Сергій Дацюк Філософ

ПРАКТИЧНА СТРАТЕГІЯ АМБІВАЛЕНТНИХ ДІЙ

01 квітня 2015, 09:29

Досі вважається, що яка-небудь єдина стратегія розвитку України в сучасних умовах можлива. Хочу піддати це сумніву. Скоріш за все, не існує єдиної стратегії революції в умовах: 1) війни в з окупацією частин території та економічними втратами, 2) реформ в ситуації зовнішнього управління, 3) рецесії з зовнішніми запозиченнями на війну та реформи.

Я переглянув з десяток стратегій, пропонованих в останній час, – державних, бізнесових і громадських – і дійшов висновку, що жодна з них не спрацює сама по собі. В Україні немає імператора, немає авторитарної влади, і ні Президент, ні Уряд, ні Парламент досі не претендують на одноосібне стратегування країни.

Більше того, навіть наявність такої єдиної стратегії не була б на користь Україні. В цих умовах, нам потрібен набір різних розосереджених стратегій основних суб'єктів дії в країні, які можуть взаємодіяти один з одним. Причому цей набір стратегій має бути публічним, управлятися на рівні цілісної України, а сам процес стратегування водночас має бути прихованим для зовнішнього управління США, ЄС та для військових домагань Росії. І мені здається, я знайшов спосіб, як вирішити цей парадокс.

Нижче пропонуються чотири базові стратегії для України, дотримання яких, знання яких одна про одну, взаємодія всіх чотирьох та наявність попарних зв'язків одна з одною дозволяють змінити ситуацію в країні, досягнувши соціально-економічного та політичного прориву.

Ці чотири стратегії раніше були описані як сумарна або інтегральна стратегія амбівалентних дій. Раніше ці амбівалентні дії розглядалися як дії влади та суспільства. Але подальші роздуми привели мене до того, що є ще два важливих суб'єкта, дії яких потрібно враховувати і відповідно стратегувати. Далі ця інтегральна стратегія амбівалентних дій наповнюється необхідними більш складними уявленнями.

Отже чотири базові стратегії пропонуються для чотирьох типів суб'єктів, що діють в українській революції – політиків, бізнесменів, інтелектуалів та громади.

Базовою є стратегія самодостатньої громади, яка розуміється як децентралізація. Вона полягає у тому, щоб громада незалежно від дій влади, бізнесу і навіть інтелектуалів продавлювала свої підходи самоорганізації, самозабезпечення та самозахисту суспільства. Громада як суспільство розглядає інтелектуалів, владу та бізнес як таких суб'єктів, які є обмеженими з різних причин в своїх діях і тому можуть вважатися лише як допоміжні в суспільних діях. Спосіб унормування цієї стратегії – конституційний процес децентралізація.

Друга важлива стратегія неолігархічного бізнесу може бути означена в публічному просторі як деолігархізація: "шакали стають левенятами". Вона полягає у тому, щоб бізнесмени-мільйонери подрібнили олігархічні бізнеси, тобто порвали їх на шматки та привласнили. Влада своєю підтримкою та громада своїм тиском мають їм у цьому допомогти. Україна має позбутися олігополій, тому що саме вони є генератором корупції всередині країни, по самій своїй суті мають компрадорську позицію, а отже потенційно завжди є зрадниками і загрожують безпеці країни, уникають інноватизації та соціального навантаження на свій бізнес, повсякчас виводячи гроші в тінь та в офшори. Збільшення статків мільйонерів за рахунок мільярдерів – на користь країні. Сотнею мільйонерів в державі управляти набагато легше, ніж десятком мільярдерів.

Третя важлива стратегія інтелектуалів, яка може бути названа "тунелюванням". Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб побудувати когнітивний тунель за межі наукових уявлень – в когнітивний світ конструктивізму. Мова по суті йде про розробку нового способу мислення – нової філософії та нової гуманітаристики. Революція свідомості (Гроф, Лірі і т.д.) та СМД-методологія (60-70-ті роки ХХ ст.), в процесі спроби шляхом тунелювання перестрибнути з індустріального етапу розвитку людської цивілізації в когнітивний етап зазнала поразки. В той же час саме тунелювання не тільки заклало засади постіндустріального етапу розвитку людської цивілізації, але і поставило питання про можливість когнітивної парадигми. Розробка такої когнітивної парадигми в тому числі засобами конструктивної філософії є безпосереднім завданням інтелектуалів, де може також брати участь бізнес – як в якості фінансиста, так і в якості змістовного учасника. Див. мою презентацію проекту "Інакше" в рамках групи "21-ше листопада".

Четверта важлива стратегія політиків та влади загалом означає "реформи". В принципі ця стратегія значною мірою є пристосуванням норм та форматів української держави до умовних західних чи європейських стандартів. Ця стратегія значною мірою є формальна. Іноді вона навіть схожа на спектакль. Чесно кажучи, вона з усіх чотирьох стратегій є найменш вирішальною, але має бути найбільш декларованою.

Якщо перші три стратегії будуть здійснюватися по-справжньому, то стратегію "реформи" можна взагалі розглядати як великий театр, де для західних та російських спостерігачів буде гратися зрозуміла для них п'єса, що слугуватиме ширмою або завісою для більш важливих трьох стратегій.

Саме так і потрібно вчиняти в ситуації зовнішнього управління країною. Справжня робота влади – дати можливість здійснити інші три стратегії. Якщо ж влада правильно зуміє конфігурувати свою діяльність, то вона навіть зможе допомогти – як суспільству в його конституційній децентралізації, так і бізнесу в його деолігархізації. Інтелектуали ж в будь-якому разі зберігатимуть дистанцію від влади.

У кожної з цих чотирьох стратегій є попарно-спільні процеси. 1) У громади та влади є спільний процес децентралізації (з позиції влади) чи процеси самоорганізації та самозахисту (з позиції громади). 2) У громади та бізнесу є спільний процес самозабезпечення незалежних громад (з позиції громад) чи інноватизація, що створює нові напрямки бізнесу та нових підприємців (з позиції бізнесу). 3) У громади та інтелектуалів є спільні процеси соціальної рефлексії (з позиції громади) та осмислення перспектив (з позиції інтелектуалів). 4) У бізнесу та влади є спільний процес деолігархазації (з позиції влади) та подрібнення крупних бізнесів (з позиції неолігархічного бізнесу). 5) У інтелектуалів та бізнесу є спільний процес осмислення нової гуманітарної ролі бізнесу (з позиції інтелектуалів) чи корпоративного стратегування (з позиції бізнесу). 6) У інтелектуалів та влади є спільний процес інноватизації реформ (з позиції інтелектуалів) чи інтелектуальної підтримки реформ (з позиції влади).

Тут викладено лише базові процеси попарно-спільних позицій, але звичайно це не всі процеси, що об'єднують ці позиції. Але головне в цих попарно-спільних позиціях – як вони будуть координуватися.

Одразу після революції я доволі спрощено бачив можливість стратегування в Україні. Зараз мені стало набагато більше зрозуміло, що ситуація зовнішнього управління як з боку Європи, так і з боку Росії в принципі не залишає шансів Україні мати якийсь дієвий стратегічний центр, який би продукував єдине публічне стратегування для всієї країни.

Саме тому в такій ситуації можна задіяти принцип контрафлексивної координації. Цей принцип означає, що в Україні має з'явитися шість непублічних координаційних позицій – в вищенаведених комбінаціях основних суб'єктів стратегування. Ці координаційні позиції не є центрами управління, вони є лише місцями координації дій основних суб'єктів попарно.

Ці координаційні позиції можуть бути публічними, але лише за рахунок безпосередньої комунікації, без висвітлення цього в ЗМІ. Однією з цілей такої живо-контактної комунікації є зменшення можливостей для Європи чи Росії відслідковувати процеси координації і власне мережевого стратегування.

Взаємодія цих шести парно-процесних координованих стратегій не потребує великих зібрань чи великих програм, ефективність чого завжди дуже низька.

Причому єдиний координаційний центр для всіх стратегій має бути відсутній. Оскільки такий підхід не потребує центру управління на рівні країни, то це робить неможливою боротьбу за ресурси такого центру.

Оскільки дії чотирьох стратегій по всіх шести позиціях координації в жодному центрі не узгоджуються, то вони і не будуть дозволяти відслідковувати внутрішні цілі та завдання ззовні. Багато різної неповної і суперечливої інформації про дії в цих шести сферах має вводити в оману всіх зовнішніх гравців щодо того, що саме, як саме і в яких сферах відбувається в Україні.

Принцип єдиного управління країною спрацює так – через цінності та мотивації мільйонів українців, що будуть залучені до стратегії амбівалентних дій. Наші цінності осмислені і перспективні, тому українці можуть сміливо вводити мережеве управління як головний принцип перетворень у країні.

Розроблюване в цих шести сферах має підтримуватися Президентом, Урядом та Парламентом, але шляхом особистої участі членів Уряду, Парламенту та адміністрації Президента в процесах координації без офіційних рішень, які публікуються у ЗМІ на етапі розробки. Така контрафлексивна парно-процесна координація означатиме, що лише здійснені досягнення в якій-небудь з цих шести сфер будуть фіксуватися в парламентських законах та рішеннях Уряду чи указах Президента.

Мережева стратегія амбівалентних дій вкупі з принципом контрафлексивної координації це те, що може зробити Україна і це те, що принципово не може зробити Росія.

Отже стратегія амбівалентних дій з принципом контрафлексивної координації, як це уявляється, в Україні може ефективно протистояти стратегії непрямих дій Росії та стратегії зовнішнього управління США та ЄС.

Такого раніше ніхто не робив, і тому це може спрацювати. Це єдина з усіх відомих мені стратегій, публічне розголошення якої не може суттєво зменшити ефективність її здійснення.

Не потрібно вважати, що "все пропало". Якщо ви зрозуміли, як це може працювати, просто робіть це, не радячись, не витрачаючи час на довгі засідання і узгодження.

powered by lun.ua
Коментарі — 49
Ims Sim _ 01.04.2015 15:42
IP: 46.160.99.---
taksist:
пошел вон, клоун. И передай таким же своим, вроде сидора.
sidor _ 01.04.2015 15:40
IP: 5.45.192.---
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
точніше – до бісової матері
taksist _ 01.04.2015 15:38
IP: 74.125.18.---
Ims Sim:
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
Ото і все, пане Хамло?

Я вам не "позволяю", а СООБЩАЮ, что вы можете отвечать мне по-украински, меня это не затрудняет.

Не верится, что вас затрудняет перевод с русского. Если затрудняет – скажите, переведу. А если вы тупо принциповый, идите сами туда же.

Кстати, на УП бывают статьи на русском. Обходите их стороной или загоняете в Гугл?)))
в Україні українською не розмовляють лише луга.н.донці, туристи і полонені луга.н.донці. ви чиїх будете?
sidor _ 01.04.2015 15:33
IP: 5.45.192.---
Теодор Дяків:
Ми, нарешті, н а м а ц у є м о спільні підходи, погляди, спільну платформу для організованоі трансформаціі суспільних і владних інститутів.
Тільки такі матеріали, вважаю, треба намагатися викладати простішою мовою і відразу з прицілом на практичну реалізацію. Ну і мета таких груп, як "Перше грудня", "Народний суверенітет, "21-е листопада", мала б бути сформульована гранично просто і доступно для розуміння "тітки з П'ятничан"...
...Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации...Ни революции, ни конституции, ни деспоты не могут давать какому-нибудь народу тех качеств характера, какими он не обладает...
Ims Sim _ 01.04.2015 15:25
IP: 46.160.99.---
Теодор Дяків:
П.С. Я говорю о том, что власть теоретически знает НАМНОООООГО больше, чем делает. Если Вы набросаете ей еще каких-то хитрых теорий, ей это абсолютно безразлично. Має бути те, має бути інше...
Ims Sim _ 01.04.2015 15:22
IP: 46.160.99.---
Теодор Дяків:
Поскольку автор как обычно не отвечает, спрошу Вас: ДЛЯ КОГО ищутся все эти подходы и даются советы? Есть очень простой и очень эффективный совет: не воровать. Ну и что? Вот прикрыть хитро-стратегической болтовней текущее воровство – самое то.
Теодор Дяків _ 01.04.2015 15:15
IP: 194.44.247.---
Ми, нарешті, н а м а ц у є м о спільні підходи, погляди, спільну платформу для організованоі трансформаціі суспільних і владних інститутів.
Тільки такі матеріали, вважаю, треба намагатися викладати простішою мовою і відразу з прицілом на практичну реалізацію. Ну і мета таких груп, як "Перше грудня", "Народний суверенітет, "21-е листопада", мала б бути сформульована гранично просто і доступно для розуміння "тітки з П'ятничан"...
Ims Sim _ 01.04.2015 15:06
IP: 46.160.99.---
taksist:
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
Ото і все, пане Хамло?

Я вам не "позволяю", а СООБЩАЮ, что вы можете отвечать мне по-украински, меня это не затрудняет.

Не верится, что вас затрудняет перевод с русского. Если затрудняет – скажите, переведу. А если вы тупо принциповый, идите сами туда же.

Кстати, на УП бывают статьи на русском. Обходите их стороной или загоняете в Гугл?)))
taksist _ 01.04.2015 15:00
IP: 74.125.18.---
Ims Sim:
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
тобто ви думаєте що маєте право мені дозволяти якою мовою мені відповідати? а не пішли ви к чортячій матері, луг.а.н.донець чортів?!
Ims Sim _ 01.04.2015 14:53
IP: 46.160.99.---
taksist:
П.С. Отвечать можете по-украински, достаточно понимать написанное на русском.
Ims Sim _ 01.04.2015 14:52
IP: 46.160.99.---
taksist:
Ims Sim:
taksist:
все, що пан філософ написав прямує собаці під хвіст. бо він виходив з ЗАГАЛЬНОГО зиску тоді як ті, у кого кнопки та важелі виходять з зиску КЛАНОВОГО. і навіть зміна людей біля кнопок та важелів нічого в застосуванні зисків не робить, доведено майданом. тому пану філософу треба писати як завести загальний зиск як пріоритетний в керуванні державою або написати де взяти гроші людям, що готові йти у владу заради загального зиску.
Без общественного КОНТРОЛЯ (т.е. ПРИНУЖДЕНИЯ, включая силовые методы) власть всегда будет воровская. Не выдумывайте про толпы матерей Терез во властных креслах. Не найдете. К тому же я не знаю, как справилась бы с госуправлением мать Тереза.
Вывод – Майдан-3.
а слабо через гуглтранслейт переклясти на українську щоб україномовні могли вам відповідати?
Неужели русским не владеете? А с придуривающимися не вижу смысла разговаривать.
taksist _ 01.04.2015 13:18
IP: 74.125.18.---
Ims Sim:
taksist:
все, що пан філософ написав прямує собаці під хвіст. бо він виходив з ЗАГАЛЬНОГО зиску тоді як ті, у кого кнопки та важелі виходять з зиску КЛАНОВОГО. і навіть зміна людей біля кнопок та важелів нічого в застосуванні зисків не робить, доведено майданом. тому пану філософу треба писати як завести загальний зиск як пріоритетний в керуванні державою або написати де взяти гроші людям, що готові йти у владу заради загального зиску.
Без общественного КОНТРОЛЯ (т.е. ПРИНУЖДЕНИЯ, включая силовые методы) власть всегда будет воровская. Не выдумывайте про толпы матерей Терез во властных креслах. Не найдете. К тому же я не знаю, как справилась бы с госуправлением мать Тереза.
Вывод – Майдан-3.
а слабо через гуглтранслейт переклясти на українську щоб україномовні могли вам відповідати?
taksist _ 01.04.2015 13:16
IP: 74.125.18.---
Майк Олександрів:
Якщо ідея правильна, гроші самі знайдуться
уявіть що ви знайшли необроблений діамант вартістю 5 тисяч, який після обробки (сто тисяч) стане вартувати мільярд. у вас ста тисяч немає, віддавати за 5 тисяч душить жаба а розказати що таке багатство надибали – банально вночі відіжмуть.
тому і кажу – потрібні меценати, спонсори чи як там їх, які підтримають створення політичної сили нічого не просячи навзаєм бо варіянт відпрацьовувати гроші "дядька" неприйнятний бо народний загальний зиск втрачається.
Ims Sim _ 01.04.2015 11:32
IP: 46.160.99.---
taksist:
все, що пан філософ написав прямує собаці під хвіст. бо він виходив з ЗАГАЛЬНОГО зиску тоді як ті, у кого кнопки та важелі виходять з зиску КЛАНОВОГО. і навіть зміна людей біля кнопок та важелів нічого в застосуванні зисків не робить, доведено майданом. тому пану філософу треба писати як завести загальний зиск як пріоритетний в керуванні державою або написати де взяти гроші людям, що готові йти у владу заради загального зиску.
Без общественного КОНТРОЛЯ (т.е. ПРИНУЖДЕНИЯ, включая силовые методы) власть всегда будет воровская. Не выдумывайте про толпы матерей Терез во властных креслах. Не найдете. К тому же я не знаю, как справилась бы с госуправлением мать Тереза.
Вывод – Майдан-3.
Ims Sim _ 01.04.2015 11:29
IP: 46.160.99.---
1. Президент претендует. Слабые люди всегда хотят держать всё "под контролем".
2. Публичность у нашей власти – только на уровне базара и прикрытия пуха на морде.
3. Какая на фиг децентрализация с учетом п.1?
Можно не продолжать.

Короче – еще один набор советов, которые этой власти и на три буквы не нужны. Прививка от оспы телеграфным столбам.

Сначала смена власти, а потом смена политики. Или хотите, чтобы они сами? Ну успехов.
Майк Олександрів _ 01.04.2015 11:15
IP: 74.125.18.---
Якщо ідея правильна, гроші самі знайдуться
taksist _ 01.04.2015 10:48
IP: 74.125.18.---
все, що пан філософ написав прямує собаці під хвіст. бо він виходив з ЗАГАЛЬНОГО зиску тоді як ті, у кого кнопки та важелі виходять з зиску КЛАНОВОГО. і навіть зміна людей біля кнопок та важелів нічого в застосуванні зисків не робить, доведено майданом. тому пану філософу треба писати як завести загальний зиск як пріоритетний в керуванні державою або написати де взяти гроші людям, що готові йти у владу заради загального зиску.
Vik Strebull _ 01.04.2015 10:31
IP: 74.125.18.---
Все правильно. Особливо мені сподобалось про зовнішнє управління. Нам дійсно не дадуть провести потрібні реформи і вирватися вперед. Нам згодовують вторинний організаційний продукт, прилаштовуючи нас у хвіст до себе. Нас не бачать як суб'єктів. І тому єдиний організаційний центр річ, хоч і приваблива, але неефективна. оскільки відразу ж підпаде під вплив зовнішніх гравців. Прямо ніхто не каже, що інноваційних ідей не треба, всі кажуть – гут, гарні ідеї. Але занадто амбітні. І пропонують свою допомогу у розробці теми. Так діють міжнародні організації. Запрошуються свої експерти: якщо це приміром, американці, то ці тупо продавлюють свої організаційні наробки 20-го сторіччя і просто Вас не чують; а якщо це наші експерти, то як правило це ошуканці – кандидати або доктори наук, які наукою вважають уміння спритно жонглювати словами. І тоді виходить. що ідеї ніби і розроблені, але спотворені і вже при народжені – мертві та дискредитовані. Наша задача – віртуалізувати інститути управління.
Майк Олександрів _ 01.04.2015 10:31
IP: 74.125.18.---
Саме так. Мережевий підхід – це те, що вже давно використовують на Заході. Це те, що відрізняє активне суспільство від патріархального
mihaylenco _ 01.04.2015 10:27
IP: 94.179.183.---
Проблема України N1 – всі зароблені українською економікою гроші, тікають за межі країни. Причина – відсутність внутрішнього ринку. Цим грошам в Україні робити нічого. Їх тут нікуди вкладати, і нікуди витрачати. Економіка України на себе не працює.

Чому так? Все просто – аморальність українського бізнесу не має меж. Жадібність бізнесменів, та влади, значно перевищує здоровий глузд. Хочуть отримати все, і зараз. Що буде завтра – їм байдуже. Вони не хочуть зрозуміти, що внутрішній ринок не може бути більшим, ніж сумарна зарплата, та пенсія в державі. І то, більша половина злиденного внутрішнього ринку в тих, хто надає комунальні послуги, та сидить на енергетиці.

Висновок простий. Бізнесу пора припинити гнатися за надприбутками, а починати платити людям зарплату. Інакше труба. Бізнес поповнить ряди тих, кого вони сьогодні тримають за лохів. Хтось поповнить сьогодні. А хтось завтра. Але це станеться неминуче.
Taras Petrenko _ 01.04.2015 10:20
IP: 74.125.44.---
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Лебедь, Щука и Рак – басня Ивана Крылова, вышедшая в свет в 1814 году.
руслан49 _ 01.04.2015 10:09
IP: 37.54.23.---
Слово "практика" произошло от древне-греческого слова, которое в переводе означает "деятельность".
Слово "стратегия" имеет древнегреческие корни и происходит
от strategos, в переводе – "полководец", "военачальник" или "генерал"
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. ambo – оба и valentia – сила) двойственность переживания

Тобто у заголовку з чотирьох слів – три слова іноземні. Ось чим відрізняються філософи від інших людей.
Volodymyr Tkachuk _ 01.04.2015 09:40
IP: 77.123.173.---
2. Принцип, зформульований митрополитом Йовом Борецьким у 1621р., "Природніше було і патріархові, і нам, і козакам діяти на боці Москви, з якою у нас одна віра і служба Божа, один рід, одна мова і спільні звичаї". За тим принципом Україна зовсім не Україна, а Малоросія, одна із складових частин Російської Федерації, простір духовних скреп русскага міра.
Volodymyr Tkachuk _ 01.04.2015 09:38
IP: 77.123.173.---
Коню понятно, що для того, щоб бути спільнотою, потрібно визнавати якийсь спільний займенник, якісь спільні рамки, спільну платформу, правила гри, називайте як хочете. Для американців це корабель Мейфлауер 1620-х років, для французів Свобода, Рівність Братерство, для англійців парламент і королева, для росіян Іван Сусанін на чолі з Мініним та Пожарським. Відповідно кожен народ будує свою країну у відповідності з тим спільним знаменником, результати цієї будови ми спостерігаємо щодня.
Українці ж своє майбутнє будують за двома принципами, які взаємно виключають один одного, це
1. Принцип, зформульований князем Вишневецьким у 1569р., "Бо ж ми є народом так поштивим, що жодному народові на світі не поступимось". За тим принципом Україна – це самобутня самодостатня цивілізація, готова конкурувати за світову першість з іншими цивілізаціями.
Aтака Путіна1245 Корупція1366 Уряд реформ410 Україна та Європа1103 Зеленський41
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter