Сергій Дацюк Філософ

ЯК СТВОРИТИ ЕФЕКТИВНУ СИСТЕМУ СТРАТЕГУВАННЯ В УКРАЇНІ?

10 червня 2014, 09:59

Скорочений виклад для дискусії

Що потрібно, щоб з'явилася система стратегування в Україні?

Майже ні в кого вже не викликає сумніву, що Україна сьогодні програє стратегічно.

Стратегування є масштабна та довгострокова дія в агресивному середовищі, яке хоче поглинути, розчинити у собі позицію стратегування. Стратегування є намагання не просто вижити, а посилитися за рахунок масштабного і концептуального мислення та дій на його основі.

Стратегування не означає наявності документу з назвою "Стратегія" чи наявності Інституту стратегічних досліджень. Стратегування щодо країни – це неперервний процес взаємодії різних типів влад в країні – традиційних Виконавчої, Законодавчої, Судової та нової Стратегічної з бізнесом та міськими громадами – в розвитку країни щодо простору планети та щодо віддаленого майбутнього часу.

Детально проблеми та теоретичні підходи було розглянуто в циклі 10 статей "Популярно про стратегію та стратегування".

Щоб система стратегування взагалі мала шанс з'явитися, має бути змінено саму структуру влади в Конституції: 1) Президент – голова стратегічної влади, його щорічні послання є основоположними для Урядової програми – її розробки чи корекції; 2) для Уряду мають бути описані стратегічні напрямки, в яких Уряд діє винятково на основі стратегічних рекомендацій; 3) має бути створений Інститут Стратегування як основа системи стратегування.

Яка має бути загальна позиція системи стратегування щодо влади?

Позиція дослідника або вченого є самодостатньою щодо науки, але це не зовсім те, що потрібно Президенту, Уряду чи РНБО. Їм потрібна інша соціальна позиція – експерт, а також професійні позиції, що в ній розрізняються – теоретиків, консультантів, власне експертів, аналітиків, оргменеджерів. Не вдаючись зараз в деталі, коротко скажемо, це інші позиції, ніж вчений-дослідник. Люди, що їх займають, думають методологічно інакше, говорять іншою мовою (їх тексти інші за структурою викладу), діють за іншими технологіями.

Наукова позиція в реальній діяльності влади не може дати ефективних рішень проблем, оскільки є відображенням лише поняттєвої суті явища. Для прийняття владних рішень нам потрібні в першу чергу не дослідження стратегій, а стратегії власне – оперативні стратегічні ігри, короткотермінові, середньострокові та довгострокові сценарії, стратегічні програми та проекти, стратегії в усіх напрямках дії. Отже стратегічні дослідження та стратегування – дві сфери інтелектуальної роботи, що однаково потрібні, але стратегування безпосередньо працює на владні рішення.

В цьому сенсі потрібно чесно і радикально сказати – Національний Інститут Стратегічних Досліджень в такому вигляді, як він сьогодні існує, Україні не потрібен.

За весь час подій 2013-2014 року, включаючи громадянський протест 21.11.2013-21.02.2031 та війну з Росією з 2.03.2014, цей інститут не випрацював жодної військової, політичної, економічної, соціальної чи культурної стратегії, яку б міг б використати хоча б якийсь державний чи муніципальний орган.

Під час конфлікту України з Росією 2014 року ефективність Національного Інституту Стратегічних Досліджень (НІСД) була нульова. Структура продуктів НІСД свідчить про його наукову, а не власне стратегічну роботу. Україні потрібні не дослідження стратегій, а власне стратегії. В ідеалі – НІСД має змінити принцип роботи та назву – Інститут Стратегування. Там не мають захищати дисертації. Робота в ІС принципово не має бути пов'язана з науковою кар'єрою.

Які мають бути мислення та дії працівників системи стратегування?

Сьогодні стратегічний інститут знаходиться в рамках предметного наукового мислення. Предметне мислення відбувається за наступною схемою: створення ідеологічних підходів, предметний поділ їх на більш дрібні теми, визначення і аналіз понять та ідей, застосування їх до реальності як "стратегії". Тобто стратегічні інститути продовжують працювати за старою схемою ідеологічних конструктів понятійної науки.

Всередині таких предметних схем сучасна лідерська стратегія країни не може бути створена, бо в цих схем інше завдання – дослідження, віднайдення найзагальніших закономірностей і застосування їх дуже загальних рекомендацій у практиці. Створення нової теорії стратегування та її розвиток є окремою проблемою стратегування, оскільки така теорія повинна мати уже не традиційно-науковий характер, а конструктивний, модельний, концептуально-структурний характер. Середовище створення лідерської стратегії країни – не дослідницька наука, а теоретико-експертно-консультаційна робота, що пов'язана з рефлексивним та контрафлексивним багатофокусним мисленням.

Які мають бути професійні позиції всередині Інституту Стратегування?

Українські владі вже сьогодні потрібні дії, що переграють стратегічних суперників. Тільки зв'язка консультант-теоретик-експерт-клієнт (представник влади) може здійснювати стратегування.

Отже для стратегічних інститутів є декілька професійних позицій, які обслуговують різні функції стратегування. Перша – теоретик-дослідник (а не вчений-дослідник). Друга – консультант. Третя – власне експерт. Четверта – аналітик. П'ята – оргменеджер. Шоста – обслуговуючий персонал. Професіонали для даних позицій мають залучатися з ринку політичного та корпоративного стратегування. Працівник системи стратегування може одну і більше професійних позицій.

Де знайти людей зі стратегічними компетенціями?

Люди зі стратегічними компетенціями в країні майже відсутні. Їх не можуть підготувати ні за кордоном, ні в жодному з вузів України. Стратегічні компетенції принципово не наявні в науковців-вчених.

Здобуття стратегічної компетенції є спеціальним завданням, яке вирішується шляхом збору молодих людей по всій країні, які вже мають хороше мислення і здатні до розвитку мислительних компетенцій. Вища освіта таких молодих людей бажана, але її профіль не принциповий. Відбір таких людей довготривалий і унікалізований – це означає, що кожна позиція в Інституті Стратегування потребуватиме найталановитішого в своїй сфері професіонала.

Які мають бути продукти Інституту Стратегування?

Сценарії (загальні та конкретної ситуації), структурні моделі (світові мегамоделі, економічні, політичні, геополітичні, культурні, соціальні), ситуаційно-ігрові моделі з описом стратегії переможної гри, принципи довгострокових стратегічних дій у різних сферах життя країни, рекомендації щодо проблемних ситуацій, аналітичні доповіді, прогнози, форсайти, медіа-плани, статті в публічних медіа, тези для райтерів перших осіб.

Як має бути організована взаємодія системи стратегування з клієнтом-владою?

Інститут Стратегування для потреб влади має бути один як такий (стратегування). Також можуть створюватися інші стратегічні інститути в інших спеціальних напрямках по мірі появи нових пріоритетних напрямків в діяльності Президента-Уряду. Інститут стратегування виступає замовником від влади (технічні завдання, прийом продукту) для інших державних чи корпоративних інститутів та фабрик мислі. Бажано добиватися появи в державному бюджеті рядку "на зовнішні консультації" і переходу Уряду до замовлень на стратегічні продукти.

В структурі РНБО чи СБУ має з'явитися концептуальна розвідка. Її повноваження та функції по відношенню до різних гілок влади мають бути прописані в законах. Технічні завдання від Уряду та РНБО мають узгоджувати їх спеціалісти-експерти.

Які мають бути перші кроки формування системи стратегування?

Всі сьогоднішні стратегічні інститути навколо Президента мають бути інвентаризовані, включаючи напрямки їх досліджень, обсяг фінансування тощо. Інвентаризація має призвести до появи карти продуктної структури стратегічних інститутів. В той же час має бути побудована нова схема сратегування з процедурами прийняття владних рішень, функціями та продуктами інститутів стратегування. Третій крок – як від наявної структури перейти до нової.

Що робити з науково-дослідними інститутами, що так чи інакше займаються стратегією? М'який вихід – поставити інститути стратегічних наукових досліджень в ситуацію конкуренції з іншими за типом інститутами реального стратегування. Ідеально було б – їх розформувати і створити нову структуру стратегування.

Хто і коли це зможе зробити?

Або ми робимо це негайно. Або впродовж наступних років Україна перестане існувати як геополітичний суб'єкт. Зацікавленими внутрішніми суб'єктами стратегування можуть бути держава, муніципії, а також бізнес разом з інтелектуальними клубами.

Безумовно такий процес наразиться на саботаж та спротив з боку державної та муніципальної влади. Його доведеться долати за підтримки Президента, Прем'єр-міністра та Секретаря РНБОУ. Перші продукти будуть протягом 2-3 місяців. Реальний строк для створення системи стратегування 2-3 роки. Але починати потрібно вже сьогодні.

Більш детальний виклад не є публічним

powered by lun.ua
Коментарі — 18
Sergiy_Virchenko _ 25.06.2014 13:39
IP: 194.187.111.---
Абстракції – самі по собі – безумовно річ корисна і важлива. Але важливість і користь абстракцій тісно пов'язані зі сходженням від абстрактного до конкретного. А з цим справи демонструють певну розбіжність – логічну хибу чи розрив. Полягає той розрив у тому, що у своїй власній ситуації пан Дацюк не демонструє успішності власних концептів, які надає до уваги читачів. Адже про стратегування пан Дацюк веде мову вже декілька років. Мабуть – має за мету. За цей час похизуватись нічим. Бодай сам факт цієї публікації сам по собі про це свідчить. Обмовки про нерозуміння і зневажливе ставлення до тих концептів виглядають не переконливо – теорія не підтверджується практикою. Тобто, своє власне "стратегування" пан Дацюк не чинить, не демонструє. З дослідницької, розуміючої позиції – негативний результат – це теж результат. Який демонструє або хибність теорії, або невправну спробу її реалізації. У будь-якому варіанті з-під пера автора пропозиція не додає впевненості у її користі чи реалістичності.
Анатолій Півненко _ 12.06.2014 11:59
IP: 178.92.200.---
Отже, питання головне не у визначеннях того, що е "стратегiчнi дослiдження" та "стратегування", а в тому, чи налаштована наша так звана елiта думати про завтрашнiй день усього суспiльства, а не лише про паразитування на спiльнотi людей. Якщо в Украiнi вже е державнi дiячi, то Iнституту Стратегування бути
Анатолій Півненко _ 12.06.2014 09:19
IP: 95.135.214.---
Автор пише: "Науков позицiя в реальнiй дiяльностi влади не може дати ефективних рiшень проблем, оскiльки е вiдображенням лише поняттевоi сутi явища".
Про яку науку тут йде мова? Про фiлософiю, вiдiрвану вiд життя? Окрiм, фiлософii та рiзних езотерик е ще й системоаналiтика, теорiя iгор i операцiй, синергетика, мiждисциплiнарнi дослiдження та моделювання. Мабуть, в словах Сергiя Дацюка констатацiя деградацii науки в Украiнi?

Що ж до пропозицii створити iнститут Стратегування, то це слушна пропозицiя. Такий iнститут дослiiджував би й ВИКЛИКИ СОЦIАЛЬНОI ЕВОЛЮЦII на межi епох, зокрема Сингулярнiсть-2045 в нiй.
Що це таке, Сингулярнiсть-2045, див. на h t t p: // samolit.com/authors/2030/books/.
Анатолій Півненко _ 11.06.2014 14:18
IP: 178.92.16.---
I як тут не згадати УIнстона Черчiлля i Володимира Литвина. Перший дав класичне визначення полiтикiв i державних дiячiв – лише державнi дiячi турбуються про життя майбутнiх поколiнь, полiтики ж думають лише про наступнi вибори. Другий (Вова Литвин), виступаючи з "вумною" статтею в ДТ з нагоди 15-оi рiчницi Незалежностi Украiни висказав iстину таку: "приХватизацiя в Украiнi вiдбулася хоча й з порушенням моральних норм справедливостi, але законно (!!!).
Виникае питання: хто е елiтою украiнського суспiльства, i що таке елiта суспiльства, взагалi?
Мабуть, спочатку слiд розiбратися з елiтами прошаркiв пiрамiди потреб i мотивацiй А. Маслоу, психолога. У кожному прошарку своi стратеги...
В прошарку бидломаси елiтами е януковочi, олiйники, чечетови, оленки... В прошарках третьому, четвертому, п'ятому – хто?
Про це див. на h t t p: // Samolit.com/authors/2030/ books/.
Demyan _ 10.06.2014 22:04
IP: 37.54.201.---
Дружище Дацюк! Ти такий наївний, думаєш, що у тому інституті мали працювати якісь розробники державної стратегії?... Вони так само розробляли стратегію як менти захищали закон, судді виносили справедливі рішення, а керівники органів державної влади дбали за інтереси народу... Але дійсно, проблема важлива і добре, що вона оприлюднена, бо без стратегічного планування (так само як і без тактичного: коротко- і середньострокового) нічого доброго не вийде, буде стихія...
Лідія Шинкарук _ 10.06.2014 20:16
IP: 95.158.60.---
Вам краще займатися філософією!
Mike_Kharkov _ 10.06.2014 19:45
IP: 37.229.161.---
Дядя Женя:
Менталитет крестьянский и феодальный -не одно и то же. Крестьяне – формирователи и хранители культуры народа, украинского особенно. И с потерей украинского села мы теряем носителей украинской культуры.
Ну, уж нет:)
Культура или национальный колорит, традиции?
Видите ли, если бы село было носителем культуры, то в развитых (урбанизированных) странах культуры бы не осталось:), а все ж наоборот, не так ли?
Увы, именно в наших традициях феодализм и сидит, в сельской системе мотиваций. Именно потому, что мы до сих пор крестьяне, у нас до сих пор нет государства.
Культура же никак не может идти снизу, только сверху, ибо это свод правил и умений, которому нужно обучать как в школе.
И подчеркну, хуторянство не вина наша, а беда, это всего-навсего сидение 2-3 столетия в 1-м классе истории. Но на то есть георгафическая причина.
anno_domini _ 10.06.2014 18:30
IP: 109.106.20.---
Перейдемо у фазу розвитку останніх років "комунизму по-советски". Чому розпався Союз? Вже тоді крали, крали і крали, зі своїми суддями, прокурорами, високими начальниками-кришами...але все було ще під сукном комуністичної ідеї. Люди загубили совість, страх перед Всевишнім, перед своїм сусідом, другом. Не можна було відпускати систему без гальма. Відпустили – забрали все, що можна було, забирали всі, хто мав до цього хист, без совісті й покарання за це. Й народу, як показують кожні вибори, це до в подоби. Красти не має вже чого, тепер взялися вбивати один одного, щоб хоча би щось відхопити. І кожна стратегія по-українські буде мертва. Бо все будувалося далеко від порядності, чесності. Залишились тільки на папері одні слова, слова й народні мрії. Коли народ не бере участі в побудові стратегії розвитку, нічого не побудується без народу. Будуть одиниці будувати собі знову палаци, тільки європейські, красти також, бо так звикли, а народу будуть розповідати як гарно в Європі.
Дядя Женя _ 10.06.2014 16:05
IP: 82.207.74.---
В продолжение опуса: Из крестьян и шахтеры, и любые работяги получились такие же трудяги. И вот об этих людях я и говорил – ни одного поколения без войн. Ведь они как раз то и несут на себе бремя всех тягот. А "постбольшевистский бардак" – время халявщиков: партхозноменклатуры и прочей чиновничьей братии, количество которой в 90-е увеличилось безмерно. Контролеры и распределители благ... И разговоры-разговоры... А когда же благо наступит у тех, кто этого как раз и заслуживает?
Дядя Женя _ 10.06.2014 15:46
IP: 82.207.74.---
Mike_Kharkov:
Дядя Женя:
Из-за ошибки ("постбольшевистский бардак") вы не видите истинной причины бардака, как мне кажется.
Причина в том, что уже три столетия менталитет жителей крестьянский, неизменный, феодальный.
И, собственно, на этом и играли все власти. И нынешние не исключение.
Менталитет крестьянский и феодальный -не одно и то же. Крестьяне – формирователи и хранители культуры народа, украинского особенно. И с потерей украинского села мы теряем носителей украинской культуры. Город нам дает совсем иную культуру. Теперь о козачестве 2 слова – козак (укр.) одновременно и крестьянин и воин, хлебопашец в мирное время, солдат в военное. Крестьянин – хозяин и кормилец. Да, его гнобили (или пытались гнобить) всегда – халявщики во все времена были. Особенно после 17 года прошлого столетия. Крестьянин (фермер) – добровольный раб земли, особенно если разводит живность-скот. Менталитет трудяги беспросветного – вот крестьянин украинский
Mike_Kharkov _ 10.06.2014 14:48
IP: 94.179.8.---
Дядя Женя:
И ждать-надеятся сколько можно? Дети выросли, внуки родились, а постбольшевистский бардак все продолжается и продолжается. Ни одного поколения без войн, расстрелов... Сколько же можно???
Из-за ошибки ("постбольшевистский бардак") вы не видите истинной причины бардака, как мне кажется.
Причина в том, что уже три столетия менталитет жителей крестьянский, неизменный, феодальный.
И, собственно, на этом и играли все власти. И нынешние не исключение.
Desi _ 10.06.2014 14:35
IP: 194.44.31.---
У ведущих стран может уже есть формализм? Футуризм, с адаптацией скептиками к настоящему. Да с таких позиций картинка нелицеприятная, из разряда – ощути себя подонком и жлобом и аборигеном, только нюанс – по сравнению с цивилизацией через лет эдак двести.
Дядя Женя _ 10.06.2014 13:53
IP: 82.207.74.---
Степан Куликов:
Что-то аналогичное сегодня изложил В.Гайдукевич. Не философ – журналист, поэтому изложил по-журналистски. Но душа-то болит за страну. И ждать-надеятся сколько можно? Дети выросли, внуки родились, а постбольшевистский бардак все продолжается и продолжается. Ни одного поколения без войн, расстрелов... Сколько же можно???
Степан Куликов _ 10.06.2014 13:17
IP: 92.112.255.---
Для тех кто не понял, смысл данной инвективы состоит в предложении Сергеем Дацюком патриотически настроенного, любимого себя на пост директора многострадального ИСИприПУ. Ну что же, это полне оправданный пиар ход, поскольку подразумевается, что новый президент должен обновить руководство этого института "под себя". Как человек давно и с большим интересом следящий за миром идей Сергея Дацюка, я прошу его, в настоящее время, не претендовать на эту должность. Причина простая. В настоящее время, Сергей полностью поглощён идеями, разрабатываемой им, конструктивистской философии и сетевого общества. Безусловно, эти разработки ценны и имеют значительную перспективу. Но хотелось бы пожелать Сергею, чтобы он, всё-таки, нашёл в себе силы еще какое-то время поработать над этими идеями, именно, в качестве ученого – исследователя, а не теоретика-консультанта-эксперта, оказывающиго определяющее влияние на стратегическое планирование развития нашего государства. Можно на это надеяться, Сергей?
Дядя Женя _ 10.06.2014 13:10
IP: 82.207.74.---
Мені здається, що всі Ваші, Сергію, спроби донести свої думки, дуже слушні думки, – це що бити в телеграфний стовп. Як і багато інших людей не спроможні донести до влади свої думки – бо їх не хочуть слухати, більш того їх не даютьслухати. Можливо потрібно створювати таку інституцію не для влади, а для тих людей, що виходять на майдани – їм як раз і не достає стратегій. Тих стратегій, на основі яких і потріно винаймати на роботу президентів, мерів тощо. Можливо стратегії повинні бути первинними, првиннішими ніж президенти...
Себастиан Перейро _ 10.06.2014 12:17
IP: 91.229.226.---
Як на мене, такий поважний стратег має по-перше знати, що Голова РНБО та Президент – це та ж сама особа. По-друге, трохи не зрозумілою є теза, що десь треба готувати "стратегів", водночас, сам НІСД має бути виключений з процесу підготовки науково-педагогічних кадрів... не бачу логіки.
Олександр Гнєдаш _ 10.06.2014 11:54
IP: 46.201.77.---
Все на 100% саме так! Особливо, "Люди зі стратегічними компетенціями в країні майже відсутні. Їх не можуть підготувати ні за кордоном, ні в жодному з вузів України. Стратегічні компетенції принципово не наявні в науковців-вчених."
Але, щоб щось з'явилося, це "щось" має бути комусь потрібно, а такого запиту навіть у "нової" влади не видно, нажаль...
trakt _ 10.06.2014 11:54
IP: 37.53.53.---
Україна не програє стратегічно, тому що це неможливо, бо в України немає ніякої стратегії. Хто не грає той не може і програвати. Можливо Росія програє, бо в неї є і стратегія і своя п'ята колона в Україні.
Україна та Європа1103 Зеленський41 Aтака Путіна1243 Донбас19 Корупція1363
АВТОРИЗАЦІЯ І ВХІД ДЛЯ АВТОРІВ


УвійтиСкасувати
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter