13 грудня 2023, 15:34

КОЛИ НА ДВОРІ ЗИМНО, А ВНОЧІ ГУЧНО І ВИНИКАЄ ГОСТРИЙ ДЕФІЦИТ СОНЦЯ

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ

Хвиля втоми закономірна, але це всього лише хвиля у великому морі.

Політична кон'юнктура мінлива на Заході і Сході, Півдні і Півночі, а стратегічні цілі України незмінні.

Настрої можуть коливатися, але прагнення свободи і ненависть до московії все одно переважать. Українці можуть бути стомленими, однак не настільки, щоб не знайти сил і далі нищити окупаційну плісняву.

Закони ринку та попиту ніхто не відміняв, тому негативна інформація завжди краще "продається".

ПРО ЩО НЕ ВАРТО ЗАБУВАТИ

Якщо звертати увагу на все, що нам пророкували і пророкують, нас би давно не існувало.

Захід може бути нерішучим і нешвидким, проте це єдиний ціннісний союзник України. Війна дає західним демократіям життєво необхідний шанс оновитись енергією змін, зупинити корозію моралі, яку щедро підживлює (вала) росія.

ЦЕ ВСЕ ВЖЕ БУЛО і ще не один раз буде – інформаційні коливання від оптимізму до песимізму, разом з коливаннями погодними, військовими або виборчими...

Спочатку певна група політиків, експертів, медійників розповідала, що росія цивілізована країна, а газовий бізнес із нею – основа економіки і європейського достатку. Потім прогнозували Україні капітуляцію за лічені дні. Коли змінилася ситуація, а разом з нею – кон'юнктура, то вирішили, що тепер можна писати про як мінімум вихід на лінію розмежування станом на 24 лютого 2022 року.

При цьому "забувалось" про необхідність переваги в повітрі, необхідну кількість ПВО, відсутність дальніх засобів ураження і що дорогоцінний час було витрачено на дискусію про те, чи потрібні Україні танки...

Тепер спостерігаємо іншу крайність – якщо українські танки не в москві, треба говорити про скорочення допомоги, "замороження", зупинення, "кореїзацію" або "фінляндизацію" війни після чого повернутися до "нормального" статусу недратування ядерної потвори.

ЩО ТРЕБА РОБИТИ – бути спокійними і зосередженими, твердими та послідовними, вірити в Перемогу і праведність нашої війни, не зраджувати принципам та, головне, ніколи не вірити москві, а вірити в справедливість сили і правди, яка в цій історії на нашому боці.

WHEN IT'S COLD OUTSIDE, NIGHTS ARE LOUD AND THERE IS AN ACUTE SHORTAGE OF SUNLIGHT

WHAT IS WORTH KEEPING IN MIND

The wave of fatigue is natural, but it is just a wave in a big sea.

The political climate is fluid in the West and East, South and North, but Ukraine's strategic goals are unchanged.

Sentiments may fluctuate, but the desire for freedom and hatred of muscovy will still prevail. Ukrainians may be tired, but not so much that they cannot find the strength to continue to destroy the occupation mould.

The laws of market and demand have not been cancelled, so negative information is always better "sold".

WHAT LEST WE FORGET

If we paid attention to everything that was and is predicted for us, we would have ceased to exist long ago.

The West may be indecisive and slow, but it is Ukraine's only value-based ally. The war gives Western democracies a vital chance to renew themselves with the energy of change, to stop the corrosion of morality that is (was) being generously fuelled by russia.

IT'S ALL HAPPENED ALREADY and will happen again – information swings from optimism to pessimism, along with weather, military or electoral fluctuations...

At first, a certain group of politicians, experts and media outlets said that russia was a civilised country, and that the gas business with it was the bedrock of the economy and European prosperity. Then they predicted that Ukraine would surrender in a matter of days. When the situation changed, and the situation changed with it, it was decided that it was now possible to write about at least reaching the demarcation line as of 24 February 2022.

At the same time, the need for air superiority was "forgotten", as well as the required number of air defence systems, the lack of long-range weapons, and that precious time was spent discussing whether Ukraine needed tanks...

Now we are witnessing the other extreme – if Ukrainian tanks are not in moscow, we should talk about reducing aid, "freezing", stopping, "Koreanising" or "Finlandising" the war, and then returning to the "normal" status of not irritating the nuclear monster.

WHAT SHOULD BE DONE IS: be calm and focused, steadfast and consistent, believe in the victory and righteousness of our war, not betray principles and, most importantly, never believe moscow but rather believe in the justice of power and truth, which is on our side in this case.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.

КОЛИ НА ДВОРІ ЗИМНО, А ВНОЧІ ГУЧНО І ВИНИКАЄ ГОСТРИЙ ДЕФІЦИТ СОНЦЯ

ПРО ЩО ВАРТО ПАМ'ЯТАТИ Хвиля втоми закономірна, але це всього лише хвиля у великому морі. Політична кон'юнктура мінлива на Заході і Сході, Півдні і Півночі, а стратегічні цілі України незмінні...

Найтемніша ніч перед світанком

Війна – найважче випробування, яке тільки може випасти на долю будь – якого народу. Історія таким жорстоким чином підтверджує життєздатність та право на існування...

Пастка самознищення

путін, ухвалюючи злочинне рішення про так зване включення до складу тимчасово існуючої росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчення війни...

Чому українці вважають, що росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах

Тому що: 1. Там, де доля України перетинається з росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд...

12 кроків деокупації Кримуросійський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку – то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження "кримського смершу"...

Крим, Донецька і Луганська області – українська суверенна територія, яка не обмінюється і не продається

Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу...