Сергій Дацюк Філософ

МОДЕЛІ ПОВОЄННОГО МАЙБУТНЬОГО

01 грудня 2015, 09:51

Майбутнє – ось що хочеться дізнатися всім останнім часом. Причина цього в процесі радикальних змін у світі, які всі бачать і відчувають, але які мало хто розуміє.

Локальне чи фрагментарне розуміння змін нічого тут не дасть, тому що ми переживаємо такий час, коли змінюється структура цивілізації людства як такого – розуміння перспективи людства, система мотивацій людської цивілізації, планетарна економіка, міжнародна політика.

Суть світових змін така, що про ці зміни не здатні розповідати політологи чи політичні експерти, бо ці зміни виходять за рамки їх компетенції. Тобто суть змін у світі неможливо зрозуміти з аналізу внутріполітичних ситуацій основних держав чи навіть з геополітичного аналізу їх взаємин. Геополітика, геоекономіка чи геокультура взагалі не можуть бути концептами аналізу вже нинішньої ситуації, не кажучи про майбутнє.

Які ж основні моделі майбутнього щодо сьогоднішньої ситуації у світі?

Перша глобальна або четверта світова війна

Світ вступив у світову війну. Це Перша глобальна війна, хоча доволі спрощено її можна називати Четвертою світовою гібридною війною.

Взагалі заперечувати наявність світової війни можливо лише, якщо спиратися на традиційні уявлення про війну. Тобто глобальна війна вже йде, просто потрібно змінити наші уявлення про війну, щоб це зрозуміти.

Традиційна світова війна це війна шляхом збройного протистояння, яке відбувається на певних локалізованих географічних територіях, яке має фронт чи декілька фронтів зіткнення, яке має чітко виражені воюючі озброєні сторони (армії), що мають державну прив'язку, яка дозволяє чітко ідентифікувати центри прийняття рішень у військовому управлінні. Успіх чи неуспіх війни пов'язаний з просуванням фронту і окупацією територій. При цьому окупована територія вважається більш важливою для обох сторін конфлікту, ніж населенням на окупованій території, яким можна пожертвувати в ім'я володіння територією. Інформаційна та економічна війна в традиційному сенсі підпорядковується збройній війні.

Нинішня війна відбувається в топологічному вимірі, незалежно від географічних локалізацій, перехід до локальних фронтальних зіткнень носить епізодичний характер, який можливо тільки тактично ідентифікувати за воюючими сторонами. При цьому стратегічний характер війни принципово не збігається з тактичними проявами фронтальних зіткнень. Воюючі сторони мають дуже розмиту прив'язку до державних армій. В збройні конфлікти вступають повсякчас з усіх боків також добре озброєнні корпоративні збройні формування та волонтерські непогано озброєнні збройні формування, державну прив'язку яких важко ідентифікувати.

Це війна за ідентичність, а не за територію, відтак дії щодо окупованої території тим успішніші, чим більшу лояльність до тієї чи іншої сторони мирного населення цієї території можна забезпечити шляхом інформаційної обробки масової свідомості. Такі речі як національність чи державна приналежність програють таким ідентичностним вимірам як релігія, ідеологія чи міф, що впроваджуються у масову свідомість воюючими ЗМІ, яким протистоїть інформація через Інтернет, зокрема соціальні мережі. Тому інформаційна та економічна війни є основними процесами сучасної війни, яким епізоди збройної війни підпорядковані.

Суть глобальної війни полягає у тому, щоб зруйнувати існуючі держави, нав'язати світу нові суб'єктності як більш впливові, ніж держави – корпорації і самодостатні громади.

Подібно до того, як Перша світова війна зруйнувала більшість світових імперій, Друга світова війна призвела до появи двополюсного домінування у світі США та СРСР, Третя світова Холодна війна призвела до поразки СРСР і виникнення нового тимчасово однополюсного на чолі США і значно більш складно структурованого світу, Четверта (перша глобальна) війна призведе до зміни політичної, економічної і культурної структури світу в напрямку його уніфікації на рівні політики та економіки.

За використанням пов'язаних між собою багатьох важливих ресурсів Першу глобальну війну можна називати гібридною. Але це незрозуміла її якість, яка нічого не пояснює. В цьому сенсі її правильніше було б називати економіко-інформаційною війною.

За способом ведення військових дій Першу глобальну війну можна називати багатосуб'єктною (держави, корпорації та громадами), а не міждержавною, міжнародною чи світовою.

За способом організації військових зіткнень Першу глобальну війну можна назвати розподіленою, а не фронтальною.

За просторовим змістом Першу глобальну війну можна називати топологічною (топополітичною, топоекономічню та топокультурною) а не геополітичною, геоекономічною чи геокультурною.

За цільовими аспектами Перша глобальна війна йде за ідентичність, а не за територію.

За основним процесом світоглядного вибору це війна за світову мережу громад, тобто за світ без всевладдя держав і водночас проти світового впливу олігархів та транснаціональних корпорацій

В кінцевому результаті переможцями в цій війні будуть ті корпорації та самодостатні громади, які першими зможуть побудувати свою діяльність, максимально унезалежнену від держав.

Неприємний для традиціоналістів висновок – в цій війні не може бути якихось інших зрадників, ніж зрадників своїх громад. Можна зраджувати корпорації і держави, але не можна зраджувати свою громаду.

Ще раз підкреслю – це дуже неприємний висновок для націоналістів, для державників, для прибічників європейського вибору чи наддержавних структур і для інших людей, які стоять на позиції збереження держав як інструментів захисту культурно-мовної ідентичності чи централізованого створення умов комфортного проживання.

Тому основний спосіб моделювання найближчого майбутнього це його моделювання через новий тип війни, але лише в тому разі, коли розуміти всі ці нові аспекти війни.

Якщо ж цю війну розуміти, як і всі попередні війни, тоді вона матиме неприємні наслідки. Традиційне розуміння війни призведе до того, що вона розумітиметься як стихія або як результат сваволі зовнішніх сил, зокрема російського владного режиму.

Глобальна війна – Великий Реконструктор світу, де головними конструкторами стають люди, які бачать нове майбутнє задовго до його появи.

Корпоратизація світової політики

Світ стрімко корпоратизується, і цей процес створив нову глобальну силу. Тобто другий після держав потужний суб'єкт, що виник у світі і вимагає своїх політичних прав, які би закріплювали його глобальні домагання, це корпорації.

Ані корпорації з іноземним капіталом, ані багатонаціональні корпорації, ані транснаціональні корпорації все ще не мають свого незалежного від держав глобального інституту світової координації.

Якщо ви подивитеся на процес корпоратизації, то побачите, що глобальні економічні структури – такі як СОТ чи МВФ – створені державами, хоча і регулюють діяльність значною мірою корпорацій.

Всесвітній Економічний Форум (Давос) це неурядова організація, яка проводить щорічні зустрічі керівників бізнесу, політичних, академічних та громадських лідерів для формування порядку денного. Корпорації, хоча і представлені там, серйозного впливу на світову політику поза державами не мають.

Інакше кажучи, правила для міжнародної корпоративної діяльності все ще визначають держави, не дивлячись на те, що бюджети багатьох транснаціональних корпорацій вже давно є більшими, ніж бюджети багатьох держав, та й вплив таких транснаціональних корпорацій на світову політику значно більший, ніж вплив 80% держав у світі.

Отже вплив корпорацій на світову економіку є очевидний і надзвичайно сильний. Водночас цей вплив досі є тіньовим. Такий тіньовий і значною мірою корупційний вплив корпорацій на світову політику можливо є в інтересах держав та корпорацій, але він не в інтересах громад світу.

Лише питання часу – створення корпораціями свого окремого, незалежного від держав, міжнародного політичного об'єднання. Цьому поки що досить успішно опираються держави. Але нинішня глобальна війна покладе цьому край.

Після нинішньої глобальної війни глобальний центр корпоративної координації обов'язково буде створений – уявний Міжнародний (глобальний) Корпоративний Центр (МКЦ) або ж їх буде декілька, в різних сферах.

Така міжнародна активність корпорацій обов'язково наткнеться на протидію держав, але така протидія буде слабкою і повсюдно блокуватиметься корупцією.

Єдиним послідовним суб'єктом контролю за діяльністю держав та корпорацій можуть стати самодостатні і мало залежні від держав громади.

Світова мережа громад

Те, що досить довго на Заході, а тепер в Україні, відбувається і називається децентралізація, насправді значною мірою є неадекватне уявлення. Децентралізація це процес, який бачиться з точки зору державних центральних влад по всьому світу.

Перейменування цього процесу це не формальна річ, а принципова, змістовна, сутнісна. Бо ж як ви щось назвете, так ви його і будете уявляти.

Випрацюваної нової назви цього процесу і відповідної моделі в світі ще немає. Можна пропонувати лише приблизні назви – огромадження, усамовряднення і т.д.

Отже огромадження це процес політичного оформлення самодостатніх громад, які поступово, але все більше і більше переймають на себе функції держави та контролю за корпораціями.

Для зростання ролі громад діє процес субсидіарності. А відокремлення громад від держави можна зрозуміти через принцип супердіарності.

В цьому плані виникає принципова різниця між субсидіарнсітю і супердіарністю. Ця різниця була показана в моїх роботах "Ідеї революції" (2011) та "Від фіктивної децентралізації до справжньої" (липень, 2015).

Принцип субсидіарності це принцип децентралізації, згідно з яким соціальні проблеми мають вирішуватися на найнижчому і віддаленому від центра рівні. Причому центральна влада має грати субсидіарну (допоміжну), а не субординативну (підпорядковуючу) роль. Тобто принцип субсидіарності це принцип децентралізації з позиції центральної влади.

Водночас тільки зараз виникає розуміння принципово нового змісту процесу супердіарності як огромадження. Саме Революція Гідності, яка досі продовжується, дозволяє побачити модель огромадження.

Частково в програмній роботі "Декларація громад людства" про це вже йшлося.

Суть процесу огромадження полягає в тому, що він досі відбувається в рамках держав через субсидіарність. Міжгромадські стосунки глобального рівня, на відміну від міжкорпоративних стосунків глобального рівня, знаходяться в зачатковому стані. Це означає, що громади досі є упослідженими державами та корпораціями і поки що не мають такого впливу в світі, як держави та корпорації.

Щоб громади стали самоорганізованими, самозабезпеченими та самозахисними, їм потрібне розуміння невідворотності тренду огромадження в майбутньому та нові інструменти, які унезалежнюють їх від держав та корпорацій. Можливо навіть виникнення нової валюти громадської активності.

Моделі найближчого майбутнього та перспектива ООН, СОТ, МВФ, НАТО

Отже модель Глобальної війни, модель корпоратизації світу та модель огромадження світу – це три моделі, які можуть дозволити нам зрозуміти найближче майбутнє.

Роль ООН в повоєнному світу світі має принципово змінитися. Або ООН змінює свою суть і назву в напрямку входження корпорацій (та можливо громад) на тих же правах, що і держави, або ООН зникає як впливова міжнародна організація. І нова назва колишньої ООН може бути, наприклад, Організація Об'єднаних Держав, Корпорацій та (можливо) Громад.

Світова Організація Торгівлі в повоєнному світі теж змінить свою структуру та зміст своєї роботи. В СОТ буде введено представництво МКЦ, яке суттєво вплине на його політику в рамках роздержавлення міжнародної торгівлі. Тому роздержавлення=корпоратизація міжнародної торгівлі це ще один важливий тренд післявоєнного світу.

Скоріш за все МВФ, як валютний орган країни-домінанта США, після Глобальної війни буде ліквідовано. На його місці буде створено емітента світової валюти. Можливо ця світова валюта буде з самого початку корпоратизована та віртуалізована. Прообрази цієї нової валюти – Біткоін, Ican та ін.

Принципово зміниться і роль НАТО. На тлі корпоратизації армій НАТО змушене буде мати справу з новою реальністю – корпоративними війнами. Ці корпоративні війни стануть нарівні з терористичними війнами новим викликом для держав та громад.

.................................

Власне тут викладені тільки деякі нариси та зародки ідей до моделювання майбутнього. Але саме такий підхід в моделюванні дозволяє побачити новий світ через нові уявлення.

powered by lun.ua
Коментарі — 21
Ирина Осадчая _ 10.12.2015 01:22
IP: 104.197.189.---
Мыкола Задов:
Jaroslavov Val ni na Podoli i trolejbus tam ne hodit!
Електропік Вк _ 08.12.2015 17:24
IP: 78.111.187.---
Автор:"Майже все бачу, майже все розумію, і нічого не можу зробити – ні попередити, бо не вірять, ні надоумити, бо не хочуть чути, ні відвернути, бо затяті і завзяті у своїй затятості будуть до кінця триматися за старі уявлення."
Пане Сергію, не переймайтеся. Істинне, правдиве передбачення не може бути сприйняте людьми. Тому, що коли буде сприйняте – то воно буде використане для запобігання тих наслідків цього передбачення, які не влаштовують людей, які це передбачення взяли на інформаційне озброєння. Що, в свою чергу, призведе до заперечення (отрицания) істинності цього передбачення – воно не здійсниться, бо йому завадять це зробити.
Всі провидці знаходяться в позиції Касандри! І в цьому не люди винні, а формальна логіка.
Оксана Константинова _ 08.12.2015 13:37
IP: 104.197.82.---
Вот закончится постмодерн, тогда заживем!
Микола Миколаєнко _ 05.12.2015 23:44
IP: 46.219.250.---
мережа громад – це вже було: мережа християнських громад 2000 років тому.
друге пришестя:)
Ctarperch _ 02.12.2015 13:26
IP: 46.201.0.---
В історії людства вже купа разів були протистояння на основі ідеології та економіки які то вибухали війнами то обмежувались холодними протистояннями. Це греки і перси, Рим і Персія, османи та європейці. Війна і економічно-ідеологічне протистояння то різні речі. Якщо хто не вірить най посидить в окопі під мінами а потім порівняє з диваном і компютером в якому відкритий фейсбук. Ніякої першої глобальної гібридної війни не відбувається, все це кіно показували США і СССР ще в минулому столітті. Франція, Англія, Іспанія з Холландією в Середньовіччі.
Але лишаючи в стороні ці дурниці маємо розуміти, що перемогу у війні забезпечує консолідація та концентрація ресурсів на вибраному стратегічному напрямі. Цього не можливо досягнути в рамках міфічних мережевих громад. Під час війни роль держави посилюється так як від цього залежить результат протистояння.
Елена Величко _ 01.12.2015 19:16
IP: 37.53.139.---
Для виходу в майбутнє, треба його створювати, вже сьогодні.
LYCIV_OLGA _ 01.12.2015 15:58
IP: 109.251.42.---
Какая прелесть/незабываемое зрелище (см.ниже) – дебильные рашисты соревнуются между собой, кто большую сморозит глупость!!!... Браво!
А мы – давайте попробуем быть немного благодарными этим всем (разным задовым/орловым) "инцестозачатым/лишнехромосомным" рашистам за то, что они делают очень полезное/крайне необходимое для всех читателей УП дело – упрямо доказывают, что они – типичные моральные уроды/характерный генетический мусор, и постоянно/в который уже раз, лично/своими собственными постами, предоставляют наглядные примеры/доказательства/образцы маразма/дебилизма, окончательных деградации и вырождения всего "раЅЅийськава мира"!
kren _ 01.12.2015 14:34
IP: 46.201.53.---
sidor
Рівень подачі матеріалу вгаданий доволі точно.Штука тільки в тім.шо навіть такий рівень передбачає,
хоча б,найпростіші задатки до інтеграцій і диференціацій...а орки вони тому і орки,що з роду не придат
ні до такого фізіологічного\психологічного подвигу.Нинішня наука пояснює це генними особливостями різних видів життя;-русский народ имеет одну лишнюю хромо сому-,мінкульт РФ.Мединський,що у да ному випадку,власне є еволюційним вироком в перспективах генералізації умовних нервових зв*язків. Про що.ще задовго до появи такої науки як генетика попереджав один з небагатьох виродків з того особливого сімейства, -без зайвої хро мосоми- М.Є.Салтиков-Щедрін,який характеризує росіянських орків як- существа,которые...не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений-.
sidor _ 01.12.2015 14:02
IP: 104.197.23.---
Иван Орлов:
та мне фиолетово, кто взрывает опоры и выращивает мальков крокодилов для перекуса подводного кабеля. Тем более – кто руководит этим процессом. Те, кому были пофигу даже камни с неба, сейчас в крыму бунтуют, требуя заменить портреты с лучезарным Пу на лучи света от электричества. Те, кто хотел умереть в росии (правда не так быстро), дерутся с бродячими собаками за тухлятину, выбрасываемую на улицы.Эти две категории поголовья скоро начнут миграцию на родину скрепов, а остальному населению Украина предложит энергию,белую булку, колбасу и свободное перемещение по цивилизованным странам.
...Что касается донецких республик, вы уже четыре раза...Предателей уже подчистили (пусть еще и не до конца), армия сформирована с ноля,квалификация подразделений такова, что даже зарубежные партнеры по военной линии начали перенимать опыт ведения боев с орками, вооружение пиндосы начали подкидывать... так что не писяй в компот – сам же и пить будешь
Виктор Гриценко _ 01.12.2015 13:49
IP: 92.113.71.---
Судя по комментариям здесь и в ФБ – подавляющее большинство думает, что начертания будущего можно заболтать или что для их разрешения следует подходить к ним с мерками прошлого.
Не выйдет.
kren _ 01.12.2015 13:48
IP: 46.201.53.---
2 Miki2 Андрей Кононенко
Дацюк,з минулих досягнень людства,виводить\намагається- можливі майбутні помилки і провали,
(в пошуках *градів кітєжів і побудовах третіх рейхів=римів*в рез.чого виходить той же ^Уралвагонзавод^ тільки під іншою вивіскою).Важко передбачити смак блюда,ко ли в нього закладається те,чого раніше
не було...у всякому разі в даному сегменті соцре сурсу-ніхто,крім Дацюка,такої теми взагалі не піднімає. Зрозуміло,що Дацюкова кухня не всім до смаку,тим не менше-референтна група- має +компи і клави+,
і ресурс де може за пропонувати шось власного приготування...
kren _ 01.12.2015 13:45
IP: 46.201.53.---
1 Miki2 Андрей Кононенко
В праворозумінні є така сентенція -конкретне визначення права залежить від типу праворозу міння,котрого дотримується той чи ін вчений-тобто його уявлення про право.Як на мене-прекрасно
сказано.В правозастосуванні панує більше правова традиція притаманна тій або ін.формації,а мину
лий досвід -кодекс помилок,у більшості випадків-свідомих,зроблених більше з міркувань вигоди і амбіцій,аніж з потреби справедливого устрою.І минулий досвід не має готових формул вирішення майбутніх проблем,котрих ми ще не створили...є універсальна *правогрійка*,похідне від тілогрійки, -
не наклади ближньому свому,коли не можеш накласти так,шоб він не пойняв,хто це надєлав...ну,чи десь так...
Віктор Скоп _ 01.12.2015 13:35
IP: 93.72.208.---
Тільки задом можно додуматися до висновків задова.
Takozh _ 01.12.2015 13:32
IP: 176.8.134.---
"...корпоративні війни стануть нарівні з терористичними війнами новим викликом для держав та громад"

Корпоративні війни на рівні держав, терористичні війни на рівні громад – отаке моделювання нового світу із старими вадами.
В попередній публікації в якості позитивних очікувань наводилась к о л о н і з а ц і я інших планет. Філософський твір Толкінена про природу влади і сприйняття її різноманітними суспільствами було названо неактуальним і навіть шкідливим.
sidor _ 01.12.2015 13:25
IP: 104.197.236.---
Мыкола Задов:
После этих войн, государство "Украина" скорее всего не будет.Тот кто поставил на карту полное подчинение США и выполнение её национальных интересов в ущерб добрососедских с ближними странами,тому в будущем нет места,как независимое государство.
одна "добрососедская" страна сейчас похожа на медведя, которому в Украине зажали яйца, в Турции засунули фаллос в пасть, предварительно защитив надежным противоукусным контрацептивом, а сзади уже пристраивается со своим нефритовым стержнем Китай. Если это не удовлетворит "добрососедскую" страну – в обе руки еще по члену альянса. Сия поза из учебника по "поднятию с колен" называется "вертолет".
sidor _ 01.12.2015 12:57
IP: 104.154.55.---
....відтак дії щодо окупованої території тим успішніші, чим більшу лояльність до тієї чи іншої сторони мирного населення цієї території......этим и занимается сейчас по крыму Джемилев.А для поголовья луга//н//донцев подойдет и такое – "кто будет помогайт украинской армии будет кюшайт белий бюлька,кольбаса и пара сапог морда".
Олександр Тертичний _ 01.12.2015 12:13
IP: 93.75.91.---
"Випрацюваної нової назви цього процесу і відповідної моделі в світі ще немає." – так, але є пропозиція: мережана демократія (для мережаного суспільства)
Олександр Тертичний _ 01.12.2015 12:09
IP: 93.75.91.---
"...їм потрібне розуміння невідворотності тренду огромадження в майбутньому та нові інструменти, які унезалежнюють їх від держав та корпорацій." – цей процес 2010 року започаткував Маніфест демократичної української мережі:
"Прискорюйте створення зручних майданчиків із збирання, обговорення думок і ухвалення спільних пропозицій в усіх сферах життя.
Закликаємо українських інтернет-користувачів створювати громадсько-політичні районні, міські, національні мережі, продукувати пропозиції і проекти на всіх рівнях, у всіх галузях. Тільки наявність конкретних проектів може стати кроком до конструктивних і перспективних змін.
Створюйте місцеві позапартійні мережі задля координації зусиль, задля контролю за владою, задля покращення власного життя. Локальні громадянські мережі стануть координувати свої діі на основі взаємодопомоги, і скоро утворять самокеровану демократичну загальноукраїнську мережу."
Miki2 _ 01.12.2015 11:54
IP: 178.94.55.---
Андрей Кононенко:
Ну такого нагородил...
Андрюха, розгороде все kren. як тіко ввійде в форму, канєшно. Це його філософічна спеціалізація.
Андрей Кононенко _ 01.12.2015 11:46
IP: 188.163.73.---
Ну такого нагородил...
Spirito _ 01.12.2015 10:30
IP: 93.72.102.---
Але сьогодні для України є надважливим: домогтися від світової спільноти / гарантів різних форматів
дій,здатних припинити війну РФ проти України.
Наприклад,санкції ТРЕБА пов"язувати НЕ з Мінськими угодами,
А З Будапештським меморандумом (іншими угодами міжнародного права: Статут ООН,
Хельсінські угоди 1975 року).
Мінські угоди слід розглядати як угоду з ТЕРОРИСТОМ,
який погрожував знищити Україну. (погрожував застосуванням ядерної зброї в разі не виконання його умов)
- Порошенко: У РФ незмінним залишилося нестримне бажання знищити українців
як окремий народ -
- Голодомор є проявом багатовікової гібридної війни Росії проти України – Порошенко
- Необходимо провести международный трибунал по расследованию преступлений
коммунистического режима, – Яценюк
Мир Вам.
Aтака Путіна1223 Корупція1335 Зеленський19 Донбас14 Уряд реформ403
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter