1 травня 2023, 17:19

Чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах

Тому що:

1. Там, де доля України перетинається з росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд.

2. Протягом століть російське утворення реалізовувало продуману і цілеспрямовану політику нищення України – мови, культури, історії.

3. Ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології "руського миру".

4. "Остаточне вирішення" українського питання – це не що інше, як національна ідея росії.

5. Незалежна і вільна Україна – це історичний вирок для росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім.

Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє!

Тому що росія – це:

1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми.

2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.

3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові.

4. Те, що не реформується і не лікується.

5. Рабство як норма, свобода як відхилення.

6. "Еліта" в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості.

7. Керманичі з психічними розладами – комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування.

8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу.

9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам'яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.

10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України.

Так виглядає справжнє обличчя російського нацизму!

Why do Ukrainians believe that russia should disappear in its current form and within its current borders?

Here's why:

1. Wherever Ukraine's fate intersects with russia, it is always a story of millions of victims, murders, and suffering. Everything russia touches turns into death, rot, and filth.

2. For centuries, the russian entity has been implementing a thoughtful and purposeful policy of destroying Ukraine's language, culture, and history.

3. Hatred of everything Ukrainian is the basis of the cannibalistic "ruskiy mir" ideology.

4. The "final solution" to the Ukrainian issue is nothing more than russia's national idea.

5. An independent and free Ukraine is a historical verdict for russia as a country, a state, an empire that failed to fully become either the first, second, or third.

Millions of unborn Ukrainian children, unwritten books, unread poems. Broken fates, a stolen past, and an attempt to steal our future!

Because russia is:

1. The territory of universal slavery and violence as a norm.

2. The dominance of the submissive human herd without a sense of dignity and self-respect.

3. An entity that has proved with its entire existence that it can live only when knee-deep in its own or other people's blood.

4. Something that cannot be reformed or cured.

5. Slavery as a norm, freedom as a deviation.

6. The "elite" in the role of the master's yard slaves, without a stance, principles, and pride.

7. Leaders with mental disorders – inferiority complexes, megalomania, and persecution mania.

8. The enslaved countries and peoples of the Caucasus, Siberia, the Urals, the South, and the Far East.

9. The destroyed languages and cultures of the colonized peoples. The history of resistance to colonization and russification erased from memory.

10. Collective responsibility and guilt for putinism's crimes against Ukraine.

This is the true face of russian nazism!

КОЛИ НА ДВОРІ ЗИМНО, А ВНОЧІ ГУЧНО І ВИНИКАЄ ГОСТРИЙ ДЕФІЦИТ СОНЦЯ

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ Хвиля втоми закономірна, але це всього лише хвиля у великому морі. Політична кон'юнктура мінлива на Заході і Сході, Півдні і Півночі, а стратегічні цілі України незмінні...

Найтемніша ніч перед світанком

Війна – найважче випробування, яке тільки може випасти на долю будь – якого народу. Історія таким жорстоким чином підтверджує життєздатність та право на існування...

Пастка самознищення

путін, ухвалюючи злочинне рішення про так зване включення до складу тимчасово існуючої росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчення війни...

Чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах

Тому що: 1. Там, де доля України перетинається з росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд...

12 кроків деокупації Кримуросійський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження "кримського смершу"...

Крим, Донецька і Луганська області – українська суверенна територія, яка не обмінюється і не продається

Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу...