Сергій Дацюк Філософ

КОЛИ НАРОД СТАЄ РОЗУМНИМ

17 серпня 2018, 18:45

Останнім часом надто багато експертів почали говорити, що народ неспроможний зробити країну кращою, бо він не дуже розумний.

Це звучить в доволі різних формах. І що українці ніколи не зможуть домовитися, бо вони надто дурні. І що народ розуміє прості речі, а говорити з ним потрібно ще простіше, а тому наше телебачення абсолютно адекватне народу. І що експерти, які апелюють до народу зі своїми складними уявленнями, діють антинародним чином. І що порозумнішати народ може лише тоді, коли виникне середній клас, який власне і стане розумом народу. І що політики, які пропонують базувати політичну систему на громадському контролі і надавати народу право законодавчої ініціативи, направду є вороги народу.

Зрештою все зводиться до уявлення, що народ дурний А раз народ дурний, то і пропонувати йому можна прості речі. Складних речей народу не потрібно. Тому олігархічний консенсус, який укладено поза народом, але за його рахунок, є єдино можливий спосіб існування України на найближчий час.

Ось такі уявлення поширюються останнім часом соціальними мережами та в очній експертній комунікації.

В римські традиції існувало дві установки та дві партії – оптимати та популяри. Оптимати вважали, що народ дурний, і вони самі знають, як краще. Популяри вважали, що народ розумний, і він сам знає, як краще.

Чи взагалі народ є розумним?

Розум є здатність застосовувати системні теоретичні знання практично і соціалізовано. Розум не є власне ерудиція. Розум не є теоретизування. Розум не є практика чи соціалізація самі по собі. Розум з'являється саме в цій здатності – практичного та соціалізованого застосування знань. Самі ж знання можуть бути пам'ятовані, актуально вичитані, на потребу випитані, здобуті самостійно.

Якщо мова йде про окрему особу, то тут все жорстко – розум або є, або нема. Існує навіть вікова схема становлення особи. Двадцять років – розуму нема і не буде. Тридцять років – сім'ї нема і не буде. Сорок років – грошей нема і не буде. П'ятдесят років – здоров'я нема і не буде. Шістдесят років – мудрості нема і не буде. Сімдесят років – визнання нема і не буде.

Але з народом все не так, як з окремою особою.

Народ розумний не весь час, а у визначальні періоди історії. Навіть не кожна криза стає визначальною для історії народу. Тому решту невизначального історичного часу народ пасивно не бажає бути розумним.

Народ розумний не весь, а за рахунок своєї еліти. Тому, якщо еліти немає, то правлячий клас призводить до радикального подурнішання народу. Якщо під час тривалої кризи правлячий клас не бажає розглядати складну ситуацію складно і так само складно це пояснювати народу, пропонуючи при цьому складні рішення, то настає руйнування суспільства, держави і навіть цивілізації.

Але от яка річ.

Функція еліти полягає у тому, аби продукувати нові знання, смисли, перспективи та мотивації. Будучи просунутими елітою у народ на рівні принципів, ці продукти можуть з часом стати ідеалами або цінностями цього народу.

В той же час, коли криза затягується надовго, а правлячий клас вперто не бажає виконувати функції еліти, народ опиняється перед викликом: порозумнішати, змінити правлячий клас, давши поштовх для виникнення еліти, або зникнути.

І ось тут саме і проявляється велика таємниця народного розуму – він є не теорія і не практика, він є здатність до соціалізації теорії у практиці спільності.

Кожного разу, коли ви чуєте слова – ви теоретики, а ми практики, це значить, вами маніпулюють. Бо ніякої практики без теорії не існує. Практика без теорії це досвідництво, тобто емпіричний набір досвіду без будь-якого теоретичного узагальнення.

В досвіді можуть бути негативні результати, а можуть бути відрефлексовані помилки. За змістом це одне і те ж, але воно має принципово відмінну соціалізацію.

Негативні результати самі по собі не ведуть до позитивних результатів. Лише ті негативні результати, які відрефлексовані як помилки, можуть вести до позитивних результатів. Але зрозуміти щось як помилку можливо лише на рівні теоретичних досліджень. А виправити помилку можна лише в процесі, коли з такої теорії виростає успішна практика, яка позбувається помилок.

Причому гуманітарне знання принципово відрізняється від природничого тим, що воно призначено не для пояснення, а для тлумачення в ході соціальної практики. Гуманітарне знання важко здобувається, важко перевіряється, важко підтверджується та спростовується.

В основі здобуття та перевірки гуманітарних знань лежить здатність людей укладати договори – храми, церкви, конвенції, консенсуси, конкордії, хартії, правди, конституції – в різни сферах життя: релігії, державі, науці, мистецтві, повсякденному житті.

І ось цей момент – здатність укладати договори, що за складністю співмірні ситуації, в якій їх укладають, – є засадничим для будь-якого співжиття.

Існує давно чута мною схема порівняння, яке передає означення цього моменту.

Один росіянин чи українець в середньому розумніший за будь-якого європейця чи американця (жителя США). 5-10 одних рівні 5-10 іншим. А от уже 20 європейців чи американців (жителів США) розумніші за 20 росіян чи українців. Чому так відбувається?

Це відбувається з однієї доволі складної для розуміння причини – здатності до складного договору, який фактично уособлює цивілізаційну модель будь-якого суспільства: лідери (або еліта, якщо мова йде про ціле суспільство) здійснюють свої функції; решта довіряють лідерам та підпорядковуються їм; при цьому лідери самі дотримуються загальновстановлених правил та не утискають свободу решти.

Іноді це називають інклюзивним підходом, але його зміст завжди спрощують до співжиття та співучасті всіх громадян. Інклюзія це не просто співучасть, це складна модель диспозитивної довіри, розподілення функцій, рівновага між свободою та підпорядкуванням загальним правилам, використання ініціативи та активності усіх.

Народ, як дитина, дорослішає тоді, коли ви починаєте ставитися до нього як до дорослого.

Народ стає розумним тоді, коли ви починаєте апелювати до нього серйозно, говорити про складні речі складно, у складних ситуаціях пропонувати складні рішення.

Усякий раз, коли хтось говорить, що народ дурний, що народ цього не зрозуміє, що це занадто складно для народу, він маніпулює і зневажає народ.

В цьому сенсі український народ тим відрізняється від історичних чи імперських народів, що його ніколи не вважали розумним – ані інші народи, ані власний правлячий клас.

Народ може бути розумним не за рахунок національного (домінування мовно-культурних установок) чи класового (домінування соціальних установок) змістів.

Народ може бути розумним за рахунок громад. Саме громади як договірні спільноти, які поєднані процесами економічної, політичної, соціальної та культурної активності, змушені бути розумними.

Функція громад якраз і полягає у тому, що пояснити незагромадженому народу те, чого він не розуміє.

Зрештою велика таємниця народу в тому, що він є абстракція, яка ніколи ніде не існувала. А існували, існують і будуть існувати лише громади, які власне і роблять народ народом.

Народ стає розумним у громадах.

Народ стає розумним, коли інтелектуали апелюють до громад та активують саме громади, а не власне абстрактний народ.

Світ тоталітаризму, фашизму чи націонал-соціалізму влаштований дуже просто. Світ представницької демократії влаштований значно складніше, хоч там і залишається пасивна більшість, яка делегує все активній меншості. Світ співволодіння та співуправління влаштований ще складніше.

Саме тому світ громад, світ співволодіння та співуправління, це світ, який потребує складних договорів.

Складний Суспільний Договір є власне продовженням Помаранчевої революції та Революції Гідності – тобто тих процесів, де власне розум українського народу проявлявся в практиці соціальної дії.

Україна завжди була складною. Україна завжди потерпала від історії, коли її заганяли у спрощений чужий договір.

Україні потрібен власний складний Суспільний Договір.

Народ, що відкидає складний договір на користь більш простих договорів за його спиною, його іменем та за його рахунок, не має шансу стати розумним.

Народ, що погоджується на складний договір, має шанс стати розумним.

powered by lun.ua
Коментарі — 58
Александр Гершаник _ 22.08.2018 00:58
IP: 35.235.226.---
Якось зовсiм незграбно. Але треба дати шанс... Пана запросили до зустрiчi живцем. Побачiмо.
Елена Величко _ 20.08.2018 18:06
IP: 46.201.53.---
Хто ж та еліта?
В еліту слід записати та провести до керма наукову еліту, це наші з КНУ ім. Т.Г. Шевченко (Томенко) та КПІ, а також Драгоманова та деякі інші. Наукову еліту повинна підтримати політична, що наразі уособлює Тимошенко, Гриценко, Чумак,Наливайченко, Дерв"янко та інші, а також підтримати старою гвардією, що у строю: Смішко, Марчук,та інші, + економічна еліта, що має знання: Лановий, Данилишин, Долинський та Ко, що не втратили совість. Основна задача – це унормувати суспільство з точки зору справедливих законів та нормального середовища для життя, що останнє на основі прогресивного податку призведе доходи до рівня людської гідності, а також усілякий покруч (пусті ліки, отруйна продукція та повітря, перегон грошей та інше) повинен виявлятись спеціально та судитись від 10 років.
Елена Величко _ 20.08.2018 17:55
IP: 46.201.53.---
Mike_Kharkov:
Це не в народу, це 20 років вбивалося у голови, системно та професійно (хто вбивав та навіщо можна здогадуватися). Зауважте наш стан на 91р. и зараз – відбулася руйнація у головах, катастрофічна, втрачується відчуття самозбереження. " Фактично, весь народ на одному рівні – руйнації психики та підкори політикам. - (с ваша). Десь подібне відчуття було в мене – мантрами та постійним тиском, а також протиправними діями проти людей, свавільним збагаченням за рахунок усіх та повним ігноруванняям того, що неможливо жити при таких доходах та у ситуації руйнації усіх необхідних інституцій, що зберігають життя (якісна освіта+ виховання поваги до людей, медицина доступна та така, що рятує людей, дбає та інше), – це призвело до руйнації основних якостей людей, руйнації гідності та поваги до інших, нахабного пограбунку нації, відсутності права та правосуддя,похабного ставлення та гірше...
Tatyana Supryaga _ 20.08.2018 17:36
IP: 93.77.37.---
Oleg Chemerchenko:
Мудаком я б вас не називала, бо в моєму лексиконі такі слова відсутні. Але те, що ви – не народ, то це 100 відсотків. Вибачте за відвертість.
Володимир Дмитрович _ 20.08.2018 13:13
IP: 35.235.227.---
"Україні потрібен власний складний Суспільний Договір"
Складність Суспільного Договору має розпочинатись із закріплення складної термінології, використаної в ньому, яка відображатиме не унормоване різними шляхами розуміння суспільних явищ та процесів, а їх розуміння підписантами Суспільного Договору відповідно до суспільних умов його укладання!
Без цього, укладання Суспільного Договору приречене на невдачу...
Mike_Kharkov _ 20.08.2018 11:05
IP: 178.137.189.---
Oleg Chemerchenko:
І занадто мало тих, хто: "Я буду Робити", і ще менш – "Бажаю Творити".
Кількість їх катастрофічно зменшується. Відомо чому – нема умов для тієї творчості, бо такі умови може зробити тільки цивілізована держава, а є умови тільки для бандитизму, грабунку.
Бажання творити вирощується, це і є культура, це є розвиток, і його потрібно захищати від бур'яну. Така політика зветься позитивна євгеніка, і тільки вона може підняти державу, бо покращіть якость кожного громадянина.
Тобто, тих, хто від природи ще не втратив бажання творення, хтось повинен "вести", ці паростки є найкращим, що є в державі, це єдина надія, там решта життєвих сил народу. От по них в нас і гатять, бо вони поза політикою, поза дикунством, і є загрозою для влади.
Mike_Kharkov _ 20.08.2018 10:45
IP: 178.137.189.---
Oleg Chemerchenko:
...Але ж, пробачте, чергова демагогія. Бо в народу: "Я – сепаратистка", та "Рюмка водкі на столє". І занадто мало тих, хто: "Я буду Робити", і ще менш – "Бажаю Творити".
Це не в народу, це 20 років вбивалося у голови, системно та професійно (хто вбивав та навіщо можна здогадуватися). Зауважте наш стан на 91р. и зараз – відбулася руйнація у головах, катастрофічна, втрачується відчуття самозбереження. Нас готують до стану Палестини, терористів та тероризму хронічному.
До "рюмки на столе" треба відноситися як до стану у школі – розумна людина не буде розстрілювати першокласників за незнання теореми Піфагора. Теж саме відноситься до "Слава Україні" – це теж саме, що "Я сепаратистка", це політичне збочення, політичний сепаратизм, це відсутність самостійного мислення і перехід до управління тільки емоціями та рефлексами. Фактично, весь народ на одному рівні – руйнації психики та підкори політикам.
Володимир Руденко _ 20.08.2018 10:37
IP: 193.34.92.---
Договор может подписать свободный, дееспособный человек. Украинский пенсионер с пенсией в 1542 грн. не может быть свободен и дееспособен. Он полностью зависит от власти которая узурпирована на 90% и за которую он проголосует не только в случае получения дополнительных благ, но и просто за их обещание. И вот людей в той или иной степени зависящих от власти в Украине 50%. Получается, что Договор будут подписывать между собой не свободные личности с учётом своих интересов, а некая половина населения и власть со всем аппаратом силовиков, судей, подконтрольных СМИ. Я думаю всем понятны условия Договора со стороны власти – подчинение, терпение, мобилизация всех сил, единый порыв на вражескую амбразуру ради вечного царствования существующей власти.
Mike_Kharkov _ 20.08.2018 10:33
IP: 178.137.189.---
Oleg Chemerchenko:
Украине рабовладельческо- феодальные княжества
-Это не только в Украине. Это – во всем пост-СССР, кроме Прибалтики, которые изначально осознавали себя оккупированной территорией
Причем здесь оккупация? мода? политика?:) смотреть нужно на уровень цив. развития народа, на пол, екон. и культ. традиции. А посмотрите на карту цив. развития народов по состоянию на 22 год – образование СССР, посмотрите до какого уровня дошли в 1991. Это прогресс, или что? всего 70 лет. Конечно, пол. и екон. мы оставались в феодализме, но он был наследован не от союза, и корни его не там. Это упорно не понимается властью, понятно почему – там замешаны деньги, а вы-то чего?
В 300-летнем бытии, менталитете наши проблемы – а это уровень цив. развития народа, а с 91г. заниматься им некому, активно занялись только дойкой.
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:33
IP: 35.235.225.---
Мені дуже сумно, але навіть якщо Захід підтримає щось на кшталт "Суспільного Договору", то Схід – він буде чиплятися за "рюмку водкі"...

Тому будь які пропозиції наших інтеллектуалів – будуть гальмуватися наявним суспільним договором (не путати з бумажкою "Суспільний Договор").

Пропозиції пана Сергія та його "банди" сьогодня – це пропозиції відокремитись від Держави. Насправді, це вже реалізується певною кількістю людей, які зрозуміли, що Держави, яки захищає їх інтереси, – немає.

Тому пан Сергій – правий, пропонуючи прийняти існуючій стан речей, і від нього відштовхнутись до майбутнього. Питання лише в тому – до якої мети маємо бігти. І – надважливо – як бігти.

В пана Сергія головне – принципи. Тобто – як розумно домовимось – так і бігтемо.

Але є інший підхід – бігти треба так, щоб це було красиво. Тобто – головне питання цього диспуту: розум чи краса врятують світ:-)
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:32
IP: 35.235.224.---
Мені дуже сумно, але навіть якщо Захід підтримає щось на кшталт "Суспільного Договору", то Схід – він буде чиплятися за "рюмку водкі"...

Тому будь які пропозиції наших інтеллектуалів – будуть гальмуватися наявним суспільним договором (не путати з бумажкою "Суспільний Договор").

Пропозиції пана Сергія та його "банди" сьогодня – це пропозиції відокремитись від Держави. Насправді, це вже реалізується певною кількістю людей, які зрозуміли, що Держави, яки захищає їх інтереси, – немає.

Тому пан Сергій – правий, пропонуючи прийняти існуючій стан речей, і від нього відштовхнутись до майбутнього. Питання лише в тому – до якої мети маємо бігти. І – надважливо – як бігти.

В пана Сергія головне – принципи. Тобто – як розумно домовимось – так і бігтемо.

Але є інший підхід – бігти треба так, щоб це було красиво. Тобто – головне питання цього диспуту: розум чи краса врятують світ:-)
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:31
IP: 35.235.224.---
Мені дуже сумно, але навіть якщо Захід підтримає щось на кшталт "Суспільного Договору", то Схід – він буде чиплятися за "рюмку водкі"...

Тому будь які пропозиції наших інтеллектуалів – будуть гальмуватися наявним суспільним договором (не путати з бумажкою "Суспільний Договор").

Пропозиції пана Сергія та його "банди" сьогодня – це пропозиції відокремитись від Держави. Насправді, це вже реалізується певною кількістю людей, які зрозуміли, що Держави, яки захищає їх інтереси, – немає.

Тому пан Сергій – правий, пропонуючи прийняти існуючій стан речей, і від нього відштовхнутись до майбутнього. Питання лише в тому – до якої мети маємо бігти. І – надважливо – як бігти.

В пана Сергія головне – принципи. Тобто – як розумно домовимось – так і бігтемо.

Але є інший підхід – бігти треба так, щоб це було красиво. Тобто – головне питання цього диспуту: розум чи краса врятують світ:-)
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:16
IP: 35.235.224.---
Пане Сергію, читав, думав. Погоджусь на 100 відсотків з "Народ, що погоджується на складний договір, має шанс стати розумним".

Але ж, пробачте, чергова демагогія. Бо в народу: "Я – сепаратистка", та "Рюмка водкі на столє". І занадто мало тих, хто: "Я буду Робити", і ще менш – "Бажаю Творити".
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:11
IP: 35.235.225.---
Елена Величко:
Петя Болбат:
Петро Бо-т. Я не...
Пані Елено, П.Болбат – олгінський троль. Забийте на нього, краще сперечайтеся зі мною:-)
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:08
IP: 35.235.225.---
Van Helsingov:
Может стоит попробовать перенять опыт более простой модели построения успешного общества?
Увы, уже не получится. Предпосылки иные. Но.

Господь создал людей, а Самюэль Кольт уравнял их в правах
А вот это – необходимо:-)
И на закуску:
в Украине рабовладельческо- феодальные княжества
Это не только в Украине. Это – во всем пост-СССР, кроме Прибалтики, которые изначально осознавали себя оккупированной территорией. И тут вопрос только как эти "княжества" взаимоупорядочены, т.е. признается ли синьорат/вассалитет и т.п:-)
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 01:00
IP: 35.235.225.---
Anatol Zubenko:
Зайшов подивитись...Шо, ще підписали суспільний договір? Давайте швидше...
На жаль це не реально. Бо Суспільний Договір – неможливо підписати. Бо Суспільний Договір – це сукупність правил, які визнаються Суспільством. І який змінюється щохвилини.

А та бумажка, якау готують наші інтелектуали – нехай і називають її "Суспільним Договором" – її ніхто не підпише, окрім самих тих інтеллектуалів.
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 00:56
IP: 35.235.225.---
Петя Болбат:
игорь Кобзарук:
- "украинский народ" уже растворяется и исчезает, как несостоявшееся и искусственно созданное объединение людей, тиранами 20 века (Сталин, Ленин, Гитлер).
Петя, пнх:-) Ура и слава раздолбайству, украинский народ аккурат становится и расцветает:-) Думай, ольгинский, не пора ли ура?
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 00:53
IP: 35.235.224.---
Tatyana Supryaga:
"...наш народ дуже мудрий..." – поясніть будь ласка, що ви маєте на увазі під поняттям "народ"?
"...до пані Тимошенко, народ не забув..." – це як Вона по газу з ВВП договір підмахнула? Ні, не забув. Не забув і ще дещо про Газову Принцессу... Чи я не "народ", а безродний мудрак з харківщини?
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 00:48
IP: 35.235.225.---
Alexey Koreshkov:
+1
Oleg Chemerchenko _ 20.08.2018 00:46
IP: 35.235.224.---
Василь Бровар:
...існує 54%
Чому ви вважаєте, що 54%?

Тенденція починається з 30%.
Гарантована реальність – з 66,7%.

Але є ще цікава цифра – 17% – це те наповнення якоїсь суспільності, яке може диктувати волю пасивним членам...
Елена Величко _ 19.08.2018 22:21
IP: 37.53.130.---
Щоб сказати конструктив надобраніч.
Почитайте статтю професора університету на ДТ.
Мене ЗДИВУВАЛО, що ІНДОНЕЗІЯ вивела з тіні ринок на 345 млрд дол.!
Елена Величко _ 19.08.2018 22:19
IP: 37.53.130.---
Автору."Світ тоталітаризму, фашизму чи націонал-соціалізму влаштований дуже просто. Світ представницької демократії влаштований значно складніше, хоч там і залишається пасивна більшість, яка делегує все активній меншості. Світ співволодіння та співуправління влаштований ще складніше."-один з найкращих висловів.
Так саме, світ олігархічного привласнення та баблокачання, проти громадян та свободи – це теж створити було просто, бо в основі процесу – зона, кандова дедовщина та отари злочину, що організовані на основі темного ринку та підкорення, гобліни, що на службі у покручів, туполово-безголове багно, що засмоктує усіх під дурне ржання...
Елена Величко _ 19.08.2018 22:11
IP: 37.53.130.---
Петя Болбат:
Петро Бо-т. Я не комунистка и не была, и другое неправда.
"От добра добра не ищут".
На Майдане были достойные люди, просто их использовали недостойные.
Елена Величко _ 19.08.2018 19:40
IP: 37.53.130.---
Геннадий Романов:
Знову дуже цікаво. А, влада – це народ? А, влада – це еліта? А, є розум – у влади? На мій погляд, якщо ВЛАДА 27 років не здатна забезпечувати виконання старої (нормальної) Конституції. Прийняття і виконання нових законів, здатних забезпечити виконання хоча б якої Конституції – зараз головне. Розкажіть, будь ласка про НОВІ принципи і механізми ВИКОНАННЯ: Конституції, законів, рішень суду. Які, Ви, передабачаєте механізми виконання в новому суспільному договорі. Без виконання ішляхів імплементації Суспільний Договір – це папір із умними словами. Де конкретика РОЗУМУМНОЇ влади для НЕРОЗУМНОГО народу?
Договір без виконання – пуста справа. Умови та виконавці роб.лять Договір. А ресурси у кого?
Геннадий Романов _ 19.08.2018 11:48
IP: 94.179.46.---
Знову дуже цікаво. А, влада – це народ? А, влада – це еліта? А, є розум – у влади? На мій погляд, якщо ВЛАДА 27 років не здатна забезпечувати виконання старої (нормальної) Конституції. Прийняття і виконання нових законів, здатних забезпечити виконання хоча б якої Конституції – зараз головне. Розкажіть, будь ласка про НОВІ принципи і механізми ВИКОНАННЯ: Конституції, законів, рішень суду. Які, Ви, передабачаєте механізми виконання в новому суспільному договорі. Без виконання ішляхів імплементації Суспільний Договір – це папір із умними словами. Де конкретика РОЗУМУМНОЇ влади для НЕРОЗУМНОГО народу?
Aтака Путіна1186 Уряд реформ391 Корупція1287 Україна та Європа1064 тітушки18
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter