Сергій Дацюк Філософ

КОНСТИТУАНТА

25 вересня 2015, 08:30

Незалежно від того, як складеться ситуація з прийняттям нинішніх змін до Конституції, громада вже виразила свою позицію: нинішня редакція Конституції, що прийнята Парламентом у першому читанні, – це неприйнятна для України Конституція:

Вона не інноваційна, не унормовує нові соціальні реалії світу, вона не усуває головні проблеми політичної системи (двоїстість виконавчої влади та відсутність реального місцевого самоврядування), вона все ще вміщає соціалістичне розуміння прав, не розподіляючи їх на природні, громадянські свободи та соціальні гарантії, вона не містить механізмів громадянського контролю за владою та корпораціями.

Щоб там не говорила Венеціанська комісія і як би її позицію традиційно не перебендювали наші політики, українська Конституція жодного разу за часи незалежності країни не була спрямована на довгу перспективу – вона щоразу була результатом кон'юнктурного політичного компромісу на надзвичайно низькому інтелектуальному рівні його реалізації.

Непричетність громади до Конституції, яка час від часу дарується Парламентом "народу", постійно давала Україні "конституцію" влади та грошей. І жодного разу в Україні навіть не робилася спроба прийняти "народну Конституцію". Саме це є причиною постійних змін до Конституції. Політики постійно переписують її на поталу швидкоплинним домовленостям між собою.

Нинішні спроби змінити Конституцію відбувалися в ситуації зовнішнього управління через Мінські угоди, за відсутності проблематизації наявної політичної системи, за відсутності стратегічного прогнозу розвитку світу, відсутності широкого громадського обговорення та конкуренції інтелектуальних підходів, анонімності та непублічності розробки тексту.

Отже громадянське перезаснування держави Україна стає невідворотним. Його можна відтягувати і забалакувати, але без цього громадянського миру в країні не настане.

Конституційна Асамблея, Конституційний Конвент (Конституція це ми!), Установчі Збори і просто Конституанта – сьогодні існують різні назви соціальних проектів громадськості, в яких зріє нова Конституція. Цей процес є доволі відомим з історії соціально-політичним механізмом розробки тексту Конституції країни.

Такий підхід сьогодні обговорюють в багатьох рухах, ініціативах та клубах. Мені відомі такі процеси обговорення в Михайлівському клубі, в ініціативі "21 листопада", в групах "Конституційний Конвент", "Україна – це я", "Нова країна". Також мені доводилося спілкуватися з цього приводу з багатьма політиками, представниками Конституційного Суду, політичними експертами та просто думаючими людьми. Цей текст написано як результат осмислення ідей Владислава Оленченка (Нова країна), Сергія Іванова (Україна – це я) та Геннадія Друзенка (Конституційніий Конвент), а також багатьох моїх колег-експертів.

Перед будь-якими Установчими Зборами виникає проблема "установчої позиції". Нею не може бути якась наявна гілка влади. Те, як розроблялися нинішні поправки до Конституції владою, могло створити лише криваву і мертву щодо перспективи Конституцію. Тому потрібна унікальна гілка – установча влада. Процедура розробки Конституції принципово важлива для якісного її змісту.

Саме для опису процедури розробки Конституції потрібен закон "Про Конституанту", де було би описано процедуру скликання Установчих Зборів (Конституційного Конвенту, Конституційної Асамблеї). Причому це скликання – точно не має бути виборами. Вибори це поганий механізм для компетентної роботи, особливо над Конституцією.

Конституційна Асамблея скликається активними місцевими громадами – в жодному разі не Президентом, не Парламентом, не Конституційним Судом, не політичними партіями. До Конституційної Асамблеї входять громадські діячі та експерти, що мають широке суспільне визнання а також достатню компетенцію для обговорення проблем конституціоналізму.

Критерії скликання – не політичні, наукові чи соціальні статуси, а саме громадянська довіра (рейтингове голосування, відводи та самовідводи теж діють). Довіра учасників Конституанти один до одного є ключовою умовою, тому виключення людей, яким більшість скликаних не довіряє, повинна бути передбачена. Ніяких політичних квот, ніяких територіальних квот, ніяких квот представників науковців і т.д. Тільки моральний авторитет і компетенція, що визнається іншими. Це має бути компетентна мережа взаємодовіри.

Установчі Збори (Конституційний Конвент, Конституційна Асамблея) обирають редакційну колегію для роботи над текстом Конституції. Конституанта протягом всього процесу своєї роботи забезпечує суспільне просування та обговорення розроблюваних текстуальних варіантів Конституції редакційною колегією. Пропонується широке використання в процесі обрання Конституанти та розробки тексту Конституції Інтернету та комунікації через соціальні мережі.

Звичайно ж влада, українська чи навіть опосередковано російська, окремі партії чи соціальні групи будуть намагатися створити декілька конституційних асамблей з різною назвою, щоб блокувати процес, загальмувати чи потролити його. Для недопущення цього процесу в пропонованому законі повинно бути передбачено блокування такого процесу. В крайньому разі активна громадськість має це взяти на себе. Агенти влади, агенти ворога і тролі в конституційний процес не попадуть, хай навіть не намагаються. Мережа довіри їх виявить і викине.

Як розробляти Конституцію – ще одне важливе питання. Концепція "чистого аркушу" (tabula rasa) є принциповою для початку створення тексту нової Конституції. Це означає визнання відсутності в Україні прийнятної Конституції. Конституція не правиться, вона створюється наново. Це означає з самого початку відмову від політичних переваг, приписів і обмежень на користь громадської рівноваги. Запроповані далі завдання для Конституції є методологічними, а не політичними.

Потрібно розуміти просту річ. Народна Конституція, громадська Конституція, загальносуспільна Конституція як.нова Конституція започатковує нову республіку, нову суспільну угоду. Саме тому, в цій новій угоді має бути угода не тільки між соціальними групами, між громадою та владою, але угода між громадою та корпораціями. Причому корпорації теж позбавляються права на якусь квоту представництва. Лише люди, які ввійшли в мережу довіри, зможуть представлять бізнес як соціальну категорію.

На всенародний референдум (це теж має бути передбачено в законі) можуть бути винесені питання, щодо яких Конституанта не змогла домовитись. Принциповим для прийняття Конституції є ознайомлення з її текстом Венеціанської комісії з дуже критичним ставленням до її оцінки. Ми будемо творити текст Конституції, щодо якого в світі немає спеціалістів.

Що знаходиться за рамками конституційного права? Що є засадничим для творення Конституції, які методологічні та організаційні підходи?

Перш за все, світогляд. Світ конструюється. Ще до розробки Конституції нам потрібне уявлення про Світ на найближчі хоча б 100 років. Немає сенсу писати Конституцію на десятки років, не уявляючи собі світ майбутнього.

По-друге, важлива культура мислення, з якого буде здійснюватися розробка Конституції. Ця культура у всіх буде різною. Тому необхідне узгодження думок, позицій, бачень. Для цього потрібна розподілена мережа мислення, відкрита комунікація і подолання скритих чи завуальованих мислительних установок, зведення сотень позицій до десятка і фіксація їх через оглядний набір принципів, в тому числі формулювання альтернатив та суперечностей.

По-третє, потрібне чітке уявлення про модель держави, яку ми творимо. Існує три основних моделі. 1) Олігархічна ієрархія. 2) Корпоративна (немонопольна) ієрархія (модель США). 3) Чиста мережа громад (ідеал майбутнього). Вочевидь нам потрібна мережа громад в поєднанні з ієрархією держава-корпорації. Це щось нове, але базоване на досвіді США та Європи.

По-четверте, важливий соціальний капітал. Угодоздатність, довіра, домінування горизонтальних зв'язків. Потрібен консенсус в рамках 3-х мільйонів громадян через мережу змістовної комунікації – це критична маса для України. Усування антагоністичних конфліктів, забезпечення критичної підтримки конституційного процесу та Нової Республіки.

По-п'яте, інфраструктура громадянського суспільства. Спроектована нова професія – конструктивний модератор, налаштований на смисли (антишустер). Мережева організація через цифровий підпис і зважений мережевий авторитет (кількість нетролінгової змістовної підтримки). Громадянський дискурс і супроводжувана ним громадянська практика поза владою держави і корпорацій.

Які мають бути методологічні (неполітичні) завдання щодо нової Конституції?

Конституція має вирішувати такі основні завдання: 1) чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову та місцеву як незалежних одна від одної; 2) реалізація механізмів стримувань та противаг, які би усували можливість узурпації влади в державі; 3) реалізація установки на нерозривність (єдиноначальність) влади – один центр виконавчої влади, одна палата законодавчої влади, один суд, один центр місцевого самоврядування; 4) визнання активної самоврядної громадськості (а не абстрактного народу) джерелом влади в країні з фіксацією її права на збройне повалення будь-якого владного режиму; 5) наявність простих і реально діючих механізмів імпічменту, відкликання депутатів, компрометації суддів; 6) унормування переліку та змісту прав та свобод з їх диференціацією за джерелом походження, засобами гарантій і способом компенсації в разі порушення; 7) чітке формулювання соціальних обмежень для укрупнення бізнесу, створення неможливості його корумпувати владу в країні та досягати непідсудного статусу.

Це тільки нариси для Конституанти, початок розмови, зачаття Нової Республіки, як кажуть мої колеги, розробники механізмів Конституанти.

Якщо Парламент чи Президент будуть блокувати чи гальмувати Конституанту, вони підлягають переобранню.

Процес Конституанти не спинити і не загальмувати, він народжується всередині української громади і має потенцію здійснити задумане.

powered by lun.ua
Коментарі — 55
Олександр Тертичний _ 29.09.2015 13:52
IP: 93.75.87.---
Пане Сергію, аплодую, і в принципі згоден з пропозиціями. Але диявол криється в дрібниціях: яким чином і хто може визначити наступні агенти: "активні місцеві громади", "громадські діячі та експерти, що мають широке суспільне визнання а також достатню компетенцію для обговорення проблем конституціоналізму."? Хіба Ви не помітили, що перелічені Вами громадські спільноти є спільнотами закритими, міжсобойчиками? Хто їм довіріть визначення складу Асамблеї?

Критерії скликання – не політичні, наукові чи соціальні статуси, а саме громадянська довіра (рейтингове голосування, відводи та самовідводи теж діють) – Хто і як організує це голосування?
_yurkiv_ _ 28.09.2015 17:56
IP: 91.200.224.---
Непричетність громади до Конституції, яка час від часу дарується Парламентом "народу", постійно давала Україні "конституцію" влади та грошей. І жодного разу в Україні навіть не робилася спроба прийняти "народну Конституцію". Саме це є причиною постійних змін до Конституції. Політики постійно переписують її на поталу швидкоплинним домовленостям між собою.
==============================================
М'яко кажучи, неправда Ваша, пане філосов.
Переобрали б Ющенка Президентом на другий термін, вже би'смо мали "народну Конституцію", бо це було і є його КРЕДО.
kren _ 28.09.2015 15:25
IP: 188.0.104.---
Ольга...а ще від того, що "вони" "потягнуть за собою на дно" і всіх нас...
...скоріш за все,бо часу на правові-близько правові-зміни вже нема,в соціально -політичному по
кері-Україна давно в мінусах.Якісь сподівання можуть покладатися на історичний процес на
шого часового періоду,де в боротьбі за диспозиції на загальносвітовому політичному полі,контингент
з кермлівських палат,у своїх якостях абсолютно совковий,далеко не на перших ролях і дякуючи старанням контингенту очолюваного ленінградським виродком-таке своє становище вони тільки поглиблюють.В цій би ситуації Україні ще й керівництво на кшталт Снгапурського...але-це тільки мрії...
LYCIV_OLGA _ 28.09.2015 14:29
IP: 109.251.42.---
kren:
2...а от,так звана інтелектуальна еліта,переважною більшістю з совковими понятіями замість освіти,
і всі без вийнятку з совковим кар*єним досвідом...вони ж і є тією самою с-мою,що не бажає змін,
хоча має для цього всі можливостіі як показує світовий досвід-реформи можливі і ефективні там
де цього хоче і розуміє пануюча еліта.З них іспрос буде,радянський історичний досвід,,особливо
з 1 917-1937-9 рр,зовсім же ще недавній,зрозуміло і наочно показує,як,кінець кінцем,закінчує свій історичний період- еліта не здібна розуміти необхідності реформ і не здатна їх провести...
Ото ж бо й воно... Бо дійсно – нинішня "так звана інтелектуальна еліта" (за рідкісними індивідуальними винятками), і є однією з частин с-ми. Саме тому ми і маємо справу ТІЛЬКИ з розмовами "інтелектуальної еліти" про необхідність змін, та зухвалою старанною імітацією таких дій "владою"! От тому і "сумно" – від їх приреченості... а ще від того, що "вони" "потягнуть за собою на дно" і всіх нас...
kren _ 28.09.2015 14:17
IP: 188.0.104.---
LYCIV_OLGA: 28.09.2015 14:10.-11.
...не маю заперечень.
LYCIV_OLGA _ 28.09.2015 14:11
IP: 109.251.42.---
kren:

