Ілько Кучерів Громадський діяч, журналіст, продюсер, євроатлантист

Національний екзит-пол'2010 повідомляє, що чутки про його смерть дещо перебільшені

29 січня 2010, 12:39

Хочу повідомити, що учасники Консорціуму "Національний екзит-пол'2010" провели ретельний аналіз результатів екзит-полу у І турі виборів Президента і зробили таку заяву:

Заява

Консорціуму "Національний екзит-пол'2010"

Національний екзит-пол'2010 повідомляє, що Консорціум провів ретельний аналіз результатів екзит-полу, здійсненого під час першого туру виборів Президента України 17 січня 2010 року.

Як організатори цього опитування, ми заявляємо про те, що за висновками як Консорціуму, так і міжнародних аудиторів (Центр Левади (Москва, Росія) та Інститут громадських справ (Варшава, Польща), Національний екзит-пол'2010 проведено відповідно до міжнародних професійних і етичних стандартів.

Водночас виявилися певні методичні проблеми, у зв'язку з чим заявляємо таке:

1. Через недофінансування проекту ми були змушені зменшити кількість точок опитування з 300 до 240, внаслідок чого реальна похибка опитування виявилася дещо більшою, ніж ми розраховували.

2. Наше опитування показало відмінності між даними ЦВК і даними екзит-полу щодо В. Януковича на рівні 3.5% і щодо Ю. Тимошенко – на рівні 2.1%. На основі проведеного аналізу ми можемо пояснити першу відмінність випадковою похибкою на рівні 1%.

3. Залишок у 2.5% щодо В.Януковича може бути пов'язаний не лише з похибкою відбору респондентів на дільницях, але й з особливостями голосування 17 січня. Не виключено, що невідповідність офіційним результатам виборів зумовлена тим, що застосована нами методика опитування є чутливою до частки голосів тих, хто проголосував удома (за повідомленнями ЗМІ, частка тих, хто проголосував удома, наближалася до 3,15 %). Окрім того, ми в основному завершили опитування до 18:00, а на частині виборчих дільниць спостерігалася мобілізація виборців і підвищена явка перед закриттям виборчих дільниць, чого не фіксувалося під час попередніх виборів.4. Відмінності у даних Національного екзит-полу'2010 й інших п'яти екзит-полів пов'язані, передусім, із свідомим використанням методики, яка забезпечує незалежність даних екзит-полу від даних ЦВК щодо участі виборців у голосуванні і щодо кількості зареєстрованих виборців. Результати ж інших екзит-полів тим чи іншим чином залежали від цих даних. Наша методика розроблена 2004 року, коли дані, які подавала ЦВК, ставилися під сумнів. Вона була запозичена з міжнародного досвіду, адаптована українськими та міжнародними експертами і добре себе зарекомендувала під час парламентських виборів 2006 і 2007 років. Коли під час аналізу ми ввели поправку на дані ЦВК щодо явки, то результати Національного екзит-полу'2010 і ЦВК збіглися.

5. У нас немає достатньої інформації про екзит-поли, які проводилися іншими фірмами. Тому ми закликаємо їх оприлюднити методологію опитувань і після закінчення виборів передати свої дані до відкритих для фахівців соціологічних архівів України. Ці дані містять унікальну інформацію, яка важлива не лише для аналізу електоральної поведінки громадян, але й для планування подальшого розвитку держави.

6. Ми хочемо також поінформувати громадськість, що у ІІ турі президентських виборів у нашу ситуацію можуть потрапити всі екзит-поли: результати можуть бути дуже суперечливі, бо всі відсотки похибки, що отримає один кандидат, утратить його суперник. Тому похибка у 2.5% може показати відмінність у результатах кандидатів на 5%. За мінімальної переваги в одного з кандидатів екзит-поли можуть показати перемогу іншого.

7. Насамкінець повідомляємо, що під час проведення екзит-полу в ІІ турі виборів Президента України ми плануємо усунути недоліки у реалізації застосованої методики і також окремо показати результати Національного екзит-полу'2010 з поправкою на дані ЦВК щодо явки виборців.

Ілько Кучерів,

директор Фонду "Демократичні ініціативи"

Володимир Паніотто,

генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Анатолій Рачок,

генеральний директор Українського центру економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова

27 січня 2010 року

Заява англійською мовою:

Declaration

"National Exit Poll 2010" Consortium

The National Exit Poll 2010 Consortium conducted a meticulous analysis of the results of the exit poll we conducted during the first round of Presidential Elections in Ukraine on January 17, 2010.

As the organizers of this poll, we declare that, in accordance with our own findings and those of international auditors (Levada Center, Moscow, Russia and the Institute of Public Affairs, Warsaw, Poland), the National Exit Poll 2010 was conducted in full compliance with international professional and ethical standards.

Concerning the methodological problems that arose, we declare the following:

1. Due to lack financing we were forced to reduce the number of polling locations from 300 to 240, resulting in a greater scale of error than we initially expected.

2. The results of our poll and the results of the Central Election Commission (CEC) differed by 3.5% for Victor Yanukovych and 2.1% for Yulia Tymoshenko. Based on our analysis, we can explain 1% of the difference for Victor Yanukovych as the result of random error.

3. The remaining 2.5% difference for Victor Yanukovych can be attributed to errors in the selection of respondents at the polling stations and to the peculiarities of voting on January 17. It may be the case that the difference in our results and official voting results was caused by our sample methodology, which did not account for the number of votes that were cast at home (the number of votes cast at home, according to media reports, was approximately 3.15%). Moreover, our field work was essentially completed by 18:00 on Election Day, while some polling stations saw voter mobilization rise right before the close of polling stations – something not recorded in previous elections.

4. The differences in the results of the National Exit Poll 2010 and the other five exit polls can be primarily attributed to the deliberate use of a methodology that guarantees the independence of exit poll results from CEC data on voter participation and the number of registered voters. The results of the other exit polls were dependent, in one way or another, on this data. Our methodology was developed in 2004 when data provided by the CEC was questionable. It is based on international experience, adapted by Ukrainian and international experts and proved to be trustworthy during the parliamentary elections in 2006 and 2007. During our analysis, when we factored in corrections based on CEC voter turnout data, the results of the National Exit Poll 2010 reflected CEC official results.

5. We do not have enough information about the exit polls conducted by other firms. Thus we call on them to reveal their polling methodologies and, after the elections are over, submit all the raw data to Ukraine's sociological archives, which are open to professional scrutiny. This data contains unique information that is important for understanding electoral behavior and for planning the future development of the state.

6. We would also like to inform the public that in the second round of presidential elections, all exit polls can find themselves in a situation similar to ours: the results could be vastly divergent because all the points gained within the margin of error by one candidate will be lost by the other candidate. Thus a margin of error of 2.5% can result in a 5% difference in the candidates' results. If one candidate beats the other by only a small margin, the exit polls might show the other's victory.

7. Finally, in conducting the exit poll for the second round of Ukraine's presidential elections, we will eliminate the shortcomings of the methodology we employ and will separately show the results of the National Exit Poll 2010 factoring in CEC voter turnout data.

Ilko Kucheriv,

Director, Democratic Initiatives Foundation

Volodymyr Paniotto,

General Director, Kyiv International Institute of Sociology

Anatoliy Rachok,

General Director, Oleksandr Razumkov Ukrainian Center of Economic and Political Research

January 27, 2010

Коментарі — 26
Alex-007 _ 30.01.2010 15:23
IP: 92.112.15.---
Купила Вас всех ЮВТ оптом.Продажные Вы шлюхи господа.
domovoj _ 30.01.2010 14:20
IP: 178.93.225.---
Здесь все ответы.
http://www.2000.net.ua/a/66142
N4 (495) 29 января – 4 февраля 2010 г.
"Национальный экзит-пол-2010": даешь революцию!
Михаил ШИШЛЯННИКОВ

Начало статьи:
Поистине Украина уникальна – особенно в части проведения выборов. Только у нас результаты экзит-полов приобрели статус более истинных итогов, чем те, которые подводятся тысячами граждан Украины на избирательных участках и Центральной избирательной комиссией. Во всяком случае так можно говорить, исходя из заявлений Юлии Тимошенко в интервью "Украинской правде" 26 января текущего года.
Последний абзац:
Вот так. В США экзит-полы применяются для проведения ни к чему не обязывающих телевизионных шоу и развлечений, у нас же – они должны стать визитной карточкой Украины в ее политической жизни...их применение является "неоспоримым" фактором для проведения "цветных" революций. В созидании одной из них, "оранжевой", консорциум "Национальный экзит-пол" уже сыграл свою роль, теперь дело за "бело-сердечной"?
nitnatsok _ 30.01.2010 12:40
IP: 193.19.152.---
Та забрехались ви Ілько. І Вам не соромно. Чи Ви як Юлія – їй конкртні факти в морду, а вона своє тарабанить. Гидота.
Каутский _ 30.01.2010 09:55
IP: 95.111.174.---
... із свідомим використанням методики, яка забезпечує незалежність даних екзит-полу від даних ЦВК...
Как один уз участников проведения трех экзитполов на местах я знаю эти методики. Одна из "методик" разумковцкв времен правления Гриценка и его наследников, выражалась в том, что координаторам (бригадирам) в регионах при передаче предварительных данных делали упреки, что слишком много они показывают голосов в пользу Януковича или ПР, в зависимости от года выборов. А координаторы, получающие вознаграждения за проведение экзитпола, делали соответствующие выводы.
Юнкеръ_Харьковъ _ 29.01.2010 19:19
IP: 91.124.222.---
"чутки дещо перебільшені": дерьмо не тонет и такие не стреляются.Воно будет фальсифицировать экзиполы и дальше
Uilfred _ 29.01.2010 18:54
IP: 78.26.128.---
Олигархи решили количеством своих ЭП скомпрометировать НЭП и провести Яныка в презы. Почему по востоку не давали данных по явке в 20-00? Подгоняли результаты?
Different _ 29.01.2010 18:24
IP: 212.82.195.---
Вже, все рівно ніхто вам не повірить: (((
Самі винні...
Gelen _ 29.01.2010 18:19
IP: 94.179.235.---
"Наша методика розроблена 2004 року, коли дані, які подавала ЦВК, ставилися під сумнів."
****
Не расстраивайтесь, у вас толковая методика. Данные ЦИК после второго
тура (так и дальнейших туров) будут неоднократно и вполне заслуженно
ставиться под сомнение.
uaf _ 29.01.2010 17:12
IP: 80.249.234.---
Илюша, так какая часть из 2,5 лямов, собранных на первый тур, ушла в ваш карман?

И скока уже на второй тур собрали? Детишки голодать не будут?
ssuspiria _ 29.01.2010 17:05
IP: 91.206.219.---
cccccccccccc
NELLI _ 29.01.2010 16:59
IP: 93.73.25.---
cdecdc2V:
Развели вас,Кучерив, как лохов.Кто поверит что какой то Шустер может провести полноценный экзит-полл?Разве что выйти на Крещатик и к телкам поприставать.
А Шустер и не проводит экзит-пол. Но он имеет деньги, чстобы ЗАКАЗАТЬ грамотным специалистам грамотно его выполнить. В Украине нет понятий имиджа и профессионализма. В 2004 году Глеб Павловский, заказавший экзит-пол и увидевший, что побеждает Ющенко, НЕ ОПУБЛИКОВАЛ результаты, прекратив работу до окончания голосования. Э
то только у нас могут и Тимошенко и Янукович имеют документы о получении образования, не имея этого самого образования.
KAS _ 29.01.2010 16:55
IP: 91.202.128.---
Кучерив! Да проводи теперь свои "национальные экзит-полы" хоть до второго пришествия! Кто ж им верить будет?
zxy _ 29.01.2010 16:50
IP: 77.122.220.---
А может в 2004 году тоже немного ошиблись с методикой, пан Кучерив?
Или тогда американцы достаточно денег заплатили, а в этом году Юлька зажала?
Думаю, что вашу помаранчевую конторку уже можно закрывать. Так себя дескредетировать – это надо уметь!
Valery_MMM _ 29.01.2010 15:28
IP: 193.239.254.---
Ілько Кучерів:
Ми пропонуємо, щоб усі організатори екзит-полів пепедали свої дані до архівів соціологічної інформаціїї. Тоді ні у кого не буде підозр і можна буде дослідити ці дані. А якщо хтось відмовиться – то ви матиме нагоду спитати у них, що вони приховують.
Удивительный вы человек! Вы же обращаетесь к своим конкурентам. Зачем же им передавать вам свои данные, свои методики? Вы облажались. Единственный для вас способ остаться в обойме – сделать несколько правильных екзит-полов. И все наладится. Сколько бы вы не спрашивали, что "приховувають" ваши конкуренты, вам никто не ответит. А будете и далее задавать подобные вопросы – над вами станут смеяться.
Ілько Кучерів _ 29.01.2010 14:40
IP: 62.221.47.---
Ми пропонуємо, щоб усі організатори екзит-полів пепедали свої дані до архівів соціологічної інформаціїї. Тоді ні у кого не буде підозр і можна буде дослідити ці дані. А якщо хтось відмовиться – то ви матиме нагоду спитати у них, що вони приховують.
cdecdc2V _ 29.01.2010 14:00
IP: 92.112.101.---
Ілько Кучерів:
cdecdc2V:_ 29.01.2010 12:49
За наукове забезпеченнч проекту в Консорціумі НЕП'2010 відповідає проф. Паніотто, який є одним з найбільших авторитетів з методології проведення опитуваню з чудовою міжнародною Репутацією. Ми плануємо провести обговорення методик проведення екзит-полів у фаховому середовищі, і також закликаємо організаторів усіх екзит-полів передати результати дослідження до архіву, де усі охочі зможуть сомостійно ознайомитися з результатами
Вы то работаете за методикой и по науке.И это правильно.Но не забывайте в какой стране живете.Ну не мог Шустер накрыть маленькие города и села.Физически не мог.И я сомневаюсь что он вообще что-либо проводил.ИМХО,результаты всем четверым,или сколько их там,писали в одном месте одним почерком.Чудес то не бывает.
Ілько Кучерів _ 29.01.2010 13:47
IP: 62.221.47.---
cdecdc2V:_ 29.01.2010 12:49
За наукове забезпеченнч проекту в Консорціумі НЕП'2010 відповідає проф. Паніотто, який є одним з найбільших авторитетів з методології проведення опитуваню з чудовою міжнародною Репутацією. Ми плануємо провести обговорення методик проведення екзит-полів у фаховому середовищі, і також закликаємо організаторів усіх екзит-полів передати результати дослідження до архіву, де усі охочі зможуть сомостійно ознайомитися з результатами
vam _ 29.01.2010 13:32
IP: 178.93.139.---
Дуже багато зайвих слів, а сказати; БРЕХАТИ ДЛЯ ЮЛІ НЕ БУДЕМО слабО???
Fresh_Look _ 29.01.2010 13:29
IP: 213.159.225.---
халва! халва! халва!
USU _ 29.01.2010 13:22
IP: 194.146.140.---
cdecdc2V:_ 29.01.2010 12:49

Руки прочь от социологии! Это наука, а не продажная девка Шустера!

Sorry, repeat:
USU _ 25.01.2010 12:07 wrote
Уважаемый Илько!
...Ваша методика наверняка не учла какие-то факторы...
Я предполагаю, что "перекос" результата связан с различной явкой на участки в регионах "предпочтений кандидатов" (сравните, напр, к-ты Ткиев=0,6480 и Ядонецк=0,6966).
Очень полезно обсудить методики на социологической тусовке. Особенно интересно, что наилучшее приближение к реалу показало ПО "ОСА" (©1992-2010 Н.А.Гасаненко, А.П.Горбачик)

Кстати, во втором туре социологам будет ещё труднее. Нужно будет оценить влияние структур сетевого маркетинга, которые завалены предложением товара "голос за Януковича!"


Думаю, что кроме этого, Наталья Александровна "угадала" и ввела в движок "ОСА" Kfake>1 на юго-востоке.
:-)
Стрелец _ 29.01.2010 12:55
IP: 109.72.119.---
Януковское говно по всплывало, ну и вонь...
Peresich _ 29.01.2010 12:55
IP: 212.90.169.---
Самое интересное будет после анализа результатов экзит-поллов второго тура. Не хотелось бы никого обижать, но если национальный "соригинальничает" снова, то...:)))
ariks _ 29.01.2010 12:53
IP: 80.92.226.---
Уже всем понятно что Национальный экзитпол,создание Юлиных политтехнологов!
800822 _ 29.01.2010 12:52
IP: 193.108.39.---
А позвольте узнать: сколько стоило тимошенко ваши данные? Точнее, сколько вам было заплачено за такие данные от тимошенко? Видать, немало!
Учитeль _ 29.01.2010 12:50
IP: 95.132.64.---
Залишилося з допомогою діяшпорі відмінити ті "не правильні" дані ЦВК!!!!! Бачу що добродій "суспільний діяч та євроатлантист уже на півдороги, таскаать:)))
ONLINE
Уряд реформ308 Корупція1100 Aтака Путіна1113 Україна та Європа918 Свобода слова545
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте