Ірина Фаріон

Депутат Верховної Ради України VII скликання, член Політради ВО "Свобода"

Іри́на Дми́трівна Фаріо́н (*29 квітня 1964, Львів) – доктор філологічних наук, професор, доцент катедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», український мовознавець, політичний і громадський діяч. Народний депутат України VII скликання, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2012–2014)[1].
Біографічні відомості
29 квітня 1964 р. – народилася в місті Львові
1971–1981 рр. – навчалася у Львівській СШ № 75 ім. Лесі Українки
17 серпня 1981 р. – 1 вересня 1982р. – бібліотекар Обласної бібліотеки для юнацтва ім. 40-річчя ВЛКСМ
1982–1987 рр. – навчання на філологічному факультеті (українська філологія) Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчила з відзнакою
1986–1991 р. – лаборант катедри загального мовознавства Львівського державного університету ім. І. Франка і керівник Центру україністики на катедрі фольклористики
1990–1995 рр. – погодинно працювала викладачем на катедрі мов Львівського державного інституту прикладного мистецтва (тепер Академія мистецтв), де читала курси української мови як іноземної, культури мови, української літератури (від ХI до ХХ ст.)
1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVIII – поч. ХIХ ст. (прізвищеві назви)» (науковий керівник професор М. Л. Худаш)
1998 р. – зі студентами Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» започатковано проєкт політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років (1998–2008 рр.), як вислід – видано чотири добірки мовних плакатів: «Мова – твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002), «Мова – краса і сила» (2007), «Слово – меч духовний» (2012)
2001 р. – Почесна грамота ім. президента НТШ Михайла Грушевського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за «невтомну академічну діяльність у галузі українознавства»
2003 р. – звинувачення промосковськими силами Львова в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за створення і поширення мовного плаката «Не знаєш! Не розумієш! Не шануєш!» та намагання відкрити кримінальну справу.
2004 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді
2006–2012 рр. – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» V–VI демократичного скликання, заступник голови комісії з питань освіти та науки у Львівській обласній раді
2008 р. – лавреат Всеукраїнської премії ім. Б. Грінченка за просвітницьку діяльність
2011р. – з метою популяризації української книжки започатковано проєкт «Від книги до мети» (2011–2019 рр.) (див. http://www.vid-knyhy-do-mety.info)
12 грудня 2012 р. – 27 листопада 2014 р. – депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 24.01.2013 р.), перший заступник голови комітету з питань науки і освіти (від 16.07.2014)
2013 р. – лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Д. Нитченка за популяризацію української книжки
19 червня 2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки (розпорядження № 362 від 19.06.2014 р.)
Грудень 2014 – червень 2019 р. – створено телевізійний культурологічний проєкт на парламентському каналі «Рада» «Велич особистости» з метою популяризації видатних постатей України в різних царинах життя (створено 160 програм)
15 вересня 2015 р. – захист докторської дисертації на тему«Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII ст.» (науковий консультант член-кореспондент НАН України, професор В. В. Німчук)
2016 р. – лавреат премії ім. Івана Огієнка за наукові досягнення (монографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2015)
Від 1991 р. і досі – викладач, відтак доцент, доктор філологічних наук, професор катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота
1996 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (прізвищеві назви)» і здобула ступінь кандидата філологічних наук.
• У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях».[2].

Науковий доробок

Науковий доробок нараховує сім монографій, один посібник, три монографії у співавторстві, понад 150 наукових статей та праць іншого характеру.

Основні праці
• Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку XIX століття (з етимологічним словником) / НАН України; Інститут народознавства. Л. : Літопис, 2001. 371с. Бібліогр.: с.361–370. ISBN 966-7007-30-2*.
• Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун- т ім. І.Франка. Львів, 1996. 237л.+додат.213л.
• Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 1996. 22с.
• Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ- середині XIX ст. / Національний ун-т «Львівська політехніка» Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. 168с. Бібліогр.: с. 159–167. ISBN 978-966-553-5*86-7; 2-ге видання, 2009. 211 с.; 3-тє видання, 2010. 211 с.; 4-те видання, 2011. 211 с.
• Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець. Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму. Л. : Свічадо, 2007. 136 с. Бібліогр.: с. 96-100. ISBN 978-966-395-121-8; 2-е вид. 2011. 133 с.
• Правопис – корсет мови?: Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (іл.). Л. : Монастир Свято-Іванівська Лавра; Видавничий відділ «Свічадо», 2004. 115с. : іл. ISBN 966-561-328-6;
• Правопис-корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (художн.). 2. вид., випр. і доп. Л. : Свічадо, 2005. 120с. : іл. — ISBN 966-8744-16-0, додруки 2006. 2008, 2009, 2010. 117 с.
• Мовна норма: знищення, пошук, віднова (Науково-навчальне видання): [монографія]. Вид. 2-ге, доп. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2010. 336 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-138-3; 3-тє вид. 2012. 328 с., 4-те вид. 2014. 331 с.
• Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих / Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко. Івано-Франківськ, 2010. 160 с.
• Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Лекція Ірини Фаріон з нагоди столітнього ювілею Провідника. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 32 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-123-9
• Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV-ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2015. 656 с. ISBN 978-617-607-718-3; друге видання, виправлене, Львів: Видавництво Львівської політехніки. 656 с. ISBN978-966-941-139-6
• Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 215 с. ISBN 978-966-941-076-4
• Мовна норма: пошук істини. Посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255с. ISBN 978-966-428-517-6
• Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 168 с.

Монографії у співавторстві:
• Позамовні чинники і статус руської (української) мови у складі Великого князівства Литовського // Slovo v kultuře a kultura ve slově: Kolektivni monografie / prof. Alla Arkhanhelska, DrSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. S. 215–229.
• Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. Монографія. Книга третя. Івано-Франківськ, 2019. С. 316–335 (співавторство колективної монографії). ISBN 978-966-428-497-1, ISBN 978-966-428-498-8 (Кн.III)
• Від «прирожоного язика» до «етнічної мови»: історія термінів та їхнє функціонування сьогодні // Український науковий термін: діахронний контекст. Монографія. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2019. С. 50–71. ISBN 978-617-7809-05-9.
За наукової редакції Ірини Фаріон вийшли:
• Добірка студій професора Михайла Худаша: історична ономастика, мовні портрети, спогади. За науковою редакцією І. Д. Фаріон. Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2019. 440 с. ISBN 978-966-941-336-9
• Наука своєю мовою – нездоланна твердиня. Збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань / науковий редактор І. Д. Фаріон. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 215 с. ISBN 978-966-941-300-0
• Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 168. ISBN 978-966-941-319-2

Інші джерела діяльности
• ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCUtg_aYdO07kkVRvVOUtCFg?reload=9
• всі випуски телепрограми «Велич особистости»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4I-CMZOQlZJmDubN47F6l34ZdNxSApl-
• проєкт «Від книги до мети»: http://www.vid-knyhy-do-mety.info/
• блоги на «Українській правді»: https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/
• Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038605121691
• твітер: @farion_iryna
• інстаграм: farion_iryna

Контакти
Катедра української мови:[1]
• Робочий номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-75
• Розташування: вул. Карпінського 2/4, 79013, Львів; 1-й корпус, кімната 306
• E-mail: Iryna.D.Farion@lpnu.ua

Блог зареєстрований:02 квітня 2013
Останній запис:31 травня 2020
Усього записів:197
Україна та Європа1104 Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter