Віктор Пилипишин Лідер ГО "Кияни передусім"

10 кроків в управлінні містом

21 квітня 2010, 12:27

Міське господарство – складний механізм, де все взаємопов'язано, і найменший дисбаланс може завдати найбільшої шкоди. Київ – великий мегаполіс і успішне управління ним, у першу чергу, залежить від волі, професіоналізму і досвіду керівництва столиці.

Сьогоднішній кризовий стан міського господарства вимагає негайних системних перетворень як на законодавчому, так і виконавчому рівнях. І якщо внесення змін до законодавства про столицю є прерогативою Верховної Ради України, то належне забезпечення життєдіяльності київської громади є обов'язком влади міської.

Узагальнюючи перелік проблем розвитку міста, можна виділити наступні 10 головних завдань, які мають бути вирішені міською владою.

1. Прийняття Київрадою рішення про розподіл повноважень між містом і районами. Децентралізація повноважень. Забезпечення повноважень відповідними ресурсами.

Київрада відповідно до вимог закону має прийняти рішення про розподіл повноважень і ресурсів між містом і районами, що визначить межі відповідальності кожного керівника та дозволить оцінити його роботу.

Важливо змістити акцент на рівень районних громад, які об'єктивно виступають осередками реального народовладдя. Децентралізація влади – це те, що надає можливість представникам влади, які знаходяться найближче до людей, вирішувати переважну більшість питань з життя місцевої громади. Чим ближче влада знаходиться до людей, тим краще вона розуміє основні потреби і проблеми мешканців.

З районних бюджетів до міського бюджету щорічно вилучається значна частина податкових надходжень, що позбавляє райони фінансової самодостатності. Доля районних бюджетів у консолідованому бюджеті міста Києва щорічно зменшується (2006 рік – співвідношення 1:1, 2008 рік – 5:1).

Замість того, щоб дотувати місцеві бюджети, необхідно дати їм можливість скористатися власними ресурсами. У 1997р. Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, яка рекомендує залишати в районі не менше 40% коштів, щоб районна влада могла не лише "латати дірки", але й планувати розвиток території.

2. Зниження рівня корупції до такої межі, яка не заважатиме досягненню стратегічних цілей столиці.

Докорінні зміни у системі подачі і розгляду документів з метою забезпечення прозорості погоджувальної системи та спрощення дозвільних процедур. Служба "єдиного вікна" повинна працювати не лише при реєстрації підприємств і не тільки для зручності заявників. Між заявником і посадовцями, які розглядають його звернення, не буде ніякого спілкування, а отже, не створюватимуться додаткові умови для хабарництва.

Має бути посилено відповідальність посадовців за порушення термінів розгляду звернень і заяв та запроваджено систему звітування київських чиновників перед мешканцями міста як складової громадського контролю за діяльністю влади.

3. Затвердження Стратегічного плану розвитку міста. Регулювання будівельної галузі. Будівництво житла.

Київ вже багато років живе без Стратегічного плану розвитку. Це призводить до хаотичної забудови центру Києва, відсутності нормальної транспортної системи, неузгодженого розвитку галузей міського господарства тощо. Стратегічний план має суттєво поліпшити загальну ситуацію у багатьох сферах життя міста, але розробка цього плану має відбуватись за обов'язкової участі районної влади та мешканців міста. Саме районні громади мають стати головною рушійною силою створення плану стратегічного розвитку міста Києва.

Міська влада має сприяти створенню конкурентного бізнес-середовища у будівельній галузі (прозорий та рівний доступ учасників до реалізації проектів міської влади) та здійснювати наглядові та контрольні функції при виконанні будівельних робіт.

У Києві про власне житло мріють щонайменше 130 тисяч сімей-черговиків, а також велика кількість наймачів житла та молодих сімей. Зважаючи на недостатній рівень доходів, високу вартість житла, великий розмір першого внеску за стандартним іпотечним кредитом та високі відсоткові ставки житлового кредитування, забезпечити підтримку громадян у вирішенні цього питання має держава. Замовником будівництва нового житла для мешканців районів виступатимуть районні державні адміністрації, що підвищить рівень довіри інвесторів та банків до реалізації таких проектів. Міська влада також має сприяти добудові об'єктів незавершеного будівництва (ступінь готовності не менше 70%), будівництво яких було припинено протягом останніх років.

4. Зміна бюджетної і фінансової політики. Ефективність бюджетних видатків. Погашення боргів минулих періодів.

Бюджет Києва має грунтуватись на реальних і збалансованих показниках. Буде усунено суб'єктивізм при визначенні розрахункових показників районних бюджетів та нормативів відрахувань від податків, які залишаються у районі. Це сформує систему стимулів ефективної роботи районної влади, зокрема, в частині створення умов для розвитку підприємництва.

Підвищення ефективності бюджетних видатків є надзвичайно важливим і полягає не стільки в зменшенні витрат бюджету, скільки в оптимізації видаткової частини. До подолання наслідків фінансової кризи фінансування програм розвитку буде здійснюватись виключно в рамках пріоритетних галузей (освіта, медицина, ЖКГ тощо).

Фінансова політика повинна стимулювати економічне зростання, захищати інтереси територіальної громади Києва та сприяти залученню інвестицій. Буде взято курс на зменшення фіскального та фінансового тиску на працюючі підприємства, створення умов для накопичення коштів з метою подолання наслідків негативного впливу фінансової кризи, запобігання скороченню виробництва та зростанню безробіття.

Столиця має величезні борги, які постійно зростають: заборгованість перед підрядними організаціями (метро, мости, розв'язки); вперше в історії у бюджеті на 2009 рік не було передбачено видатки на підготовку до навчального року; енергетичний борг складає 1,8 млрд.грн., галузь охорони здоров'я недофінансована на 291 млн.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення недофінансовані на 762,5 млн.грн., житлово-комунальне господарство недоотримало 390 млн.грн.

Кредиторська заборгованість 2008 року по поточних ремонтах в освіті та ЖКГ по місту складає 123 млн.грн.

5. Ефективне управління активами міста.

• Одним з першочергових завдань міської влади є здійснення аудиту рішень Київради щодо надання земельних ділянок, відведених під реалізацію проектів, та іншої власності, включно з пакетами акцій комунальних підприємств, з метою забезпечення контролю за виконанням взятих зобов'язань (суди і т.ін.).

• Продаж земельних ділянок має здійснюватись виключно на конкурсних засадах. Земля буде продаватись з уже визначеним цільовим призначенням, яке відповідає стратегії розвитку міста, його генеральному плану.

• Має бути приведено у відповідність до норм законодавства відносини оренди комунального майна та землі. Необхідно впорядкувати адміністрування існуючих угод оренди комунального майна (підписання угод, контроль за виконанням зобов'язань, ін.)

6. Впорядкування діяльності комунальних підприємств.

Має бути впорядковано мережу комунальних підприємств (міською владою було ліквідовано участь громади у статутних капіталах банку "Хрещатик", Київміськбуду, Київмлина, Київхліба, Київенерго, Київводоканалу, Київгазу, натомість почали створюватись комунальні підприємства, які збирають плату за різноманітні послуги для киян, користуючись монопольним становищем та унікальним ресурсом, ще й отримують додаткові кошти з міського бюджету. При цьому наповнення бюджету від діяльності цих підприємств не відбувається взагалі, або є мінімальним).

Також для комунальних підприємств міста/району необхідно ввести обов'язкове погодження фінансових планів ще до подання бюджетного запиту з органом, до сфери управління якого входить підприємство, структурним підрозділом органу виконавчої влади, відповідального за забезпечення реалізації політики у відповідній сфері, та затвердження фінансовим управлінням відповідного органу місцевої влади.

7. Реформування ЖКГ. Прозора система тарифів.

Одним з першочергових завдань реформування сфери ЖКГ є формування прозорої, доступної для громадськості та відповідної ринковим умовам системи тарифів. Тарифи мають бути дійсно економічно обґрунтованими. Порядок оплати окремих видів послуг має забезпечувати належне утримання внутрішньобудинкових мереж, житлового фонду та прибудинкової території.

Для вирішення тарифних проблем необхідно терміново змінити керівництво "Київенергохолдингу", яке вже давно непідконтрольно київській громаді, а відстоює та лобіює приватні інтереси. Із встановленням контролю над енергетичним сектором Києва треба здійснити аудит фінансового стану та встановлення розміру комунальних тарифів.

В обов'язковому порядку має бути передбачено відшкодування різниці в тарифах ЖЕКам (на сьогодні таке відшкодування отримують виключно монополісти).

Зусилля також будуть спрямовані на оптимізацію витрат і формування ресурсу для підприємств комунальної сфери, створюватимуться умови для конкуренції у галузі.

8. Вирішення проблем освітньої галузі.

• Оформлення прав постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться заклади системи освіти, з метою забезпечення можливості їх реконструкції і розширення.

• Повернення площ переданих в оренду або перепрофільованих дитячих садків, збільшення обсягу будівництва нових та модернізація існуючих дошкільних закладів.

• Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

• Забезпечення кваліфікованими кадрами (муніципальне замовлення до навчальних закладів, заробітна плата, побутові умови).

• Розвиток позашкільної освіти (будівництво центрів позашкільної освіти, відкриття нових гуртків та секцій).

9. Реструктуризація та ресурсне забезпечення медичної галузі.

Збільшення фінансування галузі. За 2007-2008 роки на капітальні видатки виділялось лише 1,5% бюджетних коштів, 98,5% пішло на поточні витрати. Потребують термінової реконструкції та капітальних ремонтів 288 споруд стаціонарів та поліклінік (40% від загальної кількості). Обладнання допоміжних споруд (харчоблоки, бойлерні, центральні стерилізаційні, пральні, котельні) зношене на 75-100%. За 2009 рік галузь охорони здоров'я недофінансована на 230 млн.грн., за 2008 рік недовиконання – 282,2 млн.грн. Видатки на медикаменти у 2008 році складали 69,3% від потреби, видатки на харчування – 56,4% від потреби.

Має бути розроблено показники якості надання медичної допомоги:

- гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги;

- ліквідація диспропорцій у розвитку різних видів медичної допомоги, раціоналізація амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, програми профілактики захворювань;

- удосконалення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги при соціально-значущих захворюваннях (серцево-судинних, онкологічних, туберкульозних);

- удосконалення медичної допомоги матерям та дітям (жіночі консультації, пологові будинки, дитячі поліклініки, молочні кухні);

- розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

10. Запуск стратегічних проектів.

Базою створення якісних умов і стабільного покращення якості життя мешканців столиці, а також забезпечення належних умов ведення бізнесу має стати ефективна диверсифікована економіка, що забезпечить високий рівень зайнятості та заробітної плати киян.

Зусилля місцевої влади мають бути спрямовані на розвиток регіону й одночасно на те, щоб показати його переваги тим, хто захоче інвестувати саме цей регіон. Місто має опрацювати спільно з Урядом програми фінансування в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями проектів, необхідних для безпечного функціонування міста та розвитку бізнесу (інфраструктурні проекти – метрополітен, аеропорт, мости, велика окружна дорога, легке метро, паркінги; будівництво заводу з переробки будівельного сміття з подальшим використанням при будівництві доріг; реконструкція міських очисних споруд; будівництво сміттєспалювального та сміттєпереробного заводів; програми енергозбереження; створення туристичної зони – "Київське золоте кільце" тощо).

Крім цього, за рахунок бюджетних коштів мають фінансуватись Стратегічні (флагманські) проекти, які слугуватимуть рушійною силою розвитку та змін міста (всебічний розвиток дитини, модернізація та заміна комунікацій у житлово-комунальному господарстві, Генеральний план розвитку транспорту та інфраструктури, новітні технології з утилізації твердих побутових відходів, реконструкція застарілого житлового фонду, Євро – 2012, програма підтримки підприємств малого та середнього бізнесу тощо).

powered by lun.ua
Коментарі — 24
Kley _ 12.05.2010 19:39
IP: 93.74.106.---
porsh К чему этот выпендрёж по поводу талантов? Сколько бы человек ни пытался увидеть хорошее среди плохого, оно там не появится! Написать можно сколько угодно и что угодно, а реально... Например, тот же Пилипишин. Обращаются к нему по поводу внедрения социальных программ для малообеспеченных семей, детей и др. Шевченковского района, где никаких вложений делать не нужно, только пригреть несколько человек в каком-нибудь помещении, чтобы они тех же таки малообеспеченных там принимали (ну, не будут же они работать на Пилипишина бесплатно, да ещё и за свои деньги снимать помещение!). И что?! Он отправляет их к своему заму и... Догадайтесь, что дальше! Полгода бесконечной волокиты с созвонами, попытками встретиться, ответов типа: "ой, сейчас я очень занята..." и т.п.
Так кому нужны люди? И где здесь увидеть хорошее?
porsh _ 05.05.2010 09:17
IP: 95.133.87.---
На самом деле, братцы. так мыслят только те, кто стакан наполовину пустым видит, а не наоборот. но что поделать, отакая суть человеческая...Кто-то из умных дядечек сказал, что видеть плохое – сможет каждый, видеть хорошее – нужен ТАЛАНТ))
porsh _ 05.05.2010 09:17
IP: 95.133.87.---
На самом деле, братцы. так мыслят только те, кто стакан наполовину пустым видит, а не наоборот. но что поделать, отакая суть человеческая...Кто-то из умных дядечек сказал, что видеть плохое – сможет каждый, видеть хорошее – нужен ТАЛАНТ))
2010vil100 _ 01.05.2010 06:04
IP: 195.211.146.---
У КОГО З ЦИХ – УРОДІВ, БУДЕ БОЛІТИ СЕРЦЕ ЗА КИЇВ?

ДОСТАТНЬО ДОВЕСТИ ТАКІ ФАКТИ, ЩО У КИЄВІ НЕМАЄ ЖОДНОГО КЕРІВНИКА РАЙОНУ, ЯКИЙ БИ НАРОДИВСЯ, ВЧИВСЯ, ТА ПРАЦЮВАВ У КИЄВІ!!!

ТОБТО ЖОДНОГО КОРІННОГО КИЯНИНА!

Я ВЖЕ НЕ КАЖУ ЗА ТЕ – ЖИДІВСЬКЕ КУБЛО, ЯКЕ ЗГУРТУВАЛОСЯ НАВКОЛО ХАРКІВСЬКОГО БАНДЮГАНА – ЧЕРНОВЕЦЬКОГО!

МОЖУ БУДЬ-КОМУ ДОВЕСТИ, ЩО В УКРАЇНІ, СЬОГОДНІ, У БІЛЬШОСТІ, ВЛАДА ЗНАХОДИТЬСЯ У РУКАХ ЖИДО-МАСОНІВ, ЖИДО-БІЛЬШОВИКІВ ТА МІЖНАРОДНОГО І УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛІТЕТУ!!!
Киевлянка 1984 _ 22.04.2010 09:37
IP: 62.64.74.---
марсианка:
План есть и это уже хорошо, в дальнейшем надеюсь на реализацию задуманного
Відрадний _ 22.04.2010 08:57
IP: 195.64.226.---
Впринципе, это хорошо, что у кандидата есть программа действий.
Дело за малым: провести выборы, победить и реализовать:)
tivr _ 21.04.2010 18:23
IP: 77.239.178.---
Без изменений закона о бюджете страны, бюджетного кодекса, др законов, предусматривающих распределение налогов и сборов между центром и районами Ваше предложение неосуществимо!!!!
Предлагаю сначала в Киеве (а затем по Украине) ввести вместо коммунального налога аналогичный " подушный" налог с работающих граждан (хоть на постоянной основе, хоть по совместительству) в размере 100 грн/мес, и 90% этого налога оставлять в распоряжении районов (для Киева это 350 млн грн в мес), а платить налог в район не по месту юридического, а по месту фактического адреса производственных мощностей или сответственно, торговых и офисных площадей
leleka _ 21.04.2010 18:03
IP: 95.158.10.---
повністю підтримую
deeplomat _ 21.04.2010 17:16
IP: 62.64.74.---
Много текста – есть такое дело! Но суть остается – это правильный путь!!! Нужно следовать ему!
gf83 _ 21.04.2010 17:14
IP: 62.64.74.---
усі прочитали та понаписували анекдотів і по темі нічого, "а ещё боремся за дом высокой культуры быта"!
porsh _ 21.04.2010 17:12
IP: 62.64.74.---
Да, текстик немалый...Но и проблем в городе еще больше. Главное. чтоб по этому плану четко следовать
марсианка _ 21.04.2010 15:02
IP: 77.123.108.---
Неюля:
скучный,хоть и заумный доклад на тему:"как в киеве жить дальше"
а теперь пишите:"как я собираюсь воплотить свои доклады в жизнь"
а люди потом за вас в учебниках напишут:"как он сделал это"
а пока это писульки-писульками ((((он них улицы не чище,ямы на асфальте не затягиваются,незаконные стройки не останавливаются,а Киев не озеленяется
bogomol _ 21.04.2010 14:47
IP: 77.123.108.---
MAX103:
хотите в печатном виде инструкцию "Как дерибанить бюджет города"?)))
хочу Вас успокоить,все уже спилено до нас!!!теперь на город пойдет либо самый безпринципный мародер,либо камикадзе,готовый пахать 25 часов в сутки
кийя _ 21.04.2010 14:40
IP: 77.123.108.---
реферат на тему.а не блог
всем ясео.что надо делать.а вот кто это будет делать???
такими размышлизмами вы не вселяете в людей надежду.что сами можете что-то изменить.
такие размышлизмы тянут на место зама по политинформации.а не на человека.который может объединить 99% недовольных киевлян и спасти город от разрушения возглавив его
сначала действия,словам нет веры
Неюля _ 21.04.2010 13:57
IP: 77.52.10.---
Далися Вам ці 10 кроків... Досвід Віктора І щодо їх "виконання" вас нічому не навчив?
porsh _ 21.04.2010 13:06
IP: 62.64.74.---
samobyt:[/Bлавное – пути реализации. Но то. что план такой есть – уже малелькая победа киевлян
Witcher _ 21.04.2010 13:06
IP: 195.64.226.---
Заумно. Але в цілому правильно.
samobyt _ 21.04.2010 12:57
IP: 195.191.90.---
а культура значит нас не интересует.
MAX103 _ 21.04.2010 12:53
IP: 195.64.226.---
Готов подписаться под каждым пунктом. Но следующим шагом нужно расписать под каждым из них средства финансирования. Тогда люди будут уверены, что это реальный план а не декларация.
Ласковий Мамай _ 21.04.2010 12:42
IP: 88.81.253.---
А як, Вітька, бути з "Сяйвом"?
Киевлянка 1984 _ 21.04.2010 12:34
IP: 62.64.74.---
Согласна, особенно по пунктам 6,8 и 9
И про корупцию тоже))
porsh _ 21.04.2010 12:34
IP: 62.64.74.---
Это конечно все хорошо, только реально ли? нужна команда профессионалов, которые смогут это все реализовать. Главное. что все 10 пунктов четко прописаны
gf83 _ 21.04.2010 12:33
IP: 62.64.74.---
актуально на сьогоднішній!
якщо влада не прислухується до думки жителів столиці, то чому б пану Пилипишину не ініціювати проект по залученню ідей від киян, стосовно "насущних" проблем Києва
deeplomat _ 21.04.2010 12:33
IP: 62.64.74.---
Даже и не знаю что добавить! Конечно же, во первых – выполнения всего вышесказанного – в оговоренные сроки. Ну и конечно одобряю, подходы относительно ЖКХ, Образования, Медицины, а Грамотное упраление активами города – так вообще самое главное над всеми финансовыми ветвями... Щоб не крали тільки (это уже к шагу номер 2) і буде все до ладу!;)
Корупція1337 Зеленський21 Україна та Європа1086 Порошенко2 Свобода слова568
ОСТАННІ ЗАПИСИ
Саша Дрік

За півроку Міноборони направило в правоохоронні органи 167 матеріалів на сотні мільйонів гривень

1
Олексій Братущак

Що не так з вимогою Зеленського зібрати позачергове засідання Ради

8
Михайло Жернаков

Громадські організації закликають Президента розблокувати судову реформу

2
Костянтин Матвієнко

Українська влада має вжити екстрених заходів безпеки в умовах розгортання прямого збройного протистояння Туреччини і Росії

19
Сергій Лямець

Засланные казачки, или Как экс-владелец "Дельта Банка" Николай Лагун пытается уйти от Джеймса Бонда

1
Володимир В’ятрович

Інформаційне роззброєння України.

10
Євген Бистрицький

ЗАПАХ ЛАЙНА

58
Олеся Яхно

О зависимости РФ жить чужой жизнью – жизнью Украины

9
Ігор Головань

НАБУ вдруге зобов'язали розслідувати записи "Трубу прорвало"

4
Олексій Братущак

''Дєдушка'' Зеленського. Що не так з Тігіпком?

32
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter