Сергій Дацюк Філософ

Популярно про стратегію та стратегування-3. Звідки походить стратегія та які основні віхи її розвитку?

11 жовтня 2007, 20:19

Щоб зрозуміти, що таке стратегія та стратегування, потрібно спочатку коротко описати історію її появи та застосування.Звідки походить стратегія та які основні віхи її розвитку?

В первісному смислі "стратегія" походить від грецького "стратегос" – "веду військо". В книгах закордонних авторів чи в Інтернет ви можете знайти багато визначень стратегії. В залежності від сфери теоретичних знань чи практики під "стратегією" розуміють: "найбільш загальний механізм дій, що визначає шляхи досягнення цілі", "послідовність уявлень, що веде до певного результату", "вибір ключових напрямків розвитку, що інтегрує цілі групи, партії, корпорації, міста, держави, об'єднання держав".

Стратегування це власне застосування стратегії. Не завжди наявність стратегії означає безпосередньо і наявність стратегування. Стратегування це особливий процес колективної довготривалої роботи з стратегічно осмисленою перспективою в групі, корпорації, державі, сукупності держав, цивілізації і т.ін...

Вважається, що першоосновою будь-якої стратегії є тракт Сунь-цзи (VI-V ст. до н.е.) "Мистецтво війни". Оригінальний трактат вміщує 13 глав і формулює всі основні аспекти війни, суть яких зводиться до мистецтва управляти ворогом на війні так, щоб забезпечити собі перемогу. "Війна це шлях обману" – головна теза Сунь-цзи. Головне завдання – перемогти ще до битви. Ця перемога може бути забезпечена мистецтвом створити собі якнайбільше шансів для перемоги так, щоб перемогу чи поразку було видно ще до початку власне війни. Існує безліч коментарів цього трактату Сунь-цзи від його створення і до сьогодні. Різні коментатори, ніби змагаються, щоб описати чим більше стратагем – як Сунь-цзи, так і його китайських послідовників. Найбільше (56 стратагем та 8 антистратагем) описується у Олексія Воєводіна в книзі "Стра тагеми – стратегії війни, маніпуляції, обману".

Для Європи військова стратегія вперше фундаментально була сформульована Карлом фон Клаузевіцом (1780-1831) в книзі "Про війну" (1832). Вона складається з восьми частин, де детально розглянуто не тільки стратегію, але і поєднання стратегії та тактики війни. Ця книга є основою для всього наступного теоретизування щодо війни.

Як пише в своїх роботах Сергій Переслєгін, аналітична стратегія оформляється в другій половині ХІХ століття зусиллями Хельмута Карла фон Мольтке-старшого, Альфреда фон Шліффена, Альфреда Мехена, Джона Фішера і Фрідріха Энгельса. Вона спиралась на класичні роботи Карла фон Клаузевіца і була пов'язана з позиційною школою Вільгельма Стейніца, що описав закони шахматної гри. В ХХ столітті аналітична стратегія була доведена до досконалості в роботах Безіла Генрі Ліддел-Гарта, Михайла Романовича Галактіонова, Гейнца Гудеріана. (Див. Сергій Борисович Переслєгін "Основные понятия "аналитической стратегии"".)

Стратегія довгий час існує як винятково стратегія війни. Однак з поділом світу на дві системи з різним суспільним ладом в першій половині ХХ століття, що де-факто мають різні стратегії цивілізаційного розвитку (СРСР та Західний світ), стратегічне мислення опиняється в центрі уваги світових лідерів політики мирного протистояння. Так уявлення про стратегію виходять за межі винятково військового застосування і стають основою цивілізаційної конкуренції. Особливо це характерно для другої половини ХХ століття, коли цивілізаційне протистояння втілюється у протистояння фактично двох супердержав СРСР та США, яке отримує назву "холодна війна.

Після другої світової війни відбувається поділ світу на дві системи: соціалістичну та капіталістичну в баченні однієї з цих систем, та демократично-правову і тоталітарно-неправову в баченні іншої з цих систем. Між цими системами починається так звана "холодна війна". Так відбувається декілька взаємопов'язаних змін: 1) дві світові системи намагаються формувати реальність всього світу тотально; 2) дві світові системи намагаються управляти одна одною через різні базові інструменти роботи з реальністю, які є основоположними для їх бачення світу (ідеологія – релігія та право; колективна праця – індивідуальний бізнес); 3) дві системи створюють відповідні інститути стратегічного управління одна одною; 4) вже сьогодні зрозуміло, що була і четверта зміна: розпочалася нова символічно-комунікативна війна, яка не мала концептуального теоретизування як в одній, так і в іншій системі (хоча в різних системах вона і мала різні назви "ідеологічна війна – інформаційна війна").

В 1948 році за ініціативою ВПС США була створена корпорація Rand (Research ANd Development) – перша корпорація, яка почала займатися дослідженнями в сфері стратегій розвитку. Чому саме Військово-Повітряні Сили США створюють Rand? Це пов'язано з тим, що США на той час не тільки мали, але вже і застосували ядерну зброю, а також отримали світовий осуд своєї дії. Ядерна зброя як зброя масового знищення стала тим фактором, який спричинив необхідність відповіді на стратегічне запитання – які цивілізаційні цілі варті того, щоб застосувати таку надпотужну зброю? Окрім того, ядерна зброя вже тоді розглядалася як фактор стримування "гарячої війни" і виникнення нестійкого балансу "холодної війни", який означав новий тип війни – війни стратегій. Отже, другим питанням для нового інституту стратегування Rand було – як в ситуації нестійкого балансу забезпечити стратегічну перемогу над цивілізаційним суперником.

Карибська криза 1962 року, яка була однією з найблискучіших стратегічних двобоїв, виграних СРСР, поставила перед СРСР проблему – відсутність інституту, який би міг випрацьовувати перспективні та кризові стратегії для ЦК КПРС, який фактично мав всю повноту влади в СРСР. Відповідь СРСР в інституціоналізації стратегування з'являється набагато пізніше. Тільки в 1967 році був створений Інститут США і Канади (нині ІСКРАН) академіком Георгієм Аркадієвичем Арбатовим, який його очолював до 1995 року. Його метою з самого початку були військово-стратегічні дослідження.

Так фабрики мислі (мізкові центри) починають відігравати суттєву роль в стратегуванні державної та корпоративної політик в США, і державної політики в СРСР. Дивіться аналітичну доповідь "Современные фабрики мысли". Разом з інституціоналізацією стратегування відбувається і розвиток теорії. В 50-70 роки ХХ століття на Заході створюються теорії ігор (Нейман, Неш), в СРСР розробляється теорія "конфліктуючих структур" В.А. Лефевра, методологія Г.П.Щедровицького.

Додамо цікавий факт. Теоретик "конфліктуючих структур" Володимир Олександрович Лефевр в 1974 році змушений був виїхати з СРСР до США, де надалі розробляв одну з базових концепцій стратегування США в період найінтенсивнішого протистояння СРСР і США в процесі перебудови – так звану "концепцію двох етичних систем". Це була одна з тих концепцій, яка дозволила США стратегічно переграти СРСР в ході перебудови. Дивіться про це детальніше.

Чому СРСР стратегічно програв США "холодну війну"? По-перше, політична стратегія СРСР полягала у перебільшенні значення саме ідеології, а не теорії, що призвело до того, що за наявності співмірних з США теорій, рівень їх використання в політичній практиці був набагато нижчий, ніж в США. По-друге, СРСР слабко розвивав інституціоналізацію стратегування, не зміг створити жодної незалежної фабрики мислі, відтак не зміг забезпечити радянським теоретикам достойні умови для розвитку теорії. Від'їзд з СРСР до США такого теоретика як Лефевр це найбільша втрата для розвитку теорії стратегування в СРСР. Тільки зовсім недавно (в 2003 році) в Росії зрештою була видана книга з теорії етичних систем Лефевра "Алгебра совісті".

Після розпаду СРСР в колишніх республіках, а нині окремих державах, починають стихійно створюватися фабрики мислі, інститути та різні клуби, робота яких спрямована на стратегування. Цей процес описано в уже згадуваній нами аналітичній доповіді "Современные фабрики мысли". Разом з тим тільки дуже небагато консультаційних корпорацій в Україні займаються стратегуванням – саме через відсутність достатнього попиту з боку корпорацій, партій та держави.

Читати частини 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

powered by lun.ua
Коментарі — 32
Reader_ _ 17.10.2007 11:54
IP: 80.91.186.---
17.10.2007 10:46___ sybarite
На жаль у нас нема і ідеологій. А той хто намагається діяти згідно першої етичної системи піддається остракізму. У кого головним гаслом є непримиренність? Чи можливо щось створити керуючись другою системою? Коли з неї прибрати колективізм, а усе інше зберегти, виходить війна усіх з усіма, чомусь це мені нагадало міф про Язона та драконові зуби.
sybarite _ 17.10.2007 10:46
IP: 77.123.198.---
16.10.2007 20:16___ Reader_
Теж саме, що до України, чи лінія протистояння, певною мірою не пов'язана з розподілом між першою і другою етиками?

На жаль, вона радше пов'язана з розподілом між двома ідеологіями. Тобто, обидві сторони відносяться до другої етичної системи. Якщо, звісно, я все вірно зрозумів. Але, мені здається, що це може виявитися для країни не "корінням загибелі", як усі вважають, а передумовою порятунку. Жодна з ідеологій врешті решт не зможе взяти гору, а "приватних проектів" з кожним роком стає дедалі більше. Більшає навколо й представників першої етичної системи. А ідеології скомпрметують себе саме фактом свого протистояння. Хоча, можливо я й приймаю бажане за дійсне.
sowhatnow _ 17.10.2007 01:26
IP: 92.112.21.---
ладно все это круто
а как с целями? разве все что относится к стратегии имеет смысл если нет целей? при чем не только четких, но и достижимых.
Reader_ _ 16.10.2007 20:16
IP: 80.91.186.---
14.10.2007 12:20___ Сергій Дацюк
Наприклад, обмеження – не може бути два центри виконавчої влади, бо тоді починається шизофренія влади. Це теж стратегічний принцип, що діє без будь-якого плану.
Дійсно, НЕ ПОВИННО бути, але у нашій псевдоавторитарно-тиранічній системі таке розділення дало унікальний шанс – візулізації латентних проблем, які, як виявилось, і є сутністю цієї системи. Але, думаю, можна було обійтись і без цього спонтанного експерименту., маючи таких-сяких аналітиків, які б займалася своїю справою.
Reader_ _ 16.10.2007 16:08
IP: 80.91.186.---
11.10.2007 20:19___Сергій Дацюк
Чи не вважаете ви, що зараз відносний економіко-політичний успіх у Європі вищий там, де переважно наявна перша етика? Теж саме, що до України, чи лінія протистояння, певною мірою не пов'язана з розподілом між першою і другою етиками? Чи можна віднести даосизм, конфуціанство та будизм, наприклад, до першої етичної системи?
P.S. Ще не дочитав алгебру.
zinik _ 14.10.2007 19:48
IP: 99.225.165.---
Sergey Dazuk
"Наприклад, обмеження – не може бути два центри виконавчої влади, бо тоді починається шизофренія влади"

Это вы красиво сказали. И главное, коротко и ясно.
Сергій Дацюк _ 14.10.2007 12:20
IP: 77.122.61.---
Наявність стратегії обовязково передбачає наявність хоч якої-небудь стратагеми. Наприклад, розвивати інфраструктуру для України виграшно навіть у тому випадку, коли вона розвиває її поза своїми межами (тобто сама кладе газопроводи по території Росії, які би проходили через нашу територію). А конкретні плани – то вже не рівень стратегії. Стратегія може бути як принцип – без будь-якого плану. Так само із обмеженнями – вони також можуть мати стратегічний характер. Наприклад, обмеження – не може бути два центри виконавчої влади, бо тоді починається шизофренія влади. Це теж стратегічний принцип, що діє без будь-якого плану.
sowhatnow _ 13.10.2007 20:04
IP: 92.112.19.---
ссылочки работают
Reader_ _ 13.10.2007 18:36
IP: 80.91.186.---
11.10.2007 20:19___Сергій Дацюк
Для початку просто: вельми дякую.
Стратегування це власне застосування стратегії. Не завжди наявність стратегії означає безпосередньо і наявність стратегування.
Дозвольте запитати: Чи наявність стратегування обов'язково передбачає наявність чіткого стратегічного плану? Чи головною задачею побудування стратегіїї не є визначення НЕПРИПУСТИМОЇ тактики?
sybarite _ 13.10.2007 17:09
IP: 77.123.198.---
13.10.2007 13:13___ sb64
То есть, как говорил один мой знакомый: "Чисто, мозги почесать"? А категоричность высказываний для того, чтобы заставить нас попытаться опровергнуть и, как следствие, задуматься? Возхможно Вы и правы. Статья, в любом случае интнрнсная.
sb64 _ 13.10.2007 13:13
IP: 77.122.43.---
13.10.2007 00:39___ sybarite
я никогда не поверю, что поражение СССР в "холодной войне" есть следствие эмиграции В. А. Лефевра и недостаточного использования теорий в политической практике
понимаете, ... смысл популяризации ведь не в том, чтобы кто-то во что-то поверил...
провокации Сережи Дацюка направлены, как мне кажется, прежде всего на то, чтобы читатель ознакомился (или освежил в памяти) с трудами Пригожина, например, или Лефевра, или многих и многих ученых системологов... и я его в этом безусловно поддерживаю, т.к. даже если никому из читателей и не придется непосредственно работать над вопросами выработки стратегий, то польза от ознакомления будет уже в том, что у читателя существенно улучшается (и количественно и качественно) критериальное множество для оценки предлагаемых стратегических программ или деятелей (например, политиков), которые таковые предлагают... или не предлагают...
Сергій Дацюк _ 13.10.2007 13:06
IP: 77.122.61.---
sb64
В методологии понятие субъекта не используется, в то время как понятие объекта используется. В методологии считается, что субъект – очень высокого уровня категория, а посему никак не может быть отождествлен с позиционером в любой схематической ситуации, которую описывал Лефевр в книге "Конфликтующие структуры". Кроме того, в методологии считается, что мыследеятельность развернута на разных материальных носителях, и субъективировать ее до лишь человеческой, понимая под ней узко субъектную, не верно.
sowhatnow _ 13.10.2007 03:23
IP: 92.112.21.---
2-я ссылочка xyz.org.ua
так и не работает
sybarite _ 13.10.2007 00:39
IP: 77.123.198.---
Всё это очень интересно. Правда. Но то о чём Вы пишите, например, "карибский кризис", это скорее тактика, а не стратегия. Простите, но я никогда не поверю, что поражение СССР в "холодной войне" есть следствие эмиграции В. А. Лефевра и недостаточного использования теорий в политической практике. А как насчёт экономической практики? Да уже к концу семидесятых, не скажу всем, но многим было ясно, что "медный таз" подкрадывается медленно, но неуклонно. Жизнь, это всё-таки не шахматы. Даже Макиавелли писал, что усилия человека, это лишь половина дела "или чуть более того". Простите, я не отрицаю необходимости стратегий и "стратегирования", но мне кажется, что Вы склонны переоценивать степень воздействия стратегий на "реальную жизнь". В конце концов: "Если жизнь можно описать математическими формулами, это означает, что формулы не верны".
zinik _ 12.10.2007 20:27
IP: 99.225.165.---
sb64
"скажем, как для меня две женщины были бы похожими, когда я бы их рассматривал с растояния метров 350-400 без бинокля."

Меньше по сторонам надо смотреть.
sb64 _ 12.10.2007 18:44
IP: 62.64.116.---
12.10.2007 17:06___ Provocator
если найдете время, то немножко подробнее о
Он порвал с методологами, потому что они не признавали субъект как используемое Лефевром понятие
здесь имеется ввиду, что субъект Лефевра невозможно описать в рамках марксистско-ленинской философии или что-то другое?
sb64 _ 12.10.2007 17:46
IP: 62.64.116.---
12.10.2007 17:06___ Provocator
ну вот и имей дело с такими людьми...:) один на концерте Нины Матвиенко... другой с Лефевром в это время беседует...
а "мы тут... в машинном отделении" ("Еврейский пароход", Жванецкий)...:) сидим и ждем очередную серию про стратегию...
:) шутка...
sb64 _ 12.10.2007 17:39
IP: 62.64.116.---
12.10.2007 16:08___ zinik
я не воспринимаю такие слова серьёзно
то, что говорит некто Ельцов я тоже не воспринимаю серьезно...:)
разница между тем, что сказал я и тем, что сказал он в том, что оно только, как Вы удивительно точно подметили, "похоже"... ну, скажем, как для меня две женщины были бы похожими, когда я бы их рассматривал с растояния метров 350-400 без бинокля...:)
Provocator _ 12.10.2007 17:06
IP: 195.239.198.---
Вчера, когда я говорил с Лефевром (ничего так фразочка, да? но это правда – я сейчас в Москве на симпозиуме и действительно говорил вчера с Лефевром) Мне очень было интересно спросить его о контфликте с методологами, о том, почему он уехал, как возникла его теория этических систем. Он подтвердил то, что я угадал по отрывкам замечаний и его интервью. 1) Он порвал с методологами, потому что они не признавали субъект как используемое Лефевром понятие; 2) Именно в связи с его теорией интерсубъективной рефлексии (конфликтующие структуры) Щедровицкий сформулировал парадокс рефлексивности; 3) Именно сама ситуация отъезда (через Израиль в США) породила его теорию этических систем. Его доклад я слушал вчера – это нечто. СССР действительно потерял талантливого теоретика.
zinik _ 12.10.2007 16:08
IP: 99.225.165.---
sb64
"они не будут так делать... и еще и другим будут рассказывать, что так, мол, нехорошо..."

Ваши высказывания, напоминают мне чем-то комментарии О.Ельцова. Он тоже говорил, что все, кто у власти украли свой первый миллион, а после второго, они становятся хорошими и начинает учить других, что красть нехорошо. А их дети, так вообще ангелы, спустившиеся с небес, потому что получили образование за рубежом. Извините меня, но я не воспринимаю такие слова серьёзно. Я это называю бул щ...т.
sb64 _ 12.10.2007 15:39
IP: 62.64.116.---
12.10.2007 15:00___ zinik
:)
это они не от жадности... просто они на всякий случай берут больше чем надо и только по той причине, что не знают а сколько же и чего действительно надо... т.е. они только учатся... так сказать получают опыт... и как только этот опыт будет получен, а самое главное осознан – они не будут так делать... и еще и другим будут рассказывать, что так, мол, нехорошо... но те, кому они будут рассказывать их не будут понимать, а будут смеяться им в лицо и называть неудачниками...:)... вечная история...:)
sb64 _ 12.10.2007 15:29
IP: 62.64.116.---
12.10.2007 14:09___ IO95
:) ну да... я же и говорю, что теория этических систем Лефевра – это уже не только прочувствование, но и выход за рамки суждений категориями победитель-побежденный... (если, конечно, изменение в наполнении понятия "значимость", в смысле толкования своей значимочти человеком, можно считать выходом за рамки...)
и выход этот для Лефевра стал возможным только при погружении в другую среду... другими словами, когда он американцам, на их языке рациональности захотел объяснить суть своих переживаний, которые возможны были в окружающей его действительности до Америки...
интересно, что он сам представляет свою теорию для разных (в частности, русской и американской) аудиторий по-разному... для одних он акцентирует внимание на идее, для других – на полезности, применимости...

"выход за пределы"..., как Вы сказали, – это, наверное, и есть приведение в соответствие своих взглядов на стратегию с современным уровнем развитости цивилизации...
мне кажется, Дацюк и хотел сказать, что руковотствоваться положениями курса "Планирование войсковых операций" нужно только до тех пор, пока они актуальны... а когда они не актуальны, то их надо знать..., но применить их вряд ли тебе дадут возможность...
zinik _ 12.10.2007 15:00
IP: 99.225.165.---
sb64

Ну а про жадность, надеюсь, вам не надо ничего рассказывать? Вы знакомы с этим явлением? Это те люди, которые захватили всё, что принадлежало людям, и им этого показалось мало. И они продолжают хапать всё больше и больше, тем самым обрекая людей на нищенское существование. Но судя, по тому, что вам это слово показалось унизительным, то вы не относитесь к простым людям. Поэтому и дискуссировать с вами не вижу смысла.
zinik _ 12.10.2007 14:53
IP: 99.225.165.---
sb64
"лично мне больше нравится вторая точка зрения, т.к. нет разделения на умных и глупых (жадных), а есть просто более и менее опытные... но опыт-то – дело наживное...:) "

Мне тоже нравится ваша точка зрения больше, чем то о чём написала я.
Но, как говорится слов из песни не выкинешь, так говорят в народе. Может слышали? Д...к учится на своих ошибках, а умный на чужих.
IO95 _ 12.10.2007 14:09
IP: 194.44.244.---
12.10.2007 12:52___ sb64
У вірші застаріле уявлення – в термінах переможця/переможеного, управляючого/управляємого... В цій парадигмі часто не завжди можна адекватно сприйняти реальність. Звідси і "перемучування", бо автор не може вийти за межі цієї схеми.
Мені більш імпонує "взаємний вплив", "плюси і мінуси" і т.д.
Корупція1445 Мовне питання190 Україна та Європа1133 Aтака Путіна1291 Зеленський75
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter