Сергій Дацюк Філософ

НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ?

10 січня 2017, 11:02

Під час Різдва та Нового року дуже хочеться вірити казкам. Також в цей час безліч дорослих ніби впадають в дитинство, бо свідомість стає особливо чутливою до всіляких див. Тобто Різдво та Новий рік це свого роду актуалізація сакрального і трансцендентного в масовій свідомості, коли профанне та утилітарне відходить на другий план.

Але от цього року новорічні та різдвяні казки Західного Світу виявилися не настільки багатими на дива, як це буває зазвичай.

Передчуття Великої Війни

На Заході тривають дискусії про Велику Війну.

Якраз на Різдво в Росії вийшла маніпулятивна, але доволі інформативна, стаття Сергія Карелова "Большой войны не миновать". В ній дається уявлення про дискусію на Заході між прихильниками концепції "Довгого Миру", що уособлюється Стівеном Пінкером, та прихильниками концепції "Великої Війни", що уособлюється Нассімом Талебом (та Вернором Вінджем як творцем уявлення про "технологічну сингулярність").

Походження концепції "Довгого Миру" зрозуміле для широкого загалу: будь-які сценарії близької війни псують бізнес та публічну політику, бо вони знищують у людей мотивації купувати все нові та нові речі, вкладати гроші в цінні папери та обирати тих же самих політиків.

Походження концепції "Великої Війни" мало зрозуміле для широкого загалу: воно є узагальненим уявленням про нестримний і гіперболічний розвиток технологій, коли людство змінюється принципово за багатьма напрямками – виникає штучний інтелект з можливістю його інтеграції з людським мозком (трангуманізм), виникає мережеве єдине людство, яке поглинає всі національно-культурні та економічні бар'єри, людство виходить за межі своєї планети Земля і відокремлюється в зовнішню цивілізацію, виникають принципово нові трансцендентні за своєю суттю мотивації (творчості, дарування, волонтерства), які поглинають мотивації споживання/збагачення.

Саме тому дискусія про Довгий Мир та Велику Війну така принципова.

Старий світ хоче Миру, Новий світ хоче війни.

Ситуація конфлікту концепцій досягла такого рівня, що дискусію щодо цього винесли на симпозіум Нобелевського комітету мира в Бергені 2016-го року.

Вже не вперше Талеб наводить математичні розрахунки, які показують, що насилля в світі зростає.

Вже не вперше Пінкер робить математичні розрахунки, які показують, що насилля в світі зменшується.

На згаданому симпозіумі за допомогою ще більш складнішого математичного апарату Талеб зробив два важливих висновки: 1) Гіпотеза про зниження насильства (протягом чи всієї історії або за останні 70 років) статистично недостовірна; 2) Оскільки у всій попередній історії війни з максимальним числом загиблих траплялися приблизно раз в 100 років, то 70+ років, що минули після Другої Світової війни, не можуть бути аргументом про будь-яку зміну тренду на зниження насильства в світі.

Отже математика говорить – Велика Війна невідворотна.

Чи можна уникнути Великої Війни?

Щоб відповісти на це питання, потрібно знати, що таке війна та які її причини.

Для цього я скористаюся уявленням з розділу "Війни з точки зору цивілізаційної антропології" зі своєї роботи "Основи цивілізаційної антропології" книги "Теорії перспективи".

"Війна – спосіб перетворення засновків, структури і горизонтів (трансцендентних меж) цивілізації в умовах відсутності надцивілізаційної позиції. Інакше кажучи, війни – найпростіший спосіб вийти в надцивілізаційну позицію для перетворення цивілізацій. Війни – єдиний спосіб по-справжньому порівняти і вибрати різні системи мотивацій і реалізацію різних структур трансценденції без надцивілізаційної позиції.

Як би не здійснювалася економічна, культурна і політична конкуренція, дійсно з'ясувати силу цивілізації можна лише в процесі війни з іншою цивілізацією. Окремі індивіди, соціальні групи і їх коаліції можуть як завгодно довго конфліктувати, проте лише війни проявляють зіткнення структур і систем мотивацій різних учасників конфліктів.

Тільки готовність віддати життя за свої цінності, що обгрунтовують ті чи інші системи / структури мотивації, дозволяє не просто оцінювати, а реально порівнювати їх. У цьому сенсі війни можливі не тільки між цивілізаціями, але і всередині цивілізацій."

Зараз світ опинився в ситуації, коли не якась окрема цивілізація є в кризі, а вся людська цивілізація в кризі.

Давайте спробуємо відповісти на такі запитання.

Чи готові маси людей відмовитися від комфорту і щоденного споживання задля болючих перетворень по зміні їх мотивацій, хоча б і за допомогою ЗМІ?

Чи готові бізнес-еліти вкладати прибуток у інновації та в створення принципово нових цивілізаційного рівня продуктів?

Чи готові політичні еліти поширювати нові ідеали, говорити складні і незрозумілі речі, знаючи, що їх не оберуть на наступних виборах?

Чи готові інтелектуали здійснювати філософську революцію, знаючи що це зробить з них маргіналів, відлучить від телебачення і знищить всі джерела фінансування їх роботи?

Ні, ніхто до цього не готовий.

Саме для цього і потрібна війна, яка просто буквально, щоденним винищенням великих мас людей, примушує маси людей та різні їх прошарки змінювати мотивації, примушує бізнес змінювати спосіб ведення бізнесу, примушує політиків змінювати політичні смисли і способи політичних дії та стимулює інтелектуалів до філософсько-гуманітарних інновацій.

Суть змін у кризовому світі в тому, щоб все змінювалось одночасно та взаємопов'язано. Тобто якщо навіть нам і вдасться змінити якесь одне середовище (наприклад, інтелектуалів чи навіть всю громаду), нам не вдасться змінити їх всі (найбільш упертими будуть політики та бізнесмени).

Чи можна підготуватися до Великої Війни?

Отже Великої Війни не уникнути. Можна просто пом'якшити її наслідки для тих чи інших територій-суспільств. Десь люди будуть більше готові до нового, десь будуть менше готові до нового.

Більше всього постраждають найбільш архаїзовані та агресовані країни-цивілізації. Тобто в сьогоднішніх уявленнях найбільшими жертвами Великої Війни буде Росія та Ісламський світ.

Китай, хоч і доволі архаїчний, але основне його спрямування – на інновації. До того ж в Китаї суспільство не настільки агресоване, як в Росії чи в Ісламському світі.

Європа теж доволі сильно постраждає – саме через прокрастинацію, яка поволі переходить в архаїзацію, і через привнесене ззовні агресування (емігранти).

Найменше постраждають США – великий інноваційний потенціал та традиційно низький рівень загального агресування. Вочевидь США скоро змушені будуть закриватися від емігрантів, бо хитрих та прагнучих комфорту людей в світі багато.

На обивательські запитання, типу "може купувати менше, заощаджувати гроші, накопичувати продукти та готувати бункер, щоб відсидітися?" існує доволі реалістична відповідь: 1) потрібно все купувати, як завжди, бо точний час війни невідомий; 2) гроші заощаджувати немає сенсу, бо нинішні гроші втратять своє значення під час війни; 3) бункер від війни не спасе, бо сучасна війна буде і проти тих, хто в бункерах.

Кожна нова війна породжує свої типи дефіцитів, які принципово незрозумілі з досвіду минулої війни. Тобто, точно не потрібно заощаджувати сіль та сірники. Інакше кажучи, можна подивитися на Крим та Донбас і зробити висновки вже – в дефіциті будуть інфраструктурні продукти (вода, газ, електроенергія) та соціальні продукти (правдива інформація, довіра, керованість господарюванням).

Такі дефіцити долаються лише технологічними інноваціями (самозабезпечення водою та енергоносіями, включно з електроенергією) та соціальними інноваціями (мережева довірча комунікація, а також мережеві структури самоуправління, самофінансування та самозахисту).

Шанс для України у підготовці до Великої Війни полягає у наступному: 1) максимально відсторонити правлячий клас зі старими мотиваціями від влади та багатства та дати дорогу представникам нового правлячого класу з солідарними мотиваціями; 2) працювати в інтелектуальному плані над новими уявленнями про Новий Світ і поширювати їх мережевим чином, дистанціюючись від домінуючого дискурсу в ЗМІ; 3) створювати нові самодостатні громади, які будуть здатні до самоорганізації, самофінансування, самозахисту.

Найкраща стратегія для українців – нікуди не тікати, а продовжувати розпочату Революцію. Чим більш інноваційним та чим менш агресованим буде українське суспільство, тим менше жертв у Великій Війні воно зазнає.

Коментарі — 291
Vladimir Khotenko _ 16.01.2017 08:50
IP: 80.249.227.---
Takozh:
Походження концепції "Великої Війни" мало зрозуміле для загалу
Мережеве людство – обрані.
C концепцией и термином Большая Война, как раз все понятно. Это Мировая война, две таких было в 20-м веке. Харак-ся тем, что воюют блоки стран, некоторые могут начать в составе одного блока, закончить войну в другом... Кто-то отсидится, кто-то нет.

При этом Дацюк, обсуждая 3МВ, манипулятивно заявляет о ней, как войне Западного мира против Исламского и Русского мира. Хотя сама эта концепция уже сама нуждается в обосновании. Чего он не делает. Но даже допустив это, старательно замалчивает вытекающие из этого вопросы – Турция будет воевать за Запад против Исламского мира? Или же против Запада, что логично? Это большая разница. Китай буде за кого? Будет ли он воевать с Пакистаном, Россией и Индией за интересы США, что несколько сомнительно... или поддержит Россию? Или (каким образом) останется в стороне... Так что напрасно Дацюк трактует все так примитивно.
Yaroslav Yurkiv _ 14.01.2017 18:44
IP: 95.132.207.---
Tim Vlasyuk:
Україна не має конкурувати на глобальному ринку. Червоний океан конкуренції між державами – шлях у нікуди, в минуле. Варто шукати "блакитні океани" позбавлені конкуренції. Таким блакитним океаном може бути Україна без держави, чиновників і корупції!
Україна як глобальна спільнота українців, які живуть на різних континентах і в різних державах.
І в "блакитному океані" вже існує потужний конкурент!:)
Нещодавно його апологет розповів нам в Wall Street Journal, куди нам пірнати і як глибоко...
Yaroslav Yurkiv _ 14.01.2017 18:13
IP: 95.132.207.---
Doroshenko Vlad:
нас стулити докупи на принципах НАЦІОНАЛІЗМУ?
Стулює так, що навіть в Гулагах не могли розтулити. А успішна Україна твориться автоматично, бо ніхто не живе "з краю".
А націоналізм-це Фаріон, Тягнибок, Махніцький? А у Путіна не рос націоналізм? А Янукович-це не донецький націоналізм? А це не з краю своїх шаровар?Дацюк навіть укртермінів до науки не знаходить, щоб філософію українською писати. А хіба Майдан не був переважно російськомовним? А в Інтернеті українською-куций хвіст. А українські рекорди: найкорумпованіша країна Старого світу, і найнижчий подушний ВВП в Європі, коли одна рука позичає, а друга викачує на офшори. Свою Таврію і то не випускаємо, щось старе китайське копіюємо. Хіба що гулагами похвалимось та міліонами трупів по війнах і репесіях і міліонами заробітчан по світу.
Автоматично лише нас поглинають відсталість і злидні, коли в світі іде гонка освіти і технологій.
Ну, то робіть ЩОСЬ, щоб наздогнати і перегнати?
lohik _ 13.01.2017 11:00
IP: 46.133.110.---
Mikolaj Parubiy:
Брись в ПаРашу к Путлєру, рашист вЗадов – Сємижопов- Задрьіщенко – Запєрдоленко!...Єто твои прежние ники...
sidor _ 13.01.2017 08:51
IP: 77.52.85.---
Petro Prigoda:
Мыши плакали, кололись, но начали интересоваться, действительно ли можно построить капитализм с человеческим лицом во всем мире???
при этом сбежав с территории, где комунокапитализм имеет форму лица в виде жопы.
Takozh _ 13.01.2017 05:45
IP: 79.140.13.---
...Походження концепції "Великої Війни" мало зрозуміле для широкого загалу: воно є узагальненим уявленням про нестримний і гіперболічний розвиток технологій, коли людство змінюється принципово за багатьма напрямками – виникає штучний інтелект з можливістю його інтеграції з людським мозком (трангуманізм), виникає мережеве єдине людство, яке поглинає всі національно-культурні та економічні бар'єри...
Найбільша війна точиться між життям і смертю, на цьому побудовано всі людські цінності і межі. Як зникає час у чорних дирах, так зникає людяність у трансгуманізмі. Якщо смерть подолана, то непотрібно народжувати нових людей, та й старих забагато (навіщо їм жити?). Людство наблизилось до усвідомлення, що краще покладатись на Бога, ніж на свої амбіції. Бог дозволяє всім жити, тільки за заповідями, не так, як зараз.
Мережеве людство – обрані серед приречених.
Takozh _ 13.01.2017 05:06
IP: 79.140.13.---
Doroshenko Vlad:
Yaroslav Yurkiv:
... нас стулити докупи на принципах НАЦІОНАЛІЗМУ?
Стулює так, що навіть в Гулагах не могли розтулити... А успішна Україна твориться автоматично, бо ніхто не живе "з краю".
А націоналізм – це Фаріон, Тягнибок, Махніцький? А у Путіна не рос націоналізм? А Янукович-це не донецький націоналізм? А це не з краю своїх шаровар? А хіба Майдан не був переважно російськомовним? А в Інтернеті українською – куций хвіст. А українські рекорди: найкорумпованіша країна Старого світу, і найнижчий подушний ВВП в Європі, коли одна рука позичає, а друга викачує на офшори. Свою Таврію і то не випускаємо, щось старе китайське копіюємо. Хіба що гулагами похвалимось та міліонами трупів по війнах і репесіях і міліонами заробітчан по світу.
Автоматично лише нас поглинають відсталість і злидні, коли в світі іде гонка освіти і технологій.
Гонка освіти Вам не загрожує. Донецький "націоналізм" тільки апельсини наколоті розуміє.
Doroshenko Vlad _ 12.01.2017 23:23
IP: 93.72.70.---
Yaroslav Yurkiv:
... нас стулити докупи на принципах НАЦІОНАЛІЗМУ?
Стулює так, що навіть в Гулагах не могли розтулити... А успішна Україна твориться автоматично, бо ніхто не живе "з краю".
А націоналізм – це Фаріон, Тягнибок, Махніцький? А у Путіна не рос націоналізм? А Янукович-це не донецький націоналізм? А це не з краю своїх шаровар? Дацюк навіть укртермінів до науки не знаходить, щоб філософію українською писати. А хіба Майдан не був переважно російськомовним? А в Інтернеті українською – куций хвіст. А українські рекорди: найкорумпованіша країна Старого світу, і найнижчий подушний ВВП в Європі, коли одна рука позичає, а друга викачує на офшори. Свою Таврію і то не випускаємо, щось старе китайське копіюємо. Хіба що гулагами похвалимось та міліонами трупів по війнах і репесіях і міліонами заробітчан по світу.
Автоматично лише нас поглинають відсталість і злидні, коли в світі іде гонка освіти і технологій.
lohik _ 12.01.2017 20:57
IP: 46.133.78.---
Mikolaj Parubiy:
Agora Vox, Франция.
12.01.2017. (Christelle Néant)
"Ярость киевских властей после публикации списков Савченко, стоит рассматривать под другим углом: речь идет об отсутствующих в списках именах. То есть, список украинских потерь может расшириться на 581 фамилию, причем это касается погибших, чьи тела так и не были найдены (некоторые наверняка оказались на дне вентиляционных колодцев донбасских шахт, куда у украинской армии вошло в привычку сбрасывать неудобные для нее трупы собственных солдат."
Ти явно какцапский троль...Бо тиражуєш брнхливий заготовлений текст по всіх блогах...
Tim Vlasyuk _ 12.01.2017 20:46
IP: 185.11.29.---
Україна не має конкурувати на глобальному ринку. Червоний океан конкуренції між державами – шлях у нікуди, в минуле. Варто шукати "блакитні океани" позбавлені конкуренції. Таким блакитним океаном може бути Україна без держави, чиновників і корупції!
Україна як глобальна спільнота українців, які живуть на різних континентах і в різних державах.
Ua Gall _ 12.01.2017 20:40
IP: 95.215.157.---
Козак Невада:
... людство виходить за межі своєї планети Земля і відокремлюється в зовнішню цивілізацію.
- Іване! – Чого репетуєш?! – Москалі у космос полетіли!
- Усі?

... І на Марсє будутъ яблоні цвєсті:)
В Украине должны править только украинцы на национально-пропорциональном основании.

...Наверное,справедливее всего вернуть Палестину нам,христианам.А так как мы не расисты? и не фанатики?,а также не претедуем на исключительность,то права мусульман и иудеев на этой НАШЕЙ
святой земле мы гарантируем,т.е -пушкинизируем.
А.Дугин
Балда,шо Дугин предлагает вернуть Палестину всем христианам?Нетушки.А каким?Тем шо;
"Когда русский говорит о Боге,он всегда чешет задницу".
В.Белинский
бун _ 12.01.2017 18:45
IP: 104.155.120.---
Таке враження шо той Микола Парубій за гроші хвюрера і хатинку вже собі збудував.
braterstvo _ 12.01.2017 18:08
IP: 89.252.61.---
Mikolaj Parubiy:
Mikolaj Parubiy:
Не пора ли прекратить этот бардак и послушать Савченко, пойти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР и прекратить эту бессмысленную войну на уничтожение Украины.
Савченко вже перетворилась на "полпреда" Путіна в Україні.
Ганьба!!!
Mikolaj Kren _ 12.01.2017 16:42
IP: 178.92.62.---
5...От заємствування Римлян від Греків...Kren

Кирилл Граф... Вот и мне кажется, что главное, с чего начинал Рим...

...коли ходом історії,Рим був ізольований від свого культурного Грецького коріння,він став здобиччу
варварів.
Бундючності москелі не запозичувати, "вєлічіє" і виключна світова міся місія "богоносного"
народу-є.
Вариво з пихи і власної вийнятковості москелі,подано до столу історії.

Історія,як відомо,не дає ніяких преференцій за особистим уподобанням.
Mikolaj Kren _ 12.01.2017 16:40
IP: 178.92.62.---
4 Кирилл Граф...толстовские идеи это промысел гения...

...одначе відсутність свого,українського,міфу і ідеї в продовжуваний час створила умови відбору
і формування еліти,будучи орієнтованою на москельські обряди і ритуали,безумовно ж найвищи
ми цінностями і чеснотами, в рамках своєї корпоративної етики обрали,вірно; продажність,підло
ту,зрадництво,лихварство,підступність,лицемірство,загалом весь арсенал впродовж історії набутий найганебнішими виродками,в українськихелітах,залишається першою необхідністю.В цій блювотині цивілізації,наша,нажаль,еліта,множиться,плодиться і розвивається,як зараза знищуючи Україну...
Mikolaj Kren _ 12.01.2017 16:37
IP: 178.92.62.---
3 Кирилл Граф...толстовские идеи это промысел гения...

...біда України в тому,що після Батия вона так і не змогла об*єднатися і відновитися у своєму попе
редньому статусі.Весь час виживання в умовах підпорядкованих-ніяк не сприяв ні створенню свого історичного міфу,ні своєї с-ми цінн.Але...можливо,якийсь феномен природної першості,як у Греків
з Римом,якимось дивом присутній духовно на українських теренах,раз збереглося в історії хоч те,що маємо зараз.І цей феномен не дає спокою москелі,що чує своє природнє жлобство і єдиним спосо
бом позбутися такої вади,бачитьу фізичному знищенні всіх не таких,щоб не було з чим порівнювати...
Mikolaj Kren _ 12.01.2017 16:35
IP: 178.92.62.---
2 Кирилл Граф Критиковать "вещь в себе"...

...економіка не здібна створювати додану вартість,приречена на стагнацію.Сус-во не здібне на свій міф,систему цінн.,не спроможне на власну ідею-приречене на животіння,на задвірках історії,в тіні ін.націй,що створили свою концепцію...ВСЬОГО.
Порівняно з Україно,можна вважати,що велич за Росією.Одначе,на відміну від Греків...300 літні,
безпосередні заємствуввання від Монголів,не дали москелі ні міфу,ні культури.І цей культурологіч
ний провал відчувається у всьому і сьогодні.Всіми своїми досягненнями 18,19,поч. 20 ст.Росія зобов*
язана Європейцям,свого там нема нічого.Чого така дикарефлексія навколо Київської Русі і України.Бо,як показує історія,звернутись більше нікуди.
А визнати свою культурну недолугість заважає-"вєлічіє"...
Mikolaj Kren _ 12.01.2017 16:32
IP: 178.92.62.---
1 Кирилл Граф всё же, европейская аналитика в духе Рассела...

я не науковець і не авторитет в даній дисципліні.Простий юзер,котрий хотів...і хоче розуміти,що і
чого.Тому досвід мій особистий,але спирається на досвід науковців справжніх. "Свєтіла" на кшталт дугіних-глазьєвих і К 0.мені не цікаві.Тому,в дусі Рассела,як і говорив нижче,вважаю,що проблеми всякого соціуму,за вийнятком природніх катакліз мів-тільки внутрішні.
Як тонко зазначив Е.По.-"велич була за Римом-слава за Греками. Римляни завжди відчували неповноцінність своєї культури і нездібність створити що-либонь оригінальне.Цей не достаток
вони намагалися компенсувати бундючністю.В них завжди відчувався "торгаш, що вирядився джентельменом",котрий нітився і губився в присутності природженого куль турного грецького аристократа"...
lohik _ 12.01.2017 14:10
IP: 134.249.42.---
sidor:
:
...В Якутии слепили из дерьма петуха и объявили в СМИ конкурс на лучшее название сего творения. Тройка лидеров:
1. Новый герб России.
2. Путин глазами россиян.
3. Наш ответ бездуховному Западу.
В российских мужских колониях зєков, которьіе служат пєдофильной Машкой (бабой), назьіваюь петухом опущенньім...Так что 4.Символ российской пєдофилии...
sidor _ 12.01.2017 13:37
IP: 77.52.16.---
:
Logic2009:
:
sidor:
Ночью не замёрз сынок, много бутылок под себя подложил!?
У него нет бутылок, все продал в Россию на мочу для спортсменов.
В России весь спорт "ссанный".
– В моче ты разбираешься, а в политике полный профан.
...В магазинах Стокгольма висят таблички на русском языке: "Не воровать! Снимают камеры!"
sidor _ 12.01.2017 13:35
IP: 77.52.16.---
:
...В Якутии слепили из дерьма петуха и объявили в СМИ конкурс на лучшее название сего творения. Тройка лидеров:
1. Новый герб России.
2. Путин глазами россиян.
3. Наш ответ бездуховному Западу.
sidor _ 12.01.2017 13:30
IP: 77.52.16.---
:
....Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве.
Самые дорогие из них были в костюмах медведя и стерха.
Logic2009 _ 12.01.2017 13:29
IP: 91.196.177.---
:
sidor:
Ночью не замёрз сынок, много бутылок под себя подложил!?
У него нет бутылок, все продал в Россию на мочу для спортсменов.
В России весь спорт "ссанный".
Logic2009 _ 12.01.2017 13:25
IP: 91.196.177.---
Адміни, приберіть цього недоумка-копіпастера.
У нього кури зо сміху передохли від його опусів.
sidor _ 12.01.2017 13:09
IP: 77.52.16.---
:
sidor:
Ночью не замёрз сынок, много бутылок под себя подложил!?
....Россия замерзает – все дрова пошли на возвращение "Адмирала Кузнецова" на родину.
Уряд реформ316 Aтака Путіна1114 Україна та Європа931 Корупція1116 Свобода слова545
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter