише духовно здорові і красиві люди є запорукою відтворенння досконалого особистого і суспільного життя. Названа мета життя має стати головним законом суспільства і держави, а засоби досягнення мети знаходитись у духовній відповідності до неї. На означене питання сказано дуже багато слів, та щоб не обговорювалось знову, необхідно визнати, що високодуховний розвиток людини і суспільства має стати темою практичного втілення в життя.
Anatoly Kononyuk _ 03.08.2018 14:35
IP: 93.72.66.---
Как специалист в области САПР полностью согласен с подходом Геннадия Романова к построению Суспільного Договору. Со своей точки зрения полагаю, что за идеей следуют: концепция, гипотеза, теория, практические предложения реализации теории, метод, процесс, способ, технология, реализация технологии, получение продукта (Суспільного Договору), апробация продукта, редактирование продукта по результатам апробации, утверждение продукта, внедрение продукта.
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 14:34
IP: 35.235.227.---
Можливо, також потрібно подивитись на ситуацію з найвищої можливої точки – тобто з точки зору розвитку всього людства. Адже, рано чи пізно доведеться вписуватись у загально-цивілізаційний аспект. І краще робити це гармонійно. А для цього непогано було б мати загальну концепцію розвитку людської цивілізації
Геннадий Романов _ 03.08.2018 14:23
IP: 94.179.20.---
Mike Olexandriv:
Геннадий Романов:
Да, идея должна быть вначале. Важный нюанс нашей ситуации: нам нужно строить здание не с нуля, а перестраивать уже существующее, в котором мы сейчас живем. А это значительно сложнее
Согласен на 100%. Слоновую задачу – разбивают на мышиные. Строят постепенно. Но проект – полный, надо показать весь.А, то, читаю как ЮВТ предлагает суды присяжных в первой инстанции. Прикольно. Там 663 суда и 3,6 млн. решений на год. А, во второй инстанции (та 42 суда) и 15% поднявшихся дел и вся старая гвардия судей. За кого нас имеют?. Так, по ЮВТ версии звучит так: Вы там торчите годами в судах присяжных, а сверху две инстанции – старая гвардия. Пусть покажет чертеж новой судебной системы.
Mike Olexandriv _ 03.08.2018 13:58
IP: 35.235.226.---
Геннадий Романов:
Да, идея должна быть вначале. Важный нюанс нашей ситуации: нам нужно строить здание не с нуля, а перестраивать уже существующее, в котором мы сейчас живем. А это значительно сложнее
Геннадий Романов _ 03.08.2018 13:30
IP: 94.179.20.---
Часть 1. Следил за созданием высшего антикоррупционного суда. По Станиславскому – Не верю (пока). Опорой, дубом старой тоталитарной власти комуняк остается -судебная власть Украины (СВУ). Здесь нет ни одного признака – "народовладдя" и государственного устройства – Республика. Меняются – кадры. Система – сохранилась. За 27 лет никто не проектировал новую страну. Для тех, кто пишет новую конституцию, делюсь инженерными знаниями и методикой проектирования: идея – техническое задание (ТЗ) – фор-проект – эскизный проект – рабочий проект – технико-экономисеское обоснование (ТЭО) – пояснительная записка (в нашем случае – Конституция). И так – несколько итераций. Писать пояснительную записку вначале – не знание юристами элементарных вещей в создании чего-то нового. Суспільний договір – не пишуть с кінця
Уряд реформ392 Aтака Путіна1186 Корупція1287 Україна та Європа1064 тітушки18
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Артем Петренко

Шанс вырваться из ловушки бедности. Или почему важно, чтобы у Зеленского получилось

1
Сергій Лямець

Коболев получает $1 млн в месяц. Укрзализныця закупает дизель у олигархов. Так зачем нам независимые набсоветы???

7
Сергій Лямець

Зачем Зеленскому стукачи. Что говорит здравый смысл об инициативе платить 10% за доносы

12
Ігор Луценко

Хто стріляв вночі у Голосієво і до чого тут справи Майдану?

Українська правда

Стати депутатом і залишитись людиною. Чому "Слуга народу" неправа в історії із "тупою вівцею"

Сергій Лямець

ZeVulgaris. 🤡 Андрюха, шо там с Кабмином?

16
Тимофій Бадіков

Залишити неможливо звільнити: чи буде в МОЗ новий очільник?

Євген Бистрицький

ПІДВОДНІ КАМЕНІ 7-ГО КОМІТЕТУ

7
Айдер Муждабаєв

"Русский писатель" Захар Прилепин: самый кассовый из убийц

5
Ігор Попов

Програма дій нового уряду – більше конкретики, а не лозунгів.

25
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter