Сергій Дацюк Філософ

ЯКИМ ПРОГНОЗАМ ВАРТО ВІРИТИ?

21 липня 2017, 11:52

В останні роки, коли світова криза стала очевидною, прогнозування стало дуже затребуваним. Тижня не проходить, щоб не з'явився якийсь новий прогноз з якимись оригінальними висновками.

Як розібратися в цих прогнозах? На які прогнози варто звертати увагу? За якими прогнозами варто планувати своє життя?

Взагалі прогностика вважається наукою. Філософія проблематизує цей підхід, як мінімум, в трьох аспектах: 1) майбутнє не є об'єктом, а відтак ніяких об'єктивних прогнозів не може існувати поза наявними об'єктивними трендами (лінійним продовженням теперішнього, хай навіть це виявлення вже підготовлених проривів – форсайт); 2) оскільки прогностика є необ'єктивною, то найкращим способом прогнозування є багатосторонність суб'єктивних експертних прогностичних оцінок, які включають не тільки наукові узагальнення чи масштабні технологічні винаходи, але і інтуїтивні прозріння (авторська експертна прогностика); 3) несподівані процеси, тенденції, тренди ("чорні лебеді") можуть бути представлені в якості мистецтва філософських чи мислительних оцінок наявних, прихованих, рефлексивно віднайдених протиріч (когнітивна прогностика).

Вся світова більш-менш надійна прогностика поділяється на шість великих підрозділів: 1) Прогностика типу MIT (а також Google, Elon Reeve Musk (з його SpaceX та Tesla)), суть якої: майбутнє це те, що роблять науково-технологічні інститути та інноваційні корпорації; 2) Прогностика типу McKinsey & Company (KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PwC та інші консалтингові компанії для корпорацій), суть якої: майбутнє це результат віднайдення, узагальнення, оцінки, систематизації та розповсюдження тенденцій і трендів корпорацій-лідерів-ринку експертами-консультантами, які через консультовані ними інші корпорації творять його у світовому масштабі; 3) Прогностика типу Stratfor (RAND, Міжнародний інститут стратегічних досліджень (Лондон), Російський інститут стратегічних досліджень, український НІСД і т.д.), суть яких: майбутнє це те, що роблять держави та наддержавні утворення; 4) Прогностика типу Курцвейла (російський "Знаннєвий реактор" (Переслєгін), український FFF (Нікітін-Чудновський) і т.д.), суть якої: майбутнє це результат несподіваних переходів-змін, які можуть бути спрогнозовані через рефлексію протиріч та узагальнень тривалих історичних процесів людства; 5) Прогностика фантастів (наукова і ненаукова фантастика та фентезі: кібер-панк, стім-панк, когнітивна, альтернативно-історична, містико-магічна фентезі – Віндж, Стівенсон, Сіммонс, Лук'яненко і т.д.); 6) Занепадаюча наукова, яка досить критично налаштована до домінуючої західної прогностики (окремі вчені-прогнозисти в різних країнах, наприклад в Україні – Володимир Стус).

Якщо уважно подивитися, то кожна з цих прогностик має свого основного суб'єкта творення майбутнього: 1 – інституційно-корпоративні винахідники (трендсеттери); 2 – консультанти корпорацій-лідерів-ринку; 3 – держави; 4 – мислителі; 5 – фантасти; 6 – вчені. Тому кожного разу, коли ми оцінюємо надійність прогнозів, ми повинні також оцінювати суб'єктність прогнозу.

Кожен з цих підрозділів прогнозів має свої переваги, вади і зони компетенцій. Кожен з них пов'язаний з певним історичним періодом та зі своїми причинами виникнення.

До 80-х років ХХ століття, тобто в ситуації НТР-НТП (науково-технічного прогресу та науково-технічної революції), найнадійнішими були прогнози вчених та держав. З 90-х років більш надійними щодо найближчого майбутнього стали прогнози корпорацій-лідерів-ринку, а щодо віддаленого майбутнього – мислителів. Щодо віддаленого майбутнього не дуже надійними, але стимулюючими уяву та генеруючими нові ідеї, стали з 2000-х років прогнози нових фантастів (ненаукової технологічної фантастики, когнітивної фантастики та в деяких питаннях навіть містико-магічної фентезі). З 2010-х появилися нові суб'єкті прогнозів – інституційно-корпоративні винахідники, які на тлі світової кризи стали пред'являти нові технологічні тренди. Прогнози вчених, якщо вони використовують конструктивістські підходи в науці, зокрема підходи цивілізаційної антропології (ненаукової конструктивістської дисципліни), теж можуть бути доволі надійними.

Отже основна конкуренція за післякризову прогностику сьогодні ведеться між інституційно-корпоративними винахідниками та мислителями, яких доповнюють нові фантасти, тобто лише вони конкурують за майбутнє. В актуальності домінують на кризовому світовому політико-економічному ринку консультанти корпорацій-лідерів-ринку, але вони конкурують з державами та їх інститутами за теперішнє. Держави та їх прогностичні інституції знаходяться в низхідному тренді. Більшість вчених-прогнозистів вже стали маргіналами, а ті успішні з них, які звертають на себе увагу, змушені ставати публічно-корпоративними експертами (як от Мічіо Каку).

Але є ще одне суттєве розрізнення прогностики, яке дуже важливе для країн, які не є світовими лідерами, зокрема Китаю, Росії та найбільшою мірою України.

На першій експозиції Futuro.Vision, яка відбулася в червні місяці 2016-го року в Києві, в результаті рефлексії було здійснено класифікацію української прогностики щодо майбутнього. Ця класифікація вкладалася в матрицю "минуле-майбутнє", "проективість-реактивність". Найбільша кількість прогностики в Україні знаходиться в кластері "реактивне майбутнє" – це коли в основному західні (а буває, китайські чи навіть російські) прогнози узагальнюються і просуваються як бажані для України, де діяльність можливих футуросуб'єктів розглядається винятково в модальності наслідування.

Менша, але досить велика, кількість української прогностики знаходиться в кластері "проективне минуле", де підмічаються минулі тенденції та якості успішних періодів історії України, які необхідно проектним чином повернути в теперішньому і на майбутнє. Ще менша кількість української прогностики знаходиться в кластері "реактивне минуле", коли підмічаються окремі минулі реакції на подібні сьогоднішнім минулі виклики і пропонуються сьогодні подібні до минулого реакції.

Найменша кількість української прогностики знаходиться в кластері "проективне майбутнє". Тут працюють буквально одиниці. І такі прогнози зовсім не затребувані на політико-державному та економіко-корпоративному ринку України.

Таким чином, прогнози західних інституційно-корпоративних винахідників та західних консультантів корпорацій-лідерів стають прикладами для наслідування для інших країн. Відтак світова прогностика поділяється на два типи суб'єктів: футурологів та футурознавців. Футурологи це ті спеціалісти з майбутнього, які придумують, відкривають, винаходять та конструюють майбутнє. Футурознавці це ті спеціалісти з майбутнього, які транслюють та поширюють бачення, технологічні знання, рефлексії, оцінки чужих футурологів. Футорознавці не мають справу з майбутнім, вони мають справу з чужим знанням про майбутнє.

Футурознавство поширене в країнах, правлячі класи яких не працюють з майбутнім. Адже найвищий рівень влади це влада над майбутнім, тобто футуросуб'єктність. Над майбутнім владу має той, хто його створює, а не той, хто слідує за майбутнім інших. Навіть Росія чи Китай, які по-різному намагаються отримати владу над теперішнім (актуальна суб'єктність), не є футуросуб'єктними.

Звичайно лідери західної прогностики знають і рефлексують таку ситуацію, коли їх наслідують інші. І це суттєвим чином впливає на їх прогнози, тобто вони використовують свої прогнози в якості маніпулятивно-пропагандистських актів. Саме про говорить Володимир Стус, критикуючи нинішню футурологію, та Сергій Переслєгін, показуючи стан світового прогнозування. Відтак футурологічний прогноз в ситуації його наслідування втрачає футурологічну якість – з футурологічного прогнозу він перетворюється на актуальний тренд з зовнішнім управлінням.

Більшість футуропрогнозів в Україні це результат діяльності футурознавців, які працюють винятково в кластері "реактивного майбутнього" і фактично вони є агентами впливу західної футурології.

Ніякого злого наміру чи невігластва українських футурознавців тут немає. Раз український корпоративний та політичний ринок цього потребує, з'являється і пропозиція. Просто український правлячий клас не має не тільки футуросуб'єктності, але і актуальної суб'єктності. Тому футурознавці в Україні шановані і затребувані, адже вони через футурознавство навертають представників українського правлячого класу до суб'єктності в теперішньому.

Проблема виникає лише тоді, коли футурознавці раптом вдаються до узагальнень типу – нашому правлячому класу нічого не світить в майбутньому чи у України немає майбутнього взагалі. Такий прогноз ні корпораціям, ні партіям не продаси, бо вони ж мають чимось себе заспокоювати та чимось обманювати своїх виборців та споживачів в ситуації повної безнадії та небажання до змін.

Саме такий прогноз запропонував недавно Олексій Жмеренецький в своїй статті "Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього". В принципі, автор сказав те, що українські футурознавці між собою і так обговорювали. Просто в Україні це було не прийнято говорити вголос, чи вголос це могли говорити окремі експерти в узагальненому чи досить філософському вигляді. Але от демонстрація ще і аргументів сприймається в Україні дуже нервово.

Інша справа, що пан Жмеренецький не відрефлексував свою позицію як футорознавця, не намагався вийти за межі кластера "реактивного майбутнього" і не запропонував хоча б якісь позитивні ідеї з кластеру "проективного майбутнього", окрім громадянської війни.

Але ж він парадоксально правий – єдиний позитивний сценарій для України пов'язаний з війною та революцією. Єдиною можливою футурологічною дією для України сьогодні є люстрація нинішнього правлячого класу, утилізація олігархічних бізнесів та культурне захоронення індустріальних секторів економіки – вже навіть не дивлячись на жодні економічні втрати. Зараз вибір саме такий.

Окремі критики цієї статті Жмеренецького говорять про те, що ще рік назад для автора згаданої статті майбутнє України було позитивним, і, типу, за рік же нічого не змінилося. Але це так майбуть лише для "свідків покращення" в ситуації олігархічного консенсусу. В дійсності, коли контрреволюція торжествує, а світ відвертається від України, що і відбулося за останній рік, можливість власного позитивного майбутнього для країни зникає.

Без завершення української революції та без перемоги у війні майбутнього у України немає, і самої України в майбутньому теж немає.

Мета української громади – люстрація футоронекомпетентного правлячого класу та прихід до влади футурокомпетентних представників бізнесу та політики, які будуть здатні діяти в кластері "проективного майбутнього".

Тільки тоді в Україні можуть бути затребувані футурологи, а футурознавці перестануть нас дратувати.

Якщо не влаштовувати ментальний стрес, то криза стане вічною. Люди від неї повтікають, а країна вимре. І це ще більш негативне майбутнє, ніж те, що малює згадуваний автор.

Оптимізм може добре споживатися у висхідному тренді, песимізм може добре споживатися у низхідному тренді.

А в кризовій ситуації має примусово споживатися лише жорсткий і безжальний реалізм.

Загрузка...
Коментарі — 76
boh _ 27.07.2017 18:02
IP: 194.44.142.---
Люди не колись там повтікають. Люди вже втікають – це процес, який відбувається прямо зараз. Хтось їде, хтось оформлює документи, хтось підбирає, куди їхати... Залишаються пенсіонери, яким нема чим платити пенсію, та чиновники, на зарплату яких йде величезна купа грошей з податків тих, хто підбирає, куди виїхати... Дуже дивна ситуація. За такої тенденції, скільки ще протримається наша особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою?
wictors _ 27.07.2017 10:17
IP: 46.211.118.---
Иван Круча:
... Не вірю я, що ми – найменш розумні...
Якраз саме в цьому й бІда, ми найбІльш розумнІ!
Де два украЇцІ, там мІнІмум три Гетьмани!
З другого боку дивно, що такІ розумнІ люди мовчки спостерІгають нІкчемну виставу, що
25 рокІв розІгрує влада І не розумІють, що давно потрІбно мІняти принципи формування влади.
ПотрІбнІ не бутафорськІ реформи, а реальнІ радикальнІ змІни заканодавства.
НашІ рІднІ депутати наприймали кучу законІв для нас, але заточених пІд себе.
ЗлодІй, що вкрав банку консервІв, пІде до буцегарнІ.
ЗлодІя, що вкрав ешелон консервІв, до ВР!
wictors _ 27.07.2017 10:00
IP: 46.211.5.---
Иван Круча:
Профффессссору вдержувати бакс по 8.
Додам забудькуватим – вiкно до європи почав рубати той же Янукович.
Що його й погубило.
Це не основне. Головне що вся влада незалежноЇ УкраЇни методично та цІлеспрямовано нищили краЇну.
На цей час оптимІстичних прогнозІв чекати не варт. ХІба що вІд влади.
Знищили майже все. Виробництво, науку, охорону здоров'я, освІту, армІю...
80% молодих людей мрІють покинути цю унІкальну краЇну.
А нам безупинно спІвають:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза и хорошо идут у нас дела... ".
Розлядайте що завгодно тренди, вектори розвитку, концепцІЇ чи гадання на кофейнІй гущІ, оптимІзму це не додасть.
Уважно почитайте товариша ЛенІна, який стверджував, що олІгархи добровІльно владу не вІддадуть!
Иван Круча _ 26.07.2017 17:01
IP: 193.19.231.---
Республіка:
Иван Круча:
"А провину за сьогодення покладати на нього – це вже цинічно" – те, що сьогодні КОЇТЬСЯ в Україні – це "апофеоз" процвітання українського ОЛІГАРХАТУ, який – впродовж останніх 25 років – творився під "патронатом" видатних "президентів", а саме: кравчуком, кучмою, ющенком, януковичем, ПОП-ом. Спостерігалося стійке МОНОТОННЕ погіршення життя пересічних громадян в Україні, а сьогодення – це вже ЗАКОНОМІРНИЙ "наслідок" виборчої недолугості "громадянської розбудови" стражденної України. Майже УСЕ, що можна було втратити, – пересічними громадянами вже ВТРАЧЕНО! Цинізм – САМЕ у цьому.
Цілком з Вами згодний, земляче! Але є питання: чому такі страшні негаразди трапилися саме з нами, українцями, які були в найбільш вигідних умовах в 1991 р., а не трапилися з казахами чи то азербайджанцями. Не вірю я, що ми – найменш розумні...
Иван Круча _ 26.07.2017 15:30
IP: 193.19.231.---
Республіка _
1. В цивілізованих державах людина, з якої сняті або погашені судимості вважається не судимою, а той, хто назве його. скажімо зеком чи-шапкокрадом негайно сам піде до в"язниці. Ви ж прагнете до Європи, але жити по європейському, додержуватися європейських принципів – не бажаєте...
2. Криминальне минуле не завадило Профффессссору вдержувати бакс по 8, рівень життя українців – втрічі вищим, ніж зараз, бути с Кримом та Донбасом...
3. А провину за сьогодення покладати на нього – це вже цинічно.
Иван Круча _ 26.07.2017 14:37
IP: 193.19.231.---
Республіка:
"Якщо не влаштовувати ментальний стрес, то криза стане вічною" – "ментальний стрес" вже влаштовано: у 2010 році обрали "президентом" двічі засудженого, а у 2014 році – замовника ВБИВСТВА!
Якщо придивитися зараз, з дистанції в чотири роки – треба визнати, в "двічі засудженого" досить непогано виходило...:))
LYCIV_OLGA _ 25.07.2017 12:55
IP: 104.199.97.---
kren:
LYCIV_OLGA:
...вибачаюсь за неуважність у коменті kren _ 24.07.2017 13:37.
...не одна тількиУП.,а,виходячи з того,що є загалом,так можна сказати і про всі мас медіа в Україні
вцілому.Що,втім,не дивно-в умовах анитукраїнського режиму в Україні.
Не варто вибачатись! Більшість моїх постів – ніяких "відповідей" не передбачають...
Цілком згодна з Вами щодо "всіх мас медіа в Україні вцілому", та щодо "анитукраїнського режиму в Україні".
Дійсно – "дивуватися не доводиться"!
Нічого, поборемо!
wictors _ 25.07.2017 11:50
IP: 46.211.1.---
Vladimir Vysotsky:
Мне очень понравился комментарий Степанюка,коротко и ясно,а не размазаная каша автора
Мені також. Головне коротко, безапеляційно, як кажуть не в брову, а в око.
Особливо порадувала сентенція про "это абсолютно точная наука".
Як бути тоді зі сталою Гейзенберга?
Що тоді теорія ймовірності?
В захваті від відкриття, що експертний метод Глушкова базується на об'єктивних знаннях суб'єктів.
Можливо читали МГВА? Вимушений розчарувати, метод знаходить найкращу модель серед запропонованих. Але ця модель. як і будь які інші, неточна!
Розділяйте все ж таки математику та філософію. Це різні науки з різним базисом та методологією.
Автор філософ та використовує термінологію притаманну філософам.
Радив би автору все ж таки робити поправку на чайників в філософії та хоча б давати розшифровку деяким термінам. Бо в декого всілякі тренди, концепції викликають зависання програми.
Vladimir Vysotsky _ 25.07.2017 00:42
IP: 104.197.39.---
Мне очень понравился комментарий Степанюка,коротко и ясно,а не размазаная каша автора
Всеволод Степанюк _ 24.07.2017 21:45
IP: 109.251.224.---
Даю справку гуманитариям. Прогнозирование – это абсолютно точная наука, но дорогая, в отличие от трепологии (ой политологии). Экпертный медод Глушкова не состоит в субъективности, а базируется на объективных (формализованных) знаниях различных экпертов с учётом их квалификации. Существует множество математических методов (абсолютно точных, но опять же дорогих из за необходимости сбора и формализации гигантских массивов многофакторной информации). А те так называемые прогнозы многих западных институтов, не преследуют цель дать объективную перспективу, а преследуют цель сформировать её под свои интересы, именно поэтому они так часто ошибаются. Так что автору совет, не писать то о чём понятия не имеет.
Иван Круча _ 24.07.2017 15:39
IP: 193.19.231.---
руслан49:
Олег Чирва:
LYCIV_OLGA _ А чого це ти, Олечко так роздухарилася? Ти ж ніяка не українка, а підяшечка з Бережан, з тіх, що понаїхали до Київа в майданні часи... Так і поверталася б додому, дудіти у флейту – нащо тобі проблеми українців?!
Олег Чирва каже, що він потомок тих запорожців, які кричали "Ріж ляхів" і вирізали цілі містечка, де жили етнічні українці, тільки католики і греко-католики. Дісталося тоді і євреям. По їх даним ці чирви вирізали тоді близько 300000 іудеїв.
А де це я казав, що запорожці – "цяця"?! Наприклад, один з моїх предків – сотник в Сагайдачного 1618 року спалив біля (тоді) Москви Донський та Новодевічій монастири. Щоправда, потім з Конашевичем вони у сльозах каялися за це константинопільскому патріарху, котрий проїжджав через Січ...
Інший неодноразово гуляв з Сірком Кримом та Аккерманом, теж мабуть не цукерками тамтешніх частував...Ну і що?! Так вони жили тоді.
kren _ 24.07.2017 13:39
IP: 188.0.104.---
kren:
LYCIV_OLGA:
kren:
(закінчення)

Іншими словами – вже на протязі багатьох років – тролі і рашистські пропаганд*они, при потуранні (або за прямого співробітництва) редакції "УП" – відверто "мають" як саму "УП" так і українську частину її користувачів та читачів.
Тож – потрібно "поглянути правді в очі" і з жалем визнати – "УП" – ДОБРЕ ЗАМАСКОВАНИЙ ВІДВЕРТО АНТИУКРАЇНСЬКИЙ САЙТ!
...вибачаюсь за неуважність у коменті kren _ 24.07.2017 13:37.
...не одна тількиУП.,а,виходячи з того,що є загалом,так можна сказати і про всі мас медіа в Україні
вцілому.Що,втім,не дивно-в умовах анитукраїнського режиму в Україні.
kren _ 24.07.2017 13:37
IP: 188.0.104.---
LYCIV_OLGA:
kren:
(закінчення)

Іншими словами – вже на протязі багатьох років – тролі і рашистські пропаганд*они, при потуранні (або за прямого співробітництва) редакції "УП" – відверто "мають" як саму "УП" так і українську частину її користувачів та читачів.
...не одна тількиУП.,а,виходячи з того,що є загалом,так можна сказати і про всі мас медіа в Україні
вцілому.Що,втім,не дивно-в умовах анитукраїнського режиму в Україні.

Тож – потрібно "поглянути правді в очі" і з жалем визнати – "УП" – ДОБРЕ ЗАМАСКОВАНИЙ ВІДВЕРТО АНТИУКРАЇНСЬКИЙ САЙТ!
wictors _ 24.07.2017 12:34
IP: 46.211.101.---
Alexey Kamerzanov:
Вывод из статьи Жмеринского – "Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього". – очевиден и напрашивается сам собой – СРОЧНО ДЕЛАТЬ ИЗ КИЕВА – МЕГА-ГОРОД – более 15 мил. жителей
ВРЕМЯ У НАС – У УКРАИНЫ НА ЭТО ЕЩЕ ЕСТЬ
Підтримую!
Калькою проекту взяти "Москва 2042"!
А затятим патріотам раджу уважно прочитати Т.Г. Шевченко "І виріс я на чужині"!
Там є і про сьогодення:
"Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли," (с) "
Більш того, дається футурологічний рецепт, що потрібно зробити, вражовуючи акцепти сучасності та концепції розвитку.
руслан49 _ 24.07.2017 11:10
IP: 178.95.67.---
Олег Чирва:
LYCIV_OLGA _ А чого це ти, Олечко так роздухарилася? Ти ж ніяка не українка, а підяшечка з Бережан, з тіх, що понаїхали до Київа в майданні часи... Так і поверталася б додому, дудіти у флейту – нащо тобі проблеми українців?!
Олег Чирва каже, що він потомок тих запорожців, які кричали "Ріж ляхів" і вирізали цілі містечка, де жили етнічні українці, тільки католики і греко-католики. Дісталося тоді і євреям. По їх даним ці чирви вирізали тоді близько 300000 іудеїв.
Vlad Doroshenko _ 24.07.2017 07:49
IP: 93.72.70.---
Укрмайбутнє від Олексія Жмеренецького: "вільні економічні зони з іноземними юрисдикціями, зовнішнє управління ключовими функціями держави, введення податку з обігу та заборона готівки, тотальна прозорість усіх процесів, заміна призначень системою жеребкування, введення багаторівневого громадянства та коефіцієнтів ваги виборчого голосу, передавання природних ресурсів в управління міжнародним корпораціям, продаж часток державних активів іноземним гігантам.
Цього разу малою кров'ю українці вже не виберуться з пастки".
А у Дацюка: "Мета української громади – люстрація футоронекомпетентних...та прихід до влади футурокомпетентних..., які будуть здатні діяти в кластері..."
Кластеруйтесь, брати мої, ментально стресуйтесь!
Vlad Doroshenko _ 23.07.2017 20:08
IP: 93.72.70.---
Не жди сподіваної волі (до пізнання і створення укр майбутнього) – Вона заснула: балаканиною про тролів-рашистів-ботів-попа Кірілла-вічну кризу тощо її приспали...
Коли Дацюк каже про 3 цикли, то значить, що тоді з'являться не небесні, а райські сотні,
котрі скажуть:
ми будемо голими і босими, але Україну піднімемо, бо сенс, місія нашого життя, наша честь і крутість -це крутість і слава України. Не в Іспанії наші вілли, а в Криму чи Авдіївці. Нам баксів не треба, нам треба держава-як інструмент для просвічення і прославлення свого народу. Який підсвідомо кричав про це на майданах, але закінчив не пунктами кроків до слави, а пунктами мінських угод.
Звідки такі 3-х циклові сотні з'являться?-з-посеред нас (подробиці- до Дацюка)
Олег Чирва _ 23.07.2017 19:46
IP: 37.229.133.---
LYCIV_OLGA _ А чого це ти, Олечко так роздухарилася? Ти ж ніяка не українка, а підяшечка з Бережан, з тіх, що понаїхали до Київа в майданні часи... Так і поверталася б додому, дудіти у флейту – нащо тобі проблеми українців?!

А редакції УП я раджу закупити вогнегасники – яким саме чином Олечки Луціви втілюють у життя власні "судові вироки" видно на прикладі "Інтера"...
LYCIV_OLGA _ 23.07.2017 18:12
IP: 130.211.102.---
kren:
(закінчення)

Іншими словами – вже на протязі багатьох років – тролі і рашистські пропаганд*они, при потуранні (або за прямого співробітництва) редакції "УП" – відверто "мають" як саму "УП" так і українську частину її користувачів та читачів.

Тож – потрібно "поглянути правді в очі" і з жалем визнати – "УП" – ДОБРЕ ЗАМАСКОВАНИЙ ВІДВЕРТО АНТИУКРАЇНСЬКИЙ САЙТ!
LYCIV_OLGA _ 23.07.2017 18:09
IP: 130.211.102.---
kren:
Тарас Чарка _ 21.07.2017 12:01 IP: 188.0.81.-
Поздно пить боржом:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, Ukraine!

З огляду на непохитне прагнення редакції УП. "лексику" в коментах тримати в рамках дозволених
вищою інстанцією, (корта,інстанція,як видно з даного комента,дислокується за зубчатим муром).
Звертаю увагу аудиторії,що саме-редакція УП. визначає як правильну "лексику".
На превеликий жаль – РЕДАКЦІЯ УП своєю бездіяльністю (відмовившись від вчасної (!) модерації) – відкрила "зелену вулицю" всім рашистським троллям і ЗРОБИЛА З"УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" РУПОР ВОРОЖОЇ ПРОПАГАНДИ, чим фактично сприяє (всупереч власноруч встановленим "правилам сайту") систематичним образам всіх (!) українців.
Та й більшість з блогерів – "йдуть тим же шляхом "найменшого опору" /наслідують редакцію – принципово не чистячи свої теми від рашистских висерів (або роб*лять це вкрай рідко)
(див.закінчення)
Олег Чирва _ 23.07.2017 12:41
IP: 37.229.133.---
руслан49:
Забороняє. І український закон також...
Але я не чув, щоб їх відлучили від православної церкви.
Важаю, ці Ваші достойні земляки вже давно САМІ СЕБЕ відлучили від православної церкви...
руслан49 _ 23.07.2017 12:26
IP: 95.134.203.---
Олег Чирва:
руслан49:
Олег Чирва:
руслан49 _ Достойный униата ответ... И подход тоже.

Біжи поцілуй попа Кірілла в задницю. **** А этот ответ окончательно выдает в тебе униата...Дело в том, что у нас, православных все виды извращений строжайшим образом запрещены, а у паствы Римского Папы это дело абсолютно дозволенное, и практически ни один комментатор с Карпат без их смакования не обходится... Недаром предпоследний Папа Римский сбежал с престола куда глаза глядят из-за непереносимого стыда за такую паству!
Біля мене живе один алкаш православний і два наркомана православних. Це не забороняє поп Кірілл?
Забороняє. І український закон також...
Але я не чув, щоб їх відлучили від православної церкви.
Олег Чирва _ 23.07.2017 11:52
IP: 37.229.133.---
руслан49:
Олег Чирва:
руслан49 _ Достойный униата ответ... И подход тоже.

Біжи поцілуй попа Кірілла в задницю. **** А этот ответ окончательно выдает в тебе униата...Дело в том, что у нас, православных все виды извращений строжайшим образом запрещены, а у паствы Римского Папы это дело абсолютно дозволенное, и практически ни один комментатор с Карпат без их смакования не обходится... Недаром предпоследний Папа Римский сбежал с престола куда глаза глядят из-за непереносимого стыда за такую паству!
Біля мене живе один алкаш православний і два наркомана православних. Це не забороняє поп Кірілл?
Забороняє. І український закон також...
руслан49 _ 23.07.2017 11:15
IP: 95.134.203.---
Олег Чирва:
руслан49 _ Достойный униата ответ... И подход тоже.

Біжи поцілуй попа Кірілла в задницю. **** А этот ответ окончательно выдает в тебе униата...Дело в том, что у нас, православных все виды извращений строжайшим образом запрещены, а у паствы Римского Папы это дело абсолютно дозволенное, и практически ни один комментатор с Карпат без их смакования не обходится... Недаром предпоследний Папа Римский сбежал с престола куда глаза глядят из-за непереносимого стыда за такую паству!
Біля мене живе один алкаш православний і два наркомана православних. Це не забороняє поп Кірілл?
Олег Чирва _ 23.07.2017 10:51
IP: 37.229.133.---
руслан49 _ Достойный униата ответ... И подход тоже.

Біжи поцілуй попа Кірілла в задницю. **** А этот ответ окончательно выдает в тебе униата...Дело в том, что у нас, православных все виды извращений строжайшим образом запрещены, а у паствы Римского Папы это дело абсолютно дозволенное, и практически ни один комментатор с Карпат без их смакования не обходится... Недаром предпоследний Папа Римский сбежал с престола куда глаза глядят из-за непереносимого стыда за такую паству!
ONLINE
Україна та Європа901 Корупція1081 Aтака Путіна1109 Уряд реформ300 Свобода слова544
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter