Сергій Дацюк Філософ

Популярно про стратегію та стратегування-5. Концептуальне бачення та теоретичні засади стратегування.

28 жовтня 2007, 11:03

Щоб приступити до стратегування, потрібно сформулювати концептуальне бачення самої стратегії, а також, хоча б побіжно, ознайомитися з основними теоріями стратегування.

Концептуальне бачення стратегії

Стратегія має смисл винятково в ситуації зіткнення стратегій. Ті, хто розробляє довгострокову програму, не інтегруючи її в ситуацію стратегічного поєдинку, і при цьому називає це стратегією, не розуміє, що робить. Отже стратегія потребує стратегічного суперника або суперників.

Ситуація зіткнення стратегій може бути описана різними способами: в одній і тій же теоретичній мові, що і в стратегічного суперника, чи в новій теорії і відповідно в новій мові по відношенню до суперника.

Розуміння стратегії суперника є таким, яка є наша теорія стратегії. Якщо ви працюєте в одній і тій же теоретичній парадигмі, що і ваш стратегічний суперник, ви можете застосовувати аналітичну стратегію. Вона дозволяє стратегічно перегравати суперників через так звані аналітичні стратагеми – принципи побудови більш загальних, ніж у суперника, систем оцінки та аналізу ситуації в одній і тій же теорії та мові, що і у суперника.

Найбільш загальну та охоплюючу стратегію дозволяє побудувати розвиток самої теорії стратегування. Відтак перший стратегічний двобій – це війна теорій та війна мов. Чим фундаментальніша теорія стратегування, тим більш фундаментальнішим є визначення стратегії і саме стратегування. Отже стратегічний виграш, особливо що стосується цивілізаційної конкуренції, дає тільки парадигмально фундаментальніша теорія стратегії.

"Стати найкращими інфраструктурниками в світі" – концептуальна стратагема для України, якщо за цим стоїть теорія інфраполітики, яка невідома стратегічним суперникам. А от "зробити прорив завдяки інтелекту, правильним інвестиціям та інноваціям" – не стратагема, бо за цим ніяких теорій, які були б невідомі стратегічним суперникам, не тільки нема, а якраз навпаки – тільки суперники і мають такі теорії.

Щоб бути впевненим, в якій теоретичній парадигмі працюють ваші стратегічні суперники, в якій мові вони формулюють свої цілі, необхідна концептуальна розвідка. Без концептуальної розвідки та розвитку теорії стратегування розмови політиків про стратегію країни – неправдива реклама. Відтак знання існуючих теорій стратегування є необхідною умовою будь-якого стратегування.

Сьогодні існують принаймні декілька теорій стратегування – описова метафорична теорія Сунь-Цзи та його коментаторів, теорія ігор Джона фон Неймана, Джона Неша та ін., теорія конфліктуючих структур Лефевра, теорія розвитку Щедровицького, теорія аналітичної стратегії Переслєгіна-Ісмаілова-Дельгядо, авторська теорія контрафлексивного стратегування. До теорії стратегування, актуальної до кінця ХХ століття, може бути віднесена також теорія геополітики. В той час, як для ХХІ століття теорія геополітики щодо стратегічної ефективності поступається теорії інфраполітики.

Що таке теорія аналітичної стратегії?

В Росії існують дві школи, що цікаві нам з точки зору стратегії, – московська методологічна школа і пітерська школа аналітичної стратегії. Методологічна школа в цьому плані менш цікава – традиційно там не мали теоретичного уявлення про те, що таке стратегія, і як її співвіднести з класичним для методології програмно-проектним підходом.

Саме Переслєгін разом зі своїми колегами Ісмаіловим та Дельгядо розробляє теорію аналітичної стратегії. Див. Сергій Переслєгін, теорія аналітичної стратегії (1998-2003) – на сайті Імперського Генерального штабу (з 1991).

Проте дана теорія стосується, перш за все війни і військових операцій. Економіка, тим більше політика, – є прикладними сферами для застосування даної теорії, хоча спроби такі робилися (див. Р.А.Исмаилов "Экономические стратегии").

В теорії аналітичної стратегії Переслєгіна власне "стратегія" означає спосіб перетворення системи або систем, описаний в класичній теорії систем Людвіга фон Берталанфі. Теорія Переслєгіна працює щодо війни та військових стратегій, але вона принципово не може працювати з соціальними системами, що не тільки мають безліч параметрів свого описання, але, по-перше, мають справу з усією сукупністю реальності, по-друге, не тільки конкурують чи воюють одна з іншою, але і взаємно проникають одна в іншу, по-третє, мають багаторівневий характер (багаторівневу онтологію). Соціальні системи потребують принципово іншої теорії стратегування.

Що таке теорія контрафлексивного стратегування?

Теорія контрафлексивного стратегування, що розроблена автором, обговорена на Київському Дискусійному Клубі Дилетантів в 2007 році.

Основні складові теорії контрафлексивного стратегування: роботи автора "Теореми інфраполітики", "Нації та цивілізації", "Віртуальне управління", "Контрафлексивне стратегування". Ці статті разом з курсом лекцій "Загальна аналітика" складають окрему книгу автора "Аналітика. Управління. Стратегування", видати яку поки що не вдається.

Теорія інфраструктури формулює основні уявлення про інфраструктуру, її мережевий характер та нові підходи щодо управління, яке так чи інакше пов'язане з інфраструктурою. Така теорія вперше дозволяє створити сферу знань, яка дозволяє стратегічно перегравати геополітику, і має назву "інфраполітика".

Теорія віртуального управління формулює 12 онтологем теорії системного управління, яка була сформульована в системо-мисле-діяльністної методології Щедровицького та його послідовників, та на противагу їм пропонує 12 онтологем теорії віртуального управління. Віртуальне управління теоретично описується як таке, яке здатне бути інтегрованим з контрафлексивним стратегуванням та інфраструктурними підходами в управлінні.

Теорія контрафлексивного стратегування розрізняє управління, стратегічне управління та стратегування. Вона формулює 6 основних положень аналітичної стратегії Переслєгіна та показує, як ці положення допустимо сформулювати в більш фундаментальній онтології. Окрім того ця теорія вводить нове теоретичне уявлення про контрафлексивне бачення світу, а відтак і контрафлексивний підхід до стратегування.

Ці теорії досить складні для розуміння, вони потребують освоєння нових теоретичних уявлень, створення інфраструктурно-мережевого менеджменту, випрацювання принципово нових компетенцій у наших управлінців.

Читати частини 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

powered by lun.ua
Коментарі — 54
Yuri_D _ 02.11.2007 09:48
IP: 91.124.86.---
01.11.2007 22:44___ Сергій Дацюк
Хто такі ми? Це ви виступаєте від імені людей, які не відомі широкій публіці, чи ви маєте на увазі помноження особистості?
Люди, що намагаються з Вами вести дискусію, мабуть так чи інакше пов'язані із науковою діяльністю, мають достатню кількість наукових праць (дійсно не відомих широкий публіці) і просто намагаються застерегти Вас від профанації справжньої науки. На жаль – здається безнадійно.
А здоровий глузд – це зовсім не судження натовпу (не знаю, в якому контексті це сказав Кант, якщо в широкому – то це дурість). В науці здоровий глузд – мабуть один з основних інструментів. В 99% він допомагає відсіяти помилки, а також виявити неуків, в 1% – якщо спостерігається щось, що "протирічить" – зробити відкриття чи побудувати нову теорію, яка в свою чергу стане "здоровим глуздом" наступного рівня.
Сергій Дацюк _ 01.11.2007 22:44
IP: 77.122.61.---
01.11.2007 11:31___ Reader_
Ми пишимо про БЕЗГЛУЗДІСТЬ ваших робіт.
Хто такі ми? Це ви виступаєте від імені людей, які не відомі широкій публіці, чи ви маєте на увазі помноження особистості?
Що ж до безглуздості моїх робіт, то це дуже добре. Людство захищено від безглуздості здоровим глуздом. Людству загрожують лише речі, що не суперечать здоровому глузду, але ведуть у безвихідь.
Якщо хочете, зроблю переклад для вас цитати з пролегомен Канта, яку дехто дуже хотів чути українською.
"Апелювання до здорового глузду є не що інше, як посилання на судження натовпу, від схвалення якого філософ червоніє, а популярний базіка тріумфує і стає зухвалим".
Reader_ _ 01.11.2007 12:17
IP: 80.91.186.---
01.11.2007 09:24___ Сергій Дацюк
Власне ви і є інтелектуалофобом, який видає себе за інтелектуала, а про фальсифікацію інтелекта ми вже сперечались. У справжнього інтелектуала є КУЛЬТУРА інтелектуальної роботи.
Reader_ _ 01.11.2007 12:04
IP: 80.91.186.---
Достаточно характерный пример фальсификации интеллектуальной работы, когда полное незнание предмета заменяется обилием псевдонаучной терминологии, характерными для такого случая являются и ссылки на сложность для восприятия оппонентами предмета, он является сложным только для автора, хаотичная аргументация выражающаяся в манипуляции предметными областями и выдёргиванием отдельных концепций. Примененямые термины объединяет только одно – многозначность, когда согласно справочнику они могут принимать от двух до десятка значений и нежелания давать им однозначную интерпритацию. Итак: мысли автора – бессистемный набор вольноинтерпритируемых цитат из разных источников.
Reader_ _ 01.11.2007 11:46
IP: 80.91.186.---
01.11.2007 09:24___ Сергій Дацюк
У випадку з км, постульовані на початку положення, вже експерементально доведені. А я вам пропонував не інтерпретувати км, а розкрити філосософський погляд на кхд та пГ. який, якщо відкинути статистичну інтерпритацію, легко перевести до іманентних та трансцендентних сутностей, ви не змогли написати елементарний філософський етюд, з історії філософії десь 30-х років. А про безглуздість вашого підходу до фізики я вже говорив.
Reader_ _ 01.11.2007 11:31
IP: 80.91.186.---
01.11.2007 09:24___ Сергій Дацюк
Ми пишимо про БЕЗГЛУЗДІСТЬ ваших робіт. Висловлювання "можна вивести що завгодно" прийнято у науці і саме це означає. Чому, тому що нема проблем вибудувати будь яку теорію чи інтерпретувати будь що, але найважче ДОВЕСТИ що це має сенс. Коли ви пишете, що вилучаючи основні постулати теоріїї ви її інтерпретуєте, насправді ви робите цю теорію БЕЗГЛУЗДОЮ. Ви не розумієте основ, а робите космогонічні висновки.
Reader_ _ 01.11.2007 11:17
IP: 80.91.186.---
31.10.2007 16:10___ Netko
Операторы это область ядерной физики и т.д.
Сергій Дацюк _ 01.11.2007 09:24
IP: 77.122.61.---
31.10.2007 20:50___ Yuri_D
Можливо тому ми перетворилися на суспільство споживачів, паразитуючих на справжніх наукових і технологічних досягненнях інших країн.
Отут я з Вами погоджуюсь, про що власне і намагався писати в циклі "Інтетелектуали та інтелектофоби"
http://www.pravda.com.ua/news_print/2007/8/30/63262.htm
http://www.pravda.com.ua/news_print/2007/9/6/63598.htm
http://www.pravda.com.ua/news_print/2007/9/13/63898.htm
http://www.pravda.com.ua/news_print/2007/9/20/64204.htm
Решті ж дискутантів скажу, що я не є глибоко знайомий з квантовою механікою, особливо з математичним її розділом. Але в своїй книзі, на розповідь про висновки з якої ви мене провокуєте – "Теорія віртуальності" – я це описую. Теорія віртуальності це і є спроба нової філософської онтології, яка дозволяє переосмислити багато уявлень (а не знань), в тому числі в сфері квантової механіки. В цій царині я скоріше еверетист, і спілкування з Менським в Москві, який допоміг мені побачити перспективи розвитку цього напрямку, дають мені підстави сподіватися, що багатореальністна інтерпретація квантової механіки, контрафлексивне мислення, яке може поєднувати імманентну апперцепцію законодавчо-спостережницього підходу та концептуальну апперцепцію постулююче-експериментального підходу, є основою перспектив розвитку квантової механіки.
Yuri_D _ 31.10.2007 20:50
IP: 91.124.90.---
31.10.2007 09:43___ Provocator
Фізика в кризі, а вихід з кризи це вже не їх робота – це робота філософської онтології.
В науці навряд чи можна називати кризами навіть зміни фундаментальних принципів чи концепцій, про кризи в фізиці полюбляли говорити всі, кому не лінь, крім фізиків. І просто смішно чути такі речі від п.Дацюка – лише невеличка кількість фізиків у всьому світі, лише теоретиків, і лише тих, хто займається цими проблемами здатна сформувати якісь філософські концепції відповідно до своїх теорій. До речі, Ви забули про квантову телепортацію – теж родючий грунт для філософів-аматорів.
А ось іншу кризу фізики в нашій країні я бачу: наприклад зайдеш в книжковий магазин – "відділ науки" – складається враження, що фізики, хімії, біології не існує, навіть вузівських підручників, крім поодиноких напіваматорських посібників нема, жодних довідників... Проте в тому ж відділі – цілі ряди з астрологією, хіромантією, всілякими езотериками, філософськими "вченнями" та іншими паранауками. Телевізор – на тому ж СТБ загробним голосом дурять людей про "поля" і всіляку паранормальщину. Згадується говірка – "Ученье – свет, а неученых – тьма!"
Можливо тому ми перетворилися на суспільство споживачів, паразитуючих на справжніх наукових і технологічних досягненнях інших країн.
Netko _ 31.10.2007 16:10
IP: 194.44.134.---
31.10.2007 14:58___ Reader_
А также вспоминаю тяжкий зачёт по АЯФ. Домики, домики, гамильтонианы...
На мех-маті такого не зустрічав. Отож, можу лише висловити співчуття вельми абстрактне:)

31.10.2007 14:54___ Reader_
Узнаю ядерщиков.
Математик:).
Reader_ _ 31.10.2007 14:58
IP: 80.91.186.---
31.10.2007 13:51___ Netko
А также вспоминаю тяжкий зачёт по АЯФ. Домики, домики, гамильтонианы...
Reader_ _ 31.10.2007 14:54
IP: 80.91.186.---
31.10.2007 13:51___ Netko
Узнаю ядерщиков.
Netko _ 31.10.2007 13:51
IP: 194.44.134.---
31.10.2007 08:42___ Reader_

30.10.2007 09:00___ Сергій Дацюк
"дозволяє адекватно без усяких принципів невизначеності Гейзенберга чи принципа додатковості Бора інтерпретувати квантову механіку в напрямку,"
Тут взагалі – каша суцільна – набір слів зміст яких незнайомий авторові.
принцип Гейзенберга це не інтерпритація, а основа квантової механіки, пов'язаний з фундаментальним обмеженням, а саме з впливом інструмента спостереження на об'єкт, що спричиняє такі викривлення у поведінці об'єкта спостереження, що знецінюють самі спостереженяя.
Це також пояснення скорше науково-популярне:).
Насправді це строгий математичний факт, що пов'язує добуток дисперсій двох операторів, які у свою чергу пов'язані між собою певним співвідношенням (вигляд комутатора цих операторів). Але автор блогу цих речей не знає і не розуміє, а жонглювання принципом невизначенності Гейзенберга – змахує на клоунаду.
Reader_ _ 31.10.2007 11:40
IP: 80.91.186.---
Рекомендована філософська література:"Казка про трійку" А. и Б. Стругацькі у розділі про Машкіна Едельвейса Захаровича.
Reader_ _ 31.10.2007 11:28
IP: 80.91.186.---
31.10.2007 09:43___ Provocator
Яка там імманента апперцеція коли ви плутаєте макросвіт та мікросвіт і не володієте основами ознайомчого шкільного курса основ фізики.
Reader_ _ 31.10.2007 11:15
IP: 80.91.186.---
І ще, те, що ви дописуете, шановні теоретики, зводиться до відомих апорій Зенона про Ахіла та черепаху, наприклад.
Reader_ _ 31.10.2007 10:57
IP: 80.91.186.---
онтології (прим.)
Reader_ _ 31.10.2007 10:56
IP: 80.91.186.---
31.10.2007 09:43___ Provocator
Вибачайте, далі все елементарно, ви вийшли за межі онотолології і перейшли в доарістотелеву епоху.
IO95 _ 31.10.2007 10:55
IP: 193.34.79.---
На рахунок "дурнуватих проривів":)
30 відсотків українців останнім голосуванням засвідчили, що для них стабільність і визначеність не "понад усе". Це до зведення країни до розміру точки. Хоча може одне діло проголосувати, а інше – самому зробити прорив.
Provocator _ 31.10.2007 09:43
IP: 77.122.61.---
31.10.2007 09:12___ Reader_
Це не зовсім тема для дискусії в цьому місці, але раз так пішла мова.
Давайте зрозуміємо це глибше. Принцип Гейзенберга-Бора має подвійну основу – 1) невизначеність як неспроможність інтерпретувати обєкт одночасно в імманентній і в концептуальній апперцепції (Гейзенберг); 2) відсутність теоретичного уявлення про контрафлексивне мислення, спрощене його розуміння в лінійному мисленні як додатковості (Бор).
Саме запропоноване вами уявлення і є спробою використати імманентну апперцецію, обмеживши її впливом інструмента спостереження на обєкт. В той час, як тут ми маємо справу з концептуальною апперцепцією. Саме відсутність теоретичного уявлення про різні апперцепції робила можливим це нібито обмеження для традиційного розуміння апперцепції. І саме так, знявши обмеження, перейшовши до віртульної онтології, використавши технологічний процес концептуальної аперцепції ми можемо отримати не що завгодно, а лише те, що концептуально постулювали. Сьогоднішя ситуація в квантовій механіці (КМ) така: 1) є дуалістична корпускулярно-хвильова теорія КМ, вся експериментально підтверджена; 2) є теорія суперструн, майже вся експериментально підтверджена. Фізика в кризі, а вихід з кризи це вже не їх робота – це робота філософської онтології.
Атомізації підлягають не матеріальні процеси чи обєкти, а уявлення про них – онтологія це і є атомізм уявлень в філософії. А розсудкова діяльність не базується (що це?) на діяльності головного мозу (чи шлунку, що живить мозок:)
Reader_ _ 31.10.2007 09:12
IP: 80.91.186.---
30.10.2007 09:00___ Сергій Дацюк
Грубо кажучи, принцип Г. чітко розділяє межі спостерігаємого і того, що ні при яких умовах не можна спостерігати, знявши це обмеження ви можете виводити що завгодно.
Reader_ _ 31.10.2007 09:02
IP: 80.91.186.---
30.10.2007 09:00___ Сергій Дацюк
І ще трішечьки, там де починається к/х дуалізм з принципом Г. атомізм закінчується (див. діфракція електронів). Можу висунути таку ж рівноцінну гіпотезу, що розсудкова діяльність яка базується на діяльності головного мозку при існувавнні польової теорії головного мозку теж не підлягає атомізації.???
Reader_ _ 31.10.2007 08:42
IP: 80.91.186.---
30.10.2007 09:00___ Сергій Дацюк
"дозволяє адекватно без усяких принципів невизначеності Гейзенберга чи принципа додатковості Бора інтерпретувати квантову механіку в напрямку,"
Дозвольте у руслі бесіди ні про що, засумніватись, бо принцип Гейзенберга це не інтерпритація, а основа квантової механіки, пов'язаний з фундаментальним обмеженням, а саме з впливом інструмента спостереження на об'єкт, що спричиняє такі викривлення у поведінці об'єкта спостереження, що знецінюють самі спостереженяя.
Reader_ _ 31.10.2007 08:32
IP: 80.91.186.---
30.10.2007 09:00___ Сергій Дацюк
Лінки, сер, потрібні.
zinik _ 31.10.2007 00:01
IP: 99.225.166.---
Сергей Дацюк
"Якщо друге, то повірте я тут не винуватий"

Не переживайте, вас никто и не винит. Но время ли сейчас для теорий? Не увлеклись ли вы все теориями? А может, было бы поменьше таких теорий, как марксизм, ленинизм, и прочий он...изм, то и жили бы получше? Как вы думаете? Или без этого никак нельзя?
Зеленський77 Мовне питання191 Корупція1445 Україна та Європа1133 Aтака Путіна1291
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter