Любов Чуб: НЕ ЧІПАЙТЕ НАШ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР!

27 грудня 2013, 17:33

Дуже приємно, що цей блог є місцем полеміки з різних дуже цікавих та актуальних тем.

Тема порядку кольорів в українському прапорі є одночасно і геральдичною, і політологичною (особисто я вважаю, що всі прихильники перезаснування країни мусять розвернути нинішній прапор), і культурологічною, і пара-політичною.

Любов Чуб вважає, що нинішній порядок кольорів (синій – згори, жовтий – внизу) є адекватним, історично виправданим і символічно зваженим.

Ми вважаємо прямо навпаки і не погоджуємось з аргументацією п. Любові.

Любов Чуб вважає, що жовтий колір – то є золото, золотий тілець, світ матеріального та корисного, тоді як синій – колір духа, духовності.

Протилежна позиція виходить з того, що золотий (жовтий) – то колір горнего світу, абсолюту, нематеріального, тоді як синій – колір матеріального, емпіричного світу.

Як би то не було, з великим інтересом публікуємо роздуми п. Любові.

А.


____________________________________________НЕ ЧІПАЙТЕ НАШ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР!


Автор: Любов Чуб

Періодично у засобах масової інформації, соцмережах та на різноманітних форумах виникає палка дискусія стосовно розміщення кольорових смуг на нашому прапорі. Поширюються також дописи окремих авторів, котрі використовують галасливі, навіть істеричні оцінки нинішнього, синьо-жовтого, прапора ("хула на Бога", "символ прокляття, занепаду, катастрофи, краху, кінця" тощо) і намагаються переконати всіх українців у необхідності поміняти на прапорі синій і жовтий смуги місцями. Основними "аргументами", що пояснюють таку необхідність, є: 1. Синій колір символізує матерію (вода, народ), а жовтий (золотий) – духовність/божественність (Сонце, вогонь), тому треба перевернути прапор, щоби "жовте було зверху синього і тоді вода не буде заливати вогонь". 2. Прапор УНР спочатку був жовто-блакитним, але коли до влади прийшов Скоропадський і поміняв місцями смуги, то ми втратили державність. Наводяться і інші "аргументи", але вони всі є похідними від цих двох. До прикладу, згадуються правила геральдики (основний колір, яким є золотий, має бути зверху неосновного) і те, що золотий колір трактується як символ вищих божеств у дохристиянських (язичницьких) віруваннях та християнстві, наводяться приклади домінування синього кольору, котрі мають емоційно-негативне національне й політичне забарвлення (куди ж без політики!), робляться спроби поринути в науку психологію, причому спроби ці носять вибірковий характер (вибір цей – ясно, на користь якого кольору).

Тож розберімося з усією цією "ура-аргументацією". Без зайвих емоцій. Без політики. З використанням давніх писемних джерел, що відображують глибокі духовні знання наших пращурів, і звичайнісінької логіки, яка завжди була, є і буде основою для безперечних тверджень.

1. Усі автори дописів із закликами до перевертання нинішнього синьо-жовтого прапора, з самого початку роблять величезну помилку. Справа в тому, що кольором-символом Духовності є саме СИНІЙ колір, а не жовтий! Про це добре знали наші прадавні предки, цей факт логічно й зрозуміло пояснюється із застосуванням сучасних світоглядних категорій, зрештою і наукові дані свідчать на користь такого твердження. Розберімося з усім цим по порядку. І почнемо зі значення слова "духовність".

Що саме сучасна людина вкладає в це слово? Якщо донедавна поняття "духовність" пов'язувалося зі словом "духовенство" і мало релігійне забарвлення, то сучасна трактовка цієї категорії є ширшою. Духовність – це сфера діяльності свідомості окремої особи, народу й людства в цілому, яка відображує пошук сенсу життя, визначення свого місця в світі, оцінку подій та людей із застосуванням критеріїв добра і зла з метою керування власними вчинками та діями у житті. Духовність є невід'ємною частиною буття людства, народу, особи, позаяк вона завжди була складовою процесу формування та розвитку цивілізації і основою формування та розвитку культури. Царина духовності, як і царина матерії, постійно перебуває в русі, наповнюючись різними визначеннями сенсу життя та оцінками подій і, по мірі накопичення людством досвіду, позбавляючись помилкових поглядів на мету як існування цивілізації, так і окремої особи.

Сфера діяльності свідомості людини (народу, людства) – це незримий для ока, але активний процес мислення, що характеризується дуже потужною внутрішньою енергією – енергією думки людської. Причому зовнішня енергія (енергія, яку можна оцінити за енергоємністю творення матеріальних речей), що супроводжує цей процес, є незрівнянно меншою за енергію думки і може вимірюватися хіба що зусиллям автора перенести цю думку на папір. Тож духовність, ще раз підкреслимо, характеризується високою внутрішньою енергією і незначним проявом зовнішньої.

Загальновідомо, що енергія, зокрема думки людської, нікуди не зникає і має властивості накопичуватися. Чим чистіші помисли людини, тим енергія її думки має більшу частоту коливань елементів біополя і тим потужнішим є його енергетика (внутрішня, скрита енергія). Низькі ж частоти характерні для біополя людей приземлених, налаштованих на думку лише про матеріальну сторону життя, сповнених негативних емоцій. Цю накопичену енергію високих помислів людських, яка нікуди не зникає, наші прадавні предки називали Духом предків і розміщали на Небі. Санскритське слово "свах" – світ Сварга, верхнє небо із запасами води, похідне "свахгатім" – шлях у небеса, "свадхістхана" – обитель життєвої сили, "сватхарма" – справедливість, "свадха" – пожертва. "Сварга" (санскр. स्वर्ग, Svarga IAST), Свар-лока – один из семи небесных миров (лок) в мифологии индуизма, являющийся небесами и раем бога Индры, его царство индра-лока" "в славянской мифологии – небесное царство богов". Саме на Сварожих луках та у Сварожих степах, як вважали наші предки, поселялись очищені від земної марноти душі померлих. Освячувалися ті луки та степи божественною синню (сень, осенять – рос.) головного бога наших дохристиянських предків на ймення "Сварго" (Сварог, Сварг). Велескнига: "І так маємо глядіти степи райські на небі, яке є синім, а та СИНЬ іде од бога Сварго" (д.26), "отці наші в небі синьому дивляться на нас і підбадьорливо посміхаються" (д.8 (2)) (С.Піддубний. "Ілар Хоругин. Влескнига", 2010) .Отже. Духовність як божественну благодать, тобто енергію найвищого ґатунку, наші предки символізували кольором неба, СИНІМ кольором. І не помилялись! Адже сучасна наука фізика дає всі підстави для такого твердження. У спектрі світла частота хвилі синього кольору вища за частоту хвилі жовтого, крім того внутрішня (фотонна) енергія синього перевищує енергію фотонів жовтого. Найбільша ж внутрішня енергія характерна для фіолетового кольору, і це пояснює той факт, що найвищі духовні особи одягають фіолетові (пурпурові) одежі.

Натомість низькочастотний жовтий колір, який пов'язують із Сонцем, має виcоку амплітуду коливань хвилі, тобто його зовнішня енергія є великою і перевищує зовнішню енергію синього кольору. Така зовнішня (відкрита) енергія потрібна для творення матеріального світу, для процесу перетворення одних видів матерії в інші, для руйнації матерії. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ ТВОРИТЬ/РУЙНУЄ ЛИШЕ МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ! Вона, ця енергія, не може ототожнюватися з божественністю (бо творення матерії є лише частиною божественного задуму) і тим паче не може ототожнюватися з духовністю. Сонце – це зоря, і божественне завдання цього тіла є лише творення та перетворення матерії. Це завдання закінчується на творенні органічної форми життя та підтримки її існування. А ось наповнити цю матерію духовністю, тобто високою і скритою для зовнішнього світу енергією свідомості, мислі, інтелекту здатне високочастотне поле духовності.

Як відомо, органічне життя без води не може існувати, а тіло людини взагалі складається переважно з води. І непростої води, а структурованої – відповідно до внутрішньої енергії людини. Про дивовижні властивості води не будемо вести мову: віднедавна вони стали всім відомі і просто дивують. І тому, враховуючи останні дані про ці властивості, ми можемо впевнено стверджувати, що вода – це не лише просто матерія, а матерія з ознаками присутності в ній високоенергетичного поля духовності. Саме тому наші предки шанували й обожнювали воду, саме тому, згідно з багатьма віруваннями та релігійними традиціями, вода спроможна ОСВЯТИТИ людину, тобто долучити її до світу Духовності. І саме тому важко зрозуміти тих авторів, які, вибачте, тупо зараховують і воду, і людей (народ!) повністю до категорії "матерія". Адже носіями духовності тут, на планеті Земля, є саме людина (тим паче народ!) і вода!

А тепер звернімося до науки біоенергетики. Ця молода наука, використовуючи давні знання людства про енергетичні центри тіла людини (чакри), визначила ці центри та позначила їх. в залежності від частоти коливань біополя, певним кольором. Нижні центри, зокрема ті, що відповідають за репродукцію людини, є низькочастотними і тому позначаються червоним та жовтим кольорами, найвищі центри, що живлять мозкову діяльність – синім та фіолетовим. Народ є сукупністю окремих людей і також є фактично енергетичним тілом. Тож і кольорові символи частот його поля – такі ж, як і тіла людини, тобто жовте – знизу, синє – зверху. І це є ще одним вагомим аргументом на користь того, що Прапор як символ народу з його енергією творення фізичного життя (репродукція) і інтелектуально-духовного (мисль) не можна перевертати!

2. Той факт, що нашим головним символом має бути саме синьо-жовтий прапор, підтверджує і логіка історичних подій. Можна давати будь-які оцінки 22 рокам існування нашої держави, але УКРАЇНА була і є незалежною, принаймні геополітично. Повністю незалежною ми можемо її зробити лише тоді, коли перенесемо акценти свого життя з матеріального на духовне. Таке неприглядне життя ми маємо тому, що зосередили свою увагу на статках і довіряємо управління своєю державою тим людям, хто їх нам обіцяє – багато і вже сьогодні. Ось чому виникло таке явище, як Майдан, що проголосив головною цінністю ГІДНІСТЬ. А це поняття, як відомо, від матеріальних цінностей дуже далеке. І твердження стосовно того, що ми втратили незалежність у 20-х роках минулого століття з причини заміни жовто-блакитного прапора на синьо-жовтий, свідчить, по-перше, про, м'яко кажучи, дуже спрощене розуміння авторами цього твердження історичного процесу. По-друге, незалежність, за яку українці проливали кров за тих часів, ми отримали мирно й порівняно спокійно у 91-му, що дає право стверджувати: наша нинішня державність – це продовження державності УНР з певним періодом перерви за історичними обставинами, перерви тривалістю сім десятиліть. Адже про відновлення (саме відновлення!) незалежності свідчить той факт, що Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав грамоту Державного Центру УНР Президентові України Леоніду Кравчуку, що Українська Незалежна Держава, проголошена 24 серпня 1991 року, є правонаступницею УНР.

Стосовно ж геральдики, то маємо зазначити: ця сфера як система знаків і кольорів остаточно сформувалась у християнську добу. Християнство, як відомо, заперечує дохристиянські вірування. Тому істинна суть кольорових символів разом із багатьма категоріями духовності зазнала перекручень. І художники, і геральдисти – звичайні люди, які для привернення уваги до своїх витворів змушені використовувати активні, яскраві кольори, серед яких, звісно, золотий колір є найпривабливішим. Бо, крім високої зовнішньої енергії (як і жовтий), що подразнює око людини, цей колір є прямим символом найвищої матеріальної цінності – золота. Тож справа не в "божественній" суті цього кольору, а у фізичній природі людини – тяжінні до матеріального, до статків, до заможності. З духовністю цей колір нічого спільного не має! (До речі, до відома: аури золотої не буває; золоте сяйво над головою – це видумки необізнаних в цій темі людей та християнських художників-іконописців).

У трактуванні суті кольорів не може бути місця політиці, ідеології, психології. Перша та друга, як відомо, використовують різні технології маніпулювання людською свідомістю, тому взагалі не можуть розглядатися як підстава для тверджень про кольори. В психології ж можна знайти багато властивостей того чи іншого кольору, які можна "прив'язати" до будь-якого твердження на користь тієї чи іншої думки.

І вже зовсім недоречно довірятися іноземцям, зокрема "фахівцям"із Китаю, котрі трактують суть кольорів згідно із власним досвідом, що базується на неукраїнській ментальності, на неукраїнських традиціях, на неукраїнських історичних і духовних надбаннях. Адже "у своїй хаті – своя правда і воля".

Тож не змінюймо свою правду на чужинську, дослуховуймося до голосу наших прапредків та спираймося на сучасні знання про природу! Саме наша, українська, правда полягає в тому, що нас, українців, Бог ОСИНИВ високою духовністю, і саме під її захистом ми маємо проявляти активність, розбудовуючи державу і творячи духовні та матеріальні цінності. І цю Правду ми маємо утвердити вже зараз – для того, щоби передати наступним поколінням, повністю звільнивши їх від впливу золотого тельця. І ми це обов'язково здійснимо! І здійснимо під нашим СИНЬО-ЖОВТИМ ПРАПОРОМ!

Автор: Любов Чуб

powered by lun.ua
Коментарі — 107
Сергей Никитин _ 20.02.2015 11:29
IP: 193.93.163.---
мдааа... более бредовой статьи еще не читал))) заказная статья какаято)) чтоб флаг не возвращали к историческому))
Ivan Dublianytsia _ 23.06.2014 02:24
IP: 46.211.135.---
стаття написана, в популістському стилі і взагалі на домислах і прагненні прив*язати все до слова духовність. Власне окрім слова духовність я в цій статті не прочитав жодного аргументу на користь синьо-жовтого прапору. да, і домисли авторки такі жалюгідні, що їх тільки і використовувати для газеток. ніякої серйозної аргументації я не прочитав. духовність, духовність, і так далі і тому подібне. Звиняйте вже шановна авторко, але просто НЕ СЕРЙОЗНО.
Ivan Dublianytsia _ 23.06.2014 02:04
IP: 46.211.135.---
Любов Чуб:
у вас одні популістські фразочки і все... духовність і бла-бла-бла... а те щов нас на прапорі два життєдайні начала СОНЦЕ І ВОДА ви просто цього ВПРИТУЛ не помічаєте.
Світлана Швец _ 07.06.2014 01:11
IP: 188.230.35.---
Авторка апелює до нас, використовуючи ім'я верховного бога русичів – Сварога, просліковуючи синтаксичні паралелі різних мов, яке доводить що його кольором є синій. Але дайте відповідь на питання: Хто Є Сварог? – верховний бог слав'ян, небесний вогонь! Варто також зазначити, що серед дослідників нема остаточної тези про походження його ймення. і водночас із думкою про запозичення із санскриту існує і багато інших тез, у яких Сварога ототожнюють зі Сварожичем як вогняне божество і проводячи паралелі між Сварогом і вогненним духом Рарогом. Але,навіть не беручи до уваги думку вчених, знайдіть інформацію. яка доступна і достовірна – символіка кольорів у побуті українців: писанкарстві, вишивці, дівочих стрічках, і вони повністю підтверджують, що синій колір українці завжди пов'язували з водою!
Микола Мазурчак _ 09.04.2014 09:54
IP: 93.77.34.---
Блакитно-жовтий прапор то прапор австрійської провінції Нижня Австрія, і не може бути прапором України, і це є ще одним доводом на користь жовтоблакитного прапору.
Повернути Прапор _ 22.02.2014 01:26
IP: 74.125.181.---
Пані Люба, деж ви такого набрались. Ви все догори ногами перекрутили як і прапор. Ви Веди мабуть навіть не читали і абсольтно не розумієте сакрального змісту. Не паплюжте будь-ласка і ці сакральні тексти. Такі несінитниці пишете, аж соромно.
Микола Думич _ 17.02.2014 20:06
IP: 213.5.193.---
Надія Северцева:
Не дояркам вирішувати такі питання – ось проблема України...
Микола Думич _ 17.02.2014 20:01
IP: 213.5.193.---
Любов Чуб:
Мене завжди потішають оті кирзові у вишиванках онаністи, котрі, як і їх дідусі-чекісти, завжди дуже чітко знали, як воно бути має.
І тому є так, як є...
Любов Чуб _ 14.01.2014 17:02
IP: 37.53.208.---
Жирну крапку в питанні стосовно розміщення кольорових смуг нашого Прапора поставив Андрій Гречило – доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Читайте його матеріал із назвою "Синьо-жовтий чи жовто-блакитний? Міфи про "перевернутий" прапор" тут, в УП, на сторінці "Історія" (14.01.2014р.).
ТОЖ НЕ ЧІПАЙТЕ НАШ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР!!!
Ольга Андреева _ 29.12.2013 12:01
IP: 109.251.234.---
Анатолій Герасимчук:
10000000000000000000%
Ольга Андреева _ 29.12.2013 11:59
IP: 109.251.234.---
Згодна з АНДРІЄМ ОКАРОЙ, і думаю з новою ВЛАДОЮ МИ ПОВЕРНЕМ СВІЙ ПРАПОР – ПРАПОР АРІЇВ – ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ!!!!!!!!!!!!!!! Зараз може вибухнути конфлікт, який не начасі. Але ця ТЕМА ВІДКРИТА!
Надія Северцева _ 28.12.2013 23:21
IP: 159.224.158.---
НЕПРАВИЛЬНО, жовте повинно бути зверху, тоді стане правильно і все стане на своє місце, а не так як зараз в нашій Державі, все навиворіт..., але погоджусь мабуть що це питання не на часі...
Николай Злочевский _ 28.12.2013 23:03
IP: 46.119.101.---
poltavka:
Щось є в цій темі,якщо вона так збурює.Щось глибинне та не вирішене остаточно.
Ви абсолютно праві! Але на це потрібна воля хоча б президента. Але йому не до цього. Тому пані Л. Чуб каже, що не на часі це питання.
G_Storonniy _ 28.12.2013 17:55
IP: 130.180.215.---
Що тут гадати. Синьо чи блакитно жовтий прийшов до нас разом зі шведами (вікінгами). Тільки в них там багато води і мало сонця, тому знизу синій а зверху жовтий, а у нас навпаки сонця більше води менше. Тому синє небо і золотаві степи.
poltavka _ 28.12.2013 16:09
IP: 91.124.113.---
Щось є в цій темі,якщо вона так збурює.Щось глибинне та не вирішене остаточно.
Любов Чуб _ 28.12.2013 16:08
IP: 94.178.212.---
Шановні земляки! Написала цей матеріал тому, що питання розміщення кольорів прапора постійно порушується протягом всіх років нашої Незалежності. Але зараз, в гострий для України час, коли вирішується доля нашої держави – йти шляхом Верховенства права чи продовжувати шлях беззаконня, дискусія про перевертання, заміну кольорів та інші дії з нашим Прапором НЕ ПОТРІБНА Й ШКІДЛИВА. Вона ще більше розділяє людей, яким так потрібна ЄДНІСТЬ і особливо нині. Прапор – це символ не території і не водних ресурсів на ній та сонця над ній, а СИМВОЛ РОДУ, НАРОДУ! Народ – це сукупність людей, ЕНЕРГІЯ яких направлена на творення духовних і матеріальних цінностей. А якими кольорами відображається енергія творення мислі і енергія репродукції (родючості) ми вже знаємо. Маємо раз і назавжди зрозуміти: НИНІШНІЙ ПРАПОР – ПРАВИЛЬНИЙ, БО УЗГОДЖУЄТЬСЯ З НАШОЮ, ЛЮДСЬКОЮ ПРИРОДОЮ, ЗНАННЯМИ НАШИХ ПРАДАВНІХ ПРЕДКІВ (котрі підтверджує сучасна наука), ЛОГІКОЮ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ.
cykp _ 28.12.2013 12:54
IP: 77.120.18.---
А щодо Люби Чуб, то цю писанину важко навіть назвати маячнею. Це звичайний словесний понос...
cykp _ 28.12.2013 12:51
IP: 77.120.18.---
Друзі, Окара тут ні до чого. Погодьтесь, що проблема існує. Звичайно, у перший рік Незалежности України, коли значна частина суспільства не сприймала барви нашого прапора, пояснення могло бути й таким от примітивним – Синє – то наше рідне небо, а Жовте – то наші золоті лани. Добре, затвердили, повернулися до рідних кольорів. Але ж розташування цих кольорів справді неправильне. Так, в історії можна знайти різні поєднання наших національних барв. Були і жовто-блакитні, і синьо (блакитно) -жовті. І тут не потрібно сперечатися, бо ця символіка не мала часового утвердження, не пройшла випробування часом. Використовувалися барви нашого прапора (в різноманітних поєднаннях) і за князівських часів, і за козацьких, і в часи УНР та Директорії, і в часи Другої світової війни. Наголошую, за всіх часів не існувало сталого розташування кольорів! До того ж, були ще й регіональні особливості використання символіки. Все це було, все це ми шануємо і розуміємо. Нині маємо затвердити жовто-блакитний прапор!
Анатолій Герасимчук _ 28.12.2013 12:46
IP: 193.39.72.---
І нарешті прозвучала правда сатанистів – "не чіпайте "наш СИНЬО-жовтий прапор". Навіть не блакитний, а саме синій. Бо раніше облудно говорили і співали "Жовто-блакитні наші прапори")
Анатолій Герасимчук _ 28.12.2013 12:42
IP: 193.39.72.---
Синій колір – священний колір єврейського народу.
Жовтий колір – священний колір сонячних арійців і київських князів до прийняття християнства (Володимир – красне Сонечко).
Синій – то колір С...
І так просто вони його не здадуть)
Анатолій Герасимчук _ 28.12.2013 12:38
IP: 193.39.72.---
Синій – священний колір єврейського народу.
Жовтий – колір Сонця – священний колір арійців і київських князів (Володимир – красне Сонечко).
Синій – колір С...
І так просто його не здадуть)
kudytam _ 28.12.2013 12:25
IP: 95.134.84.---
kudytam:
Якось одіозному нардепу Шуфричу здалося, що слова гімну України (вірші П.Чубинського) застаріли для сучасної України. Видно цей злодій і професійний брехун відчув нутром, що рядок "Згинуть наші воріженьки" стосується саме його і всієї банди Януковича-Медведчука. Пропонував він і свої варіанти, та дарма. Скоро цей важливий рядок гімну виконає свій присуд на ворогами України. Точно так і з прапором України. У когось руки чешуться його перевернути. Фетишистові Окарі здається, що цим він, як професійний шаман, або відьмак зніме страшну карму з України, і настане благодать Божа. Ідіоте, карму знімають такі, як Тетяна Чорновол. Вони мучаться дурістю, а діють. Причому словом і ділом. З'їзди до неї в лікарню і запитай, що вона думає з приводу прапора перевертня.
Читати: Вони "не" мучаться дурістю, а діють.
kudytam _ 28.12.2013 12:23
IP: 95.134.84.---
Якось одіозному нардепу Шуфричу здалося, що слова гімну України (вірші П.Чубинського) застаріли для сучасної України. Видно цей злодій і професійний брехун відчув нутром, що рядок "Згинуть наші воріженьки" стосується саме його і всієї банди Януковича-Медведчука. Пропонував він і свої варіанти, та дарма. Скоро цей важливий рядок гімну виконає свій присуд на ворогами України. Точно так і з прапором України. У когось руки чешуться його перевернути. Фетишистові Окарі здається, що цим він, як професійний шаман, або відьмак зніме страшну карму з України, і настане благодать Божа. Ідіоте, карму знімають такі, як Тетяна Чорновол. Вони мучаться дурістю, а діють. Причому словом і ділом. З'їзди до неї в лікарню і запитай, що вона думає з приводу прапора перевертня.
Вадим Aк-Мурза _ 28.12.2013 11:57
IP: 93.74.102.---
повторюю: якщо хтось зверху – це не означає, що цей хтось перший... проте, наші перші прапори були жовто-блакитні. і такі ми й є. жовті, а як роздивишся – блакитні. тьху. як за останні сто років зіпсували синій колір. "господа офицеры, голубые князья, среди вас я не первый и последний не я, господа офицеры я прошу вас учесть, кто сберёг свои нервы – не сберёг свою честь..." краще вже пан над панами – у простолюдинах – чабан. у росіян – пастух. на УП – Окара.)
Uruz _ 28.12.2013 11:44
IP: 94.153.48.---
Kos_tya:
В публічному домі зменшився приход клієнтів і упали доходи. Вирішили поміняти ліжка місцями. Дискусія з прапором нагадала цей старий анекдот. Не треба чіпати кольори прапору і притягувати сюди за вуха якусь містику. Треба розуміти, що поки українці не подолають совковість, пристосуванство, і не почнуть виражати свою громадянську позицію, ніякий добрий цар не дасть нам гроиадянських своюод і достойного життя. Будь-якого чиновника в державі з самого верху і донизу треба жорстко контролювати. Для цього необхідно змінювати всю прогнилу систему правил взаємовідносин держави і громадянина. Щоб наймити (чиновники) залежали від нас, а не ми від них. Це має стати ціллю діяльності всіх притомних людей, тоді є шанс.
искренне поддерживаю ваши слова
Уряд реформ366 Україна та Європа1001 Aтака Путіна1153 Корупція1227 Свобода слова561
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter