5 січня 2015, 13:08

This is Ukraine today – January 4: Militants in Donetsk have again announced curfew restrictions

This is Ukraine today:U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

January 4 – No Ukrainian military have died, three were wounded in the ATO area in last 24 hours, said deputy NSDC spokesman Volodymyr Polevyi.

January 4 – Militants in Donetsk have again announced curfew restrictions (these were cancelled for new year holidays). The residents have been warned to carry a passport with them at all times and not to walk the streets of Donetsk after 10 pm.

January 4 – Situation in the ATO area (Donetsk direction) has significantly deteriorated during the day – illegal armed groups have carried out 22 attacks on Ukrainian military positions.

January 4 – Someone has tried to set fire to the office of Kherson Charity Foundation "Zakhyst" (community organization supporting the army). The incident is one in a series of attacks on charities and organizations of volunteers supporting Ukrainian Armed Forces in many cities of Ukraine.

January 4 – There was an explosion at the Coordination center for ATO soldiers in Odessa undermined. According to preliminary information, nobody has died or was wounded. Russian terrorists are trying to expand their activities across Ukraine.

January 4 – An absolute majority of citizens of Ukraine (88.3%) oppose the unification of their region to Russia; only 3.1% of respondents support this idea.

This is verified by the results of a sociologigal research which was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology.

The degree of patriotism decreases moving from West to East, if one examines the situation by regions: West (94.0%), Central (98.1%),South (93.3%), East (81.5%). Overall, Kherson and Halychyna scored "zero". Its answer to Nikita Makhalkov was also provided by the "eternally Russian" city of Odesa – 0.0%.

Analagous figures were elicited by the question whether the citizens would want their region to separate from Ukraine, but to remain independent and not to unite with Russia. Only 2.6% want the independence of their region.

The reasearch "Thoughts and opinions of the residents of Ukraine: December 2014" was conducted at the request of ZN.UA Kyiv International Institute of Sociology on

December 4-19, 2014.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

Le 4 janvier – "Au cours des dernières 24 heures, trois soldats ukrainiens ont été blessés; il n'y a pas de pertes." – le directeur adjoint du Conseil national de sécurité et défense, Volodymyr Polevy.

Le 4 janvier – A Donetsk, les militants terroriste ont réinstauré le couvre-feu qui avait été annulé pendant les fêtes de fin d'année. Les habitants de la ville ont été avertis qu'ils devraient toujours avoir une pièce d'identité sur eux. Les terroristes ont aussi annoncé qu'il était interdit de se promener dans les rues de Donetsk après 22h00.

Le 4 janvier – Les combats s'intensifient dans la zone de l'ATO autour de Donetsk. Des groupes armés illégaux ont lancé 22 offensives sur les positions des militaires ukrainiens.

Le 4 janvier – A Kherson, des inconnus ont essayé de mettre le feu à la Fondation de l'aide à l'armée "Zakhyst" (Protection). Cet incident constitue une nouvelle attaque contre des organisations bénévoles qui aident les Forces armées de l'Ukraine dans de nombreuses villes à travers le pays.

Le 4 janvier – Le Centre d'aide aux soldats de l'ATO a explosé à Odessa. Il n'y a pas de victimes. Les terroristes russes tentent d'élargir leur champ d'action à travers le pays.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!Deutschland, Österreich, Schweiz

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen:

4. Januar – In den letzten 24 Stunden gab es keine Toten unter ukrainischen Soldaten, drei Personen aber wurden verletzt, so der Stellvertreter des Vorsitzenden des Infozentrums des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Wolodymyr Polewyj.

4. Januar – Die Terroristen in Donezk führten wieder die Ausgangssperre ein, die während des Silvesters abgeschafft wurde. Die Stadtbürger wurden benachrichtigt, dass sie die ganze Zeit bei sich ihren Pass haben sollen. Es wurde auch gebeten nach 22 Uhr auf den Straßen von Donezk nicht zu erscheinen.

4. Januar – Am 4. Januar ist die Situation in der ATO-Zone in der Richtung Donezk schwieriger geworden, die illegalen Gruppierungen beschossen 22 Mal die Positionen ukrainischer Soldaten.

4. Januar – In Cherson versuchte man das Büro des Wohltätigkeitsfonds für Armee "Zachyst" ("Schutz") in Brand zu setzten. Das ist einer von mehreren Angriffen auf die wohltätigen und freiwilligen Organisationen, die den Streitkräften in vielen Städten der Ukraine helfen.

4. Januar – In Odessa sprengte man das Koordinierungszentrum für Hilfe den ATO-Soldaten. Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Opfer und Verletzte. Die russischen Terroristen versuchen ihre Aktivität auf das ganze Territorium der Ukraine zu verbreiten.

PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

4 stycznia – W ciągu doby nikt z ukraińskich żołnierzy nie zginął, trzech rannych – zastępca szefa RNBO Wołodymyr Polewyj.

4 stycznia – Rosyjscy terroryści w Doniecku wznowili godzinę policyjną, odwołaną na czas świąt noworocznych. Mieszkańców miasta ostrzegli, że zawsze powinny mieć z sobą paszport. Po godzinie 22:00 na ulicach Doniecka proszą się nie pojawiać.

4 stycznia – W ciągu doby sytuacja na terenie ATO znacznie się pogorszyła na Donieckim kierunku działań bojowych – nielegalne grupy paramilitarne 22 razy ostrzelali stanowiska ukraińskich wojskowych.

4 stycznia – W Chersoniu próbowano podpalić biuro Fundacji Dobroczynnej Pomocy Armii wspólnoty Chersonia "Ochrona". Incydent jest jednym z ogniw w łańcuchu ataków na organizacje charytatywne i wolontariackie, które pomagają siłom zbrojnym, w wielu miastach Ukrainy.

4 stycznia – W Odessie wysadzono Centrum Koordynacyjny pomocy żołnierzom ATO. Ofiar i poszkodowanych, według wstępnych danych, nie ma. Rosyjscy terroryści starają się rozszerzyć swoją działalność na teren całego kraju.

Kazimierz Wóycicki

Rok 2015 – co może się zdarzyć, choć wcale nie musi?

Nie wiemy co przynosi przyszłość nawet w najbliższym roku, a prawdziwy analityk pracuje z pomocą różnych i często przeciwstawnych scenariuszy a nie jakiś proroctw. Początek roku sprzyja jednak właśnie wróżeniu i proroctwom. Oto kilka wydarzeń, do których może dojść w roku 2015 choć wcale nie jest to pewne.

W skali światowej po pierwsze, gdzieś na wiosnę lub latem upadek Putina. Wielu wieszczy mu, że jeszcze długo pozostanie przy władzy, co moim zdaniem opiera się o dosyć stereotypowe myślenie o Rosji, że niby "wielka i niezmienna". Patrząc jednak chłodno na dane makroekonomiczne imperium wyczerpało swoje zasoby a ambicje na wyrost obecnej władzy na Kremlu tylko to uwidoczniło. Propaganda mająca zmobilizować skrajną prawicę, część nostalgicznej lewicy i nostalgików po detente z pomocą internetu i płatnych agentów oraz jawnie sprzedajnych polityków jak Gerhard Schroeder, prymitywna i coraz bardziej nieskuteczna oddaje ideowy kryzys, jaki trawi rosyjskie elity władzy. Niektórzy bardziej liberalnie Rosjanie jak Aleksiej Kudrin (ciekawy wywiad GW z 3-4 stycznia 2015) wyobrażają sobie, że starczy odwrót od obecnej polityki i próba demokratyzacji, aby powrócić do stanu poprzedniego. To już jednak nie jest możliwe. Federacja Rosyjska pozostaje dotychczas imperium kolonialnym i wszelka próba prawdziwej demokratyzacji musi skończyć się rozpadem terytorialnym. Bo niby dlaczego Jakuci czy Buriaci albo gubernator Kamczatki, obdarzeni samodzielnością mieliby się słuchać Moskwy. W roku 1989 Moskwa utraciła swój blok wschodni, w roku 1991 Związek Radziecki, zachowując jednak duże wpływy w wielu byłych "republikach". W 2014 ostatecznie jednak pożegnać się musiała z nadzieją na zdominowanie Ukrainy. To ostatnie niepowodzenie wraz pyrrusowym zwycięstwem, jakim była aneksja Krymu, wyzwoli odśrodkowe procesy na ogromnym terytorium rządzonej z Kremla pseudofederacji. Ten proces ulega na naszych oczach silnemu przyspieszeniu. Z dłuższej perspektywy historycznej lata 1989-91 i lata 2014-2015 zinterpretowane być może będą jako dwa etapy tego samego dziejowego procesu rozpadu rosyjskiego imperium kolonialnego. Wielu lęka się, że Putina zastąpi ktoś gorszy. Zawsze istniały takie obawy dotyczące zmiany władzy na Kremlu. Także w okresie zimnej wojny. Upadek Putina spowoduje jednak przede wszystkim zamieszanie i chaos, nawet jeśli dojdzie do prób bardziej dyktatorskich rządów. Poszczególne terytoria pseudofederacji zaczną się same organizować, aby sobie z tą sytuacją poradzić. I w pewnym momencie stwierdzi się z pewnym zdziwieniem, że pseudofederacja już właściwie nie istnieje. Należy przypomnieć, że upadek wielkich imperiów kolonialnych brytyjskiego i francuskiego też trwało dziesięcioleciami.

Drugim wydarzeniem wielkiej wagi będzie wyrzucenie Grecji ze strefy euro a może nawet z Unii Europejskiej. Wybory w tym kraju wygrać może ultralewacka a także antyeuropejska partia i wtedy nieuchronnie do tego dojdzie. Kiedy Grecja weszła w kryzys parę lat temu, wszyscy byli przerażeni, bowiem wywołać to mogło kryzys całej Unii. Dziś europejskie finanse są na tyle podreperowane, że pozbycie stosunkowo małej gospodarki greckiej, nie będzie stanowiło problemu. Grecja wpadnie w bardzo głęboki kryzys, co będzie świetną nauczką dla tych, którzy chcą lekceważyć ekonomiczne reguły gry. Na odejściu Aten ze strefy euro Unia tylko zyska a nie straci. zyska zaś na powadze i Bruksela wzmocni swój autorytet. Nareszcie będzie zademonstrowane, że Unia jest tylko dla tych, którzy tego chcą, a nie dla tych których się do czegoś przymusza. Mam nadzieję, że będzie to również przekonywującym argumentem w Warszawie, by wreszcie zacząć się przygotowywać do wstąpienia do strefy euro.

W Polsce będzie dość nudnie. Oczywiście z okazji wyborów będzie dużo krzyku i awantur, ale skoro wybory prezydenckie wygra Bronisław Komorowski, bowiem nie ma żadnych liczących się konkurentów i PO, ponieważ "nie ma z kim przegrać" to sensacji nie będzie. Ciekawsza będzie sytuacja po wyborach. Kolejna porażka Prezesa wymusi jego odejście. Podobna rzecz wydarzy się na lewicy. SLD nie przekroczywszy 5% i zniknie. Nowo powstały rząd będzie prawie bez opozycji. Ponieważ jednak natura nie znosi próżni, zarówno na prawicy jak i na lewicy zacznie się kształtować opozycja z prawdziwego zdarzenia z nowymi twarzami i ideami.

Upadek Putina i rozpad imperium uzmysłowi Polakom, że są w całkiem nowej geopolitycznej sytuacji, już z pewnością nie między Niemcami a Rosją. Stanie się widoczne, że Ukraina to nie jest kraj z powieści Sienkiewicza, ale samodzielny i samoświadomy twór historyczny i polityczny. Gdzieś późną jesienią 2015 roku, dzięki paru pionierskim esejom oraz audycjom telewizyjnym i radiowym (nasze media mimo wszystko stać od czasu do czasu na coś poważnego) wybuchnie szeroka i burzliwa debata, jak bardzo trzeba zmienić widzenie całych naszych dziejów, skoro Ukraińcy się tak usamodzielnili (choć zrobili to już dawno, dopiero teraz się to spostrzeże). Z pewną nostalgią stwierdzi się też, że to Ukraina przejęła teraz dziejową rolę Polski i ma na Wschodzie rosyjski niepokój i musi się z tym problemem w imię całej Europy borykać. Tymczasem Polska, stwierdzi się w publicznej debacie, leży jak nigdy przed tym niemal w środku Europy, w błogim spokoju i pozbawiona swojej odwiecznej misji "przedmurza". Niebywała nostalgia zapanuje w kraju na Wisłą, ale nic się już nie da poradzić, skoro bohaterski i martyrologiczny okres naszych dziejów, jak ogłoszą dziennikarze i publicyści, mamy już za sobą. Burzliwą debatę na temat utraconej tożsamości przerwą przygotowania do sylwestra 2016.

Tyle o zdarzeniach, jakie mogą się zdarzyć, ale mogą też nie mieć miejsca. Wbrew powszechnej skłonności do zapowiedzi katastroficznych (które są bardziej atrakcyjne w lekturze), narażając się wszelkim defetystom (oni mają się za inteligentniejszych i bardziej wyrafinowanych), wyszło mi że w roku 2015, choć nie zabraknie wielkich wydarzeń, będą one pozytywne i rok ten zakończy się nadspodziewanie dobrze i coraz trudniej będzie narzekać na polski, ciężki los.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L'viv: Gentili colleghi!

4 gennaio – Nel corso dell'ultima giornata, non ci sono morti nelle file dell'esercito ucraino, tuttavia tre militari sono stati feriti, – ha detto il vice capo del Centro Informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Volodymyr Polevyj.

4 gennaio – A Donets'k, i militanti hanno rinnovato il coprifuoco che è stato sospeso durante le feste. Gli abitanti sono stati avvisati di portare sempre con sé il passaporto. Ad essi è stato chiesto di non uscire di casa dopo le 22:00.

4 gennaio – Nel corso della giornata, la situazione nella zona dell'ATO è peggiorata nella zona di Donet'sk: delle formazioni armate illegali hanno effettuato 22 attacchi alle posizioni dei militari ucraini.

4 gennaio – A Kherson c'è stato un tentativo di dare fuoco all'ufficio del fondo di beneficenza per l'aiuto all'esercito ucraino della comunità di Kherson "Sahyst". L'incidente è parte di una serie di attacchi ad organizzazioni di beneficenza e volontariato fondate al fine di aiutare le Forze Armate in molte città dell'Ucraina.

4 gennaio – A Odesa è stato fatto saltare in aria il Centro di coordinamento degli aiuti ai militari dell'ATO. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime dell'incidente. I terroristi russi stanno cercando di espandere la propria attività a tutto il Paese.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

4 января – За последние сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, трое получили ранения – заместитель руководителя ИАЦ СНБО Володымыр Полевый.

4 января – Боевики в Донецке восстановили действие комендантского часа, который был отменен на новогодние праздники. Жителей города предупредили, что у них всегда должен быть при себе паспорт. После 22:00 на улицах Донецка попросили не появляться.

4 января – В течение 4 января ситуация в зоне АТО характеризуется существенным осложнением на донецком направлении боевых действий – незаконные вооруженные формирования совершили 22 обстрела позиций украинских военных.

4 января – В Херсоне пытались поджечь офис благотворительного фонда помощи армии Херсона "Защита". Инцидент является одним из звеньев в цепочке нападений на благотворительные и волонтерские организации, помогающие Вооруженным силам во многих городах Украины.

4 января – В Одессе взорвали Координационный центр помощи бойцам АТО. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Русские террористы пытаются распространить свою активность на территорию всей страны.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

4 січня – Протягом останньої доби загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення – заступник керівника ІАЦ РНБО Володимир Полевий.

4 січня – Бойовики у Донецьку відновили дію комендантської години, яка була скасована на новорічні свята. Мешканців міста попередили, що у них завжди має бути при собі паспорт. Після 22:00 на вулицях Донецька попросили не з'являтися.

4 січня – Протягом 4 січня ситуація в зоні АТО відзначається суттєвим ускладненням на донецькому напрямку бойових дій – незаконні збройні формування здійснили 22 обстріли позицій українських військових.

4 січня – У Херсоні намагалися підпалити офіс благодійного фонду допомоги армії громади Херсона "Захист". Інцидент є однією з ланок у ланцюжку нападів на благодійні та волонтерські організації, що допомагають Збройним силам в багатьох містах України.

4 січня – В Одесі підірвали Координаційний центр допомоги бійцям АТО. Жертв і постраждалих, за попередніми даними, немає. Російські терористи пробують поширити свою активність на територію всієї країни.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду "Відродження" за підтримку цієї ініціативи.

Як Олег Іванович та Іван Володимирович Церкві землю не давали. Провінційна історія

Нарешті сталося! Всенародно обрана громадою Жовківська міська рада на чолі з самим паном головою, що ним є Олег Вольський, нарешті показали своє єство – у не такій вже й великій справі, але в ній, як у краплині води, відобразилося все наше сьогодення...

Відвага українців дозволила бути відважним світові

Культуролог та політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк в інтерв'ю Миколі Вересню на телеканалі Еспресо розповів про убезпечення ціннісних експонатів, український феномен, наслідковість воєн та різницю культурних парадигм України й Росії Пане Тарасе, ми довго знайомі...

Майбутнє вже входить в нас

17 грудня 2022 року Капітула Незалежного культурологічного часопису "Ї" традиційно провела церемонію вручення Ордену "За інтелектуальну відвагу"...

Кілька штрихів до геополітичної стратегії Китаю

Невдовзі, скориставшись відкриттям Зимової олімпіади, Владімір Путін поїде до свого сюзерена Сі Дзіньпіна не то на аудієнцію, не то за ярликом на правління...

Геополітична диспозиція Росії Путіна

Беру на себе відвагу запропонувати скорочену версію моєї статті "Геополітична диспозиція Росії Путіна" з книги "Геополітичні контексти війни в Україні" – стаття 2015 року, однак назагал майже нічого у світовій геополітиці не змінилося – це я не про публіцистику, а саме про геополітику, яка змінюється не так швидко, як "очевидна" для політичних коментаторів політична гра...

Проблема німецького вибору у російсько-українській війні

Вчора розгорівся величезний скандал, породжений висловлюваннями німецького адмірала щодо України та, що головне, Росії та Путіна. Насправді нічого дивного для тих, хто хоч трішки щось знає про Німеччину і її політичну історію...