21 грудня 2016, 19:29

Сьогодні Рада НБУ прийняла Основні Засади Грошово-Кредитної Політики на 2017 Рік та Середньострокову Перспективу

Цей документ важливий тому, що він визначає головну мету НБУ в монетарній політиці на майбутнє. Цьому документу передувала досить жвава публічна (і не дуже) дискусія між, спрощено, двома ідеологічними групами експертів. Одні підтримували інфляційне таргетування (тобто, головною цілю для НБУ має бути низька інфляція), інші говорили про необхідність стимулювання економічного зростання (досить конкретних пропозицій, як саме це робити, не було, але інколи лунали фрази "грошово-промислова політика" чи "продуктивна емісія").

Дійсно, навіть прес-релізи голови Ради НБУ та голови НБУ акцентують увагу на різних аспектах політики:

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин відзначив:

"Головне – реалізація Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік повинна сприяти відновленню економічного зростання в Україні темпами, визначеними у прогнозах Уряду та Національного банку України".

В той час як Голова Національного банку Валерія Гонтарева наголосила:

"Своїм рішенням Рада Національного банку зберегла послідовність грошово-кредитної політики на принципах інфляційного таргетування, які були задекларовані Правлінням Національного банку в серпні 2015 року".

Різні акценти підвищують невизначенність і спотворюють очікування на реальному та фінансовому ринках. Що ж насправді затвердила Рада НБУ і який монетарний режим буде використовувати НБУ в середньостроковій перспективі?

Відповідь проста і очікувана: інфляційне таргетування. Дивись розділ "пріоритетна ціль" внизу. Повний документ можна прочитати тут.

Пропозиції, що обговорювались публічно, можна прочитати тут.

Цитата

"2. Цілі та принципи грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу

Пріоритетна ціль

Враховуючи вимоги статті 6 Закону про Національний банк, пріоритетна ціль грошово-кредитної політики полягає в зниженні інфляції (за індексом споживчих цін) до рівня однозначного показника та утримання її на такому рівні в середньостроковій перспективі.

Подальша траєкторія цільових орієнтирів за споживчою інфляцією визначатиметься з урахуванням балансів інфляційних ризиків, потреби в підтриманні стійких темпів економічного зростання та рівня фінансової стабільності в державі.

Оскільки низька і стабільна інфляція є одним із головних внесків у стале економічне зростання, який може бути забезпечений центральним банком, Національний банк проводитиме грошово-кредитну політику на засадах цінової стабільності. Монетарним режимом для забезпечення пріоритетної цілі є інфляційне таргетування (далі – ІТ).

Формування низькоінфляційних очікувань є ключовим елементом поліпшення макроекономічного середовища та відновлення економічного потенціалу України.

У 2017 році Національний банк розглядатиме свій цільовий орієнтир за споживчою інфляцією (тобто зміною індексу споживчих цін) на рівні 8% ± 2 п. п. (грудень до грудня попереднього року). Середньострокова ціль щодо інфляції встановлена на рівні 5% ± 1 п. п. (для річного приросту індексу споживчих цін) і досягатиметься поступово.

Зокрема визначена така подальша траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін:

● грудень 2018 року – 6% ± 2 п. п.;

● грудень 2019 року і надалі – 5% ± 1 п. п.

Досягнення зазначених цілей має виходити з потреби формування підвалин стабільності не лише на коротко-, але і на середньострокових горизонтах розвитку держави.

Цільові показники щодо інфляції на 2017 – 2020 роки після їх оголошення не можуть бути змінені. Надалі в міру прогресу в економічному розвитку України середньострокові цільові показники щодо інфляції можуть бути переглянуті в бік зниження.

Інфляція може відхилятися в короткостроковому періоді від заздалегідь оголошених цільових значень у зв'язку з впливом зовнішніх і внутрішніх шоків, які є поза контролем грошово-кредитної політики, зокрема таких, як зміни цін на сировинні товари та інші високоволатильні компоненти індексу споживчих цін, відхилення адміністративно регульованих цін від раніше заявленого рівня тощо.

Приведення інфляції до її цільового рівня в найкоротший термін за таких обставин може мати стримуючий характер з погляду економічного зростання. У такому разі заходи грошово-кредитної політики спрямовуватимуться на запобігання впливу вторинних ефектів цих подій на інфляційні очікування і таким чином сприятимуть збереженню цінової стабільності в середньостроковій перспективі. Інформація щодо періоду часу, протягом якого буде досягнуто повернення до встановленої цілі інфляції, буде чітко доведена до відома громадськості в кожному такому випадку.

Стабілізація інфляційних очікувань є ключовим елементом підвищення ефективності інших макроекономічних заходів Національного банку та Уряду, направлених на відновлення економічного потенціалу України. Крім того, реалізація пріоритетної цілі щодо досягнення та підтримки цінової стабільності сприятиме виконанню Національним банком його інших цілей".

Кінець цитати

powered by lun.ua

Радянський КЗпП не для сучасного українця

Трудове законодавство ми успадкували від Радянського Союзу, якого вже більше трьох десятків років не існує як держави. Тим часом, ми й надалі продовжуємо працювати за правилами, які не дозволять людині, яка шукає роботу, та роботодавцю, хто пропонує робочі місця, легко знаходити один одного та визначати умови праці вигідні для обох...

Пам'яті Каті Гандзюк

Вчора померла Катя Гандзюк. Її життя рятували в лікарні після того, як 31 липня на неї вилили літр кислоти. Для мене Катя – символ нової України...

Навіщо створювали VoxUkraine?

Вчора VoxUkraine випустив статтю яка оцінює "Новий економічний курс" Юлії Тимошенко. Стаття була процитована великою кількістю ЗМІ та лідерами думок...

KSE Voice: Відкритий лист українському суспільству від бізнесу та провідних економістів

Вважаємо своїм обов'язком заявити: українська держава стоїть на межі глибокої економічної кризи. У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 млрд...

5 типів поведінки, які допомогають стати успішним

Нещодавно мене попросили прочитати лекцію про навички, які будуть потрібні у майбутньому. Лекція була для широкої аудиторії, переважно студентів...

Відкритий лист до політиків, бізнес-спільноти та громадян України

Автори: Тимофій Милованов (Почесний президент Київської школи економіки, співзасновник VoxUkraine, член Ради НБУ, професор Піттсбургзького університету) та Юрій Городніченко (співзасновник VoxUkraine, професор Каліфорнійського університету у Берклі) Ми є економістами з визнаною експертизою у аналізі впливу різноманітних економічних політик на економічний розвиток...