І щодо ролі зовнішньої загрози від ерефії – вона для "нашої" олігархії – "як знахідка"! Під "прикриттям" цієї реальної загрози нинішній олігархічний режим має "виправдання"/можливість/"підстави" встановлювати будь яку власну диктатуру проти народу
LYCIV_OLGA _ 28.09.2015 14:10
IP: 109.251.42.---
kren:
...пересічний громадянин...вірніше,у даному випадку-соціальний актор,може тільки вийти на вулиці з відчаюІ безвиході.Може навіть створити Майдан...Стара,спадкова.більшовицько-бандицька система-асимілює всі нові спроби,випустить енергію мас в прожнечу вуличного протесту, (а зараз ще й Путін,як найкраще нагодився зі своє *допомогою нашим камікадзам) -,і знову загонить все в стару форму держ.олігархічної сваволі...
Саме так! Ще рік тому Юрій Романенко у статі "Почему я против разгона Временного правительства Яценюка" (Хвиля нет) писав: "...Майдан сегодня не есть созидающая форма. Это вообще сугубо оборонительная форма защиты интересов общества, которая работает в связке с олигархами. Когда олигархи вбрасывают ресурсы и дают медиа с мозгами, то Майдан динамичен. Когда они удовлетворяют свои интересы и забирают ресурсы, то Майдан теряет мозги, как следствие, теряет динамику"
(див.закінчення)
kren _ 28.09.2015 12:22
IP: 188.0.104.---
3...теорія передбачає ясне розмежування акцій і феноменів.Змішування в міркуваннях простору з об*ємом і способів з засобами... і в повсякденному житті простих людей призводить до плутанини. Можливість вищою владою безкарно і безконтрольно,пропагандиські прийоми,чи то через справ
жній рівень розумової придатності,чи то свідомо і планомірно-втілювати в політичну і правову прак тики-виливають теорію в догму безумовну до виконання під страхом неминучої кари...Що,власне і різнить устрої,де люди,або можуть організуватися,або ж сповідують,ще з дитсадка-коммунистичес
кий путь развития и непримиримость к врагам социализма-. (С)...і що більше впливає на менталітет-чи пблажливість природи,чонозем,чи зашморг з;- "С Лениным в башке и с наганом в руке"- Маяковский.В...думаю-питання риторичне.
kren _ 28.09.2015 12:02
IP: 188.0.104.---
2...і труднощі,в яких зараз перебуває Україна,обумовлені не чорноземами,а ще дуже міц ними
позиціями -більшовицької- п. Kharkov- людоїдської с-ми,що до того ж має ще й потужний зовнішній
ресурс у вигляді таких же сусідніх режимів для котрих важливо,щоб Україна залишалася в в такому
ж стані як підвердження схибленої;- "теоріїї історичричного протистояння високодуховної,роман
тичної Східної цівілізації*з бездуховно-прагматичною-Західною"...
kren _ 28.09.2015 11:59
IP: 188.0.104.---
1.з т.з. історичного процесу -будь який період в історії суспільств є перехідним;первісна община, рабовласництво,капіталізм,соціалізм...кожне з яких має свої періоди розвитку і занепаду.Біль шовизм,добродію Kharkov -це усталена ідеологія і пропаганда пригнічення і підпорядкування в
формах відомих політичних практик,в котрих і на котрих виховано сотні -савєцкіх чілавєков-,і
царський період до більшовизму має той стосунок,що з нього було взято за основу абсолютизм
влади періоду івана 4. з тими ж практиками соціального контролю-.Ця політ.практика передбачає безумовне підпорядкування низів-верхам і не допускає жодних організацій не регламентованих згори.
Що і призвело нас до того стану?в якому ми є зараз,а,не аж ніяк не поблаж ливість природи до нас...
Mike_Kharkov _ 27.09.2015 23:27
IP: 130.211.190.---
kren:
Так-ні до управлівління,участі в політ.житті,ні до перерозподілу-населення відношення,як не мало за більшовиків,так не має і зараз.С-ма.так і залишилася автономною,закритою і непідзвітною перед громадянами.Раніше це була партноменклатура,зараз олігархія-з тієї ж партноменклатури...
Ось-ось. І до більшовиків було теж саме, ані участі у політжитті, ані... І таке ж ставлення до будь-якої влади – як до чужої, ніякої участі. От і побачимо, що "більшовики" то лише проміжна ступінь, а не причина. Менталітет заклався раніше. Чи будуть організації, чи ні – не зіллється енергія людей, у тому і суть, що люди-одинаки відштовхуються одне від одного, не спроможні злитися.
Зіллються лише тоді, коли їх життя "перемагнитить", як це було з народами, що могли вижити лише завдяки колл. діям, разом – це заклалося в традиціїї, менталітет. А всі ж народи, які розпестила природа (як нас), нездатні до державного життя у "сирому" вигляді.
kren _ 27.09.2015 21:16
IP: 188.0.104.---
харків.
...щодо психології,мабуть варто-сходіть поцікавтеся.Щодо системи перерозподілу і системи цінностей...Ви плутаєте з формами власноті,а система-це форма првління і перезподілу суспіль
но створеного продукту,с-ма.цінн.-наскільки все це вважається легітимним в масах.Так-ні до управлівління,участі в політ.житті,ні до перерозподілу-населення відношення,як не мало за більшовиків,так не має і зараз.С-ма.так і залишилася автономною,закритою і непідзвітною перед громадянами.Раніше це була партноменклатура,зараз олігархія-з тієї ж партноменклатури...пеші і
другі секрета рі,парторги,комсорги,профорги-красниє дірєктора з краснимі булгахтєрамі,мєнами прокурорами-всі там...тільки зараз вже разом з соціально близькими шапкокрадами,теж до речі партєйними...
kren _ 27.09.2015 21:13
IP: 188.0.104.---
...А щоб збагнути звідки та броунщина...
---слід уважніше читати написане.Там сказано,що не маючи простору у вигляді інститутів-організації-енергія зливається у вуличні акції-безладну,бо не організовану-броунщину...
Mike_Kharkov _ 27.09.2015 19:41
IP: 23.236.51.---
kren:
соціальна енергія не має простору для розширення,тобто змін,реформ...
Стара.спадкова, спадкова.більшовицько-бандицька система-асимілює всі нові спроби,випустить енергію мас в прожнечу вуличного протесту
Якщо значна соц. енергія не має простору для розширення, то зростає тиск і стається вибух:)
В нас інший випадок – дуже слабка та енергія, бо різновекторна, броунівська.
Тут показово, що олігархи навіть на соц. вибух у вигляді майдану пішли без побоювань, що та соц. енергія їм зашкодить. Люди зі збоєю, навіть вони нічого не роб лять супроти (була б та соценергія, то вибухнула би), тобто, не ум'язах наша слабкість, а у мізках.
А щоб збагнути звідки та броунщина слід перестати оперувати політкліше та вивчати психологію, менталітет українця-2015, що й від чого узялося, а не списувати все на більшовиків:) Система змінилась суттєво, а життя ні – ось де треба копати.
kren _ 27.09.2015 11:45
IP: 188.0.104.---
LYCIV_OLGA:... (Смайлик "smile") Що, правда???!!!
...не знаю за якими там критеріями,що-вирішується,але було і не один раз.Одначе,у переважній
більшості випадків,майже 100%,в коротких коментах-проходить все.
kren _ 27.09.2015 11:42
IP: 188.0.104.---
Ольга
2...а от,так звана інтелектуальна еліта,переважною більшістю з совковими понятіями замість освіти,
і всі без вийнятку з совковим кар*єним досвідом...вони ж і є тією самою с-мою,що не бажає змін,
хоча має для цього всі можливостіі як показує світовий досвід-реформи можливі і ефективні там
де цього хоче і розуміє пануюча еліта.З них іспрос буде,радянський історичний досвід,,особливо
з 1 917-1937-9 рр,зовсім же ще недавній,зрозуміло і наочно показує,як,кінець кінцем,закінчує свій історичний період- еліта не здібна розуміти необхідності реформ і не здатна їх провести...
kren _ 27.09.2015 11:37
IP: 188.0.104.---
Ольга...Але – що найбільш розчаровує...
...пересічний громадянин...вірніше,у даному випадку-соціальний актор,може тільки вийти на вулиці з відчаюІ безвиході.Може навіть створити Майдан,але не маючи організації,у вигляді напр,громадян ського сус-ва,чиякоїсь форми самоврядування,асоціаціїї накінець-Майдан завершиться,як і завершились в Україні вже 2 попередніх,бо соціальна енергія не має простору для розширення,тобто змін,реформ у вигляді інститутів,котрі би забезпечили вихід цієї енергії в сферу суспільного розвитку і будівництва на інноваційних; політичних,соціальних,наукових,виробничих...засадах.Стара.спадкова,
спадкова.більшовицько-бандицька система-асимілює всі нові спроби,випустить енергію мас в прожнечу вуличного протесту, (а зараз ще й Путін,як найкраще нагодився зі своє *допомогою нашим камікадзам) -,і знову загонить все в стару форму держ.олігархічної сваволі...
LYCIV_OLGA _ 27.09.2015 10:35
IP: 109.251.42.---
kren:
LYCIV_OLGA:
...вибачаюся,що в коментах іноді звертаюся як до Ольга...буває,коли копіюю Ваш офіційний нік-
модер.видає заборонену лексику.
(Смайлик "smile") Що, правда???!!!... Вельми символічно!... (Знову – (смайлик "smile"))
Заждіть, ще трошки – і при наборі мого ніку буде з'являтися повідомлення, що LYCIV_OLGA – агент МАЦкви, а Ваші дані – як читача її опусів – вже передані до МВС (Ще один – (смайлик "smile"))
LYCIV_OLGA _ 27.09.2015 10:33
IP: 109.251.42.---
kren:
ольга
2...всі починання мають бути від організації,котрої ще нема,і не відомо чи буде за таких обставин...
Цим би мали зайнятися оті нові політики;активісти,волонтери...відМайдана,з добровольців,з АТО...допомагати на місцях створитися і стати на ноги місцевим громадам...тільки для початку-треба б об*єднатися їм самим...а вже після цього можна буде говорити про якісь осмислені громадські ініціативи...
Ото ж бо й воно... Звісно, що ні я, ні Ви – Конституцію не напишемо, а навіть – якщо "ризикнем", то вона "нікому і даремно не буде потрібна"...
Але – що найбільш розчаровує/дивує/обурює – багато хто – і з пересічних громадян, і ще більше з інтелектуальної еліти – особисто/одноосібно "волають" про щось важливе/корисне... але до організованих/скоординованих/групових дій ніколи не доходить! Ніхто об'єднуватися не бажає/не поспішає, ведуться тільки одні розмови про необхідність "об'єднання"... Дуже сумно!...
Mike_Kharkov _ 26.09.2015 23:21
IP: 104.197.141.---
Миколай Паращак:
В тому то і вся проблема нашої Вітчизни, що ГРОМАДЯН нема... є совки... різного штибу... гнучкошиєнки і приспособленці... Причому, прямо на генетичному рівні. Винен у цьому Степ східний, безкрайній, та селекція – за часів Романових і, особливо, капеесесівських.
Це помилка, популярна пропагандистська помилка. Йде від того, що мало хто заглядує за 1917 рік, а там, до т.з. "совка" (пустий вже термін-кліше) поведінка була такою ж самою.
І якщо дещо проаналізувати, то причиною відсутності креативності громади є відсутність паралельних зв'язків, комунікацій. Це зовсім не генетичний рівень, а рівень ментальності, звичок, що диктує середовище, життя,це вже "народні традиції", традиції народу одинаків, що став таким з географічної причини (винен чернозем), а не з чиєїсь злої волі. Просто тут можна було жити самотужки, без колективізму. Отакими й лишаємось досі. І зміниться щось тільки зі зміною середовища.
DidVit _ 26.09.2015 19:44
IP: 104.197.176.---
Прекрасна стаття і дуже цікаві коментарі, є надія, що правда і справедливість вертається в Україну саме через таких людей, які тут стараються викласти свою думку про головне: – своє бачення майбутнього всіх нас в Україні.
Теодор Дяків _ 26.09.2015 18:19
IP: 62.221.52.---
Миколай Паращак:
На мою думку, найрозумнішим виглядає пан kren. Зі свого боку, тільки цитата пана Теодора й одне-два зауваження: "...громадянське перезаснування держави Україна стає невідворотним". Це питання часу". В тому то і вся проблема нашої Вітчизни, що ГРОМАДЯН нема... є совки... різного штибу... гнучкошиєнки і приспособленці...
- Громадяни, вважаю, є. Проте, за чверть століття н і х т о ім не запропонував такий суспільний устрій, який би відповідав іхньому світобаченню, уявленням про справедливу, ефективну владу. Тому ці громадяни не мали можливості проявити себе у побудові т а к о і держави. Тільки за останні два-три роки окремими диваками та іх невеликими групами був встановлений "діагноз" суспільних проблем, який дозволив сформувати правильний "рецепт лікування" – зміна політичноі системи формування і функціонування інститутів влади і суспільства. Картина нового суспільно-пллітичного устрою в головах цих диваків вже практично сформована.
Миколай Паращак _ 26.09.2015 16:01
IP: 194.145.217.---
На мою думку, найрозумнішим виглядає пан kren. Зі свого боку, тільки цитата пана Теодора й одне-два зауваження: "...громадянське перезаснування держави Україна стає невідворотним". Це питання часу". В тому то і вся проблема нашої Вітчизни, що ГРОМАДЯН нема... є совки... різного штибу... гнучкошиєнки і приспособленці... Причому, прямо на генетичному рівні. Винен у цьому Степ східний, безкрайній, та селекція – за часів Романових і, особливо, капеесесівських.
kren _ 26.09.2015 13:37
IP: 188.0.104.---
LYCIV_OLGA:
...вибачаюся,що в коментах іноді звертаюся як до Ольга...буває,коли копіюю Ваш офіційний нік-
модер.видає заборонену лексику.
kren _ 26.09.2015 13:34
IP: 188.0.104.---
ольга
3...і тут вся штука в тім,що пануюча,бо організовіана,меншість має своє соціальне поле разом з
державою і населенням,і не збирається поступатися ні міліметром території,ні грамом прав і повноважень,і використовує свої можливості в повному обсязі,в той час,як не видно навіть
поруху до спроб організувати населення чарез інформацію напр.чого досягли недораси за час -асвабаждьнной жізьні-як там зараз живуть люди,і на прикладі вже звершених недорасій;- *ПМР,Пд.Осетія* які там перспективи і тп.ну і безумовно рутинна робота намісцях-котрої,з боку зазначених персоналій-нема...
Корупція1412 Aтака Путіна1279 Зеленський61 Свобода слова578 Україна та Європа1121
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter