Сергій Дацюк Філософ

ПРАКТИЧНА СТРАТЕГІЯ АМБІВАЛЕНТНИХ ДІЙ

01 квітня 2015, 09:29

Досі вважається, що яка-небудь єдина стратегія розвитку України в сучасних умовах можлива. Хочу піддати це сумніву. Скоріш за все, не існує єдиної стратегії революції в умовах: 1) війни в з окупацією частин території та економічними втратами, 2) реформ в ситуації зовнішнього управління, 3) рецесії з зовнішніми запозиченнями на війну та реформи.

Я переглянув з десяток стратегій, пропонованих в останній час, – державних, бізнесових і громадських – і дійшов висновку, що жодна з них не спрацює сама по собі. В Україні немає імператора, немає авторитарної влади, і ні Президент, ні Уряд, ні Парламент досі не претендують на одноосібне стратегування країни.

Більше того, навіть наявність такої єдиної стратегії не була б на користь Україні. В цих умовах, нам потрібен набір різних розосереджених стратегій основних суб'єктів дії в країні, які можуть взаємодіяти один з одним. Причому цей набір стратегій має бути публічним, управлятися на рівні цілісної України, а сам процес стратегування водночас має бути прихованим для зовнішнього управління США, ЄС та для військових домагань Росії. І мені здається, я знайшов спосіб, як вирішити цей парадокс.

Нижче пропонуються чотири базові стратегії для України, дотримання яких, знання яких одна про одну, взаємодія всіх чотирьох та наявність попарних зв'язків одна з одною дозволяють змінити ситуацію в країні, досягнувши соціально-економічного та політичного прориву.

Ці чотири стратегії раніше були описані як сумарна або інтегральна стратегія амбівалентних дій. Раніше ці амбівалентні дії розглядалися як дії влади та суспільства. Але подальші роздуми привели мене до того, що є ще два важливих суб'єкта, дії яких потрібно враховувати і відповідно стратегувати. Далі ця інтегральна стратегія амбівалентних дій наповнюється необхідними більш складними уявленнями.

Отже чотири базові стратегії пропонуються для чотирьох типів суб'єктів, що діють в українській революції – політиків, бізнесменів, інтелектуалів та громади.

Базовою є стратегія самодостатньої громади, яка розуміється як децентралізація. Вона полягає у тому, щоб громада незалежно від дій влади, бізнесу і навіть інтелектуалів продавлювала свої підходи самоорганізації, самозабезпечення та самозахисту суспільства. Громада як суспільство розглядає інтелектуалів, владу та бізнес як таких суб'єктів, які є обмеженими з різних причин в своїх діях і тому можуть вважатися лише як допоміжні в суспільних діях. Спосіб унормування цієї стратегії – конституційний процес децентралізація.

Друга важлива стратегія неолігархічного бізнесу може бути означена в публічному просторі як деолігархізація: "шакали стають левенятами". Вона полягає у тому, щоб бізнесмени-мільйонери подрібнили олігархічні бізнеси, тобто порвали їх на шматки та привласнили. Влада своєю підтримкою та громада своїм тиском мають їм у цьому допомогти. Україна має позбутися олігополій, тому що саме вони є генератором корупції всередині країни, по самій своїй суті мають компрадорську позицію, а отже потенційно завжди є зрадниками і загрожують безпеці країни, уникають інноватизації та соціального навантаження на свій бізнес, повсякчас виводячи гроші в тінь та в офшори. Збільшення статків мільйонерів за рахунок мільярдерів – на користь країні. Сотнею мільйонерів в державі управляти набагато легше, ніж десятком мільярдерів.

Третя важлива стратегія інтелектуалів, яка може бути названа "тунелюванням". Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб побудувати когнітивний тунель за межі наукових уявлень – в когнітивний світ конструктивізму. Мова по суті йде про розробку нового способу мислення – нової філософії та нової гуманітаристики. Революція свідомості (Гроф, Лірі і т.д.) та СМД-методологія (60-70-ті роки ХХ ст.), в процесі спроби шляхом тунелювання перестрибнути з індустріального етапу розвитку людської цивілізації в когнітивний етап зазнала поразки. В той же час саме тунелювання не тільки заклало засади постіндустріального етапу розвитку людської цивілізації, але і поставило питання про можливість когнітивної парадигми. Розробка такої когнітивної парадигми в тому числі засобами конструктивної філософії є безпосереднім завданням інтелектуалів, де може також брати участь бізнес – як в якості фінансиста, так і в якості змістовного учасника. Див. мою презентацію проекту "Інакше" в рамках групи "21-ше листопада".

Четверта важлива стратегія політиків та влади загалом означає "реформи". В принципі ця стратегія значною мірою є пристосуванням норм та форматів української держави до умовних західних чи європейських стандартів. Ця стратегія значною мірою є формальна. Іноді вона навіть схожа на спектакль. Чесно кажучи, вона з усіх чотирьох стратегій є найменш вирішальною, але має бути найбільш декларованою.

Якщо перші три стратегії будуть здійснюватися по-справжньому, то стратегію "реформи" можна взагалі розглядати як великий театр, де для західних та російських спостерігачів буде гратися зрозуміла для них п'єса, що слугуватиме ширмою або завісою для більш важливих трьох стратегій.

Саме так і потрібно вчиняти в ситуації зовнішнього управління країною. Справжня робота влади – дати можливість здійснити інші три стратегії. Якщо ж влада правильно зуміє конфігурувати свою діяльність, то вона навіть зможе допомогти – як суспільству в його конституційній децентралізації, так і бізнесу в його деолігархізації. Інтелектуали ж в будь-якому разі зберігатимуть дистанцію від влади.

У кожної з цих чотирьох стратегій є попарно-спільні процеси. 1) У громади та влади є спільний процес децентралізації (з позиції влади) чи процеси самоорганізації та самозахисту (з позиції громади). 2) У громади та бізнесу є спільний процес самозабезпечення незалежних громад (з позиції громад) чи інноватизація, що створює нові напрямки бізнесу та нових підприємців (з позиції бізнесу). 3) У громади та інтелектуалів є спільні процеси соціальної рефлексії (з позиції громади) та осмислення перспектив (з позиції інтелектуалів). 4) У бізнесу та влади є спільний процес деолігархазації (з позиції влади) та подрібнення крупних бізнесів (з позиції неолігархічного бізнесу). 5) У інтелектуалів та бізнесу є спільний процес осмислення нової гуманітарної ролі бізнесу (з позиції інтелектуалів) чи корпоративного стратегування (з позиції бізнесу). 6) У інтелектуалів та влади є спільний процес інноватизації реформ (з позиції інтелектуалів) чи інтелектуальної підтримки реформ (з позиції влади).

Тут викладено лише базові процеси попарно-спільних позицій, але звичайно це не всі процеси, що об'єднують ці позиції. Але головне в цих попарно-спільних позиціях – як вони будуть координуватися.

Одразу після революції я доволі спрощено бачив можливість стратегування в Україні. Зараз мені стало набагато більше зрозуміло, що ситуація зовнішнього управління як з боку Європи, так і з боку Росії в принципі не залишає шансів Україні мати якийсь дієвий стратегічний центр, який би продукував єдине публічне стратегування для всієї країни.

Саме тому в такій ситуації можна задіяти принцип контрафлексивної координації. Цей принцип означає, що в Україні має з'явитися шість непублічних координаційних позицій – в вищенаведених комбінаціях основних суб'єктів стратегування. Ці координаційні позиції не є центрами управління, вони є лише місцями координації дій основних суб'єктів попарно.

Ці координаційні позиції можуть бути публічними, але лише за рахунок безпосередньої комунікації, без висвітлення цього в ЗМІ. Однією з цілей такої живо-контактної комунікації є зменшення можливостей для Європи чи Росії відслідковувати процеси координації і власне мережевого стратегування.

Взаємодія цих шести парно-процесних координованих стратегій не потребує великих зібрань чи великих програм, ефективність чого завжди дуже низька.

Причому єдиний координаційний центр для всіх стратегій має бути відсутній. Оскільки такий підхід не потребує центру управління на рівні країни, то це робить неможливою боротьбу за ресурси такого центру.

Оскільки дії чотирьох стратегій по всіх шести позиціях координації в жодному центрі не узгоджуються, то вони і не будуть дозволяти відслідковувати внутрішні цілі та завдання ззовні. Багато різної неповної і суперечливої інформації про дії в цих шести сферах має вводити в оману всіх зовнішніх гравців щодо того, що саме, як саме і в яких сферах відбувається в Україні.

Принцип єдиного управління країною спрацює так – через цінності та мотивації мільйонів українців, що будуть залучені до стратегії амбівалентних дій. Наші цінності осмислені і перспективні, тому українці можуть сміливо вводити мережеве управління як головний принцип перетворень у країні.

Розроблюване в цих шести сферах має підтримуватися Президентом, Урядом та Парламентом, але шляхом особистої участі членів Уряду, Парламенту та адміністрації Президента в процесах координації без офіційних рішень, які публікуються у ЗМІ на етапі розробки. Така контрафлексивна парно-процесна координація означатиме, що лише здійснені досягнення в якій-небудь з цих шести сфер будуть фіксуватися в парламентських законах та рішеннях Уряду чи указах Президента.

Мережева стратегія амбівалентних дій вкупі з принципом контрафлексивної координації це те, що може зробити Україна і це те, що принципово не може зробити Росія.

Отже стратегія амбівалентних дій з принципом контрафлексивної координації, як це уявляється, в Україні може ефективно протистояти стратегії непрямих дій Росії та стратегії зовнішнього управління США та ЄС.

Такого раніше ніхто не робив, і тому це може спрацювати. Це єдина з усіх відомих мені стратегій, публічне розголошення якої не може суттєво зменшити ефективність її здійснення.

Не потрібно вважати, що "все пропало". Якщо ви зрозуміли, як це може працювати, просто робіть це, не радячись, не витрачаючи час на довгі засідання і узгодження.

powered by lun.ua
Коментарі — 49
Alexander Wagner _ 04.04.2015 01:41
IP: 74.125.73.---
Чотири стратегії розвитку України.
Не згоден з цією тезою: "Сотнею мільйонерів в державі управляти набагато легше, ніж десятком мільярдерів."
Десятком мільярдерів легше керувати, ніж сотнею мільйонерів. Десятком олігархів управляти практично неможливо, а сотню мільйонерів легше задавити, але не керувати.

Не будуть народові і державі заважати десятки $ мільярдерів, якщо вони:
а) заробили своє багатство не через приватизацію народного майна
б) не мають монополій і навіть олігополій
в) не можуть ухилятися від оподаткування державою
Mike_Kharkov _ 02.04.2015 16:20
IP: 94.179.73.---
"Базовою є стратегія самодостатньої громади, яка розуміється як децентралізація"
===
Отут одразу ж і приїхали.
Не може бути самодостатньої громади з нашого матеріалу. Спочатку повинна змінитися ментальність, а для цього повинні змінитися умови життя.
Те ж стосується і інтелектуалів, які ментально споріднені з народом ("традиціями"), і тому постійно ходять по "малому ментальному колу", виконуючі сизіфову працю. Або інтелектуалів-обслуги феодальної.
Дуже схоже, що "мережева партизанка" є фейк. Без революційної дії нам не обійтися, без примусу ми приречені обирати олігархічні групи по колу, радіючи з чергової своєї "перемоги".
Так, ми й під зовнішнім управлінням, а це дає цікавий шанс – вплинути на управлінця на його території:)
Наприклад, зібрати черговий майдан та прийняти звернення до уряду штатів ввести їх управління. Це ж фактично ставить питання між їх урядом і їх виборцем, а це сер'йозно вже.
Республіка _ 02.04.2015 10:37
IP: 74.125.18.---
"Як я розумію, такі статті і не повинні писатись простішою мовою, бо розраховані на таких, як Ви, власне:). А вже робота тих, хто розуміє таку мову, "перетравити" написане та спробувати розробити свій проект як частину загальної концепції. Кожен працює на своєму рівні (не низькому чи високому, а – своєму) " – двічі лауреат Нобелівської премії з хімії Фредерік Сенгер на врученні премії сказав, що справжня теорія – це така, яку ПОПУЛЯРНО!!! можна пояснити навіть людині без спеціальної освіти. В Інтернет мережі пан філософ має пояснювати свою теорію з розрахунком саме на таку аудиторію, інакше – це є БАНАЛЬНА ПРОФАНАЦІЯ!!!.
Aleksander Wojcik _ 01.04.2015 23:28
IP: 195.162.82.---
Теодор Дяків:
Як я розумію, такі статті і не повинні писатись простішою мовою, бо розраховані на таких, як Ви, власне:). А вже робота тих, хто розуміє таку мову, "перетравити" написане та спробувати розробити свій проект як частину загальної концепції. Кожен працює на своєму рівні (не низькому чи високому, а – своєму).
sidor _ 01.04.2015 20:15
IP: 5.45.255.---
taksist:
...з иншого боку такі як я слобожанці на майдані під кулі ходили. це якось зменшує перелік гріхів, вами приписаних слобожанщині?.........ні.Війна триває і буде тривати докільки це будє вигідно Пєдро.А він розраховує мінімум на 10 років на троні залишитись.У мого сусіда грошей залишилось на півмісяца існуваня.Роботи немає вжє два місяці.За віком вжє нікуди не беруть.До пенсіі ще не "доріс".Хліб 9 гр.,крупа для "тварин" 8-50,олія-32 гр.З 1-го числа – пісец буде повний.А Гонтарева "заробила" 30 мільйонів...На Майдан він під кулі не ходив,але передавав з волонтерами свої скудні припаси та під окупацією дошкуляв ворогу у силу можливостей.Та він російскомовний і,по вашій "теорії" -повинен бути знищенний.Але він вам допоможе,що б такі як ви "руки не марали" – з голоду помре.А він теж вніс "свою лєпту" у Революцію Гідності...Так що,можете,як кажуть,скрутити "досяги" Майдана у трубочку і засунути...самі знаєте куди.
Республіка _ 01.04.2015 18:44
IP: 74.125.18.---
"Багато різної неповної і суперечливої інформації про дії в цих шести сферах має вводити в оману всіх зовнішніх гравців щодо того, що саме, як саме і в яких сферах відбувається в Україні" – саме так і діяли від 1991 року ті, кого сьогодні українці називають "олігархами": чим більше "каламутної води" – тим зручніше збагачуватися. 23 роки "крадії" вводили в оману народ України "щодо того, що саме, як саме і в яких сферах відбувається в Україні" – успішна реалізація "амбівалентних дій". Пане філософе, чому Ви зневажаєте "ясність і прозорість"?
taksist _ 01.04.2015 18:32
IP: 74.125.18.---
Теодор Дяків:
taksist:
Теодор Дяків:
Ми, нарешті, н а м а ц у є м о спільні підходи, погляди, спільну платформу для організованоі трансформаціі суспільних і владних інститутів.
...
можна і простіше зформулювати.
дайте грошей на партію для народы ы з народа і буде вам щастя.
не занато спрощено?
- Якщо ще простіше, то дурний тебе піп хрестив... Сьогодні є цілі групи людей, які своі знання, час і г р о ш і вкладають в реальні плани трансформаціі суспільства. Ну і, звичайно, є бидло, яке в к о ж н о м у бачить своє власне відображення.
Я не хотів Вас особисто образити – це таке узагальнення...
дякую що не хотіли образити. бажано не писати мені більше ато мені якось дякувати кожного разу – замахаюся.
taksist _ 01.04.2015 18:30
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
у 91 році українці заполучили право побудувату СВОЮ країну.Мови про те,що б знищити або депортувати частину інакомовного населення не було.
Країна стікає кров*ю тому,що у 2010 році стадо (нє біз помочі і слобожанщіни) затягло та легалізувало ОПГ а у 2014 році теж стадо (нє біз помочі тієї ж слобожанщіни) "возвело за біли рученьки" на трон ідеолога і засновника цієї ОПГ.Так,що, візміть себе за чуприну та пару разів макитрою об бетон аби моск струсонуло.Далі своїх земляків,котрі "галасували" за "перше" та "друге" меньше зло" перевішайте на деревах або депортуйте у луган/донію.І тільки після цього шукайте інших ворогів.
А цитата узята з російского перекладу Лебона,тому що його українського перекладу немає.
з иншого боку такі як я слобожанці на майдані під кулі ходили. це якось зменшує перелік гріхів, вами приписаних слобожанщині?
sidor _ 01.04.2015 18:17
IP: 5.45.255.---
taksist:
у 91 році українці заполучили право побудувату СВОЮ країну.Мови про те,що б знищити або депортувати частину інакомовного населення не було.
Країна стікає кров*ю тому,що у 2010 році стадо (нє біз помочі і слобожанщіни) затягло та легалізувало ОПГ а у 2014 році теж стадо (нє біз помочі тієї ж слобожанщіни) "возвело за біли рученьки" на трон ідеолога і засновника цієї ОПГ.Так,що, візміть себе за чуприну та пару разів макитрою об бетон аби моск струсонуло.Далі своїх земляків,котрі "галасували" за "перше" та "друге" меньше зло" перевішайте на деревах або депортуйте у луган/донію.І тільки після цього шукайте інших ворогів.
А цитата узята з російского перекладу Лебона,тому що його українського перекладу немає.
Теодор Дяків _ 01.04.2015 18:16
IP: 194.44.247.---
taksist:
Теодор Дяків:
Ми, нарешті, н а м а ц у є м о спільні підходи, погляди, спільну платформу для організованоі трансформаціі суспільних і владних інститутів.
...
можна і простіше зформулювати.
дайте грошей на партію для народы ы з народа і буде вам щастя.
не занато спрощено?
- Якщо ще простіше, то дурний тебе піп хрестив... Сьогодні є цілі групи людей, які своі знання, час і г р о ш і вкладають в реальні плани трансформаціі суспільства. Ну і, звичайно, є бидло, яке в к о ж н о м у бачить своє власне відображення.
Я не хотів Вас особисто образити – це таке узагальнення...
Takozh _ 01.04.2015 17:49
IP: 176.8.134.---
Стратегія розподіленого "Салямі". Якщо нахаба жере нашу ковбасу "шматочок за шматочком", то треба по шматочку розподілити "Салямі" між своїми, щоб наїлися, а чужинець спіймав облизня.
taksist _ 01.04.2015 16:48
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
sidor:
taksist:
"чисто" я узяв в лапки,я ж,по вашому висліву, "луган/донець", коли треба висловлюватись -донецький край.Зауважу -60% населення донецького краю-українські селяни з різник куточків (з слобожанщі теж),у 30 роках пригнаних "на стройки народного хозяйства".
зауважу що мені плювати звідки їх пригнали. той, хто проти моєї країни мій ворог і повинен здохнути. крапка. всі, хто ставив кому помирали і їхні держави нищилися.
...человек, над которым господствует какая-нибудь идея, религиозная или другая, неприступен для рассуждений, как бы основательны они ни были.
в 91 році українці здобули право не знати і не розмовляти луга.н.д.онською мовою. тому все, що такою мовою написане не хочу обговорювати, це образа для мене і хамтсво для вас. моя країна стікає кров'ю під чоботом русскої мразоти а ви їхньою мовою пишете? не соромно,,,?
sidor _ 01.04.2015 16:41
IP: 77.52.51.---
taksist:
sidor:
taksist:
"чисто" я узяв в лапки,я ж,по вашому висліву, "луган/донець", коли треба висловлюватись -донецький край.Зауважу -60% населення донецького краю-українські селяни з різник куточків (з слобожанщі теж),у 30 роках пригнаних "на стройки народного хозяйства".
зауважу що мені плювати звідки їх пригнали. той, хто проти моєї країни мій ворог і повинен здохнути. крапка. всі, хто ставив кому помирали і їхні держави нищилися.
...человек, над которым господствует какая-нибудь идея, религиозная или другая, неприступен для рассуждений, как бы основательны они ни были.
taksist _ 01.04.2015 16:36
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
"чисто" я узяв в лапки,я ж,по вашому висліву, "луган/донець", коли треба висловлюватись -донецький край.Зауважу -60% населення донецького краю-українські селяни з різник куточків (з слобожанщі теж),у 30 роках пригнаних "на стройки народного хозяйства".
зауважу що мені плювати звідки їх пригнали. той, хто проти моєї країни мій ворог і повинен здохнути. крапка. всі, хто ставив кому помирали і їхні держави нищилися.
sidor _ 01.04.2015 16:32
IP: 5.45.192.---
taksist:
"чисто" я узяв в лапки,я ж,по вашому висліву, "луган/донець", коли треба висловлюватись -донецький край.Зауважу -60% населення донецького краю-українські селяни з різник куточків (з слобожанщі теж),у 30 роках пригнаних "на стройки народного хозяйства".
taksist _ 01.04.2015 16:11
IP: 74.125.18.---
Теодор Дяків:
Ми, нарешті, н а м а ц у є м о спільні підходи, погляди, спільну платформу для організованоі трансформаціі суспільних і владних інститутів.
Тільки такі матеріали, вважаю, треба намагатися викладати простішою мовою і відразу з прицілом на практичну реалізацію. Ну і мета таких груп, як "Перше грудня", "Народний суверенітет, "21-е листопада", мала б бути сформульована гранично просто і доступно для розуміння "тітки з П'ятничан"...
можна і простіше зформулювати.
дайте грошей на партію для народы ы з народа і буде вам щастя.
не занато спрощено?
taksist _ 01.04.2015 16:08
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
sidor:
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
точніше – до бісової матері
на слобожанщині кажуть ЧОРТЯЧІЙ.
на слобожанщіні не розмовляють "чисто" українською.Якщо бажаєте вивчити "з азов" -вивчайтє вінніцкий "діалект".Це "колиска" української мови.
по перше словосполучення ЧИСТА УКРАЇНСЬКА вигадане москалями щоб принизити українців, натякаючи що є і БРУДНА УКРАЇНСЬКА. так не можна казати якщо ви не ворог українців.
по друге я слобожанець а це означає що мені краще знати як у нас на слобожанщині розмовляють.
по третє якби ви знали що таке скрипниківка ви б ніколи про ВІННИЦЬКИЙ ДІЯЛЕКТ і пари з вуст не зронили.
Ims Sim _ 01.04.2015 16:06
IP: 46.160.99.---
taksist:
Слухай, дятле убогий. Я розмовляю українською не гірше за тебе. Але російською мені зручніше. Якщо тобі зручніше українською (але ти ж добре розумієш і російську) – відповідай українською.

А вимагати від усіх звертатись до тебе українською – це або дурість, або претензія на національну виключність. Тому іди в дупу.
sidor _ 01.04.2015 16:04
IP: 5.45.192.---
taksist:
sidor:
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
точніше – до бісової матері
на слобожанщині кажуть ЧОРТЯЧІЙ.
на слобожанщіні не розмовляють "чисто" українською.Якщо бажаєте вивчити "з азов" -вивчайтє вінніцкий "діалект".Це "колиска" української мови.
taksist _ 01.04.2015 16:01
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
в Україні українською не розмовляють лише луга.н.донці, туристи і полонені луга.н.донці. ви чиїх будете?
на донетчинні,та і не тільки,розмовляють суржиком.І ще,на полтавщіні,вінничіні,чернігівщіні мова відрізняється від ровеньщіні та західщіні.Мовою якого регіону вам більш до вподоби спілкуватись? Якщо ви в мову "вплітаєте" слова різних регіонів (у вас є таке),то ви теж розмовляєте на своєрідному суржику.
я вивчив українську мову. це означає що так само її може вивчити кожен, хто тут під ідіота косить що у нього довідка і він нездатен мову осилити.
те, що розмовляють суржиком гірше ніж коли українською АЛЕ КРАЩЕ ніж луга.н.д.онською.
я не розмовляю, зазвичай, суржиком. розмовляю скрипниківкою. скрипниківка не суржик.
taksist _ 01.04.2015 15:56
IP: 74.125.18.---
sidor:
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
точніше – до бісової матері
на слобожанщині кажуть ЧОРТЯЧІЙ.
Ims Sim _ 01.04.2015 15:56
IP: 46.160.99.---
sidor:
Прочти Ims Sim _ 01.04.2015 15:44
sidor _ 01.04.2015 15:53
IP: 5.45.192.---
Ims Sim:
taksist:
пошел вон, клоун. И передай таким же своим, вроде сидора.
"своим"- это каким,гуппик пепсикольный?
sidor _ 01.04.2015 15:51
IP: 5.45.192.---
taksist:
в Україні українською не розмовляють лише луга.н.донці, туристи і полонені луга.н.донці. ви чиїх будете?
на донетчинні,та і не тільки,розмовляють суржиком.І ще,на полтавщіні,вінничіні,чернігівщіні мова відрізняється від ровеньщіні та західщіні.Мовою якого регіону вам більш до вподоби спілкуватись? Якщо ви в мову "вплітаєте" слова різних регіонів (у вас є таке),то ви теж розмовляєте на своєрідному суржику.
Ims Sim _ 01.04.2015 15:44
IP: 46.160.99.---
П.С. Хотя после повторного чтения – видимо, слова в адрес сидора надо взять назад: он издевался над клоуном.
Україна та Європа1103 Зеленський41 Aтака Путіна1243 Донбас19 Корупція1363
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter