Сергій Дацюк Філософ

УКРАЇНА І МАЙБУТНЄ

02 жовтня 2015, 08:06

Нариси для парламентської комісії з питань майбутнього

Україна ніколи не стикалась з майбутнім з власної волі. Майбутнє приходило в Україну завжди з чужої волі, яка натикалася на місцевий спротив. І з цієї конкуренції ініціативної чужої та реакційної своєї воль поставало сьогодення у вигляді несподіваного теперішнього, яке ніколи не фігурувало в заздалегідь розроблюваних власних програмах, проектах чи планах як послідовне, омріяне, свідомо досягнене. Україна завжди жила і досі живе всередині чужих схем і мрій.

Майбутнє це те, що змінює сьогодення колективною волею подолання наявних трендів. Отже майбутнє це динамічний процес реалізації складних уявлень про більш складніше прийдешнє, ніж очевидно наявне, який змінює наші уявлення в процесі переживання футурошоку (Тофлер).

Переживання футурошоку, тобто радикальних змін, до яких більшість суспільства не встигає пристосовуватися, є принциповим для настання майбутнього. Якщо суспільство не переживає футурошоку, воно вічно живе у продовжуваному (продовжуваному) теперішньому.

Майбутнє має чітку інституалізацію – стратегії, програми, проекти, плани. Інститут це щось інше, ніж документ з такою назвою. Інститут це соціальна структура з окремо нормованою діяльністю, яка безпосередньо займається не стільки розробкою, скільки здійсненням і постійним уточненням структурованих уявлень про майбутнє.

Майбутнє має завжди нову мову, новий дискурс, нові поняття і навіть повсякчас нові категорії. В цьому сенсі людей майбутнього дуже легко впізнати – по новому дискурсу, де є нові поняття. Людей теперішнього теж дуже легко впізнати – вони є носієм бла-бла-дискурсу, тобто впізнаваного дискурсу, розуміти який можна навіть не дуже напружуючи сприйняття.

Футуродискурс формується з проблематизуючого наративу. Проблематизуючий наратив перетворюється в футуродискурс за рахунок синтезу нових категорій, понять, уявлень, розумових установок та мотиваційних настанов. Наратив конструктивно концентрується в футуродискурс. Однак нові наративи завжди служать джерелом розвитку футуродискурса доти, поки наратив не змінюється принципово.

Сьогодні ми живемо в світі, де наративи за останні 20 років змінилися принципово. Інакше кажучи, молодий чоловік років 20-ти не зміг би нічого пояснити про своє повсякденне життя людині середини 90-х років ХХ сторіччя. Такої ситуації ніколи раніше в історії не було.

За новим дискурсом завжди стоять нові мислительні установки та нові мотиваційні настанови, які пов'язані між собою. Нові мислительні установки відстоюються інтелектуалами, старі мислительні установки відстоюються креативним класом, тобто частиною творчих людей, які працюють на захист наявної влади та наявного багатства.

Майбутнє завжди руйнує владу, яка не вміє швидко змінюватися, і багатство, яке не здатне до інновацій. Отже майбутнє завжди є небезпечним для ригідної еліти, яка постійно вдається до прокрастинації.

В ідеальному плані конфлікт між майбутнім і теперішнім можна розглядати як конфлікт інтелектуалів та креативного класу. В реальному плані конфлікт між майбутнім і теперішнім можна розглядати як конфлікт між людьми, здатними до швидких змін, і людьми, до цього не здатними. Тобто це не соціальний конфлікт. Це конфлікт іншого типу – конфлікт нерівноважного доступу до футуропрактики, тобто до практики роботи з майбутнім.

Найбільша нерівність між людьми це нерівність доступу до роботи з майбутнім. Ця нерівність породжує футуроконфлікт – конфлікт між людьми, що розпізнають, проекціюють в дискурсі, та діяльністно впроваджують майбутнє через безпосередні зміни, і людьми, які завжди живуть у теперішньому і постійно пристосовуються до змін, навіть дуже радикальних. Подолати нерівноважний доступ до футуропрактики можна в дискурсивній війні – війні за створюваний наново, свій, загальний для всіх громадян, футуродискурс.

Чому футуроконфлікт настільки сильно представлений в Україні? Причина цьому – специфіка України, яка знаходиться на розломі, де постійно стикаються різні стратегії майбутнього сильних країн обабіч цього розлому. Саме кожного разу явно виражені і дуже ресурсно забезпечені стратегії сусідів України не дозволяють їй мати власне майбутнє, яке було б незалежним від майбутнього якогось з сусідів.

Чи може Україна як країна фронтиру в принципі здійснювати власне майбутнє, постійно в історії опиняючись між архаїзацією одних країн і футурологізацією інших? Тобто мова йде про ті часи історії, коли геополітичний розлом стає хронополітичнм розривом. Ось вже більше тисячі років фронтирність України не дозволяє їй реалізовувати власні стратегії майбутнього, особливо в періоди хронополітичних розривів.

Саме зараз Україна переживає хронополітичний розрив – принципово різне майбутнє формується в Росії, в Європі, в мусульманських країнах (зокрема в більш світській Туреччині). Цей хронополітичний розрив серйозно посилюють країни Близького Сходу та Китай.

Отже фронтирний розлом це не тільки геополітичне явище, але і час від часу хронополітичне явище. Якщо геополітика змінюється рідко і дуже повільно, то хронополітика змінюється набагато частіше і швидше.

Фронтирний розлом, в якому знаходиться Україна, є настільки сильним, що змушує в своїй історії її постійно витрачати колосальні ресурси на подолання час від часу хронополітичного розриву, створюваного цивілізаційними потенціалами країн обабіч фронтиру.

Історія України дала декілька відповідей на питання щодо можливості власного майбутнього.

Щоб здолати хронополітичний розрив кожного разу в історичних конфліктах через нерівномірність розвитку країн обабіч розлому, Україні необхідно бути готовою до різних форм власної геополітичної інтеграції, дезінтеграції і реінтеграції.

Отже територіальна цілісність України є відносною, держава як така має бути доволі динамічною, а єдиним стійким утворенням має бути мережа громад, яка об'єднується навколо Києва як міста, що обирає власне майбутнє. Київ саме як місто, а не як столиця, є системотворчим щодо майбутнього України як такої.

Щоб здолати хронополітичний розрив, потрібно об'єднуватися з країнами, що знаходяться в такому ж розломі. Крім України, фронтирними країнами є також Білорусь, Польща, Литва. Тільки разом ці країни здатні долати хронополітичні розриви, що виникають час від часу в історії. Зараз Балто-Чорноморський Союз це саме такий, вже випробуваний в історії, спосіб подолання хронополітичного розриву.

Щоб здолати хронополітичний розрив, Україна не може ані архаїзуватися разом з Росією, ані займатися прокрастинацією разом з Європою. Україна повинна мати власну стратегію фронтирного майбутнього, яку вона має розробляти разом з Польщею, Білоруссю і Литвою.

Фронтирне майбутнє – це особливе уявлення про майбутнє, яке можливе лише на фротирному розломі, причому тоді, коли виникає хророполітичний розрив країн обабіч цього розлому. Фронтирне майбутнє це майбутнє, що створює особливі інновації – здатні до мережевої трансляції еталони, зразки та норми, які можуть розповсюджуватися не через інститути, а через мережеву комунікацію структур четвертого сектору.

Щоб здолати хронополітичний розрив, Україна має бути успішною не стільки як держава, скільки як суспільство. Українська держава впродовж всього історичного періоду хронополітичного розриву постійно буде заручником хронополітичного конфлікту Європи та Росії. Українська держава постійно змушена буде шукати політичний компроміс між ними. Тому лише українське суспільство здатне працювати в Україні з майбутнім. А якщо тиск громади на бізнес буде успішним, то таким носієм хронополітичної української стратегії може стати і український бізнес.

Щоб здолати хронополітичний розрив, потрібно формувати дискурс майбутнього. Цей дискурс має принципово відрізнятися від офіційного дискурсу влади, від офіційного дискурсу українських корпорацій, від дискурсу телебачення. В цьому сенсі телебачення як дискурсивний простір для майбутнього мертве. Влада, не тільки українська, а і взагалі державна влада як така, вже принципово неспроможна формувати футуродискурс. У телебачення не лишилося в цьому плані взагалі жодних шансів. Лише мережеві комунікації здатні до формування футуродискурсу. При поєднанні телебачення та мережевих комунікацій може виникати футуродискурс, але винятково вже за правилами мережі, а не телебачення.

Футуродирскурс виникає всередині клубних середовищ, які водночас підтримуються соціальними мережами. Футуродискурс ніяк не сполучається з бла-бла-дискурсом. Власний аналіз комунікації на форумі в Криниці-Здруй (Польща – 2014-го та 2015-го років) показує, що представники бла-бла-дискурсу взагалі неспроможні виокремлювати, розуміти, рефлексувати, впроваджувати та просувати футуродискурс. Саме тому, комунікаційні формати (формати статусної комунікації), що спрямовані на бла-бла-дискурс, неспроможні якось сприяти футуродискурсу.

Футуродискурс є не просто контрсистемним, він є позасистемним. Відтак прямий конфлікт між футуродискурсом та бла-бла-дискурсом неможливий. Футуродискурс за рахунок поширення власних мереж комунікації з власною дискурсивною практикою просто поступово витісняє бла-бла-дискурс зі своєї практики.

Футуродискурс ще не є практикою майбутнього. Але футуродискурс вперше створює можливість для народження футуропрактики.

Зрештою майбутнє є реалізована з футуродискурсу і постійно корегована в ньому футуропрактика, яка породжує футурошок. Ніщо інше майбутнім не є.

Головна контраверсійна теза: концентрована до еліти, до безпосередньої суб'єктності футуропрактика – не для України. Будь-яку публічну послідовну системну футуропрактику навколофронтирні суб'єкти постійно будуть вичисляти і блокувати.

Щоб досягнути позиції, з якої можливо самостійно створювати власне майбутнє, потрібен один з цивілізаційних визначальних ресурсів – сильна мотивація віри, технологічні і наукові досягнення або принаймні ядерна зброя. Є країни, які мають це все (наприклад, США), є країни які мають технологічні і наукові досягнення (з втраченими в споживацтві мотиваціями і без ядерної зброї, наприклад Японія), а є країни які мають з цього всього лише ядерну зброю (наприклад, Росія). Але без всього цього власне майбутнє мати неможливо.

Україна втратила сильну мотивацію віри, бо не захотіла воювати (а це діагноз відсутності віри). Україна не має ні проривної науки, ні організуючої соціальну реальність високої технології. Україна відмовилася від ядерної зброї. Для України зараз є лише єдина можливість – за рахунок радикально нових соціальних технологій зробити цивілізаційний прорив.

Українська еліта могла би сподобитись на радикальні соціальні інновації. Але надзвичайно примітивні мотивації до влади, грошей і визнання, не дозволять їй здійснити такі соціальні інновації. Тільки трагіфарс з редакції нинішньої Конституції чого вартий. Тому лишається сподівання лише на громадянське суспільство, яке триматиме пістолет біля виска власної еліти і змушуватиме її раз за разом до цивілізаційних дій, які створюватимуть можливість власного майбутнього.

Всі наші сподівання можуть бути пов'язані лише з розосередженою футуропрактикою, по відношенню до якої системна (офіційна) футуропрактика може бути лише декорацією. Але це має бути хороша декорація. Настільки хороша, щоб елементи цієї системної футуропрактики могли бути інтегровані в стратегію розосередженої футуропрактики.

Тільки всередині розосередженої футуропрактики можливо виникнення в Україні власного майбутнього.

powered by lun.ua
Коментарі — 35
spitfire _ 04.10.2015 20:34
IP: 107.178.211.---
"...лишається сподівання лише на громадянське суспільство, яке триматиме пістолет біля виска власної еліти і змушуватиме її раз за разом до цивілізаційних дій, які створюватимуть можливість власного майбутнього."

пістолет біля скроні – то жахлива загроза.
жодна тваринка не здатна жити в стані постійного тривалого жаху: вона або гине чи божеволіє, або усуває його причину, або несвідомо ігнорує, і тоді це відчуття досить швидко пригнічується чи зникає зовсім.

зараз ми бачимо дії тваринки із поступової компрометації і знешкодження загрози у стилі "розділяй та володарюй", в тому числі перетворення зародків громадського суспільства за допомогою магічної гречки на бидло, на яке і спиратиметься далі.

як гадаєте, чи здатне бидло до футурологічних пошуків розвитку країни і стимулювання еліти?
хвища _ 03.10.2015 15:58
IP: 104.154.79.---
???
kren _ 03.10.2015 13:06
IP: 188.0.104.---
Республіка:... Ибо что для него значит пребывать в заблуждении, если это позволяет ему
завершить свою систему... с помощью этой самой ошибки."
...це ще не найгірше,що може заподіяти мислитель -людству і поки його міркування не оголошені, (ним
самим чи-групою товаріщєй) -;- *всєпобєждащим учєнієм*-обов*язковим до вжитку кругом і всіми-йому
можна пробачити всі такі дивацтва.
Республіка _ 03.10.2015 09:57
IP: 146.148.83.---
Кьеркегор Сёрен "Болезнь к смерти": "Да, в противоположность Сократу, люди менее всего боятся ошибаться. Это можно подтвердить поразительными примерами широкого охвата. Скажем, некий мыслитель воздвигает колоссальное здание всеобщей системы, охватывающей все существование и историю мира и т. д. – но если поглядеть на его частную жизнь, можно с изумлением обнаружить, что, как бы в насмешку, сам он вовсе не живет в том громадном дворце с высокими сводами, но обитает в амбаре поодаль, в конуре или, в лучшем случае, в комнатке для прислуги! А если позволишь себе вымолвить хоть слово, указав ему на это противоречие, он гневается. Ибо что для него значит пребывать в заблуждении, если это позволяет ему завершить свою систему... с помощью этой самой ошибки."
Mike_Kharkov _ 03.10.2015 08:47
IP: 37.229.175.---
kren:
а си-ма, ., що взаємодіє з середовищем, ... відокремлена від нього.
Тобто сус-во і сис-ма у нас,в СНД,спадкова від парткасти РС.існують як дві паралельні прямі,що ніколи
не перетинаються...
Так. Але хоч зараз і не суттєво, я вважаю, що ці прямі перетиналися (частково:)), раніше за РС, тобто в певний час з'явився чинник, що віддалив владу від народу чи народ від влади.
kren _ 03.10.2015 00:46
IP: 188.0.104.---
2.Харків
...тому то до такої аналогії і звертається п.Дацюк.Що взагалі то,в соціології,визначається як можли всість громадян впливати на відношення держ.інститутів до правових основ своєї діяльності.Але,коли держ інститути у нас вже спадкові-держ. ресурс монопольно належить невеликій соціальній групі,і політико-правова практика не дозволяє досягти результатів в правовий спосіб-тоді,як ще,як не з
дулом коло владної скроні,тобто за ментальності 17 ст.Майдан,а за відсутності у неорганізованої більшості свого соціального поля,соціальна енергія,не маючи сфери для розширення,виливається у вуличну ворохобню з наступним відкатом і здачею начебто завойованих позицій...тільки Дацюк розуміє,що ніякого іншого,кім того шо є-сус-ва Україна не має...І все станеться так як Ви кажете-або потоне,або випливе...інший варіант-он,на недоросії.
kren _ 03.10.2015 00:25
IP: 188.0.104.---
1.Харків
...так умови,за яких набувається певний досвід в даному середовищі,а си-ма,як ми знаємо- множина взаємопов'язаних елементів, що взаємодіє з середовищем, як єдине ціле,але відокремлена від нього.
Тобто сус-во і сис-ма у нас,в СНД,спадкова від парткасти РС.існують як дві паралельні прямі,що ніколи
не перетинаються...і організована меншість докладає всіх можливих зусиль,щоб так воно і залишало
ся,тобто народ,у статусі населення так і залишався,ментально,в стані 17 ст.Таким капіталом легше
розпорядитися,а свіжа кров в систему?та кому вона потрібна-все склалося ще в часи РС.як казав
один блогер;-який ще шлях обрати нещасній дитині,коли її батько прокурор?...
Mike_Kharkov _ 02.10.2015 23:24
IP: 37.229.175.---
kren:
Якщо народ застряг у феодалізмі 17 ст., то нема бази для
"якості культурного капіталу", так?...
-...Одначе в рамках зв*язків і взаємодій в рамках нашого
дикурсу-шо це значить?
Нічого окрім грубого матеріалізму це не означає, тобто, оту саму якість культурного капіталу визначають виключно умови життя, і якщо життя феодальне, то якість разом з системою цінностей вище феодальної не стрибне що в народу, що в еліти від народу. Лишається тільки зовнішній вплив, який в разі цивілізаційної вищості поліпшує якість, в разі нищості ще більш погіршує.
Висновок – для зміни якості еліти потрібні різкі зміни умов життя, середовища. Кинути у воду, а там або навчиться плавати, або потоне. Через щось подібне проходить кожний наш емігрант. Але Дацюк покладається "лише на громадянське суспільство, яке триматиме пістолет біля виска власної еліти". Здається утопія. Я б ще зрозумів " на дисидентів", але "на гр-ке сус-во"? воно ж "традиційне".
kren _ 02.10.2015 20:51
IP: 188.0.104.---
Mike_Kharkov:
...угу,здається зрозумів.Є в соціології такий...розділ як соціалізація-формування індивіда з дитинсва,
,в певних умовах,передача цінностей від старшого покоління молодшому,зокрема відзначається
період інтеграцій і диференціацій.У Вашому прикладі можна твердо зазначати,що період диферен
ціацій Ви вже пройшли-далі інтеграції...Якщо народ застряг у феодалізмі 17 ст., то нема бази для
"якості культурного капіталу", так?...
-так не так перетакувать не будем-приказка.Одначе в рамках зв*язків і взаємодій в рамках нашого
дикурсу-шо це значить?
Mike_Kharkov _ 02.10.2015 20:10
IP: 37.229.175.---
kren:
умовами селекції, визначаються якості культурного капіталу,
що має владу, щоб затверджувати норми і правила в сус-ві
Чудово, повільно просуваємося.
Якщо народ застряг у феодалізмі 17 ст., то нема бази для "якості культурного капіталу", так?
Робимо перший проміжний висновок – еліта, що спирається на народ, не має осяжної у часі перспективи, потрібна "свіжа кров".
Робимо додаток – український націоналізм як політична течія консервує феодалізм.
Робимо другий проміжний висновок – оскільки "свіжа кров" більшістю народа не буде визнаватися, демократія як спосіб усунення старої, феодальної (а я б сказав народної) еліти не підходить, підходить авторитаризм або монархія. Далі поки не йдемо.

Як бачите, ця "кузуїстика" має куди більшу практичну спрямованість ніж "комуно-більшовизм у сім'ї Романових та попередників":), теж без образ.
kren _ 02.10.2015 17:50
IP: 188.0.104.---
Харків...що був собі народ 3 (чи більше) ст. тому, мав органічну еліту...
...не може і не існує,існує закон переємственності в системі,поки вона докорінно не змінена,І селекція
протягом певного часу і за певних умов, (нижче я зазначав не тільки на 24 р.новітньої історії,але й на
періоді від часів хмельницького),котрими,умовами селекції, визначаються якості культурного капіталу,
що має владу, щоб затверджувати норми і правила в сус-ві і с-ма.цінн.на якій основуються зв*язки і взаємодії...і без образ,казуїстика не Ваша конячка.
Mike_Kharkov _ 02.10.2015 16:43
IP: 188.163.82.---
kren:
рибу,що гниє з голови...і-вважаю беззаперчною і визначальною-саме дя нашої традиції влади...
Порибаливши у ваших останніх постах змістовне (для себе) спіймав тільки це.
Звідси й почну, дещо синтетично.
Виходить, що був собі народ 3 (чи більше) ст. тому, мав органічну еліту. Потім щось сталося. Результат – впродовж віків своєї еліти не маємо, маємо чужу, яка псує паростки та тримає народ у тюрмі. Так?
Спочатку зафіксуємо очевидне з цього:
1. Народ у 21 ст. лишився на рівні 17 ст., тобто, не розвивався.
2. Не може у природі існувати такої еліти, яка б відповідала одночасно і вимозі органічності з народом, і вимозі відповідності сучасності. Зрозуміло чому, не розірваться ж їй між 17-м та 21-м сторіччями? щось повинно домінувати, і здається очевидно що саме.

Можна розходитися (й помилятися) стосовно причин зникнення орг-ї еліти, але не можна помилитися у баченні її нової.
kren _ 02.10.2015 16:32
IP: 188.0.104.---
Miki2:
-Vesna-:
Мікі блін.
В точку. От за це я тебе і уважаю, шо умна...

Всьо, не отвлєкайте, я уже було штани з начьосом одів... і це не зря... бо під час бігу начос протів шерсті ще й восстанавлює...
kren, і, між іншим, після Шартрезу тоже
ну коли він у Вас дійсно від Картезіанського Ордена- то й запропонували б п. -Vesna-:
...мені більше до вподоби продукт досягнутий шляхом дистиляції...з солоду ячменю,з ледь-ледь,
карболовим присмаком.
kren _ 02.10.2015 16:16
IP: 188.0.104.---
3 Харків...не відкидаючи тієї норми,що вский народ-мають,як він того дозволяє... kren-02.10.2015 16:00-окремо хочу зазначити,що вірність даної тези,визначається загальним метальним змістом мас як
досвіду взаємодій в певних соціальних умовах і обставинах,котрих ми раніше не випробовували,що
дещо вибачає нас,але в ході суспільно-еволюційного процесу-не звільнить від історичної відповідаль ності.Організована меншість, протягом тих самих 24 р.робила все,щоб населення такого досвіду-і не набуло.Хід подій в Україні свідчить,що вона,орг.меншість,ще дуже навіть здатна створювати ситуації
на свою користь...
kren _ 02.10.2015 16:00
IP: 188.0.104.---
2 харків...і сус-ва між собою різняться формами зв*язків і взаємодій,в котрих низи і верхи певним чином можуть впливати одне на одного,чим власне і визначається с-ма цінностей як ланцюг ус
тавлених послідовностей,що впорядковує взаємодії і дає змогу прогнозувати зв*язки.Справа тільки
в тому,хто-на кого має більший вплив.Думаю Ви не станете заперечувати,що на наших,СНДшних тере нах,влада в цьому аспекті,в рази переважає соціум і в даному прикладі,не відкидаючи тієї норми,що вский народ-мають,як він того дозволяє,приказку про рибу,що гниє з голови в цікавому для нас випад
ові-вважаю беззаперчною і визначальною-саме дя нашої традиції влади...
прозуміння найліпше досягається, коли обидві сторони,пам*ятають про основи і завжди в супе речці,мають їх на увазі-обговорюючи не окремий казус вихоплений з цілісного контексту питання.
Miki2 _ 02.10.2015 15:55
IP: 93.74.174.---
-Vesna-:
Мікі блін.
В точку. От за це я тебе і уважаю, шо умна...

Всьо, не отвлєкайте, я уже було штани з начьосом одів... і це не зря... бо під час бігу начос протів шерсті ще й восстанавлює...
kren, і, між іншим, після Шартрезу тоже
kren _ 02.10.2015 15:45
IP: 188.0.104.---
...Та які там 24 роки...Згадайте багато разів цитоване з Франка...
--добродію Харків,у спілкуванні передбачається опонет котрий розуміє про що мова,або хоча б
хоче зрозуміти.І,коли мова заходить про дискусію,вважається,що противна сторона тримає на увазі
складники,які стосуються певної теми,інакше дискусії не буде.У своїх коментах не одноразово заз
начав на ролі середовища в структурі індивіда і на беззаперечній істині про норми і правила які вста
новлює той,хто має владу,щоб затвердити їх в сус-ві.В чому наглядно можна переконатися на прикладі
окупованих недоросами територій.Думаю,ви не станете заперечувати той постулат,що сус-во не кіль
кість індивідів,а якість зв*язків і взаємодій в яких вони перебувають між собою--
-Vesna- _ 02.10.2015 15:32
IP: 93.72.141.---
Miki2:
kren, звіні мене. Я кажись трохи перебрав на себе повноважень. Гегель сказав ту фразу без воскліцатєльного знака на конце, бо в той момєнт він ще не стояв. Це я його для солідності і з поваги до філософа поставив.
Воскліцатєльний знак, я маю на увазі...
Осінь на вулиці. А не весна... Мікі блін.
Miki2 _ 02.10.2015 15:24
IP: 93.74.174.---
kren, звіні мене. Я кажись трохи перебрав на себе повноважень. Гегель сказав ту фразу без воскліцатєльного знака на конце, бо в той момєнт він ще не стояв. Це я його для солідності і з поваги до філософа поставив.
Воскліцатєльний знак, я маю на увазі...
Miki2 _ 02.10.2015 15:15
IP: 93.74.174.---
kren:
Miki2:
kren, ни астанавлюйся, бо щас прийде ольга і весь твій труд насмарку
... і це буде чудовий фактологічний додаток до мого стратегічного постулату в футурореференціях.
Щас я пробіжу свій крос протів вітра, а потім теж дам трохи по футурореференціях плавно переходящім в інфотеймент з упором на Гегеля, який знявши перед дамой штани видав своє знамєніте: "Усе дійсне – розумне!"
Віктор Скоп _ 02.10.2015 14:53
IP: 93.73.253.---
Пане Сергію, на кого розрахована ваша стаття?
Можливо, ваш стиль висловлювати розумні пропозицїї, думки зрозуміє на 30-40% Яценюк та пару заступників голови АП.
Але Вашу статтю на 100% не зрозуміють Генпрокурор з підлеглими, судді, 99% міністрів, депутатів, глав адміністрацій і всієї української владної еліти.
Тобто Ви, нажаль, волаєте в пустелі.
З сучасною українською владною елітою потрібно спілкуватися більш простими словами і категоріями.
Ви ж бачите інтелект Гройсмана, Демчишина, Шокіна, Гонтаревої... і всіх президентських і прем"єрських призначинців на владні посади: вчена дурість.
Mike_Kharkov _ 02.10.2015 14:40
IP: 188.163.82.---
Микола Злочевський:
Уважаемый, какой вы неинтересный...Даже читать не хочеться.
Не читайте, значит это не вам.
Mike_Kharkov _ 02.10.2015 14:39
IP: 188.163.82.---
kren:
А.щоб охарактеризувати елітарне явище,що склалося за останніх 24 р.в Україні-не вистачить всіх синомів; ницості,підлоти,мерзенності і зради,що придумало людство аби показати всю глибину людського падіння...що зібране зараз у найвищих сферах управління державою.
Та які там 24 роки...
Згадайте багато разів цитоване з Франка, там поширше самої еліти та поглибше в часі.
Ви вперто не бажаєте помічати глибокий зв'язок нашої еліти з нашим же ж народом. Десь у фінів така б еліта не прижилася, так зрозуміло?
Тому прктики й зовнішні, індуцировані, що у власних нема бази. Власні вже 3 сторіччя стоять на одному місці, і тому все більш не відповідають часу (більш розвиненим). І ось достоялись, зараз почали вже рвати на шматки.
kren _ 02.10.2015 13:51
IP: 188.0.104.---
Miki2:
kren, ни астанавлюйся, бо щас прийде ольга і весь твій труд насмарку
... і це буде чудовий фактологічний додаток до мого стратегічного постулату в футурореференціях.
Miki2 _ 02.10.2015 13:34
IP: 93.74.174.---
kren, ни астанавлюйся, бо щас прийде ольга і весь твій труд насмарку
ONLINE
Україна та Європа1126 Уряд реформ420 Корупція1432 Зеленський67 Свобода слова579
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter