Сергій Дацюк Філософ

ПРАВДА ТА БРЕХНЯ ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ КОАЛІЦІЮ

11 червня 2019, 09:49

Що таке парламентська Коаліція та як вона впливає на долю України?

На перший погляд, це всього лише внутріпарламентський інструмент – інститут існування парламентської більшості (інститут в інституті), який дозволяє Парламенту діяти солідарно – створювати та контролювати Уряд, взаємодіяти з Президентом, нести відповідальність за роботу Парламенту в цілому. Але найголовніше, парламентська Коаліція втілює принцип програмної роботи Парламенту і принцип відповідальності парламентських партій, парламентських фракцій та депутатів-мажоритарників за їх роботу в Парламенті взагалі.

Водночас на роботу парламентської Коаліції впливає загальна ситуація в українській політичній системі як такій. Україна є поєднанням олігархії та залишків демократії. Відтак усі органи влади представляють собою поєднання демократичної публічної системи влади та глибинної олігархічно-корупційної системи прихованого впливу на владу. Саме ця обставина позначилася на діяльності зокрема Парламенту та парламентської Коаліції.

Сюжет про наявність парламентської Коаліції

Одразу ж процитую Конституцію України, статтю 83: "Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України..."

Зверніть увагу на першу важливу обставину: Конституція прямо і недвозначно говорить "коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів". Тобто, коли спікер Парламенту говорить про індивідуальне членство в Коаліції, що нібито всі члени фракцій, що вийшли з Коаліції, мали написати персональну заяву про вихід з коаліції, він бреше, тобто суперечить Конституції. Він не посилається на жодну норму, тому що такої норми немає – ні в Конституції, ні в Регламенті.

Більше того, давайте прочитаємо текст Коаліційної Угоди від 27.11.2014. Там теж згідно до Конституції написано: "УЧАСНИКИ. Ця Угода про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання (далі – Коаліційна угода) укладена учасниками Коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, які підписали цю Коаліційну угоду."

Ще раз – учасниками Коаліції є депутатські фракції, а не окремі народні депутати. Тобто народні депутати є лише мірилом кількісного складу Коаліції, але не учасниками її, на кого покладена відповідальність про існування. Тобто вихід зі складу Коаліції якоїсь чи якихось фракцій як її учасників веде до зменшення Коаліції рівно на кількість народних депутатів, що входять до цих фракцій, що вийшли з Коаліції.

Більше того, в самій Коаліційні угоді написано про припинення діяльності Коаліції наступне: "Припинення Коаліції 7.1. Коаліція припиняється у разі: 7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання; 7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України; 7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності. 7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв'язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, якщо при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції."

Тобто саме пункт 7.2 суперечить визначенню про учасників Коаліції, і саме його очевидно має на увазі спікер.

Але ж ніде не говориться про те, що кількість Коаліції потрібно підтверджувати особистими заявами. І в Конституції, і в Коаліційній угоді говориться лише про фракції як учасників і кількість народних депутатів цих фракцій як міру для існування коаліції.

Чи можемо ми вирішити цю невизначеність через Конституцію чи Регламент Верховної Ради?

Сюжет про конституційність існування коаліції та коаліційної угоди в Парламенті

Конституція вимагає: "Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України..."

Такі норми про Коаліцію містилися у Регламенті Верховної Ради до 10.02.2010 року (статті 61-67). Але народні депутати часів Президента Януковича вилучили ці норми всупереч вимогам Конституції. Причому вилучення цих норм було неконституційною і незаконною дією. Після цього всі Парламенти змушені були мати неконституційні та незаконні коаліції, аж поки не буде виконано вимогу Конституції щодо унормування Коаліції в Регламенті.

Тепер нинішній Регламент Верховної Ради не містить статей 61-67. Можете пересвідчитись за посиланням – там після статті 60 одразу іде стаття 73.

Скандальність ситуації у тому, що нинішній післяреволюційний Парламент підписав свою Коаліційну угоду і створив свою Коаліцію значним чином незаконно. Можна сказати, що тоді не було часу на те, щоб наново унормувати створення, діяльність та припинення діяльності парламентської Коаліції в Регламенті. Але ж можна було терміново створити Коаліцію, і протягом 5 наступних років таки унормувати її засади в Регламенті, як цього і вимагає Конституція. Цього не було зроблено.

Отже нинішній Парламент, зокрема його спікер, винуваті в тому, що продовжували існування Коаліції у неконституційний і незаконний спосіб. Тому сьогодні всупереч Конституції Регламент не містить норм, які би могли нам сказати, чи була взагалі Коаліція, як саме потрібно рахувати її кількість, як саме потрібно встановлювати існування Коаліції і фіксувати момент припинення її діяльності.

Потрібно сказати, що статті Регламенту про Коаліцію до 10.02.2010 містили вельми погану норму – там спікер оголошує рішення про припинення існування Коаліції. А це є власне негативна правова рекурсія – Голова Парламенту одноосібно визначає існування Коаліції, хоча інші її учасники (фракції) можуть бути з цим незгодні. Якщо учасниками Коаліції є фракції, то саме коаліційні фракції, а не Голова Парламенту мають припиняти діяльність Коаліції.

Суть Коаліції полягає у тому, щоб Парламент діяв програмним чином. Якщо Коаліція відхиляється від програмної Угоди, то це мають фіксувати саме колективні члени коаліції – фракції, а не окремі народні депутати чи Голова Верховної Ради. Голова Верховної Ради, щоб зберегти Парламент, а отже свою посаду і владу, завжди буде зацікавлений, щоб довести, що Коаліція існує, навіть якщо програмні засади Коаліційної угоди будуть явно порушуватися. Програми це колективні інструменти, і відповідальність за програми несуть колективи. Тобто лише фракції чи партії як члени Коаліції можуть забезпечити фіксацію виконання чи невиконання коаліційної програми всередині Парламенту.

Чому народні депутати за часів Президента Януковича знищили норми Регламенту про Коаліцію всупереч вимогам Конституції?

Щоб управляти Коаліцією в ручному режимі. Глибинний Парламент, який тоді утворився перший раз, таким чином уникав конституційної та законної публічності.

Чому народні депутати за часів Президента Порошенко не відновили норми Регламенту про Коаліцію, як того і вимагає Конституція?

Тому що Глибинний Парламент таким чином продовжив своє існування вже в післяреволюційних умовах. Тобто нинішні народні депутати заздалегідь закладали умови такого статусу Коаліції, щоб неможливо було однозначно встановити її існування та дієвість.

Саме тому безліч народних депутатів, які уникають розповідей про ці обставини, брешуть на телебаченні про законність існування нинішньої Коаліції та про конституційність Коаліційної угоди. Адже Конституція містить згадку про Коаліцію, але не містить згадки про Коаліційну Угоду. А нинішній Регламент Верховної Ради ВЗАГАЛІ не містить згадок про Коаліцію та про Коаліційну Угоду.

Сюжет про Конституційний Суд, який нібито має вирішити цю проблему

Якби ми би хоч колись мали Конституційний Суд, який опікується розвитком конституціоналізму в Україні, ми би були впевнені, що всі ці обставини він розгляне і дасть своє визначення – і щодо існування Коаліції, і щодо конституційності та законності дій Парламенту у питаннях унормування Коаліції, як цього вимагає Конституція. Тут пахне для спікера перевищенням службових повноважень та узурпацією влади. Але хіба ж ми можемо уявити, що Конституційний Суд відважиться на такий висновок?

Конституційний Суд вочевидь скаже, що неможливо за Конституцією та Регламентом достеменно встановити існування Коаліції в Парламенті.

Я не вірю в ефективність та потрібність Конституційного Суду України, тому що за весь час свого існування він не вирішив жодну конституційну проблему, і лише створював нові проблеми.

Рішення Конституційного Суду про відміну норми проти незаконного збагачення однозначно показує – Конституційний Суд належить до Глибинної Держави, а не до Публічної Держави. Конституційний Суд майже ніколи не діяв задля блага України та її Конституції, відбуваючись формально юридично правильними відписками, але не формуючи конституціоналізм і не розвиваючи його.

Саме тому я виклав своє бачення ситуації з існуванням Коаліції, не сподіваючись на рішення Конституційний Суду задля блага України.

powered by lun.ua
Коментарі — 33
Mike_Kharkov _ 13.06.2019 15:06
IP: 35.235.226.---
Mike Olexandriv:
...нацистскую идеологию нигде открыто проповедовать не разрешают...
У себя в огороде разрешают (кстати, Билецкий тут опять со своим "Азовом" втиснулся, там тоже разрешают). Но как только кем-то будет совершено преступление – должно последовать наказание. Принцип неотвратимости. Для "хороших парней" из "Азова" его не последовало, значит в Украине можно убивать по идеологическим, языковым, историческим, патриотическим мотивам., во всяком случае, частным армиям олигархов.
Mike Olexandriv _ 13.06.2019 13:55
IP: 35.235.226.---
Mike_Kharkov:
"Нравится вам Маркс, Ленин, Бандера, Сталин, Коновалец, Шухевич..., пожалуйста, на здоровье."
Но почему-то в этом ряду у Вас нет Гитлера. И нацистскую идеологию нигде открыто проповедовать не разрешают. И зверства гитлеровской Германии зафиксированы в памяти человечества очень четко. Чего не скажешь про коммунизм. Хотя это не менее античеловечный режим. А жертв на совести коммунистов даже больше
Mike_Kharkov _ 13.06.2019 12:23
IP: 35.235.226.---
Mike Olexandriv:
Mike_Kharkov:
Запрет – это хорошо. Но важно, чтобы люди понимали, почему коммунизм запрещен
Нет, важно другое – закон один для всех. Нравится вам Маркс, Ленин, Бандера, Сталин, Коновалец, Шухевич..., пожалуйста, на здоровье. Ставьте им памятники у себя в огороде и молитесь, а не за счет всех граждан. Те, что уже стоят – пусть стоят, как в Испании. Главное – государство ни в коем случае не должно поощрять (разделять) ни одну идеологию, исключительно просветительская функция.
Но, разумеется, пока хозяин в стране олигархия закон охраняет исключительно ее права, ей отданы активы страны, а остальным гражданам скармливают дешевое пойло – идеологию.
Mike Olexandriv _ 12.06.2019 15:28
IP: 35.235.226.---
Mike_Kharkov:
Запрет – это хорошо. Но важно, чтобы люди понимали, почему коммунизм запрещен
Mike_Kharkov _ 12.06.2019 14:49
IP: 35.235.226.---
Mike Olexandriv:
Mike_Kharkov:
Настоящая декоммунизация должна начаться с расследования всех преступлений коммунизма и анализа коммунистической идеологии с точки зрения современного права.
Это уже сделано, вот список стран, запретивших комми – Молдова, Венгрия, Украина, Грузия, Латвия, Литва. Это всё. Значит у остальных нет правовых оснований.
Преступления же, действительно, должны быть наказаны, но субъектом будут физлица, их надо судить. А идеологию можно лишь запретить.
То же самое касается любой другой идеологии, укр. национализма в частности. Лица совершавшие преступления должны понести наказание.
В украинской Конституции не зря есть запрет на государственную идеологию, дабы преступления конкретных людей не прятались за госинтересами, но с 2015-го, он упразднен фактически "законами Вятровича", и укр. национализм возглавила олигархия.
Елена Величко _ 12.06.2019 13:06
IP: 35.235.226.---
Оскільки, як кажуть та пишуть може бути нечітке рішення, мовляв не можливо точно...
Однак, враховуючи сезон та те, що правові рішення тут потрібні, можливо, про що говорять,
при не сформуванні коаліції знов видати Указ або ВР самій розпуститись з формулюванням неможливості створити Уряд та... (щоб це призводило до дострокових). Тобто виграш у тому, щоб вибори відтермінувати до серпня (20-24 серпня), підчистити списки та підготувати програми партіям та ВИБОРЦІВ буде більше, бо улітку можуть бути РІЗНІ наслідки неявки та маніпулювання – й на майбутнє, якщо МАЛО буде виборців, мовляв, не має достатніх повноважень як представницький орган... Якщо ж КС прийме як кон-й, ...- тоді як є.
Mike Olexandriv _ 12.06.2019 12:18
IP: 35.235.226.---
Mike_Kharkov:
Настоящая декоммунизация должна начаться с расследования всех преступлений коммунизма и анализа коммунистической идеологии с точки зрения современного права.
Mike_Kharkov _ 12.06.2019 10:40
IP: 35.235.226.---
Mike Olexandriv:
І ще – було б класно, якби нова влада таки знайшла сили й зробила ретельний правовий аналіз комуністичного режиму. Тоді б декомунізацію було б справді завершено.
===
Странное желание:)
Что такое "декоммунизация"? Это замена той госидеологии на ОУНовскую. Кто это сделал? олигархия, поскольку она есть реальная власть. Зачем? а затем же, что и "украинизацию" она проводит (ведь парадокс – олигархия реально насильно, нахально проводит украинизацию, как коммунисты в 20-30-х:)) – это сохранение тоталитаризма, т.е., экономически закабаленного состояния украинца.
"Декоммунизация" – это способ сохранения феодальных отношений в государстве. Как можно этого не видеть? реально нужна детоталитаризация, деидеологизация. Но кто это будет проводить? Это возможно только авторитарно, украинским Ли, но где он?
А эта ВР была максим-но олигархична, с пляжа однозначно.
Mike Olexandriv _ 12.06.2019 08:05
IP: 35.235.226.---
"Я не вірю в ефективність та потрібність Конституційного Суду України"
Конституційний Суд – це світова практика. І те, що він не виконує належно свої обов'язки не означає, що цей суд не потрібен. Потрібно подумати, як примусити його старанно працювати. Можливо, залучити до оцінки його діяльності авторитетні міжнародні органи. Взагалі, команді нового президента слід продовжити лінію попередньої влади на приведення правової сфери України у відповідність до світових стандартів. Не треба нам знову винаходити велосипед. І ще – було б класно, якби нова влада таки знайшла сили й зробила ретельний правовий аналіз комуністичного режиму. Тоді б декомунізацію було б справді завершено.
meua _ 12.06.2019 05:36
IP: 35.235.226.---
Спасибо автору. Он хоть и не юрист, но изложил все достаточно логично. Мы все были свидетелями, как Парубий нахально издевался и отказывался не только восстановить нормы регламента, но удобным для себя лично образом игнорировал все попытки выяснить наличие коалиции. После этого либо он и его аппарат должны ответить за злоупотребление своими полномочиями, либо признать, что они скрывали сведения из-за того, что коалиции не было. Спикер нахально ответил даже на последний запрос президента: якобы аппарат так загружен, что не может подготовить материалы для КС.
Точно также парни из НФ во главе с "лучшим" премьером и "большим" юристом Яценюком, понимая, что проиграли, пытаются что-то доказать, хотя все молчали, когда прежний президент издал точно такой же указ.
Игры... А судьи КС, имея оклады в 400 тыс., изображают процесс, избегая делать внушение ВР и спикеру за нарушения Конституции.
Сергей Папков _ 12.06.2019 01:07
IP: 35.235.226.---
А щодо головного аргумента Зеленського про те, що більшість українців не довіряє ВР і прагне її розпуску, то впевнеий, що відсотків 98 цього самого народу також не заперечували б, щоб всі особисті статки понад 1 млн. грн. у всіх (включно з самим Зеленським) були б конфісковані на благо країни.
Так, Володимире Олександровичу, коли будемо проводити референдум з цього питання? Чи обійдемося без нього в силу очевидноті результату, і президент покаже всім приклад, почавши з себе?
Сергей Папков _ 12.06.2019 01:05
IP: 35.235.226.---
Не треба плутати цілі з механізмами. Існування коаліції не є самоціллю, а лише механізмом, для забезпечення дієздатності ВР. Тобто вона лише є своєрідною перекличкою чи є більшість в 226 голосів. Бо якщо її немає (а опозиція зовсім не зобов'язана підтримувати ініціативи уряду, а скоріше навпаки), то діяльність і ВР, і уряду може бути заблокована. Тому і відводиться термін в 30 днів для її створення, бо за більший термін країна може піти під укіс. Тому й необхідно негайно в цьому випадку щось робити, щоб відновити функціонування ВР, нехай і в іншому складі. Але ж це явно не існуючий зараз варіант.
Елена Величко _ 11.06.2019 15:04
IP: 35.235.226.---
Дивимось, що зв'язане з коаліцією. Якщо змінюється коаліція, що зв'язана з КОАЛІЦІЙНОЮ Угодою, тобто
відповідальністю САМЕ коаліції. Таким чином, відсутність коаліції – то БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за дії Уряду.
Микола Гайдук _ 11.06.2019 14:47
IP: 35.235.226.---
В дитинстві під час матчів фудбольних команд часто вболівальники викрикували "СУДДЮ НА МИЛО"--дуже інтересне оцінювання дій судді???!!!
Svitlana Voitko _ 11.06.2019 14:28
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
Svitlana Voitko:
А хто вам сказав, що там "найкращих вибрали"? Кращих використали як ширму.
Кращі зробили би кращу країну – а "ці", в основному, – не бельмеса та не ходили, та тільки власні інтереси лобіювали – потім відлітали на острови...
Ну якщо на окрузі було, наприклад, десять претендентів на депутатство в Раду, і люди вибрали одного, то яким його вважати? Чи можливо його вважати неюридичним словом "кращий"?
Olexiij Babenko _ 11.06.2019 14:06
IP: 35.235.226.---
"Ще раз – учасниками Коаліції є депутатські фракці"
Дацюк, ты мелкий жулик. Почему твое "ще раз" не соответствует цитате из Конституции приведенной выше?
Viktor Golubitsky _ 11.06.2019 13:40
IP: 35.235.226.---
Назовите хотя бы один орган государственной власти, который бы работал в интересах Украины.Наши политики камня на камне не оставили от системы управления государством.
Елена Величко _ 11.06.2019 13:39
IP: 35.235.226.---
Artem Zubov:
Не думаю, що вони підуть проти аргументів та законів, що останні наробила суперечливими сама ВР,
але Конституція – то ПЕРШИЙ ЗАКОН – головний. Щодо ВР – то все ясно – no comment...
Документи Парубій, ДОКУМЕНТИ.
Valentina Sorina _ 11.06.2019 13:26
IP: 35.235.226.---
Плыл...плыл автор и, как говорится, на берегу всрался. Он не верит в КС и считает его не нужным...О чем статья то? О том что мы законы будем подменять политической целесообразностью? Мамкин зксперт мля.
Artem Zubov _ 11.06.2019 13:21
IP: 35.235.226.---
Часть судей в этом суде работают еще со времен Яныка, остальная назначина Порошенком и ко. То-есть когда выгодны Пороху судьи- все ок, а как нет, то они не на благо страны получаются действуют. Что мешало их поменять сразу, тем более что запрос и поддержка общества в 2014-2015 была. Теперь нечего жаловаться
Елена Величко _ 11.06.2019 13:19
IP: 35.235.226.---
Хочу поділитись своїми аргументами, після прослуховування Суду.
1. ЩОДО "Нема причин в Указі" – ПРИЧИНИ Є та були озвучені раніше – НЕСПРОМОЖНІСТЬ роботи цієї ВР, не тільки нездатність, а й БЕЗОЛАБЕРНІСТЬ та інше.
2. Посилання, що мовляв, ЮРИДИЧНО не встановлено факту, що нема коаліції.
2.1. По-перше встановлено ФАКТИЧНО, бо нема у тих фракціях, що залишились необхідної кількості з 2016 року, а по-друге:
2.2 В наслідок БЕЗОЛАБЕРНОЇ роботи не розроблений та не прийнятий Регламент ВР, яким би було чітко встановлено правила – тому НЕМОЖЛИВО й встановити, що таке фракція та й документи Спікер Парубій НЕ ДАЄ та не подає, тобто саботував процес встановлення.
Президент МАЄ ПРАВО РОЗПУСКУ та скористався своїм правом по суті та за законом.
N
Елена Величко _ 11.06.2019 12:38
IP: 35.235.226.---
Svitlana Voitko:
А хто вам сказав, що там "найкращих вибрали"? Кращих використали як ширму.
Кращі зробили би кращу країну – а "ці", в основному, – не бельмеса та не ходили, та тільки власні інтереси лобіювали – потім відлітали на острови...
Svitlana Voitko _ 11.06.2019 12:26
IP: 35.235.226.---
Елена Величко:
Конституція жодним чином не порушується. А от ВР порушила Конституцію не один раз.
Приміром про прожитковий мінімум, що у Бюджеті навіть не встановлюють "гарантію соціальну" 21% від прожиткового мінімума...Що самий "прожитковий" на хліб та воду, а собі СВИНІ – усе – ось менталітет не державний погані – про себе дбати – після мене хоч...
До речі, подумалось, що може до кінця року ЩЕ раз прийдеться робити перевибори. Краще перевибори, аніж свинство у ВР терпіти роками – вже майже 30 років бахвальства, пустопорожнього та часом неправового та непродуманого словоблудства та таке інше. Хай не думають, що вхопили бога – це тільки кори робота на благо є, інакше – на вихід.
Я уявляю, які ці українці, коли вони вибрали по ідеї кращих в Раду, а там в Раді "бахвальство, пустопорожнє та часом неправомірне та непродумане словоблудство та таке інше." Це така національна звичка в українців – обливати себе помиями і одержувати від цього задоволення.
Елена Величко _ 11.06.2019 12:21
IP: 35.235.226.---
нижче – "що у Бюджеті навіть ВСТАНОВЛЮЮТЬ "гарантію соціальну" 21% від прожиткового мінімума...Що самий "прожитковий" на хліб та воду, а собі СВИНІ – усе – ось менталітет не державний... "
Елена Величко _ 11.06.2019 12:20
IP: 35.235.226.---
Конституція жодним чином не порушується. А от ВР порушила Конституцію не один раз.
Приміром про прожитковий мінімум, що у Бюджеті навіть не встановлюють "гарантію соціальну" 21% від прожиткового мінімума...Що самий "прожитковий" на хліб та воду, а собі СВИНІ – усе – ось менталітет не державний погані – про себе дбати – після мене хоч...
До речі, подумалось, що може до кінця року ЩЕ раз прийдеться робити перевибори. Краще перевибори, аніж свинство у ВР терпіти роками – вже майже 30 років бахвальства, пустопорожнього та часом неправового та непродуманого словоблудства та таке інше. Хай не думають, що вхопили бога – це тільки кори робота на благо є, інакше – на вихід.
ONLINE
Донбас26 Корупція1397 Уряд реформ419 Україна та Європа1116 Зеленський56
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter