Сергій Дацюк Філософ

Чи може державне міністерство займатися майбутнім?

09 вересня 2016, 08:05

Виступ на дискусійній панелі "Чи потрібно нам міністерство майбутнього? Стратегічне планування в економіці та політиці", Форум в Криниці-Здруй, Польща, 8-го вересня 2016-го року

.

Теоретичні дослідження, публічні дискусії та революційна практика в Україні призводять до кількох важливих в контексті поставленого питання висновків. Пряма відповідь на заявлене питання – майбутнє лише при дуже особливих обставинах може бути інституціоналізоване державою.

Давайте визначимо, що таке майбутнє в соціальному контексті, тобто не майбутній час у формальному слідуванні за теперішнім, а робота суспільства з майбутнім у теперішньому. У футурологічним сенсі – майбутнє в теперішньому це лише те майбутнє, яке може впливати і змінювати сьогодення. Будь-яке інше майбутнє це мрії, припущення, уявні конструкції, які виробляються вузьким колом інтелектуалів і мало впливають на сьогодення.

Соціальне майбутнє це вироблена вузьким прошарком футуроінтелектуалів на основі футуродискусій в новому футуродискурсі і в процесі конкуренції різних форсайтів футуропрактика, яка створює футурошок.

Кожен з зі згаданих тут компонентів обов'язковий. Більше того, необхідні ще ряд умов для майбутнього у теперішньому.

Якщо в суспільстві немає вузького прошарку футуроінтелектуалів, тобто людей, які генерують інновації для майбутнього, нав'язують та підтримують в суспільстві дискусії про майбутнє, а також виступають експертами щодо масштабного впроваджування інновацій майбутнього, то ніяка робота суспільства з майбутнім неможлива.

Якщо в суспільстві панує прокрастинація, тобто є розмови лише про модернізацію та реформи, а домінує процес відкладання проблемних чи неприємних рішень, то майбутнє в теперішньому не може з'явитися.

Якщо в суспільстві панує нав'язлива толерантність, то в ньому неможливий футуродискурс, неможливі нові слова, які називають нові речі і нові явища чи правдиво означують наявні проблеми. Майбутнє завжди радикальне, воно не сумісне з толерантністю.

Якщо в суспільстві немає конкуренції різних державних, корпоративних і авторських форсайтів, то спроба будувати лише державне майбутнє приречена на невдачу.

Держава вже перестала бути локомотивом майбутнього. Держава ще подекуди може підтримувати породжені корпораціями та окремими інтелектуалами та їх колективами інновації, але вже неспроможна сама генерувати ці інновації. У держави самої немає перспективи існування, тому творити майбутнє для держави означає знищувати саму себе.

Тобто держава в принципі втрачає в найближчому майбутньому своє значення. Тому правильніше було б створювати інноваційні корпорації, футурологічні фабрики думки (Think Tank), стимулювати розвиток футурологічних дискусій, а не створювати міністерства.

Якщо ж футуродискусії і форсайти не виокремлюється в окрему сферу роботи з майбутнім (футуропрактика), то майбутнє виникає як непов'язане з цими футуродискусіями і форсайтами – чужа, несподівана, некерована, неконтрольована футуропрактика.

Нарешті, результатом і критерієм наявності футуропрактики є футурошок.

Футурошок це емоційне переживання безпосереднього (очевидного) зіткнення з майбутнім або у вигляді сприйняття оперативного бачення майбутнього, або у вигляді практичного контакту з недавно реалізованими футуроідеями, винаходами, відкриттями та інноваціями.

Таким чином, джерелом футурошоку, як його розумів Тоффлер, є повільна робота інститутів створення футурологічних уявлень і футурологічної картини світу (картини світу майбутнього або картини майбутнього світу) в масовій свідомості – (футуроонтології).

При цьому крім футурошоку, як показав час людства кінця XX і початку XXI століть, існує також і археошок, який є нічим іншим, як реакцією на масову примусову архаїзацію тієї чи іншої країни-цивілізації або навіть декількох цивілізацій. У цьому сенсі археошок цілком може бути свідомо і стратегічно використаний для придушення або гальмування футурошоку.

Якщо у Тоффлера футурошок є негативним переживанням, то для повноцінної роботи з майбутнім потрібно переглянути емоційне забарвлення цього переживання.

У роботі футуролога футурошок є позитивним відчуттям, яке супроводжує футурорефлексію. Все несподіване, незвичайне, яке виникає в процесі футурорефлексії, орієнтується на футурошок, сприйняття якого фіксується, вітається, розвивається.

У запропонованій темі передбачається, що публічна політична програма, з якою політики перемагають на виборах, містить майбутнє. Це дуже рідко так буває. Чесно кажучи, таке буває лише в ситуації глибокої кризи або в ситуації війни, коли люди і так на межі виживання, і вони готові на будь-які глибокі зміни.

Якщо в нормальний мирний і некризовий час політик буде дійсно говорити про майбутнє, то він повинен буде неминуче викликати футурошок у суспільства. Нормальні обивателі не люблять футурошоку, і такий політик ніколи не переможе на демократичних виборах.

У політика на виборах повинна бути команда футуроінтелектуалів, які займаються майбутнім. Ця команда повинна заздалегідь розгорнути в суспільстві футуродискусії. Окрім того, повинно бути конкурентне середовище різних форсайтів – державних, корпоративних, індивідуально-авторських. Футродискусії повинні супроводжуватися спеціально відокремленою футуропрактикою із здійсненням різних форсайтів. Тільки в такому разі може бути успішним Міністерство майбутнього.

Але саме в такому разі Міністерство майбутнього і не дуже потрібне, бо майбутнім може займатися лише суспільство в цілому – групи інтелектуалів, корпорації, окремі винахідники і мислителі. Якщо цього немає, то саме по собі створення Міністерства Майбутнього нічого не дасть.

В Україні 22 квітня 2015 року була створена Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань майбутнього. 13 травня 2016-го року ця комісія припинила своє існування без вагомих наслідків роботи. Україна, яка займається прозахідними реформами та квазімодернізацією на замовлення олігархічних груп, в принципі не потребує якого-небудь інституту з питань майбутнього, бо він одразу вступає в протиріччя з зовнішнім управлінням і олігархічним диктатом.

Чи може Європа відважитися на роботу з майбутнім? Судячи з масштабного процесу прокрастинаціії в Європі, яка стимулюється археошоком від Росії, Європа поки що не може ані вдатися до якихось масштабних інновацій, ані розгорнути дискусії про майбутнє, ані започаткувати революційну футуропрактику. В такому стані Європу чекає застій і, скоріш за все, війна. Навіть здавши сьогодні Україну Росії, як це Європа робить, вона отримує дуже мало часу, який не зможе використати для прориву в майбутнє.

Міністерства майбутнього, хай навіть вони будуть створені у кожній європейській країні, не вирішують цю проблему. Це проблема ситого, задоволеного, хоча і переляканого останнім часом громадянського суспільства Європи. Це проблема європейських інтелектуалів, щодо існування яких останнім часом великий сумнів. Європейський креативний клас є, а от європейських інтелектуалів майже не лишилося.

Найголовнішим для майбутнього в теперішньому є називати нові речі і нові явища новими іменами, а для опису нових реальностей формувати нові дискурси. Нема нового дискурсу – нема роботи з майбутнім. І от саме це не може зробити жодне міністерство і жоден державний інститут. Наука ж може лише досліджувати нові дискурси, але не творити їх. В кращому разі наука може оновлювати лише власний науковий дискус, і то дуже обмежено.

Найбільше Європа потерпає сьогодні від неспроможності називати свої проблеми жорстко і прямо, від нездатності творити нові слова для нових сутностей. Європа перестала творити нові дискурси, і тому вона в принципі неспроможна бачити майбутнє, і створені міністерства їй в цьому не допоможуть.

Щоб змінити ситуацію, потрібні європейські середовища комунікації, які не толерують статусні комунікації, які спрямовані на творення нових дискурсів, на творення нової філософії і нової гуманітаристики загалом. Поки що я не бачу таких середовищ. Навіть в революційній Україні не вдається досягнути їх тривалого існування.

Майбутнє не підлягає адміністративному управлінню. Майбутнє твориться навіть не свободою. Майбутнє твориться сваволею.

powered by lun.ua
Коментарі — 301
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 20:01
IP: 104.155.103.---
Александр 1:
Mike_Kharkov:
...Теперь это и ваша личная вина перед поляками, и моя...
.
Ну, тогда уж берите на себя ответственность за любую попытку борьбы с оккупантом и захватчиком.
Вы так ничего и не поняли? я ее не брал, ее на меня повесили законом, и в этом же законе указали, что если буду брыкаться, то это антиукраинская деятельность. Это понятно? или привести аналогию с "антисоветской деятельностью" для прочистки понятийного аппарата?
Александр 1 _ 13.09.2016 19:43
IP: 188.163.12.---
Mike_Kharkov:
...Теперь это и ваша личная вина перед поляками, и моя...
Ну, тогда уж берите на себя ответственность за любую попытку борьбы с оккупантом и захватчиком.
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 19:25
IP: 146.148.31.---
Александр 1:
Mike_Kharkov:
... можно и нужно говорить о том, что у нас он стал государственной идеологией, а на западе – нет.
.
Какая глупость! Это все равно, что утверждать, что в Белоруссии закончилась диктатура Лукашенко, потому что в парламент Белоруссии избрали двух оппозиционеров.
Вся ВР (а не 2 человека) проголосовала за то, чтобы повесить на весь народ Украины то, что ОУН натворила в Волыни. Теперь это и ваша личная вина перед поляками, и моя. Это не глупость, это "замазывание" кровью, типичный уголовный почерк. Причем тут Белоруссия...
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 19:08
IP: 104.199.15.---
Andrey Kononenko:
Не имеет смысла говорить с человеком, у которого российско-центричное мировоззрение.
У меня сингапуро-центричное, я это частенько повторяю:)
И оно драматически не сходится с олигархо-центричным по целям в первую очередь.Написати коментар...
Александр 1 _ 13.09.2016 18:58
IP: 188.163.12.---
Mike_Kharkov:
Бессмысленно сравнивать национализмы европейский (буржуазный, экономический) и украинский (этнический), ввиду их разной природы, относящейся к разным фазам развития цивилизации.
Но можно и нужно говорить о том, что у нас он стал государственной идеологией, а на западе – нет.
Какая глупость! Это все равно, что утверждать, что в Белоруссии закончилась диктатура Лукашенко, потому что в парламент Белоруссии избрали двух оппозиционеров.
Andrey Kononenko _ 13.09.2016 16:21
IP: 188.163.73.---
Mike_Kharkov:
Если внимательно присмотреться к западным националистам, то выяснится, что все они исключительно экономического толка, у нас же – этнического.
Это ваши домыслы.
Если присмотреться к Ле Пен, то это дура, исповедующая взгляды 19-го века. Если они придут к власти, то западная Европа может вернуться к конфликтам и войнам.

Сравните с Тягнибоком, ПС и т.д., кто из них думал о достатке рядового гражданина начиная войну?
Какую войну начал Тягнибок и ПС??? Да вы рехнулись под воздействием российских телеканалов. Не имеет смысла говорить с человеком, у которого российско-центричное мировоззрение.
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 14:06
IP: 104.155.103.---
Andrey Kononenko:
...Ле Пен на президентских выборах получила 18%, австрийские националисты получили 20%, Тягнибок – 5%. Вывод? В ЕС национализма намного больше, чем в Украине.
Да и Украина с ЕС почему-то сближается, а не наоборот
Если внимательно присмотреться к западным националистам, то выяснится, что все они исключительно экономического толка, у нас же – этнического.
Поэтому Ли Пэн поддерживает Россию, ДНР с ЛНР и федерализацию Украины ("Мы глупым образом лишаем себя рынка сбыта в России"). Сравните с Тягнибоком, ПС и т.д., кто из них думал о достатке рядового гражданина начиная войну?
.
Бессмысленно сравнивать национализмы европейский (буржуазный, экономический) и украинский (этнический), ввиду их разной природы, относящейся к разным фазам развития цивилизации.
Но можно и нужно говорить о том, что у нас он стал государственной идеологией, а на западе – нет.
Kirill Korzhenko _ 13.09.2016 14:04
IP: 95.134.232.---
Andrey Kononenko:
Вы, Андрейка, дитя атеистической идеологии. Так шо, да же не пытайтесь напрягаться. Один черт перепутаете божий дар с яичницей.
Kirill Korzhenko _ 13.09.2016 13:48
IP: 95.134.232.---
Takozh:
ни кто из них и не отрицал шо сосланы за убийства. Да же не пытались этого скрывать, а лишь стремились оправдаться. Передо мной, южанином. Знаете почему? – потому что, украинский мир начинается с Христа, а не с Ульянова или Бандеры. Членство украинцев в КПСС или сотрудничество с Бандерой – это звенья одной трагедии украинцев. Мои предки предпочитали голодную смерть тому, что бы преступить хоть одну заповедь Христа.
Andrey Kononenko _ 13.09.2016 12:40
IP: 188.163.73.---
Kirill Korzhenko:
Не учли, правда, шо демократич мир не примет этих уловок ни под каким соусом.
Кирилл, да вы брехун. Ле Пен на президентских выборах получила 18%, австрийские националисты получили 20%, Тягнибок – 5%. Вывод? В ЕС национализма намного больше, чем в Украине.
Да и Украина с ЕС почему-то сближается, а не наоборот.
И бандеровцев давным-давно не существует нигде, кроме как в эфирах российских телеканалов.
Logic2009 _ 13.09.2016 11:45
IP: 91.196.177.---
Ioannes Paulus:
ведь никто не будет уже оспаривать.
Точно, бред шизофреников оспаривать нет смысла.
"Окурок" через год по Хлестаковски себя расхваливал за спецоперацию в Кпыму,
а в 2014 нёс тот бред что Вы несёте.
А в 2016 Цимбалюку заявил: "Мы никогда не отрицали присутствие...".
Смените методички.
Doroshenko Vlad _ 13.09.2016 11:30
IP: 93.72.70.---
Майбутнє твориться сваволею.
Ось такий приклад, як пише Казарін: Сразу после вторжения на Донбасс эксперты ломали голову о финальной цели Москвы. Кто-то говорил о сухопутном коридоре в Крым, кто-то – о полноценном вторжении, кто-то – о попытке отвлечь внимание от аннексии полуострова. Но в том и особенность, что у этого вторжения нет некой одной-единственной конкретной цели. Напротив, его задачей было именно в создании ситуации неопределенности, которая оставляет самое широкое пространство для маневра. Развязывает руки, не налагая при этом никаких обязательств.
Отсуствие четких правил становится главным правилом. Кремль не столько создает правила игры, сколько предлагает...их угадывать. Причем ни один из вариантов ответа не может считаться окончательно безошибочным.
...про гибридную войну (за майбутнє?)
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 10:39
IP: 146.148.122.---
Так, я думав, що "справжніх" комуністів та націоналістів в Україні вже нема давно, бо справжні ж вони не за гроші, а за ідею здатні віддати життя, тобто, вони хоча б теорію повинні знати своєї ідеології. Але ж, по ділах треба, по ділах. Світ судить по ділах, і по законах. Не по законах ідеології. І біда, коли законом стають закони ідеології – то шлях до перетворення громадян на злочинців перед світом. Державна ідеологія звільняє людину від совісті, визволяє інстинкти і закриває питання "справжня-не справжня", люди творять вчинки на її підтримку, а це і є справжнє. Людині не потрібно знати теорію, і не за її незнання її можуть потім судити, а за злочини.
Ну, то так, література:)
А що маємо в житті? Держава (олігархія) вже поділила громадян на 2 сорти, 1-й сорт має жити на її території та мати постійного державного ворога зовні, а решту віддали поки тільки Росії. Це нестабільна ситуація, але вже й не фейкова.
Mike_Kharkov _ 13.09.2016 10:38
IP: 104.155.17.---
Так, буне, сталося.
Не лишилося сумнівів, що тоталітарну ідеологію обрано державною, усіма 8 кланами, одностайно. Що це означає можемо здогадатись на прикладах Німеччини, СРСР, Італії...
Я теж раніш думав про справжній та фейковий, однак така класифікація не працює в житті. Коли селянину у безвладді кажуть про націю, демонструють приклад, героїзують (електризують) – він йде та вбиває поляків для своєї нації, теж і зараз на сході – вороги нації, вбивайте. Це справжній чи фейковий? Будь-яка ідеологія, яку підтримує держава, влада, стає справжньою, бо люди діють по її вказівці (це ж законно).
Ця тема (справжній-фейковий) є темою для філософії, соціології, мистецтва, тут романи писати треба, тут людина постає у всіх проекціях та світах. А наш духовний світ звужується до розмірів профессії, виживання, і ми зараз вже незахищені зовсім ніякою духовністю – ідемо та вбиваємо.
Takozh _ 13.09.2016 10:05
IP: 176.8.134.---
Kirill Korzhenko:
Takozh:
Корженко підпрягається до Чикатіли.
Ещё в 1997 ом, мне повезло общаться и жить рядом с настоящими бандеровцами на Колыме. Ни кто из них и не помышлял уже о возвращении в Украину, потому что понимали – их время уже безвозвратно ушло. Мне повезло – я эту убежденность перенял от них, а вы продолжаете жить в плену иллюзий.
Ті люди, яких Ви знали, що спільного мали з Чикатилою? Не тільки засудили і відправили на Колиму, а й після того мають бажання навіть пам'ять про боротьбу за незалежну Україну очорнити, покарати, стерти. Українці за славу України, а особисто Ви за Чикатилу, так виходить.
Александр 1 _ 13.09.2016 09:44
IP: 188.163.12.---
Andrey Kononenko:
А я вам написал – "Во всех государствах, которые обрели НЕЗАВИСИМОСТЬ, все ВОЕВАВШИЕ ЗА ЭТУ НЕЗАВИСИМОСТЬ являются героями"
+++ Абсолютная истина.
Kirill Korzhenko _ 13.09.2016 09:33
IP: 95.134.232.---
Takozh:
Корженко підпрягається до Чикатіли.
Ещё в 1997 ом, мне повезло общаться и жить рядом с настоящими бандеровцами на Колыме. Ни кто из них и не помышлял уже о возвращении в Украину, потому что понимали – их время уже безвозвратно ушло. Мне повезло – я эту убежденность перенял от них, а вы продолжаете жить в плену иллюзий.
Takozh _ 13.09.2016 09:24
IP: 176.8.134.---
Корженко підпрягається до Чикатіли.
Kirill Korzhenko _ 13.09.2016 08:55
IP: 95.134.232.---
Mike_Kharkov:
Andrey Kononenko:
Где герои СССР? Где герои Вьтнама в США?. Где герои 3-го Рейха? Где Мао с хунвейбинами?
А тут вдруг герои-Чикотилы на все времена, по закону.
Это не мелочи. Если государство не способно само дать оценку своей истории и своим героям с позиции современной цивилизации, значит оно находится вне ее. а Вятрович с вами опять выдвинули. Зачем?
за тем, что бы у власти удержаться как можно дольше. Нужен образ героя, по локоть в крови, что бы оправдать необходимость диктатуры в стране. В воюющей, типа, стране. Не учли, правда, шо демократич мир не примет этих уловок ни под каким соусом. Ну ето мелочи. Боюсь, нам с этими Чикотилами ещё долго плестись в одной упряжи. Судя по тому, как они легко по бандеровски убирают с пути своих политич оппонентов, етот режим не собирается уходить чер 2 года. То как расправились с Шереметом, после начала его сближения с Саакашвили, наводит на мысль, шо спасет нас то ка чудо.
бун _ 13.09.2016 07:40
IP: 77.123.168.---
Mike_Kharkov:
Andrey Kononenko:
Mike_Kharkov:
Я обвиняю.
Майк, на правах старого друга. я скажу, що не вірю, що ви не можете відрізнити фейковий націоналізм від справжнього, імітацію явища від самого явища. Можна подумати, що ви не знаєте, що позиція громадянина в нас підмінена позицією 8-и кланів, представлених їх баронами, та кількома закордонними цетрами впливу. Теми старих правих та нових лівих на кшталт ізмів нац. меншин, гендеру та всякої всячини розігруються для одного – відвертання уваги від легітимності тієї автономії кланів, якою вони сьогодні користуються в країні, від майнових відносин, які є сенсом існування клану як такого, до питань культурної політики. Населення, яке ви так гнівно тавруєте ганьбою, звело свою роль до питання "ты чьих холоп будешь". Видно, Майк, справи щось пішли не так.
-Vesna- _ 12.09.2016 22:41
IP: 93.72.142.---
Mike_Kharkov:

Я обвиняю укр. национализм в преступлениях
Вы чокнулись на этом национализме. Он вас сделал.
Andrey Kononenko _ 12.09.2016 22:18
IP: 188.163.73.---
Mike_Kharkov:
Где герои СССР? Где герои Вьтнама в США?. Где герои 3-го Рейха? Где Мао с хунвейбинами?
Канада признала даже преступления против коренного,США дали резервациям права штатов, Британия – колонизации. Германия выплачивает евреям.
А вот вы опять передёргиваете. Вы привели примеры, которые не являются примерами борьбы за независимость. Конечно, вы же привели примеры оккупантов!
А я вам написал – "Во всех государствах, которые обрели НЕЗАВИСИМОСТЬ, все ВОЕВАВШИЕ ЗА ЭТУ НЕЗАВИСИМОСТЬ являются героями"
Mike_Kharkov _ 12.09.2016 22:04
IP: 146.148.122.---
Andrey Kononenko:
Я считаю, что вы цепляетесь за мелочи. Во всех государствах, которые обрели независимость, все воевавшие за эту независимость являются героями и считаются сыгравшими роль в обретении независимости
Где герои СССР? Где герои Вьтнама в США?. Где герои 3-го Рейха? Где Мао с хунвейбинами?
Канада признала даже преступления против коренного,США дали резервациям права штатов, Британия – колонизации. Германия выплачивает евреям.
А тут вдруг герои-Чикотилы на все времена, по закону.
Это не мелочи. Если государство не способно само дать оценку своей истории и своим героям с позиции современной цивилизации, значит оно находится вне ее. Это признак изоляции и загнивания.
.
Клячківський что, герой? а закон говорит, что герой. Даже в УПА его задвинули, а Вятрович с вами опять выдвинули. Зачем?
Mike_Kharkov _ 12.09.2016 21:46
IP: 104.155.121.---
Andrey Kononenko:
Mike_Kharkov:
Майк, о чём мы спорим? Я не говорил, что национализм не может быть государственной идеологией! Я говорю, что в Украине украинский национализм не является государственной идеологией.
А я не спорю.
Я обвиняю укр. национализм в преступлениях прошлых, и нынешних (шестерение у олигархии). В 41-м они устроили шабаш во Львове и получили оплеуху от немцев за занятие барского кресла, и в 2014-м в Киеве, и тоже получили. От олигархыча. Не для барского кресла их держат и тренируют, а для псарни.
А заодно власть в измене Конституции, конкретно в части гос. идеологии. Госчиновник, произносящий на службе приветствие ОУН "Слава Украине" уже есть преступник. А незнание, как известно, не освобождает.
Andrey Kononenko _ 12.09.2016 21:42
IP: 188.163.73.---
Mike_Kharkov:
"Держава визнає, що борці за незалежність України у ХХ столітті, які визначені у статті 1 даного Закону, відіграли головну роль у відновленні української державності, ...1991 року""
Я считаю, что вы цепляетесь за мелочи. Во всех государствах, которые обрели независимость, все воевавшие за эту независимость являются героями и считаются сыгравшими роль в обретении независимости. В Украине эту простую мысль пришлось формализовать в виде закона из-за большого количества российской антиукраинской пропаганды, чувствующей себя в Украине, как дома.
Україна та Європа1065 Aтака Путіна1187 Корупція1288 Уряд реформ392 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter